Waarom er kosten in rekening zijn gebracht

 • Er wordt voor Google Ads nooit meer in rekening gebracht dan de advertentiekosten, exclusief btw en kosten die in bepaalde landen mogelijk van toepassing zijn.
 • Het bedrag dat in rekening wordt gebracht, dekt uw advertentiekosten en onbetaalde kosten uit eerdere betalingscycli, plus btw en andere kosten die in bepaalde landen van toepassing kunnen zijn.
 • Dit bedrag is echter nooit hoger dan uw betalingsdrempel.

Uw gefactureerde bedrag

Het bedrag dat in rekening wordt gebracht, dekt uw advertentiekosten, btw en andere kosten (indien van toepassing) en eventuele onbetaalde kosten uit eerdere betalingscycli, inclusief btw en andere kosten.

Bedrag dat in rekening wordt gebracht = Huidige kosten

(kosten van deze factureringsperiode)

+ Openstaand saldo

(onbetaalde kosten uit eerdere factueringsperioden)

Als uw totale advertentiekosten hoger zijn dan uw betalingsdrempel (het bedrag waardoor een factuur wordt gegenereerd), worden de extra kosten toegevoegd aan uw openstaande saldo voor de volgende factuur.

Voorbeeld 1

Uw maandelijkse uitgaven zijn lager dan uw betalingsdrempel (het saldo waardoor een factuur wordt gegenereerd), zoals in de volgende omstandigheden:

 • Uw laatste betalingsdatum was op 15 juli
 • Uw betalingsdrempel is € 50
 • Uw maandelijkse uitgaven voor augustus bedragen € 49 
 • In het bovenstaande voorbeeld wordt op 15 augustus € 49 in rekening gebracht.

Voorbeeld 2

Uw maandelijkse uitgaven zijn hoger dan uw betalingsdrempel (het saldo waardoor een factuur wordt gegenereerd), zoals in de volgende omstandigheden:

 • Uw laatste gefactureerde bedrag was op 15 juli
 • Uw betalingsdrempel is € 250
 • Uw maandelijkse uitgaven voor augustus bedragen € 275 
 • In het bovenstaande voorbeeld wordt in augustus € 250 in rekening gebracht, op een datum waarop uw saldo de betalingsdrempel van € 250 overschrijdt. Daarnaast wordt het resterende saldo van € 25 op 15 augustus in rekening gebracht.

Algemene vragen over in rekening gebrachte bedragen

Klik op de onderstaande links voor antwoorden op vragen over de in rekening gebrachte bedragen die u heeft gezien.

Meerdere facturen ontvangen in één maand

Kosten worden meestal niet één keer in de maand of aan het eind van de maand in rekening gebracht. Dit kan meerdere keren per maand gebeuren en dit is vooral gebaseerd op betalingsdrempels, of het ingestelde bedrag dat uw account bereikt. Dit bedrag activeert een factuur, wat betekent dat u mogelijk meerdere keren per maand een factuur ontvangt. Als u de betalingsdrempel nooit binnen een maand overschrijdt, ontvangt u elke maand automatisch op dezelfde datum een factuur (uw automatische betalingsdatum kan wijzigen door een kortere maand of schrikkeljaar). 

Voorbeeld

Als uw betalingsdrempel € 500 is, worden er iedere keer dat uw kosten binnen dezelfde maand € 500 bedragen kosten in rekening gebracht. Als uw kosten in een maand in totaal € 1500 bedragen, wordt er drie keer € 500 in rekening gebracht (3 x 500 = 1500).

Voorbeeld

Als uw laatste automatische betaling op 31 augustus plaatsvond, uw betalingsdrempel € 500 is en u binnen een maand nooit over deze drempel heen gaat, worden uw volgende kosten automatisch op 30 september in rekening gebracht. Hetzelfde gebeurt in alle toekomstige maanden. Houd rekening met het volgende: februari heeft minder dagen. In februari worden er op de 28e kosten in rekening gebracht (of op 29 februari als het een schrikkeljaar is). 

Identieke bedragen

Dit gebeurt zelden, maar als er twee dezelfde kostenbedragen van Google Ads op uw creditcard- of bankafschrift worden weergegeven, kunnen er twee redenen zijn:

 • Machtigingsverzoek: Dit is een verzoek tussen ons factureringssysteem en de bank die de creditcard heeft uitgegeven. Dit gebeurt bijna elke keer dat een betaling wordt gedaan. Het verzoek wordt weergegeven als een openstaand bedrag dat identiek is aan een al verwerkt bedrag. Deze verzoeken verdwijnen normaal gesproken binnen enkele dagen. Dit kan echter per bank verschillen.
 • Dubbele afschrijving: Door een fout kan hetzelfde bedrag dubbel worden afgeschreven. Dit betekent dat hetzelfde bedrag twee keer in rekening is gebracht voor uw account, waarbij geen van beide bedragen op uw afschrift is gemarkeerd als openstaand.

Als op uw bankafschrift een dubbel bedrag wordt weergegeven of als er een machtigingsverzoek wordt weergegeven dat niet vanzelf verdwijnt, neemt u contact op met de bank voor nadere informatie.

Controleer uw openstaande saldo door op het gereedschapsicoon te klikken en vervolgens onder 'Facturering' op Betalingsoverzicht te klikken. Beide betalingen moeten aanwezig zijn en het saldo moet correct zijn. Als dit correct is, hoeft u geen contact op te nemen met Google.

Het bedrag dat in rekening wordt gebracht, is op sommige dagen hoger dan het gemiddelde dagbudget

Het zoekverkeer op internet verschilt van dag tot dag. Ter compensatie van deze fluctuaties en voor optimale prestaties van uw campagnes mag u per dag twee keer zo veel interacties genereren als uw gemiddelde dagbudget toestaat. We noemen dit overweergave.

Ons systeem zorgt er echter voor dat u in een bepaalde factureringsperiode nooit meer hoeft te betalen dan het aantal dagen in die factureringsperiode vermenigvuldigd met uw gemiddelde dagbudget.

Als u voor een maandelijkse factureringsperiode een dagbudget heeft ingesteld van bijvoorbeeld € 10, is het mogelijk dat u op een bepaalde dag voor meer dan € 10 aan klikken genereert. U betaalt voor de betreffende factureringsperiode echter nooit meer dan € 300.

Als er sprake is van overweergave en er in een factureringsperiode meer kosten worden gegenereerd dan uw budget toestaat, krijgt u automatisch een krediet voor uw account. Als u bijvoorbeeld € 35 aan kosten voor klikken heeft gegenereerd in één maand, maar een gemiddeld dagbudget heeft van € 1 per dag (en dus € 30 per maandelijkse factureringsperiode), krijgt u een krediet van € 5 voor overweergave.

Opmerking: Campagnes waarbij u betaalt voor conversies, worden anders gefactureerd en kunnen voor meer dan twee keer het gemiddelde dagbudget worden gefactureerd.

Ga als volgt te werk om zelf te controleren of u een krediet voor overweergave heeft gekregen:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik bovenaan de pagina op het gereedschapsicoon en kies vervolgens onder 'Facturering' de optie Overzicht. Ga hier nu naartoe
 3. Klik in het menu aan de linkerkant op Transacties.
 4. Klik op Campagneactiviteit.
 5. Eventueel krediet voor extra activiteit wordt gelabeld als Krediet bij overweergave.
Kosten in rekening gebracht nadat een handmatige betaling is geïnitieerd

Als u de instelling voor automatische betalingen gebruikt en een handmatige betaling uitvoert, worden er mogelijk kosten in rekening gebracht tijdens de automatische betalingscyclus. Dit heeft de volgende redenen:

 • Er werd al een automatische betaling verwerkt op het moment dat u de betaling uitvoerde: De automatische betalingscyclus is punctueel, dus als u uw betaling uitvoert op het moment dat dit proces al is gestart, worden er mogelijk nog steeds kosten in rekening gebracht. Dit kan met name plaatsvinden wanneer u een betaling uitvoert terwijl u de drempelwaarde voor facturering nadert aan het eind van de kalendermaand of van een maandelijkse factureringsperiode.
 • U heeft het eind van uw betalingscyclus bereikt: Nadat u een handmatige betaling heeft uitgevoerd, keert uw account terug naar de normale betalingscyclus. U ontvangt een automatische factuur nadat uw accountkosten de betalingsdrempel hebben bereikt of na dezelfde betalingsdatum als uw laatste automatische betaling, afhankelijk van wat eerder gebeurt.
Kosten in rekening gebracht nadat een promotiecode is opgegeven

Wanneer uw promotietegoed is verbruikt en u 'Automatische betaling' heeft ingeschakeld, worden uw advertenties nog steeds weergegeven en worden er advertentiekosten opgebouwd. Als u het tegoed heeft verbruikt en u geen kosten wilt opbouwen, moet u uw campagnes onderbreken.

Buiten betalingscyclus om een factuur ontvangen

In de volgende gevallen kan het voorkomen dat u een factuur ontvangt buiten uw betalingscyclus om:

 • U heeft een handmatige betaling uitgevoerd (door op de knop Een betaling uitvoeren in uw account te klikken). Hoewel automatische betalingen worden verwerkt binnen een vastgestelde betalingscyclus, kunt u op elk moment een handmatige betaling uitvoeren.
 • Het is mogelijk dat uw account onlangs is geüpgraded naar een nieuwe factureringsinterface. Als dit het geval is, factureren we u voor het saldo van uw account op het moment dat de upgrade werd uitgevoerd. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de upgrade. Deze eenmalige betaling valt buiten uw normale betalingscyclus. Al uw toekomstige betalingen zouden dan weer binnen uw gebruikelijke betalingscyclus moeten vallen.
Kosten in rekening gebracht nadat u uw advertenties heeft stopgezet of uw account heeft geannuleerd

Wanneer u de weergave van uw advertenties stopzet (door uw account te annuleren of uw campagnes te onderbreken of te verwijderen), kan het enkele uren duren voordat het Google Ads-systeem uw advertenties volledig stopzet. Pas vanaf dat moment worden er geen kosten meer gegenereerd.

Alle niet-betaalde advertentiekosten die zijn gegenereerd voordat uw advertenties werden stopgezet, worden echter nog wel in rekening gebracht. Ons systeem werkt met een maandelijkse betalingscyclus, waardoor uw uiteindelijke kosten soms pas enkele weken later in rekening worden gebracht.

Als u wilt controleren of u onbetaalde advertentiekosten heeft, klikt u op het gereedschapsicoon en kiest u onder 'Facturering' de optie Overzicht. Bekijk vervolgens uw huidige saldo bovenaan de pagina.

Kosten op bankafschrift komen niet overeen met die in uw Google Ads-account

Soms wijken de kosten op uw bankafschrift iets af van wat u ziet in uw Google Ads-account. Hier volgen enkele mogelijke oorzaken:

Afschrijvingen lopen een dag of twee achter
In de meeste gevallen is dit te verwachten, omdat afschrijvingen op verschillende dagen op Google Ads en op bankafschriften kunnen worden vermeld. Omdat Google Ads en banken op verschillende systemen werken, worden betalingen niet altijd op hetzelfde moment uitgevoerd.

Bankafschrijvingen worden niet weergegeven in Google Ads
Als dit gebeurt, kunt u de twee accounts onderzoeken:

 1. Als u meer dan één Google Ads-account heeft, controleert u elk account om te zien of de kosten worden weergegeven (in veel gevallen wordt uw tiencijferige klant-ID vermeld op uw bankafschrift). Zie hieronder meer over hoe afschrijvingen worden getoond of bekijk meer informatie over ongeautoriseerde transacties.
 2. Als u nog steeds niet weet waar de afschrijving vandaan komt, kunt u contact opnemen met ons supportteam. Zorg dat u een screenshot of een gescande kopie van de betreffende afschrijvingen bij de hand heeft. Hierdoor kunnen wij de afschrijving eenvoudiger onderzoeken. Zorg er ook voor dat alle bedragen en andere gegevens die niet met de afschrijving in kwestie te maken hebben, onzichtbaar zijn: wij vinden uw privacy belangrijk.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen