Waarom er kosten in rekening zijn gebracht

 

 • Er wordt voor Google Ads nooit meer in rekening gebracht dan de advertentiekosten.
 • Het bedrag dat in rekening wordt gebracht, dekt uw advertentiekosten en onbetaalde kosten uit eerdere betalingscycli.
 • Dit bedrag is echter nooit hoger dan uw betalingsdrempel.

Uw gefactureerde bedrag

Het bedrag dat in rekening wordt gebracht, dekt zowel uw advertentiekosten als onbetaalde kosten uit eerdere betalingscycli.

Bedrag in rekening gebracht = Huidige kosten

(kosten van deze factureringsperiode)

+ Openstaand saldo

(onbetaalde kosten uit eerdere factueringsperioden)

Als uw totale advertentiekosten hoger zijn dan uw betalingsdrempel (het bedrag waardoor een factuur wordt gegenereerd), worden de extra kosten toegevoegd aan uw openstaande saldo voor de volgende factuur.

Voorbeeld

Op 20 januari worden uw Google Ads-kosten automatisch in rekening gebracht. Nadat de kosten in rekening zijn gebracht, is uw saldo € 5. Uw advertenties worden weergegeven en er worden kosten gegenereerd.

 • Op 19 februari, dertig dagen nadat er voor het laatst automatisch kosten in rekening zijn gebracht, worden er halverwege de dag kosten in rekening gebracht.
 • In de periode van dertig dagen heeft u € 175 aan kosten gegenereerd en heeft u € 0,50 aan servicecorrecties ontvangen. Het bedrag dat u verschuldigd bent voor deze periode is dus € 174,50 (€ 175 - € 0,50).
 • Vergeet niet dat u ook nog een openstaand saldo van € 5 heeft van de vorige betalingsperiode. Voeg dat bedrag toe aan de € 174,50. Het totale bedrag dat u aan het eind van de dag op 19 februari moet betalen, is daardoor € 179,50. Dit is het bedrag dat aan het eind van de dag wordt weergegeven in de kolom Eindsaldo.
 • Maar omdat er halverwege de dag kosten in rekening zijn gebracht en uw advertenties de hele dag activiteit hebben gegenereerd, wordt er slechts € 165 in rekening gebracht. Dit is het totale bedrag van uw saldo voordat Google het verzoek voor betaling heeft gedaan.
 • Nadat de kosten in rekening zijn gebracht, is uw saldo € 14,50 (€ 179,50 - € 165). Dit wordt weergegeven als uw Startsaldo op 20 februari en wordt meegeteld de volgende keer dat er kosten in rekening worden gebracht.

Algemene vragen over in rekening gebrachte bedragen

Klik op de onderstaande links voor antwoorden op vragen over de in rekening gebrachte bedragen die u heeft gezien.

Meerdere facturen ontvangen in één maand

Kosten worden niet één keer in de maand of aan het eind van de maand in rekening gebracht. Ze worden gedurende de maand in rekening gebracht en zijn vooral gebaseerd op drempels; of het ingestelde bedrag dat uw account bereikt. Dit bedrag activeert een factuur, wat betekent dat u mogelijk meerdere keren per maand een factuur ontvangt.

Als uw drempel bijvoorbeeld € 50 is, worden er kosten in rekening gebracht elke keer als uw kosten € 50 bedragen. Dus als uw kosten in een maand in totaal € 150 bedragen, wordt er drie keer € 50 in rekening gebracht (3 x 50 = 150).

Identieke kosten

Dit gebeurt zelden, maar als er twee dezelfde kostenbedragen van Google Ads op uw creditcard- of bankafschrift worden weergegeven, kunnen er twee redenen zijn:

 • Machtigingsverzoek: Dit is een verzoek tussen ons factureringssysteem en de bank die de creditcard heeft uitgegeven. Dit gebeurt bijna elke keer dat een betaling wordt gedaan. Het verzoek wordt weergegeven als een openstaand bedrag dat identiek is aan een al verwerkt bedrag. Deze verzoeken verdwijnen normaal gesproken binnen enkele dagen. Dit kan echter per bank verschillen.
 • Dubbele afschrijving: Door een fout kan hetzelfde bedrag dubbel worden afgeschreven. Dit betekent dat hetzelfde bedrag twee keer in rekening is gebracht voor uw account, waarbij geen van beide bedragen op uw afschrift is gemarkeerd als openstaand.

Als op uw bankafschrift een dubbel bedrag wordt weergegeven of als er een machtigingsverzoek wordt weergegeven dat niet vanzelf verdwijnt, neemt u contact op met de bank voor nadere informatie.

Controleer uw openstaande saldo door op het gereedschapsicoon te klikken en vervolgens onder 'Facturering' op Betalingsoverzicht te klikken. Beide betalingen moeten aanwezig zijn en het saldo moet correct zijn. Als dit correct is, hoeft u geen contact op te nemen met Google.

Het bedrag dat in rekening wordt gebracht, is op sommige dagen hoger dan het gemiddelde dagbudget

Het zoekverkeer op internet verschilt van dag tot dag. Ter compensatie van deze fluctuaties en voor optimale prestaties van uw campagnes mag u per dag twee keer zo veel interacties genereren als uw gemiddelde dagbudget toestaat. We noemen dit overweergave.

Ons systeem zorgt er echter voor dat u in een bepaalde factureringsperiode nooit meer hoeft te betalen dan het aantal dagen in die factureringsperiode vermenigvuldigd met uw gemiddelde dagbudget.

Als u voor een factureringsperiode van dertig dagen een dagbudget heeft ingesteld van bijvoorbeeld € 10, is het mogelijk dat u op een bepaalde dag voor meer dan € 10 aan klikken genereert. U betaalt voor de betreffende factureringsperiode echter nooit meer dan € 300.

Als er sprake is van overweergave en er in een factureringsperiode meer kosten worden gegenereerd dan uw budget toestaat, krijgt u automatisch een krediet voor uw account. Als u bijvoorbeeld € 35 aan kosten voor klikken heeft gegenereerd in één maand, maar een gemiddeld dagbudget heeft van € 1 per dag (en dus € 30 per factureringsperiode van 30 dagen), krijgt u een krediet van € 5 voor overweergave.

Opmerking: Campagnes waarbij u betaalt voor conversies, worden anders gefactureerd en kunnen voor meer dan twee keer het gemiddelde dagbudget worden gefactureerd.

Ga als volgt te werk om zelf te controleren of u een krediet voor overweergave heeft gekregen:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik bovenaan de pagina op het gereedschapsicoon en kies vervolgens onder 'Facturering' Betalingsoverzicht. Ga hier nu naartoe
 3. Klik in het menu aan de linkerkant op Transacties.
 4. Klik op Campagneactiviteit.
 5. Eventueel krediet voor extra activiteit wordt gelabeld als Krediet bij overweergave.
Kosten in rekening gebracht nadat een handmatige betaling is geïnitieerd

Als u de instelling voor automatische betalingen gebruikt en een handmatige betaling uitvoert, worden er mogelijk kosten in rekening gebracht tijdens de automatische betalingscyclus. Dit heeft de volgende redenen:

 • Er werd al een automatische betaling verwerkt op het moment dat u de betaling uitvoerde: De automatische betalingscyclus is punctueel, dus als u uw betaling uitvoert op het moment dat dit proces al is gestart, worden er mogelijk nog steeds kosten in rekening gebracht. Dit kan met name plaatsvinden wanneer u een betaling uitvoert terwijl u de drempelwaarde voor facturering nadert aan het eind van de kalendermaand of van een factureringsperiode van dertig dagen.
 • U heeft het eind van uw betalingscyclus bereikt: Nadat u een handmatige betaling heeft uitgevoerd, keert uw account terug naar de normale betalingscyclus. U ontvangt een automatische factuur nadat uw accountkosten de drempelwaarde voor facturering hebben bereikt of nadat er dertig dagen zijn verstreken sinds de vorige automatische betaling, afhankelijk van wat eerder gebeurt.
Kosten in rekening gebracht nadat een promotiecode is opgegeven

Wanneer uw promotietegoed is verbruikt en u 'Automatische betaling' heeft ingeschakeld, worden uw advertenties nog steeds weergegeven en worden er advertentiekosten opgebouwd. Als u het tegoed heeft verbruikt en u geen kosten wilt opbouwen, moet u uw campagnes onderbreken.

Buiten betalingscyclus om een factuur ontvangen

In de volgende gevallen kan het voorkomen dat u een factuur ontvangt buiten uw betalingscyclus om:

 • U heeft een handmatige betaling uitgevoerd (door op de knop Een betaling uitvoeren in uw account te klikken). Hoewel automatische betalingen worden verwerkt binnen een vastgestelde betalingscyclus, kunt u op elk moment een handmatige betaling uitvoeren.
 • Het is mogelijk dat uw account onlangs is geüpgraded naar een nieuwe factureringsinterface. Als dit het geval is, factureren we u voor het saldo van uw account op het moment dat de upgrade werd uitgevoerd. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de upgrade. Deze eenmalige betaling valt buiten uw normale betalingscyclus. Al uw toekomstige betalingen zouden dan weer binnen uw gebruikelijke betalingscyclus moeten vallen.
Kosten in rekening gebracht nadat u uw advertenties heeft stopgezet of uw account heeft geannuleerd

Wanneer u de weergave van uw advertenties stopzet (door uw account te annuleren of uw campagnes te onderbreken of te verwijderen), kan het enkele uren duren voordat het Google Ads-systeem uw advertenties volledig stopzet. Pas vanaf dat moment worden er geen kosten meer gegenereerd.

Alle niet-betaalde advertentiekosten die zijn gegenereerd voordat uw advertenties werden stopgezet, worden echter nog wel in rekening gebracht. Ons systeem werkt met een betalingscyclus van dertig dagen, waardoor uw uiteindelijke kosten soms pas enkele weken later in rekening worden gebracht.

Als u wilt controleren of u onbetaalde advertentiekosten heeft, klikt u op het gereedschapsicoon en kiest u onder 'Facturering' de optie Betalingsoverzicht. Bekijk vervolgens uw huidige saldo bovenaan de pagina.

Kosten op bankafschrift komen niet overeen met die in uw Google Ads-account

Soms wijken de kosten op uw bankafschrift iets af van wat u ziet in uw Google Ads-account. Hier volgen enkele mogelijke oorzaken:

Afschrijvingen lopen een dag of twee achter
In de meeste gevallen is dit te verwachten, omdat afschrijvingen op verschillende dagen op Google Ads en op bankafschriften kunnen worden vermeld. Omdat Google Ads en banken op verschillende systemen werken, worden betalingen niet altijd op hetzelfde moment uitgevoerd.

Bankafschrijvingen worden niet weergegeven in Google Ads
Als dit gebeurt, kunt u de twee accounts onderzoeken:

 1. Als u meer dan één Google Ads-account heeft, controleert u elk account om te zien of de kosten worden weergegeven (in veel gevallen wordt uw tiencijferige klant-ID vermeld op uw bankafschrift). Zie hieronder meer over hoe afschrijvingen worden getoond of bekijk meer informatie over ongeautoriseerde transacties.
 2. Als u nog steeds niet weet waar de afschrijving vandaan komt, kunt u contact opnemen met ons supportteam. Zorg dat u een screenshot of een gescande kopie van de betreffende afschrijvingen bij de hand heeft. Hierdoor kunnen wij de afschrijving eenvoudiger onderzoeken. Zorg er ook voor dat alle bedragen en andere gegevens die niet met de afschrijving in kwestie te maken hebben, onzichtbaar zijn: wij vinden uw privacy belangrijk.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen