Dowiedz się, za co płacisz

Nie możesz rozpoznać płatności za Google Ads? Skorzystaj z tego narzędzia do rozwiązywania problemów z nieznanymi obciążeniami dotyczącymi Google Ads.

Pamiętaj

 • W Google Ads należności będą naliczane automatycznie pierwszego dnia każdego miesiąca lub w każdym momencie, gdy saldo osiągnie kwotę określaną jako próg płatności.
 • Twoje obciążenie obejmuje koszty reklamy i nieuregulowane saldo z poprzedniego miesiąca, a także podatki oraz inne opłaty, które mogą obowiązywać w niektórych krajach.
 • Obciążenie pierwszego dnia miesiąca może czasami przekraczać próg płatności.

Twoje obciążenie

Bieżące koszty + saldo należności = kwota obciążenia

Twoje obciążenie obejmuje bieżące koszty reklamy, podatek i inne opłaty (jeśli obowiązują), a także wszelkie nieuregulowane koszty (łącznie z podatkiem oraz innymi opłatami z poprzedniego cyklu rozliczeniowego) pomniejszone o korekty / kwoty promocyjne z bieżącego lub poprzedniego cyklu rozliczeniowego.

 • Bieżące koszty pochodzą z tego okresu rozliczeniowego.
 • Nieuregulowane koszty pochodzą z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Jeśli łączne koszty reklamy przekraczają próg płatności (czyli kwotę, która zwykle powoduje naliczenie obciążenia), dodatkowe koszty zostaną dodane do aktualnego salda przy kolejnym obciążeniu.

Aktualne saldo obejmuje saldo naliczone w poprzednim miesiącu oraz koszt netto (obejmujący koszt reklamy, podatki i opłaty, jeśli obowiązują, pomniejszone o korekty i kwoty promocyjne) za bieżący miesiąc.

Przykład 1

Jest to graficzna prezentacja sytuacji, w której Twoje miesięczne wydatki są niższe niż obecny próg płatności.

Twoje wydatki miesięczne są niższe od progu płatności (czyli kwoty, która powoduje naliczenie obciążenia) tak jak w tym przypadku:

 • Ostatnia płatność miała miejsce 1 sierpnia.
 • Twój próg płatności wynosi 200 zł.
 • Twoje wydatki miesięczne za sierpień to 196 zł. 
 • W takiej sytuacji 1 września naliczymy Ci opłatę w wysokości 196 zł.

Przykład 2

Jest to graficzna prezentacja sytuacji, w której Twoje miesięczne wydatki są wyższe niż obecny próg płatności.

Jeśli Twoje wydatki miesięczne przekraczają próg płatności (czyli kwotę, która powoduje naliczenie obciążenia) tak jak w tym przypadku:

 • Twoja ostatnia płatność miała miejsce 1 sierpnia.
 • Twój próg płatności wynosi 1000 zł.
 • Twoje wydatki miesięczne za sierpień to 1100 zł.
 • W takiej sytuacji naliczymy Ci w sierpniu opłatę w wysokości 1000 zł w dniu, w którym saldo przekroczy próg płatności wynoszący 1000 zł. Dodatkowo 1 września obciążymy Cię pozostałą kwotą w wysokości 100 zł.

Najczęstsze pytania na temat opłat

Kliknij linki poniżej, aby uzyskać odpowiedzi na pytania o opłaty.

Opłata naliczana częściej niż raz w miesiącu

Opłaty nie są zwykle naliczane raz w miesiącu ani na koniec miesiąca. Są naliczane kilka razy w ciągu miesiąca, głównie na podstawie progów, czyli ustalonych kwot kosztów wygenerowanych na koncie. To one powodują naliczenie opłaty, co oznacza, że możesz otrzymać rozliczenie częściej niż raz w miesiącu. 

Jeśli nigdy nie przekraczasz progu płatności w ciągu miesiąca, będziemy Cię automatycznie obciążać w tym samym dniu każdego miesiąca (termin płatności automatycznej może się zmieniać ze względu na krótsze miesiące i lata przestępne). 

Przykład 1

Jeśli Twój próg płatności wynosi 2000 zł, opłata będzie naliczana za każdym razem, gdy koszty osiągną tę kwotę. Jeśli na przykład Twoje miesięczne koszty wyniosą 6000 zł, opłata zostanie naliczona 3 razy (3 x 2000 = 6000).

Przykład 2

Jeśli ostatnia płatność automatyczna w wysokości kwoty progu płatności (2000 zł) przypadła 25 sierpnia, a przed końcem sierpnia nie przekroczysz ponownie progu płatności, kolejna płatność automatyczna nastąpi 1 września.

Identyczne opłaty

Jeśli zdarzy się, że na wyciągu z karty kredytowej lub rachunku bankowego zobaczysz 2 identyczne obciążenia na rzecz Google Ads, przyczyny mogą być 2:

 • Żądanie autoryzacji: zachodzi ono między naszym systemem rozliczeniowym a bankiem obsługującym Twoją kartę kredytową. Żądania autoryzacji mają miejsce podczas niemal każdej płatności i są widoczne w postaci oczekujących operacji na kwotę identyczną z przetworzoną już opłatą. Zwykle znikają automatycznie w ciągu kilku dni, chociaż ten czas może się różnić w zależności od banku.
 • Podwójne obciążenie: podwójne obciążenie może nastąpić wskutek błędu. Oznacza to, że konto zostało dwukrotnie obciążone na tę samą kwotę i obie operacje zostały zrealizowane. Google nie może zwrócić ani anulować płatności, ale każda dodatkowa płatność zostanie przeznaczona na przyszłe wydatki reklamowe. Czasami płatność automatyczna może zostać zrealizowana nawet po zainicjowaniu płatności ręcznej ze względu na czas potrzebny na zarejestrowanie płatności przez Google.
 • Inną przyczyną podwójnego obciążenia może być to, że konto generuje wydatki za szybko. Kwota progu może wówczas zostać przekroczona więcej niż raz w ciągu dnia, co spowoduje automatyczne obciążenie. Jeśli wydatki na koncie są bardzo wysokie, możesz kwalifikować się do zwiększenia kwoty progu płatności. Dowiedz się więcej o tym, jak zmienić częstotliwość obciążeń.

Jeśli na Twoim wyciągu z rachunku bankowego widnieje dwukrotnie ta sama opłata lub żądanie autoryzacji, które nie znika automatycznie, skontaktuj się w tej sprawie ze swoim bankiem.

W niektórych dniach naliczona opłata przekracza średni budżet dzienny

Ruch wyszukiwania w internecie zmienia się z dnia na dzień. Aby zapewnić skuteczność kampanii, Google może zezwolić na maksymalnie 2 razy więcej interakcji w ciągu jednego dnia, niż przewiduje średni budżet dzienny. Są to tak zwane nadmierne wyświetlenia.

System pilnuje jednak, aby w każdym okresie rozliczeniowym Twoje opłaty nie przekroczyły kwoty równej liczbie dni w tym okresie pomnożonej przez średni budżet dzienny.

Jeśli na przykład budżet dzienny wynosi 10 zł, a okres rozliczeniowy trwa miesiąc, zapłacisz za niego maksymalnie 300 zł.

Jeśli Google wyświetli więcej reklam i w okresie rozliczeniowym koszty będą wyższe niż określony budżet, na Twoim koncie automatycznie pojawi się zwrot. Jeśli np. koszty kliknięć w danym miesiącu wyniosą 35 zł, a Twój średni budżet dzienny to 1 zł (czyli 30 zł za miesięczny okres rozliczeniowy), otrzymasz 5 zł zwrotu za nadmierne wyświetlenia.

Uwaga: opłaty za kampanie, w których korzystasz z płatności za konwersje, są naliczane inaczej. Możemy obciążyć Cię kwotą wyższą niż dwukrotność średniego budżetu dziennego. 

Aby sprawdzić, czy Twoje konto otrzymało zwrot za nadmierne wyświetlenia:

Uwaga: podane niżej instrukcje dotyczą układu z nowej wersji Google Ads. Aby używać poprzedniego interfejsu, kliknij ikonę „Wygląd” i wybierz Użyj poprzedniego układu. Jeśli używasz poprzedniej wersji Google Ads, skorzystaj ze schematu konta lub z paska wyszukiwania w górnym panelu użytkownika na koncie Google Ads, aby znaleźć potrzebną stronę.
 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Płatności Billing Icon.
 2. Kliknij Podsumowanie.
 3. Otwórz kartę odpowiedniego miesiąca i wybierz Korekty.
 4. Kliknij Aktywność kampanii.
 5. Wszystkie zwroty za przekroczenie budżetu będą oznaczone etykietą „Nadmierne wyświetlenia”.

Opłata naliczona po zainicjowaniu płatności ręcznej

Jeśli masz włączone płatności automatyczne i dokonasz płatności ręcznej, opłata może zostać naliczona w automatycznym cyklu rozliczeniowym.

Wyjaśnijmy to:

 • W momencie zainicjowania płatności ręcznej płatność automatyczna była w trakcie przetwarzania: automatyczny cykl płatności odbywa się w określonym czasie – jeśli dokonasz wtedy płatności ręcznej, i tak możemy naliczyć opłatę. Najczęściej ma to miejsce, gdy dokonujesz płatności, kiedy jesteś blisko osiągnięcia progu naliczania należności, pod koniec miesiąca kalendarzowego.
 • Nastąpił koniec cyklu rozliczeniowego: po dokonaniu płatności ręcznej konto powróci do normalnego cyklu rozliczeniowego. Płatność automatyczna zostanie zrealizowana po przekroczeniu progu płatności lub w pierwszym dniu następnego miesiąca – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Opłata naliczona po podaniu kodu promocyjnego

Gdy skończy się kwota promocyjna, reklamy będą nadal się wyświetlać i powodować naliczanie kosztów (jeśli masz włączone płatności automatyczne). Jeśli środki zostały wyczerpane i chcesz przestać generować koszty, wstrzymaj swoje kampanie.

Obciążenie poza cyklem rozliczeniowym

Konto może zostać obciążone poza cyklem rozliczeniowym po dokonaniu płatności ręcznej (po kliknięciu przycisku „Dokonaj płatności” lub „Dodaj środki” na koncie). Chociaż płatności automatyczne są realizowane w określonym cyklu rozliczeniowym, w dowolnym momencie możesz dokonać płatności ręcznej.

 • Po dokonaniu płatności ręcznej (poprzez kliknięcie przycisku Dokonaj płatności na koncie). Chociaż płatności automatyczne są realizowane w określonym cyklu rozliczeniowym, w dowolnym momencie możesz dokonać płatności ręcznej.
 • Konto mogło niedawno przejść na nowy interfejs rozliczeń. Jeśli tak się stało, opłata odzwierciedla saldo konta w chwili jego uaktualnienia (nie jest to opłata za aktualizację). Jest to jednorazowa opłata, naliczana poza normalnym cyklem rozliczeniowym. Wszystkie przyszłe opłaty powinny być naliczane zgodnie ze zwykłym cyklem rozliczeniowym.

Obciążenie po zatrzymaniu wyświetlania reklam lub zlikwidowaniu konta

Po zatrzymaniu wyświetlania reklam (po zamknięciu konta bądź wstrzymaniu lub usunięciu kampanii) pełne zakończenie wyświetlania reklam może zająć systemowi Google Ads kilka godzin. Od tego momentu nie będą naliczane żadne koszty.

Wystawimy jednak fakturę zawierającą niezapłacone koszty reklamy naliczone do chwili zatrzymania wyświetlania reklam. Nasz system działa w miesięcznym cyklu rozliczeniowym i dlatego ostateczne obciążenie może nastąpić po upływie kilku tygodni.

Aby sprawdzić, czy masz jakieś nieuregulowane koszty reklamy, kliknij ikonę płatności Billing Icon, a potem kliknij Podsumowanie i sprawdź aktualne saldo u góry strony.

Opłaty na wyciągu z rachunku bankowego nie zgadzają się z opłatami na koncie Google Ads

Czasami obciążenia na wyciągu bankowym różnią się od tych, które widzisz na koncie Google Ads. Poniżej przedstawiamy kilka najczęstszych przyczyn:

Naliczenie opłat jest opóźnione o dzień lub dwa
W większości przypadków jest to spowodowane różnymi datami opublikowania opłat w Google Ads i na wyciągach z rachunku bankowego. Banki korzystają z innych systemów niż Google Ads, więc płatności nie zawsze są realizowane w tym samym czasie.

Obciążenia rachunku bankowego nie są wyświetlane w Google Ads
W takim przypadku możesz sprawdzić oba konta w ten sposób:

 1. Jeśli masz więcej niż jedno konto Google Ads, sprawdź, czy na którymś z nich widoczne są opłaty (w wielu przypadkach na wyciągu bankowym jest podany Twój 10-cyfrowy numer identyfikatora klienta). Zobacz poniżej, w jakiej formie występują opłaty, lub dowiedz się więcej o nieautoryzowanych obciążeniach.
 2. Jeśli wciąż nie wiesz, skąd pochodzi dane obciążenie, możesz skontaktować się z naszym zespołem pomocy. Przygotuj wcześniej zrzut ekranu lub zeskanowaną kopię opłat. To ułatwi nam odszukanie źródła danego obciążenia. Sprawdź, czy pozostałe płatności i inne informacje niezwiązane z zapytaniem są niewidoczne – Twoja prywatność jest dla nas ważna.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
8325683318029981313
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
73067