Podatki w Twoim kraju

 

Twoja firma może podlegać podatkowi od towarów i usług (VAT) lub innym podatkom w zależności od lokalizacji. Zapoznaj się z dalszą częścią artykułu, aby dowiedzieć się, jakie zasady obowiązują w Twoim kraju. Jeśli interesują Cię informacje na temat innego kraju, kliknij menu powyżej.

Reklamodawcy w Argentynie

Wymagania podatkowe mogą się różnić w zależności od tego, czy jako formę płatności masz ustawione fakturowanie czy płatności ręczne. Przeczytaj poniżej informacje pasujące do Twojej formy płatności.

Płatności ręczne

Jak są obliczane podatki od płatności Banelco/PagoMisCuentas.com

Gdy wykonujesz płatność, zakładamy, że jest to kwota, którą chcesz zasilić konto, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących podatków w odpowiedniej wysokości. W zależności od Twojego statusu podatkowego przed zasileniem konta Google Ads odliczymy od płatności Banelco/PagoMisCuentas.com jedną lub więcej kwot podatków:

 • VAT w wysokości 21%: odliczamy 21% podatku VAT od płatności ręcznych wszystkich reklamodawców.
 • VAT w wysokości 3%: podatek jest naliczany tylko wtedy, gdy masz status płatnika podatku VAT (IVA responsable inscripto), ale nie jesteś podmiotem pobierającym VAT i nie masz zaświadczenia o zwolnieniu z podatku VAT.
 • Odliczenia GRT: odliczenia GRT stosujemy w prowincjach, w których masz zarejestrowaną firmę, a Google jest agentem odliczającym. Będziemy potrzebować Twoich dokumentów podatkowych, by określić Twój status GRT w poszczególnych prowincjach.

Odliczenie będzie odzwierciedlone na fakturze miesięcznej. Podatki GRT są obliczane na podstawie kategorii VAT, statusu GRT oraz innych czynników wymienionych w dokumentach podatkowych GRT dla poszczególnych prowincji (np. CM01, CM02, CM05). Te odliczenia mogą się zmienić w przyszłości, dlatego pamiętaj, by dostarczyć aktualne dokumenty podatkowe CM01, CM02 i CM05. Obecnie Google Argentina odlicza podatki w tych siedmiu prowincjach:

 • Buenos Aires (miasto)
 • Buenos Aires (prowincja)
 • Corrientes
 • Misiones
 • Neuquén
 • San Luis
 • Chaco

To, czy podlegasz odliczeniom podatku VAT lub GRT, określamy na podstawie Twojego identyfikatora podatkowego oraz dokumentów podatkowych dodanych podczas zakładania konta. Stawki podatkowe ustalamy na podstawie następujących dokumentów:

 • F.460/J (Inscripción AFIP) – dokument podatku federalnego
 • CM01/CM02 (Inscripción IIBB) – dokument podatku regionalnego GRT
 • CM05 – dokument podatku regionalnego GRT
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) – dokument lokalny
 • Exención en Ingresos Brutos lub zwolnienia z podatku GRT dla poszczególnych prowincji
 • Exención IVA/Ganancias
 • Carta Certificado de Exclusión (certyfikat wykluczenia)
 • Nazwa agenta odliczającego (według prowincji)

Uwaga

Pamiętaj, by dostarczyć dokumenty podatkowe podczas tworzenia konta. W przypadku braku zaktualizowanych dokumentów podatkowych musimy zgodnie z federalnymi i regionalnymi przepisami podatkowymi naliczać najwyższe stawki podatkowe, co może mieć wpływ na Twoje całkowite koszty.

Jak uzyskać zgodne z prawem pokwitowania płatności Banelco lub PagoMisCuentas.com

Banelco wystawia zgodne z prawem pokwitowania wszystkich płatności realizowanych za pomocą swojej sieci. Otrzymasz czterocyfrowy kod kontrolny, który jest gwarancją autentyczności pokwitowania.

W zależności od metody realizacji płatności możesz uzyskać pokwitowanie:

 • w bankomacie, w którym realizujesz płatność;
 • w witrynie PagoMisCuentas.com;
 • w systemie bankowości internetowej swojego banku.
Jak uzyskać zgodne z prawem faktury miesięczne

Urząd podatkowy AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) tymczasowo zwolnił Google Argentina od podatku dochodowego i podatku od wartości dodanej (VAT). Zgodnie z powyższym nie należy naliczać podatku dochodowego lub podatku VAT za następujące okresy:

 • Podatek VAT: od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.
 • Podatek dochodowy: od 1 czerwca 2018 r. do 31 marca 2019 r.

Potwierdzenie zwolnienia od podatku wysłaliśmy klientom w wiadomości e-mail. Załącz je przy dokonywaniu płatności na rzecz Google.

Rodzaj otrzymywanej faktury zależy od podanego na koncie identyfikatora podatkowego (CUIT lub DNI). Jeśli chcesz otrzymać fakturę z wyszczególnionym podatkiem VAT, musisz zarejestrować się jako firma będąca płatnikiem podatku VAT i podać swój numer CUIT.

 • W przypadku prawidłowego numeru CUIT dla firmy będącej płatnikiem VAT otrzymasz fakturę typu A.
 • W przypadku numeru DNI otrzymasz fakturę typu B.

Więcej informacji o rodzajach faktur w Argentynie znajdziesz na oficjalnej stronie poświęconej fakturom AFIP.

Między trzecim a piątym dniem każdego miesiąca Google wystawia zgodną z prawem fakturę za poprzedni miesiąc kalendarzowy, uwzględniającą wydatki na reklamy (w tym obowiązujące podatki). Wersję elektroniczną udostępniamy na koncie. Wysyłamy ją też pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ustawieniach płatności.

Zmiana informacji podatkowych
Jeśli informacje o podatkach na koncie Google Ads są nieprawidłowe lub uległy zmianie, prześlij prawidłową dokumentację zgodnie z tymi instrukcjami.
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę narzędzia , a potem w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności.
 3. Kliknij Ustawienia w lewej części strony.
 4. W sekcji „Informacje o podatkach w Argentynie” kliknij ikonę ołówka Edytuj, a potem kliknij Dodaj plik, by przesłać nowy dokument.
 5. Kliknij Zapisz.

Jeśli nie masz dostępu do sekcji „Informacje o podatkach w Argentynie” lub nie możesz przesłać dokumentów, być może nie masz wystarczających uprawnień do płatności. Skontaktuj się z administratorem profilu płatności na koncie Google Ads, by uzyskać uprawnienia administratora lub uprawnienia do edytowania profilu płatności.

Pamiętaj, że nie możemy ponownie wystawić faktur wygenerowanych przed aktualizacją informacji podatkowych na koncie Google Ads.

Zwolnienia z podatku

Jeśli Twoja firma podlega zwolnieniu z podatku, prześlij odpowiednie certyfikaty podczas tworzenia konta, abyśmy mogli je uwzględnić przy obliczaniu podatków. Jeśli zapomnisz to zrobić lub jeśli uzyskasz nowe zwolnienie, prześlij certyfikaty w sekcji „Profil płatności” na stronie Ustawienia.

Fakturowanie

Jak obliczamy podatki

Podatki są dodawane do kosztów reklamy i wyświetlane w historii transakcji oraz na fakturze miesięcznej. Podatki są obliczane zgodnie z lokalnymi przepisami:

 • VAT w wysokości 21%: odliczamy 21% podatku VAT od wszystkich płatności.
 • Odliczenia GRT: odliczenia GRT stosujemy w prowincjach, w których masz zarejestrowaną firmę, a Google jest agentem odliczającym. Będziemy potrzebować Twoich dokumentów podatkowych, by określić Twój status GRT w poszczególnych prowincjach.

Odliczenie będzie odzwierciedlone na fakturze miesięcznej. Podatki GRT są obliczane na podstawie kategorii VAT, statusu GRT oraz innych czynników wymienionych w dokumentach podatkowych GRT dla poszczególnych prowincji (np. CM01, CM02, CM05). Te odliczenia mogą się zmienić w przyszłości, dlatego pamiętaj, by dostarczyć aktualne dokumenty podatkowe CM01, CM02 i CM05. Obecnie Google Argentina odlicza podatki w tych siedmiu prowincjach:

 • Buenos Aires (miasto)
 • Buenos Aires (prowincja)
 • Corrientes
 • Misiones
 • Neuquén
 • San Luis
 • Chaco

To, czy podlegasz odliczeniom podatku VAT lub GRT, określamy na podstawie Twojego identyfikatora podatkowego oraz dokumentów podatkowych dodanych podczas zakładania konta. Stawki podatkowe ustalamy na podstawie następujących dokumentów:

 • F.460/J (Inscripción AFIP) – dokument podatku federalnego
 • CM01/CM02 (Inscripción IIBB) – dokument podatku regionalnego GRT
 • CM05 – dokument podatku regionalnego GRT
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) – dokument lokalny
 • Exención en Ingresos Brutos lub zwolnienia z podatku GRT dla poszczególnych prowincji
 • Exención IVA/Ganancias
 • Carta Certificado de Exclusión (certyfikat wykluczenia)
 • Nazwa agenta odliczającego (według prowincji)

Uwaga

Pamiętaj, by dostarczyć dokumenty podatkowe podczas tworzenia konta. W przypadku braku zaktualizowanych dokumentów podatkowych musimy zgodnie z federalnymi i regionalnymi przepisami podatkowymi naliczać najwyższe stawki podatkowe, co może mieć wpływ na Twoje całkowite koszty.

Jak uzyskać zgodne z prawem faktury miesięczne

Urząd podatkowy AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) tymczasowo zwolnił Google Argentina od podatku dochodowego i podatku od wartości dodanej (VAT). Zgodnie z powyższym nie należy naliczać podatku dochodowego lub podatku VAT za następujące okresy:

 • Podatek VAT: od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.
 • Podatek dochodowy: od 1 czerwca 2018 r. do 31 marca 2019 r.

Potwierdzenie zwolnienia od podatku wysłaliśmy klientom w wiadomości e-mail. Załącz je przy dokonywaniu płatności na rzecz Google.

Rodzaj otrzymywanej faktury zależy od statusu podatku VAT identyfikatora podatkowego. Jeśli chcesz otrzymać fakturę z wyszczególnionym podatkiem VAT, musisz się zarejestrować jako firma będąca płatnikiem podatku VAT i podać swój numer CUIT.

Więcej informacji o rodzajach faktur w Argentynie znajdziesz na oficjalnej stronie poświęconej fakturom AFIP.

Między trzecim a piątym dniem każdego miesiąca Google wystawia zgodną z prawem fakturę za poprzedni miesiąc kalendarzowy, uwzględniającą wydatki na reklamy (w tym obowiązujące podatki). Wersję elektroniczną udostępniamy na koncie. Wysyłamy ją też pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ustawieniach płatności.

Zmiana informacji podatkowych

Jeśli wpiszesz na koncie Google Ads nieprawidłowe informacje podatkowe lub jeśli ulegną one zmianie, skontaktuj się z nami i wyślij prawidłowe dane.

W ciągu dwóch dni roboczych skontaktuje się z Tobą specjalista Google Ads, by potwierdzić zmiany.

Pamiętaj, że nie możemy ponownie wystawić faktur wygenerowanych przed aktualizacją informacji podatkowych na koncie Google Ads.

Zwolnienia z podatku

Jeśli Twoja firma podlega zwolnieniu z podatku, przedstaw odpowiednie certyfikaty podczas tworzenia nowego limitu kredytowego, abyśmy mogli je uwzględnić przy obliczaniu podatków. Jeśli zapomnisz to zrobić lub jeśli przyznano Ci nowe zwolnienie, skontaktuj się ze specjalistą Google Ads, by zaktualizować informacje.

Jeśli Twoja firma jest zwolniona z odliczeń podatku GRT, wyślij nam odpowiednie dokumenty podatkowe (Carta Certificado de Exclusión lub Exención en Ingressos Brutos) za pomocą tego formularza.

Odliczenia podatku GRT

GRT to numer identyfikacyjny przychodu brutto. Rejestrując się w Google Ads, musisz wprowadzić swój identyfikator lub numer CUIT. Jednak pole Gross Revenue Identification (GRT ID) nie jest wymagane, bo nie wszyscy reklamodawcy są płatnikami GRT.

Co to jest GRT?

Identyfikator GRT to numer identyfikacyjny podatku od dochodu brutto, który jest głównym źródłem finansowania samorządów. Generalnie oblicza się go wyłącznie na podstawie sprzedaży, a jego wysokość różni się w zależności od prowincji.

Gdzie mam wpisać GRT

Jeśli podczas rejestracji konta Google Ads jako formę płatności wybierzesz Banelco/PagoMisCuentas.com, musisz podać swój numer DNI lub CUIT (identyfikator podatkowy). Jeśli wybierzesz numer CUIT, możesz podać identyfikator GRT. Pamiętaj, że numer GRT nie może zawierać kresek ani spacji. Musisz też przesłać dokumenty podatkowe związane zarówno z podatkiem VAT, jak i z GRT.

Jak określić, czy muszę płacić podatek

Buenos Aires (miasto): aby sprawdzić, czy Twoja firma podlega odliczeniu podatku GRT i w jakiej wysokości:

 1. Wejdź na stronę http://www.arba.gov.ar/.
 2. Wpisz swój identyfikator podatkowy (CUIT) i hasło firmy. Jeśli nie znasz hasła, zapytaj w dziale finansowym.
 3. Wybierz Rol: contribuyente.
 4. W menu „Regimen de recaudación por” w lewym górnym rogu wybierz Consulta al padrón.
 5. Wybierz miesiąc, którego stawka Cię interesuje.
 6. Stawka odliczenia podatku GRT stosowana przez Google dla Twoich płatności jest widoczna w sekcji „Alícuota de percepción”.

W przypadku innych prowincji skontaktuj się z lokalnymi władzami.

Podatek od towarów i usług (VAT) na Tajwanie

VAT (podatek od towarów i usług) w wysokości 5% jest odprowadzany na rzecz tajwańskiego urzędu skarbowego. To, czy będziesz płacić tajwański podatek VAT, oraz sposób płatności zależy od wybranej formy płatności i ustawień. Wybierz poniżej formę płatności lub ustawienie odpowiednie dla Twojego konta.

Automatyczne lub ręczne płatności kartą kredytową

Osoby, które opłacają konto Google Ads za pomocą karty kredytowej, zawarły umowę z Google Asia Pacific Pte. Ltd. i nie muszą płacić podatku VAT.

Płatności ręczne przelewem bankowym, w sklepie lub na poczcie

Osoby, które opłacają konto Google Ads przelewem, w sklepie wielobranżowym lub na poczcie, zawarły umowę z Google Taiwan, co oznacza konieczność doliczania podatku VAT do opłat za korzystanie z Google Ads. Aby pokryć ten koszt, Google będzie automatycznie odprowadzać część Twoich płatności do tajwańskiego urzędu skarbowego. Za każdą płatność otrzymasz od nas fakturę Government Uniform Invoice (GUI) z informacją o kwocie opłaconego podatku VAT.

Sposób obliczania podatku VAT w przypadku płatności ręcznych przelewem bankowym, w sklepie wielobranżowym lub na poczcie

Jak obliczamy odliczenie podatku VAT dla płatności za Google Ads:

Uznajemy, że dokonana przez Ciebie płatność obejmuje kwotę, jaką chcesz zasilić konto, powiększoną o 5% w celu opłacenia podatku VAT. Innymi słowy, jeśli dokonasz płatności w wysokości X, dzielimy tę wartość na Y i 5% wartości Y. Wartość Y przekazujemy na Twoje konto, a 5% wartości Y przeznaczamy na opłacenie podatku VAT.

Stosujemy to równanie:

 • X = Y + (0,05 * Y)
 • X = 1,05 * Y
 • Y = X/1,05

Przykład

Załóżmy, że wpłacasz 1050 NTD. Kwotę, którą mamy przelać na Twoje konto, wyliczamy następująco:

 • Y = 1050 NTD/1,05
 • Y = 1000 NTD

Zasilamy Twoje konto kwotą 1000 NTD, a 50 NTD przekazujemy do Twojego urzędu skarbowego w ramach podatku VAT.

Limit kredytowy (ustawienie płatności fakturowania miesięcznego)

Osoby, które mają na koncie Google Ads limit kredytowy (fakturowanie miesięczne), zawarły umowę z Google Taiwan, co oznacza konieczność doliczania podatku VAT do opłat za korzystanie z Google Ads. Faktura miesięczna będzie zawierać podliczenie podatku VAT. Z każdą fakturą prześlemy Ci fakturę Government Uniform Invoice (GUI) z informacją o wysokości należnego podatku VAT.

Faktury Government Uniform Invoice (GUI) – informacje

Co to jest faktura Government Uniform Invoice (GUI)

Podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż towarów i usług na Tajwanie są zobowiązane do wystawiania dla kupującego faktury Government Uniform Invoice (GUI) w momencie zakupu zgodnie z sekcją Termin wystawienia dokumentów potwierdzających sprzedaż tajwańskiej ustawy o podatku VAT i innych podatkach dla przedsiębiorstw.

Zgodnie z tą ustawą Google wystawi fakturę GUI za każdym razem, gdy wykonasz płatność (tj. kupisz usługi reklamowe), jeśli Twoje konto Google Ads spełnia następujące kryteria:

 • Adres firmy jest zarejestrowany na Tajwanie.
 • Walutą konta jest nowy dolar tajwański (NTD).
 • Płatności są dokonywane ręcznie lub przy użyciu limitu kredytowego (fakturowania miesięcznego).
 • Konto zostało utworzone po określonej dacie.

Reklamodawcy, których konto spełnia te kryteria, mają zawartą umowę z Google Taiwan. Wszyscy inni reklamodawcy mają zawarte umowy z innymi podmiotami Google, dlatego nie wystawiamy im faktur GUI.

Jednym z zadań faktur GUI jest udokumentowanie wszystkich podatków od towarów i usług (VAT) opłacanych przez firmę lub osobę. Przechowuj je więc jako podstawę do otrzymania zwrotu z podatku.

Faktura GUI zawiera następujące informacje:

 • Identyfikator faktury GUI
 • Kwota sprzedaży
 • Podatek VAT
 • Kwota ogółem
 • Twój identyfikator podatkowy, jeśli podczas tworzenia konta w polu „Status podatkowy” wybierzesz pozycję Firma
 • Opis usługi (np. „Reklama online”)

O czym jeszcze trzeba pamiętać:

 • Jeśli podczas tworzenia konta w polu „Status podatkowy” wybierzesz pozycję „Firma”, wystawimy fakturę GUI w podstawowym formacie dla firm. W przeciwnym razie wystawimy fakturę GUI w podstawowym formacie dla osób fizycznych.
 • Fakturę GUI otrzymasz cztery tygodnie po wykonaniu płatności.
 • Jako nazwa Twojej faktury GUI zostanie użyta nazwa firmy podana w sekcji „Profil płatności” na stronie Ustawienia (dane możesz zmienić w każdej chwili).
Opóźnienia faktury GUI

Faktura GUI (Government Uniform Invoice) powinna dotrzeć do Ciebie w ciągu czterech tygodni od wykonania płatności. Jeśli nie otrzymasz jej w tym czasie, skontaktuj się z nami, a wyślemy ją ponownie.

Możliwe, że list z fakturą GUI zaginął. Jednak dla pewności sprawdź, czy adres na stronie „Profil płatności” na Twoim koncie Google Ads jest prawidłowy. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknij ikonę narzędzia , w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności, a potem w lewej części strony kliknij link Ustawienia.
 3. W razie potrzeby kliknij Edytuj i wprowadź zmiany.
 4. Kliknij Zapisz.
Zmiana nazwy firmy na fakturze GUI

Nazwa firmy wpisana w sekcji „Profil płatności” będzie używana jako nazwa Twojej faktury Government Uniform Invoice (GUI). Aby zmienić nazwę faktury GUI:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknij ikonę narzędzia , w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności, a potem w lewej części strony kliknij link Ustawienia.
 3. Wprowadź zmiany w sekcji „Profil płatności”.
 4. Kliknij Zapisz.
Identyfikator podatkowy na fakturze GUI

Twój identyfikator podatkowy będzie widoczny na fakturze GUI, jeśli podczas tworzenia konta w polu „Status podatkowy” wybierzesz opcję „Firma”. Identyfikator podatkowy można też znaleźć na koncie Google Ads w sekcji „Profil płatności”. Aby ją wyświetlić:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknij ikonę narzędzia , w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności, a potem w lewej części strony kliknij link Ustawienia.

Pamiętaj, że nie możemy udzielać żadnych porad związanych z podatkiem VAT. Wszelkie pytania ogólne na ten temat kieruj do tajwańskiego urzędu podatkowego.

Podatek od towarów i usług (VAT) w Chinach

VAT to podatek od dostarczanych towarów i usług. Użytkownicy programu Google Advertising (Shanghai) Google Ads z adresem rozliczeniowym w Chinach podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Od 1 stycznia 2012 r. firma Google Advertising (Shanghai) uzyskała status płatnika podatku VAT w ramach szanghajskiego programu pilotażowego VAT. Od 1 kwietnia 2012 r. Google Advertising (Shanghai) obciąża podatkiem VAT wszystkie usługi reklamowe i wystawia reklamodawcom tylko faktury VAT fapiao. Kwota podatku VAT jest podana na fakturze VAT fapiao.

Google Advertising (Shanghai) nie oferuje usług doradztwa podatkowego. Aby dowiedzieć się, jaki wpływ na Twoją firmę i obowiązki podatkowe ma szanghajski program pilotażowy VAT, poznać swój status VAT lub sprawdzić, jakie dane powinna zawierać Twoja faktura VAT fapiao, skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym.

Opłaty z tytułu podatku VAT

W ramach szanghajskiego programu pilotażowego Google Advertising (Shanghai) musi naliczać podatek VAT w wysokości 6% dla wszystkich klientów, nawet jeśli ich firma nie mieści się w Szanghaju (nie ma wyjątków).

Faktury klientów, którzy nie rozliczają się za pomocą płatności ręcznych, zawierają 6% podatku VAT odjętego od salda faktury.

W przypadku klientów, którzy rozliczają się za pomocą płatności ręcznych, Google odlicza z tytułu podatku VAT 6% od kwoty przedpłaty. Jeśli kwota przedpłaty wynosi np. 1000 CNY, saldo konta wzrośnie o kwotę 943,40 CNY – po odliczeniu 56,60 CNY z tytułu podatku VAT.

Specjalne faktury VAT fapiao

Google Advertising (Shanghai) wystawia specjalne faktury VAT fapiao klientom, którzy są płatnikami ogólnego podatku VAT. Specjalna faktura VAT fapiao stanowi dowód płatności podatku, który umożliwia odliczanie podatku VAT reklamodawcy, jeśli jest on prawidłowo zarejestrowany jako płatnik ogólnego podatku VAT.

Aby otrzymać specjalną fakturę VAT fapiao, należy dostarczyć Google Advertising (Shanghai) zeskanowaną kopię certyfikatu rejestracji podatkowej (pierwsza strona i następna strona zawierająca stan rejestracji podatku VAT). Skan certyfikatu rejestracji podatkowej akceptujemy w formatach PNG, GIF, JPEG i TIFF. Rozmiar pliku nie może przekraczać 5 MB.

Na specjalnej fakturze VAT fapiao znajdują się też takie podane przez Ciebie informacje (muszą być identyczne z danymi w certyfikacie rejestracji podatkowej):

 • Nazwa firmy
 • Stan rejestracji podatku VAT (płatnik ogólnego podatku VAT)
 • Numer identyfikacji podatkowej
 • Zarejestrowany adres
 • Zarejestrowany numer telefonu
 • Szczegóły konta bankowego (nazwa banku, numer konta)

Jeśli chcesz otrzymywać specjalne faktury VAT fapiao na inny adres niż zarejestrowany adres firmy, możesz podać osobny adres, edytując konto płatności.

Jeśli podane przez Ciebie informacje nie będą takie same jak dane w certyfikacie rejestracji podatkowej albo zeskanowany certyfikat rejestracji podatkowej będzie nieprawidłowy, uszkodzony lub nieczytelny, firma Google Advertising (Shanghai) nie będzie mogła wystawić specjalnej faktury VAT fapiao. W takim przypadku otrzymasz od nas e-maila z prośbą o poprawienie brakujących lub nieprawidłowych informacji. Gdy to zrobisz, będziemy mogli wystawiać specjalne faktury VAT fapiao.

Ogólne faktury VAT fapiao

Google Advertising (Shanghai) wystawia ogólne faktury VAT fapiao klientom, którzy są zarejestrowani jako mały płatnik VAT, osoba indywidualna lub podmiot niebędący płatnikiem VAT. Ogólna faktura VAT fapiao stanowi oficjalny dowód płatności podatku, ale nie można jej wykorzystać do odliczeń podatku VAT. Ogólna faktura VAT fapiao zawiera następujące podane przez Ciebie informacje:

 • Nazwa firmy
 • Stan rejestracji podatku VAT
 • Numer identyfikacji podatkowej (nie dotyczy osób indywidualnych)
 • Adres pocztowy
 • Numer telefonu

Rezygnacja z faktur VAT fapiao

Jeśli nie chcesz otrzymywać faktur VAT fapiao za działalność reklamową, możesz zrezygnować z tej opcji. Aby to zrobić, wybierz opcję „Nie chcę otrzymywać faktur VAT” w sekcji „Profil płatności”. Dopóki nie zmienisz tego wyboru, nie będziesz otrzymywać faktur VAT fapiao od Google Advertising (Shanghai).

Pamiętaj jednak, że mimo rezygnacji z otrzymywania faktur VAT fapiao Google Advertising (Shanghai) nadal musi obciążać wszystkich klientów sześcioprocentowym podatkiem VAT i przekazywać informacje o rozliczeniach podatku odpowiednim instytucjom podatkowym.

Podatek od towarów i usług (VAT) a status Google Ads

Podczas tworzenia konta musisz potwierdzić, że Twój status podatkowy to firma. Ten status oznacza, że prowadzisz działalność reklamową, by osiągać zysk w postaci przychodów, sprzedaży lub rejestracji. Obejmuje to reklamodawców stowarzyszonych, osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą, osoby samozatrudnione, spółki osobowe, spółki prawa handlowego itp. W Unii Europejskiej można używać Google Ads wyłącznie do celów biznesowych.

Google nie może udzielać porad związanych z podatkiem VAT. Jeśli masz pytania o rejestrację płatnika podatku VAT, skonsultuj się z doradcą podatkowym lub urzędem skarbowym.

Warto wiedzieć

 • Musisz nam podać swój numer VAT.
 • Nie doliczamy do kosztów konta opłat związanych z podatkiem VAT.
 • Musisz samodzielnie naliczać i odprowadzać podatek VAT według stawki obowiązującej w danym państwie członkowskim UE (zgodnie z artykułem 44 dyrektywy Rady UE nr 2006/112/WE).

Zmiana numeru VAT

Możesz samodzielnie zmienić numer VAT. Kliknij link poniżej, by dowiedzieć się, jak to zrobić.

Zmiana numeru VAT:
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia , w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności, a potem w lewej części strony kliknij link Ustawienia.
 3. Wpisz swój numer VAT w sekcji „Profil płatności”.
 4. Kliknij Zapisz.

Często popełnianym błędem jest wpisywanie numeru identyfikacji podatkowej zamiast numeru płatnika podatku VAT. Są to różne numery. Numery płatnika podatku VAT zaczynają się od identyfikatora kraju, po którym następuje ciąg maksymalnie 12 znaków (cyfr lub liter). Aby sprawdzić poprawność numeru płatnika VAT, wejdź na stronę Komisji Europejskiej.

Samodzielne naliczanie podatku VAT

Musisz samodzielnie naliczyć podatek VAT według aktualnej stawki obowiązującej w Twoim państwie członkowskim. Zasięgnij informacji w lokalnym urzędzie skarbowym.

Jak znaleźć fakturę VAT

Faktury VAT i płatności miesięczne są obecnie zawarte w tym samym dokumencie. Jeśli szukasz faktur za okres od stycznia do kwietnia 2015 r., znajdziesz oddzielnie faktury VAT i miesięczne rejestry płatności.

Aby znaleźć fakturę VAT na koncie:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności. Zrób to teraz
 3. Następnie kliknij Transakcje w menu po lewej stronie.
 4. Ustaw zakres dat nad tabelą, by odpowiadał fakturom, które chcesz zobaczyć.
 5. Domyślny widok to „Ostatnie 3 miesiące” i wyświetla się w nim najnowsza faktura.
 6. Aby przeglądać wcześniejsze faktury, ustaw zakres dat, korzystając z menu. Jeśli na przykład chcesz zobaczyć faktury z tego roku kalendarzowego, wybierz Bieżący rok.
 7. Kliknij w tabeli link Dokumenty pod miesiącem, z którego fakturę chcesz zobaczyć.
 8. Kliknij numer faktury. Jeśli szukasz faktur za okres od stycznia do kwietnia 2015 r., kliknij też menu Faktura VAT UE, aby zobaczyć oddzielną fakturę VAT.
 9. Faktura wyświetli się w nowym oknie przeglądarki. Sprawdź, czy ustawienia przeglądarki nie blokują wyskakujących okienek – jeśli tak, faktura VAT się nie otworzy.
 10. Aby wydrukować fakturę, otwórz menu Plik w przeglądarce i kliknij Drukuj. Możesz też kliknąć fakturę prawym przyciskiem myszy i wybrać Drukuj. Jeśli chcesz pobrać fakturę i zapisać kopię na komputerze, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz jako.

Dostępność faktury VAT

 • Faktura VAT za dany miesiąc jest dostępna od piątego dnia roboczego kolejnego miesiąca. Na przykład faktura VAT za wrzesień będzie dostępna od piątego października. Faktury VAT nie są wystawiane w weekendy ani święta, więc w tych okresach trzeba liczyć się z opóźnieniem.
 • Faktury VAT i faktury za płatności miesięczne za okres od stycznia do kwietnia 2015 r. są dostępne jako osobne dokumenty. Koszty VAT i tabela płatności reklamowych za okres przed styczniem 2015 r. i po maju 2015 r. są zawarte w tym samym dokumencie.

Co zawiera faktura VAT

Faktura miesięczna zawiera tabele „Odnotowano płatność” i „Odnotowanie kosztów oraz VAT”, z wyłączeniem okresu od stycznia do kwietnia 2015 r. (za ten okres udostępniamy osobne dokumenty związane z podatkiem VAT i płatnościami).

Kwoty widoczne na zwykłej fakturze i fakturze VAT zależą od tego, czy rozliczasz konto za pomocą płatności automatycznych czy ręcznych. Kliknij sekcję, która dotyczy Twojej sytuacji.

Płatności automatyczne

Jeśli rozliczasz konto za pomocą płatności automatycznych, zwykłe faktury i faktury VAT mogą zawierać inne kwoty w zależności od tego, czy zostały wykonane jakieś płatności ręczne:

 • Zwykła faktura zawiera wszystkie opłaty i płatności ręczne zrealizowane w danym miesiącu.
 • Jeśli w wyniku płatności ręcznej na Twoim koncie znajdą się dodatkowe środki (zapłacisz więcej, niż wynosiła należność), faktura odzwierciedli to wraz z kosztami Google Ads, które pokryła płatność ręczna.

Przykład: tylko płatności automatyczne

Załóżmy, że Twoje koszty reklamowe wynoszą 300 euro miesięcznie i zgodnie z automatycznym progiem naliczania należności naliczyliśmy opłaty w wysokości 200 euro.

 • Tabela „Odnotowano płatność” pokazuje płatność w wysokości 200 euro.
 • Tabela „Odnotowanie kosztów oraz VAT” pokazuje ewentualne opłaty związane z podatkiem VAT.

Pozostałe 100 euro z naliczonych kosztów reklamy przechodzi na kolejny cykl rozliczeniowy i pojawi się w dokumentach za następny miesiąc.

Przykład: płatności automatyczne z płatnością ręczną

Załóżmy, że Twoje koszty reklamy w miesiącu wyniosły 300 euro. Po przekroczeniu automatycznego progu naliczania należności naliczyliśmy opłatę w wysokości 200 euro, a następnie otrzymaliśmy płatność ręczną na kwotę 200 euro.

 • Tabela „Odnotowano płatność” pokazuje płatność w wysokości 200 euro i płatność ręczną w tej samej wysokości – łącznie 400 euro.
 • Tabela „Odnotowanie kosztów oraz VAT” pokazuje ewentualne opłaty związane z podatkiem VAT.

Faktura za następny miesiąc będzie zawierać dodatkowe 100 euro za koszty reklamowe (powyżej progu naliczania należności w wysokości 200 euro), które zostaną odliczone od płatności ręcznej na kwotę 200 euro, pozostawiając na koncie środki w wysokości 100 euro.

Płatności ręczne

Jeśli Twoje konto jest rozliczane za pomocą płatności ręcznych, tabele związane z płatnościami i podatkiem VAT zwykle będą zawierały inne kwoty:

 • Tabela „Odnotowano płatność” przedstawia płatności.
 • Tabela „Odnotowanie kosztów oraz VAT” przedstawia koszty reklamowe za dany miesiąc oraz ewentualne opłaty związane z podatkiem VAT.

Przykład

Załóżmy, że pierwszego dnia miesiąca wykonasz płatność ręczną na kwotę 100 euro, a koszty reklamy wyniosły w tym miesiącu 80 euro.

 • Tabela „Odnotowano płatność” pokazuje płatność w wysokości 100 euro.
 • Tabela „Odnotowanie kosztów oraz VAT” przedstawia płatność ręczną na kwotę 100 euro, koszty reklamowe w wysokości 80 euro, uznanie za duplikację oraz ewentualne opłaty związane z podatkiem VAT.

Rozbieżności między historią transakcji i fakturą

Czasami obciążenia widoczne w historii transakcji różnią się o dzień lub dwa od tych na fakturze. W większości przypadków wynika to z tego, że Google Ads i banki używają różnych systemów. Płatności i obciążenia nie zawsze są realizowane w tym samym czasie.

Jeśli otrzymasz na konto korektę lub uznanie i wykorzystasz te środki w tym samym okresie rozliczeniowym, również mogą wystąpić rozbieżności między fakturą VAT a historią transakcji.

Faktury są ważne w świetle prawa

Faktury z konta Google Ads to faktury archiwalne. Przedstawiają Twoje żądania płatności (za każdym razem, gdy zainicjujemy obciążenie lub wykonasz płatność dla Google, pojawi się nowa pozycja).

Faktury są ważne w świetle prawa, co oznacza, że są akceptowane przez lokalne urzędy skarbowe.

Nasze faktury, także te z odliczeniami podatku VAT, są akceptowane jako ważne faktury VAT przez różne urzędy skarbowe i nie wymagają specjalnych pieczątek ani podpisów.

Jeśli masz pytania, zapoznaj się z lokalnymi przepisami lub skonsultuj z doradcą podatkowym.

Twoja firma może podlegać podatkowi od towarów i usług (VAT) lub innym podatkom w zależności od lokalizacji. Zapoznaj się z dalszą częścią artykułu, aby dowiedzieć się, jakie zasady obowiązują w Twoim kraju. Jeśli interesują Cię informacje na temat innego kraju, kliknij menu powyżej.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Od 1 stycznia 2020 r. wszystkich przedstawicieli handlowych Google Ads w Malezji będzie obowiązywał podatek od sprzedaży i usług (SST) w wysokości 6%. Ta zmiana ma wpływ na wszystkie konta Google Ads z adresem firmy w Malezji.

Uwaga: Google nie może udzielać porad dotyczących kwestii podatkowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat tego podatku, skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym.

Zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie do celów podatkowych

Zaświadczenia o miejscu zamieszkania można pobrać w formacie PDF w tym artykule. Wystarczy kliknąć odpowiedni link poniżej.

Jeśli potrzebujesz starszych wersji zaświadczeń, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads.

Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie oferowane przez Google jest wystawiane przez irlandzki urząd podatkowy w formacie elektronicznym i w języku angielskim. Zaświadczenie w tej formie jest ważnym dokumentem uwzględnianym przez polski urząd podatkowy.

Podatek od towarów i usług (VAT)

Wszystkie konta Google Ads w Irlandii podlegają opodatkowaniu VAT według stawek tego kraju – stawki te mogą podlegać zmianom zgodnie z uznaniem irlandzkiego rządu.

Czego możesz się spodziewać, jeśli prowadzisz działalność w Irlandii:

 • Podlegasz obciążeniu podatkiem VAT według aktualnej stawki, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Irlandii (Twoje konto jest obsługiwane przez Google Ireland).
  • Jeśli korzystasz z płatności automatycznych, będziemy dodawać koszty podatku VAT do kosztów konta Google Ads jednorazowo na koniec każdego miesiąca, a Ty zapłacisz je przy kolejnym rozliczeniu.
  • Jeśli korzystasz z płatności ręcznych, będziemy na koniec każdego miesiąca odejmować koszty podatku VAT od Twojego salda, dopóki nie zostanie ono wyczerpane.
  • Jeśli obejmuje Cię zwolnienie z podatku VAT 13b/56b, poinformuj nas o tym, zaznaczając pole wyboru „Czy masz identyfikator VAT”. (Aby je wyświetlić, kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności). Musisz też podać informacje o podatku VAT 13b/56b.

Google nie może udzielać porad związanych z podatkiem VAT. Jeśli masz pytania o rejestrację płatnika podatku VAT, skonsultuj się z doradcą podatkowym lub urzędem skarbowym.

Zmiana numeru VAT

Możesz samodzielnie zmienić numer VAT. Kliknij link poniżej, by dowiedzieć się, jak to zrobić.

Zmiana numeru VAT:
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia , w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności, a potem w lewej części strony kliknij link Ustawienia.
 3. Wpisz swój numer VAT w sekcji „Profil płatności”.
 4. Kliknij Zapisz.

Często popełnianym błędem jest wpisywanie numeru identyfikacji podatkowej zamiast numeru płatnika podatku VAT. Są to różne numery. Numery płatnika podatku VAT zaczynają się od identyfikatora kraju, po którym następuje ciąg maksymalnie 12 znaków (cyfr lub liter). Aby sprawdzić poprawność numeru płatnika VAT, wejdź na stronę Komisji Europejskiej.

Jak znaleźć fakturę VAT

Faktury VAT i płatności miesięczne są obecnie zawarte w tym samym dokumencie. Jeśli szukasz faktur za okres od stycznia do kwietnia 2015 r., znajdziesz oddzielnie faktury VAT i miesięczne rejestry płatności.

Aby znaleźć fakturę VAT na koncie:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia , w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności, a potem w menu po lewej stronie kliknij Transakcje. Zrób to teraz
 3. Ustaw zakres dat nad tabelą, by odpowiadał fakturom, które chcesz zobaczyć.
 4. Domyślny widok to „Ostatnie 3 miesiące” i wyświetla się w nim najnowsza faktura.
 5. Aby przeglądać wcześniejsze faktury, ustaw zakres dat, korzystając z menu. Jeśli na przykład chcesz zobaczyć faktury z tego roku kalendarzowego, wybierz Bieżący rok.
 6. Kliknij w tabeli menu Dokumenty pod miesiącem, z którego fakturę chcesz zobaczyć.
 7. Kliknij numer faktury. Jeśli szukasz faktur za okres od stycznia do kwietnia 2015 r., kliknij też menu Faktura VAT UE, aby zobaczyć oddzielną fakturę VAT.
 8. Faktura wyświetli się w nowym oknie przeglądarki. Sprawdź, czy ustawienia przeglądarki nie blokują wyskakujących okienek – jeśli tak, faktura VAT się nie otworzy.
 9. Aby wydrukować fakturę, otwórz menu Plik w przeglądarce i kliknij Drukuj. Możesz też kliknąć fakturę prawym przyciskiem myszy i wybrać Drukuj. Jeśli chcesz pobrać fakturę i zapisać kopię na komputerze, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz jako.

Dostępność faktury VAT

 • Faktura VAT za dany miesiąc jest dostępna od piątego dnia roboczego kolejnego miesiąca. Na przykład faktura VAT za wrzesień będzie dostępna od piątego października. Faktury VAT nie są wystawiane w weekendy ani święta, więc w tych okresach trzeba liczyć się z opóźnieniem.
 • Faktury VAT i faktury za płatności miesięczne za okres od stycznia do kwietnia 2015 r. są dostępne jako osobne dokumenty. Koszty VAT i tabela płatności reklamowych za okres przed styczniem 2015 r. i po maju 2015 r. są zawarte w tym samym dokumencie.

Co zawiera faktura VAT

Faktura miesięczna zawiera tabele „Odnotowano płatność” i „Odnotowanie kosztów oraz VAT”, z wyłączeniem okresu od stycznia do kwietnia 2015 r. (za ten okres udostępniamy osobne dokumenty związane z podatkiem VAT i płatnościami).

Kwoty widoczne na zwykłej fakturze i fakturze VAT zależą od tego, czy rozliczasz konto za pomocą płatności automatycznych czy ręcznych. Kliknij sekcję, która dotyczy Twojej sytuacji.

Płatności automatyczne

Jeśli rozliczasz konto za pomocą płatności automatycznych, zwykłe faktury i faktury VAT mogą zawierać inne kwoty w zależności od tego, czy zostały wykonane jakieś płatności ręczne:

 • Zwykła faktura zawiera wszystkie opłaty i płatności ręczne zrealizowane w danym miesiącu.
 • Jeśli w wyniku płatności ręcznej na Twoim koncie znajdą się dodatkowe środki (zapłacisz więcej, niż wynosiła należność), faktura odzwierciedli to wraz z kosztami Google Ads, które pokryła płatność ręczna.

Przykład: tylko płatności automatyczne

Załóżmy, że Twoje koszty reklamowe wynoszą 300 euro miesięcznie i zgodnie z automatycznym progiem naliczania należności naliczyliśmy opłaty w wysokości 200 euro.

 • Tabela „Odnotowano płatność” pokazuje płatność w wysokości 200 euro.
 • Tabela „Odnotowanie kosztów oraz VAT” pokazuje ewentualne opłaty związane z podatkiem VAT.

Pozostałe 100 euro z naliczonych kosztów reklamy przechodzi na kolejny cykl rozliczeniowy i pojawi się w dokumentach za następny miesiąc.

Przykład: płatności automatyczne z płatnością ręczną

Załóżmy, że Twoje koszty reklamy w miesiącu wyniosły 300 euro. Po przekroczeniu automatycznego progu naliczania należności naliczyliśmy opłatę w wysokości 200 euro, a następnie otrzymaliśmy płatność ręczną na kwotę 200 euro.

 • Tabela „Odnotowano płatność” pokazuje płatność w wysokości 200 euro i płatność ręczną w tej samej wysokości – łącznie 400 euro.
 • Tabela „Odnotowanie kosztów oraz VAT” pokazuje ewentualne opłaty związane z podatkiem VAT.

Faktura za następny miesiąc będzie zawierać dodatkowe 100 euro za koszty reklamowe (powyżej progu naliczania należności w wysokości 200 euro), które zostaną odliczone od płatności ręcznej na kwotę 200 euro, pozostawiając na koncie środki w wysokości 100 euro.

Płatności ręczne

Jeśli Twoje konto jest rozliczane za pomocą płatności ręcznych, tabele związane z płatnościami i podatkiem VAT zwykle będą zawierały inne kwoty:

 • Tabela „Odnotowano płatność” przedstawia płatności.
 • Tabela „Odnotowanie kosztów oraz VAT” przedstawia koszty reklamowe za dany miesiąc oraz ewentualne opłaty związane z podatkiem VAT.

Przykład

Załóżmy, że pierwszego dnia miesiąca wykonasz płatność ręczną na kwotę 100 euro, a koszty reklamy wyniosły w tym miesiącu 80 euro.

 • Tabela „Odnotowano płatność” pokazuje płatność w wysokości 100 euro.
 • Tabela „Odnotowanie kosztów oraz VAT” przedstawia płatność ręczną na kwotę 100 euro, koszty reklamowe w wysokości 80 euro, uznanie za duplikację oraz ewentualne opłaty związane z podatkiem VAT.

Rozbieżności między historią transakcji i fakturą

Czasami obciążenia widoczne w historii transakcji różnią się o dzień lub dwa od tych na fakturze. W większości przypadków wynika to z tego, że Google Ads i banki używają różnych systemów. Płatności i obciążenia nie zawsze są realizowane w tym samym czasie.

Jeśli otrzymasz na konto korektę lub uznanie i wykorzystasz te środki w tym samym okresie rozliczeniowym, również mogą wystąpić rozbieżności między fakturą VAT a historią transakcji.

Faktury są ważne w świetle prawa

Faktury z konta Google Ads to faktury archiwalne. Przedstawiają Twoje żądania płatności (za każdym razem, gdy zainicjujemy obciążenie lub wykonasz płatność dla Google, pojawi się nowa pozycja).

Faktury są ważne w świetle prawa, co oznacza, że są akceptowane przez lokalne urzędy skarbowe.

Nasze faktury, także te z odliczeniami podatku VAT, są akceptowane jako ważne faktury VAT przez różne urzędy skarbowe i nie wymagają specjalnych pieczątek ani podpisów.

Jeśli masz pytania, zapoznaj się z lokalnymi przepisami lub skonsultuj z doradcą podatkowym.

Podatek od towarów i usług (VAT) a status Google Ads

Wszystkie konta Google Ads w Republice Południowej Afryki podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według obowiązującej w tym kraju stawki, którą rząd RPA może zmienić wedle własnego uznania. Czego możesz się spodziewać, jeśli prowadzisz działalność w RPA:
 • Podlegasz obciążeniu podatkiem VAT według aktualnej stawki, zgodnie z przepisami obowiązującymi w RPA od 1 kwietnia 2019 r.
  • Jeśli korzystasz z płatności automatycznych, będziemy dodawać koszty podatku VAT do kosztów konta Google Ads jednorazowo na koniec każdego miesiąca, a Ty zapłacisz je przy kolejnym rozliczeniu.
  • Jeśli korzystasz z płatności ręcznych, będziemy na koniec każdego miesiąca odejmować koszty podatku VAT od Twojego salda, dopóki nie zostanie ono wyczerpane.
Google nie może udzielać porad związanych z podatkiem VAT. Jeśli masz pytania o rejestrację płatnika podatku VAT, skonsultuj się z doradcą podatkowym lub urzędem skarbowym. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Binding General Ruling (Wiążące postanowienia ogólne) opublikowanym przez urząd skarbowy Republiki Południowej Afryki.

Jak znaleźć fakturę VAT

Faktury VAT i płatności miesięczne są zawarte w tym samym dokumencie. Aby znaleźć fakturę VAT na koncie:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia , w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności, a potem w menu po lewej stronie kliknij Transakcje.
 3. Ustaw zakres dat nad tabelą, by odpowiadał fakturom, które chcesz zobaczyć.
  • Domyślny widok to „Ostatnie 3 miesiące” i wyświetla się w nim najnowsza faktura.
  • Aby przeglądać wcześniejsze faktury, ustaw zakres dat, korzystając z menu. Jeśli na przykład chcesz zobaczyć faktury z tego roku kalendarzowego, wybierz Bieżący rok.
 4. Kliknij menu pod miesiącem, dla którego chcesz wyświetlić fakturę.
 5. Kliknij numer faktury.
 6. Faktura wyświetli się w nowym oknie przeglądarki. Sprawdź, czy ustawienia przeglądarki nie blokują wyskakujących okienek – jeśli tak, faktura VAT się nie otworzy.
 7. Aby wydrukować fakturę, w menu przeglądarki kliknij kolejno PlikDrukuj (możesz też kliknąć fakturę prawym przyciskiem myszy i wybrać Drukuj). Jeśli chcesz pobrać fakturę i zapisać kopię na komputerze, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz jako.

Dostępność faktury VAT

Faktura VAT za dany miesiąc jest dostępna od piątego dnia roboczego kolejnego miesiąca. Na przykład faktura VAT za wrzesień będzie dostępna od piątego października. Faktury VAT nie są wystawiane w weekendy ani święta, więc w tych okresach trzeba liczyć się z opóźnieniem.

Co zawiera faktura VAT

Faktura miesięczna zawiera dwie tabele: „Odnotowano płatność” i „Odnotowanie kosztów oraz VAT”.

Kwoty widoczne na zwykłej fakturze i fakturze VAT zależą od tego, czy rozliczasz konto za pomocą płatności automatycznych czy ręcznych. Kliknij sekcję, która dotyczy Twojej sytuacji.

Płatności automatyczne
Jeśli rozliczasz konto za pomocą płatności automatycznych, zwykłe faktury i faktury VAT mogą zawierać inne kwoty w zależności od tego, czy zostały wykonane jakieś płatności ręczne:
 • Zwykła faktura zawiera wszystkie opłaty i płatności ręczne zrealizowane w danym miesiącu.
 • Jeśli w wyniku płatności ręcznej na Twoim koncie znajdą się dodatkowe środki (zapłacisz więcej, niż wynosiła należność), faktura odzwierciedli to wraz z kosztami Google Ads, które pokryła płatność ręczna.

Przykład: tylko płatności automatyczne

Załóżmy, że Twoje koszty reklamowe wynoszą 300 euro miesięcznie i zgodnie z automatycznym progiem naliczania należności naliczyliśmy opłaty w wysokości 200 euro.
 • Tabela „Odnotowano płatność” pokazuje płatność w wysokości 200 euro.
 • Tabela „Odnotowanie kosztów oraz VAT” pokazuje ewentualne opłaty związane z podatkiem VAT.
Pozostałe 100 euro z naliczonych kosztów reklamy przechodzi na kolejny cykl rozliczeniowy i pojawi się w dokumentach za następny miesiąc.

Przykład: płatności automatyczne z płatnością ręczną

Załóżmy, że Twoje koszty reklamy w miesiącu wyniosły 300 euro. Po przekroczeniu automatycznego progu naliczania należności naliczyliśmy opłatę w wysokości 200 euro, a następnie otrzymaliśmy płatność ręczną na kwotę 200 euro.
 • Tabela „Odnotowano płatność” pokazuje płatność w wysokości 200 euro i płatność ręczną w tej samej wysokości – łącznie 400 euro.
 • Tabela „Odnotowanie kosztów oraz VAT” pokazuje ewentualne opłaty związane z podatkiem VAT.
Faktura za następny miesiąc będzie zawierać dodatkowe 100 euro za koszty reklamowe (powyżej progu naliczania należności w wysokości 200 euro), które zostaną odliczone od płatności ręcznej na kwotę 200 euro, pozostawiając na koncie środki w wysokości 100 euro.
Płatności ręczne
Jeśli Twoje konto jest rozliczane za pomocą płatności ręcznych, tabele związane z płatnościami i podatkiem VAT zwykle będą zawierały inne kwoty:
 • Tabela „Odnotowano płatność” przedstawia płatności.
 • Tabela „Odnotowanie kosztów oraz VAT” przedstawia koszty reklamowe za dany miesiąc oraz ewentualne opłaty związane z podatkiem VAT.

Przykład: płatność ręczna

Załóżmy, że pierwszego dnia miesiąca wykonasz płatność ręczną na kwotę 100 euro, a koszty reklamy wyniosły w tym miesiącu 80 euro.

 • Tabela „Odnotowano płatność” pokazuje płatność w wysokości 100 euro.
 • Tabela „Odnotowanie kosztów oraz VAT” przedstawia płatność ręczną na kwotę 100 euro, koszty reklamowe w wysokości 80 euro, uznanie za duplikację oraz ewentualne opłaty związane z podatkiem VAT.

Rozbieżności między historią transakcji i fakturą

Czasami obciążenia widoczne w historii transakcji różnią się o dzień lub dwa od tych na fakturze. Zazwyczaj dzieje się tak, bo Google Ads i banki używają różnych systemów. Płatności i obciążenia nie zawsze są realizowane w tym samym czasie. Jeśli otrzymasz na konto korektę lub uznanie i wykorzystasz te środki w tym samym okresie rozliczeniowym, również mogą wystąpić rozbieżności między fakturą VAT a historią transakcji.

Faktury są ważne w świetle prawa

Faktury z konta Google Ads to faktury archiwalne. Przedstawiają Twoje żądania płatności. Oznacza to, że za każdym razem, gdy zainicjujemy obciążenie lub wykonasz płatność dla Google, pojawi się nowa pozycja.

Faktury są ważne w świetle prawa i akceptowane przez lokalne urzędy skarbowe.

Nasze faktury, także te z odliczeniami podatku VAT, są akceptowane przez różne urzędy skarbowe. Faktury te nie wymagają specjalnych pieczątek ani podpisów.

Jeśli masz pytania, zapoznaj się z lokalnymi przepisami lub skonsultuj z doradcą podatkowym.

Podatek od towarów i usług (VAT) a status Google Ads

Twoje konto jest obsługiwane przez firmę Google Ireland Ltd., ale nie możemy Cię obciążyć podatkiem VAT, jeśli Twój adres rozliczeniowy znajduje się w kraju spoza Unii Europejskiej.

Sprawdź w swoim urzędzie skarbowym, czy musisz samodzielnie naliczać VAT w swoim kraju. Jeśli tak, skonsultuj się w tej sprawie z doradcą podatkowym lub urzędem skarbowym. Google nie może udzielać porad na ten temat.

Samodzielne naliczanie podatku VAT

Jeśli nie obciążyliśmy Twoich kosztów Google Ads podatkiem VAT, być może musisz samodzielnie naliczyć podatek VAT. Zasięgnij informacji w swoim urzędzie skarbowym.

Wyciągi miesięczne

Od lipca 2018 r. wprowadziliśmy wyciągi miesięczne, które zastępują dawne faktury miesięczne. Wyciągi te zawierają wszystkie informacje podawane wcześniej na fakturach.

Zaktualizowane wyciągi miesięczne Google Ads nie są fakturami. Zawierają one podsumowanie płatności wykonanych w podanym na nich okresie. Więcej informacji o wyciągach

Jeśli potrzebujesz informacji na temat tych nowych wyciągów miesięcznych w związku z wypełnianiem zeznań podatkowych, zapoznaj się z lokalnymi przepisami lub skonsultuj z doradcą podatkowym.

Stały eksporter

Jeśli jesteś stałym eksporterem i masz prawo do zwolnienia z podatku VAT, prześlij list intencyjny, korzystając z tego formularza.

Uwaga: Google nie może udzielać porad dotyczących kwestii podatkowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania o ten podatek, skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym.

Usługi powiązane ze sprzedawcą Google Italy

Jeśli dotarła do Ciebie wiadomość o takich usługach, poniżej wymienione są usługi, których to dotyczy. Google Italy s.r.l. jest stroną umów regulujących udostępnianie tych usług do odwołania.

 • Google Ads
 • Authorized Buyers
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager i Studio
 • Google Ad Manager (tylko w przypadku usług, za które Google wystawia fakturę)
 • Search Ads 360
 • Wyszukiwarka lotów
 • Analytics i Analytics 360
 • Reklamy hoteli
 • Reklamy w YouTube
 • Rezerwacja YouTube
 • Waze Ads

Reklamodawcy w Ameryce Północnej

Jeśli prowadzisz działalność w Ameryce Północnej i zarabiasz na reklamach w Google Ads, masz obowiązek podawania w dokumentach podatkowych numeru identyfikacji podatkowej Google (TIN). Nasze dane:

Google, Inc.
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043, USA
Numer identyfikacyjny podatnika (TIN) 77-0493581

Uwaga:

Jeśli mieszkasz na Hawajach i korzystasz z płatności automatycznych lub ręcznych, Twoje podatki będą naliczane na koniec każdego miesiąca.

Reklamodawcy w Ameryce Północnej

Jeśli prowadzisz działalność w Ameryce Północnej i zarabiasz na reklamach w Google Ads, masz obowiązek podawania w dokumentach podatkowych numeru identyfikacji podatkowej Google (TIN). Nasze dane:

Google, Inc.
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043, USA
Numer identyfikacyjny podatnika (TIN) 77-0493581

Podatek QST w Québecu

Stawka podatku od sprzedaży w Québecu (ang. Québec Sales Tax, QST) wynosi 9,975% i obowiązuje wszystkich klientów Google Ads w tej prowincji, którzy nie podali w swoich profilach płatności numeru rejestracyjnego QST.

Klienci korzystający z fakturowania miesięcznego muszą skontaktować się z naszym zespołem pomocy i podać numer rejestracyjny QST, by nasi specjaliści mogli odpowiednio zaktualizować ich profile płatności.

Reklamodawcy korzystający z płatności automatycznych lub ręcznych mogą zaktualizować informacje podatkowe w jeden z tych sposobów (wystarczy przesłać te dane w jednym miejscu):

Aktualizowanie informacji podatkowych w Google Ads

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę narzędzia , a potem w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności.
 3. W sekcji „Informacje o podatkach w Kanadzie” kliknij ikonę ołówka Edytuj i wpisz swój numer QST w polu „Numer rejestracyjny QST (opcjonalny)”.
 4. Kliknij Zapisz.

Aktualizowanie informacji podatkowych w Centrum płatności Google

 1. Zaloguj się na swoje konto płatności Google.
 2. Kliknij Ustawienia w lewej części strony.
 3. W sekcji „Informacje o podatkach w Kanadzie” kliknij ikonę ołówka Edytuj i wpisz swój numer QST w polu „Numer rejestracyjny QST (opcjonalny)”.
 4. Kliknij Zapisz.

Uwaga:

Jeśli mieszkasz na Hawajach i korzystasz z płatności automatycznych lub ręcznych, Twoje podatki będą naliczane na koniec każdego miesiąca.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Ponieważ umowę biznesową zawierasz z firmą Google Asia Pacific Pte. Ltd., Twoja działalność Google Ads nie podlega opodatkowaniu w świetle lokalnych przepisów. Informacje podatkowe nie będą pojawiać się na Twoich fakturach.

Google New Zealand Limited

Od 1 listopada 2018 r. faktury będą wystawiane przez firmę Google New Zealand Limited jako sprzedawcę tych usług. Wszyscy użytkownicy usługi Google Ads w Nowej Zelandii będą podlegać obowiązkowi odprowadzania podatku od towarów i usług (GST) w wysokości 15%. Ta zmiana dotyczy kont Google Ads z adresem siedziby firmy w Nowej Zelandii.

Uwaga:

Firma Google nie może udzielać porad w kwestiach podatkowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania o ten podatek, skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym.

PT Google Indonesia

Od 1 października 2019 r. faktury będą wystawiane przez firmę PT Google Indonesia jako sprzedawcę usług Google. Zgodnie z lokalnymi przepisami podatkowymi wszyscy użytkownicy usługi Google Ads w Indonezji będą podlegać obowiązkowi odprowadzania podatku VAT w wysokości 10%. Ta zmiana dotyczy kont Google Ads z adresami rozliczeniowymi w Indonezji.

Klienci, którzy chcą odliczać od swoich płatności 2-procentowy podatek u źródła, muszą nam przesłać pokwitowanie takiego odliczenia (Bukti Potong), by uniknąć zaległości na koncie. Pokwitowanie odliczenia podatku u źródła należy wysłać w terminie płatności wskazanym w fakturze handlowej. Adres wysyłkowy podajemy poniżej.

Jeśli pokwitowanie odliczenia podatku u źródła zawiera kod QR, musisz nam przesłać jego wydrukowany oryginał poprzez POS Indonesia na jeden z tych adresów:

 • Jeśli płacisz za reklamy za pomocą karty kredytowej lub debetowej albo przekazem pieniężnym przez bankomat: PO BOX 176 Cibinong 16900, Jl. Tegar Beriman No.7, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914 – Indonezja
 • Jeśli rozliczasz się za pomocą faktur: PO BOX 188 Cibinong 16900, Jl. Tegar Beriman No.7, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914 – Indonezja

Jeśli pokwitowanie odliczenia podatku u źródła zawiera kod QR, możesz przesłać kopię elektroniczną pokwitowania na jeden z niżej wymienionych adresów e-mail. W temacie wiadomości wpisz „PTGI Withholding Tax Slip”:

 • Jeśli płacisz za reklamy za pomocą karty kredytowej lub debetowej albo przekazem pieniężnym przez bankomat: eps-wht@google.com
 • Jeśli rozliczasz się za pomocą faktur: collections@google.com

Klienci mający status poborcy podatku VAT muszą nam przedstawić zaświadczenie o rejestracji (Surat Keterangan Terdaftar, SKT) wydane przez Ministerstwo Finansów Republiki Indonezji (Kementerian Keuangan Republik Indonesia). Kopie dokumentów możesz przesłać w sekcji „Ustawienia” w profilu płatności. Dowiedz się więcej o statusie poborcy podatku VAT.

Uwaga: Google nie może udzielać porad dotyczących kwestii podatkowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania o ten podatek, skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym.

Potrącanie podatków

Zagraniczne usługi internetowe świadczone przez firmę Google Asia Pacific Pte. Ltd. / Google Ireland Ltd. i opłacone 1 lipca 2018 r. lub później objęte są 5-procentowym podatkiem (zgodnie z postanowieniami pakistańskiej ustawy dotyczącej finansów publicznych, Pakistan Finance Act, z 2018 r.). W stosownych przypadkach opłacenie tego podatku może być konieczne zgodnie z „Warunkami korzystania z usługi Google Ads”, na mocy których klienci ponoszą odpowiedzialność za wszelkie obowiązujące w Pakistanie podatki i opłaty rządowe od usług, z których korzystają.
Pamiętaj, że Google nie może udzielać porad w kwestiach podatkowych ani kwestiach opłat rządowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tą zmianą, skontaktuj się ze swoim doradcą ds. podatków i płatności.

Podatki pośrednie

Umowę biznesową zawierasz z firmą Google Asia Pacific Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze, więc Twoja działalność Google Ads nie podlega pośredniemu opodatkowaniu w świetle lokalnych przepisów. Podatki pośrednie nie będą się pojawiać na Twoich fakturach.

Google Australia Pty Limited

Od 1 listopada 2016 r. faktury będą wystawiane przez firmę Google Australia Pty Limited. Wszyscy przedstawiciele handlowi Google Ads w Australii będą podlegać obowiązkowi odprowadzania podatku od towarów i usług (GST) w wysokości 10%. Ta zmiana dotyczy kont Google Ads z adresem siedziby firmy w Australii.

Uwaga: Google nie może udzielać porad dotyczących kwestii podatkowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat tego podatku, skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym.

Google Japan G.K.

Od 1 kwietnia 2019 r. faktury będą wystawiane przez firmę Google Japan G.K. jako sprzedawcę usług Google. Oznacza to, że sprzedaż reklam w Japonii będzie podlegać japońskiemu podatkowi konsumpcyjnemu (JCT) w wysokości 10%. Ta zmiana dotyczy kont Google Ads z adresem siedziby firmy w Japonii.


Uwaga: Google nie może udzielać porad dotyczących kwestii podatkowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania o ten podatek, skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym.

Podatki w Indiach

Jeśli mieszkasz w Indiach, od 1 lipca 2017 r. podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatku od towarów i usług (GST) od wszystkich swoich zakupów.

GST to nowe prawo podatkowe, które zastępuje obecne podatki pośrednie takie jak podatek od usług, podatek od towarów i usług (VAT), akcyza, określone podatki państwowe i lokalne w Indiach. Jest to model podwójnego opodatkowania, w którym zarówno stany indyjskie, jak i rząd centralny Indii nakładają podatek od usług i towarów.

GST obejmuje trzy rodzaje podatków: podatek centralny, podatek stanowy i podatek zintegrowany. O tym, którym podatkiem zostanie obciążony zakup, decyduje lokalizacja oddziału firmy Google świadczącego usługę oraz lokalizacja zakupu. Obowiązują te stawki:

 • Centralny podatek od towarów i usług (CGST): 9%
 • Stanowy podatek od towarów i usług (SGST): 9%
 • Zintegrowany podatek od towarów i usług (IGST): 18%
Uwaga:
 • Reklamodawcy z adresem rozliczeniowym w Harianie (tj. usługą wewnątrzstanową) będą obciążani stawkami CGST + SGST. Pozostałych obowiązuje stawka IGST.
 • Podatek od towarów i usług dla reklamodawców ze specjalnej strefy ekonomicznej (SEZ) wynosi 0%.

Jeśli korzystasz z usług firmy Google India Private Limited (GIPL), wysokość podatku od zakupu zostanie określona na podstawie Twojego identyfikatora podatkowego. Numer Identyfikacyjny Podatku od Towarów i Usług (GSTIN) jest obowiązkowy w przypadku kont firmowych, ale opcjonalny w przypadku kont indywidualnych.

Gdzie przesłać numer GSTIN

Jeśli korzystasz z fakturowania miesięcznego, skontaktuj się ze swoim menedżerem konta lub prześlij nam e-mailem numer GSTIN.

Wszyscy inni reklamodawcy mogą podać swoje dane, przechodząc do opcji Rozliczenia i płatności, a potem klikając Ustawienia w menu po lewej stronie. W „Profilu płatności” znajduje się sekcja o nazwie „Informacje o podatkach w Indiach”, w której można wpisać odpowiednie numery identyfikacyjne.

W przypadku kont obsługiwanych przez agencje adres i podatek GST powinny być właściwe dla firmy i stanu opłacających faktury oraz zgłaszających roszczenie dotyczące podatku GST. Jeśli nazwa i adres firmy w polu „Wystawiono na:” na fakturze są inne niż nazwa i adres firmy opłacającej faktury, uaktualnij adres rozliczeniowy w tym polu.

W przypadku kont firm i kont indywidualnych adres i numer GSTIN powinny być właściwe dla lokalizacji, w której będą świadczone usługi. Oznacza to, że numer GST powinien być właściwy dla stanu podanego w adresie w polu „Wystawiono na:” na Twoich fakturach. Jeśli numer GSTIN nie jest właściwy dla stanu podanego w adresie rozliczeniowym, nie będzie on widoczny na fakturach.

Powyższe informacje określają sposoby prawidłowego naliczania podatku. Przeczytaj odpowiedzi na najczęstsze pytania na temat podatku GST

Poprzednie stawki podatku od usług

W przypadku faktur wystawionych przez Google India Pvt Ltd od 1 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. obowiązuje stawka podatku od usług wynosząca 15% wartości usług objętych podatkiem (łącznie z podatkiem Swachh Bharat Cess i Krishi Kalyan Cess).

W przypadku faktur wystawionych między 15 listopada 2015 r. a 31 maja 2016 r. stawka podatku od usług wynosiła 14,5% (łącznie z podatkiem Swachh Bharat Cess).

Od 1 czerwca do 14 listopada 2015 r. stawka wynosiła 14% wartości usług objętych podatkiem.

Pamiętaj:

 • W przypadku reklamodawców, którzy korzystają z płatności automatycznych lub ręcznych, podatki są naliczane jednorazowo na koniec każdego miesiąca.
 • Firma Google nie może udzielać porad w kwestiach podatkowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tą zmianą, skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym.

Podatek pobierany u źródła (TDS)

Oświadczenia TDS należy składać co kwartał (więcej informacji znajdziesz w witrynie indyjskiego departamentu ds. podatków dochodowych).

Oświadczenia za kwartały kończące się w czerwcu, wrześniu, grudniu i marcu należy złożyć odpowiednio do 30 lipca, 30 października, 30 stycznia i 15 maja.

Oświadczenia za poprzedni rok budżetowy przesłane po 30 kwietnia bieżącego roku nie będą akceptowane. Przykład: wszystkie oświadczenia za rok budżetowy 2013/14 należy przesłać najpóźniej 30 kwietnia 2014 r.

Przesłanie oświadczenia związanego z podatkiem pobieranym u źródła (TDS)

Jeśli rozliczasz się za pomocą fakturowania miesięcznego, wyślij cyfrową kopię oświadczenia TDS (z podpisem elektronicznym lub skan podpisanego dokumentu w formacie PDF) bezpośrednio na adres collections-in@google.com.

Jeśli rozliczasz się w ramach płatności ręcznych lub automatycznych, wyślij nam e-mailem cyfrową kopię oświadczenia TDS (z podpisem elektronicznym lub skan podpisanego dokumentu w formacie PDF). Po zatwierdzeniu kwoty zasili ona Twoje konto.

Stały numer rachunku bankowego Google (Permanent Account Number, PAN) to AACCG0527D, a adres Google na oświadczeniu:

Google India Pvt. Ltd.
No.3, RMZ Infinity, Tower E,
Old Madras Road, 4th & 5th Floor,
Bangalore – 560 016

Ile wynosi stawka TDS

Aktualna stawka TDS dla płatności związanych z reklamą, wnoszonych na rzecz Google India Private Limited, wynosi 2% z pominięciem podatku od usług i podatków edukacyjnych (zgodnie z okólnikiem nr 1/2014, wystawionym przez Centralną Komisję Podatków Bezpośrednich indyjskiego Ministerstwa Finansów). Stawka TDS podlega jednak zmianom w zależności od przepisów rządowych. Przypominamy, że Google Ads nie może udzielać porad w kwestiach podatkowych. Jeśli masz pytania związane z TDS lub innymi sprawami podatkowymi, skontaktuj się z doradcą podatkowym.

Podatki w Rosji

W przypadku wszystkich reklamodawców Google Ads z adresem rozliczeniowym w Rosji naliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 20% dla wszystkich kosztów Google Ads, bez wyjątku.

Czego możesz się spodziewać, jeśli prowadzisz działalność w Federacji Rosyjskiej:

 • Niezależnie od tego, czy wybierzesz status podatkowy „Firma”, „Indywidualny przedsiębiorca” czy „Osoba prywatna”, podlegasz obciążeniu podatkiem VAT według aktualnej stawki, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Rosji (Twoje konto jest obsługiwane przez Google Russia).
 • Aby sprawdzić należności z tytułu podatku VAT, kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności. Podatek VAT jest naliczany w przypadku faktycznych transakcji.

Podatek VAT w ramach uproszczonego systemu podatkowego

Zgodnie z przepisami podatkowymi, które obowiązują w Rosji, jeśli korzystasz z uproszczonego systemu podatkowego (USN), nie musisz płacić podatku VAT od oferowanych lub nabywanych towarów i usług. Jeśli jednak nabywasz towary lub usługi od firmy rozliczającej swoją działalność w ramach ogólnego systemu podatkowego, musisz płacić podatek VAT zawarty w cenach tych towarów lub usług. Spółka „Google” rozlicza się w ramach ogólnego systemu podatkowego, więc musisz płacić podatek VAT za korzystanie z Google Ads.

Pamiętaj, że Google nie może udzielać porad w zakresie podatku VAT. Jeśli masz pytania o rejestrację płatnika podatku VAT, skonsultuj się z doradcą podatkowym lub urzędem skarbowym.

Jak zmienić status podatkowy

Rejestrując się w Google Ads, musisz określić swój status podatkowy: „Osoba fizyczna”, „Przedsiębiorca indywidualny” lub „Firma”. Aby zmienić swój status podatkowy, skontaktuj się z nami. Ewentualne zmiany nie wpłyną na wcześniejsze transakcje ani dokumenty księgowe i będą obowiązywać dopiero od daty ich wprowadzenia.

Zmiana informacji VAT

Aby sprawdzić nazwę firmy lub identyfikatory podatkowe (INN i KPP), które występują na fakturach miesięcznych, kliknij ikonę narzędzia , a potem w sekcji „Płatności” kliknij kolejno Podsumowanie płatnościUstawienia.

Aktualizowanie numeru KPP

Jeśli Twój numer KPP ulegnie zmianie, możesz zmodyfikować go na swoim koncie. Aby zaktualizować numer KPP:

 1. Zaloguj się na konto na https://ads.google.com.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia, a potem odszukaj sekcję „Profil płatności”.
 4. Kliknij ikonę ołówka, by zaktualizować numer KPP. Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

Uwaga

Możesz zmieniać numer KPP tylko wtedy, gdy numer INN pozostaje ten sam. Nie możesz jednak zmieniać identyfikatorów podatkowych ani nazwy jednej zarejestrowanej firmy na dane innej zarejestrowanej firmy. Jeśli chcesz przypisać konto Google Ads do innej zarejestrowanej firmy (z innym numerem INN), skontaktuj się z nami. Ewentualne zmiany nie wpłyną na wcześniejsze transakcje ani dokumenty księgowe i będą obowiązywać dopiero od daty ich wprowadzenia.

Zmiana nazwy firmy

Jeśli Twoja firma zmieni nazwę, skontaktuj się z nami. Aby zaktualizować tę informację, potrzebujemy skanu certyfikatu rejestracji płatnika podatku potwierdzającego identyfikatory podatkowe i nazwę Twojej firmy. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu skanu tego certyfikatu zmienimy nazwę firmy na Twoim koncie Google Ads i na fakturach miesięcznych. Powiadomimy Cię o wprowadzeniu tej zmiany.

Uwaga

Możesz zmieniać numer KPP lub nazwę firmy tylko wtedy, gdy numer INN pozostaje ten sam. Nie możesz jednak zmieniać identyfikatorów podatkowych ani nazwy jednej zarejestrowanej firmy na dane innej zarejestrowanej firmy. Jeśli chcesz przypisać konto Google Ads do innej zarejestrowanej firmy (z innym numerem INN), skontaktuj się z nami. Ewentualne zmiany nie wpłyną na wcześniejsze transakcje ani dokumenty księgowe i będą obowiązywać dopiero od daty ich wprowadzenia.

Korygowanie numeru INN

Jeśli na koncie Google Ads podany jest nieprawidłowy numer INN (identyfikator podatkowy), można go zmienić tylko wtedy, gdy został błędnie wpisany podczas tworzenia konta. Skontaktuj się z nami i dostarcz skan zaświadczenia o rejestracji płatnika podatku, które potwierdza identyfikatory podatkowe i nazwę Twojej firmy. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu skanu tego zaświadczenia zmienimy numer INN na Twoim koncie Google Ads i na fakturach miesięcznych.

Jeśli chcesz przypisać konto Google Ads do innej zarejestrowanej firmy (z innym numerem INN), skontaktuj się z nami. Ewentualne zmiany nie wpłyną na wcześniejsze transakcje ani dokumenty księgowe i będą obowiązywać dopiero od daty ich wprowadzenia.

Zmiana adresu siedziby lub adresu pocztowego

Aby zaktualizować adres firmy lub jej adres pocztowy:

 1. Zaloguj się na konto na https://ads.google.com.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności.
 3. Aby zaktualizować adres firmy, przejdź do sekcji „Profil płatności” i wprowadź odpowiednie zmiany. Gdy skończysz, kliknij Zapisz.
 4. Aby zaktualizować adres pocztowy, przejdź do sekcji „Konto płatności” i wprowadź zmiany. Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

Obliczanie podatku VAT

Aby sprawdzić opłaty z tytułu podatku VAT, kliknij ikonę narzędzia , w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności, a potem w menu po lewej stronie kliknij Transakcje.

Jak obliczany jest podatek VAT

Podatek VAT jest naliczany z uwzględnieniem liczby kliknięć i wyświetleń Twoich reklam.

Koszty reklam + VAT = kwota płatności

Termin naliczania podatku VAT

Podatek VAT może być naliczany jednorazowo na koniec miesiąca w oparciu o koszty powstałe w miesiącu świadczenia usługi.

Przykład

 • Załóżmy, że 10 czerwca na konto Google Ads wpływają środki w wysokości 100 RUB.
 • Wpłacone środki stopniowo są wydawane, aż do ich całkowitego wyczerpania, co następuje 25 czerwca.
 • Pozycja podatku VAT pojawia się 25 czerwca i zawiera wysokość podatku VAT naliczonego dla wpłaconych środków w wysokości 100 RUB.

Przykład

 • Załóżmy, że 25 czerwca na konto Google Ads wpływają środki w wysokości 100 RUB.
 • Do końca miesiąca, który przypada 30 czerwca, kwota w wysokości 50 RUB została wydana. Pozycja podatku VAT pojawia się 30 czerwca i zawiera wysokość podatku VAT naliczonego od kwoty 50 RUB.

Pamiętaj, że należności z tytułu podatku VAT mogą obejmować opodatkowaną kwotę, na którą składają się środki pochodzące z więcej niż jednej wpłaty, jeśli wszystkie one zostały wydane w całości.

Podatek VAT od kwot promocyjnych lub korekt

Jeśli otrzymasz środki w ramach oferty promocyjnej lub jakiegokolwiek rodzaju korekty, podatek VAT zostanie naliczony automatycznie od kwoty wydatków pokrytych przez przyznane środki. Ta kwota podatku VAT zostanie zwrócona w całości po wydaniu wszystkich przyznanych środków lub częściowo na koniec tego samego miesiąca, jeśli nie wykorzystasz ich w całości.

Jeśli masz pytania związane z naliczaniem podatku VAT, skontaktuj się z nami.

Podatek VAT a sekcja „Pozostałe środki”

Strona Podsumowanie składa się z dwóch sekcji z informacjami o saldzie Twojego konta:

 1. W sekcji „Pozostałe środki” nad tabelą widać kwotę pozostałą na reklamy oraz szacunkową kwotę przyszłych obciążeń z tytułu podatku VAT. Na podstawie tych informacji możesz oszacować, ile pieniędzy pozostało na koncie.
 2. Kolumna „Saldo” w tabeli historii transakcji przedstawia saldo Twojego konta bez żadnych szacowanych późniejszych obciążeń niewykorzystanych kwot płatności z tytułu podatku VAT.

Stawki i budżety ustawione na karcie „Kampanie” nie zawierają podatku VAT.

VAT to podatek od towarów i usług w wysokości 10%, odprowadzany na rzecz koreańskiego urzędu skarbowego. Obowiązek i sposób płatności podatku VAT w Korei zależy od ustawień płatności. Wybierz poniżej ustawienie pasujące do Twojego konta.

Automatyczne lub ręczne płatności kartą kredytową

Jeśli masz zawartą umowę z Google Asia Pacific Pte. Ltd. (czyli opłacasz koszty reklam kartą kredytową bezpośrednio w interfejsie Google Ads), zgodnie z lokalnymi przepisami obowiązującymi w Korei Południowej będziemy od 1 lipca 2019 r. doliczać do wszystkich transakcji podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 10%, chyba że podasz numer rejestracyjny firmy w formacie xxx-xx-xxxxx.

Aktualizowanie informacji dotyczących podatku VAT

W każdej chwili możesz na swoim koncie zaktualizować informacje o podatku VAT. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na konto na https://ads.google.com.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności.
 3. Kliknij link Ustawienia z boku strony.
 4. Odszukaj sekcję „Profil płatności” i wprowadź zmiany.
 5. Gdy skończysz, kliknij Zapisz.
Płatności ręczne przez LGU+

Kiedy dokonujesz płatności LGU+, automatycznie odliczamy od niej 10% podatku VAT od przyszłych kosztów reklamy. Następnie wyświetlamy reklamy, używając pozostałej kwoty. Gdy reklamy się wyświetlają, opłacamy co miesiąc podatek VAT w wysokości zależnej od kosztów reklamy naliczonych w danym miesiącu.

Na stronie Historia transakcji podajemy kwoty podatku VAT dla poszczególnych płatności. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, lokalny partner Google ds. fakturowania, MakeBill, będzie w ciągu dziesięciu pierwszych dni każdego miesiąca wysyłać elektroniczną fakturę VAT za poprzedni miesiąc na podany na Twoim koncie adres e-mail głównej osoby kontaktowej ds. rozliczeń. Na fakturze będzie widoczna kwota użyta jako podstawa do obliczenia podatku VAT. Reklamodawcy indywidualni nie otrzymują faktur VAT.

Uwaga: za każdą płatność otrzymasz pokwitowanie z LGU+, ale nie możesz go używać w swoich raportach VAT.

Aktualizowanie informacji dotyczących podatku VAT

W każdej chwili możesz na swoim koncie zaktualizować informacje o podatku VAT. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na konto na https://ads.google.com.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności.
 3. Kliknij link Ustawienia z boku strony.
 4. Odszukaj sekcję „Profil płatności” i wprowadź zmiany.
 5. Gdy skończysz, kliknij Zapisz.
Ustawienie płatności fakturowania miesięcznego

Jeśli na koncie Google Ads korzystasz z fakturowania miesięcznego w walucie KRW, do miesięcznych kosztów reklamy będziemy Ci doliczać 10% podatku VAT. Jeśli nie używasz waluty KRW, oznacza to, że masz zawartą umowę z Google Asia Pacific i nie musisz płacić podatku VAT.

W przypadku klientów używających waluty KRW miejscowy partner Google ds. fakturowania, MakeBill, będzie co miesiąc wysyłać link do lokalnej wersji faktury VAT na adres e-mail osoby kontaktowej ds. rozliczeń. Aby zaktualizować informacje o podatku VAT lub zmienić adres e-mail, na który jest wysyłana lokalna wersja faktury VAT, skontaktuj się z nami.

Reklamodawcy z Meksyku korzystający z płatności ręcznych lub fakturowania miesięcznego będą obciążani kosztami 16-procentowego podatku Impuesto sobre Valor Agregado (IVA). Szczegóły będą zależeć od ustawienia płatności. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij odpowiedni link poniżej.

Ustawienie płatności fakturowania miesięcznego

Jeśli korzystasz z fakturowania miesięcznego, dodamy do faktury 16% Twoich kosztów, by opłacić podatek IVA.

Ustawienie płatności ręcznych

Odejmujemy 16% od wszystkich Twoich płatności ręcznych, by opłacić podatek IVA. Następnie zasilamy Twoje konto pozostałą kwotą.

Gdy wykonujesz płatność, zakładamy, że jest to kwota, którą chcesz zasilić konto z uwzględnieniem podatku IVA w wysokości 16%.

To oznacza, że kiedy dokonasz płatności w wysokości X, dzielimy tę wartość na dwie składowe: Y i 16% z Y. Ich suma jest równa X. Na koncie uznajemy kwotę Y, a 16% z Y wpłacamy na rzecz meksykańskiego urzędu skarbowego.

Stosujemy poniższe równanie, gdzie X oznacza kwotę płatności, a Y kwotę, która zasili konto:

 • X = Y + (0,16 * Y)
  X = 1,16 * Y
  Y = X/1,16

Oto dokładniejszy przykład:

Załóżmy, że dokonujesz wpłaty w wysokości 116 MXN. Kwotę, którą mamy przelać na Twoje konto (Y), wyliczamy tak:

 • Y = 116 MXN/1,16
  Y = 100 MXN

Zasilamy konto kwotą 100 MXN, a 16 MXN przekazujemy do meksykańskiego urzędu skarbowego.

Sposób zmiany informacji podatkowych

Jeśli podane informacje podatkowe są nieprawidłowe, skontaktuj się z nami i wyślij prawidłowe informacje podatkowe. Skontaktuje się z Tobą specjalista Google Ads, by potwierdzić zmianę. Nie możemy jednak ponownie wystawić faktur wygenerowanych przed zmianą informacji podatkowych na koncie Google Ads.

Podatki na Ukrainie

W przypadku wszystkich reklamodawców Google z adresem rozliczeniowym na Ukrainie rozliczających się za pomocą przelewu bankowego naliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) według obecnej stawki VAT na Ukrainie (20%).

Opłaty z tytułu podatku VAT można sprawdzić na stronie „Historia transakcji”. Aby to zrobić, kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności.

Twoje konto jest obsługiwane przez Google Ukraine. Zgodnie z ukraińskimi przepisami podatkowymi gdy nabywasz towary lub usługi od firmy rozliczającej swoją działalność w ramach ogólnego systemu podatkowego, musisz płacić podatek VAT zawarty w cenach tych towarów lub usług. Spółka „Google Ukraine” rozlicza się w ramach ogólnego systemu podatkowego, więc musisz płacić podatek VAT za korzystanie z Google Ads.

Pamiętaj, że Google nie może udzielać porad w zakresie podatku VAT. Jeśli masz pytania o rejestrację płatnika podatku VAT, skonsultuj się z doradcą podatkowym lub urzędem skarbowym.

Jak zmienić status podatkowy

Rejestrując się w Google Ads, musisz określić swój status podatkowy: osoba fizyczna, przedsiębiorca indywidualny lub osoba prawna. Raz wybranego statusu nie można później zmienić. Jeśli np. wybierzesz status „Osoba fizyczna”, nie możesz go później zmienić na status „Osoba prawna”.

Jeśli musisz zmienić status podatkowy, zamknij dotychczasowe konto Google Ads i utwórz nowe konto z odpowiednim statusem. Przy tworzeniu nowego konta musisz skorzystać z innego adresu e-mail. Jeśli chcesz używać tego samego adresu e-mail, zmień adres na dotychczasowym koncie Google Ads przed jego zlikwidowaniem.

Zmiana informacji VAT

Aby sprawdzić nazwę firmy lub identyfikatory podatkowe (INN i EDRPOU), które występują na fakturach miesięcznych, kliknij ikonę narzędzia , w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności, a potem kliknij Ustawienia w lewej części strony.

Zmiana nazwy prawnej firmy

Jeśli Twoja firma zmieni nazwę, skontaktuj się z nami. Aby zaktualizować tę informację, potrzebujemy skanu oficjalnych dokumentów rejestracyjnych, które potwierdzają identyfikatory podatkowe, nazwę Twojej firmy i jej adres. Po otrzymaniu oficjalnych dokumentów rejestracyjnych zmienimy nazwę firmy na Twoim koncie Google Ads i w dokumentach księgowych. Powiadomimy Cię o wprowadzeniu tej zmiany. Możesz wtedy poprosić o uzupełnienie poprzednio wystawionych dokumentów o nową nazwę i numer EDRPOU.

Uwaga

Możemy zmienić nazwę firmy tylko wtedy, gdy numery INN i EDRPOU pozostaną bez zmian. Nie możesz jednak zmieniać identyfikatorów podatkowych ani nazwy jednej zarejestrowanej firmy na dane innej zarejestrowanej firmy. Jeśli chcesz przypisać konto Google Ads do innej zarejestrowanej firmy (z innym numerem INN), utwórz nowe konto.

Zmiana numeru INN lub EDRPOU

Jeśli na koncie Google Ads podany jest nieprawidłowy numer INN (identyfikator podatkowy) lub numer EDRPOU, można je zmienić tylko wtedy, gdy zostały błędnie wpisane podczas tworzenia konta. Skontaktuj się z nami i dostarcz skan zaświadczenia o rejestracji płatnika podatku, które potwierdza identyfikatory podatkowe i nazwę Twojej firmy. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu skanu tego zaświadczenia zmienimy numer INN lub EDRPOU na Twoim koncie Google Ads i w przyszłych dokumentach księgowych. W tym przypadku nie można uzyskać poprawionych wersji dokumentów, które zostały już wystawione. Poprawione numery INN lub EDRPOU będą widoczne tylko w dokumentach wystawionych po wprowadzeniu zmiany.

Jeśli chcesz przypisać konto Google Ads do innej zarejestrowanej firmy (z innymi numerami INN i EDRPOU), utwórz nowe konto.

Zmiana stanu rejestracji VAT

Jeśli Twój stan rejestracji VAT uległ zmianie, skontaktuj się z nami. Musisz przedstawić skan certyfikatu rejestracji płatnika podatku potwierdzającego identyfikatory podatkowe, nazwę Twojej firmy oraz status rejestracji VAT. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu skanu tego certyfikatu zmienimy status na Twoim koncie Google Ads. Zmiana zostanie odzwierciedlona w przyszłych dokumentach księgowych. W tym przypadku nie można uzyskać poprawionych wersji dokumentów, które zostały już wystawione.

Zmiana adresu siedziby lub adresu pocztowego

Aby zaktualizować adres firmy lub jej adres pocztowy:

 1. Zaloguj się na konto na https://ads.google.com.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności.
 3. Aby zaktualizować adres firmy, wejdź na stronę Ustawienia i odszukaj „Profil płatności”. Gdy skończysz wprowadzanie zmian, kliknij Zapisz.
 4. Aby zaktualizować adres pocztowy, przejdź do sekcji „Konto płatności” i wprowadź zmiany. Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

Informacje o podatku VAT

Jak obliczany jest podatek VAT

Podatek VAT jest obliczany na podstawie wartości poniesionych kosztów reklamy, np. kliknięć lub wyświetleń.

Koszty reklamy + VAT = kwota płatności

Termin naliczania podatku VAT

Podatek VAT może być naliczany:

 • po wykorzystaniu środków wpłaconych na konto;
 • na koniec miesiąca, jeśli część wpłaconych środków nie została wykorzystana.

Przykład: wykorzystanie całej wpłaty w danym miesiącu

Załóżmy, że 10 czerwca na konto Google Ads wpływają środki w wysokości 200 UAH.

 • Koszty reklamy narastają każdego dnia, aż do całkowitego wykorzystania kwoty 200 UAH, co następuje 25 czerwca.
 • Pozycja podatku VAT pojawia się 25 czerwca na głównej stronie Płatności, pokazując, jaka kwota podatku VAT została odliczona od kwoty 200 UAH.

Przykład: wykorzystanie części wpłaty w danym miesiącu

Załóżmy, że 10 czerwca na konto Google Ads wpływają środki w wysokości 200 UAH.

 • Do końca miesiąca (tj. do 30 czerwca) wydano tylko 100 UAH z całej wpłaty. Pozycja podatku VAT pojawia się 30 czerwca na głównej stronie Płatności, pokazując, jaka kwota podatku VAT została odliczona od kosztów reklamy w wysokości 100 UAH.
 • Pozostałe wpłacone środki zostają wydane do 3 lipca. Pozycja podatku VAT pojawia się 3 lipca na głównej stronie Płatności, pokazując, jaka kwota podatku VAT została odliczona od pozostałej kwoty w wysokości 100 UAH.

Pamiętaj, że należności z tytułu podatku VAT mogą obejmować opodatkowaną kwotę, na którą składają się środki pochodzące z więcej niż jednej wpłaty, jeśli wszystkie one zostały wydane w ciągu jednego dnia.

Jeśli masz pytania związane z naliczaniem podatku VAT, skontaktuj się z nami.

Podatek VAT od kwot promocyjnych i wyrównań

Jeśli korzystasz z kwoty promocyjnej albo innego rodzaju wyrównania, podatek VAT zostanie najpierw automatycznie zastosowany do kosztów reklamy pokrytych za pomocą tych środków. Następnie po wykorzystaniu całek kwoty promocyjnej, opłaty pobrane w związku z podatkiem VAT zostaną zwrócone na konto. Jeśli kwota promocyjna zostanie wykorzystana tylko częściowo, opłaty pobrane w związku z podatkiem VAT zostaną zwrócone częściowo pod koniec tego samego miesiąca.

Podatek VAT i „Aktualne saldo” na koncie

Aby sprawdzić aktualne saldo, wejdź na stronę „Historia transakcji”. Aby ją otworzyć, kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności. Saldo konta znajdziesz w tych miejscach:

 1. Podsumowanie: sekcja „Twoje saldo” podaje Twoje saldo, które możesz w całości przeznaczyć na przyszłą działalność reklamową.
 2. Pole „Pozostały kredyt” obejmuje kwotę pozostałą na reklamy oraz szacunkową kwotę przyszłych obciążeń z tytułu podatku VAT. Na podstawie tych informacji możesz oszacować, ile pieniędzy pozostało na koncie.
 3. Transakcje: kolumna „Saldo” w tabeli historii transakcji podaje kwotę Twojego salda (różnica kwot z kolumn „Wpływy” i „Wydatki”) bez żadnych szacowanych późniejszych obciążeń podatkiem VAT niewykorzystanych kwot płatności.

Stawki i budżety ustawione w kampaniach nie zawierają podatku VAT.

Następny krok

Podatki w Twoim kraju

Twoja firma może podlegać podatkowi od towarów i usług (VAT) lub innym podatkom w zależności od lokalizacji. Zapoznaj się z dalszą częścią artykułu, aby dowiedzieć się, jakie zasady obowiązują w Twoim kraju. Jeśli interesują Cię informacje na temat innego kraju, kliknij menu powyżej.

Podatek od sprzedaży i z tytułu użytkowania w Portoryko

Podatek od sprzedaży i z tytułu użytkowania jest uwzględniany na wszystkich fakturach dla klientów z siedzibą w Portoryko. Stawka podatku wynosi 4% dla wszystkich kont Google Ads.

Google nie może udzielać porad związanych z podatkiem od sprzedaży i z tytułu użytkowania. Jeśli masz pytania o rejestrację płatnika tego podatku, skonsultuj się z doradcą podatkowym lub urzędem skarbowym.

Uwaga

Jeśli nie widzisz swojego kraju na liście, oznacza to, że nie dysponujemy informacjami podatkowymi w tym przypadku. Możesz jednak zasięgnąć informacji w miejscowym urzędzie skarbowym.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem