Dowiedz się, za co płacisz

 

 • W Google Ads płacisz tylko za koszty reklamy.
 • Twoje obciążenie pokrywa koszty reklamy oraz nieuregulowane koszty z poprzednich okresów rozliczeniowych.
 • Obciążenie nie może przekroczyć Twojego progu płatności.

Twoje obciążenie

Twoje obciążenie pokrywa zarówno koszty reklamy, jak i ewentualne nieuregulowane koszty z poprzednich cyklów rozliczeniowych.

Kwota obciążenia = Koszty bieżące

(koszty z bieżącego cyklu rozliczeniowego)

+ Saldo należności

(nieuregulowane koszty z poprzednich okresów rozliczeniowych)

Jeśli łączne koszty reklamy przekraczają próg płatności (kwota, która powoduje naliczenie obciążenia), dodatkowe koszty zostaną dodane do salda należności przy kolejnym obciążeniu.

Przykład

20 stycznia automatycznie obciążamy Cię kosztami wygenerowanymi w Google Ads. Po ich odliczeniu Twoje saldo konta wynosi 15 zł. Twoje reklamy nadal się wyświetlają i powodują naliczanie kosztów.

 • 19 lutego, 30 dni od czasu ostatniego automatycznego obciążenia, w połowie dnia następuje obciążenie.
 • W okresie 30 dni naliczone koszty wyniosły 525 zł, a otrzymane regulacje usługi 1,5 zł. Zatem należna kwota za ten okres wynosi 523,5 zł (525 zł – 1,5 zł).
 • Pamiętaj też o nieuregulowanym saldzie za poprzedni miesiąc w wysokości 15 zł. Gdy dodasz tę kwotę do 523,5 zł, z końcem dnia 19 lutego łączne koszty naliczone na Twoim koncie wyniosą 538,5 zł. Na koniec tego dnia właśnie ta kwota będzie widoczna w kolumnie „Saldo”.
 • Twoje reklamy są aktywne przez cały dzień, ale ze względu na to, że rozliczenie nastąpiło w połowie dnia, końcowe obciążenie wyniosło tylko 495 zł. Tyle wynosiło Twoje saldo, zanim wystąpiliśmy o płatność.
 • Po odliczeniu tej kwoty Twoje saldo konta wynosi 43,5 zł (538,5 zł – 495 zł). Taka kwota pojawi się jako Twoje „Saldo początkowe” 20 lutego i zostanie przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy.

Często zadawane pytania na temat opłat

Kliknij poniższe linki, by poznać odpowiedzi na pytania dotyczące obciążeń.

Opłata naliczana częściej niż raz w miesiącu

Opłaty nie są naliczane raz w miesiącu ani na koniec miesiąca. Są naliczane przez cały miesiąc, głównie na podstawie progów, czyli ustalonych kwot kosztów wygenerowanych na koncie. To one powodują naliczenie opłaty, co oznacza, że możesz otrzymać rozliczenie częściej niż raz w miesiącu.

Jeśli Twój próg wynosi 150 zł, opłata będzie naliczana za każdym razem, gdy koszty osiągną taką wysokość. Jeśli na przykład Twoje miesięczne koszty wyniosą 450 zł, opłata zostanie naliczona trzy razy (3 x 150 = 450).

Identyczne opłaty

Jeśli zdarzy się, że zobaczysz na wyciągu z karty kredytowej lub konta bankowego dwa identyczne obciążenia pochodzące z Google Ads, przyczyny mogą być dwie:

 • Żądanie autoryzacji: zachodzi między naszym systemem rozliczeniowym a bankiem obsługującym Twoją kartę kredytową. Żądania autoryzacji mają miejsce niemal podczas każdej płatności i są widoczne w postaci oczekujących operacji na kwotę identyczną z opłatą już przetworzoną. Zwykle znikają automatycznie w ciągu kilku dni, chociaż ten czas może się różnić w zależności od banku.
 • Podwójne obciążenie: podwójne obciążenie wskutek błędu. Oznacza to, że konto zostało dwukrotne obciążone na tę samą kwotę i obie operacje zostały zrealizowane.

Jeśli na Twoim wyciągu z rachunku bankowego widnieje dwukrotnie ta sama opłata lub żądanie autoryzacji, które nie znika automatycznie, skontaktuj się w tej sprawie ze swoim bankiem.

Sprawdź swoje saldo należności, klikając ikonę narzędzia , a następnie w sekcji „Płatności” klikając Podsumowanie płatności. Upewnij się, że obie płatności zostały uwzględnione i że saldo jest prawidłowe. Jeśli wszystko jest w porządku, nie musisz kontaktować się z Google.

W niektórych dniach naliczona opłata przekracza średni budżet dzienny

Ruch wyszukiwania w internecie zmienia się z dnia na dzień. Aby zapewnić skuteczność kampanii, Google może zezwolić na maksymalnie dwa razy więcej interakcji w ciągu jednego dnia, niż przewiduje średni budżet dzienny. Są to tak zwane nadmierne wyświetlenia.

System pilnuje jednak, by w każdym okresie rozliczeniowym Twoje opłaty nie przekroczyły kwoty równej liczbie dni w tym okresie pomnożonej przez średni budżet dzienny.

Jeśli np. budżet dzienny wynosi 10 zł, a okres rozliczeniowy ma 30 dni, za cały ten okres zapłacisz maksymalnie 300 zł.

Jeśli Google wyświetli więcej reklam i w okresie rozliczeniowym koszty będą wyższe niż określony budżet, automatycznie przyznamy kredyt na Twoim koncie. Jeśli np. przyrost kosztów za kliknięcia w danym miesiącu wyniesie 35 zł, a Twój budżet dzienny wynosi 1 zł (czyli 30 zł za okres rozliczeniowy o długości 30 dni), otrzymasz 5 zł zwrotu za nadmierne wyświetlenia.

Uwaga: opłaty za kampanie typu płatności za konwersje są naliczane inaczej. Możemy obciążyć Cię kwotą wyższą niż dwukrotność średniego budżetu dziennego. 

Aby sprawdzić, czy Twoje konto otrzymało zwrot za nadmierne wyświetlenia:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  u góry strony, a następnie w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności. Zrób to teraz
 3. W menu po lewej stronie kliknij Transakcje.
 4. Kliknij Aktywność kampanii.
 5. Wszystkie kredyty za przekroczenie budżetu będą oznaczone etykietą Zwrot za nadmierne wyświetlenia.
Opłata naliczona po zainicjowaniu płatności ręcznej

Jeśli przy ustawieniu płatności automatycznej dokonasz płatności ręcznej, opłata może zostać naliczona w automatycznym cyklu rozliczeniowym. Wyjaśnijmy to:

 • W momencie zainicjowania płatności ręcznej płatność automatyczna była w trakcie przetwarzania: automatyczny cykl płatności odbywa się w określonym czasie – jeśli dokonasz wtedy płatności ręcznej, i tak możemy naliczyć opłatę. Najczęściej ma to miejsce, gdy dokonujesz płatności w momencie zbliżania się salda do progu naliczania należności, pod koniec miesiąca kalendarzowego lub 30-dniowego okresu rozliczeniowego.
 • Nastąpił koniec cyklu rozliczeniowego: po dokonaniu płatności ręcznej konto powróci do normalnego cyklu rozliczeniowego. Płatność automatyczna zostanie zrealizowana po przekroczeniu progu naliczania należności lub po upływie 30 dni od daty ostatniej płatności automatycznej, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.
Opłata naliczona po wpisaniu kodu promocyjnego

Gdy skończy się kwota promocyjna, reklamy będą nadal się wyświetlać i powodować naliczanie kosztów reklamy (w przypadku ustawienia płatności automatycznych). Jeśli środki zostały wyczerpane i chcesz przestać generować koszty, wstrzymaj swoje kampanie.

Obciążenie poza cyklem rozliczeniowym

Konto może zostać obciążone poza cyklem rozliczeniowym w następujących przypadkach:

 • Po dokonaniu płatności ręcznej (poprzez kliknięcie przycisku Dokonaj płatności na koncie). Chociaż płatności automatyczne są realizowane w określonym cyklu rozliczeniowym, w dowolnym momencie możesz dokonać płatności ręcznej.
 • Konto mogło niedawno przejść na nowy interfejs rozliczeń. Jeśli tak się stało, opłata odzwierciedla saldo konta w chwili jego uaktualnienia (nie jest to opłata za aktualizację). Jest to jednorazowa opłata, naliczana poza normalnym cyklem rozliczeniowym. Wszystkie przyszłe opłaty powinny być naliczane zgodnie ze zwykłym cyklem rozliczeniowym.
Obciążenie po zatrzymaniu wyświetlania reklam lub zlikwidowaniu konta

Po zatrzymaniu wyświetlania reklam (po zamknięciu konta bądź wstrzymaniu lub usunięciu kampanii) pełne zakończenie wyświetlania reklam może zająć systemowi Google Ads kilka godzin. Od tego momentu nie są naliczane żadne koszty.

Wystawimy jednak fakturę zawierającą niezapłacone koszty reklamy naliczone do chwili zatrzymania reklam. Nasz system działa w 30-dniowym cyklu rozliczeniowym i dlatego ostateczne obciążenie może nastąpić po upływie kilku tygodni.

Aby sprawdzić, czy masz jakieś nieuregulowane koszty reklamy, kliknij ikonę narzędzia , a następnie w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności. Aktualne saldo będzie widoczne na górze strony.

Opłaty na wyciągu z rachunku bankowego nie zgadzają się z informacjami na koncie Google Ads

Czasami obciążenia na wyciągu bankowym różnią się od tych, które widzisz na koncie Google Ads. Poniżej przedstawiamy kilka najczęstszych przyczyn:

Opłaty są naliczane za dzień lub dwa
W większości przypadków jest to spowodowane różnymi datami opublikowania opłat w Google Ads i na wyciągach bankowych. Banki korzystają z innych systemów niż Google Ads, więc płatności nie zawsze są realizowane w tym samym czasie.

Opłaty bankowe nie są wyświetlane w Google Ads
. W takim przypadku możesz wykonać dwie czynności, aby sprawdzić konta:

 1. Jeśli masz więcej niż jedno konto Google Ads, sprawdź, czy na którymś opłaty są widoczne (w wielu przypadkach Twój 10-cyfrowy numer identyfikatora klienta jest podany na wyciągu bankowym). Zobacz poniżej, w jakiej formie występują opłaty, lub dowiedz się więcej o nieautoryzowanych obciążeniach.
 2. Jeśli wciąż nie wiesz, skąd pochodzi dane obciążenie, możesz skontaktować się z naszym zespołem pomocy. Przygotuj wcześniej zrzut ekranu lub zeskanowaną kopię opłat. To ułatwi nam odszukanie źródła danego obciążenia. Sprawdź, czy pozostałe płatności i inne informacje niezwiązane z zapytaniem są niewidoczne – Twoja prywatność jest dla nas ważna.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem