Dowiedz się, za co płacisz

 • W Google Ads płacisz tylko za koszty reklamy.
 • Twoje obciążenie pokrywa koszty reklamy oraz nieuregulowane koszty z poprzednich okresów rozliczeniowych.
 • Obciążenie nie może przekroczyć Twojego progu naliczania należności.
 

Twoje obciążenie

Twoje obciążenie pokrywa zarówno koszty reklamy, jak i ewentualne nieuregulowane koszty z poprzednich cyklów rozliczeniowych.

Kwota obciążenia = Koszty bieżące

(koszty z bieżącego cyklu rozliczeniowego)

+ Saldo należności

(nieuregulowane koszty z poprzednich okresów rozliczeniowych)

Jeśli łączne koszty reklamy przekraczają próg płatności (kwota, która powoduje naliczenie obciążenia), dodatkowe koszty zostaną dodane do salda należności przy kolejnym obciążeniu.

Przykład

20 stycznia automatycznie obciążymy Cię kosztami wygenerowanymi przez Google Ads. Po ich odliczeniu Twoje saldo konta wynosi 15 zł. Twoje reklamy są nadal wyświetlane i powodują przyrost kosztów.

 • 19 lutego, 30 dni od czasu ostatniego automatycznego obciążenia, w połowie dnia następuje obciążenie.
 • W okresie 30 dni zostały Ci naliczone koszty w wysokości 525 zł. Otrzymane regulacje usługi wyniosły 1,5 zł. Zatem należna kwota za ten okres wynosi 523,5 zł (525 zł – 1,5 zł).
 • Pamiętaj też o nieuregulowanym saldzie za poprzedni miesiąc w wysokości 15 zł. Dodaj to do 523,5 zł, co razem wynosi 538,5 zł naliczone na Twoim koncie z końcem dnia 19 lutego. Ta właśnie kwota jest widoczna w kolumnie „Saldo” na koniec dnia.
 • Jednak rozliczenie nastąpiło w połowie dnia, a Twoje reklamy są aktywne przez cały dzień, dlatego końcowe obciążenie wynosi jedynie 495 zł. Tyle wynosiło Twoje saldo, zanim wystąpiliśmy o płatność.
 • Po odliczeniu tej kwoty Twoje saldo konta wynosi 43,5 zł (538,5 zł – 495 zł). Taka kwota pojawi się jako Twoje „Saldo początkowe” 20 lutego i zostanie przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy.

 

W nowej wersji Google Ads nie ma ikony koła zębatego  na koncie. Zamiast niej kliknij ikonę narzędzia w prawym górnym rogu. „Rozliczenia i płatności” znajdziesz pod nagłówkiem „Konfiguracja”.

Często zadawane pytania na temat opłat

Kliknij poniższe linki, by poznać odpowiedzi na pytania o obciążenia.

Opłata naliczana częściej niż raz w miesiącu

Opłaty nie są naliczane raz w miesiącu ani na koniec miesiąca. Są naliczane przez cały miesiąc, głównie na podstawie progów, czyli ustalonych kwot należności osiągniętych przez konto. To one powodują naliczenie opłaty, co oznacza, że możesz otrzymać rozliczenie częściej niż raz w miesiącu.

Jeśli Twój próg wynosi 150 zł, opłata będzie naliczana za każdym razem, gdy koszty osiągną taką wysokość. Jeśli więc Twoje miesięczne koszty wyniosą 450 zł, opłata zostanie naliczona trzy razy (3 x 150 = 450).

Identyczne opłaty

Jeśli zdarzy się, że Google Ads obciąży Twoją kartę kredytową lub konto bankowe dwiema identycznymi kwotami, przyczyny mogą być dwie:

 • Żądanie autoryzacji: zachodzi między naszym systemem rozliczeniowym a bankiem obsługującym Twoją kartę kredytową. Żądania autoryzacji mają miejsce niemal podczas każdej płatności i są widoczne w postaci oczekujących operacji na kwotę identyczną z opłatą już przetworzoną. Zwykle znikają automatycznie w ciągu kilku dni, chociaż czas ten może się różnić w zależności od banku.
 • Podwójne obciążenie: podwójne obciążenie wskutek błędu. Oznacza to, że konto zostało dwukrotne obciążone na tę samą kwotę i obie operacje zostały zrealizowane.

Jeśli na Twoim wyciągu z konta bankowego widnieje dwukrotnie ta sama opłata lub żądanie autoryzacji, które nie znika automatycznie, skontaktuj się w tej sprawie ze swoim bankiem.

Sprawdź swoje saldo należności, klikając ikonę koła zębatego , a następnie Rozliczenia i płatności. Upewnij się, że obie płatności zostały uwzględnione i że saldo jest prawidłowe. Jeśli wszystko jest w porządku, nie musisz się kontaktować z Google.

W niektórych dniach naliczona opłata przekracza dzienny budżet

Ruch wyszukiwania w internecie zmienia się z dnia na dzień. Aby mimo to zapewnić skuteczność kampanii, Google może zezwolić na maksymalnie dwa razy więcej interakcji w ciągu jednego dnia, niż przewiduje budżet dzienny. Są to tak zwane nadmierne wyświetlenia.

Niemniej system pilnuje, aby w każdym okresie rozliczeniowym Twoje opłaty nie przekroczyły kwoty równej liczbie dni w tym okresie pomnożonej przez budżet dzienny.

Jeśli np. budżet wynosi 30 zł dziennie, a okres rozliczeniowy ma 30 dni, za cały okres rozliczeniowy zapłacisz maksymalnie 900 zł.

Jeśli Google przekroczy budżet i w okresie rozliczeniowym koszty będą wyższe niż określone, automatycznie przyznamy kredyt na Twoim koncie. Jeśli na przykład przyrost kosztów w postaci kliknięć wyniesie w jednym miesiącu 105 zł, ale Twój budżet dzienny to jedynie 3 zł (czyli 90 zł za okres 30 dni), otrzymasz 15 zł zwrotu za nadmierne wyświetlenia.

Uwaga: opłaty za kampanie typu płatności za konwersje są naliczane w inny sposób. Możemy obciążyć Cię kwotą wyższą niż dwukrotność budżetu dziennego. 

Aby sprawdzić, czy Twoje konto otrzymało zwrot za nadmierne wyświetlenia:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego u góry strony i wybierz Rozliczenia i płatności. Przejdź tam teraz
 3. W menu po lewej stronie kliknij opcję Transakcje.
 4. Kliknij pozycję Aktywność kampanii.
 5. Wszystkie kredyty za przekroczenie budżetu będą oznaczone etykietą Zwrot za nadmierne wyświetlenia.
Opłata naliczona po zainicjowaniu płatności samodzielnej

Jeśli przy ustawieniu płatności automatycznej dokonasz płatności samodzielnej, opłata może zostać naliczona w automatycznym cyklu rozliczeniowym. Wyjaśnijmy to:

 • W momencie zainicjowania płatności samodzielnej płatność automatyczna była w trakcie przetwarzania: automatyczny cykl płatności odbywa się w określonym czasie – jeśli dokonasz wtedy samodzielnej płatności, i tak możemy naliczyć opłatę. Najczęściej ma to miejsce, gdy dokonujesz płatności w momencie zbliżania się salda do progu naliczania należności, pod koniec miesiąca kalendarzowego lub 30-dniowego okresu rozliczeniowego.
 • Nastąpił koniec cyklu rozliczeniowego: po dokonaniu płatności samodzielnej konto powróci do normalnego cyklu rozliczeniowego. Płatność automatyczna zostanie zrealizowana po przekroczeniu progu naliczania należności lub po upływie 30 dni od daty ostatniej płatności automatycznej, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.
Opłata naliczona po podaniu kodu promocyjnego

Po wykorzystaniu kwoty promocyjnej reklamy będą nadal wyświetlane, a Twoje konto będzie obciążane kosztami reklamy (jeśli masz włączone ustawienie płatności automatycznej). Jeśli kwota promocyjna została wyczerpana i nie chcesz ponosić dodatkowych kosztów, wstrzymaj swoje kampanie.

Obciążenie poza cyklem rozliczeniowym

Konto może zostać obciążone poza cyklem rozliczeniowym w następujących przypadkach:

 • Po dokonaniu płatności samodzielnej (poprzez kliknięcie przycisku Dokonaj płatności na koncie). Chociaż płatności automatyczne są realizowane w określonym cyklu rozliczeniowym, w dowolnym momencie możesz dokonać płatności samodzielnej.
 • Konto mogło niedawno przejść na nowy interfejs rozliczeń. Jeśli tak się stało, opłata odzwierciedla saldo konta w chwili jego uaktualnienia (nie jest to opłata za aktualizację). Jest to jednorazowa opłata, naliczana poza normalnym cyklem rozliczeniowym. Wszystkie przyszłe opłaty powinny być naliczane zgodnie ze zwykłym cyklem rozliczeniowym.
Obciążenie po zatrzymaniu wyświetlania reklam lub zlikwidowaniu konta

Po zatrzymaniu wyświetlania reklam (po zamknięciu konta bądź wstrzymaniu lub usunięciu kampanii) pełne zakończenie wyświetlania reklam może zająć systemowi Google Ads kilka godzin. Od tego momentu nie są naliczane żadne koszty.

Wystawimy jednak fakturę zawierającą niezapłacone koszty reklamy naliczone do chwili zatrzymania reklam. Nasz system działa w 30-dniowym cyklu rozliczeniowym i dlatego ostateczne obciążenie może nastąpić po upływie kilku tygodni.

Aby sprawdzić, czy masz jakieś niezapłacone koszty reklamy, kliknij ikonę koła zębatego i wybierz Rozliczenia i płatności. Aktualne saldo będzie widoczne na górze strony.

Opłaty na wyciągu bankowym nie zgadzają się z kontem Google Ads

Czasami obciążenia na wyciągu bankowym różnią się od tych, które widzisz na koncie Google Ads. Poniżej przedstawiamy kilka najczęstszych przyczyn:

Opłaty są niewidoczne przez 1–2 dni
Zazwyczaj dzieje się tak, gdy opłaty docierają do Google Ads innego dnia niż podano na wyciągu z rachunku bankowego. Banki korzystają z innych systemów niż Google Ads, więc płatności nie zawsze są realizowane w tym samym czasie.

Obciążenia bankowe nie są widoczne w Google Ads
Jeśli tak się stanie, możesz sprawdzić oba konta w następujący sposób:

 1. Jeśli masz więcej niż jedno konto Google Ads, sprawdź, czy na którymś opłaty są widoczne (w wielu przypadkach Twój 10-cyfrowy numer identyfikatora klienta jest podany na wyciągu bankowym). Zobacz poniżej, w jakiej formie występują opłaty, lub dowiedz się więcej o nieautoryzowanych obciążeniach.
 2. Jeśli wciąż nie wiesz, skąd pochodzi dane obciążenie, możesz skontaktować się z zespołem obsługi klienta. Przygotuj wcześniej zrzut ekranu lub zeskanowaną kopię opłat. To ułatwi nam odszukanie źródła danego obciążenia. Sprawdź, czy pozostałe płatności i inne informacje niezwiązane z zapytaniem są niewidoczne – Twoja prywatność jest dla nas ważna.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem