Podatki w Twoim kraju

 

OOO Google (Google Russia) filed for bankruptcy in Russia in June 2022 and is no longer operating. On 18 October 2023, the bankruptcy court announced the start of the liquidation phase of Google Russia’s bankruptcy proceedings. During this phase, a court-appointed liquidator will manage Google Russia and its liquidation.

These insolvency proceedings are governed by the Insolvency Law of the Russian Federation. More information about these proceedings is available on the court’s website (link) and the official bankruptcy register (link).

Twoja firma może podlegać podatkowi od towarów i usług (VAT) lub innym podatkom w zależności od lokalizacji. Zapoznaj się z dalszą częścią artykułu, aby dowiedzieć się, jakie zasady obowiązują w Twoim kraju. Jeśli interesują Cię informacje na temat innego kraju, kliknij menu powyżej.

Podatek od przedpłaty

Zgodnie z lokalnymi przepisami w Twoim kraju jesteśmy zobowiązani do naliczania podatków w momencie dokonywania przedpłaty. Pod danymi do płatności pojawi się przerywana linia, która zawiera wyszczególnioną kwotę przedpłaty, kwotę podatku oraz łączną kwotę płatności w etykietce.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Jeśli nie podasz prawidłowego numeru identyfikacyjnego podatnika VAT, od 1 października 2022 r. wszystkie zawierane w Kambodży transakcje sprzedaży związane z Google Ads będą podlegać obowiązkowi odprowadzania podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 10%. Ta zmiana ma wpływ na wszystkie konta Google Ads z adresem firmy w Kambodży.

Jeśli podasz nam swój numer identyfikacyjny podatnika VAT w Kambodży, będziemy go wyświetlać na przyszłych fakturach

Reklamodawcy korzystający z płatności automatycznych lub ręcznych mogą zaktualizować swoje dane podatnika, postępując zgodnie z podanymi niżej instrukcjami.

Aktualizowanie danych podatnika w Google Ads

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę Narzędzia i ustawienia Google Ads | narzędzia [Ikona], a potem w sekcji „Płatności” kliknij Ustawienia.
 3. W sekcji „Numer VAT w Kambodży” kliknij ikonę ołówka Edytowanie ustawienia, ikona ołówka i wpisz numer identyfikacyjny podatnika VAT.
 4. Kliknij Zapisz.

Aktualizowanie danych podatnika w Centrum płatności Google

 1. Zaloguj się na swoje konto płatności Google.
 2. W prawym górnym rogu strony kliknij Ustawienia.
 3. W sekcji „Numer VAT w Kambodży” kliknij ikonę ołówka Edytowanie ustawienia, ikona ołówka i wpisz numer identyfikacyjny podatnika VAT.

Kliknij Zapisz.

Uwaga: Google nie może udzielać porad dotyczących kwestii podatkowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat tego podatku, skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym.

Reklamodawcy w Argentynie

Wymagania podatkowe mogą się różnić w zależności od tego, czy jako formę płatności masz ustawione fakturowanie czy płatności ręczne. Przeczytaj poniżej informacje pasujące do Twojej formy płatności.

Płatności ręczne

Jak są obliczane podatki od płatności Banelco/PagoMisCuentas.com

Gdy wykonujesz płatność, zakładamy, że jest to kwota, którą chcesz zasilić konto, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących podatków w odpowiedniej wysokości. W zależności od Twojego statusu podatkowego przed zasileniem konta Google Ads odliczymy od płatności Banelco/PagoMisCuentas.com jedną lub więcej kwot podatków:

 • VAT w wysokości 21%: odliczamy 21% podatku VAT od płatności ręcznych wszystkich reklamodawców.
 • VAT w wysokości 3%: podatek jest naliczany tylko wtedy, gdy masz status płatnika podatku VAT (IVA responsable inscripto), ale nie jesteś podmiotem pobierającym VAT i nie masz zaświadczenia o zwolnieniu z podatku VAT.
 • Odliczenia GRT: odliczenia GRT stosujemy w prowincjach, w których masz zarejestrowaną firmę, a Google jest agentem odliczającym. Będziemy potrzebować Twoich dokumentów podatkowych, by określić Twój status GRT w poszczególnych prowincjach.

Odliczenie będzie odzwierciedlone na fakturze miesięcznej. Podatki GRT są obliczane na podstawie kategorii VAT, statusu GRT oraz innych czynników wymienionych w dokumentach podatkowych GRT dla poszczególnych prowincji (np. CM01, CM02, CM05). Te odliczenia mogą się zmienić w przyszłości, dlatego pamiętaj, by dostarczyć aktualne dokumenty podatkowe CM01, CM02 i CM05. Obecnie Google Argentina odlicza podatki w tych siedmiu prowincjach:

 • Buenos Aires (miasto)
 • Buenos Aires (prowincja)
 • Corrientes
 • Misiones
 • Neuquén
 • San Luis
 • Chaco

To, czy podlegasz odliczeniom podatku VAT lub GRT, określamy na podstawie Twojego identyfikatora podatkowego oraz dokumentów podatkowych dodanych podczas zakładania konta. Stawki podatkowe ustalamy na podstawie następujących dokumentów:

 • F.460/J (Inscripción AFIP) – dokument podatku federalnego
 • CM01/CM02 (Inscripción IIBB) – dokument podatku regionalnego GRT
 • CM05 – dokument podatku regionalnego GRT
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) – dokument lokalny
 • Exención en Ingresos Brutos lub zwolnienia z podatku GRT dla poszczególnych prowincji
 • Exención IVA/Ganancias
 • Carta Certificado de Exclusión (certyfikat wykluczenia)
 • Nazwa agenta odliczającego (według prowincji)

Uwaga

Pamiętaj, by dostarczyć dokumenty podatkowe podczas tworzenia konta. W przypadku braku zaktualizowanych dokumentów podatkowych musimy zgodnie z federalnymi i regionalnymi przepisami podatkowymi naliczać najwyższe stawki podatkowe, co może mieć wpływ na Twoje całkowite koszty.

Jak uzyskać zgodne z prawem pokwitowania płatności Banelco lub PagoMisCuentas.com

Banelco wystawia zgodne z prawem pokwitowania wszystkich płatności realizowanych za pomocą swojej sieci. Otrzymasz czterocyfrowy kod kontrolny, który jest gwarancją autentyczności pokwitowania.

W zależności od metody realizacji płatności możesz uzyskać pokwitowanie:

 • w bankomacie, w którym realizujesz płatność;
 • w witrynie PagoMisCuentas.com;
 • w systemie bankowości internetowej swojego banku.
Jak uzyskać zgodne z prawem faktury miesięczne

Urząd podatkowy AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) tymczasowo zwolnił Google Argentina od podatku dochodowego i podatku od wartości dodanej (VAT). Zgodnie z powyższym nie należy naliczać podatku dochodowego lub podatku VAT za następujące okresy:

 • Podatek VAT: od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.
 • Podatek dochodowy: od 1 czerwca 2018 r. do 31 marca 2019 r.

Potwierdzenie zwolnienia od podatku wysłaliśmy klientom w wiadomości e-mail. Załącz je przy dokonywaniu płatności na rzecz Google.

Rodzaj otrzymywanej faktury zależy od podanego na koncie identyfikatora podatkowego (CUIT lub DNI). Jeśli chcesz otrzymać fakturę z wyszczególnionym podatkiem VAT, musisz zarejestrować się jako firma będąca płatnikiem podatku VAT i podać swój numer CUIT.

 • W przypadku prawidłowego numeru CUIT dla firmy będącej płatnikiem VAT otrzymasz fakturę typu A.
 • W przypadku numeru DNI otrzymasz fakturę typu B.

Więcej informacji o rodzajach faktur w Argentynie znajdziesz na oficjalnej stronie poświęconej fakturom AFIP.

Między trzecim a piątym dniem każdego miesiąca Google wystawia zgodną z prawem fakturę za poprzedni miesiąc kalendarzowy, uwzględniającą wydatki na reklamy (w tym obowiązujące podatki). Wersję elektroniczną udostępniamy na koncie. Wysyłamy ją też pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ustawieniach płatności.

Zmiana informacji podatkowych
Jeśli informacje o podatkach na koncie Google Ads są nieprawidłowe lub uległy zmianie, prześlij prawidłową dokumentację zgodnie z tymi instrukcjami.
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona], a potem w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności.
 3. Kliknij Ustawienia w lewej części strony.
 4. W sekcji „Informacje o podatkach w Argentynie” kliknij ikonę ołówka Edytuj, a potem kliknij Dodaj plik, by przesłać nowy dokument.
 5. Kliknij Zapisz.

Jeśli nie masz dostępu do sekcji „Informacje o podatkach w Argentynie” lub nie możesz przesłać dokumentów, być może nie masz wystarczających uprawnień do płatności. Skontaktuj się z administratorem profilu płatności na koncie Google Ads, by uzyskać uprawnienia administratora lub uprawnienia do edytowania profilu płatności.

Pamiętaj, że nie możemy ponownie wystawić faktur wygenerowanych przed aktualizacją informacji podatkowych na koncie Google Ads.

Zwolnienia z podatku

Jeśli Twoja firma podlega zwolnieniu z podatku, prześlij odpowiednie certyfikaty podczas tworzenia konta, abyśmy mogli je uwzględnić przy obliczaniu podatków. Jeśli zapomnisz to zrobić lub jeśli uzyskasz nowe zwolnienie, prześlij certyfikaty w sekcji „Profil płatności” na stronie Ustawienia.

Fakturowanie

Jak obliczamy podatki

Podatki są dodawane do kosztów reklamy i wyświetlane w historii transakcji oraz na fakturze miesięcznej. Podatki są obliczane zgodnie z lokalnymi przepisami:

 • VAT w wysokości 21%: odliczamy 21% podatku VAT od wszystkich płatności.
 • Odliczenia GRT: odliczenia GRT stosujemy w prowincjach, w których masz zarejestrowaną firmę, a Google jest agentem odliczającym. Będziemy potrzebować Twoich dokumentów podatkowych, by określić Twój status GRT w poszczególnych prowincjach.

Odliczenie będzie odzwierciedlone na fakturze miesięcznej. Podatki GRT są obliczane na podstawie kategorii VAT, statusu GRT oraz innych czynników wymienionych w dokumentach podatkowych GRT dla poszczególnych prowincji (np. CM01, CM02, CM05). Te odliczenia mogą się zmienić w przyszłości, dlatego pamiętaj, by dostarczyć aktualne dokumenty podatkowe CM01, CM02 i CM05. Obecnie Google Argentina odlicza podatki w tych siedmiu prowincjach:

 • Buenos Aires (miasto)
 • Buenos Aires (prowincja)
 • Corrientes
 • Misiones
 • Neuquén
 • San Luis
 • Chaco

To, czy podlegasz odliczeniom podatku VAT lub GRT, określamy na podstawie Twojego identyfikatora podatkowego oraz dokumentów podatkowych dodanych podczas zakładania konta. Stawki podatkowe ustalamy na podstawie następujących dokumentów:

 • F.460/J (Inscripción AFIP) – dokument podatku federalnego
 • CM01/CM02 (Inscripción IIBB) – dokument podatku regionalnego GRT
 • CM05 – dokument podatku regionalnego GRT
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) – dokument lokalny
 • Exención en Ingresos Brutos lub zwolnienia z podatku GRT dla poszczególnych prowincji
 • Exención IVA/Ganancias
 • Carta Certificado de Exclusión (certyfikat wykluczenia)
 • Nazwa agenta odliczającego (według prowincji)

Uwaga

Pamiętaj, by dostarczyć dokumenty podatkowe podczas tworzenia konta. W przypadku braku zaktualizowanych dokumentów podatkowych musimy zgodnie z federalnymi i regionalnymi przepisami podatkowymi naliczać najwyższe stawki podatkowe, co może mieć wpływ na Twoje całkowite koszty.

Jak uzyskać zgodne z prawem faktury miesięczne

Urząd podatkowy AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) tymczasowo zwolnił Google Argentina od podatku dochodowego i podatku od wartości dodanej (VAT). Zgodnie z powyższym nie należy naliczać podatku dochodowego lub podatku VAT za następujące okresy:

 • Podatek VAT: od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.
 • Podatek dochodowy: od 1 czerwca 2018 r. do 31 marca 2019 r.

Potwierdzenie zwolnienia od podatku wysłaliśmy klientom w wiadomości e-mail. Załącz je przy dokonywaniu płatności na rzecz Google.

Rodzaj otrzymywanej faktury zależy od statusu podatku VAT identyfikatora podatkowego. Jeśli chcesz otrzymać fakturę z wyszczególnionym podatkiem VAT, musisz się zarejestrować jako firma będąca płatnikiem podatku VAT i podać swój numer CUIT.

Więcej informacji o rodzajach faktur w Argentynie znajdziesz na oficjalnej stronie poświęconej fakturom AFIP.

Między trzecim a piątym dniem każdego miesiąca Google wystawia zgodną z prawem fakturę za poprzedni miesiąc kalendarzowy, uwzględniającą wydatki na reklamy (w tym obowiązujące podatki). Wersję elektroniczną udostępniamy na koncie. Wysyłamy ją też pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ustawieniach płatności.

Zmiana informacji podatkowych

Jeśli wpiszesz na koncie Google Ads nieprawidłowe informacje podatkowe lub jeśli ulegną one zmianie, skontaktuj się z nami i wyślij prawidłowe dane.

W ciągu dwóch dni roboczych skontaktuje się z Tobą specjalista Google Ads, by potwierdzić zmiany.

Pamiętaj, że nie możemy ponownie wystawić faktur wygenerowanych przed aktualizacją informacji podatkowych na koncie Google Ads.

Zwolnienia z podatku

Jeśli Twoja firma podlega zwolnieniu z podatku, przedstaw odpowiednie certyfikaty podczas tworzenia nowego limitu kredytowego, abyśmy mogli je uwzględnić przy obliczaniu podatków. Jeśli zapomnisz to zrobić lub jeśli przyznano Ci nowe zwolnienie, skontaktuj się ze specjalistą Google Ads, by zaktualizować informacje.

Jeśli Twoja firma jest zwolniona z odliczeń podatku GRT, wyślij nam odpowiednie dokumenty podatkowe (Carta Certificado de Exclusión lub Exención en Ingressos Brutos) za pomocą tego formularza.

Odliczenia podatku GRT

GRT to numer identyfikacyjny przychodu brutto. Rejestrując się w Google Ads, musisz wprowadzić swój identyfikator lub numer CUIT. Jednak pole Gross Revenue Identification (GRT ID) nie jest wymagane, bo nie wszyscy reklamodawcy są płatnikami GRT.

Co to jest GRT?

Identyfikator GRT to numer identyfikacyjny podatku od dochodu brutto, który jest głównym źródłem finansowania samorządów. Generalnie oblicza się go wyłącznie na podstawie sprzedaży, a jego wysokość różni się w zależności od prowincji.

Gdzie mam wpisać GRT

Jeśli podczas rejestracji konta Google Ads jako formę płatności wybierzesz Banelco/PagoMisCuentas.com, musisz podać swój numer DNI lub CUIT (identyfikator podatkowy). Jeśli wybierzesz numer CUIT, możesz podać identyfikator GRT. Pamiętaj, że numer GRT nie może zawierać kresek ani spacji. Musisz też przesłać dokumenty podatkowe związane zarówno z podatkiem VAT, jak i z GRT.

Jak określić, czy muszę płacić podatek

Buenos Aires (miasto): aby sprawdzić, czy Twoja firma podlega odliczeniu podatku GRT i w jakiej wysokości:

 1. Wejdź na stronę http://www.arba.gov.ar/.
 2. Wpisz swój identyfikator podatkowy (CUIT) i hasło firmy. Jeśli nie znasz hasła, zapytaj w dziale finansowym.
 3. Wybierz Rol: contribuyente.
 4. W menu „Regimen de recaudación por” w lewym górnym rogu wybierz Consulta al padrón.
 5. Wybierz miesiąc, którego stawka Cię interesuje.
 6. Stawka odliczenia podatku GRT stosowana przez Google dla Twoich płatności jest widoczna w sekcji „Alícuota de percepción”.

Jeśli płacisz podatki w innej prowincji, zasięgnij informacji w swoim urzędzie skarbowym.

Twoja firma może podlegać podatkowi od towarów i usług (VAT) lub innym podatkom w zależności od lokalizacji. Zapoznaj się z dalszą częścią artykułu, aby dowiedzieć się, jakie zasady obowiązują w Twoim kraju. Jeśli interesują Cię informacje na temat innego kraju, kliknij menu powyżej.

Podatek od towarów i usług (VAT) a status w Google Ads

Aby zachować zgodność z przepisami obowiązującymi w Kolumbii, od 1 września 2020 r. Google musi gromadzić dane podatników, by określić, czy ich firmy podlegają podatkowi VAT. Jeśli nie przekażesz tych danych, od września do faktur klienta Google Ads będziemy doliczać podatek VAT w wysokości 19%. Zaktualizuj swój profil płatności, by potwierdzić, że Twoja firma jest zarejestrowana w Kolumbii na podstawie zasad Regimen Comun, i w razie potrzeby przedstaw wymaganą dokumentację.

Uwaga: firma Google nie może udzielać porad w sprawach podatkowych. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z doradcą podatkowym.

Płatności automatyczne

Aktualizowanie danych podatnika w Google Ads

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona], a następnie w sekcji „Płatności” kliknij Ustawienia.
 3. W sekcji „Dane podatnika w Kolumbii” kliknij ikonę ołówka Edytowanie ustawienia, ikona ołówka i wpisz te informacje:
  • W sekcji „Czy Twoja firma jest zarejestrowana na podstawie zasad Regimen Comun?” wybierz Tak, jeśli jest zarejestrowana.
  • W sekcji „Prześlij formularz RUT (formularz rejestracji podatkowej)” prześlij dokument RUT w formacie PDF.
  • W sekcji „Numero de Identificación Tributaria (NIT)” wpisz kolumbijski numer NIT.
 4. Kliknij Zapisz.

Aktualizowanie danych podatnika w Centrum płatności Google

 1. Zaloguj się na swoje konto płatności Google.
 2. Kliknij Ustawienia w lewym górnym rogu strony.
 3. W sekcji „Dane podatnika w Kolumbii” kliknij ikonę ołówka Edytowanie ustawienia, ikona ołówka i wpisz te informacje:
  • W sekcji „Czy Twoja firma jest zarejestrowana na podstawie zasad Regimen Comun?” wybierz Tak, jeśli jest zarejestrowana.
  • W sekcji „Prześlij formularz RUT (formularz rejestracji podatkowej)” prześlij dokument RUT w formacie PDF.
  • W sekcji „Numero de Identificación Tributaria (NIT)” wpisz kolumbijski numer NIT.
 4. Kliknij Zapisz.

Fakturowanie miesięczne

Klienci korzystający z fakturowania miesięcznego muszą skontaktować się z naszym zespołem pomocy, aby nasi specjaliści mogli odpowiednio zaktualizować ich profile płatności.

Znacząca obecność gospodarcza (SEP)

Aby zachować zgodność z lokalnymi przepisami, od stycznia 2024 r. firma Google zobowiązała się płacić podatek dochodowy w wysokości 3% od sprzedaży brutto klientom w Kolumbii bez obowiązku potrącania podatku u źródła. Z tego powodu faktury za usługi cyfrowe zdefiniowane w przepisach wystawione od stycznia 2024 r. nie powinny podlegać podatkowi u źródła i muszą być opłacone w całości.

Podatek od towarów i usług (VAT) a status Google Ads

Twoje konto jest obsługiwane przez Google Ireland Ltd. Jeśli jednak otrzymasz powiadomienie o usługach, których świadczeniem zajmuje się Google Turkey, stroną umów regulujących udostępnianie tych usług jest do odwołania Google Turkey (Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti).

Samodzielne naliczanie podatku VAT

Sprawdź w swoim urzędzie skarbowym, czy musisz samodzielnie naliczać VAT w swoim kraju. Jeśli tak, skonsultuj się w tej sprawie z doradcą podatkowym lub urzędem skarbowym. Google nie może udzielać porad na ten temat.

Miesięczne wyciągi

W Twoim kraju Google udostępnia wyciągi co miesiąc. Zawierają one podsumowanie płatności wykonanych w podanym na nich okresie. Więcej informacji o wyciągach

Jeśli potrzebujesz informacji na temat wyciągów miesięcznych w związku z wypełnianiem zeznań podatkowych, zapoznaj się z lokalnymi przepisami lub skonsultuj z doradcą podatkowym.

Konta obsługiwane przez Google Turkey (Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti)

Wszystkie konta Google Ads obsługiwane przez Google Turkey podlegają opodatkowaniu VAT według stawek tureckich. Stawki te mogą podlegać zmianom zgodnie z uznaniem rządu.

Oto czego można się spodziewać:

 • Podlegasz obciążeniu podatkiem VAT według aktualnej stawki, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Turcji. (Twoje konto jest obsługiwane przez Google Turkey).
 • Jeśli przysługuje Ci pełne zwolnienie z podatku VAT, zapoznaj się z odpowiednimi informacjami zamieszczonymi poniżej.
 • Jeśli przysługuje Ci częściowe zwolnienie z podatku VAT, zapoznaj się z odpowiednimi informacjami zamieszczonymi poniżej.

Zwolnienie z podatku VAT

Jeśli przysługuje Ci pełne zwolnienie z podatku VAT, musisz uzyskać zaświadczenie o zwolnieniu z podatku. Prześlij je, wypełniając ten formularz.

Usługi Google powiązane ze sprzedawcą Google Turkey

Jeśli dotarła do Ciebie wiadomość o takich usługach, poniżej wymienione są usługi, których to dotyczy. Stroną umów regulujących udostępnianie tych usług jest do odwołania Google Turkey.

 • Google Ads;
 • Authorized Buyers;
 • Display & Video 360;
 • Campaign Manager lub Studio;
 • Google Ad Manager (tylko w przypadku usług, za które Google wystawia fakturę);
 • Search Ads 360
 • Wyszukiwarka lotów;
 • Analytics lub Analytics 360;
 • Reklamy hoteli;
 • Reklamy w YouTube;
 • rezerwacja w YouTube;
 • Waze Ads.

Twoja firma może podlegać podatkowi od towarów i usług (VAT) lub innym podatkom w zależności od lokalizacji. Zapoznaj się z dalszą częścią artykułu, aby dowiedzieć się, jakie zasady obowiązują w Twoim kraju. Jeśli interesują Cię informacje na temat innego kraju, kliknij menu powyżej.

Podatek od towarów i usług (VAT) a status Google Ads

Aby zachować zgodność z przepisami obowiązującymi w Chile, od 1 września 2020 r. Google musi gromadzić dane podatników, by określić, czy ich firmy podlegają podatkowi VAT. Jeśli nie przekażesz żadnych danych podatnika, od września do faktur klienta Google Ads będziemy doliczać podatek VAT w wysokości 19%. Zaktualizuj profil płatności, by potwierdzić, że Twoja firma jest zarejestrowana w Chile jako podatnik VAT i że jest zwolniona z dodatkowego podatku (Impuesto adicional).

Uwaga: firma Google nie może udzielać porad w sprawach podatkowych. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z doradcą podatkowym.

Płatności automatyczne

Aktualizowanie danych podatnika w Google Ads

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona], a następnie w sekcji „Płatności” kliknij Ustawienia.
 3. W sekcji „Dane podatnika w Chile” kliknij ikonę ołówka Edytowanie ustawienia, ikona ołówka i wpisz te informacje:
  • W sekcji „Czy Twoja firma jest zarejestrowana w Chile jako podatnik VAT?” wybierz Tak, jeśli jest zarejestrowana.
  • W sekcji „Czy Twoja firma jest zwolniona z dodatkowego podatku (Impuesto adicional)?” wybierz Tak, jeśli jest zwolniona.
 4. Kliknij Zapisz.

Aktualizowanie danych podatnika w Centrum płatności Google

 1. Zaloguj się na swoje konto płatności Google.
 2. Kliknij Ustawienia w lewej części strony.
 3. W sekcji „Dane podatnika w Chile” kliknij ikonę ołówka Edytowanie ustawienia, ikona ołówka i wpisz te informacje:
  • W sekcji „Czy Twoja firma jest zarejestrowana w Chile jako podatnik VAT?” wybierz „Tak”, jeśli jest zarejestrowana.
  • W sekcji „Czy Twoja firma jest zwolniona z dodatkowego podatku (Impuesto adicional)?” wybierz „Tak”, jeśli jest zwolniona.
 4. Kliknij Zapisz.

Fakturowanie miesięczne

Klienci korzystający z fakturowania miesięcznego muszą skontaktować się z naszym zespołem pomocy, by nasi specjaliści mogli odpowiednio zaktualizować ich profile płatności.

Podatek od towarów i usług (VAT) na Tajwanie

VAT (podatek od towarów i usług) w wysokości 5% jest odprowadzany na rzecz tajwańskiego urzędu skarbowego. To, czy będziesz płacić tajwański podatek VAT, oraz sposób płatności zależy od wybranej formy płatności i ustawień. Wybierz poniżej formę płatności lub ustawienie odpowiednie dla Twojego konta.

Automatyczne lub ręczne płatności kartą kredytową

Osoby, które opłacają konto Google Ads za pomocą karty kredytowej, zawarły umowę z Google Asia Pacific Pte. Ltd. i nie muszą płacić podatku VAT.

Płatności ręczne przelewem bankowym, w sklepie lub na poczcie

Osoby, które opłacają konto Google Ads przelewem, w sklepie wielobranżowym lub na poczcie, zawarły umowę z Google Taiwan, co oznacza konieczność doliczania podatku VAT do opłat za korzystanie z Google Ads. Aby pokryć ten koszt, Google będzie automatycznie odprowadzać część Twoich płatności do tajwańskiego urzędu skarbowego. Za każdą płatność otrzymasz od nas fakturę Government Uniform Invoice (GUI) z informacją o kwocie opłaconego podatku VAT.

Sposób obliczania podatku VAT w przypadku płatności ręcznych przelewem bankowym, w sklepie wielobranżowym lub na poczcie

Jak obliczamy odliczenie podatku VAT dla płatności za Google Ads:

Uznajemy, że dokonana przez Ciebie płatność obejmuje kwotę, jaką chcesz zasilić konto, powiększoną o 5% w celu opłacenia podatku VAT. Innymi słowy, jeśli dokonasz płatności w wysokości X, dzielimy tę wartość na Y i 5% wartości Y. Wartość Y przekazujemy na Twoje konto, a 5% wartości Y przeznaczamy na opłacenie podatku VAT.

Stosujemy to równanie:

 • X = Y + (0,05 * Y)
 • X = 1,05 * Y
 • Y = X/1,05

Przykład

Załóżmy, że wpłacasz 1050 NTD. Kwotę, którą mamy przelać na Twoje konto, wyliczamy następująco:

 • Y = 1050 NTD/1,05
 • Y = 1000 NTD

Zasilamy Twoje konto kwotą 1000 NTD, a 50 NTD przekazujemy do Twojego urzędu skarbowego w ramach podatku VAT.

Limit kredytowy (ustawienie płatności fakturowania miesięcznego)

Osoby, które mają na koncie Google Ads limit kredytowy (fakturowanie miesięczne), zawarły umowę z Google Taiwan, co oznacza konieczność doliczania podatku VAT do opłat za korzystanie z Google Ads. Faktura miesięczna będzie zawierać podliczenie podatku VAT. Z każdą fakturą prześlemy Ci fakturę Government Uniform Invoice (GUI) z informacją o wysokości należnego podatku VAT.

Faktury Government Uniform Invoice (GUI) – informacje

Co to jest faktura Government Uniform Invoice (GUI)

Podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż towarów i usług na Tajwanie są zobowiązane do wystawiania dla kupującego faktury Government Uniform Invoice (GUI) w momencie zakupu zgodnie z sekcją Termin wystawienia dokumentów potwierdzających sprzedaż tajwańskiej ustawy o podatku VAT i innych podatkach dla przedsiębiorstw.

Zgodnie z tą ustawą Google wystawi fakturę GUI za każdym razem, gdy wykonasz płatność (tj. kupisz usługi reklamowe), jeśli Twoje konto Google Ads spełnia następujące kryteria:

 • Adres firmy jest zarejestrowany na Tajwanie.
 • Walutą konta jest nowy dolar tajwański (NTD).
 • Płatności są dokonywane ręcznie lub przy użyciu limitu kredytowego (fakturowania miesięcznego).
 • Konto zostało utworzone po określonej dacie.

Reklamodawcy, których konto spełnia te kryteria, mają zawartą umowę z Google Taiwan. Wszyscy inni reklamodawcy mają zawarte umowy z innymi podmiotami Google, dlatego nie wystawiamy im faktur GUI.

Jednym z zadań faktur GUI jest udokumentowanie wszystkich podatków od towarów i usług (VAT) opłacanych przez firmę lub osobę. Przechowuj je więc jako podstawę do otrzymania zwrotu z podatku.

Faktura GUI zawiera następujące informacje:

 • Identyfikator faktury GUI
 • Kwota sprzedaży
 • Podatek VAT
 • Kwota ogółem
 • Twój identyfikator podatkowy, jeśli podczas tworzenia konta w polu „Status podatkowy” wybierzesz pozycję Firma
 • Opis usługi (np. „Reklama online”)

O czym jeszcze trzeba pamiętać:

 • Jeśli podczas tworzenia konta w polu „Status podatkowy” wybierzesz pozycję „Firma”, wystawimy fakturę GUI w podstawowym formacie dla firm. W przeciwnym razie wystawimy fakturę GUI w podstawowym formacie dla osób fizycznych.
 • Fakturę GUI otrzymasz cztery tygodnie po wykonaniu płatności.
 • Jako nazwa Twojej faktury GUI zostanie użyta nazwa firmy podana w sekcji „Profil płatności” na stronie Ustawienia (dane możesz zmienić w każdej chwili).
Opóźnienia faktury GUI

Faktura GUI (Government Uniform Invoice) powinna dotrzeć do Ciebie w ciągu czterech tygodni od wykonania płatności. Jeśli nie otrzymasz jej w tym czasie, skontaktuj się z nami, a wyślemy ją ponownie.

Możliwe, że list z fakturą GUI zaginął. Jednak dla pewności sprawdź, czy adres na stronie „Profil płatności” na Twoim koncie Google Ads jest prawidłowy. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona], w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności, a potem w lewej części strony kliknij link Ustawienia.
 3. W razie potrzeby kliknij Edytuj i wprowadź zmiany.
 4. Kliknij Zapisz.
Zmiana nazwy firmy na fakturze GUI

Nazwa firmy wpisana w sekcji „Profil płatności” będzie używana jako nazwa Twojej faktury Government Uniform Invoice (GUI). Aby zmienić nazwę faktury GUI:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona], w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności, a potem w lewej części strony kliknij link Ustawienia.
 3. Wprowadź zmiany w sekcji „Profil płatności”.
 4. Kliknij Zapisz.
Identyfikator podatkowy na fakturze GUI

Twój identyfikator podatkowy będzie widoczny na fakturze GUI, jeśli podczas tworzenia konta w polu „Status podatkowy” wybierzesz opcję „Firma”. Identyfikator podatkowy można też znaleźć na koncie Google Ads w sekcji „Profil płatności”. Aby ją wyświetlić:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona], w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności, a potem w lewej części strony kliknij link Ustawienia.

Pamiętaj, że nie możemy udzielać żadnych porad związanych z podatkiem VAT. Wszelkie pytania ogólne na ten temat kieruj do tajwańskiego urzędu podatkowego.

Podatek od towarów i usług (VAT) w Chinach

VAT to podatek od dostarczanych towarów i usług. Użytkownicy programu Google Advertising (Shanghai) Google Ads z adresem rozliczeniowym w Chinach podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Od 1 stycznia 2012 r. firma Google Advertising (Shanghai) uzyskała status płatnika podatku VAT w ramach szanghajskiego programu pilotażowego VAT. Od 1 kwietnia 2012 r. Google Advertising (Shanghai) obciąża podatkiem VAT wszystkie usługi reklamowe i wystawia reklamodawcom tylko faktury VAT fapiao. Kwota podatku VAT jest podana na fakturze VAT fapiao.

Google Advertising (Shanghai) nie oferuje usług doradztwa podatkowego. Aby dowiedzieć się, jaki wpływ na Twoją firmę i obowiązki podatkowe ma szanghajski program pilotażowy VAT, poznać swój status VAT lub sprawdzić, jakie dane powinna zawierać Twoja faktura VAT fapiao, skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym.

Opłaty z tytułu podatku VAT

W ramach szanghajskiego programu pilotażowego Google Advertising (Shanghai) musi naliczać podatek VAT w wysokości 6% dla wszystkich klientów, nawet jeśli ich firma nie mieści się w Szanghaju (nie ma wyjątków).

Faktury klientów, którzy nie rozliczają się za pomocą płatności ręcznych, zawierają 6% podatku VAT odjętego od salda faktury.

W przypadku klientów, którzy rozliczają się za pomocą płatności ręcznych, Google odlicza z tytułu podatku VAT 6% od kwoty przedpłaty. Jeśli kwota przedpłaty wynosi np. 1000 CNY, saldo konta wzrośnie o kwotę 943,40 CNY – po odliczeniu 56,60 CNY z tytułu podatku VAT.

Specjalne faktury VAT fapiao

Google Advertising (Shanghai) wystawia specjalne faktury VAT fapiao klientom, którzy są płatnikami ogólnego podatku VAT. Specjalna faktura VAT fapiao stanowi dowód płatności podatku, który umożliwia odliczanie podatku VAT reklamodawcy, jeśli jest on prawidłowo zarejestrowany jako płatnik ogólnego podatku VAT.

Aby otrzymać specjalną fakturę VAT fapiao, należy dostarczyć Google Advertising (Shanghai) zeskanowaną kopię certyfikatu rejestracji podatkowej (pierwsza strona i następna strona zawierająca stan rejestracji podatku VAT). Skan certyfikatu rejestracji podatkowej akceptujemy w formatach PNG, GIF, JPEG i TIFF. Rozmiar pliku nie może przekraczać 5 MB.

Na specjalnej fakturze VAT fapiao znajdują się też takie podane przez Ciebie informacje (muszą być identyczne z danymi w certyfikacie rejestracji podatkowej):

 • Nazwa firmy
 • Stan rejestracji podatku VAT (płatnik ogólnego podatku VAT)
 • Numer identyfikacji podatkowej
 • Zarejestrowany adres
 • Zarejestrowany numer telefonu
 • Szczegóły konta bankowego (nazwa banku, numer konta)

Jeśli chcesz otrzymywać specjalne faktury VAT fapiao na inny adres niż zarejestrowany adres firmy, możesz podać osobny adres, edytując konto płatności.

Jeśli podane przez Ciebie informacje nie będą takie same jak dane w certyfikacie rejestracji podatkowej albo zeskanowany certyfikat rejestracji podatkowej będzie nieprawidłowy, uszkodzony lub nieczytelny, firma Google Advertising (Shanghai) nie będzie mogła wystawić specjalnej faktury VAT fapiao. W takim przypadku otrzymasz od nas e-maila z prośbą o poprawienie brakujących lub nieprawidłowych informacji. Gdy to zrobisz, będziemy mogli wystawiać specjalne faktury VAT fapiao.

Ogólne faktury VAT fapiao

Google Advertising (Shanghai) wystawia ogólne faktury VAT fapiao klientom, którzy są zarejestrowani jako mały płatnik VAT, osoba indywidualna lub podmiot niebędący płatnikiem VAT. Ogólna faktura VAT fapiao stanowi oficjalny dowód płatności podatku, ale nie można jej wykorzystać do odliczeń podatku VAT. Ogólna faktura VAT fapiao zawiera następujące podane przez Ciebie informacje:

 • Nazwa firmy
 • Stan rejestracji podatku VAT
 • Numer identyfikacji podatkowej (nie dotyczy osób indywidualnych)
 • Adres pocztowy
 • Numer telefonu

Rezygnacja z faktur VAT fapiao

Jeśli nie chcesz otrzymywać faktur VAT fapiao za działalność reklamową, możesz zrezygnować z tej opcji. Aby to zrobić, wybierz opcję „Nie chcę otrzymywać faktur VAT” w sekcji „Profil płatności”. Dopóki nie zmienisz tego wyboru, nie będziesz otrzymywać faktur VAT fapiao od Google Advertising (Shanghai).

Pamiętaj jednak, że nawet jeśli zrezygnujesz z otrzymywania faktur VAT fapiao, Google Advertising (Shanghai) musi obciążać wszystkich klientów podatkiem VAT w wysokości 6% i przekazywać informacje o rozliczeniach podatku odpowiednim instytucjom podatkowym.

Podatek od towarów i usług (VAT) a status Google Ads

Podczas tworzenia konta pojawi się prośba o potwierdzenie jego rodzaju i celu użycia oraz statusu podatkowego. Te ustawienia wpłyną na sposób rozliczania i odprowadzania podatku VAT. Są one trwałe i nie można ich zmienić po zakończeniu rejestracji, dlatego dokonaj wyboru uważnie. Te ustawienia mogą być też używane do weryfikacji tożsamości reklamodawcy. 

Rodzaj konta

Dostępne są 2 rodzaje konta: Organizacja i Osoba fizyczna

Organizacja

Wybierz to ustawienie, jeśli chcesz zarejestrować się w imieniu innej osoby lub danymi innymi niż Twoje imię i nazwisko, na przykład jeśli reprezentujesz firmę, organizację, spółkę osobową lub instytucję edukacyjną albo prowadzisz własną działalność pod nazwą firmową.

Osoba fizyczna

Wybierz to ustawienie, jeśli rejestrujesz się we własnym imieniu i będziesz używać konta do własnych celów, na przykład jeśli jesteś przedsiębiorcą indywidualnym, który spełnia powyższe warunki. Jeśli konto jest zarejestrowane na osobę fizyczną, nie możesz dodawać do niego użytkowników ani ich usuwać, jak również zmieniać uprawnień do swojego profilu płatności.

Od 1 maja 2022 r. Google zacznie obciążać podatkiem pośrednim konta indywidualne klientów będących rezydentami w tych regionach Hiszpanii:

Region

Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife

Ceuta i Melilla

Stawka podatku pośredniego (%)

7%

0,5%

Cel użycia

Wybierz Firmowe, jeśli celem użycia są usługi biznesowe lub usługi komercyjne. Ten cel oznacza, że prowadzisz działalność reklamową, by osiągać zysk w postaci przychodów, sprzedaży lub rejestracji. Obejmuje to reklamodawców stowarzyszonych, osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą, osoby samozatrudnione, spółki osobowe, spółki prawa handlowego itp. 

Możesz też wybrać Odpowiednie użycie niekomercyjne, jeśli będziesz wykorzystywać konto do działalności politycznej, charytatywnej lub non-profit. 

Uwaga: cel użycia jest widoczny tylko podczas początkowej rejestracji konta. Usługa Google Ads powinna być używana głównie do celów biznesowych w Unii Europejskiej.

Informacje podatkowe

Sposób opodatkowania zależy od celu użycia. Po wybraniu rodzaju konta i celu użycia pojawią się ustawienia statusu podatkowego i opcjonalnego numeru VAT.  Jeśli zarejestrujesz się w innych usługach Google, sposób opodatkowania dla niektórych z nich może być uzależniony od statusu podatkowego.

Status podatkowy organizacji oznacza, że wpisany identyfikator podatkowy jest powiązany z kontem organizacji. 

Status indywidualny oznacza, że wpisany identyfikator podatkowy jest powiązany z kontem indywidualnym. 

Google nie może udzielać porad na temat podatku VAT. Jeśli masz pytania o rejestrację płatnika podatku VAT, skonsultuj się z doradcą podatkowym lub urzędem skarbowym.

 

Warto wiedzieć

 • Musisz nam podać swój numer VAT.
 • Nie doliczamy do kosztów konta opłat związanych z podatkiem VAT.
 • Musisz samodzielnie naliczać i odprowadzać podatek VAT według stawki obowiązującej w danym państwie członkowskim UE (zgodnie z artykułem 44 dyrektywy Rady UE nr 2006/112/WE).

Zmiana numeru VAT

Możesz samodzielnie zmienić numer VAT. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, kliknij link poniżej.

Zmiana numeru VAT:
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona], w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności, a potem w lewej części strony kliknij link Ustawienia.
 3. Wpisz swój numer VAT w sekcji „Profil płatności”.
 4. Kliknij Zapisz.

Często popełnianym błędem jest wpisywanie numeru identyfikacji podatkowej zamiast numeru płatnika podatku VAT. Są to różne numery. Numery płatnika podatku VAT zaczynają się od identyfikatora kraju, po którym następuje ciąg maksymalnie 12 znaków (cyfr lub liter). Aby sprawdzić poprawność numeru płatnika VAT, wejdź na stronę Komisji Europejskiej.

Samodzielne naliczanie podatku VAT

Jeśli nie obciążyliśmy Twoich kosztów Google Ads podatkiem VAT, być może musisz go naliczyć samodzielnie. Zasięgnij informacji w lokalnym urzędzie skarbowym.

Znajdowanie i pobieranie faktury VAT

Aby znaleźć fakturę VAT na koncie:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę „Narzędzia i ustawienia” Google Ads | narzędzia [Ikona], a potem w sekcji „Płatności” kliknij Dokumenty. Zrób to teraz
 3. Na pasku u góry strony kliknij Dokumenty podatkowe i ustawowe.
 4. W tabeli zaznacz pole wyboru po lewej stronie faktur, które chcesz pobrać.
  • Aby wybrać wszystkie dokumenty widoczne w tabeli, zaznacz pole w jej lewym górnym rogu.
 5. Kliknij Pobierz wybrane.
 6. Wybierz format, w jakim chcesz pobrać plik.
 7. Kliknij Pobierz.
 8. Możesz też kliknąć Pobierz na końcu każdego wiersza z fakturą.
 9. Lokalne faktury VAT w formacie PDF zostaną automatycznie pobrane na Twój komputer i będzie można je wyświetlić lub wydrukować.

Dostępność faktury VAT

 • Faktura VAT za dany miesiąc jest dostępna od piątego dnia roboczego kolejnego miesiąca. Na przykład faktura VAT za wrzesień będzie dostępna od 5 października. Faktury VAT nie są wystawiane w weekendy ani święta, więc w tych okresach trzeba się liczyć z opóźnieniem.

Rozbieżności między miesięczną aktywnością związaną z płatnościami a fakturą

Czasami obciążenia widoczne w miesięcznej aktywności związanej z płatnościami w sekcji „Podsumowanie” różnią się o dzień lub dwa od tych na fakturze. W większości przypadków wynika to z tego, że Google Ads i banki używają różnych systemów. Płatności i obciążenia nie zawsze są realizowane w tym samym czasie.

Jeśli otrzymasz na konto korektę lub środki na reklamę i wykorzystasz te środki w tym samym okresie rozliczeniowym, również mogą wystąpić rozbieżności między fakturą VAT a historią transakcji.

Faktury są ważne w świetle prawa

Faktury z konta Google Ads to faktury archiwalne. Przedstawiają Twoje żądania płatności (za każdym razem, gdy zainicjujemy obciążenie lub wykonasz płatność dla Google, pojawi się nowa pozycja).

Faktury są ważne w świetle prawa, co oznacza, że są akceptowane przez lokalne urzędy skarbowe.

Nasze faktury, także te z odliczeniami podatku VAT, są akceptowane jako ważne faktury VAT przez różne urzędy skarbowe i nie wymagają specjalnych pieczątek ani podpisów.

Jeśli masz pytania, zapoznaj się z lokalnymi przepisami lub skonsultuj z doradcą podatkowym.

Twoja firma może podlegać podatkowi od towarów i usług (VAT) lub innym podatkom w zależności od lokalizacji. Zapoznaj się z dalszą częścią artykułu, aby dowiedzieć się, jakie zasady obowiązują w Twoim kraju. Jeśli interesują Cię informacje na temat innego kraju, kliknij menu powyżej.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Od 1 marca 2024 r. wszystkich przedstawicieli handlowych Google Ads w Malezji będzie obowiązywał podatek od sprzedaży i usług (SST) w wysokości 8% (wzrost z 6%). Ta zmiana ma wpływ na wszystkie konta Google Ads z adresem firmy w Malezji.

Uwaga: Google nie może udzielać porad dotyczących kwestii podatkowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat tego podatku, skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym.

Zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie do celów podatkowych

Zaświadczenia o miejscu zamieszkania można pobrać w formacie PDF w tym artykule. Wystarczy kliknąć odpowiedni link poniżej.

Jeśli potrzebujesz starszych wersji zaświadczeń, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads.

Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie oferowane przez Google jest wystawiane przez irlandzki urząd podatkowy w formacie elektronicznym i w języku angielskim. Zaświadczenie w tej formie jest ważnym dokumentem uwzględnianym przez polski urząd podatkowy.

Podatek od towarów i usług (VAT)

Wszystkie konta Google Ads w Irlandii podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według obowiązującej w tym kraju stawki, którą rząd Irlandii imoże zmienić wedle własnego uznania.

Czego możesz się spodziewać, jeśli prowadzisz działalność w Irlandii:

 • Podlegasz obciążeniu podatkiem VAT według aktualnej stawki, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Irlandii (Twoje konto jest obsługiwane przez Google Ireland).
  • Jeśli korzystasz z płatności automatycznych, będziemy dodawać koszty podatku VAT do kosztów konta Google Ads jednorazowo na koniec każdego miesiąca, a Ty zapłacisz je przy kolejnym rozliczeniu.
  • Jeśli korzystasz z płatności ręcznych, będziemy na koniec każdego miesiąca odejmować koszty podatku VAT od Twojego salda, dopóki nie zostanie ono wyczerpane.
  • Jeśli obejmuje Cię zwolnienie z podatku VAT 13b/56b, poinformuj nas o tym, zaznaczając pole wyboru „Czy masz identyfikator płatnika podatku VAT?”. (Aby je wyświetlić, kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności). Musisz też podać informacje o podatku VAT 13b/56b.

Google nie może udzielać porad związanych z podatkiem VAT. Jeśli masz pytania o rejestrację płatnika podatku VAT, skonsultuj się z doradcą podatkowym lub urzędem skarbowym.

Zmiana numeru VAT

Numer VAT możesz zmienić samodzielnie. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, kliknij link poniżej.

Zmiana numeru VAT:
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona], w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności, a potem w lewej części strony kliknij link Ustawienia.
 3. Wpisz swój numer VAT w sekcji „Profil płatności”.
 4. Kliknij Zapisz.

Często popełnianym błędem jest wpisywanie numeru identyfikacji podatkowej zamiast numeru płatnika podatku VAT. Są to różne numery. Numery płatnika podatku VAT zaczynają się od identyfikatora kraju, po którym następuje ciąg maksymalnie 12 znaków (cyfr lub liter). Aby sprawdzić poprawność numeru płatnika VAT, wejdź na stronę Komisji Europejskiej.

Znajdowanie i pobieranie faktury VAT

Pamiętaj, że podatki obowiązujące w Twoim kraju są naliczane w momencie płatności. Jeśli korzystasz z opcji płatności ręcznej, będziesz otrzymywać 2 zestawy faktur: jeden w chwili dokonywania przedpłaty, a drugi na koniec miesiąca (te faktury nie będą już zawierać sekcji „Odnotowanie kosztów i podatków” ani „Odnotowano płatność”). Jeśli korzystasz z opcji płatności automatycznej, na koniec miesiąca otrzymasz jedną fakturę, która nie będzie już zawierać sekcji „Odnotowanie kosztów i podatków” ani „Odnotowano płatność”.

Aby znaleźć na koncie fakturę:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę „Narzędzia i ustawienia” Google Ads | narzędzia [Ikona], a potem w sekcji „Płatności” kliknij Dokumenty. Zrób to teraz
 3. Na pasku u góry strony kliknij Dokumenty podatkowe i ustawowe.
 4. W tabeli zaznacz pole wyboru po lewej stronie faktur, które chcesz pobrać.
  • Aby wybrać wszystkie dokumenty widoczne w tabeli, zaznacz pole po lewej stronie u góry tabeli.
 5. Kliknij Pobierz wybrane.
 6. Wybierz format, w jakim chcesz pobrać faktury.
 7. Wybierz Pobierz.
 8. Możesz też kliknąć Pobierz na końcu każdego wiersza z fakturą.

Lokalne faktury VAT w formacie PDF zostaną automatycznie pobrane na Twój komputer i będzie można je wyświetlić lub wydrukować.

Dostępność faktury VAT

 • Faktura VAT za dany miesiąc jest dostępna od piątego dnia roboczego kolejnego miesiąca. Na przykład faktura VAT za wrzesień będzie dostępna od 5 października. Faktury VAT nie są wystawiane w weekendy ani święta, więc w tych okresach trzeba się liczyć z opóźnieniem.

Rozbieżności między miesięczną aktywnością związaną z płatnościami a fakturą

Czasami obciążenia widoczne w miesięcznej aktywności związanej z płatnościami w sekcji „Podsumowanie” różnią się o dzień lub dwa od tych na fakturze. W większości przypadków wynika to z tego, że Google Ads i banki używają różnych systemów. Płatności i obciążenia nie zawsze są realizowane w tym samym czasie.

Jeśli otrzymasz na konto korektę lub środki na reklamę i wykorzystasz te środki w tym samym okresie rozliczeniowym, również mogą wystąpić rozbieżności między fakturą VAT a historią transakcji.

Faktury są ważne w świetle prawa

Faktury z konta Google Ads to faktury archiwalne. Przedstawiają Twoje żądania płatności (za każdym razem, gdy zainicjujemy obciążenie lub wykonasz płatność dla Google, pojawi się nowa pozycja).

Faktury są ważne w świetle prawa, co oznacza, że są akceptowane przez lokalne urzędy skarbowe.

Nasze faktury, także te z odliczeniami podatku VAT, są akceptowane jako ważne faktury VAT przez różne urzędy skarbowe i nie wymagają specjalnych pieczątek ani podpisów.

Jeśli masz pytania, zapoznaj się z lokalnymi przepisami lub skonsultuj z doradcą podatkowym.

Podatek od towarów i usług (VAT) a status Google Ads

Wszystkie konta Google Ads w Republice Południowej Afryki podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według obowiązującej w tym kraju stawki, którą rząd RPA może zmienić wedle własnego uznania. Czego możesz się spodziewać, jeśli prowadzisz działalność w RPA:
 • Podlegasz obciążeniu podatkiem VAT według aktualnej stawki, zgodnie z przepisami obowiązującymi w RPA od 1 kwietnia 2019 r.
  • Jeśli korzystasz z płatności automatycznych, będziemy dodawać koszty podatku VAT do kosztów konta Google Ads jednorazowo na koniec każdego miesiąca, a Ty zapłacisz je przy kolejnym rozliczeniu.
  • Jeśli korzystasz z płatności ręcznych, będziemy na koniec każdego miesiąca odejmować koszty podatku VAT od Twojego salda, dopóki nie zostanie ono wyczerpane.
Google nie może udzielać porad związanych z podatkiem VAT. Jeśli masz pytania o rejestrację płatnika podatku VAT, skonsultuj się z doradcą podatkowym lub urzędem skarbowym. 

Znajdowanie i pobieranie faktury VAT

Pamiętaj, że podatki obowiązujące w Twoim kraju są naliczane w momencie płatności. Jeśli korzystasz z opcji płatności ręcznej, będziesz otrzymywać 2 zestawy faktur: jeden w chwili dokonywania przedpłaty, a drugi na koniec miesiąca (te faktury nie będą już zawierać sekcji „Odnotowanie kosztów i podatków” ani „Odnotowano płatność”). Jeśli korzystasz z opcji płatności automatycznej, na koniec miesiąca otrzymasz jedną fakturę, która nie będzie już zawierać sekcji „Odnotowanie kosztów i podatków” ani „Odnotowano płatność”.

Aby znaleźć na koncie fakturę:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę „Narzędzia i ustawienia” Google Ads | narzędzia [Ikona], a potem w sekcji „Płatności” kliknij Dokumenty. Zrób to teraz
 3. Na pasku u góry strony kliknij Dokumenty podatkowe i ustawowe.
 4. W tabeli zaznacz pole wyboru po lewej stronie faktur, które chcesz pobrać.
  • Aby wybrać wszystkie dokumenty widoczne w tabeli, zaznacz pole po lewej stronie u góry tabeli.
 5. Kliknij Pobierz wybrane.
 6. Wybierz format, w jakim chcesz pobrać faktury.
 7. Wybierz Pobierz.
 8. Możesz też kliknąć Pobierz na końcu każdego wiersza z fakturą.

Lokalne faktury VAT w formacie PDF zostaną automatycznie pobrane na Twój komputer i będzie można je wyświetlić lub wydrukować.

Dostępność faktury VAT

 • Faktura VAT za dany miesiąc jest dostępna od piątego dnia roboczego kolejnego miesiąca. Na przykład faktura VAT za wrzesień będzie dostępna od 5 października. Faktury VAT nie są wystawiane w weekendy ani święta, więc w tych okresach trzeba się liczyć z opóźnieniem.

Rozbieżności między miesięczną aktywnością związaną z płatnościami a fakturą

Czasami obciążenia widoczne w miesięcznej aktywności związanej z płatnościami w sekcji „Podsumowanie” różnią się o dzień lub dwa od tych na fakturze. Zwykle dzieje się tak, ponieważ Google Ads i banki używają różnych systemów. Płatności i obciążenia nie zawsze są realizowane w tym samym czasie. Jeśli otrzymasz na konto korektę lub środki na reklamę i wykorzystasz te środki w tym samym okresie rozliczeniowym, również mogą wystąpić rozbieżności między fakturą VAT a historią transakcji.

Faktury są ważne w świetle prawa

Faktury z konta Google Ads to faktury archiwalne. Przedstawiają Twoje żądania płatności. Oznacza to, że za każdym razem, gdy zainicjujemy obciążenie lub wykonasz płatność dla Google, pojawi się nowa pozycja.

Faktury są ważne w świetle prawa i akceptowane przez lokalne urzędy skarbowe.

Nasze faktury, także te z odliczeniami podatku VAT, są akceptowane przez różne urzędy skarbowe. Faktury te nie wymagają specjalnych pieczątek ani podpisów.

Jeśli masz pytania, zapoznaj się z lokalnymi przepisami lub skonsultuj z doradcą podatkowym.

Podatek od towarów i usług (VAT) a status Google Ads

Aby zachować zgodność z lokalnymi przepisami, od 1 kwietnia 2022 r. Google musi naliczać VAT w wysokości 7,5% wszystkim klientom Google Ads z adresem rozliczeniowym w Nigerii.

Po wprowadzeniu tej zmiany Google zacznie wystawiać klientom w Nigerii faktury VAT, które będzie można pobrać z konta Google Ads.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z lokalnym doradcą podatkowym lub urzędem skarbowym. Google nie udziela porad w kwestiach podatkowych.

Znajdowanie i pobieranie faktury VAT

Aby znaleźć fakturę VAT na koncie:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę „Narzędzia i ustawienia” i w sekcji „Płatności” kliknij Dokumenty.
  Zrób to teraz
 3. Na pasku u góry strony wybierz Dokumenty podatkowe i ustawowe.
 4. W tabeli zaznacz pole wyboru po lewej stronie faktur, które chcesz pobrać.
  • Aby wybrać wszystkie dokumenty widoczne w tabeli, zaznacz pole po lewej stronie u góry tabeli.
 5. Kliknij Pobierz wybrane.
 6. Wybierz format, w jakim chcesz pobrać faktury.
 7. Wybierz Pobierz.
 8. Możesz też kliknąć Pobierz na końcu każdego wiersza z fakturą.

Lokalne faktury VAT w formacie PDF zostaną automatycznie pobrane na Twój komputer i będzie można je wyświetlić lub wydrukować.

Miesięczne wyciągi

Oprócz faktur VAT Google przekazuje również comiesięczne wyciągi. Zawierają one podsumowanie płatności wykonanych w podanym na nich okresie. Więcej informacji o wyciągach

Jeśli potrzebujesz informacji na temat wyciągów miesięcznych w związku z wypełnianiem zeznań podatkowych, zapoznaj się z lokalnymi przepisami lub skonsultuj z doradcą podatkowym.

Podatek od towarów i usług (VAT) a status w Google Ads

Twoje konto jest obsługiwane przez Google Ireland Ltd.

Jeśli status podatkowy Twojego konta to „Firma”, skontaktuj się ze swoim urzędem skarbowym i sprawdź, czy musisz samodzielnie naliczać podatek VAT w swoim kraju. Jeśli tak, skonsultuj się w tej sprawie z doradcą podatkowym lub urzędem skarbowym.

Od 1 marca 2023 r. Google zacznie naliczać podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 12% w przypadku usług cyfrowych, aby zachować zgodność z lokalnymi przepisami prawa. Ta zmiana będzie mieć wpływ na konta klientów ze statusem podatkowym „Osoba prywatna” i „Przedsiębiorca indywidualny”. Nowy podatek będzie widoczny na stronie „Podsumowanie” w sekcji „Rozliczenia i płatności” oraz na wyciągach miesięcznych.

Google nie może udzielać porad w sprawach podatkowych. W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z doradcą podatkowym.

Samodzielne naliczanie podatku VAT

Jeśli nie obciążyliśmy Twoich kosztów Google Ads podatkiem VAT, być może musisz go naliczyć samodzielnie. Zasięgnij informacji w lokalnym urzędzie skarbowym.

Miesięczne wyciągi

Oprócz faktur VAT Google przekazuje również comiesięczne wyciągi. Zawierają one podsumowanie płatności wykonanych w podanym na nich okresie. Więcej informacji o wyciągach

Jeśli potrzebujesz informacji na temat wyciągów miesięcznych w związku z wypełnianiem zeznań podatkowych, zapoznaj się z lokalnymi przepisami lub skonsultuj z doradcą podatkowym.

Podatek od towarów i usług (VAT) a status Google Ads

Twoje konto jest obsługiwane przez Google Ireland Ltd.

Jeśli status podatkowy Twojego konta to „Firma”, skontaktuj się ze swoim urzędem skarbowym i sprawdź, czy musisz samodzielnie naliczać podatek VAT w swoim kraju. Jeśli tak, skonsultuj się w tej sprawie z doradcą podatkowym lub urzędem skarbowym.

Od 1 października 2021 r. Google zacznie naliczać podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 20% w przypadku usług cyfrowych, aby zachować zgodność z przepisami prawa. Ta zmiana będzie mieć wpływ na konta klientów ze statusem podatkowym „Osoba prywatna” i „Przedsiębiorca indywidualny”.

Odpowiednia informacja pojawi się na karcie „Transakcje” w sekcji „Rozliczenia i płatności” oraz na wyciągach miesięcznych.

Google nie może udzielać porad w sprawach podatkowych. W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z doradcą podatkowym.

Samodzielne naliczanie podatku VAT

Jeśli nie obciążyliśmy Twoich kosztów Google Ads podatkiem VAT, być może musisz go naliczyć samodzielnie. Zasięgnij informacji w lokalnym urzędzie skarbowym.

Miesięczne wyciągi

W Twoim kraju Google udostępnia wyciągi co miesiąc. Zawierają one podsumowanie płatności wykonanych w podanym na nich okresie. Więcej informacji o wyciągach

Jeśli potrzebujesz informacji na temat wyciągów miesięcznych w związku z wypełnianiem zeznań podatkowych, zapoznaj się z lokalnymi przepisami lub skonsultuj z doradcą podatkowym.

Podatek od towarów i usług (VAT) a status Google Ads

Od 1 lipca 2021 r. Google zacznie pobierać VAT w wysokości 19,25% od klientów Google Ads, których firma mieści się w Kamerunie. Jest to spowodowane zmianami w przepisach dotyczących podatków.

Faktury VAT i wyciągi

Od 1 lipca klienci Google Ads, których firma znajduje się w Kamerunie, wraz z wyciągami będą otrzymywać faktury VAT. Faktury VAT będą generowane pod koniec miesiąca. Od miesięcznej aktywności zostanie naliczony podatek w wysokości 19,25%.

Stały eksporter

Jeśli Twoja firma ma status stałego eksportera i jest zwolniona z podatku VAT, musisz przesłać elektronicznie oświadczenie woli (DOI) bezpośrednio do włoskiego urzędu skarbowego. Następnie Google pobierze ze skrzynki podatkowej Cassetto Fiscale dostarczone przez urząd skarbowy zatwierdzone oświadczenie woli dotyczące statusu zwykłego eksportera i odpowiednio przetworzy zwolnienie z podatku VAT.

Uwaga: Google nie udziela porad dotyczących kwestii podatkowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat tego podatku, skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym.

Usługi powiązane ze sprzedawcą Google Italy

Jeśli dotarła do Ciebie wiadomość o takich usługach, poniżej wymienione są usługi, których to dotyczy. Google Italy s.r.l. jest stroną umów regulujących udostępnianie tych usług do odwołania.

 • Google Ads
 • Authorized Buyers;
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager 360 i Studio
 • Google Ad Manager (tylko w przypadku usług, za które Google wystawia fakturę)
 • Search Ads 360;
 • Wyszukiwarka lotów
 • Analytics i Analytics 360
 • Reklamy hoteli
 • Reklamy w YouTube;
 • rezerwacja w YouTube;
 • Waze Ads

Reklamodawcy w Ameryce Północnej

Jeśli prowadzisz działalność w Ameryce Północnej i zarabiasz na reklamach w Google Ads, masz obowiązek podawania w dokumentach podatkowych numeru identyfikacji podatkowej Google (TIN). Nasze dane:

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043, USA
Numer identyfikacyjny podatnika (TIN) 77-0493581

Uwaga: w poszczególnych stanach obowiązują podatki lokalne zgodnie z adresem rozliczeniowym klienta. Podatki od transakcji będą naliczane i pobierane na koniec każdego miesiąca w odpowiednich usługach Google Ads.

Reklamodawcy w Ameryce Północnej

Jeśli prowadzisz działalność w Ameryce Północnej i zarabiasz na reklamach w Google Ads, masz obowiązek podawania w dokumentach podatkowych numeru identyfikacji podatkowej Google (TIN). Nasze dane:

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043, USA
Numer identyfikacyjny podatnika (TIN) 77-0493581

Podatek GST/HST

Od 1 lipca 2021 r. podatek od towarów i usług GST/HST obowiązuje wszystkich klientów Google Ads z adresem rozliczeniowym w Kanadzie, którzy nie podali w swoich profilach płatności numeru rejestracyjnego GST/HST.

Aktualne stawki podatku GST/HST obowiązujące w poszczególnych prowincjach można uzyskać w lokalnym urzędzie skarbowym.

Reklamodawcy korzystający z fakturowania miesięcznego muszą skontaktować się z naszym zespołem pomocy i podać numer rejestracyjny GST/HST, aby nasi specjaliści mogli odpowiednio zaktualizować ich profile płatności.

Reklamodawcy korzystający z płatności automatycznych lub ręcznych mogą aktualizować swoje informacje podatkowe, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Aktualizowanie danych podatnika w Google Ads

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę Narzędzia i ustawienia Google Ads | gear [Icon], a potem w sekcji „Płatności” kliknij Ustawienia.
 3. W sekcji „Informacje dotyczące podatków w Kanadzie” kliknij ikonę ołówka Edytowanie ustawienia, ikona ołówka, a następnie Zarządzaj danymi podatnika.
 4. Na następnej stronie w sekcji „Informacje dotyczące podatków w Kanadzie” kliknij Dodaj dane podatnika i wpisz swój numer rejestracyjny GST/HST w odpowiednim opcjonalnym polu „NIP”.
 5. Kliknij Zapisz.

Aktualizowanie danych podatnika w Centrum płatności Google

 1. Zaloguj się na swoje konto płatności Google.
 2. W prawym górnym rogu strony kliknij Ustawienia.
 3. W sekcji „Informacje dotyczące podatków w Kanadzie” kliknij ikonę ołówka Edytowanie ustawienia, ikona ołówka, a następnie Zarządzaj danymi podatnika.
 4. Na następnej stronie w sekcji „Informacje dotyczące podatków w Kanadzie” kliknij Dodaj dane podatnika i wpisz swój numer rejestracyjny GST/HST w odpowiednim opcjonalnym polu NIP.
 5. Kliknij Zapisz.

Podatek QST w Quebecu

Stawka podatku od sprzedaży w Quebecu (ang. Québec Sales Tax, QST) wynosi 9,975% i obowiązuje wszystkich klientów Google Ads w tej prowincji, którzy nie podali w swoich profilach płatności numeru rejestracyjnego QST.

Klienci korzystający z fakturowania miesięcznego muszą skontaktować się z naszym zespołem pomocy i podać numer rejestracyjny QST, aby nasi specjaliści mogli odpowiednio zaktualizować ich profile płatności.

Reklamodawcy korzystający z płatności automatycznych lub ręcznych mogą zaktualizować swoje informacje podatkowe i podać numer rejestracyjny QST zgodnie z powyższymi instrukcjami.

Uwaga:

Jeśli mieszkasz na Hawajach i korzystasz z płatności automatycznych lub ręcznych, Twoje podatki będą naliczane na koniec każdego miesiąca.

Konta obsługiwane przez Google Canada Corporation

Wszystkie konta Google Ads obsługiwane przez Google Canada podlegają obciążeniu podatkiem od sprzedaży na podstawie adresu rozliczeniowego podanego na koncie. Pamiętaj, że stawka może podlegać zmianom na mocy decyzji rządu.

Oto czego można się spodziewać:

 • Podlegasz obciążeniu podatkiem VAT według aktualnej stawki, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Kanadzie. (Twoje konto jest obsługiwane przez Google Canada).

Usługi Google powiązane ze sprzedawcą Google Canada

Jeśli dotarła do Ciebie wiadomość o takich usługach, poniżej wymienione są usługi, których to dotyczy. Google Canada jest stroną umów regulujących udostępnianie tych usług do odwołania.

 • Google Ads
 • Authorized Buyers;
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager 360
 • Google Ad Manager (tylko w przypadku usług, za które Google wystawia fakturę)
 • Search Ads 360
 • Wyszukiwarka lotów
 • Google Analytics 360
 • Reklamy hoteli
 • Reklamy w YouTube
 • Rezerwacja YouTube
 • Waze Ads

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Od 1 czerwca 2021 roku w przypadku wszystkich klientów Google Ads mających adresy rozliczeniowe w Bangladeszu, którzy nie dodali w swoich profilach płatności 13-cyfrowego numeru identyfikacyjnego firmy (BIN), będzie stosowany 15-procentowy podatek VAT.

Reklamodawcy korzystający z fakturowania miesięcznego muszą skontaktować się z naszym zespołem pomocy i podać swój numer BIN, aby nasi specjaliści mogli odpowiednio zaktualizować ich profile płatności.

Reklamodawcy korzystający z płatności automatycznych lub ręcznych mogą zaktualizować swoje dane podatnika, postępując zgodnie z podanymi niżej instrukcjami.

Aktualizowanie danych podatnika w Google Ads

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę Narzędzia i ustawienia Google Ads | gear [Icon], a potem w sekcji „Płatności” kliknij Ustawienia.
 3. W sekcji „Dane podatnika w Bangladeszu” kliknij ikonę ołówka Edytowanie ustawienia, ikona ołówka i wpisz swój numer BIN w odpowiednim opcjonalnym polu „Numer identyfikacyjny firmy”.
 4. Kliknij Zapisz.

Aktualizowanie danych podatnika w Centrum płatności Google

 1. Zaloguj się na swoje konto płatności Google.
 2. W prawym górnym rogu strony kliknij Ustawienia.
 3. W sekcji „Dane podatnika w Bangladeszu” kliknij ikonę ołówka Edytowanie ustawienia, ikona ołówka i wpisz swój numer BIN w odpowiednim opcjonalnym polu „Numer identyfikacyjny firmy”.
 4. Kliknij Zapisz.
Uwaga: Google nie może udzielać porad dotyczących kwestii podatkowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat tego podatku, skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym.

Od 1 stycznia 2024 r. wszyscy użytkownicy usługi Google Ads w Singapurze będą podlegać podwyższeniu podatku od towarów i usług (GST) z 8% do 9%. Ta zmiana ma wpływ na wszystkie konta Google Ads z adresem firmy w Singapurze.

Uwaga: Google nie może udzielać porad dotyczących kwestii podatkowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat tego podatku, skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Od 1 września 2021 roku w przypadku wszystkich klientów Google Ads mających adresy rozliczeniowe w Tajlandii, którzy nie dodali w swoich profilach płatności 13-cyfrowego tajskiego numeru VAT, będzie stosowany 7-procentowy podatek VAT.

Reklamodawcy korzystający z fakturowania miesięcznego muszą skontaktować się z naszym zespołem pomocy i podać swój tajski numer VAT, aby nasi specjaliści mogli odpowiednio zaktualizować ich profile płatności.

Reklamodawcy korzystający z płatności automatycznych lub ręcznych mogą zaktualizować swoje dane podatnika, postępując zgodnie z podanymi niżej instrukcjami.

Aktualizowanie danych podatnika w Google Ads

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę Narzędzia i ustawienia Google Ads | gear [Icon], a potem w sekcji „Płatności” kliknij Ustawienia.
 3. W sekcji „Dane podatnika w Tajlandii” kliknij ikonę ołówka Edytowanie ustawienia, ikona ołówka i wpisz swój tajski numer VAT w odpowiednim opcjonalnym polu „NIP”.
 4. Kliknij Zapisz.

Aktualizowanie danych podatnika w Centrum płatności Google

 1. Zaloguj się na swoje konto płatności Google.
 2. W prawym górnym rogu strony kliknij Ustawienia.
 3. W sekcji „Dane podatnika w Tajlandii” kliknij ikonę ołówka Edytowanie ustawienia, ikona ołówka i wpisz swój tajski numer VAT w odpowiednim opcjonalnym polu „NIP”.
 4. Kliknij Zapisz.

Uwaga: Google nie może udzielać porad dotyczących kwestii podatkowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat tego podatku, skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym.

Google New Zealand Limited

Od 1 listopada 2018 r. faktury będą wystawiane przez firmę Google New Zealand Limited jako sprzedawcę tych usług. Wszyscy użytkownicy usługi Google Ads w Nowej Zelandii będą podlegać obowiązkowi odprowadzania podatku od towarów i usług (GST) w wysokości 15%. Ta zmiana dotyczy kont Google Ads z adresem siedziby firmy w Nowej Zelandii.

Uwaga:

Firma Google nie może udzielać porad w kwestiach podatkowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat tego podatku, skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym.

Znajdowanie i pobieranie faktury VAT

Pamiętaj, że podatki obowiązujące w Twoim kraju są naliczane w momencie płatności. Jeśli korzystasz z opcji płatności ręcznej, będziesz otrzymywać 2 zestawy faktur: jeden w chwili dokonywania przedpłaty, a drugi na koniec miesiąca (te faktury nie będą już zawierać sekcji „Odnotowanie kosztów i podatków” ani „Odnotowano płatność”). Jeśli korzystasz z opcji płatności automatycznej, na koniec miesiąca otrzymasz jedną fakturę, która nie będzie już zawierać sekcji „Odnotowanie kosztów i podatków” ani „Odnotowano płatność”.

Aby znaleźć na koncie fakturę:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę „Narzędzia i ustawienia” Google Ads | narzędzia [Ikona], a potem w sekcji „Płatności” kliknij Dokumenty. Zrób to teraz
 3. Na pasku u góry strony kliknij Dokumenty podatkowe i ustawowe.
 4. W tabeli zaznacz pole wyboru po lewej stronie faktur, które chcesz pobrać.
  • Aby wybrać wszystkie dokumenty widoczne w tabeli, zaznacz pole po lewej stronie u góry tabeli.
 5. Kliknij Pobierz wybrane.
 6. Wybierz format, w jakim chcesz pobrać faktury.
 7. Wybierz Pobierz.
 8. Możesz też kliknąć Pobierz na końcu każdego wiersza z fakturą.

Lokalne faktury VAT w formacie PDF zostaną automatycznie pobrane na Twój komputer i będzie można je wyświetlić lub wydrukować.

Dostępność faktury VAT

 • Faktura VAT za dany miesiąc jest dostępna od piątego dnia roboczego kolejnego miesiąca. Na przykład faktura VAT za wrzesień będzie dostępna od 5 października. Faktury VAT nie są wystawiane w weekendy ani święta, więc w tych okresach trzeba się liczyć z opóźnieniem.

Rozbieżności między miesięczną aktywnością związaną z płatnościami a fakturą

Czasami obciążenia widoczne w miesięcznej aktywności związanej z płatnościami w sekcji „Podsumowanie” różnią się o dzień lub dwa od tych na fakturze. W większości przypadków wynika to z tego, że Google Ads i banki używają różnych systemów. Płatności i obciążenia nie zawsze są realizowane w tym samym czasie.

Jeśli otrzymasz na konto korektę lub środki na reklamę i wykorzystasz te środki w tym samym okresie rozliczeniowym, również mogą wystąpić rozbieżności między fakturą VAT a historią transakcji.

Faktury są ważne w świetle prawa

Faktury z konta Google Ads to faktury archiwalne. Przedstawiają Twoje żądania płatności (za każdym razem, gdy zainicjujemy obciążenie lub wykonasz płatność dla Google, pojawi się nowa pozycja).

Faktury są ważne w świetle prawa, co oznacza, że są akceptowane przez lokalne urzędy skarbowe.

Nasze faktury, także te z odliczeniami podatku VAT, są akceptowane jako ważne faktury VAT przez różne urzędy skarbowe i nie wymagają specjalnych pieczątek ani podpisów.

Jeśli masz pytania, zapoznaj się z lokalnymi przepisami lub skonsultuj z doradcą podatkowym.

PT Google Indonesia

Od 1 października 2019 r. faktury będą wystawiane przez firmę PT Google Indonesia jako sprzedawcę usług Google. Zgodnie z lokalnymi przepisami podatkowymi do kwietnia 2022 r. wszyscy użytkownicy usługi Google Ads w Indonezji będą podlegać obowiązkowi odprowadzania podatku VAT w wysokości 10%, a od kwietnia 2022 r. w wysokości 11%. Ta zmiana dotyczy kont Google Ads z adresami rozliczeniowymi w Indonezji.

Klienci, którzy chcą odliczać od swoich płatności 2-procentowy podatek u źródła, muszą nam przesłać pokwitowanie takiego odliczenia (Bukti Potong), aby uniknąć zaległości na koncie. Pokwitowanie odliczenia podatku u źródła należy wysłać w terminie płatności wskazanym w fakturze handlowej. Adres wysyłkowy podajemy poniżej.

Jeśli pokwitowanie odliczenia podatku u źródła zawiera kod QR, musisz nam przesłać jego wydrukowany oryginał poprzez POS Indonesia na jeden z tych adresów:

 • Jeśli płacisz za reklamy za pomocą karty kredytowej lub debetowej albo przekazem pieniężnym przez bankomat: PO BOX 176 Cibinong 16900, Jl. Tegar Beriman No.7, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914 – Indonezja
 • Jeśli rozliczasz się za pomocą faktur: PO BOX 188 Cibinong 16900, Jl. Tegar Beriman No.7, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914 – Indonezja

Jeśli pokwitowanie odliczenia podatku u źródła zawiera kod QR, możesz przesłać kopię elektroniczną pokwitowania na jeden z niżej wymienionych adresów e-mail. W temacie wiadomości wpisz „PTGI Withholding Tax Slip”:

 • Jeśli płacisz za reklamy za pomocą karty kredytowej lub debetowej albo przekazem pieniężnym przez bankomat: eps-wht@google.com
 • Jeśli rozliczasz się za pomocą faktur: collections@google.com

Klienci mający status poborcy podatku VAT muszą nam przedstawić zaświadczenie o rejestracji (Surat Keterangan Terdaftar, SKT) wydane przez Ministerstwo Finansów Republiki Indonezji (Kementerian Keuangan Republik Indonesia). Kopie dokumentów możesz przesłać w sekcji „Ustawienia” w profilu płatności. Dowiedz się więcej o statusie poborcy podatku VAT.

Uwaga: Google nie może udzielać porad dotyczących kwestii podatkowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat tego podatku, skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym.

Podatki u źródła

Zagraniczne usługi internetowe świadczone przez firmę Google Asia Pacific Pte. Ltd. / Google Ireland Ltd. i opłacone 1 lipca 2018 r. lub później objęte są 5-procentowym podatkiem (zgodnie z postanowieniami pakistańskiej ustawy dotyczącej finansów publicznych, Pakistan Finance Act, z 2018 r.). W stosownych przypadkach opłacenie tego podatku może być konieczne zgodnie z „Warunkami korzystania z usługi Google Ads”, na mocy których klienci ponoszą odpowiedzialność za wszelkie obowiązujące w Pakistanie podatki i opłaty rządowe od usług, z których korzystają.
Pamiętaj, że Google nie może udzielać porad w kwestiach podatkowych ani kwestiach opłat rządowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tą zmianą, skontaktuj się ze swoim doradcą ds. podatków i płatności.

Podatki pośrednie

Umowę biznesową zawierasz z firmą Google Asia Pacific Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze, więc Twoja działalność Google Ads nie podlega pośredniemu opodatkowaniu w świetle lokalnych przepisów. Podatki pośrednie nie będą się pojawiać na Twoich fakturach.

Google Australia Pty Limited

Od 1 listopada 2016 r. faktury będą wystawiane przez firmę Google Australia Pty Limited jako sprzedawcę tych usług. Wszyscy użytkownicy usługi Google Ads w Australii będą podlegać obowiązkowi odprowadzania podatku od towarów i usług (GST) w wysokości 10%. Ta zmiana dotyczy kont Google Ads z adresem siedziby firmy w Australii.

Uwaga: Google nie może udzielać porad dotyczących kwestii podatkowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat tego podatku, skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym.

Znajdowanie i pobieranie faktury VAT

Pamiętaj, że podatki obowiązujące w Twoim kraju są naliczane w momencie płatności. Jeśli korzystasz z opcji płatności ręcznej, będziesz otrzymywać 2 zestawy faktur: jeden w chwili dokonywania przedpłaty, a drugi na koniec miesiąca (te faktury nie będą już zawierać sekcji „Odnotowanie kosztów i podatków” ani „Odnotowano płatność”). Jeśli korzystasz z opcji płatności automatycznej, na koniec miesiąca otrzymasz jedną fakturę, która nie będzie już zawierać sekcji „Odnotowanie kosztów i podatków” ani „Odnotowano płatność”.

Aby znaleźć na koncie fakturę:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzi i ustawień Google Ads | narzędzia [Ikona], a potem w sekcji „Płatności” kliknij Dokumenty. Zrób to teraz
 3. Na pasku u góry strony kliknij Dokumenty podatkowe i ustawowe.
 4. W tabeli zaznacz pole wyboru po lewej stronie faktur, które chcesz pobrać.
  • Aby wybrać wszystkie dokumenty widoczne w tabeli, zaznacz pole po lewej stronie u góry tabeli.
 5. Kliknij Pobierz wybrane.
 6. Wybierz format, w jakim chcesz pobrać faktury.
 7. Wybierz Pobierz.
 8. Możesz też kliknąć Pobierz na końcu każdego wiersza z fakturą.

Lokalne faktury VAT w formacie PDF zostaną automatycznie pobrane na Twój komputer i będzie można je wyświetlić lub wydrukować.

Dostępność faktury VAT

 • Faktura VAT za dany miesiąc jest dostępna od piątego dnia roboczego kolejnego miesiąca. Na przykład faktura VAT za wrzesień będzie dostępna od 5 października. Faktury VAT nie są wystawiane w weekendy ani święta, więc w tych okresach trzeba się liczyć z opóźnieniem.

Rozbieżności między miesięczną aktywnością związaną z płatnościami a fakturą

Czasami obciążenia widoczne w miesięcznej aktywności związanej z płatnościami w sekcji „Podsumowanie” różnią się o dzień lub dwa od tych na fakturze. W większości przypadków wynika to z tego, że Google Ads i banki używają różnych systemów. Płatności i obciążenia nie zawsze są realizowane w tym samym czasie.

Jeśli otrzymasz na konto korektę lub środki na reklamę i wykorzystasz te środki w tym samym okresie rozliczeniowym, również mogą wystąpić rozbieżności między fakturą VAT a historią transakcji.

Faktury są ważne w świetle prawa

Faktury z konta Google Ads to faktury archiwalne. Przedstawiają Twoje żądania płatności (za każdym razem, gdy zainicjujemy obciążenie lub wykonasz płatność dla Google, pojawi się nowa pozycja).

Faktury są ważne w świetle prawa, co oznacza, że są akceptowane przez lokalne urzędy skarbowe.

Nasze faktury, także te z odliczeniami podatku VAT, są akceptowane jako ważne faktury VAT przez różne urzędy skarbowe i nie wymagają specjalnych pieczątek ani podpisów.

Jeśli masz pytania, zapoznaj się z lokalnymi przepisami lub skonsultuj z doradcą podatkowym.

Google Japan G.K.

Od 1 kwietnia 2019 r. faktury będą wystawiane przez firmę Google Japan G.K. jako sprzedawcę usług Google. Oznacza to, że sprzedaż reklam w Japonii będzie podlegać japońskiemu podatkowi konsumpcyjnemu (JCT) w wysokości 10%. Ta zmiana dotyczy kont Google Ads z adresem siedziby firmy w Japonii.


Uwaga: Google nie może udzielać porad dotyczących kwestii podatkowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat tego podatku, skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym.

Podatki w Indiach

Jeśli mieszkasz w Indiach, podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatku od towarów i usług (GST) od wszystkich swoich zakupów.

GST to model podwójnego opodatkowania, w którym zarówno stany indyjskie, jak i rząd centralny Indii nakładają podatek od usług i towarów.

GST obejmuje 3 rodzaje podatków: podatek centralny, podatek stanowy i podatek zintegrowany. O tym, którym podatkiem zostanie obciążony zakup, decyduje lokalizacja oddziału firmy Google świadczącego usługę oraz lokalizacja zakupu. Stawki podatku wynoszą:

 • Centralny podatek od towarów i usług (CGST): 9%
 • Stanowy podatek od towarów i usług (SGST): 9%
 • Zintegrowany podatek od towarów i usług (IGST): 18%
Uwaga:
 • Reklamodawcy z adresem rozliczeniowym w Harianie (czyli usługą wewnątrzstanową) są obciążani stawkami CGST + SGST. Pozostałych obowiązuje stawka IGST.
 • Podatek od towarów i usług dla reklamodawców ze specjalnej strefy ekonomicznej (SEZ) wynosi 0%.

Jeśli korzystasz z usług firmy Google India Private Limited (GIPL), wysokość podatku od zakupu zostanie określona na podstawie Twojego identyfikatora podatkowego. Numery Identyfikacyjne Podatku od Towarów i Usług (GSTIN) są obowiązkowe w przypadku kont firmowych, ale opcjonalne w przypadku kont indywidualnych.

Gdzie przesłać numer GSTIN

Jeśli korzystasz z fakturowania miesięcznego, skontaktuj się ze swoim menedżerem konta lub prześlij nam e-mailem numer GSTIN.

Wszyscy inni reklamodawcy mogą podać swoje dane po przejściu do opcji Rozliczenia i płatności, a następnie kliknięciu „Ustawienia” w menu po lewej stronie. W „Profilu płatności” znajduje się sekcja o nazwie „Informacje o podatkach w Indiach”, w której można wpisać odpowiednie numery identyfikacyjne.

W przypadku kont obsługiwanych przez agencje adres i podatek GST powinny odpowiadać firmie i stanowi, z których opłacane są faktury i które zgłaszają roszczenie dotyczące podatku GST. Jeśli nazwa i adres firmy w polu „Wystawiono na:” na fakturze są inne niż nazwa i adres firmy opłacającej faktury, uaktualnij adres rozliczeniowy w tym polu.

W przypadku kont firm i kont indywidualnych adres i numer GSTIN powinny być właściwe dla lokalizacji, w której będą świadczone usługi. Oznacza to, że numer GSTIN powinien być właściwy dla stanu podanego w adresie w polu „Wystawiono na:” na Twoich fakturach. Jeśli numer GSTIN nie jest właściwy dla stanu podanego w adresie rozliczeniowym, uznamy, że faktura została wystawiona niezarejestrowanemu klientowi i zostanie ona zgłoszona do zeznań GST w Google.

Powyższe informacje określają sposoby prawidłowego naliczania podatku.

Pamiętaj:

 • W przypadku reklamodawców, którzy korzystają z płatności automatycznych lub ręcznych, podatki są naliczane jednorazowo na koniec każdego miesiąca.
 • Firma Google nie może udzielać porad w kwestiach podatkowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat tej zmiany, skontaktuj się z doradcą podatkowym swojej firmy.

Podatek pobierany u źródła (TDS)

Oświadczenia TDS należy składać co kwartał (więcej informacji znajdziesz w witrynie indyjskiego departamentu ds. podatków dochodowych).

Oświadczenia za kwartały kończące się w czerwcu, wrześniu, grudniu i marcu należy złożyć na formularzu 16A w ciągu 15 dni od terminu złożenia zeznania TDS, czyli odpowiednio do 15 sierpnia, 15 listopada, 15 lutego i 15 czerwca.

Oświadczenia za poprzedni rok obrotowy przesłane po 15 czerwca bieżącego roku nie będą akceptowane. Przykład: oświadczenia TDS za rok podatkowy 2021–2022 należy przesłać nie później niż do 15 czerwca 2022 roku.

Stały numer rachunku bankowego Google (Permanent Account Number, PAN) to AACCG0527D, a adres Google na oświadczeniu powinien wyglądać tak:

Google India Pvt. Ltd.

No.3, RMZ Infinity, Tower E,

Old Madras Road, 4th & 5th Floor,

Bangalore – 560 016

Przesłanie oświadczenia związanego z podatkiem pobieranym u źródła (TDS)

Jeśli rozliczasz się za pomocą fakturowania miesięcznego, wyślij cyfrową kopię oświadczenia TDS (z podpisem elektronicznym lub skan podpisanego dokumentu w formacie PDF) bezpośrednio na adres collections-in@google.com.

Jeśli rozliczasz się w ramach płatności ręcznych lub automatycznych, wyślij nam e-mailem cyfrową kopię oświadczenia TDS (z podpisem elektronicznym lub skan podpisanego dokumentu w formacie PDF). Po zatwierdzeniu kwoty zasili ona Twoje konto.

Ile wynosi stawka TDS

Aktualna stawka TDS dla płatności związanych z reklamą, przekazywanych firmie Google India Private Limited, wynosi 2% z pominięciem podatku od towarów i usług (zgodnie z okólnikiem nr 23/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku, wystawionym przez Centralną Komisję Podatków Bezpośrednich indyjskiego Ministerstwa Finansów). Stawka TDS podlega jednak zmianom w zależności od przepisów rządowych. Przypominamy, że Google Ads nie może udzielać porad w kwestiach podatkowych. Jeśli masz pytania związane z TDS lub innymi sprawami podatkowymi, skontaktuj się z doradcą podatkowym.

Zeznanie podatkowe zgodnie z artykułem 206AB Ustawy o podatku dochodowym z 1961 r.

Firma Google złożyła zeznania podatkowe za 2 lata podatkowe odpowiadające 2 poprzednim latom tuż przed poprzednim rokiem, w którym należało odliczyć podatek, dla którego minął termin składania zeznania podatkowego zgodnie z Sekcją 139(1) Ustawy o podatku dochodowym z 1961 r. („Ustawy).

W związku z powyższym firma Google nie spełnia definicji „wskazanej osoby” określonej w postanowieniach Sekcji 206AB Ustawy o podatku dochodowym z 1961 r., przez co wyższa stawka podatku u źródła wymieniona w tej Sekcji nie ma zastosowania.

Podatki w Rosji

W przypadku wszystkich reklamodawców Google Ads z adresem rozliczeniowym w Rosji naliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 20% dla wszystkich kosztów Google Ads, bez wyjątku.

Czego możesz się spodziewać, jeśli prowadzisz działalność w Federacji Rosyjskiej:

 • Niezależnie od tego, czy wybierzesz status podatkowy „Firma”, „Indywidualny przedsiębiorca” czy „Osoba prywatna”, podlegasz obciążeniu podatkiem VAT według aktualnej stawki, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Rosji (Twoje konto jest obsługiwane przez Google Russia).
 • Aby sprawdzić należności z tytułu podatku VAT, kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności. Podatek VAT jest naliczany w przypadku faktycznych transakcji.

Podatek VAT w ramach uproszczonego systemu podatkowego

Zgodnie z przepisami podatkowymi, które obowiązują w Rosji, jeśli korzystasz z uproszczonego systemu podatkowego (USN), nie musisz płacić podatku VAT od oferowanych lub nabywanych towarów i usług. Jeśli jednak nabywasz towary lub usługi od firmy rozliczającej swoją działalność w ramach ogólnego systemu podatkowego, musisz płacić podatek VAT zawarty w cenach tych towarów lub usług. Spółka „Google” rozlicza się w ramach ogólnego systemu podatkowego, więc musisz płacić podatek VAT za korzystanie z Google Ads.

Pamiętaj, że Google nie może udzielać porad w zakresie podatku VAT. Jeśli masz pytania o rejestrację płatnika podatku VAT, skonsultuj się z doradcą podatkowym lub urzędem skarbowym.

Jak zmienić status podatkowy

Rejestrując się w Google Ads, musisz określić swój status podatkowy: „Osoba fizyczna”, „Przedsiębiorca indywidualny” lub „Firma”. Aby zmienić swój status podatkowy, skontaktuj się z nami. Ewentualne zmiany nie wpłyną na wcześniejsze transakcje ani dokumenty księgowe i będą obowiązywać dopiero od daty ich wprowadzenia.

Zmiana informacji VAT

Aby sprawdzić nazwę firmy lub identyfikatory podatkowe (INN i KPP), które występują na fakturach miesięcznych, kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona], a potem w sekcji „Płatności” kliknij kolejno Podsumowanie płatnościUstawienia.

Aktualizowanie numeru KPP

Jeśli Twój numer KPP ulegnie zmianie, możesz zmodyfikować go na swoim koncie. Aby zaktualizować numer KPP:

 1. Zaloguj się na konto na https://ads.google.com.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia, a potem odszukaj sekcję „Profil płatności”.
 4. Kliknij ikonę ołówka, by zaktualizować numer KPP. Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

Uwaga

Możesz zmieniać numer KPP tylko wtedy, gdy numer INN pozostaje ten sam. Nie możesz jednak zmieniać identyfikatorów podatkowych ani nazwy jednej zarejestrowanej firmy na dane innej zarejestrowanej firmy. Jeśli chcesz przypisać konto Google Ads do innej zarejestrowanej firmy (z innym numerem INN), skontaktuj się z nami. Ewentualne zmiany nie wpłyną na wcześniejsze transakcje ani dokumenty księgowe i będą obowiązywać dopiero od daty ich wprowadzenia.

Zmiana nazwy firmy

Jeśli Twoja firma zmieni nazwę, skontaktuj się z nami. Aby zaktualizować tę informację, potrzebujemy skanu certyfikatu rejestracji płatnika podatku potwierdzającego identyfikatory podatkowe i nazwę Twojej firmy. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu skanu tego certyfikatu zmienimy nazwę firmy na Twoim koncie Google Ads i na fakturach miesięcznych. Powiadomimy Cię o wprowadzeniu tej zmiany.

Uwaga

Możesz zmieniać numer KPP lub nazwę firmy tylko wtedy, gdy numer INN pozostaje ten sam. Nie możesz jednak zmieniać identyfikatorów podatkowych ani nazwy jednej zarejestrowanej firmy na dane innej zarejestrowanej firmy. Jeśli chcesz przypisać konto Google Ads do innej zarejestrowanej firmy (z innym numerem INN), skontaktuj się z nami. Ewentualne zmiany nie wpłyną na wcześniejsze transakcje ani dokumenty księgowe i będą obowiązywać dopiero od daty ich wprowadzenia.

Korygowanie numeru INN

Jeśli na koncie Google Ads podany jest nieprawidłowy numer INN (identyfikator podatkowy), można go zmienić tylko wtedy, gdy został błędnie wpisany podczas tworzenia konta. Skontaktuj się z nami i dostarcz skan zaświadczenia o rejestracji płatnika podatku, które potwierdza identyfikatory podatkowe i nazwę Twojej firmy. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu skanu tego zaświadczenia zmienimy numer INN na Twoim koncie Google Ads i na fakturach miesięcznych.

Jeśli chcesz przypisać konto Google Ads do innej zarejestrowanej firmy (z innym numerem INN), skontaktuj się z nami. Ewentualne zmiany nie wpłyną na wcześniejsze transakcje ani dokumenty księgowe i będą obowiązywać dopiero od daty ich wprowadzenia.

Zmiana adresu siedziby lub adresu pocztowego

Aby zaktualizować adres firmy lub jej adres pocztowy:

 1. Zaloguj się na konto na https://ads.google.com.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności.
 3. Aby zaktualizować adres firmy, przejdź do sekcji „Profil płatności” i wprowadź odpowiednie zmiany. Gdy skończysz, kliknij Zapisz.
 4. Aby zaktualizować adres pocztowy, przejdź do sekcji „Konto płatności” i wprowadź zmiany. Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

Obliczanie podatku VAT

Aby sprawdzić opłaty z tytułu podatku VAT, kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona], w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności, a potem w menu po lewej stronie kliknij Transakcje.

Jak obliczany jest podatek VAT

Podatek VAT jest naliczany z uwzględnieniem liczby kliknięć i wyświetleń Twoich reklam.

Koszty reklam + VAT = kwota płatności

Termin naliczania podatku VAT

Podatek VAT może być naliczany jednorazowo na koniec miesiąca w oparciu o koszty powstałe w miesiącu świadczenia usługi.

Przykład

 • Załóżmy, że 10 czerwca na konto Google Ads wpływają środki w wysokości 100 RUB.
 • Wpłacone środki stopniowo są wydawane, aż do ich całkowitego wyczerpania, co następuje 25 czerwca.
 • Pozycja podatku VAT pojawia się 25 czerwca i zawiera wysokość podatku VAT naliczonego dla wpłaconych środków w wysokości 100 RUB.

Przykład

 • Załóżmy, że 25 czerwca na konto Google Ads wpływają środki w wysokości 100 RUB.
 • Do końca miesiąca, który przypada 30 czerwca, kwota w wysokości 50 RUB została wydana. Pozycja podatku VAT pojawia się 30 czerwca i zawiera wysokość podatku VAT naliczonego od kwoty 50 RUB.

Pamiętaj, że należności z tytułu podatku VAT mogą obejmować opodatkowaną kwotę, na którą składają się środki pochodzące z więcej niż jednej wpłaty, jeśli wszystkie one zostały wydane w całości.

Podatek VAT od kwot promocyjnych lub korekt

Jeśli otrzymasz środki w ramach oferty promocyjnej lub jakiegokolwiek rodzaju korekty, podatek VAT zostanie naliczony automatycznie od kwoty wydatków pokrytych przez przyznane środki. Ta kwota podatku VAT zostanie zwrócona w całości po wydaniu wszystkich przyznanych środków lub częściowo na koniec tego samego miesiąca, jeśli nie wykorzystasz ich w całości.

Jeśli masz pytania związane z naliczaniem podatku VAT, skontaktuj się z nami.

Podatek VAT a sekcja „Pozostałe środki”

Strona Podsumowanie składa się z dwóch sekcji z informacjami o saldzie Twojego konta:

 1. W sekcji „Pozostałe środki” nad tabelą widać kwotę pozostałą na reklamy oraz szacunkową kwotę przyszłych obciążeń z tytułu podatku VAT. Na podstawie tych informacji możesz oszacować, ile pieniędzy pozostało na koncie.
 2. Kolumna „Saldo” w tabeli historii transakcji przedstawia saldo Twojego konta bez żadnych szacowanych późniejszych obciążeń niewykorzystanych kwot płatności z tytułu podatku VAT.

Stawki i budżety ustawione na karcie „Kampanie” nie uwzględniają podatku VAT.

VAT to podatek od towarów i usług w wysokości 10%, odprowadzany na rzecz koreańskiego urzędu skarbowego. Obowiązek i sposób płatności podatku VAT w Korei zależy od formy płatności.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą (Twój rodzaj konta to „Organizacja”) i podasz prawidłowy numer BRN (numer rejestracyjny firmy), za każdy miesiąc otrzymasz elektroniczną fakturę VAT, którą można wykorzystać do celów podatkowych. Jeśli Twoja forma płatności to karta debetowa lub kredytowa, otrzymasz także wyciąg z tej karty od firmy obsługującej płatności.

Reklamodawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i otrzymują zarówno elektroniczną fakturę VAT, jak i wyciąg z karty debetowej lub kredytowej, muszą nadal używać elektronicznej faktury VAT do celów podatkowych.

Poniżej wybierz formę płatności pasującą do Twojego konta.

Ręczne i automatyczne płatności kartą debetową lub kredytową

Jeśli podpiszesz umowę z Google Asia Pacific Pte. Ltd.:

Od 1 lipca 2019 roku zgodnie z lokalnymi przepisami obowiązującymi w Korei Południowej doliczamy do wszystkich transakcji podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 10%, chyba że reklamodawca prowadzi działalność gospodarczą i podał numer rejestracyjny firmy w formacie xxx-xx-xxxxx.

Jeśli podpiszesz umowę z Google Korea LLC:

Będziemy doliczać do wszystkich transakcji podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 10%. Kwotę podatku VAT za wydatki na reklamę znajdziesz na stronie „Transakcje”.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i mamy podany numer rejestracyjny Twojej firmy, w ciągu pierwszych 10 dni miesiąca otrzymasz elektroniczną fakturę VAT za poprzedni miesiąc, którą możesz wykorzystać do celów podatkowych. Lokalny partner Google ds. fakturowania, MakeBill, wyśle fakturę na podany na Twoim koncie adres e-mail głównej osoby kontaktowej ds. rozliczeń. Na fakturze będzie widoczna kwota użyta jako podstawa do obliczenia podatku VAT. Reklamodawcy działający jako osoba fizyczna nie otrzymują elektronicznych faktur VAT.

Oprócz tego od firmy obsługującej płatności kartą otrzymasz wyciąg z karty kredytowej lub debetowej. Jeśli otrzymujesz zarówno elektroniczną fakturę VAT, jak i wyciąg z karty kredytowej lub debetowej, do celów podatkowych używaj nadal elektronicznej faktury VAT.

Aktualizowanie informacji dotyczących podatku VAT

W każdej chwili możesz na swoim koncie zaktualizować informacje o podatku VAT. Wykonaj te czynności:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Rozliczenia i płatności” kliknij Podsumowanie.
 3. Kliknij Ustawienia z boku strony.
 4. Odszukaj sekcję „Profil płatności” i wprowadź zmiany.
 5. Gdy skończysz, kliknij Zapisz.
Płatności ręczne przez LG U+

Kiedy dokonujesz płatności przez LG U+, automatycznie odliczamy od niej 10% podatku VAT od przyszłych kosztów reklamy. Następnie wyświetlamy reklamy, korzystając z pozostałej kwoty. Gdy reklamy się wyświetlają, co miesiąc opłacamy podatek VAT w wysokości zależnej od kosztów reklamy naliczonych w danym miesiącu.

Na stronie „Transakcje” znajdziesz kwotę podatku VAT dla każdej płatności. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, w ciągu 10 pierwszych dni każdego miesiąca otrzymasz elektroniczną fakturę VAT za poprzedni miesiąc, której możesz użyć do celów podatkowych. Lokalny partner Google ds. fakturowania, MakeBill, wyśle fakturę na podany na Twoim koncie adres e-mail głównej osoby kontaktowej ds. rozliczeń. Na fakturze będzie widoczna kwota użyta jako podstawa do obliczenia podatku VAT. Reklamodawcy działający jako osoba fizyczna nie otrzymują elektronicznych faktur VAT.

Uwaga: za każdą płatność otrzymasz pokwitowanie z LG U+, ale nie możesz go używać w deklaracjach podatku VAT.

Aktualizowanie informacji dotyczących podatku VAT

Możesz zaktualizować informacje o podatku VAT na swoim koncie w dowolnym momencie. Aby to zrobić, wykonaj te kroki:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Rozliczenia i płatności” kliknij Podsumowanie.
 3. Kliknij Ustawienia z boku strony.
 4. Odszukaj sekcję „Profil płatności” i wprowadź zmiany.
 5. Gdy skończysz, kliknij Zapisz.
Ustawienie płatności fakturowania miesięcznego

Jeśli na koncie Google Ads korzystasz z fakturowania miesięcznego w walucie KRW, do miesięcznych kosztów reklamy będziemy Ci doliczać 10% podatku VAT. Jeśli nie używasz waluty KRW, oznacza to, że masz zawartą umowę z Google Asia Pacific. Jeśli nie otrzymaliśmy od Ciebie numeru rejestracyjnego firmy, musisz płacić podatek VAT.

W przypadku klientów używających waluty KRW miejscowy partner Google ds. fakturowania, MakeBill, będzie co miesiąc wysyłać link do lokalnej faktury VAT na adres e-mail osoby kontaktowej ds. rozliczeń. Aby zaktualizować informacje o podatku VAT lub zmienić adres e-mail, na który jest wysyłana lokalna faktura VAT, skontaktuj się z nami.

Reklamodawcy z Meksyku korzystający z płatności ręcznych lub fakturowania miesięcznego będą obciążani kosztami 16-procentowego podatku Impuesto sobre Valor Agregado (IVA). Szczegóły będą zależeć od ustawienia płatności. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij odpowiedni link poniżej.

Ustawienie płatności w ramach fakturowania miesięcznego

Jeśli korzystasz z fakturowania miesięcznego, uwzględniamy na Twoich fakturach 16% kosztów na zapłatę podatku IVA.

Ustawienie płatności automatycznych

Do wszystkich transakcji dodamy 16-procentowy podatek Impuesto sobre Valor Agregado (IVA). Kwotę podatku IVA za wydatki na reklamę znajdziesz na stronie „Aktywność związana z płatnościami”.

Jeśli podasz prawidłowy numer RFC (Registro Federal de Contribuyentes), fakturę elektroniczną za każdy miesiąc otrzymasz w ciągu pierwszych 5 dni kolejnego miesiąca. Lokalny partner Google ds. fakturowania, Edicom, wyśle fakturę na podany na Twoim koncie adres e-mail głównej osoby kontaktowej ds. rozliczeń. Na fakturze będzie widoczna kwota użyta jako podstawa do obliczenia podatku IVA.

Oprócz tego od firmy obsługującej płatności kartą otrzymasz wyciąg z karty kredytowej lub debetowej.

Ustawienie płatności ręcznych

Potrącamy z Twoich płatności ręcznych 16% na zapłatę podatku IVA. Resztę środków przekazujemy na Twoje konto.

Gdy wykonujesz płatność, zakładamy, że jest to kwota, którą chcesz zasilić konto z uwzględnieniem podatku IVA w wysokości 16%.

Oznacza to, że kiedy dokonasz wpłaty w wysokości X, dzielimy tę wartość na 2 składowe: Y i 16% z Y. Ich suma jest równa X. Przekazujemy na Twoje konto kwotę Y, a 16% z Y wpłacamy na rzecz meksykańskiego urzędu skarbowego.

Oto równanie, którego używamy (X to kwota płatności, a Y to kwota przekazana na Twoje konto):

 • X = Y + (0,16 * Y)
  X = 1,16 * Y
  Y = X/1,16

Oto dokładniejszy przykład:

Załóżmy, że dokonujesz wpłaty w wysokości 116 MXN. Kwotę, którą mamy przelać na Twoje konto (Y), wyliczamy tak:

 • Y = 116 MXN/1,16
  Y = 100 MXN

Zasilamy konto kwotą 100 MXN, a 16 MXN przekazujemy do meksykańskiego urzędu skarbowego.

Sposób zmiany informacji podatkowych

Jeśli podane informacje podatkowe są nieprawidłowe, skontaktuj się z nami i wyślij prawidłowe informacje podatkowe. Skontaktuje się z Tobą specjalista Google Ads, aby potwierdzić zmianę. Nie możemy jednak ponownie wystawić faktur wygenerowanych przed zmianą informacji podatkowych na koncie Google Ads.

Podatki na Ukrainie

W przypadku wszystkich reklamodawców Google z adresem rozliczeniowym na Ukrainie rozliczających się za pomocą przelewu bankowego naliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) według obecnej stawki VAT na Ukrainie (20%).

Jeśli Twoje konto jest obsługiwane przez Google Ukraine, zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi na Ukrainie, kupując towary lub usługi od firmy rozliczającej swoją działalność w ramach ogólnego systemu podatkowego, musisz płacić podatek VAT zawarty w cenach tych towarów lub usług. Spółka „Google Ukraine” rozlicza się w ramach ogólnego systemu podatkowego, więc musisz płacić podatek VAT za korzystanie z Google Ads.

Jeśli Twoje konto jest obsługiwane przez Google Ireland i korzystasz z płatności kartą kredytową, od 1 stycznia 2022 r. Google zacznie naliczać podatek VAT w wysokości 20% w przypadku klientów, których status podatkowy to „Osoba prywatna” lub „Przedsiębiorca indywidualny” i których „Stan rejestracji VAT” to „Nie zarejestrowano”. W przypadku klientów, których status podatkowy to „Firma”, nic się nie zmieni.

Klienci, których dotyczy ta zmiana, będą mogli jednorazowo dodać lub zaktualizować swój status podatkowy na koncie Google Ads. Jeśli w przyszłości konieczne będą zmiany, przewiń w dół do sekcji „Zmiana stanu rejestracji VAT”, aby dowiedzieć się, jak je wprowadzić.

Opłaty z tytułu podatku VAT można sprawdzić na stronach „Transakcje” lub „Podsumowanie”. Aby to zrobić, kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” wybierz Podsumowanie płatności.

Pamiętaj, że Google nie może udzielać porad w zakresie podatku VAT. Jeśli masz pytania o rejestrację płatnika podatku VAT, skonsultuj się z doradcą podatkowym lub urzędem skarbowym.

Jak zmienić status podatkowy

Rejestrując się w Google Ads, musisz określić swój status podatkowy: Osoba prywatna, Przedsiębiorca indywidualny lub Firma. Raz wybranego statusu nie można później zmienić. Na przykład, gdy wybierzesz status „Osoba prywatna,” nie możesz go później zmienić na status „Firma”.

Jeśli musisz zmienić status podatkowy, zamknij dotychczasowe konto Google Ads i utwórz nowe konto z odpowiednim statusem. Przy tworzeniu nowego konta musisz skorzystać z innego adresu e-mail. Jeśli chcesz używać tego samego adresu e-mail, zmień adres na dotychczasowym koncie Google Ads przed jego zlikwidowaniem.

Zmiana informacji VAT

Aby sprawdzić nazwę firmy, jej adres lub identyfikatory podatkowe (EDRPOU), które występują na fakturach miesięcznych, kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona], w sekcji „Płatności” wybierz Podsumowanie płatności, i kliknij Ustawienia w lewej części strony.

Zmiana nazwy prawnej firmy

Jeśli Twoja firma zmieni nazwę, skontaktuj się z nami. Aby zaktualizować tę informację, potrzebujemy skanu oficjalnych dokumentów rejestracyjnych, które potwierdzają identyfikatory podatkowe, nazwę Twojej firmy i jej adres. Po otrzymaniu oficjalnych dokumentów rejestracyjnych zmienimy nazwę firmy na Twoim koncie Google Ads i w dokumentach księgowych. Powiadomimy Cię o wprowadzeniu tej zmiany. Możesz wtedy poprosić o uzupełnienie poprzednio wystawionych dokumentów o nową nazwę i numer EDRPOU.

Uwaga

Nazwę firmy możemy zmienić tylko wtedy, gdy numer EDRPOU pozostanie bez zmian. Nie możesz jednak zmieniać identyfikatorów podatkowych ani nazwy jednej zarejestrowanej firmy na dane innej zarejestrowanej firmy. Jeśli chcesz przypisać konto Google Ads do innej zarejestrowanej firmy (z innym numerem IIN), utwórz nowe konto.

Poprawienie numeru EDRPOU

Jeśli na koncie Google Ads podany jest nieprawidłowy numer EDRPOU lub IIN (identyfikator podatkowy), można go zmienić tylko wtedy, gdy został błędnie wpisany podczas tworzenia konta. Skontaktuj się z nami i dostarcz skan zaświadczenia podatkowego, które potwierdza identyfikatory podatkowe i zarejestrowaną nazwę Twojej firmy. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu skanu zaświadczenia zmienimy numer IIN lub EDRPOU na Twoim koncie Google Ads i w przyszłych dokumentach księgowych. W tym przypadku nie można uzyskać poprawionych wersji dokumentów, które zostały już wystawione. Poprawione numery IIN lub EDRPOU będą widoczne tylko w dokumentach wystawionych po wprowadzeniu zmiany.

Jeśli chcesz przypisać konto Google Ads do innej zarejestrowanej firmy (z innym numerem IIN lub EDRPOU), utwórz nowe konto.

Zmiana stanu rejestracji VAT

Jeśli Twój stan rejestracji VAT uległ zmianie, skontaktuj się z nami. Musisz przedstawić skan certyfikatu rejestracji płatnika podatku potwierdzającego identyfikatory podatkowe, nazwę Twojej firmy oraz status rejestracji VAT. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu skanu tego certyfikatu zmienimy status na Twoim koncie Google Ads. Zmiana zostanie odzwierciedlona w przyszłych dokumentach księgowych. W tym przypadku nie można uzyskać poprawionych wersji dokumentów, które zostały już wystawione.

Zmiana adresu siedziby lub adresu pocztowego

Aby zaktualizować adres firmy lub jej adres pocztowy:

 1. Zaloguj się na konto na https://ads.google.com.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności.
 3. Aby zaktualizować adres firmy, wejdź na stronę Ustawienia i odszukaj „Profil płatności”. Gdy skończysz wprowadzanie zmian, kliknij Zapisz.
 4. Aby zaktualizować adres pocztowy, przejdź do sekcji „Konto płatności” i wprowadź zmiany. Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

Informacje o podatku VAT

Jak obliczany jest podatek VAT

Podatek VAT jest obliczany na podstawie wartości poniesionych kosztów reklamy, np. kliknięć lub wyświetleń.

Koszty reklamy + VAT = kwota płatności

Termin naliczania podatku VAT

Podatek VAT może być naliczany:

 • po wykorzystaniu środków wpłaconych na konto;
 • na koniec miesiąca, jeśli część wpłaconych środków nie została wykorzystana.

Przykład: wykorzystanie całej wpłaty w danym miesiącu

Załóżmy, że 10 czerwca na konto Google Ads wpływają środki w wysokości 200 UAH.

 • Koszty reklamy narastają każdego dnia, aż do całkowitego wykorzystania kwoty 200 UAH, co następuje 25 czerwca.
 • Pozycja podatku VAT pojawia się 25 czerwca na głównej stronie Płatności, pokazując, jaka kwota podatku VAT została odliczona od kwoty 200 UAH.

Przykład: wykorzystanie części wpłaty w danym miesiącu

Załóżmy, że 10 czerwca na konto Google Ads wpływają środki w wysokości 200 UAH.

 • Do końca miesiąca (tj. do 30 czerwca) wydano tylko 100 UAH z całej wpłaty. Pozycja podatku VAT pojawia się 30 czerwca na głównej stronie Płatności, pokazując, jaka kwota podatku VAT została odliczona od kosztów reklamy w wysokości 100 UAH.
 • Pozostałe wpłacone środki zostają wydane do 3 lipca. Pozycja podatku VAT pojawia się 3 lipca na głównej stronie Płatności, pokazując, jaka kwota podatku VAT została odliczona od pozostałej kwoty w wysokości 100 UAH.

Pamiętaj, że należności z tytułu podatku VAT mogą obejmować opodatkowaną kwotę, na którą składają się środki pochodzące z więcej niż jednej wpłaty, jeśli wszystkie one zostały wydane w ciągu jednego dnia.

Jeśli masz pytania związane z naliczaniem podatku VAT, skontaktuj się z nami.

Podatek VAT od kwot promocyjnych i wyrównań

Jeśli korzystasz z kwoty promocyjnej albo innego rodzaju wyrównania, podatek VAT zostanie najpierw automatycznie zastosowany do kosztów reklamy pokrytych za pomocą tych środków. Po wykorzystaniu całej kwoty promocyjnej opłaty pobrane w związku z podatkiem VAT zostaną zwrócone na konto. Jeśli kwota promocyjna zostanie wykorzystana tylko częściowo, opłaty pobrane w związku z podatkiem VAT zostaną zwrócone częściowo pod koniec tego samego miesiąca.

Podatek VAT i „Aktualne saldo” na koncie

Aby sprawdzić aktualne saldo, wejdź na stronę „Transakcje” lub „Podsumowanie”, klikając ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i wybierając Podsumowanie płatności w sekcji „Płatności”. Saldo konta znajdziesz w tych miejscach:

 1. Podsumowanie: sekcja „Twoje saldo” podaje Twoje saldo, które możesz w całości przeznaczyć na przyszłą działalność reklamową.
  • Pole „Pozostały kredyt” obejmuje kwotę pozostałą na reklamy oraz szacunkową kwotę przyszłych obciążeń z tytułu podatku VAT. Na podstawie tych informacji możesz oszacować, ile pieniędzy pozostało na koncie.
 2. Transakcje: kolumna „Saldo” w tabeli historii transakcji podaje kwotę Twojego salda (różnica kwot z kolumn „Wpływy” i „Wydatki”) bez żadnych szacowanych późniejszych obciążeń podatkiem VAT niewykorzystanych kwot płatności.

Stawki i budżety ustawione w kampaniach nie zawierają podatku VAT.

Następny krok

Uwaga

Jeśli nie widzisz swojego kraju na liście, oznacza to, że nie dysponujemy informacjami podatkowymi w tym przypadku. Możesz jednak zasięgnąć informacji w swoim urzędzie skarbowym.

Podatek od towarów i usług (VAT) a status w Google Ads

Podczas tworzenia konta pojawi się prośba o potwierdzenie jego rodzaju i celu korzystania z niego oraz statusu podatkowego. Te ustawienia wpłyną na sposób rozliczania i odprowadzania podatku VAT. Są one trwałe i nie można ich zmienić po zakończeniu rejestracji, dlatego uważnie dokonaj wyboru. Ustawienia te mogą też służyć do weryfikacji tożsamości reklamodawcy.

Twoje konto jest obsługiwane przez Google Ireland Limited. Jeśli jednak otrzymasz powiadomienie o usługach powiązanych z Google France, stroną umów regulujących udostępnianie tych usług jest do odwołania Google France SARL.

Usługi Google powiązane ze sprzedawcą Google France

Jeśli dotarła do Ciebie wiadomość o takich usługach, poniżej wymienione są usługi, których to dotyczy. Stroną umów regulujących udostępnianie tych usług jest do odwołania Google France SARL.

 • Google Ads;
 • Authorized Buyers;
 • Display & Video 360;
 • Campaign Manager 360;
 • Google Ad Manager (tylko w przypadku usług, za które Google wystawia fakturę);
 • Search Ads 360;
 • Wyszukiwarka lotów;
 • Google Analytics 360;
 • Reklamy hoteli;
 • Reklamy w YouTube;
 • rezerwacja w YouTube;
 • Waze Ads.

Konta obsługiwane przez Google France SARL

Wszystkie konta Google Ads obsługiwane przez Google France SARL podlegają obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT) według stawek francuskich. Stawki te mogą podlegać zmianom zgodnie z uznaniem rządu.

Poniżej znajdziesz stawki VAT obowiązujące we Francji i na francuskich terytoriach zależnych.

 

Adres rozliczeniowy

Zastosowana stawka VAT

Francja

20%

Korsyka

Gwadelupa

8,5%

Martynika

Reunion

Gujana Francuska, Majotta

0%

Saint-Pierre i Miquelon

Rodzaj konta

Dostępne są 2 rodzaje konta: OrganizacjaOsoba fizyczna.

Organizacja

Wybierz to ustawienie, jeśli chcesz się zarejestrować w imieniu innej osoby lub z użyciem innych danych niż Twoje imię i nazwisko, np. jeśli reprezentujesz firmę, organizację, spółkę osobową lub instytucję edukacyjną albo prowadzisz własną działalność pod nazwą firmy.

Osoba fizyczna

Wybierz to ustawienie, jeśli rejestrujesz się we własnym imieniu i będziesz używać konta do własnych celów, np. jeśli jesteś przedsiębiorcą indywidualnym, który spełnia podane wyżej warunki. Jeśli konto jest zarejestrowane na osobę fizyczną, nie możesz dodawać do niego użytkowników ani ich usuwać, jak również zmieniać uprawnień do swojego profilu płatności.

Cel korzystania

Wybierz Firmowe, jeśli będziesz korzystać z konta w celach biznesowych lub komercyjnych. Ten cel oznacza, że prowadzisz działalność reklamową, aby osiągać zysk w postaci przychodów, sprzedaży lub rejestracji. Obejmuje to reklamodawców stowarzyszonych, przedsiębiorców indywidualnych, osoby samozatrudnione, spółki osobowe itp.

Możesz też wybrać Odpowiednie użycie niekomercyjne, jeśli będziesz wykorzystywać konto do działalności politycznej, charytatywnej lub non-profit.

Uwaga: cel korzystania jest widoczny tylko podczas początkowej rejestracji konta. Usługa Google Ads powinna być używana w Unii Europejskiej głównie do celów biznesowych.

Dane podatnika

Sposób opodatkowania zależy od celu korzystania. Po wybraniu rodzaju konta i celu korzystania pojawią się ustawienia statusu podatkowego i opcjonalnego numeru VAT. Jeśli zarejestrujesz się w innych usługach Google, w przypadku niektórych z nich sposób opodatkowania może być uzależniony od statusu podatkowego.

Status podatkowy Organizacja oznacza, że wpisany identyfikator podatkowy jest powiązany z kontem organizacji.

Status Osoba fizyczna oznacza, że wpisany identyfikator podatkowy jest powiązany z kontem osoby fizycznej.

Google nie może udzielać porad na temat podatku VAT. Jeśli masz pytania o rejestrację płatnika podatku VAT, skonsultuj się z doradcą podatkowym lub urzędem skarbowym.

Samodzielne naliczanie podatku VAT

Sprawdź w swoim urzędzie skarbowym, czy musisz samodzielnie naliczać VAT w swoim kraju. Jeśli tak, skonsultuj się w tej sprawie z doradcą podatkowym lub urzędem skarbowym. Google nie może udzielać porad na ten temat.

Warto wiedzieć

 • Jeśli Twoje konto jest obsługiwane przez Google France SARL, będziemy potrzebować numeru VAT, SIRET lub SIREN w zależności od Twojego statusu podatkowego.
 • Jeśli Twoje konto jest obsługiwane przez Google Ireland Limited:
  • Nie doliczamy do kosztów konta opłat związanych z podatkiem VAT.
  • Musisz samodzielnie naliczać i odprowadzać podatek VAT według stawki obowiązującej w danym państwie członkowskim UE (zgodnie z artykułem 44 dyrektywy Rady UE nr 2006/112/WE).

Zmiana numeru VAT

Numer VAT możesz zmienić samodzielnie. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, kliknij link poniżej.

Zmiana numeru VAT:
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona], w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności, a potem w lewej części strony kliknij link Ustawienia.
 3. Wpisz swój numer VAT w sekcji „Profil płatności”.
 4. Kliknij Zapisz.

Często popełnianym błędem jest wpisywanie numeru identyfikacji podatkowej zamiast numeru płatnika podatku VAT. Są to różne numery. Numery płatnika podatku VAT zaczynają się od identyfikatora kraju, po którym następuje ciąg maksymalnie 12 znaków (cyfr lub liter). Aby sprawdzić poprawność numeru płatnika VAT, wejdź na stronę Komisji Europejskiej.

Znajdowanie i pobieranie faktury VAT

Pamiętaj, że podatki obowiązujące w Twoim kraju są naliczane w momencie płatności. Jeśli korzystasz z opcji płatności ręcznej, będziesz otrzymywać 2 zestawy faktur: jeden w chwili dokonywania przedpłaty, a drugi na koniec miesiąca (te faktury nie będą już zawierać sekcji „Odnotowanie kosztów i podatków” ani „Odnotowano płatność”). Jeśli korzystasz z opcji płatności automatycznej, na koniec miesiąca otrzymasz jedną fakturę, która nie będzie już zawierać sekcji „Odnotowanie kosztów i podatków” ani „Odnotowano płatność”.

Aby znaleźć na koncie fakturę:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę „Narzędzia i ustawienia” Google Ads | narzędzia [Ikona], a potem w sekcji „Płatności” kliknij Dokumenty. Zrób to teraz
 3. Na pasku u góry strony kliknij Dokumenty podatkowe i ustawowe.
 4. W tabeli zaznacz pole wyboru po lewej stronie faktur, które chcesz pobrać.
  • Aby wybrać wszystkie dokumenty widoczne w tabeli, zaznacz pole po lewej stronie u góry tabeli.
 5. Kliknij Pobierz wybrane.
 6. Wybierz format, w jakim chcesz pobrać faktury.
 7. Wybierz Pobierz.
 8. Możesz też kliknąć Pobierz na końcu każdego wiersza z fakturą.

Lokalne faktury VAT w formacie PDF zostaną automatycznie pobrane na Twój komputer i będzie można je wyświetlić lub wydrukować.

Dostępność faktury VAT

 • Faktura VAT za dany miesiąc jest dostępna od piątego dnia roboczego kolejnego miesiąca. Na przykład faktura VAT za wrzesień będzie dostępna od 5 października. Faktury VAT nie są wystawiane w weekendy ani święta, więc w tych okresach trzeba się liczyć z opóźnieniem.

Rozbieżności między miesięczną aktywnością związaną z płatnościami a fakturą

Czasami obciążenia widoczne w miesięcznej aktywności związanej z płatnościami w sekcji „Podsumowanie” różnią się o dzień lub dwa od tych na fakturze. W większości przypadków wynika to z tego, że Google Ads i banki używają różnych systemów. Płatności i obciążenia nie zawsze są realizowane w tym samym czasie.

Jeśli otrzymasz na konto korektę lub środki na reklamę i wykorzystasz te środki w tym samym okresie rozliczeniowym, również mogą wystąpić rozbieżności między fakturą VAT a historią transakcji.

Faktury są ważne w świetle prawa

Faktury z konta Google Ads to faktury archiwalne. Przedstawiają Twoje żądania płatności (za każdym razem, gdy zainicjujemy obciążenie lub wykonasz płatność dla Google, pojawi się nowa pozycja).

Faktury są ważne w świetle prawa, co oznacza, że są akceptowane przez lokalne urzędy skarbowe.

Nasze faktury, także te z odliczeniami podatku VAT, są akceptowane jako ważne faktury VAT przez różne urzędy skarbowe i nie wymagają specjalnych pieczątek ani podpisów.

Jeśli masz pytania, zapoznaj się z lokalnymi przepisami lub skonsultuj z doradcą podatkowym.

Podatek od towarów i usług (VAT) a status w Google Ads

Od 1 stycznia 2024 r. w Estonii zwiększono podatek od towarów i usług (VAT) z 20% (obecny) na 22%. Ta zmiana może mieć wpływ na konta Google Ads, których adres firmy znajduje się w Estonii. 

Podczas tworzenia konta pojawi się prośba o potwierdzenie jego rodzaju i celu korzystania z niego oraz statusu podatkowego. Te ustawienia wpłyną na sposób rozliczania i odprowadzania podatku VAT. Są one trwałe i nie można ich zmienić po zakończeniu rejestracji, dlatego uważnie dokonaj wyboru. Ustawienia te mogą też służyć do weryfikacji tożsamości reklamodawcy.

Rodzaj konta

Dostępne są 2 rodzaje konta: Organizacja i Osoba fizyczna.

Organizacja

Wybierz to ustawienie, jeśli chcesz się zarejestrować w imieniu innej osoby lub z użyciem innych danych niż Twoje imię i nazwisko, np. jeśli reprezentujesz firmę, organizację, spółkę osobową lub instytucję edukacyjną albo prowadzisz własną działalność pod nazwą handlową.

Osoba fizyczna

Wybierz to ustawienie, jeśli rejestrujesz się we własnym imieniu i będziesz używać konta do własnych celów, np. jeśli jesteś przedsiębiorcą indywidualnym, który spełnia podane wyżej warunki. Jeśli konto jest zarejestrowane na osobę fizyczną, nie możesz dodawać do niego użytkowników ani ich usuwać, jak również zmieniać uprawnień do swojego profilu płatności.

Cel korzystania

Wybierz Firmowe, jeśli będziesz korzystać z konta w celach biznesowych lub komercyjnych. Ten cel oznacza, że prowadzisz działalność reklamową, aby osiągać zysk w postaci przychodów, sprzedaży lub rejestracji. Obejmuje to reklamodawców stowarzyszonych, przedsiębiorców indywidualnych, osoby samozatrudnione, spółki osobowe itp.

Możesz też wybrać Odpowiednie użycie niekomercyjne, jeśli będziesz wykorzystywać konto do działalności politycznej, charytatywnej lub non-profit.

Uwaga: cel korzystania jest widoczny tylko podczas początkowej rejestracji konta. Usługa Google Ads powinna być używana w Unii Europejskiej głównie do celów biznesowych.

Dane podatnika

Sposób opodatkowania zależy od celu korzystania. Po wybraniu rodzaju konta i celu korzystania pojawią się ustawienia statusu podatkowego i opcjonalnego numeru VAT. Jeśli zarejestrujesz się w innych usługach Google, w przypadku niektórych z nich sposób opodatkowania może być uzależniony od statusu podatkowego.

Status podatkowy Organizacja oznacza, że wpisany identyfikator podatkowy jest powiązany z kontem organizacji.

Status Osoba fizyczna oznacza, że wpisany identyfikator podatkowy jest powiązany z kontem osoby fizycznej.

Google nie może udzielać porad na temat podatku VAT. Jeśli masz pytania o rejestrację płatnika podatku VAT, skonsultuj się z doradcą podatkowym lub urzędem skarbowym.

 

Warto wiedzieć

 • Musisz nam podać swój numer VAT.
 • Nie doliczamy do kosztów konta opłat związanych z podatkiem VAT.
 • Musisz samodzielnie naliczać i odprowadzać podatek VAT według stawki obowiązującej w danym państwie członkowskim UE (zgodnie z artykułem 44 dyrektywy Rady UE nr 2006/112/WE).

Zmiana numeru VAT

Numer VAT możesz zmienić samodzielnie. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, kliknij link poniżej.

Zmiana numeru VAT:
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona], w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności, a potem w lewej części strony kliknij link Ustawienia.
 3. Wpisz swój numer VAT w sekcji „Profil płatności”.
 4. Kliknij Zapisz.

Często popełnianym błędem jest wpisywanie numeru identyfikacji podatkowej zamiast numeru płatnika podatku VAT. Są to różne numery. Numery płatnika podatku VAT zaczynają się od identyfikatora kraju, po którym następuje ciąg maksymalnie 12 znaków (cyfr lub liter). Aby sprawdzić poprawność numeru płatnika VAT, wejdź na stronę Komisji Europejskiej.

Samodzielne naliczanie podatku VAT

Musisz samodzielnie naliczyć podatek VAT według aktualnej stawki obowiązującej w Twoim państwie członkowskim. Zasięgnij informacji w lokalnym urzędzie skarbowym.

Znajdowanie i pobieranie faktury VAT

Pamiętaj, że podatki obowiązujące w Twoim kraju są naliczane w momencie płatności. Jeśli korzystasz z opcji płatności ręcznej, będziesz otrzymywać 2 zestawy faktur: jeden w chwili dokonywania przedpłaty, a drugi na koniec miesiąca (te faktury nie będą już zawierać sekcji „Odnotowanie kosztów i podatków” ani „Odnotowano płatność”). Jeśli korzystasz z opcji płatności automatycznej, na koniec miesiąca otrzymasz jedną fakturę, która nie będzie już zawierać sekcji „Odnotowanie kosztów i podatków” ani „Odnotowano płatność”.

Aby znaleźć na koncie fakturę:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę „Narzędzia i ustawienia” Google Ads | narzędzia [Ikona], a potem w sekcji „Płatności” kliknij Dokumenty. Zrób to teraz
 3. Na pasku u góry strony kliknij Dokumenty podatkowe i ustawowe.
 4. W tabeli zaznacz pole wyboru po lewej stronie faktur, które chcesz pobrać.
  • Aby wybrać wszystkie dokumenty widoczne w tabeli, zaznacz pole po lewej stronie u góry tabeli.
 5. Kliknij Pobierz wybrane.
 6. Wybierz format, w jakim chcesz pobrać faktury.
 7. Wybierz Pobierz.
 8. Możesz też kliknąć Pobierz na końcu każdego wiersza z fakturą.

Lokalne faktury VAT w formacie PDF zostaną automatycznie pobrane na Twój komputer i będzie można je wyświetlić lub wydrukować.

Dostępność faktury VAT

 • Faktura VAT za dany miesiąc jest dostępna od piątego dnia roboczego kolejnego miesiąca. Na przykład faktura VAT za wrzesień będzie dostępna od 5 października. Faktury VAT nie są wystawiane w weekendy ani święta, więc w tych okresach trzeba się liczyć z opóźnieniem.

Rozbieżności między miesięczną aktywnością związaną z płatnościami a fakturą

Czasami obciążenia widoczne w miesięcznej aktywności związanej z płatnościami w sekcji „Podsumowanie” różnią się o dzień lub dwa od tych na fakturze. W większości przypadków wynika to z tego, że Google Ads i banki używają różnych systemów. Płatności i obciążenia nie zawsze są realizowane w tym samym czasie.

Jeśli otrzymasz na konto korektę lub środki na reklamę i wykorzystasz te środki w tym samym okresie rozliczeniowym, również mogą wystąpić rozbieżności między fakturą VAT a historią transakcji.

Faktury są ważne w świetle prawa

Faktury z konta Google Ads to faktury archiwalne. Przedstawiają Twoje żądania płatności (za każdym razem, gdy zainicjujemy obciążenie lub wykonasz płatność dla Google, pojawi się nowa pozycja).

Faktury są ważne w świetle prawa, co oznacza, że są akceptowane przez lokalne urzędy skarbowe.

Nasze faktury, także te z odliczeniami podatku VAT, są akceptowane jako ważne faktury VAT przez różne urzędy skarbowe i nie wymagają specjalnych pieczątek ani podpisów.

Jeśli masz pytania, zapoznaj się z lokalnymi przepisami lub skonsultuj z doradcą podatkowym.

Podatek od towarów i usług (VAT) a status w Google Ads

Uwaga: od 1 stycznia 2024 r. w Luksemburgu zwiększono podatek od towarów i usług (VAT) z 16% na 17%. Ta zmiana może mieć wpływ na konta Google Ads, których adres firmy znajduje się w Luksemburgu.

Podczas tworzenia konta pojawi się prośba o potwierdzenie jego rodzaju i celu korzystania z niego oraz statusu podatkowego. Te ustawienia wpłyną na sposób rozliczania i odprowadzania podatku VAT. Są one trwałe i nie można ich zmienić po zakończeniu rejestracji, dlatego uważnie dokonaj wyboru. Ustawienia te mogą też służyć do weryfikacji tożsamości reklamodawcy.

Rodzaj konta

Dostępne są 2 rodzaje konta: Organizacja i Osoba fizyczna.

Organizacja

Wybierz to ustawienie, jeśli chcesz się zarejestrować w imieniu innej osoby lub z użyciem innych danych niż Twoje imię i nazwisko, np. jeśli reprezentujesz firmę, organizację, spółkę osobową lub instytucję edukacyjną albo prowadzisz własną działalność pod nazwą handlową.

Osoba fizyczna

Wybierz to ustawienie, jeśli rejestrujesz się we własnym imieniu i będziesz używać konta do własnych celów, np. jeśli jesteś przedsiębiorcą indywidualnym, który spełnia podane wyżej warunki. Jeśli konto jest zarejestrowane na osobę fizyczną, nie możesz dodawać do niego użytkowników ani ich usuwać, jak również zmieniać uprawnień do swojego profilu płatności.

Cel korzystania

Wybierz Firmowe, jeśli będziesz korzystać z konta w celach biznesowych lub komercyjnych. Ten cel oznacza, że prowadzisz działalność reklamową, aby osiągać zysk w postaci przychodów, sprzedaży lub rejestracji. Obejmuje to reklamodawców stowarzyszonych, przedsiębiorców indywidualnych, osoby samozatrudnione, spółki osobowe itp.

Możesz też wybrać Odpowiednie użycie niekomercyjne, jeśli będziesz wykorzystywać konto do działalności politycznej, charytatywnej lub non-profit.

Uwaga: cel korzystania jest widoczny tylko podczas początkowej rejestracji konta. Usługa Google Ads powinna być używana w Unii Europejskiej głównie do celów biznesowych.

Dane podatnika

Sposób opodatkowania zależy od celu korzystania. Po wybraniu rodzaju konta i celu korzystania pojawią się ustawienia statusu podatkowego i opcjonalnego numeru VAT. Jeśli zarejestrujesz się w innych usługach Google, w przypadku niektórych z nich sposób opodatkowania może być uzależniony od statusu podatkowego.

Status podatkowy Organizacja oznacza, że wpisany identyfikator podatkowy jest powiązany z kontem organizacji.

Status Osoba fizyczna oznacza, że wpisany identyfikator podatkowy jest powiązany z kontem osoby fizycznej.

Google nie może udzielać porad na temat podatku VAT. Jeśli masz pytania o rejestrację płatnika podatku VAT, skonsultuj się z doradcą podatkowym lub urzędem skarbowym.

 

Warto wiedzieć

 • Musisz nam podać swój numer VAT.
 • Nie doliczamy do kosztów konta opłat związanych z podatkiem VAT.
 • Musisz samodzielnie naliczać i odprowadzać podatek VAT według stawki obowiązującej w danym państwie członkowskim UE (zgodnie z artykułem 44 dyrektywy Rady UE nr 2006/112/WE).

Zmiana numeru VAT

Numer VAT możesz zmienić samodzielnie. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, kliknij link poniżej.

Zmiana numeru VAT:
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona], w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności, a potem w lewej części strony kliknij link Ustawienia.
 3. Wpisz swój numer VAT w sekcji „Profil płatności”.
 4. Kliknij Zapisz.

Często popełnianym błędem jest wpisywanie numeru identyfikacji podatkowej zamiast numeru płatnika podatku VAT. Są to różne numery. Numery płatnika podatku VAT zaczynają się od identyfikatora kraju, po którym następuje ciąg maksymalnie 12 znaków (cyfr lub liter). Aby sprawdzić poprawność numeru płatnika VAT, wejdź na stronę Komisji Europejskiej.

Samodzielne naliczanie podatku VAT

Musisz samodzielnie naliczyć podatek VAT według aktualnej stawki obowiązującej w Twoim państwie członkowskim. Zasięgnij informacji w lokalnym urzędzie skarbowym.

Znajdowanie i pobieranie faktury VAT

Pamiętaj, że podatki obowiązujące w Twoim kraju są naliczane w momencie płatności. Jeśli korzystasz z opcji płatności ręcznej, będziesz otrzymywać 2 zestawy faktur: jeden w chwili dokonywania przedpłaty, a drugi na koniec miesiąca (te faktury nie będą już zawierać sekcji „Odnotowanie kosztów i podatków” ani „Odnotowano płatność”). Jeśli korzystasz z opcji płatności automatycznej, na koniec miesiąca otrzymasz jedną fakturę, która nie będzie już zawierać sekcji „Odnotowanie kosztów i podatków” ani „Odnotowano płatność”.

Aby znaleźć na koncie fakturę:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę „Narzędzia i ustawienia” Google Ads | narzędzia [Ikona], a potem w sekcji „Płatności” kliknij Dokumenty. Zrób to teraz
 3. Na pasku u góry strony kliknij Dokumenty podatkowe i ustawowe.
 4. W tabeli zaznacz pole wyboru po lewej stronie faktur, które chcesz pobrać.
  • Aby wybrać wszystkie dokumenty widoczne w tabeli, zaznacz pole po lewej stronie u góry tabeli.
 5. Kliknij Pobierz wybrane.
 6. Wybierz format, w jakim chcesz pobrać faktury.
 7. Wybierz Pobierz.
 8. Możesz też kliknąć Pobierz na końcu każdego wiersza z fakturą.

Lokalne faktury VAT w formacie PDF zostaną automatycznie pobrane na Twój komputer i będzie można je wyświetlić lub wydrukować.

Dostępność faktury VAT

 • Faktura VAT za dany miesiąc jest dostępna od piątego dnia roboczego kolejnego miesiąca. Na przykład faktura VAT za wrzesień będzie dostępna od 5 października. Faktury VAT nie są wystawiane w weekendy ani święta, więc w tych okresach trzeba się liczyć z opóźnieniem.

Rozbieżności między miesięczną aktywnością związaną z płatnościami a fakturą

Czasami obciążenia widoczne w miesięcznej aktywności związanej z płatnościami w sekcji „Podsumowanie” różnią się o dzień lub dwa od tych na fakturze. W większości przypadków wynika to z tego, że Google Ads i banki używają różnych systemów. Płatności i obciążenia nie zawsze są realizowane w tym samym czasie.

Jeśli otrzymasz na konto korektę lub środki na reklamę i wykorzystasz te środki w tym samym okresie rozliczeniowym, również mogą wystąpić rozbieżności między fakturą VAT a historią transakcji.

Faktury są ważne w świetle prawa

Faktury z konta Google Ads to faktury archiwalne. Przedstawiają Twoje żądania płatności (za każdym razem, gdy zainicjujemy obciążenie lub wykonasz płatność dla Google, pojawi się nowa pozycja).

Faktury są ważne w świetle prawa, co oznacza, że są akceptowane przez lokalne urzędy skarbowe.

Nasze faktury, także te z odliczeniami podatku VAT, są akceptowane jako ważne faktury VAT przez różne urzędy skarbowe i nie wymagają specjalnych pieczątek ani podpisów.

Jeśli masz pytania, zapoznaj się z lokalnymi przepisami lub skonsultuj z doradcą podatkowym.

Podatek od towarów i usług (VAT) a status Google Ads

Podczas tworzenia konta pojawi się prośba o potwierdzenie jego rodzaju i celu użycia oraz statusu podatkowego. Te ustawienia wpłyną na sposób rozliczania i odprowadzania podatku VAT. Są one trwałe i nie można ich zmienić po zakończeniu rejestracji, dlatego uważnie dokonaj wyboru. Ustawienia te mogą też służyć do weryfikacji tożsamości reklamodawcy.

Rodzaj konta

Dostępne są 2 rodzaje konta: OrganizacjaOsoba fizyczna.

Organizacja

Wybierz to ustawienie, jeśli chcesz się zarejestrować w imieniu innej osoby lub z użyciem innych danych niż Twoje imię i nazwisko, np. jeśli reprezentujesz firmę, organizację, spółkę osobową lub instytucję edukacyjną albo prowadzisz własną działalność pod nazwą firmową.

Osoba fizyczna

Wybierz to ustawienie, jeśli rejestrujesz się we własnym imieniu i będziesz używać konta do własnych celów, np. jeśli jesteś przedsiębiorcą indywidualnym, który spełnia podane wyżej warunki. Jeśli konto jest zarejestrowane na osobę fizyczną, nie możesz dodawać do niego użytkowników ani ich usuwać, jak również zmieniać uprawnień do swojego profilu płatności.

Cel użycia

Wybierz Firmowe, jeśli celem użycia są usługi biznesowe lub usługi komercyjne. Ten cel oznacza, że prowadzisz działalność reklamową, aby osiągać zysk w postaci przychodów, sprzedaży lub rejestracji. Obejmuje to reklamodawców stowarzyszonych, osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą, osoby samozatrudnione, spółki osobowe, spółki prawa handlowego itp.

Możesz też wybrać Odpowiednie użycie niekomercyjne, jeśli będziesz wykorzystywać konto do działalności politycznej, charytatywnej lub non-profit.

Uwaga: cel użycia jest widoczny tylko podczas początkowej rejestracji konta. Usługa Google Ads powinna być używana w Unii Europejskiej głównie do celów biznesowych.

Dane podatnika

Sposób opodatkowania zależy od celu użycia. Po wybraniu rodzaju konta i celu użycia pojawią się ustawienia statusu podatkowego i opcjonalnego numeru VAT. Jeśli zarejestrujesz się w innych usługach Google, w przypadku niektórych z nich sposób opodatkowania może być uzależniony od statusu podatkowego.

Status podatkowy Organizacja oznacza, że wpisany identyfikator podatkowy jest powiązany z kontem organizacji.

Status Osoba fizyczna oznacza, że wpisany identyfikator podatkowy jest powiązany z kontem osoby fizycznej.

Google nie może udzielać porad na temat podatku VAT. Jeśli masz pytania o rejestrację płatnika podatku VAT, skonsultuj się z doradcą podatkowym lub urzędem skarbowym.

 

Warto wiedzieć

 • Musisz nam podać swój numer VAT.
 • Nie doliczamy do kosztów konta opłat związanych z podatkiem VAT.
 • Musisz samodzielnie naliczać i odprowadzać podatek VAT według stawki obowiązującej w danym państwie członkowskim UE (zgodnie z artykułem 44 dyrektywy Rady UE nr 2006/112/WE).

Zmiana numeru VAT

Możesz samodzielnie zmienić numer VAT. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, kliknij link poniżej.

Zmiana numeru VAT:
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona], w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności, a potem w lewej części strony kliknij link Ustawienia.
 3. Wpisz swój numer VAT w sekcji „Profil płatności”.
 4. Kliknij Zapisz.

Często popełnianym błędem jest wpisywanie numeru identyfikacji podatkowej zamiast numeru płatnika podatku VAT. Są to różne numery. Numery płatnika podatku VAT zaczynają się od identyfikatora kraju, po którym następuje ciąg maksymalnie 12 znaków (cyfr lub liter). Aby sprawdzić poprawność numeru płatnika VAT, wejdź na stronę Komisji Europejskiej.

Samodzielne naliczanie podatku VAT

Musisz samodzielnie naliczyć podatek VAT według aktualnej stawki obowiązującej w Twoim państwie członkowskim. Zasięgnij informacji w lokalnym urzędzie skarbowym.

Znajdowanie i pobieranie faktury VAT

Pamiętaj, że podatki obowiązujące w Twoim kraju są naliczane w momencie płatności. Jeśli korzystasz z opcji płatności ręcznej, będziesz otrzymywać 2 zestawy faktur: jeden w chwili dokonywania przedpłaty, a drugi na koniec miesiąca (te faktury nie będą już zawierać sekcji „Odnotowanie kosztów i podatków” ani „Odnotowano płatność”). Jeśli korzystasz z opcji płatności automatycznej, na koniec miesiąca otrzymasz jedną fakturę, która nie będzie już zawierać sekcji „Odnotowanie kosztów i podatków” ani „Odnotowano płatność”.

Aby znaleźć na koncie fakturę:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę „Narzędzia i ustawienia” Google Ads | narzędzia [Ikona], a potem w sekcji „Płatności” kliknij Dokumenty. Zrób to teraz
 3. Na pasku u góry strony kliknij Dokumenty podatkowe i ustawowe.
 4. W tabeli zaznacz pole wyboru po lewej stronie faktur, które chcesz pobrać.
  • Aby wybrać wszystkie dokumenty widoczne w tabeli, zaznacz pole po lewej stronie u góry tabeli.
 5. Kliknij Pobierz wybrane.
 6. Wybierz format, w jakim chcesz pobrać faktury.
 7. Wybierz Pobierz.
 8. Możesz też kliknąć Pobierz na końcu każdego wiersza z fakturą.

Lokalne faktury VAT w formacie PDF zostaną automatycznie pobrane na Twój komputer i będzie można je wyświetlić lub wydrukować.

Dostępność faktury VAT

 • Faktura VAT za dany miesiąc jest dostępna od piątego dnia roboczego kolejnego miesiąca. Na przykład faktura VAT za wrzesień będzie dostępna od 5 października. Faktury VAT nie są wystawiane w weekendy ani święta, więc w tych okresach trzeba się liczyć z opóźnieniem.

Rozbieżności między miesięczną aktywnością związaną z płatnościami a fakturą

Czasami obciążenia widoczne w miesięcznej aktywności związanej z płatnościami w sekcji „Podsumowanie” różnią się o dzień lub dwa od tych na fakturze. W większości przypadków wynika to z tego, że Google Ads i banki używają różnych systemów. Płatności i obciążenia nie zawsze są realizowane w tym samym czasie.

Jeśli otrzymasz na konto korektę lub środki na reklamę i wykorzystasz te środki w tym samym okresie rozliczeniowym, również mogą wystąpić rozbieżności między fakturą VAT a historią transakcji.

Faktury są ważne w świetle prawa

Faktury z konta Google Ads to faktury archiwalne. Przedstawiają Twoje żądania płatności (za każdym razem, gdy zainicjujemy obciążenie lub wykonasz płatność dla Google, pojawi się nowa pozycja).

Faktury są ważne w świetle prawa, co oznacza, że są akceptowane przez lokalne urzędy skarbowe.

Nasze faktury, także te z odliczeniami podatku VAT, są akceptowane jako ważne faktury VAT przez różne urzędy skarbowe i nie wymagają specjalnych pieczątek ani podpisów.

Jeśli masz pytania, zapoznaj się z lokalnymi przepisami lub skonsultuj z doradcą podatkowym.

Podatek od towarów i usług (VAT) a status Google Ads

Twoje konto jest obsługiwane przez firmę Google Ireland Ltd., ale nie możemy Cię obciążyć podatkiem VAT, jeśli Twój adres rozliczeniowy znajduje się w kraju spoza Unii Europejskiej.

Sprawdź w swoim urzędzie skarbowym, czy musisz samodzielnie naliczać VAT w swoim kraju. Jeśli tak, skonsultuj się w tej sprawie z doradcą podatkowym lub urzędem skarbowym. Google nie może udzielać porad na ten temat.

Samodzielne naliczanie podatku VAT

Jeśli nie obciążyliśmy Twoich kosztów Google Ads podatkiem VAT, być może musisz go naliczyć samodzielnie. Zasięgnij informacji w lokalnym urzędzie skarbowym.

Miesięczne wyciągi

W Twoim kraju Google udostępnia wyciągi co miesiąc. Zawierają one podsumowanie płatności wykonanych w podanym na nich okresie. Więcej informacji o wyciągach

Jeśli potrzebujesz informacji na temat wyciągów miesięcznych w związku z wypełnianiem zeznań podatkowych, zapoznaj się z lokalnymi przepisami lub skonsultuj z doradcą podatkowym.

Podatek od towarów i usług (VAT) a status w Google Ads

Od 1 maja 2024 r. w przypadku kont Google Ads z adresem firmy w Zimbabwe będziemy doliczać podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 15%.

Klienci rozliczający się za pomocą fakturowania miesięcznego, którzy są zarejestrowani w Zimbabwe jako płatnicy VAT, mogą podać nam swój numer identyfikacyjny VAT tutaj. W przypadku klientów dokonujących płatności automatycznych i ręcznych:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W panelu użytkownika po lewej stronie kliknij kolejno Płatności i Ustawienia.
 3. Kliknij strzałkę w dół obok pozycji „Dane płatnika” na stronie „Ustawienia”.
 4. W sekcji „Dane podatnika (Zimbabwe)” kliknij ikonę ołówka Edytuj.
 5. W polu „Numer VAT w Zimbabwe” wpisz swój numer VAT.
 6. Kliknij Zapisz.

Możesz też zaktualizować dane podatnika na profilu płatności:

 1. Zaloguj się w sekcji Ustawienia w Centrum płatności Google.
 2. W sekcji „Dane podatnika (Zimbabwe)” kliknij ikonę ołówka Edytuj.
 3. W polu „Numer VAT w Zimbabwe” wpisz swój numer VAT.
 4. Kliknij Zapisz.

Twoje konto jest obsługiwane przez Google Ireland Ltd.

Miesięczne wyciągi

W Twoim kraju Google udostępnia wyciągi co miesiąc. Zawierają one podsumowanie płatności wykonanych w podanym na nich okresie. Więcej informacji o wyciągach

Jeśli potrzebujesz informacji na temat wyciągów miesięcznych w związku z wypełnianiem zeznań podatkowych, zapoznaj się z lokalnymi przepisami lub skonsultuj z doradcą podatkowym.

Podatek od towarów i usług (VAT) a status w Google Ads

Od 1 lutego 2023 r. Google zacznie naliczać podatek w wysokości 16% dla klientów z adresem rozliczeniowym w Kenii ze względu na zmiany w lokalnych przepisach podatkowych.

Klienci muszą wpisać swój identyfikator podatkowy (numer NIP) na koncie Google Ads, aby uniknąć problemów z ważnością faktur i możliwych konsekwencji związanych ze zwrotem podatku VAT.

Od 1 lutego 2023 r. klienci Google Ads w Kenii będą otrzymywać faktury VAT z identyfikatorem podatkowym (numerem NIP) oraz naliczonym podatkiem w wysokości 16%.

Jeżeli masz pytania dotyczące tej zmiany związanej z podatkami, skonsultuj się z doradcą podatkowym lub urzędem skarbowym. Google nie może udzielać porad na ten temat.

Samodzielne naliczanie podatku VAT

Jeśli nie obciążyliśmy Twoich kosztów Google Ads podatkiem VAT, być może musisz go naliczyć samodzielnie. Zasięgnij informacji w lokalnym urzędzie skarbowym.

Miesięczne wyciągi

W Twoim kraju Google udostępnia wyciągi co miesiąc. Zawierają one podsumowanie płatności wykonanych w podanym na nich okresie. Więcej informacji o wyciągach

Jeśli potrzebujesz informacji na temat wyciągów miesięcznych w związku z wypełnianiem zeznań podatkowych, zapoznaj się z lokalnymi przepisami lub skonsultuj z doradcą podatkowym.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Od 1 listopada 2022 r. wszyscy użytkownicy usługi Google Ads w Wietnamie będą podlegać obowiązkowi odprowadzania podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 5% od kwota brutto. Kwota brutto jest równa kwocie za wykorzystanie podzielonej przez 0,95.

Oto przykładowe rozliczenie kosztów Google Ads na kwotę 100 USD. Na fakturze pojawią się te liczby:

 

Kwota (USD)

Opłata w Google Ads

100,00

VAT (5%)*

5,26

Łączna kwota zapłacona przez klienta

105,26

* Przychody obciążone podatkiem VAT = 100 USD / (100% – 5%) = 105,26 USD. VAT = 5% x 105,26 USD = 5,26 USD


Ta zmiana ma wpływ na wszystkie konta Google Ads z adresem firmy w Wietnamie.

Jeśli masz wietnamski numer podatnika VAT i chcesz, aby był on widoczny na fakturze, podaj go nam zgodnie z instrukcjami poniżej.

Reklamodawcy korzystający z fakturowania miesięcznego muszą skontaktować się z zespołem pomocy Google Ads i podać wietnamski numer podatnika VAT, aby nasi specjaliści mogli odpowiednio zaktualizować ich profile płatności.

Reklamodawcy korzystający z płatności automatycznych lub ręcznych mogą zaktualizować swoje dane podatnika, postępując zgodnie z podanymi niżej instrukcjami.

Aktualizowanie danych podatnika w Google Ads

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę Narzędzia i ustawienia Google Ads | narzędzia [Ikona], a potem w sekcji „Płatności” kliknij Ustawienia.
 3. W sekcji „Dane podatnika w Wietnamie” kliknij ikonę ołówka Edytowanie ustawienia, ikona ołówka i w odpowiednim polu wpisz swój wietnamski numer podatnika VAT.
 4. Kliknij Zapisz.

Aktualizowanie danych podatnika w Centrum płatności Google

 1. Zaloguj się na swoje konto płatności Google.
 2. W prawym górnym rogu strony kliknij Ustawienia.
 3. W sekcji „Dane podatnika w Wietnamie” kliknij ikonę ołówka Edytowanie ustawienia, ikona ołówka i w odpowiednim polu wpisz swój wietnamski numer podatnika VAT.
 4. Kliknij Zapisz.
Uwaga: Google nie może udzielać porad dotyczących kwestii podatkowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat tego podatku, skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Ponieważ umowę biznesową zawierasz z firmą Google Asia Pacific Pte. Ltd., Twoja działalność Google Ads nie podlega opodatkowaniu w świetle lokalnych przepisów. Informacje podatkowe nie będą pojawiać się na Twoich fakturach.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Od 1 listopada 2023 r. w przypadku wszystkich klientów Google Ads z adresami rozliczeniowymi w Nepalu będziemy naliczać podatek VAT w wysokości 13%, chyba że oświadczą, że korzystają z tych usług do celów biznesowych i podadzą Google swój nepalski numer PAN.

Reklamodawcy korzystający z fakturowania miesięcznego mogą przesłać numer PAN w tym formularzu.

Reklamodawcy korzystający z płatności automatycznych lub ręcznych mogą zaktualizować swoje dane podatnika, postępując zgodnie z podanymi niżej instrukcjami.

Aktualizowanie danych podatnika w Centrum płatności Google

 1. Zaloguj się na swoje konto płatności Google.

Jeśli masz konto indywidualne, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami:

 1. W sekcji „Dane podatnika (Nepal)” kliknij ikonę ołówka.
 2. Jeśli korzystasz z usług Google do celów biznesowych i masz nepalski numer PAN, wybierz status podatkowy Przedsiębiorca indywidualny, zaznacz pole wyboru deklaracji i wpisz dane podatnika w sekcji „Nepalski numer PAN”.
 3. Kliknij Zapisz.

Jeśli masz konto organizacji, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej:

 1. W sekcji „Dane podatnika (Nepal)” kliknij ikonę ołówka Edytowanie ustawienia, ikona ołówka, zaznacz pole wyboru deklaracji i wpisz swoje dane podatnika w polu „Nepalski numer PAN”.
 2. Kliknij Zapisz.
Uwaga: Google nie udziela porad dotyczących kwestii podatkowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat tego podatku, skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne