Jak uzyskać fakturę, wyciąg lub pokwitowanie płatności

 
Uzyskaj fakturę z Google Ads w kilku prostych krokach. Wybierz kraj (powyżej) i ustawienie płatności, by wyświetlić instrukcje dla swojego konta.
Reklamodawcy z Chin i Tajwanu nie będą już otrzymywać not kredytowych za nieprawidłową aktywność, nadmierne wyświetlenia ani kody z kwotami promocyjnymi. Pojawią się one w najnowszej fakturze jako korekty wpływów dotyczące wydatków na reklamę. Nadal będziesz otrzymywać faktury Google i faktury lokalne z tą samą zaległą kwotą.

Obowiązuje lokalny limit dotyczący faktur, który pozwala na wystawianie dokumentów sprzedażowych na sumę wynoszącą maksymalnie 99 000 CNY na fakturę fapiao. Aby faktury Google i faktury lokalne były ze sobą zgodne, będziemy dzielić faktury Google, które dotyczą sum przekraczających 99 000 CNY, na faktury na mniejsze sumy i noty debetowe zgodnie z poniższym opisem. 

Wydatki na reklamę Faktura Google Faktura lokalna
101 000 CNY
 • Faktura 1: 99 000 CNY
 • Nota debetowa 1: 2000 CNY
 • Faktura fapiao 1: 99 000 CNY
 • Faktura fapiao 2: 2000 CNY


 
Zapoznaj się z tymi opisami pozycji dla podziałów w fakturach Google:

 • Korekta wpływów – „Częściowa kwota przeniesiona na osobną fakturę z powodu ograniczenia wynikającego z limitu faktur fapiao”
 • Nota debetowa – „Częściowa kwota przeniesiona z pierwotnej faktury z powodu ograniczenia wynikającego z limitu faktur fapiao”

Wybierz ustawienie płatności:

Płatności automatyczne lub ręczne (większość reklamodawców)
Pamiętaj: w większości krajów Google Ads nie wysyła pewnych dokumentów, np. lokalnych faktur VAT, wyciągów ani pokwitowań płatności, pocztą tradycyjną ani elektroniczną. Jeśli jednak dokumenty te są dostępne w Twoim kraju, możesz je pobrać z konta. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, klikaj linki poniżej.
Definicje terminów na wyciągu

Wyciągi to nie rachunki. Wyciąg to podsumowanie aktywności rozliczeniowych na Twoim koncie w okresie określonym powyżej. Zapoznaj się z definicjami często używanych terminów związanych z wyciągami na koncie Google Ads.

Terminy Definicje
Saldo początkowe Saldo przeniesione z poprzedniego miesiąca.
Nowa aktywność łącznie (z uwzględnieniem VAT – w stosownych przypadkach) Nowe koszty naliczone od daty ostatniego wyciągu, łącznie z ewentualnymi naliczonymi podatkami.
Korekty łącznie (z uwzględnieniem VAT – w stosownych przypadkach) Czasami saldo Google Ads może wymagać korekty. Najczęściej korekty mają formę kwoty przyznanej za nadmierne wyświetlenia.
Łączna suma otrzymanych płatności Wpłaty na Twoje konto – ręczne lub automatyczne.
Saldo końcowe

Strategia płatności ręcznych: dostępne saldo konta Google Ads

Strategia płatności automatycznych: saldo należności konta Google Ads za miesiąc działania usługi

Podatki Twoja firma może podlegać podatkowi od towarów i usług (VAT) lub innym podatkom w zależności od lokalizacji. Stawki podatków są określane przez władze lokalne.
Znajdź i wydrukuj bieżące i wcześniejsze lokalne faktury VAT lub wyciągi
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności.
  Zrób to teraz
 3. Kliknij Transakcje w menu po lewej stronie lub znajdź kartę „Transakcje” na środku strony i kliknij Wyświetl transakcje.
 4. Ustaw zakres dat nad tabelą, aby odpowiadał fakturom i wyciągom, które chcesz zobaczyć.
  • Domyślny widok to „Ostatnie 3 miesiące” i wyświetlają się w nim najnowsze obciążenia, przyznane środki oraz lokalne faktury VAT i wyciągi.
  • Aby przeglądać wcześniejsze wpisy, ustaw zakres dat, korzystając z menu. Jeśli na przykład chcesz zobaczyć lokalne faktury VAT lub podatki z tego roku kalendarzowego, wybierz Bieżący rok.
 5. Kliknij Dokumenty, aby wyświetlić wszystkie dostępne faktury VAT obejmujące lokalne podatki lub wyciągi z wybranego zakresu dat.
 6. Wybierz numer dokumentu, który chcesz wyświetlić, a następnie kliknij Pobierz.
  • Link do lokalnych faktur VAT i wyciągów za bieżący miesiąc pojawi się dopiero w następnym miesiącu. Do tego czasu zamiast linku będzie widoczna informacja „Faktura nie jest gotowa”.
  • Lokalna faktura VAT i wyciąg za dany miesiąc są dostępne od piątego dnia roboczego kolejnego miesiąca. Na przykład lokalne faktury VAT i wyciągi za wrzesień będą dostępne od 5 października. Lokalne faktury VAT i wyciągi nie są wystawiane w weekendy ani święta, więc w tych okresach należy liczyć się z opóźnieniem. Zawsze możesz jednak wydrukować potwierdzenie każdej płatności.
  • Faktury są wystawiane na podstawie naliczonych kosztów kliknięć, a nie płatności dokonanych w danym miesiącu. Jeśli w danym miesiącu nie naliczono żadnych kosztów kliknięć, faktura za ten miesiąc nie jest wystawiana lub wystawiana jest faktura na kwotę zerową.

   Jeśli otrzymujesz faktury VAT obejmujące lokalne podatki, pamiętaj, że wyciągi są zwykle generowane jako pierwsze, a faktury tuż po nich.

 7. Lokalne faktury VAT i wyciągi w formacie PDF zostaną automatycznie pobrane na Twój komputer i będzie można je wyświetlić lub wydrukować.

 

Wskazówka

Sprawdź, czy ustawienia przeglądarki nie blokują wyskakujących okienek – jeśli tak, lokalne faktury VAT lub wyciągi nie zostaną pobrane.

Jak wyświetlić lub wydrukować pokwitowanie płatności

Czasami trzeba wydrukować pokwitowanie opłaty dokonanej w bieżącym miesiącu. Lokalne faktury VAT lub wyciągi są generowane dopiero piątego dnia następnego miesiąca, dlatego możesz wydrukować na swoje potrzeby pokwitowanie płatności. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności. Zrób to teraz
 3. Kliknij Transakcje w menu po lewej stronie lub znajdź kartę „Transakcje” na środku strony i kliknij Wyświetl transakcje.
 4. Ustaw odpowiedni zakres dat w tabeli.
 5. U góry tabeli powinien być wybrany Szczegółowy widok transakcji, a nie Widok podsumowania.
 6. Kliknij odpowiedni link Płatność w kolumnie Opis. Pokwitowanie do wydruku otworzy się w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki.
 7. Aby wydrukować pokwitowanie, w menu przeglądarki kliknij kolejno PlikDrukuj. Jeśli chcesz je pobrać i zapisać kopię na swoim komputerze, kliknij pokwitowanie prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz jako.
Problemy ze znajdowaniem faktur VAT obejmujących lokalne podatki oraz wyciągów
Istnieje kilka powodów, dla których znalezienie określonej faktury VAT obejmującej lokalne podatki lub określonego wyciągu może nie być możliwe:
 • Faktury VAT obejmujące lokalne podatki oraz wyciągi są generowane raz w miesiącu, natomiast opłaty mogą być naliczane przez cały miesiąc (możesz wydrukować pokwitowanie każdej płatności). Faktura obejmująca lokalne podatki lub wyciąg za określony miesiąc są dostępne od piątego dnia roboczego kolejnego miesiąca. Na przykład faktura VAT obejmująca lokalne podatki lub wyciąg za kwiecień będą gotowe najpóźniej 5 maja (przy założeniu, że okres 1–5 maja nie obejmuje weekendu).
 • Być może zakres dat dla tabeli historii transakcji nie był ustawiony prawidłowo. Ustaw zakres dat nad tabelą, aby odpowiadał lokalnym fakturom VAT lub wyciągom, które chcesz zobaczyć.

  Jeśli otrzymujesz lokalne faktury VAT, pamiętaj, że wyciągi są zwykle generowane jako pierwsze, a faktury tuż po nich.

Wskazówka

Google nie wysyła lokalnych faktur VAT ani wyciągów pocztą tradycyjną ani elektroniczną w przypadku płatności automatycznych czy ręcznych, chyba że korzystasz z ustawień fakturowania miesięcznego (warunki kredytowania).

Zmiana lokalnych faktur VAT i wyciągów

Po wystawieniu lokalnej faktury VAT i wyciągu nie można już nic na nich zmieniać. Zasada ta dotyczy też sytuacji, gdy pomyłkowo zostały wprowadzone nieprawidłowe informacje rozliczeniowe. W każdej chwili możesz jednak edytować informacje rozliczeniowe, a wprowadzone zmiany zostaną odzwierciedlone na kolejnych lokalnych fakturach VAT i na wyciągach.

Nie można też wystawiać osobnej lokalnej faktury VAT ani wyciągu za każdą kampanię.

Brak informacji rozliczeniowych

Jeśli nie masz już dostępu do podsumowania płatności i musisz wpisać ponownie swoje informacje rozliczeniowe, ale nie chcesz tego robić, skontaktuj się z nami, aby uzyskać swoje stare informacje rozliczeniowe.

Powiązane artykuły:

Płatności automatyczne lub ręczne (większość reklamodawców)

Pamiętaj: w większości krajów Google Ads nie wysyła pewnych dokumentów, np. lokalnych faktur VAT, wyciągów ani pokwitowań płatności, pocztą tradycyjną ani elektroniczną. Jeśli jednak dokumenty te są dostępne w Twoim kraju, możesz je pobrać z konta. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, klikaj linki poniżej. 

Wyciągi za okres od stycznia do kwietnia 2015 roku są wystawiane jako oddzielne dokumenty: faktury za płatność oraz faktury VAT. Jeśli sprawdzasz wysokość podatku VAT za te miesiące, upewnij się, że wyświetlasz oddzielną fakturę VAT.

Definicje terminów na wyciągu

Wyciągi to nie rachunki. Wyciąg to podsumowanie działań rozliczeniowych na Twoim koncie w okresie określonym powyżej. Zapoznaj się z definicjami często używanych terminów związanych z wyciągami na koncie Google Ads.

Terminy Definicje
Saldo początkowe Saldo przeniesione z poprzedniego miesiąca.
Nowa aktywność łącznie (z uwzględnieniem VAT – w stosownych przypadkach) Nowe koszty naliczone od daty ostatniego wyciągu, łącznie z ewentualnymi naliczonymi podatkami.
Korekty łącznie (z uwzględnieniem VAT – w stosownych przypadkach) Czasami saldo Google Ads może wymagać korekty. Najczęściej korekty mają formę kwoty przyznanej za nadmierne wyświetlenia. Dowiedz się więcej o różnych typach kwot i dostosowań na koncie.
Łączna suma otrzymanych płatności Wpłaty na Twoje konto – ręczne lub automatyczne.
Saldo końcowe

Strategia płatności ręcznych: dostępne saldo konta Google Ads

Strategia płatności automatycznych: saldo należności konta Google Ads za miesiąc działania usługi

Podatki Twoja firma może podlegać podatkowi od towarów i usług (VAT) lub innym podatkom w zależności od lokalizacji. Stawki podatków są określane przez władze lokalne.
Jak znaleźć i wydrukować bieżące i wcześniejsze faktury
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności. Zrób to teraz
 3. Kliknij Transakcje w menu po lewej stronie lub znajdź kartę „Transakcje” na środku strony i kliknij Wyświetl transakcje.
 4. Ustaw zakres dat nad tabelą, aby odpowiadał fakturom, które chcesz zobaczyć.
  • Domyślny widok to „Ostatnie 3 miesiące” i wyświetlają się w nim najnowsze obciążenia, uznania i faktury.
  • Aby przeglądać wcześniejsze faktury, ustaw zakres dat, korzystając z menu. Jeśli na przykład chcesz zobaczyć faktury z tego roku kalendarzowego, wybierz Bieżący rok.
 5. W tabeli kliknij Dokumenty pod miesiącem, dla którego chcesz wyświetlić fakturę.
 6. Kliknij menu Faktura miesięczna. Jeśli szukasz faktur za okres od stycznia do kwietnia 2015 r., kliknij też menu Faktura VAT UE, aby zobaczyć oddzielną fakturę VAT.
 7. Kliknij numer faktury.
  • Link do faktury za bieżący miesiąc pojawi się dopiero w następnym miesiącu. Do tego czasu zamiast linku będzie widoczna informacja „Faktura nie jest gotowa”.
  • Faktura za dany miesiąc jest dostępna od 5 dnia roboczego kolejnego miesiąca. Na przykład faktura za wrzesień będzie dostępna od 5 października. Faktury nie są wystawiane w weekendy ani święta, więc w tych okresach należy liczyć się z opóźnieniem. Zawsze możesz jednak wydrukować potwierdzenie każdej płatności.
  • Faktury są wystawiane na podstawie naliczonych kosztów kliknięć, a nie płatności dokonanych w danym miesiącu. Jeśli w danym miesiącu nie naliczono żadnych kosztów kliknięć, faktura za ten miesiąc nie jest wystawiana lub wystawiana jest faktura na kwotę zerową.
 8. Faktura wyświetli się w nowym oknie przeglądarki. Aby wydrukować fakturę, w menu Plik przeglądarki internetowej wybierz Drukuj. Możesz także kliknąć fakturę prawym przyciskiem myszy i wybrać Drukuj. Jeśli chcesz pobrać fakturę i zapisać kopię na swoim komputerze, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz jako.

Wskazówka

Sprawdź, czy ustawienia przeglądarki nie blokują wyskakujących okienek – jeśli tak, faktura nie zostanie pobrana.

Jak wyświetlić lub wydrukować pokwitowanie płatności

Czasami trzeba wydrukować pokwitowanie opłaty dokonanej w bieżącym miesiącu. Wyciąg jest generowany dopiero 5 dnia roboczego następnego miesiąca, dlatego możesz wydrukować na swoje potrzeby pokwitowanie płatności. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności. Zrób to teraz
 3. Kliknij Transakcje w menu po lewej stronie lub znajdź kartę „Transakcje” na środku strony i kliknij Wyświetl transakcje.
 4. Ustaw odpowiedni zakres dat w tabeli.
 5. U góry tabeli powinien być wybrany Szczegółowy widok transakcji, a nie Widok podsumowania.
 6. Kliknij odpowiedni link Płatność w kolumnie Opis. Pokwitowanie do wydruku pojawi się w nowym oknie przeglądarki.
 7. Aby wydrukować pokwitowanie, otwórz menu Plik w przeglądarce i kliknij Drukuj. Jeśli chcesz je pobrać i zapisać kopię na swoim komputerze, kliknij pokwitowanie prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz jako.
Problem ze znalezieniem faktury
Istnieje kilka powodów, dla których znalezienie określonej faktury może nie być możliwe:
 • Lokalne faktury VAT i wyciągi są generowane raz w miesiącu, natomiast opłaty mogą być naliczane przez cały miesiąc (możesz wydrukować pokwitowanie każdej płatności). Faktura obejmująca lokalne podatki lub wyciąg za określony miesiąc są dostępne od 5 dnia roboczego kolejnego miesiąca. Na przykład faktura VAT obejmująca lokalne podatki lub wyciąg za kwiecień będą gotowe najpóźniej 5 maja (przy założeniu, że okres 1–5 maja nie obejmuje weekendu).
 • Być może zakres dat dla tabeli historii transakcji nie jest ustawiony prawidłowo. Upewnij się, że odpowiada on okresowi, za który chcesz zobaczyć faktury.

Wskazówka

Google nie wysyła faktur pocztą tradycyjną ani elektroniczną w przypadku płatności automatycznych i ręcznych, chyba że korzystasz z ustawień fakturowania miesięcznego (limit kredytowy).

Wprowadzanie zmian na fakturze

Jeśli Twoje informacje rozliczeniowe uległy zmianie, pamiętaj o tych kwestiach dotyczących faktur:

 • Faktury za transakcje w bieżącym miesiącu są zazwyczaj wystawiane 5 dnia roboczego następnego miesiąca. Jeśli zaktualizujesz informacje rozliczeniowe w bieżącym miesiącu lub przed 5 dniem roboczym następnego miesiąca, kolejna faktura powinna odzwierciedlać zmienione informacje. Wszelkie zmiany wprowadzone po 5 dniu roboczym miesiąca, czyli po wystawieniu faktury za transakcje w poprzednim miesiącu, zostaną odzwierciedlone na fakturze za kolejny miesiąc.
 • Załóżmy na przykład, że jest maj, a Twoje informacje rozliczeniowe uległy zmianie. Jeśli zaktualizujesz informacje rozliczeniowe w Google Ads przed 5 dniem roboczym w czerwcu, następna faktura (wystawiona 5 dnia roboczego w czerwcu) powinna odzwierciedlać zmienione informacje. Jeśli np. zaktualizujesz informacje rozliczeniowe 6 dnia roboczego w czerwcu, faktura, która została już wystawiona (5 dnia roboczego tego miesiąca), nie zmieni się, ale już kolejna faktura (wystawiona 5 dnia roboczego w lipcu) będzie odzwierciedlać zaktualizowane informacje.
VAT może nie zostać uwzględniony

Europejska siedziba Google znajduje się w Dublinie (Google Ireland Ltd.). Reklamodawcy z adresem rozliczeniowym w Unii Europejskiej (UE) są rozliczani i obsługiwani zgodnie z wymogami Google Ireland Ltd. Koszty Google Ads nie będą uwzględniały podatku VAT, jeżeli Twoja firma znajduje się w UE, ale nie w Irlandii. W takim wypadku musisz samodzielnie określać wysokość podatku VAT do zapłacenia, zgodnie ze stawkami swojego kraju (należącego do UE). Na fakturze znajduje się oddzielna tabela z należnym podatkiem VAT. Faktury VAT i faktury za płatności miesięczne za okres od stycznia do kwietnia 2015 r. są dostępne jako osobne dokumenty.

Więcej informacji znajdziesz w artykule o podatkach.

Brak informacji rozliczeniowych

Niedawno wprowadziliśmy nowy system rozliczeniowy, w którym zmienił się sposób wyświetlania informacji rozliczeniowych. Jeśli Twoich starych informacji rozliczeniowych nie ma już na tej stronie, kliknij Wyświetl aktywności na koncie z poprzedniej wersji systemu rozliczeniowego nad tabelą aktualnej historii transakcji. Przejdziesz na stronę, z której możesz pobrać wszystkie wcześniejsze podsumowania płatności i faktury.

Jeśli nie masz już dostępu do podsumowania płatności i musisz wpisać ponownie swoje informacje rozliczeniowe, ale nie chcesz tego robić, skontaktuj się z nami, aby uzyskać swoje stare informacje rozliczeniowe.

Powiązane artykuły:

Wybierz ustawienie płatności:

Płatności automatyczne lub ręczne (większość reklamodawców)
Pamiętaj: w większości krajów Google Ads nie wysyła pewnych dokumentów, np. lokalnych faktur VAT, wyciągów ani pokwitowań płatności, pocztą tradycyjną ani elektroniczną. Jeśli jednak dokumenty te są dostępne w Twoim kraju, możesz je pobrać z konta. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, klikaj linki poniżej.
Znajdź i wydrukuj bieżące i wcześniejsze faktury
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności.
  Zrób to teraz
 3. Kliknij Transakcje w menu po lewej stronie lub znajdź kartę „Transakcje” na środku strony i kliknij Wyświetl transakcje.
 4. Ustaw zakres dat nad tabelą, aby odpowiadał fakturom, które chcesz zobaczyć.
  • Domyślny widok to „Ostatnie 3 miesiące” i wyświetlają się w nim najnowsze obciążenia, uznania i faktury.
  • Aby przeglądać wcześniejsze wpisy, ustaw zakres dat, korzystając z menu. Jeśli na przykład chcesz zobaczyć faktury z tego roku kalendarzowego, wybierz Bieżący rok.
 5. Kliknij Dokumenty, aby zobaczyć wszystkie dostępne „Faktury miesięczne” z wybranego zakresu dat.
 6. Wybierz numer faktury, którą chcesz wyświetlić, i kliknij Pobierz.
  • Link do faktury za bieżący miesiąc pojawi się dopiero w następnym miesiącu. Do tego czasu zamiast linku będzie widoczna informacja „Faktura nie jest gotowa”.
  • Faktura za dany miesiąc jest dostępna od piątego dnia roboczego kolejnego miesiąca. Na przykład faktura za wrzesień będzie dostępna piątego października. Faktury nie są wystawiane w weekendy ani święta, więc w tych okresach należy liczyć się z opóźnieniem. Zawsze możesz jednak wydrukować potwierdzenie każdej płatności.
  • Faktury są wystawiane na podstawie naliczonych kosztów kliknięć, a nie płatności dokonanych w danym miesiącu. Jeśli w danym miesiącu nie naliczono żadnych kosztów kliknięć, faktura za ten miesiąc nie jest wystawiana lub wystawiana jest faktura na kwotę zerową.
 7. Faktura zostanie automatycznie pobrana na Twój komputer i będzie można ją wyświetlić lub wydrukować.

 

Wskazówka

Sprawdź, czy ustawienia przeglądarki nie blokują wyskakujących okienek – jeśli tak, faktura nie zostanie pobrana.

Jak wyświetlić lub wydrukować pokwitowanie płatności

Czasami trzeba wydrukować pokwitowanie opłaty dokonanej w bieżącym miesiącu. Wyciąg jest generowany dopiero piątego dnia następnego miesiąca, dlatego możesz wydrukować na swoje potrzeby pokwitowanie płatności. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności. Zrób to teraz
 3. Kliknij Transakcje w menu po lewej stronie lub znajdź kartę „Transakcje” na środku strony i kliknij Wyświetl transakcje.
 4. Ustaw odpowiedni zakres dat w tabeli.
 5. U góry tabeli powinien być wybrany Szczegółowy widok transakcji, a nie Widok podsumowania.
 6. Kliknij odpowiedni link Płatność w kolumnie Opis. Pokwitowanie do wydruku otworzy się w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki.
 7. Aby wydrukować pokwitowanie, w menu przeglądarki kliknij kolejno PlikDrukuj. Jeśli chcesz je pobrać i zapisać kopię na swoim komputerze, kliknij pokwitowanie prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz jako.
Problem ze znalezieniem faktury
Istnieje kilka powodów, dla których znalezienie określonej faktury może nie być możliwe:
 • Lokalne faktury VAT i wyciągi są generowane raz w miesiącu, natomiast opłaty mogą być naliczane przez cały miesiąc (możesz wydrukować pokwitowanie każdej płatności). Faktura obejmująca lokalne podatki lub wyciąg za określony miesiąc są dostępne od piątego dnia roboczego kolejnego miesiąca. Na przykład faktura VAT obejmująca lokalne podatki lub wyciąg za kwiecień będą gotowe najpóźniej 5 maja (przy założeniu, że okres 1–5 maja nie obejmuje weekendu).
 • Być może zakres dat dla tabeli historii transakcji nie był ustawiony prawidłowo. Upewnij się, że odpowiada on okresowi, za który chcesz zobaczyć faktury.

Wskazówka

Google nie wysyła faktur pocztą ani e-mailem w przypadku płatności automatycznych i ręcznych, chyba że korzystasz z ustawień fakturowania miesięcznego (limit kredytowy).

Wprowadzanie zmian w fakturze

Jeśli Twoje informacje rozliczeniowe uległy zmianie, pamiętaj o tych kwestiach dotyczących faktur:

 • Faktury za transakcje w bieżącym miesiącu są zazwyczaj wystawiane piątego dnia roboczego następnego miesiąca. Jeśli zaktualizujesz informacje rozliczeniowe w bieżącym miesiącu lub przed piątym dniem roboczym następnego miesiąca, kolejna faktura powinna odzwierciedlać zmienione informacje. Wszelkie zmiany wprowadzone po piątym dniu roboczym miesiąca, czyli po wystawieniu faktury za transakcje w poprzednim miesiącu, zostaną odzwierciedlone na fakturze za kolejny miesiąc.
 • Załóżmy na przykład, że jest maj, a Twoje informacje rozliczeniowe uległy zmianie. Jeśli zaktualizujesz informacje rozliczeniowe w Google Ads przed piątym dniem roboczym w czerwcu, następna faktura (wystawiona piątego dnia roboczego w czerwcu) powinna odzwierciedlać zmienione informacje. Jeśli np. zaktualizujesz informacje rozliczeniowe szóstego dnia roboczego w czerwcu, faktura, która została już wystawiona (piątego dnia roboczego tego miesiąca), nie zmieni się, ale już kolejna faktura (wystawiona piątego dnia roboczego w lipcu) będzie odzwierciedlać zaktualizowane informacje.
Brak informacji rozliczeniowych

Niedawno wprowadziliśmy nowy system rozliczeniowy, w którym zmienił się sposób wyświetlania informacji rozliczeniowych. Jeśli Twoich starych informacji rozliczeniowych nie ma już na tej stronie, kliknij Wyświetl aktywności na koncie z poprzedniej wersji systemu rozliczeniowego nad tabelą aktualnej historii transakcji. Przejdziesz na stronę, z której możesz pobrać wszystkie wcześniejsze podsumowania płatności i faktury.

Jeśli nie masz już dostępu do podsumowania płatności i musisz wpisać ponownie swoje informacje rozliczeniowe, ale nie chcesz tego robić, skontaktuj się z nami, aby uzyskać swoje stare informacje rozliczeniowe.

Powiązane artykuły:

Zmiany w fakturach dla klientów w Indiach, którzy nie są zarejestrowani jako płatnicy podatku GST.

Aby zachować zgodność ze zmianami przepisów dotyczących podatku GST w Indiach, wprowadzimy zmiany w fakturach naszych klientów w Indiach, którzy nie są zarejestrowani jako płatnicy tego podatku.

Jeśli masz saldo należności na koncie, od 1 lipca 2021 r. na pierwszej stronie faktury zobaczysz umieszczony w widocznym miejscu dynamiczny kod QR do UPI. Możesz opłacić taką fakturę, skanując ten kod QR za pomocą dowolnej aplikacji obsługującej UPI lub przez bieżącą formę płatności.

Jeśli w cyklu rozliczeniowym dokonasz innych płatności, na fakturze będzie widoczna lista tych płatności z datą i godziną płatności, kwotą, identyfikatorem transakcji i formą płatności.

Rząd Indii (GSTN) ogłosił, że od 1 października 2020 r. wszystkie faktury B2B i B2G muszą być na bieżąco rejestrowane w portalu Indian Registration Portal. Faktury, które zostały zatwierdzone przez rząd, tj. klient podał prawidłowy numer GSTIN, który odpowiada jego adresowi rozliczeniowemu, będą zawierać kod QR i indyjski numer rejestracyjny („IRN”).

Wybierz ustawienie płatności:

Płatności automatyczne lub ręczne (większość reklamodawców)

Od 1 października 2020 r. sekcja „Uznania kosztów i podatków” na fakturze zostanie zastąpiona szczegółami korzystania z usługi oraz kosztami wynikającymi z wydatków poniesionych w danym miesiącu.

Pamiętaj: w większości krajów Google Ads nie wysyła pewnych dokumentów, np. lokalnych faktur VAT, wyciągów ani pokwitowań płatności, pocztą tradycyjną ani elektroniczną. Jeśli jednak dokumenty te są dostępne w Twoim kraju, możesz je pobrać z konta. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, klikaj linki poniżej.
Znajdź i wydrukuj bieżące i wcześniejsze faktury
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności.
  Zrób to teraz
 3. Kliknij Transakcje w menu po lewej stronie lub znajdź kartę „Transakcje” na środku strony i kliknij Wyświetl transakcje.
 4. Ustaw zakres dat nad tabelą, aby odpowiadał fakturom, które chcesz zobaczyć.
  • Domyślny widok to „Ostatnie 3 miesiące” i wyświetlają się w nim najnowsze obciążenia, uznania i faktury.
  • Aby przeglądać wcześniejsze wpisy, ustaw zakres dat, korzystając z menu. Jeśli na przykład chcesz zobaczyć faktury z tego roku kalendarzowego, wybierz Bieżący rok.
 5. Kliknij Dokumenty, aby zobaczyć wszystkie dostępne „Faktury VAT w Indiach” z wybranego zakresu dat.
 6. Wybierz numer faktury, którą chcesz wyświetlić, i kliknij Pobierz.
  • Link do faktury za bieżący miesiąc pojawi się dopiero w następnym miesiącu. Do tego czasu zamiast linku będzie widoczna informacja „Faktura nie jest gotowa”.
  • Faktura za określony miesiąc jest dostępna od siódmego dnia roboczego kolejnego miesiąca. Na przykład faktura za wrzesień będzie gotowa najpóźniej 7 października. Faktury nie są wystawiane w weekendy ani święta, więc w tych okresach należy liczyć się z opóźnieniem. Zawsze możesz jednak wydrukować potwierdzenie każdej płatności.
  • Faktury są wystawiane na podstawie naliczonych kosztów kliknięć, a nie płatności dokonanych w danym miesiącu. Jeśli w danym miesiącu nie naliczono żadnych kosztów kliknięć, faktura za ten miesiąc nie jest wystawiana lub wystawiana jest faktura na kwotę zerową.
 7. Faktura zostanie automatycznie pobrana na Twój komputer i będzie można ją wyświetlić lub wydrukować.

Wskazówka

Sprawdź, czy ustawienia przeglądarki nie blokują wyskakujących okienek – jeśli tak, faktura nie zostanie pobrana.

Jak wyświetlić lub wydrukować pokwitowanie płatności

Czasami trzeba wydrukować pokwitowanie opłaty dokonanej w bieżącym miesiącu. Wyciąg jest generowany dopiero siódmego dnia następnego miesiąca, dlatego możesz wydrukować na swoje potrzeby pokwitowanie płatności. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności. Zrób to teraz
 3. Kliknij Transakcje w menu po lewej stronie lub znajdź kartę „Transakcje” na środku strony i kliknij Wyświetl transakcje.
 4. Ustaw odpowiedni zakres dat w tabeli.
 5. U góry tabeli powinien być wybrany Szczegółowy widok transakcji, a nie Widok podsumowania.
 6. Kliknij odpowiedni link Płatność w kolumnie Opis. Pokwitowanie do wydruku otworzy się w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki.
 7. Aby wydrukować pokwitowanie, w menu przeglądarki kliknij kolejno PlikDrukuj. Jeśli chcesz je pobrać i zapisać kopię na swoim komputerze, kliknij pokwitowanie prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz jako.
Problem ze znalezieniem faktury
Istnieje kilka powodów, dla których znalezienie określonej faktury może nie być możliwe:
 • Faktury VAT obejmujące lokalne podatki oraz wyciągi są generowane raz w miesiącu, natomiast opłaty mogą być naliczane przez cały miesiąc (możesz wydrukować pokwitowanie każdej płatności). Faktura obejmująca lokalne podatki lub wyciąg za określony miesiąc są dostępne od 5 dnia roboczego kolejnego miesiąca. Na przykład faktura VAT obejmująca lokalne podatki lub wyciąg za kwiecień będą gotowe najpóźniej 5 maja (przy założeniu, że okres 1–5 maja nie obejmuje weekendu).
 • Być może zakres dat dla tabeli historii transakcji nie był ustawiony prawidłowo. Upewnij się, że odpowiada on okresowi, za który chcesz zobaczyć faktury.

Wskazówka

Google nie wysyła faktur pocztą tradycyjną ani elektroniczną w przypadku płatności automatycznych i ręcznych, chyba że korzystasz z ustawień fakturowania miesięcznego (limit kredytowy).

Wprowadzanie zmian na fakturze

Jeśli Twoje informacje rozliczeniowe uległy zmianie, pamiętaj o tych kwestiach dotyczących faktur:

 • Faktury obejmujące transakcje z bieżącego miesiąca są zazwyczaj wystawiane 5 dnia roboczego kolejnego miesiąca. Jednak zmiany w informacjach o płatnościach wprowadzone w bieżącym miesiącu zostaną odzwierciedlone na fakturze w kolejnym miesiącu nawet jeśli zostały wprowadzone przed 5 dniem roboczym bieżącego miesiąca.

Przykład:

 • Faktura za kwiecień 2021 r. zostanie wygenerowana „do 5 maja 2021 r.”.
 • Zmiany wprowadzone w kwietniu 2021 r. (nawet jeśli wprowadzono je przed 5 kwietnia) będą widoczne dopiero na fakturze za maj 2021 r.
Brak informacji rozliczeniowych

Niedawno wprowadziliśmy nowy system rozliczeniowy, w którym zmienił się sposób wyświetlania informacji rozliczeniowych. Jeśli Twoich starych informacji rozliczeniowych nie ma już na tej stronie, kliknij Wyświetl aktywności na koncie z poprzedniej wersji systemu rozliczeniowego nad tabelą aktualnej historii transakcji. Przejdziesz na stronę, z której możesz pobrać wszystkie wcześniejsze podsumowania płatności i faktury.

Jeśli nie masz już dostępu do podsumowania płatności i musisz wpisać ponownie swoje informacje rozliczeniowe, ale nie chcesz tego robić, skontaktuj się z nami, by uzyskać swoje stare informacje rozliczeniowe.

Wybierz ustawienie płatności:

Płatności automatyczne lub ręczne (większość reklamodawców)

Pamiętaj: w większości krajów Google Ads nie wysyła pewnych dokumentów, np. lokalnych faktur VAT, wyciągów ani pokwitowań płatności, pocztą tradycyjną ani elektroniczną. Jeśli jednak dokumenty te są dostępne w Twoim kraju, możesz je pobrać z konta. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, klikaj linki poniżej. 

Wyciągi za okres od stycznia do kwietnia 2015 roku są wystawiane jako oddzielne dokumenty: faktury za płatność oraz faktury VAT. Jeśli sprawdzasz wysokość podatku VAT za te miesiące, upewnij się, że wyświetlasz oddzielną fakturę VAT.

Definicje terminów na wyciągu

Wyciągi to nie rachunki. Wyciąg to podsumowanie aktywności rozliczeniowych na Twoim koncie w okresie określonym powyżej. Zapoznaj się z definicjami często używanych terminów związanych z wyciągami na koncie Google Ads.

Terminy Definicje
Saldo początkowe Saldo przeniesione z poprzedniego miesiąca.
Nowa aktywność łącznie (z uwzględnieniem VAT – w stosownych przypadkach) Nowe koszty naliczone od daty ostatniego wyciągu, łącznie z ewentualnymi naliczonymi podatkami.
Korekty łącznie (z uwzględnieniem VAT – w stosownych przypadkach) Czasami saldo Google Ads może wymagać korekty. Najczęściej korekty mają formę kwoty przyznanej za nadmierne wyświetlenia.
Łączna suma otrzymanych płatności Wpłaty na Twoje konto – ręczne lub automatyczne.
Saldo końcowe

Strategia płatności ręcznych: dostępne saldo konta Google Ads

Strategia płatności automatycznych: saldo należności konta Google Ads za miesiąc działania usługi

Podatki Twoja firma może podlegać podatkowi od towarów i usług (VAT) lub innym podatkom w zależności od lokalizacji. Stawki podatków są określane przez władze lokalne.
Znajdź i wydrukuj bieżące i wcześniejsze faktury
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności. Zrób to teraz
 3. Kliknij Transakcje w menu po lewej stronie lub znajdź kartę „Transakcje” na środku strony i kliknij Wyświetl transakcje.
 4. Ustaw zakres dat nad tabelą, aby odpowiadał fakturom, które chcesz zobaczyć.
  • Domyślny widok to „Ostatnie 3 miesiące” i wyświetlają się w nim najnowsze obciążenia, uznania i faktury.
  • Aby przeglądać wcześniejsze faktury, ustaw zakres dat, korzystając z menu. Jeśli na przykład chcesz zobaczyć faktury z tego roku kalendarzowego, wybierz Bieżący rok.
 5. W tabeli kliknij Dokumenty pod miesiącem, dla którego chcesz wyświetlić fakturę.
 6. Kliknij menu Faktura miesięczna. Jeśli szukasz faktur od stycznia do kwietnia 2015 r., kliknij też menu Faktura VAT UE, aby zobaczyć oddzielną fakturę VAT.
 7. Kliknij numer faktury.
  • Link do faktury za bieżący miesiąc pojawi się dopiero w następnym miesiącu. Do tego czasu zamiast linku będzie widoczna informacja „Faktura nie jest gotowa”.
  • Faktura za dany miesiąc jest dostępna od piątego dnia roboczego kolejnego miesiąca. Na przykład faktura za wrzesień będzie dostępna piątego października. Faktury nie są wystawiane w weekendy ani święta, więc w tych okresach należy liczyć się z opóźnieniem. Zawsze możesz jednak wydrukować potwierdzenie każdej płatności.
  • Faktury są wystawiane na podstawie naliczonych kosztów kliknięć, a nie płatności dokonanych w danym miesiącu. Jeśli w danym miesiącu nie naliczono żadnych kosztów kliknięć, faktura za ten miesiąc nie jest wystawiana lub wystawiana jest faktura na kwotę zerową.
 8. Faktura wyświetli się w nowym oknie przeglądarki. Aby wydrukować fakturę, w menu Plik przeglądarki internetowej wybierz Drukuj. Możesz także kliknąć fakturę prawym przyciskiem myszy i wybrać Drukuj. Jeśli chcesz pobrać fakturę i zapisać kopię na swoim komputerze, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz jako.

Wskazówka

Sprawdź, czy ustawienia przeglądarki nie blokują wyskakujących okienek – jeśli tak, faktura nie zostanie pobrana.

Jak wyświetlić lub wydrukować pokwitowanie płatności

Czasami trzeba wydrukować pokwitowanie opłaty dokonanej w bieżącym miesiącu. Wyciąg jest generowany dopiero piątego dnia następnego miesiąca, dlatego możesz wydrukować na swoje potrzeby pokwitowanie płatności. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności. Zrób to teraz
 3. Kliknij Transakcje w menu po lewej stronie lub znajdź kartę „Transakcje” na środku strony i kliknij Wyświetl transakcje.
 4. Ustaw odpowiedni zakres dat w tabeli.
 5. U góry tabeli powinien być wybrany Szczegółowy widok transakcji, a nie Widok podsumowania.
 6. Kliknij odpowiedni link Płatność w kolumnie Opis. Pokwitowanie do wydruku pojawi się w nowym oknie przeglądarki.
 7. Aby wydrukować pokwitowanie, otwórz menu Plik w przeglądarce i kliknij Drukuj. Jeśli chcesz je pobrać i zapisać kopię na swoim komputerze, kliknij pokwitowanie prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz jako.
Problem ze znalezieniem faktury
Istnieje kilka powodów, dla których znalezienie określonej faktury może nie być możliwe:
 • Faktury VAT obejmujące lokalne podatki oraz wyciągi są generowane raz w miesiącu, natomiast opłaty mogą być naliczane przez cały miesiąc (możesz wydrukować pokwitowanie każdej płatności). Faktura obejmująca lokalne podatki lub wyciąg za określony miesiąc są dostępne od piątego dnia roboczego kolejnego miesiąca. Na przykład faktura VAT obejmująca lokalne podatki lub wyciąg za kwiecień będą gotowe najpóźniej 5 maja (przy założeniu, że okres 1–5 maja nie obejmuje weekendu).
 • Być może zakres dat dla tabeli historii transakcji nie jest ustawiony prawidłowo. Upewnij się, że odpowiada on okresowi, za który chcesz zobaczyć faktury.

Wskazówka

Google nie wysyła faktur pocztą ani e-mailem w przypadku płatności automatycznych i ręcznych, chyba że korzystasz z ustawień fakturowania miesięcznego (limit kredytowy).

Wprowadzanie zmian w fakturze

Jeśli Twoje informacje rozliczeniowe uległy zmianie, pamiętaj o tych kwestiach dotyczących faktur:

 • Faktury za transakcje w bieżącym miesiącu są zazwyczaj wystawiane piątego dnia roboczego następnego miesiąca. Jeśli zaktualizujesz informacje rozliczeniowe w bieżącym miesiącu lub przed piątym dniem roboczym następnego miesiąca, kolejna faktura powinna odzwierciedlać zmienione informacje. Wszelkie zmiany wprowadzone po piątym dniu roboczym miesiąca, czyli po wystawieniu faktury za transakcje w poprzednim miesiącu, zostaną odzwierciedlone na fakturze za kolejny miesiąc.
 • Załóżmy na przykład, że jest maj, a Twoje informacje rozliczeniowe uległy zmianie. Jeśli zaktualizujesz informacje rozliczeniowe w Google Ads przed piątym dniem roboczym w czerwcu, następna faktura (wystawiona piątego dnia roboczego w czerwcu) powinna odzwierciedlać zmienione informacje. Jeśli np. zaktualizujesz informacje rozliczeniowe szóstego dnia roboczego w czerwcu, faktura, która została już wystawiona (piątego dnia roboczego tego miesiąca), nie zmieni się, ale już kolejna faktura (wystawiona piątego dnia roboczego w lipcu) będzie odzwierciedlać zaktualizowane informacje.
VAT może nie zostać uwzględniony

Europejska siedziba Google znajduje się w Dublinie (Google Ireland Ltd.). Reklamodawcy z adresem rozliczeniowym w Unii Europejskiej (UE) są rozliczani i obsługiwani zgodnie z wymogami Google Ireland Ltd. Koszty Google Ads nie będą uwzględniały podatku VAT, jeżeli Twoja firma znajduje się w UE, ale nie w Irlandii. W takim wypadku musisz samodzielnie określać wysokość podatku VAT do zapłacenia, zgodnie ze stawkami swojego kraju (należącego do UE). Na fakturze znajduje się oddzielna tabela z należnym podatkiem VAT. Faktury VAT i faktury za płatności miesięczne za okres od stycznia do kwietnia 2015 r. są dostępne jako osobne dokumenty.

Więcej informacji znajdziesz w artykule o podatkach.

Brak informacji rozliczeniowych

Niedawno wprowadziliśmy nowy system rozliczeniowy, w którym zmienił się sposób wyświetlania informacji rozliczeniowych. Jeśli Twoich starych informacji rozliczeniowych nie ma już na tej stronie, kliknij Wyświetl aktywności na koncie z poprzedniej wersji systemu rozliczeniowego nad tabelą aktualnej historii transakcji. Przejdziesz na stronę, z której możesz pobrać wszystkie wcześniejsze podsumowania płatności i faktury.

Jeśli nie masz już dostępu do podsumowania płatności i musisz wpisać ponownie swoje informacje rozliczeniowe, ale nie chcesz tego robić, skontaktuj się z nami, aby uzyskać swoje stare informacje rozliczeniowe.

Powiązane artykuły:

Wybierz ustawienie płatności:

Płatności automatyczne lub ręczne (większość reklamodawców)
Pamiętaj: w większości krajów Google Ads nie wysyła pewnych dokumentów, np. lokalnych faktur VAT, wyciągów ani pokwitowań płatności, pocztą tradycyjną ani elektroniczną. Jeśli jednak dokumenty te są dostępne w Twoim kraju, możesz je pobrać z konta. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, klikaj linki poniżej.

Znajdź i wydrukuj bieżące i wcześniejsze faktury

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona]Podsumowanie płatności. Zrób to teraz
 3. Ustaw zakres dat nad tabelą, aby odpowiadał fakturom, które chcesz zobaczyć.
 4. Domyślny widok to „Ostatnie 3 miesiące” i wyświetlają się w nim najnowsze obciążenia, uznania i faktury.
 5. Aby przeglądać wcześniejsze faktury, ustaw zakres dat, korzystając z menu. Jeśli na przykład chcesz zobaczyć faktury z tego roku kalendarzowego, wybierz Bieżący rok.
 6. Kliknij w tabeli numer obok miesiąca, z którego fakturę chcesz zobaczyć.
 7. Link do faktury za bieżący miesiąc pojawi się dopiero w następnym miesiącu. Do tego czasu zamiast linku będzie widoczna informacja „Faktura nie jest gotowa”.
 8. Faktura za dany miesiąc jest dostępna od piątego dnia roboczego kolejnego miesiąca. Na przykład faktura za wrzesień będzie dostępna piątego października. Faktury nie są wystawiane w weekendy ani święta, więc w tych okresach należy liczyć się z opóźnieniem.
 9. Faktury są wystawiane na podstawie wydatków w danym miesiącu, a nie według wykonanych płatności. Jeśli w danym miesiącu na koncie nie ma żadnych wydatków, faktura za ten miesiąc nie jest generowana.
 10. W przypadku płatności przelewem bankowym, czekiem lub przez bankomat otrzymasz fakturę. Jeśli płacisz kartą kredytową, otrzymasz wyciąg Google z tą płatnością.
 11. Faktura wyświetli się w nowym oknie przeglądarki. Jeśli chcesz pobrać fakturę i zapisać kopię na swoim komputerze w formacie PDF, kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz Zapisz jako. Aby wydrukować fakturę, w menu Plik przeglądarki internetowej wybierz Drukuj. Możesz także kliknąć fakturę prawym przyciskiem myszy i wybrać Drukuj.

Wskazówka

Sprawdź, czy ustawienia przeglądarki nie blokują wyskakujących okienek – jeśli tak, faktura się nie otworzy.

Problem ze znalezieniem faktury
Istnieje kilka powodów, dla których znalezienie określonej faktury może być niemożliwe:
 • Faktury obejmujące lokalne podatki i wyciągi są generowane raz w miesiącu, natomiast opłaty mogą być naliczane przez cały miesiąc (możesz wydrukować pokwitowanie każdej płatności). Faktura obejmująca lokalne podatki lub wyciąg za określony miesiąc są dostępne od piątego dnia roboczego kolejnego miesiąca. Na przykład faktura obejmująca lokalne podatki lub wyciąg za kwiecień będą gotowe najpóźniej 5 maja (przy założeniu, że okres 1–5 maja nie obejmuje weekendu).
 • Jeśli w danym miesiącu nie narosły koszty, faktura za ten miesiąc nie jest generowana.
 • Być może zakres dat dla tabeli historii transakcji nie był ustawiony prawidłowo. Upewnij się, że odpowiada on okresowi, za który chcesz zobaczyć faktury.

Wskazówka

Google nie wysyła faktur pocztą ani e-mailem w przypadku płatności automatycznych i ręcznych, chyba że korzystasz z ustawień fakturowania miesięcznego (limit kredytowy).

Wprowadzanie zmian w fakturze

Jeśli Twoje informacje rozliczeniowe uległy zmianie, pamiętaj o tych kwestiach dotyczących faktur:

 • Faktury za transakcje w bieżącym miesiącu są zazwyczaj wystawiane piątego dnia roboczego następnego miesiąca. Jeśli zaktualizujesz informacje rozliczeniowe w bieżącym miesiącu lub przed piątym dniem roboczym następnego miesiąca, kolejna faktura powinna odzwierciedlać zmienione informacje. Wszelkie zmiany wprowadzone po piątym dniu roboczym miesiąca, czyli po wystawieniu faktury za transakcje w poprzednim miesiącu, zostaną odzwierciedlone na fakturze za kolejny miesiąc.
 • Załóżmy na przykład, że jest maj, a Twoje informacje rozliczeniowe uległy zmianie. Jeśli zaktualizujesz informacje rozliczeniowe w Google Ads przed piątym dniem roboczym w czerwcu, następna faktura (wystawiona piątego dnia roboczego w czerwcu) powinna odzwierciedlać zmienione informacje. Jeśli np. zaktualizujesz informacje rozliczeniowe szóstego dnia roboczego w czerwcu, faktura, która została już wystawiona (piątego dnia roboczego tego miesiąca), nie zmieni się, ale już kolejna faktura (wystawiona piątego dnia roboczego w lipcu) będzie odzwierciedlać zaktualizowane informacje.
Brak informacji rozliczeniowych

Niedawno wprowadziliśmy nowy system rozliczeniowy, w którym zmienił się sposób wyświetlania informacji rozliczeniowych. Jeśli Twoich starych informacji rozliczeniowych nie ma już na tej stronie, kliknij Wyświetl aktywności na koncie z poprzedniej wersji systemu rozliczeniowego nad tabelą aktualnej historii transakcji. Przejdziesz na stronę, z której możesz pobrać wszystkie wcześniejsze podsumowania płatności i faktury.

Jeśli nie masz już dostępu do podsumowania płatności i musisz wpisać ponownie swoje informacje rozliczeniowe, ale nie chcesz tego robić, skontaktuj się z nami, by uzyskać swoje stare informacje rozliczeniowe.

Powiązane artykuły:

Fakturowanie miesięczne

Uwaga

Ta instrukcja odnosi się wyłącznie do klientów z ustawieniem płatności fakturowania miesięcznego. Większość reklamodawców korzysta z płatności automatycznych lub ręcznych. Jeśli też korzystasz z takich płatności, zapoznaj się z powyższymi informacjami.

Jeśli płacisz za korzystanie z Google Ads za pomocą fakturowania miesięcznego, możesz otrzymać fakturę na jeden z dwóch sposobów:

 1. E-mail: prześlemy Ci fakturę e-mailem w ciągu pięciu dni roboczych od początku każdego miesiąca. Będzie ona obejmować Twoje koszty za miniony miesiąc (aby móc otrzymywać faktury tą drogą, musisz zweryfikować swój adres e-mail).
 2. Konto: na koncie Google Ads będzie dostępna wersja elektroniczna faktury fiskalnej, którą można wyświetlić, wydrukować lub pobrać.
Jak znaleźć fakturę na koncie

Jeśli masz ustawienie płatności fakturowania miesięcznego, faktury znajdziesz, wykonując te czynności:

 1. Zaloguj się na konto menedżera Google Ads dokonujące płatności lub na konto menedżera nadrzędne wobec niego.
 2. W prawym górnym rogu kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona]Dokumenty rozliczeniowe.
 3. W kolumnie „Numer dokumentu” odszukaj fakturę, którą chcesz wyświetlić.
 4. Wybierz faktury, które chcesz pobrać, i kliknij Pobierz wybrane w prawym górnym rogu.

Aby pobrać elektroniczne faktury fiskalne i noty kredytowe, znajdź numer faktury, postępując w sposób opisany powyżej, a następnie wykonaj poniższe czynności.

 1. Kliknij numer faktury.
 2. Kliknij Dokumenty.
 3. Kliknij Faktury elektroniczne i noty kredytowe.
 4. Kliknij numer fiskalnej faktury elektronicznej, aby ją pobrać.
Jak znaleźć faktury z okresu przed przejściem na fakturowanie miesięczne

Aby uzyskać dostęp do faktur wygenerowanych przed przejściem na fakturowanie miesięczne:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności. Zrób to teraz
 3. Kliknij link Przeniesienie płatności z boku strony.
 4. Kliknij konto rozliczeniowe, dla którego chcesz wyświetlić poprzednie faktury.
 5. Aby zobaczyć faktury, kliknij link Transakcje.
 6. Gdy skończysz, kliknij Wróć do bieżących ustawień w górnym rogu.
Brak informacji rozliczeniowych

Wprowadziliśmy nowy system rozliczeniowy i Twoje stare podsumowania płatności nie są już dostępne. Możesz zamiast tego używać podsumowania kampanii, by weryfikować informacje o kosztach.

Aby uzyskać wcześniejsze faktury, skontaktuj się z nami.

Powiązane artykuły:

Wybierz ustawienie płatności:

Płatności automatyczne lub ręczne (większość reklamodawców)
Pamiętaj: w większości krajów Google Ads nie wysyła pewnych dokumentów, np. lokalnych faktur VAT, wyciągów ani pokwitowań płatności, pocztą tradycyjną ani elektroniczną. Jeśli jednak dokumenty te są dostępne w Twoim kraju, możesz je pobrać z konta. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, klikaj linki poniżej.
Znajdź i wydrukuj bieżące i wcześniejsze faktury
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności. Zrób to teraz
 3. Kliknij Transakcje w menu po lewej stronie lub znajdź kartę „Transakcje” na środku strony i kliknij Wyświetl transakcje.
 4. Ustaw zakres dat nad tabelą, aby odpowiadał fakturom, które chcesz zobaczyć.
  • Domyślny widok to „Ostatnie 3 miesiące” i wyświetlają się w nim najnowsze obciążenia, uznania i faktury.
  • Aby przeglądać wcześniejsze faktury, ustaw zakres dat, korzystając z menu. Jeśli na przykład chcesz zobaczyć faktury z tego roku kalendarzowego, wybierz Bieżący rok.
 5. W tabeli kliknij menu Dokumenty pod miesiącem, z którego fakturę chcesz obejrzeć.
 6. Kliknij menu Faktura miesięczna.
 7. Kliknij numer faktury.
  • Link do faktury za bieżący miesiąc pojawi się dopiero w następnym miesiącu. Do tego czasu zamiast linku będzie widoczna informacja „Faktura nie jest gotowa”.
  • Faktura za dany miesiąc jest dostępna od piątego dnia roboczego kolejnego miesiąca. Na przykład faktura za wrzesień będzie dostępna piątego października. Faktury nie są wystawiane w weekendy ani święta, więc w tych okresach należy liczyć się z opóźnieniem. Zawsze możesz jednak wydrukować potwierdzenie każdej płatności.
  • Faktury są wystawiane na podstawie naliczonych kosztów kliknięć, a nie płatności dokonanych w danym miesiącu. Jeśli w danym miesiącu nie naliczono żadnych kosztów kliknięć, faktura za ten miesiąc nie jest wystawiana lub wystawiana jest faktura na kwotę zerową.
 8. Faktura wyświetli się w nowym oknie przeglądarki. Aby wydrukować fakturę, w menu Plik przeglądarki internetowej wybierz Drukuj. Możesz także kliknąć fakturę prawym przyciskiem myszy i wybrać Drukuj. Jeśli chcesz pobrać fakturę i zapisać kopię na swoim komputerze, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz jako.

Wskazówka

Sprawdź, czy ustawienia przeglądarki nie blokują wyskakujących okienek – jeśli tak, faktura się nie otworzy.

Jak wyświetlić lub wydrukować pokwitowanie płatności

Czasami trzeba wydrukować pokwitowanie opłaty dokonanej w bieżącym miesiącu. Wyciąg jest generowany dopiero piątego dnia następnego miesiąca, dlatego możesz wydrukować na swoje potrzeby pokwitowanie płatności. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności. Zrób to teraz
 3. Kliknij Transakcje w menu po lewej stronie lub znajdź kartę „Transakcje” na środku strony i kliknij Wyświetl transakcje.
 4. Ustaw odpowiedni zakres dat w tabeli.
 5. U góry tabeli powinien być wybrany Szczegółowy widok transakcji, a nie Widok podsumowania.
 6. Kliknij odpowiedni link Płatność w kolumnie Opis. Pokwitowanie do wydruku pojawi się w nowym oknie przeglądarki.
 7. Aby wydrukować pokwitowanie, otwórz menu Plik w przeglądarce i kliknij Drukuj. Jeśli chcesz je pobrać i zapisać kopię na swoim komputerze, kliknij pokwitowanie prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz jako.
Problem ze znalezieniem faktury
Istnieje kilka powodów, dla których znalezienie określonej faktury może nie być możliwe:
 • Lokalne faktury VAT i wyciągi są generowane raz w miesiącu, natomiast opłaty mogą być naliczane przez cały miesiąc (możesz wydrukować pokwitowanie każdej płatności). Faktura obejmująca lokalne podatki lub wyciąg za określony miesiąc są dostępne od piątego dnia roboczego kolejnego miesiąca. Na przykład faktura VAT obejmująca lokalne podatki lub wyciąg za kwiecień będą gotowe najpóźniej 5 maja (przy założeniu, że okres 1–5 maja nie obejmuje weekendu).
 • Być może zakres dat dla tabeli historii transakcji nie jest ustawiony prawidłowo. Upewnij się, że odpowiada on okresowi, za który chcesz zobaczyć faktury.

Wskazówka

Google nie wysyła faktur pocztą ani e-mailem dla płatności automatycznych czy ręcznych, chyba że korzystasz z ustawień fakturowania miesięcznego (limit kredytowy).

Wprowadzanie zmian w starszej fakturze

Po wystawieniu faktury nie można już zmienić nazwy nabywcy. Zasada ta dotyczy również sytuacji, gdy pomyłkowo zostały wprowadzone nieprawidłowe informacje rozliczeniowe. Możesz jednak wprowadzać inne zmiany, przesyłając formularz korekty faktury.

Zmiana nazwy nabywcy

Możesz edytować nazwę nabywcy w dowolnej chwili i zmiany te zostaną odzwierciedlone na przyszłych fakturach.

Aby zmiany nazwy nabywcy zostały uwzględnione na następnej fakturze, trzeba je wprowadzić nie później niż 14 dni przed końcem miesiąca.

Zmiana innych danych

Aby wprowadzić poprawki na fakturze (oprócz nazwy nabywcy):

 1. Edytuj informacje rozliczeniowe na swoim koncie Google Ads.
 2. Wypełnij formularz korekty faktury poniżej i wyślij go do nas e-mailem w załączniku.
 3. Po otrzymaniu od nas potwierdzenia dołącz je do faktury, aby prawidłowo ją zaksięgować i rozliczyć VAT.

Uwaga

Zgodnie z nowym prawem podatkowym obowiązującym w Polsce od stycznia 2013 r. Google nie musi zwracać podpisanej noty korygującej. Otrzymany e-mail jest wystarczającym potwierdzeniem.

VAT może nie zostać uwzględniony

Europejska siedziba Google znajduje się w Dublinie (Google Ireland Ltd.). Reklamodawcy z adresem rozliczeniowym w Unii Europejskiej (UE) są rozliczani i obsługiwani zgodnie z wymogami Google Ireland Ltd. Koszty Google Ads nie będą uwzględniały podatku VAT, jeżeli Twoja firma znajduje się w UE, ale nie w Irlandii. W takim przypadku musisz samodzielnie określać wysokość podatku VAT do zapłacenia, zgodnie ze stawkami swojego kraju (należącego do UE).

Zgodność faktury elektronicznej z przepisami UE

Faktury elektroniczne drukowane z konta obejmują takie informacje:

 • Twoje płatności,
 • nasz identyfikator płatnika podatku VAT,
 • Twój identyfikator płatnika podatku VAT (jeśli został podany w profilu płatności).

Faktury te są zgodne z wymogami dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej podatku VAT (artykuł 226, dyrektywa Rady 2006/112/WE) oraz lokalnych instytucji podatkowych. W razie pytań skontaktuj się z doradcą podatkowym lub przedstawicielami lokalnych urzędów.

Brak informacji rozliczeniowych

Niedawno wprowadziliśmy nowy system rozliczeniowy, w którym zmienił się sposób wyświetlania informacji rozliczeniowych. Jeśli Twoich starych informacji rozliczeniowych nie ma już na tej stronie, kliknij Wyświetl aktywności na koncie z poprzedniej wersji systemu rozliczeniowego nad tabelą aktualnej historii transakcji. Przejdziesz na stronę, z której możesz pobrać wszystkie wcześniejsze podsumowania płatności i faktury.

Jeśli nie masz już dostępu do podsumowania płatności i musisz wpisać ponownie swoje informacje rozliczeniowe, ale nie chcesz tego robić, skontaktuj się z nami, aby uzyskać swoje stare informacje rozliczeniowe.

Powiązane artykuły:

Wybierz swoje ustawienie płatności poniżej.

Płatności ręczne

Jeśli prowadzisz działalność w Rosji i podczas zakładania konta Google Ads wybierzesz status podatkowy „Przedsiębiorca indywidualny” lub „Firma”, Google dostarczy Ci dokumenty księgowe.

Zakładając konto Google Ads, musisz wybrać jeden z poniższych statusów podatkowych:

 • Osoba prywatna
 • Przedsiębiorca indywidualny
 • Firma

Wybór ten jest nieodwracalny i dokonywany na stałe. Google dostarczy Ci dokumenty księgowe tylko w przypadku kont ze statusem „Przedsiębiorca indywidualny” lub „Firma”.

Jeśli status podatkowy na Twoim koncie to „Osoba prywatna”, będziesz otrzymywać jeden dokument podatkowy – paragon – za każdym razem po zrealizowanej płatności lub zrealizowanym zwrocie środków. Kopie elektroniczne są automatycznie wysyłane na zweryfikowany adres e-mail głównej osoby kontaktowej ds. płatności. Aby otrzymywać dokumenty bez opóźnień, sprawdź, czy Twoje informacje kontaktowe są aktualne.

Jak sprawdzić swój status podatkowy

Aby sprawdzić swój status podatkowy:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona]Ustawienia płatności. Zrób to teraz
 3. Twój status podatkowy jest podany w „Profilu płatności” pośrodku strony.
Jak zmienić status podatkowy
Jeśli chcesz zmienić lub poprawić swój status podatkowy, skontaktuj się z nami. Ewentualne zmiany nie wpłyną na wcześniejsze transakcje ani dokumenty księgowe i będą obowiązywać dopiero od daty ich wprowadzenia.
Jakie dokumenty księgowe dostarczamy

Dokumenty księgowe są dostarczane dla każdego konta Google Ads. Jeśli masz kilka kont, dla każdego z nich otrzymasz oddzielny zestaw nawet wtedy, gdy wszystkie są połączone z jednym lub kilkoma kontami Moje Centrum Klienta.

Niektóre dokumenty rozliczeniowe są dostarczane wszystkim odpowiednim reklamodawcom automatycznie, a inne – na żądanie. Poniżej znajduje się szczegółowy opis poszczególnych dokumentów, jakie możemy dostarczyć:

  Co to jest? Dostarczane odpowiednim reklamodawcom automatycznie Dostarczane odpowiednim reklamodawcom na żądanie
Faktura VAT za użytkowanie Wysyłana co miesiąc z datą ostatniego dnia miesiąca. Ten dokument zawiera rzeczywiste koszty poniesione na koncie w danym miesiącu.

Wersja elektroniczna: dostępna do pobrania na koncie między 3 a 7 dniem każdego miesiąca za poprzedni miesiąc księgowy.

Wersja papierowa: wysyłana na Twój adres pocztowy po wygenerowaniu wersji elektronicznej. Dostarczenie dokumentów pocztą może zająć do dziesięciu dni roboczych.

Prośbę o duplikaty faktur papierowych za poprzednie okresy możesz zgłosić na koncie na stronie Transakcje. Aby to zrobić, kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona], Podsumowanie płatnościTransakcje. Kliknij menu obok pozycji „Faktura VAT za użytkowanie” i wybierz Drukuj ponownie. Zostanie również wygenerowana kopia umowy kupna.

Żądania dokumentów za poprzedni miesiąc można składać dopiero po 20 dniu miesiąca bieżącego (jeśli na przykład potrzebujesz kopii styczniowej faktury VAT za użytkowanie, możesz o nią poprosić dopiero po 20 lutego).

Umowa kupna Wysyłana co miesiąc z datą ostatniego dnia miesiąca. Ten dokument zawiera rzeczywiste koszty poniesione na koncie w danym miesiącu.

Faktura VAT i umowa kupna mają identyczne numery dokumentów oraz zawierają takie same koszty.
Wersja elektroniczna: dostępna do pobrania na koncie między 3 a 7 dniem każdego miesiąca za poprzedni miesiąc księgowy.

Wersja papierowa: wysyłana na Twój adres pocztowy razem z fakturą VAT za użytkowanie. Dostarczenie dokumentów pocztą może zająć do 10 dni roboczych.
Prośbę o duplikaty faktur papierowych za poprzednie okresy możesz zgłosić na koncie na stronie Transakcje. Aby to zrobić, kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona], Podsumowanie płatnościTransakcje. Kliknij menu obok pozycji „Faktura VAT za użytkowanie” i wybierz Drukuj ponownie. Zostanie również wygenerowana kopia umowy kupna.

Żądania dokumentów za poprzedni miesiąc można składać dopiero po 20 dniu miesiąca bieżącego (jeśli np. potrzebujesz kopii styczniowej umowy kupna, możesz o nią poprosić dopiero po 20 lutego).
Zaliczkowa faktura VAT

Generowana dla każdej płatności za dzień, w którym płatność została zaksięgowana. Ten dokument zawiera pełną kwotę płatności (razem z podatkiem VAT).

Numer dokumentu zaczyna się od litery „A”.

Wersja elektroniczna: dostępna do pobrania na koncie w ciągu 48 godzin od otrzymania przez nas płatności.

Wersja papierowa: wysyłana na Twój adres pocztowy po wygenerowaniu wersji elektronicznej. Dostarczenie dokumentów pocztą może zająć do dziesięciu dni roboczych.

Prośbę o duplikaty faktur papierowych za poprzednie płatności możesz zgłosić na koncie na stronie Transakcje. Aby to zrobić, kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona], Podsumowanie płatnościTransakcje.

Prośby o dokumenty można wysyłać dopiero po upływie 10 dni roboczych od pojawienia się płatności na koncie.

Akt zgody Ten dokument zawiera wszystkie wzajemne rozliczenia między Twoim kontem a Google w danym okresie, który zaczyna się 1 stycznia i nie może być dłuższy niż rok. Wersja elektroniczna: dostępna do pobrania na koncie między 3 a 7 dniem każdego miesiąca za poprzedni miesiąc księgowy.

Wersja papierowa: wysyłana automatycznie raz w roku w styczniu.
Prośbę o faktury papierowe za poprzednie okresy możesz zgłosić na koncie na stronie Transakcje. Aby to zrobić, kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona], Podsumowanie płatnościTransakcje.

Dostarczenie dokumentów w formie papierowej pocztą może zająć do 10 dni roboczych.
Faktura pro forma

Ten dokument jest tworzony na Twoim koncie, kiedy generujesz szczegóły płatności przelewem.

Możesz wydrukować kopię utworzoną na koncie po wygenerowaniu szczegółów płatności przelewem.

Wersja elektroniczna: możesz ją wygenerować, klikając przycisk „Dokonaj płatności” na stronie Historia transakcji.

Wersja papierowa: nie jest wysyłana automatycznie.

Prośbę o podstemplowaną i podpisaną fakturę proforma w wersji papierowej możesz zgłosić na stronie Transakcje. Aby to zrobić, kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona], Podsumowanie płatnościTransakcje.

Dostarczenie dokumentów w formie papierowej pocztą może zająć do 10 dni roboczych.

Warunki korzystania z usługi Ten dokument zawiera warunki korzystania z Google Ads zaakceptowane przez Ciebie przy zakładaniu konta. Wersja elektroniczna: dostępna do pobrania w ciągu 48 godzin od utworzenia konta na stronie Profil płatności. Aby ją otworzyć, kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona]Podsumowanie płatności.

Wersja papierowa: nie jest wysyłana automatycznie.
Możesz poprosić o wersję papierową na swoim koncie na stronie Profil płatności. Aby ją otworzyć, kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona]Podsumowanie płatności.
Jak zmienić adres pocztowy

Aby zmienić adres pocztowy, na który wysyłane są dokumenty:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona]Ustawienia płatności. Zrób to teraz
 3. Zaktualizuj adres pocztowy.
 4. Kliknij Zapisz.

Aby dokumenty za dany miesiąc przyszły na nowy adres, zmień stary adres co najmniej 15 dni przed końcem miesiąca. Zmiana tego pola nie ma wpływu na zapisany na koncie adres firmy.

Jak zmienić adres firmy

Zmiana adresu firmy spowoduje również zmianę adresu drukowanego na dokumentach. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona]Ustawienia płatności. Zrób to teraz
 3. W sekcji „Profil płatności” odszukaj opcję „Nazwa i adres firmy”.
 4. Kliknij ikonę ołówka, aby edytować adres.
 5. Gdy skończysz, kliknij przycisk Zapisz.

Żądania i zmiany dokumentów z wyprzedzeniem

Jak uzyskać Warunki korzystania z usługi

Warunki korzystania z usługi stają się dostępne do pobrania na stronie Ustawienia (pod ikoną narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] po wybraniu opcji Ustawienia płatności) w ciągu 48 godzin od wpisania informacji rozliczeniowych po raz pierwszy.

Wydruki

Możesz poprosić o wersję papierową Warunków korzystania z usługi, przechodząc do sekcji Warunki korzystania z usługi i wybierając Przedruki.

Wydruki są przetwarzane w ciągu 48 godzin, ale dostarczenie listu pocztą może potrwać do dziesięciu dni roboczych.

Jak uzyskać wersje papierowe dokumentów

Możesz poprosić o kopie wersji papierowych faktury VAT za użytkowanie, umowy kupna i zaliczkowej faktury VAT, a także o wersje papierowe aktu zgody i faktury pro forma. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona]Podsumowanie płatności. Zrób to teraz
 3. W prawym górnym rogu wybierz interesujący Cię zakres dat.
 4. Kliknij strzałkę obok odpowiedniego dokumentu i wybierz Drukuj ponownie.

Zostanie wygenerowane żądanie wersji papierowej wybranego dokumentu, który zostanie następnie wysłany na Twój adres pocztowy. Nie pojawi się na ekranie żadne potwierdzenie i nie musisz powtarzać tej procedury.

Uwaga

 • W przypadku żądania dokumentów w wersji elektronicznej nie możesz poprosić o ich wersje papierowe.
 • Żądania wersji papierowych są przetwarzane w ciągu 48 godzin, ale dostarczenie dokumentów pocztą może potrwać do dziesięciu dni roboczych.
Brak wersji papierowych lub dokumenty wysłane na zły adres

Jeśli dokumenty nie dotarły lub zostały wysłane na zły adres, zweryfikuj adres pocztowy podany na stronie Ustawienia na koncie. Aby to zrobić, znajdź adres firmy. Jeśli jest nieprawidłowy, popraw go według instrukcji w punkcie „Jak zmienić adres pocztowy” w tym artykule.

Po zmianie adresu odczekaj 24 godziny, aż system zsynchronizuje dane. Następnie poproś o kopie wersji papierowych żądanych dokumentów zgodnie z instrukcjami w punkcie „Jak uzyskać wersje papierowe dokumentów” powyżej.

Brak informacji rozliczeniowych

Niedawno wprowadziliśmy nowy system rozliczeniowy, w którym zmienił się sposób wyświetlania informacji rozliczeniowych. Jeśli Twoich starych informacji rozliczeniowych nie ma już na tej stronie, kliknij Wyświetl aktywności na koncie z poprzedniej wersji systemu rozliczeniowego nad tabelą aktualnej historii transakcji. Przejdziesz na stronę, z której możesz pobrać wszystkie wcześniejsze podsumowania płatności i faktury.

Jeśli nie masz już dostępu do podsumowania płatności i musisz wpisać ponownie swoje informacje rozliczeniowe, ale nie chcesz tego robić, skontaktuj się z nami, by uzyskać swoje stare informacje rozliczeniowe.

Dokumenty z błędami

Faktura VAT za użytkowanie lub umowa kupna

Jeśli dokument zawiera błędy, musisz najpierw poprawić informacje na koncie i odczekać 24 godziny, aż system je zsynchronizuje. Następnie poproś o nowe dokumenty z poziomu konta. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona]Podsumowanie płatności. Zrób to teraz
 3. W prawym górnym rogu wybierz interesujący Cię zakres dat.
 4. Poszukaj dokumentów za dany miesiąc.
 5. Kliknij strzałkę obok interesującego Cię dokumentu i wybierz Poproś o sprawdzenie.

System prześle nową wersję elektroniczną dokumentu na Twoje konto w ciągu 24 godzin, a dostarczenie wersji papierowych na Twój adres pocztowy zajmie od pięciu do dziesięciu dni. Nie zostanie wyświetlone żadne potwierdzenie i nie musisz powtarzać tej procedury.

Inne dokumenty

Jeśli jakikolwiek dokument zawiera błąd, skontaktuj się z nami i poproś o poprawioną wersję.

Podpisane, podstemplowane i zeskanowane dokumenty

Google nie dostarcza skanów dokumentów. Możesz jednak pobierać wersje dokumentów w formacie PDF na stronie Historia transakcji. Aby ją otworzyć, kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności. Dokumenty te nie będą zawierały podpisów ani pieczątek. Wynika to z faktu, że do celów księgowych i podatkowych wydruki dokumentów z podpisem i pieczątką mają taką samą ważność jak wydruki dokumentów niepodpisanych i niepodstemplowanych. Jednak wersje papierowe przesyłane na Twój adres będą podpisane i podstemplowane.

Uwaga: ta sekcja nie dotyczy kont z włączonym elektronicznym obiegiem dokumentów z poświadczonym podpisem elektronicznym. Posiadacze tych kont będą otrzymywali dokumenty elektroniczne, które mogą być używane do celów podatkowych. (Więcej informacji znajdziesz w następnej sekcji poniżej).

Elektroniczny obieg dokumentów
Elektroniczny obieg dokumentów – informacje

Dokumenty zawierające informacje w formie elektronicznej i cyfrowej są nazywane dokumentami elektronicznymi (zob. art. 3 w rozdziale I FZ RF №1-FZ).

Dokumenty elektroniczne podpisane poświadczonym podpisem elektronicznym mają w świetle prawa taką samą ważność jak papierowe oryginały, jeśli zostało to uzgodnione przez strony (zob. FZ RF z dnia 10.01.2002 №1-FZ). Nie trzeba ich drukować ani przechowywać w formie papierowej. Zgodnie z ostatnimi poprawkami do ustaw, cały obieg dokumentów między firmami może odbywać się w formie elektronicznej.

Od 23 maja 2012 r. e-faktury są pełnoprawnym zamiennikiem papierowych oryginałów i mogą być składane w urzędach podatkowych w e-formularzu. Procedura wymiany faktur została opisana w rozporządzeniu ministra finansów №50н i jest realizowana przez dostawcę systemu zarządzania dokumentami. Działania dostawców systemów zarządzania dokumentami są regulowane przez rozporządzenie № ММВ-7-6/253@, a lista zarejestrowanych dostawców takich systemów znajduje się na stronie Federalnej Służby Ochrony.

Zalety elektronicznego obiegu dokumentów:

 • Pełna zgodność z wymaganiami prawnymi.
 • Dokumenty elektroniczne nie zajmują miejsca. Możesz ograniczyć koszty drukowania dokumentów, ręcznego przetwarzania i utrzymywania papierowego archiwum.
 • Dostarczenie oryginałów dokumentów zajmuje zaledwie kilka minut. Nie trzeba czekać kilka dni czy tygodni na otrzymanie dokumentów.
Jak się zarejestrować

Aby włączyć elektroniczny obieg dokumentów, musisz założyć konto w DiaDoc.ru, zanim założysz konto Google Ads. DiaDoc.ru to usługa autoryzowanego dostawcy systemu zarządzania dokumentami SKB Kontur – największego dewelopera usług internetowych dla biznesu w Rosji. Firma ma doświadczenie we współpracy z organami państwowymi i zapewnia zgodność e-dokumentów z obowiązującymi przepisami prawa.

Aby założyć konto w DiaDoc.ru i uzyskać poświadczony podpis elektroniczny, wykonaj te instrukcje przed założeniem konta Google Ads. Google nie zwraca kosztów uzyskania certyfikatu.

Po zakończeniu rejestracji załóż konto Google Ads i zaznacz odpowiednie pole wyboru, by włączyć elektroniczny obieg dokumentów.

Włączanie i wyłączanie elektronicznego obiegu dokumentów

Rezygnacja

W każdej chwili możesz włączyć opcję otrzymywania dokumentów pocztą. Pamiętaj jednak, że nie będziemy mogli wysłać Ci dokumentów z poprzednich miesięcy. Nie będziesz też otrzymywać dokumentów e-mailem.

Aby zrezygnować z tej opcji:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona]Ustawienia płatności. Zrób to teraz
 3. Kliknij Edytuj obok swojego adresu pocztowego.
 4. Usuń zaznaczenie opcji elektronicznego obiegu dokumentów.
 5. Kliknij Zapisz.

Od następnego miesiąca Twoje dokumenty będą wysyłane pocztą. Będą one nadal dostępne do pobrania w Historii transakcji.

Włączanie opcji

Jeśli podczas zakładania konta Google Ads nie masz założonego konta w DiaDoc.ru, nie możesz włączyć elektronicznego obiegu dokumentów.

Jeśli jednak konto w DiaDoc.ru zostało utworzone przed zarejestrowaniem się w Google Ads, możesz włączyć tę funkcję w dowolnym momencie. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona]Ustawienia płatności. Zrób to teraz
 3. Kliknij Edytuj obok swojego adresu pocztowego.
 4. Zaznacz pole wyboru obok opcji elektronicznego obiegu dokumentów.
 5. Kliknij Zapisz.

Od następnego miesiąca Twoje dokumenty będą wysyłane w formie elektronicznej. Nie będziesz już otrzymywać dokumentów pocztą.

Inne najczęstsze pytania

Jak obliczane są sumy na fakturze VAT za użytkowanie i w umowie kupna

Podatek VAT jest obliczany w oparciu o użytkowanie. Faktura VAT za użytkowanie i umowa kupna zawierają kwotę zapłaconą za użytkowanie oraz podatek VAT, jak w przykładach poniżej:

Przykład faktury VAT za użytkowanie
Example usage VAT invoice

Przykład umowy kupna
Example act of acceptance

Dokumenty z łączną sumą zero

Istnieje możliwość otrzymania faktury lub umowy kupna z sumą zero. Dzieje się tak, jeśli na Twoim koncie został wykorzystany kod promocyjny, którego kwota pokryła wszystkie koszty w okresie objętym raportem. Po wykorzystaniu kwoty promocyjnej na fakturze znów będą widoczne koszty.

Stosowanie przez Google skrótu „OOO”

Właściwości faktury w Rosji zostały określone w paragrafie 5 artykułu 169 rosyjskiej ustawy podatkowej. Także właściwości, które nie zostały opisane w paragrafach 5 i 6 artykułu 169, nie stanowią podstaw do odrzucenia faktury wystawionej przez sprzedawcę.

W świetle rosyjskich przepisów podatkowych faktura wystawiona przez Google ze skróconą nazwą sprzedawcy jest uznawana za ważną.

Rozbieżności w akcie zgody

Jeśli zauważysz, że w akcie zgody brakuje transakcji, zostały one prawdopodobnie zawarte na innym koncie Google Ads. Płatność mogła np. zostać zrealizowana na inne konto Google Ads zarejestrowane na Twoją firmę lub na inną firmę, której kontem zarządzasz. Dzieje się tak, jeśli w chwili realizacji płatności podasz numer konta bankowego Google należący do innego konta Google Ads.

Każde konto Google Ads ma własny numer konta bankowego Google, który trzeba podać podczas realizacji przelewu. Jeśli podejrzewasz, że przelew mógł trafić na niewłaściwe konto, sprawdź, czy numer rachunku bankowego podany na przelewie zgadza się z numerem konta bankowego Google na Twoim koncie Google Ads.

Aby sprawdzić numer konta bankowego Google dla swojego konta Google Ads na fakturze pro forma:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatnościZrób to teraz
 3. W menu po lewej stronie kliknij Transakcje.
 4. Wyświetl ostatni miesiąc, w którym była zrealizowana płatność, i kliknij Dokumenty.
 5. Kliknij link Pro forma.
 6. Sprawdź numer konta bankowego Google na wniosku o przelew.

Jeśli numery na koncie i zleceniu zapłaty są różne, oznacza to, że przelew trafił na inne konto Google Ads. Jeśli oba konta są zarejestrowane na tę samą osobę prawną, musisz poprosić o wystawienie aktu zgody na konto, na które trafił przelew.

Fakturowanie miesięczne

Some commercial invoices for the month of June were mistakenly issued with misprinted dates of May 1-30 June 2021 (they should have said June 1-30). All other information on the invoices, including the amount to be paid, is correct. 

If you cannot pay your invoices because of this issue, contact us to get your invoices corrected.

Subscribe to this Community thread for updates.

Jeśli prowadzisz działalność w Rosji i podczas zakładania konta Google Ads wybierzesz status podatkowy „Przedsiębiorca indywidualny” lub „Firma”, Google dostarczy Ci dokumenty księgowe.

Zakładając konto Google Ads, musisz wybrać jeden z poniższych statusów podatkowych:

 • Przedsiębiorca indywidualny
 • Firma
Jak sprawdzić swój status podatkowy

Aby sprawdzić swój status podatkowy:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona]Ustawienia płatności. Zrób to teraz
 3. Twój status podatkowy jest podany w „Profilu płatności” pośrodku strony.
Jak zmienić status podatkowy
Jeśli chcesz zmienić lub skorygować status podatkowy, musisz zamknąć konto i utworzyć nowe.
Jakie dokumenty księgowe dostarczamy

Dokumenty księgowe są dostarczane dla każdego konta Google Ads. Jeśli masz kilka kont, dla każdego z nich otrzymasz oddzielny zestaw nawet wtedy, gdy wszystkie są połączone z jednym lub kilkoma kontami Moje Centrum Klienta.

Niektóre dokumenty rozliczeniowe są dostarczane wszystkim odpowiednim reklamodawcom automatycznie, a inne – na żądanie. Poniżej znajduje się szczegółowy opis poszczególnych dokumentów, jakie możemy dostarczyć:

  Co to jest? Dostarczane odpowiednim reklamodawcom automatycznie Dostarczane odpowiednim reklamodawcom na żądanie
Faktura VAT za użytkowanie Wysyłana co miesiąc z datą ostatniego dnia miesiąca. Ten dokument zawiera rzeczywiste koszty poniesione na koncie w danym miesiącu.

Wersja elektroniczna: dostępna do pobrania na koncie między 3 a 7 dniem każdego miesiąca za poprzedni miesiąc księgowy.

Wersja papierowa: wysyłana na Twój adres pocztowy po wygenerowaniu wersji elektronicznej. Dostarczenie dokumentów pocztą może zająć do dziesięciu dni roboczych.

Prośbę o duplikaty faktur papierowych za poprzednie okresy możesz zgłosić na koncie na stronie Transakcje. Aby ją otworzyć, kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona], Podsumowanie płatnościWyświetlanie transakcji. Kliknij menu obok pozycji „Faktura VAT za użytkowanie” i wybierz Drukuj ponownie. Zostanie również wygenerowana kopia umowy kupna.

Żądania dokumentów za poprzedni miesiąc można składać dopiero po 20 dniu miesiąca bieżącego (jeśli na przykład potrzebujesz kopii styczniowej faktury VAT za użytkowanie, możesz o nią poprosić dopiero po 20 lutego).

Umowa kupna Wysyłana co miesiąc z datą ostatniego dnia miesiąca. Ten dokument zawiera rzeczywiste koszty poniesione na koncie w danym miesiącu.

Faktura VAT i umowa kupna mają identyczne numery dokumentów oraz zawierają takie same koszty.
Wersja elektroniczna: dostępna do pobrania na koncie między 3 a 7 dniem każdego miesiąca za poprzedni miesiąc księgowy.

Wersja papierowa: wysyłana na Twój adres pocztowy razem z fakturą VAT za użytkowanie. Dostarczenie dokumentów pocztą może zająć do 10 dni roboczych.
Prośbę o duplikaty faktur papierowych za poprzednie okresy możesz zgłosić na koncie na stronie Transakcje. Kliknij menu obok „Faktura VAT za użytkowanie” i wybierz Drukuj. Zostanie również wygenerowana kopia umowy kupna.

Żądania dokumentów za poprzedni miesiąc można składać dopiero po 20 dniu miesiąca bieżącego (jeśli np. potrzebujesz kopii styczniowej umowy kupna, możesz o nią poprosić dopiero po 20 lutego).
Akt zgody Ten dokument zawiera wszystkie wzajemne rozliczenia między Twoim kontem a Google w danym okresie, który zaczyna się 1 stycznia i nie może być dłuższy niż rok. Wersja elektroniczna: dostępna do pobrania na koncie między 3 a 7 dniem każdego miesiąca za poprzedni miesiąc księgowy.

Wersja papierowa: wysyłana automatycznie raz w roku w styczniu.
Prośbę o faktury papierowe za poprzednie okresy możesz zgłosić na koncie na stronie Transakcje.

Dostarczenie dokumentów w formie papierowej pocztą może zająć do 10 dni roboczych.
Jak zmienić adres pocztowy

Aby zmienić adres pocztowy, na który wysyłane są dokumenty:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona]Ustawienia płatności. Zrób to teraz
 3. Odszukaj opcję Dostarczanie faktur pocztą w sekcji „Konto płatności”.
 4. Kliknij ikonę ołówka, a następnie zaktualizuj swój adres pocztowy.
 5. Kliknij Zapisz.

Aby dokumenty za dany miesiąc przyszły na nowy adres, zmień stary adres co najmniej 15 dni przed końcem miesiąca. Zmiana tego pola nie ma wpływu na zapisany na koncie adres firmy.

Jak zmienić adres firmy

Zmiana adresu firmy spowoduje również zmianę adresu drukowanego na dokumentach. Aby zmienić adres firmy, skontaktuj się z nami.

Żądania i zmiany dokumentów z wyprzedzeniem

Jak uzyskać wersje papierowe dokumentów

Możesz poprosić o kopie wersji papierowych faktury VAT za użytkowanie, umowy kupna i zaliczkowej faktury VAT, a także o wersje papierowe aktu zgody i faktury pro forma. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności. Zrób to teraz
 3. W menu po lewej stronie kliknij Transakcje lub Dokumenty.
 4. Użyj menu, by wybrać zakres dat, który Cię interesuje.
 5. Kliknij strzałkę obok żądanego dokumentu i wybierz Wydrukuj.

Zostanie wygenerowane żądanie wersji papierowej wybranego dokumentu, który zostanie następnie wysłany na Twój adres pocztowy. Nie pojawi się na ekranie żadne potwierdzenie i nie musisz powtarzać tej procedury.

Uwaga

 • W przypadku żądania dokumentów w wersji elektronicznej nie możesz poprosić o ich wersje papierowe.
 • Żądania wersji papierowych są przetwarzane w ciągu 48 godzin, ale dostarczenie dokumentów pocztą może potrwać do dziesięciu dni roboczych.
Brak wersji papierowych lub dokumenty wysłane na zły adres

Jeśli dokumenty nie dotarły lub zostały wysłane na zły adres, zweryfikuj adres pocztowy podany w sekcji „Konto płatności” na stronie Ustawienia na koncie. Jeśli jest nieprawidłowy, popraw go według instrukcji w punkcie „Jak zmienić adres pocztowy” w tym artykule.

Po zmianie adresu odczekaj 24 godziny, aż system zsynchronizuje dane. Następnie poproś o kopie wersji papierowych żądanych dokumentów zgodnie z instrukcjami w punkcie „Jak uzyskać wersje papierowe dokumentów” powyżej.

Brak informacji rozliczeniowych

Wprowadziliśmy nowy system rozliczeniowy i Twoje stare podsumowania płatności nie są już dostępne. Możesz zamiast tego używać podsumowania kampanii, by weryfikować informacje o kosztach.

Aby uzyskać wcześniejsze faktury, skontaktuj się z nami.

Dokumenty z błędami

Faktura VAT za użytkowanie lub umowa kupna

Jeśli dokument zawiera błędy, musisz najpierw poprawić informacje na koncie i odczekać 24 godziny, aż system je zsynchronizuje. Następnie poproś o nowe dokumenty z poziomu konta. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności. Zrób to teraz
 3. W menu po lewej stronie kliknij Transakcje lub Dokumenty.
 4. Użyj menu, by wybrać zakres dat, który Cię interesuje.
 5. Poszukaj dokumentów za dany miesiąc.
 6. Kliknij strzałkę obok interesującego Cię dokumentu i wybierz Poproś o sprawdzenie.

System prześle nową wersję elektroniczną dokumentu na Twoje konto w ciągu 24 godzin, a dostarczenie wersji papierowych na Twój adres pocztowy zajmie od pięciu do dziesięciu dni. Nie zostanie wyświetlone żadne potwierdzenie i nie musisz powtarzać tej procedury.

Inne dokumenty

Jeśli jakikolwiek dokument zawiera błąd, skontaktuj się z nami i poproś o poprawioną wersję.

Podpisane, podstemplowane i zeskanowane dokumenty

Google nie dostarcza skanów dokumentów. Możesz jednak pobierać wersje dokumentów w formacie PDF na stronie Transakcje. Aby ją otworzyć, kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności. Dokumenty te nie będą zawierały podpisów ani pieczątek. Wynika to z faktu, że do celów księgowych i podatkowych wydruki dokumentów z podpisem i pieczątką mają taką samą ważność jak wydruki dokumentów niepodpisanych i niepodstemplowanych. Jednak wersje papierowe przesyłane na Twój adres będą podpisane i podstemplowane.

Uwaga: ta sekcja nie dotyczy kont z włączonym elektronicznym obiegiem dokumentów z poświadczonym podpisem elektronicznym. Posiadacze tych kont będą otrzymywali dokumenty elektroniczne, które mogą być używane do celów podatkowych. (Więcej informacji znajdziesz w następnej sekcji poniżej).

Elektroniczny obieg dokumentów
Elektroniczny obieg dokumentów – informacje

Dokumenty zawierające informacje w formie elektronicznej i cyfrowej są nazywane dokumentami elektronicznymi (zob. art. 3 w rozdziale I FZ RF №1-FZ).

Dokumenty elektroniczne podpisane poświadczonym podpisem elektronicznym mają w świetle prawa taką samą ważność jak papierowe oryginały, jeśli zostało to uzgodnione przez strony (zob. FZ RF z dnia 10.01.2002 №1-FZ). Nie trzeba ich drukować ani przechowywać w formie papierowej. Zgodnie z ostatnimi poprawkami do ustaw, cały obieg dokumentów między firmami może odbywać się w formie elektronicznej.

Od 23 maja 2012 r. e-faktury są pełnoprawnym zamiennikiem papierowych oryginałów i mogą być składane w urzędach podatkowych w e-formularzu. Procedura wymiany faktur została opisana w rozporządzeniu ministra finansów №50н i jest realizowana przez dostawcę systemu zarządzania dokumentami. Działania dostawców systemów zarządzania dokumentami są regulowane przez rozporządzenie № ММВ-7-6/253@, a lista zarejestrowanych dostawców takich systemów znajduje się na stronie Federalnej Służby Ochrony.

Zalety elektronicznego obiegu dokumentów:

 • Pełna zgodność z wymaganiami prawnymi.
 • Dokumenty elektroniczne nie zajmują miejsca. Możesz ograniczyć koszty drukowania dokumentów, ręcznego przetwarzania i utrzymywania papierowego archiwum.
 • Dostarczenie oryginałów dokumentów zajmuje zaledwie kilka minut. Nie trzeba czekać kilka dni czy tygodni na otrzymanie dokumentów.
Jak się zarejestrować

Aby włączyć elektroniczny obieg dokumentów, musisz założyć konto w DiaDoc.ru. DiaDoc.ru to usługa autoryzowanego dostawcy systemu zarządzania dokumentami SKB Kontur – największego dewelopera usług internetowych dla biznesu w Rosji. Firma ma doświadczenie we współpracy z organami państwowymi i zapewnia zgodność e-dokumentów z obowiązującymi przepisami prawa.

Aby założyć konto w DiaDoc.ru i uzyskać poświadczony podpis elektroniczny, wykonaj te instrukcje. Google nie zwraca kosztów uzyskania certyfikatu.

Po zakończeniu rejestracji włącz elektroniczny obieg dokumentów na swoim koncie Google Ads.

Włączanie i wyłączanie elektronicznego obiegu dokumentów

Rezygnacja

W każdej chwili możesz włączyć opcję otrzymywania dokumentów pocztą. Pamiętaj jednak, że nie będziemy mogli wysłać Ci dokumentów z poprzednich miesięcy. Nie będziesz też otrzymywać dokumentów e-mailem.

Aby zrezygnować z tej opcji:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona]Ustawienia płatności. Zrób to teraz
 3. W sekcji „Konto płatności” odznacz opcję elektronicznego przepływu dokumentów w polu „Dostarczanie dokumentów drogą elektroniczną”.
 4. Kliknij Zapisz.

Od następnego miesiąca Twoje dokumenty będą wysyłane pocztą. Będą one nadal dostępne do pobrania w Historii transakcji.

Włączanie opcji

Jeśli nie masz konta w DiaDoc.ru, nie możesz włączyć elektronicznego obiegu dokumentów. Jeśli jednak masz konto w DiaDoc.ru, możesz włączyć tę funkcję w dowolnym momencie. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona]Ustawienia płatności. Zrób to teraz
 3. Kliknij Sprawdź, czy się kwalifikujesz obok pola „Dostarczanie dokumentów elektronicznych”.
 4. Jeśli masz już konto w DiaDoc, zaznacz pole „Odbieraj dokumenty księgowe tylko w formie elektronicznej z certyfikowanym podpisem elektronicznym”.
 5. Kliknij Zapisz.

Od następnego miesiąca Twoje dokumenty będą wysyłane w formie elektronicznej. Nie będziesz już otrzymywać dokumentów pocztą.

Jeśli wyświetli się komunikat, że nie możesz otrzymywać dokumentów w formie elektronicznej, oznacza to, że nie ukończono rejestracji w DiaDoc.

Inne najczęstsze pytania

Jak obliczane są sumy na fakturze VAT za użytkowanie i w umowie kupna

Podatek VAT jest obliczany w oparciu o użytkowanie. Faktura VAT za użytkowanie i umowa kupna zawierają kwotę zapłaconą za użytkowanie oraz podatek VAT, jak w przykładach poniżej:

Przykład faktury VAT za użytkowanie
Example usage VAT invoice

Przykład umowy kupna
Example act of acceptance

Dokumenty z łączną sumą zero

Istnieje możliwość otrzymania faktury lub umowy kupna z sumą zero. Dzieje się tak, jeśli na Twoim koncie został wykorzystany kod promocyjny, którego kwota pokryła wszystkie koszty w okresie objętym raportem. Po wykorzystaniu kwoty promocyjnej na fakturze znów będą widoczne koszty.

Stosowanie przez Google skrótu „OOO”

Właściwości faktury w Rosji zostały określone w paragrafie 5 artykułu 169 rosyjskiej ustawy podatkowej. Także właściwości, które nie zostały opisane w paragrafach 5 i 6 artykułu 169, nie stanowią podstaw do odrzucenia faktury wystawionej przez sprzedawcę.

W świetle rosyjskich przepisów podatkowych faktura wystawiona przez Google ze skróconą nazwą sprzedawcy jest uznawana za ważną.

Rozbieżności w akcie zgody

Jeśli zauważysz, że w akcie zgody brakuje transakcji, zostały one prawdopodobnie zawarte na innym koncie Google Ads. Płatność mogła np. zostać zrealizowana na inne konto Google Ads zarejestrowane na Twoją firmę lub na inną firmę, której kontem zarządzasz. Dzieje się tak, jeśli w chwili realizacji płatności podasz numer konta bankowego Google należący do innego konta Google Ads.

Każde konto Google Ads ma własny numer konta bankowego Google, który trzeba podać podczas realizacji przelewu. Jeśli podejrzewasz, że przelew mógł trafić na niewłaściwe konto, sprawdź, czy numer rachunku bankowego podany na przelewie zgadza się z numerem konta bankowego Google na Twoim koncie Google Ads.

Aby sprawdzić numer konta bankowego Google dla swojego konta Google Ads na fakturze pro forma:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności. Zrób to teraz
 3. W menu po lewej stronie kliknij Transakcje.
 4. Wyświetl ostatni miesiąc, w którym była zrealizowana płatność, i kliknij Dokumenty.
 5. Kliknij link Pro forma.
 6. Sprawdź numer konta bankowego Google na wniosku o przelew.

Jeśli numery na koncie i zleceniu zapłaty są różne, oznacza to, że przelew trafił na inne konto Google Ads. Jeśli oba konta są zarejestrowane na tę samą osobę prawną, musisz poprosić o wystawienie aktu zgody na konto, na które trafił przelew.

Powiązane artykuły:

Fakturowanie miesięczne

Uwaga

Ta instrukcja odnosi się wyłącznie do klientów z ustawieniem płatności fakturowania miesięcznego.

Jeśli płacisz za korzystanie z Google Ads za pomocą fakturowania miesięcznego, możesz otrzymać fakturę na jeden z tych sposobów:

 1. E-mail: prześlemy Ci fakturę e-mailem w ciągu pięciu dni roboczych od początku każdego miesiąca. Będzie ona obejmować Twoje koszty za miniony miesiąc (aby móc otrzymywać faktury tą drogą, musisz zweryfikować swój adres e-mail).
 2. Poczta: możesz otrzymywać kopie faktur pocztą tradycyjną, jeśli zaznaczysz taką opcję w trakcie konfigurowania konta. Możesz przeglądać i edytować te ustawienia na swojej stronie Ustawienia płatności, w sekcji Dostarczanie faktur pocztą elektroniczną lub Dostarczanie faktur pocztą.
 3. Konto: na koncie Google Ads będzie dostępna wersja elektroniczna faktury, którą możesz wyświetlić, wydrukować lub pobrać.
Jak znaleźć fakturę na koncie

Jeśli masz ustawienie płatności fakturowania miesięcznego, faktury znajdziesz, wykonując te czynności:

 1. Zaloguj się na konto menedżera Google Ads dokonujące płatności lub na konto menedżera nadrzędne wobec niego.
 2. W prawym górnym rogu kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona]Dokumenty rozliczeniowe.
 3. W kolumnie „Numer dokumentu” odszukaj fakturę, którą chcesz wyświetlić.
 4. Wybierz faktury, które chcesz pobrać, i kliknij Pobierz wybrane w prawym górnym rogu.
Jak znaleźć faktury z okresu przed przejściem na fakturowanie miesięczne

Aby uzyskać dostęp do faktur wygenerowanych przed przejściem na fakturowanie miesięczne:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności. Zrób to teraz
 3. Kliknij Przeniesienie płatności w menu po lewej stronie.
 4. Kliknij ustawienia faktury, dla których chcesz wyświetlić wcześniejsze faktury.
 5. Aby przeglądać wcześniejsze faktury, kliknij link Transakcje po lewej stronie.
 6. Gdy skończysz, kliknij Wróć do bieżących ustawień w górnym rogu.
Jak zrezygnować z wersji papierowych

Jeśli masz włączone ustawienie płatności fakturowania miesięcznego i chcesz otrzymywać faktury wyłącznie e-mailem, rezygnując z otrzymywania ich w formie papierowej:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona]Ustawienia płatności. Zrób to teraz
 3. W sekcji „Konto płatności” usuń wszystkie adresy znajdujące się w obszarze Dostarczanie faktur pocztą.
 4. Dodaj adres w sekcji Dostarczanie faktur pocztą elektroniczną.
Brak informacji rozliczeniowych

Wprowadziliśmy nowy system rozliczeniowy i Twoje stare podsumowania płatności nie są już dostępne. Możesz zamiast tego używać podsumowania kampanii, by weryfikować informacje o kosztach.

Aby uzyskać wcześniejsze faktury, skontaktuj się z nami.

Powiązany artykuł:

Fakturowanie miesięczne

Uwaga

Ta instrukcja odnosi się wyłącznie do klientów z ustawieniem płatności fakturowania miesięcznego.

Jeśli płacisz za korzystanie z Google Ads za pomocą fakturowania miesięcznego, możesz otrzymać fakturę na jeden z dwóch sposobów:

Od kwietnia 2018 r. firma pocztowa Blue Dart nie będzie już dostarczać wydrukowanych faktur w Indiach. Ta zmiana dotyczy tylko faktur w formie papierowej wystawionych przez Google India Private Limited.
 1. E-mail: prześlemy Ci fakturę e-mailem w ciągu siedmiu dni roboczych od początku każdego miesiąca. Będzie ona obejmować Twoje koszty za miniony miesiąc (aby móc otrzymywać faktury tą drogą, musisz zweryfikować swój adres e-mail).
 2. Konto: na koncie Google Ads będzie dostępna wersja elektroniczna faktury, którą możesz wyświetlić, wydrukować lub pobrać.
Jak znaleźć fakturę na koncie

Jeśli masz ustawienie płatności fakturowania miesięcznego, faktury znajdziesz, wykonując te czynności:

 1. Zaloguj się na konto menedżera Google Ads dokonujące płatności lub na konto menedżera nadrzędne wobec niego.
 2. W prawym górnym rogu kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona]Dokumenty rozliczeniowe.
 3. W kolumnie „Numer dokumentu” odszukaj fakturę, którą chcesz wyświetlić.
 4. Wybierz faktury, które chcesz pobrać, i kliknij Pobierz wybrane w prawym górnym rogu.
Jak znaleźć faktury z okresu przed przejściem na fakturowanie miesięczne

Aby uzyskać dostęp do faktur wygenerowanych przed przejściem na fakturowanie miesięczne:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności. Zrób to teraz
 3. Kliknij Przeniesienie płatności w menu po lewej stronie.
 4. Kliknij ustawienia faktury, dla których chcesz wyświetlić wcześniejsze faktury.
 5. Aby przeglądać wcześniejsze faktury, kliknij link Transakcje po lewej stronie.
 6. Gdy skończysz, kliknij Wróć do bieżących ustawień w górnym rogu.
Jak zrezygnować z wersji papierowych

Jeśli masz włączone ustawienie płatności fakturowania miesięcznego i chcesz otrzymywać faktury wyłącznie e-mailem, rezygnując z otrzymywania ich w formie papierowej:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona]Ustawienia płatności. Zrób to teraz
 3. W sekcji „Konto płatności” usuń wszystkie adresy znajdujące się w obszarze Dostarczanie faktur pocztą.
 4. Dodaj adres w sekcji Dostarczanie faktur pocztą elektroniczną.
Brak informacji rozliczeniowych

Wprowadziliśmy nowy system rozliczeniowy i Twoje stare podsumowania płatności nie są już dostępne. Możesz zamiast tego używać podsumowania kampanii, by weryfikować informacje o kosztach.

Aby uzyskać wcześniejsze faktury, skontaktuj się z nami.

Powiązany artykuł:

Fakturowanie miesięczne

Uwaga

Ta instrukcja odnosi się wyłącznie do klientów z ustawieniem płatności fakturowania miesięcznego.

Jeśli płacisz za korzystanie z Google Ads za pomocą fakturowania miesięcznego, możesz otrzymać fakturę na jeden z kilku sposobów:

 1. E-mail: fakturę handlową oraz dokument Nota Fiscal otrzymasz e-mailem między piątym a dziesiątym dniem każdego miesiąca. Będą one obejmować koszty za miniony miesiąc (aby móc otrzymywać faktury tą drogą, musisz zweryfikować swój adres e-mail).
 2. Konto: udostępnimy Ci elektroniczne wersje faktury handlowej oraz dokumentu Nota Fiscal na koncie Google Ads. Będzie można je wyświetlić, wydrukować lub pobrać.

Te instrukcje dotyczą tylko reklamodawców korzystających z fakturowania miesięcznego. Większość reklamodawców korzysta z płatności automatycznych lub ręcznych.

Jak znaleźć fakturę na koncie

Jeśli masz ustawienie płatności fakturowania miesięcznego, faktury znajdziesz, wykonując te czynności:

 1. Zaloguj się na konto menedżera Google Ads dokonujące płatności lub na konto menedżera nadrzędne wobec niego.
 2. W prawym górnym rogu kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona]Dokumenty rozliczeniowe.
 3. W kolumnie „Numer dokumentu” odszukaj fakturę, którą chcesz wyświetlić.
 4. Wybierz faktury, które chcesz pobrać, i kliknij Pobierz wybrane w prawym górnym rogu.

Przeglądanie poprzednich konfiguracji płatności

Aby uzyskać dostęp do faktur wygenerowanych przed przejściem na fakturowanie miesięczne:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności. Zrób to teraz
 3. Kliknij link Przeniesienie płatności w menu po lewej stronie.
 4. Kliknij „Ustawienia faktury”, dla których chcesz wyświetlić wcześniejsze faktury.
 5. W menu po lewej stronie kliknij Transakcje.
 6. Gdy skończysz, kliknij Wróć do bieżących ustawień w prawym górnym rogu.
Brak informacji rozliczeniowych

Wprowadziliśmy nowy system rozliczeniowy i Twoje stare podsumowania płatności nie są już dostępne. Możesz zamiast tego używać podsumowania kampanii, by weryfikować informacje o kosztach.

Aby uzyskać wcześniejsze faktury, skontaktuj się z nami.

Fakturowanie miesięczne

Uwaga

Ta instrukcja odnosi się wyłącznie do klientów z ustawieniem płatności fakturowania miesięcznego.

Jeśli płacisz za korzystanie z Google Ads za pomocą fakturowania miesięcznego, otrzymasz fakturę e-mailem oraz na swoim koncie. Dodatkowo w każdym miesiącu otrzymasz fakturę obejmującą lokalne podatki od firmy MakeBill, lokalnego partnera Google do wystawiania faktur. Oto szczegółowe informacje dotyczące Twojej faktury Google Ads:

 1. E-mail: prześlemy Ci fakturę e-mailem w ciągu pięciu dni roboczych od początku każdego miesiąca. Będzie ona obejmować Twoje koszty za miniony miesiąc (aby móc otrzymywać faktury tą drogą, musisz zweryfikować swój adres e-mail).
 2. Konto: na koncie Google Ads będzie dostępna wersja elektroniczna faktury, którą możesz wyświetlić, wydrukować lub pobrać.
Jak znaleźć fakturę na koncie

Jeśli masz ustawienie płatności fakturowania miesięcznego, faktury znajdziesz, wykonując te czynności:

 1. Zaloguj się na konto menedżera Google Ads dokonujące płatności lub na konto menedżera nadrzędne wobec niego.
 2. W prawym górnym rogu kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona]Dokumenty rozliczeniowe.
 3. W kolumnie „Numer dokumentu” odszukaj fakturę, którą chcesz wyświetlić.
 4. Wybierz faktury, które chcesz pobrać, i kliknij Pobierz wybrane w prawym górnym rogu.
Jak znaleźć faktury z okresu przed przejściem na fakturowanie miesięczne

Aby uzyskać dostęp do faktur wygenerowanych przed przejściem na fakturowanie miesięczne:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności. Zrób to teraz
 3. Kliknij link Przeniesienie płatności w menu po lewej stronie.
 4. Kliknij „Ustawienia faktury”, dla których chcesz wyświetlić wcześniejsze faktury.
 5. W menu po lewej stronie kliknij Transakcje.
 6. Gdy skończysz, kliknij Wróć do bieżących ustawień w prawym górnym rogu.
Brak informacji rozliczeniowych

Wprowadziliśmy nowy system rozliczeniowy i Twoje stare podsumowania płatności nie są już dostępne. Możesz zamiast tego używać podsumowania kampanii, by weryfikować informacje o kosztach.

Aby uzyskać wcześniejsze faktury, skontaktuj się z nami.

Powiązany artykuł:

Wybierz ustawienie płatności:

Płatności automatyczne lub ręczne (większość reklamodawców)
Pamiętaj: w większości krajów Google Ads nie wysyła pewnych dokumentów, np. lokalnych faktur VAT, wyciągów ani pokwitowań płatności, pocztą tradycyjną ani elektroniczną. Jeśli jednak dokumenty te są dostępne w Twoim kraju, możesz je pobrać z konta. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, sprawdź linki poniżej.

Znajdź i wydrukuj bieżące i wcześniejsze faktury

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności. Zrób to teraz
 3. W menu po lewej stronie kliknij opcję Transakcje.
 4. Ustaw zakres dat nad tabelą, aby odpowiadał fakturom, które chcesz zobaczyć.
 5. Domyślny widok to „Ostatnie 3 miesiące” i wyświetlają się w nim najnowsze obciążenia, uznania i faktury.
 6. Aby przeglądać wcześniejsze faktury, ustaw zakres dat, korzystając z menu. Jeśli na przykład chcesz zobaczyć faktury z tego roku kalendarzowego, wybierz Bieżący rok.
 7. Kliknij w tabeli zakładkę Dokumenty pod miesiącem, za który chcesz zobaczyć fakturę, i wybierz format PDF lub XML, by ją pobrać.
 8. Faktura za określony miesiąc jest dostępna od trzeciego dnia roboczego kolejnego miesiąca razem z notą kredytową na taką samą kwotę. Oddzielna faktura za każdą płatność jest dostępna trzy dni robocze po przetworzeniu płatności. Na przykład faktura za wrzesień będzie dostępna 3 października. Jeśli płatność miała miejsce w poniedziałek 5 września, odpowiednią fakturę będzie można pobrać 8 września.
 9. Faktura zostanie pobrana na Twój komputer i będzie ją można wydrukować.
Jak wyświetlić lub wydrukować pokwitowanie płatności

Czasami trzeba wydrukować pokwitowanie opłaty dokonanej w bieżącym miesiącu. Wyciąg jest generowany dopiero trzeciego dnia następnego miesiąca, dlatego możesz wydrukować na swoje potrzeby pokwitowanie płatności. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności. Zrób to teraz
 3. W menu po lewej stronie kliknij opcję Transakcje.
 4. Ustaw odpowiedni zakres dat w tabeli.
 5. U góry tabeli powinien być wybrany Szczegółowy widok transakcji, a nie Widok podsumowania.
 6. Kliknij odpowiedni link Płatność w kolumnie Opis. Pokwitowanie do wydruku pojawi się w nowym oknie przeglądarki.
 7. Aby wydrukować pokwitowanie, otwórz menu Plik w przeglądarce i kliknij Drukuj. Jeśli chcesz je pobrać i zapisać kopię na swoim komputerze, kliknij pokwitowanie prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz jako.
Problem ze znalezieniem faktury
Istnieje kilka powodów, dla których znalezienie określonej faktury może być niemożliwe:
 • Faktury obejmujące lokalne podatki i wyciągi są generowane raz w miesiącu, natomiast opłaty mogą być naliczane przez cały miesiąc (możesz wydrukować pokwitowanie każdej płatności). Faktura obejmująca lokalne podatki lub wyciąg za określony miesiąc są dostępne od piątego dnia roboczego kolejnego miesiąca. Na przykład faktura obejmująca lokalne podatki lub wyciąg za kwiecień będą gotowe najpóźniej 5 maja (przy założeniu, że okres 1–5 maja nie obejmuje weekendu).
 • Być może zakres dat dla tabeli historii transakcji nie był ustawiony prawidłowo. Upewnij się, że odpowiada on okresowi, za który chcesz zobaczyć faktury.

Wskazówka

Google nie wysyła faktur pocztą ani e-mailem w przypadku płatności automatycznych i ręcznych, chyba że korzystasz z ustawień fakturowania miesięcznego (limit kredytowy).

Wprowadzanie zmian w fakturze

Jeśli Twoje informacje rozliczeniowe uległy zmianie, pamiętaj o tych kwestiach dotyczących faktur:

 • Faktury za transakcje w bieżącym miesiącu są zazwyczaj wystawiane piątego dnia roboczego następnego miesiąca. Jeśli zaktualizujesz informacje rozliczeniowe w bieżącym miesiącu lub przed piątym dniem roboczym następnego miesiąca, kolejna faktura powinna odzwierciedlać zmienione informacje. Wszelkie zmiany wprowadzone po piątym dniu roboczym miesiąca, czyli po wystawieniu faktury za transakcje w poprzednim miesiącu, zostaną odzwierciedlone na fakturze za kolejny miesiąc.
 • Załóżmy na przykład, że jest maj, a Twoje informacje rozliczeniowe uległy zmianie. Jeśli zaktualizujesz informacje rozliczeniowe w Google Ads przed piątym dniem roboczym w czerwcu, następna faktura (wystawiona piątego dnia roboczego w czerwcu) powinna odzwierciedlać zmienione informacje. Jeśli np. zaktualizujesz informacje rozliczeniowe szóstego dnia roboczego w czerwcu, faktura, która została już wystawiona (piątego dnia roboczego tego miesiąca), nie zmieni się, ale już kolejna faktura (wystawiona piątego dnia roboczego w lipcu) będzie odzwierciedlać zaktualizowane informacje.
Brak informacji rozliczeniowych

Niedawno wprowadziliśmy nowy system rozliczeniowy, w którym zmienił się sposób wyświetlania informacji rozliczeniowych. Jeśli Twoich starych informacji rozliczeniowych nie ma już na tej stronie, kliknij Wyświetl aktywności na koncie z poprzedniej wersji systemu rozliczeniowego nad tabelą aktualnej historii transakcji. Przejdziesz na stronę, z której możesz pobrać wszystkie wcześniejsze podsumowania płatności i faktury.

Jeśli nie masz już dostępu do podsumowania płatności i musisz wpisać ponownie swoje informacje rozliczeniowe, ale nie chcesz tego robić, skontaktuj się z nami, by uzyskać swoje stare informacje rozliczeniowe.

Fakturowanie miesięczne

Uwaga

Ta instrukcja odnosi się wyłącznie do klientów z ustawieniem płatności fakturowania miesięcznego.

Kiedy płatność zostanie powiązana z fakturą, otrzymasz trzy rodzaje dokumentów: fakturę fiskalną, fakturę handlową i pokwitowanie płatności (complemento de pago). Jeśli płacisz za korzystanie z Google Ads za pomocą fakturowania miesięcznego, możesz otrzymać te dokumenty na dwa sposoby:

 1. E-mail: otrzymasz dokumenty e-mailem w ciągu pięciu dni roboczych od początku każdego miesiąca. Będą one obejmować koszty za miniony miesiąc. (aby móc otrzymywać faktury tą drogą, musisz zweryfikować swój adres e-mail).
 2. Konto: udostępnimy Ci elektroniczne wersje dokumentów na koncie Google Ads. Będzie można je wyświetlić, wydrukować lub pobrać.
Jak znaleźć fakturę na koncie

Jeśli masz ustawienie płatności fakturowania miesięcznego, faktury znajdziesz po wykonaniu tych czynności:

 1. Zaloguj się na konto menedżera Google Ads dokonujące płatności lub na konto menedżera nadrzędne wobec niego.
 2. W prawym górnym rogu kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona]Dokumenty rozliczeniowe.
 3. W kolumnie „Numer dokumentu” odszukaj fakturę, którą chcesz wyświetlić.
 4. Wybierz faktury, które chcesz pobrać, i kliknij Pobierz wybrane w prawym górnym rogu.
Jak znaleźć faktury z okresu przed przejściem na fakturowanie miesięczne

Aby uzyskać dostęp do faktur wygenerowanych przed przejściem na fakturowanie miesięczne:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności. Zrób to teraz
 3. Kliknij Przeniesienie płatności w menu po lewej stronie.
 4. Kliknij „Ustawienia faktury”, dla których chcesz wyświetlić wcześniejsze faktury.
 5. Aby zobaczyć faktury, kliknij link Transakcje.
 6. Gdy skończysz, kliknij Wróć do bieżących ustawień w górnym rogu.
Brak informacji rozliczeniowych

Wprowadziliśmy nowy system rozliczeniowy i Twoje stare podsumowania płatności nie są już dostępne. Możesz zamiast tego używać podsumowania kampanii, by weryfikować informacje o kosztach.

Aby uzyskać wcześniejsze faktury, skontaktuj się z nami.

Jeśli Twój adres rozliczeniowy znajduje się na Ukrainie i podczas zakładania konta Google Ads wybierzesz status podatkowy „Przedsiębiorca indywidualny” lub „Osoba prawna”, Google dostarczy Ci dokumenty księgowe.

Zakładając konto Google Ads, musisz wybrać jeden z poniższych statusów podatkowych:

 • Osoba prywatna
 • Przedsiębiorca indywidualny
 • Osoba prawna

Wybór ten jest nieodwracalny i dokonywany na stałe. Google dostarczy dokumenty księgowe tylko w przypadku kont ze statusem „Przedsiębiorca indywidualny” lub „Osoba prawna”.

Jak sprawdzić swój status podatkowy

Aby sprawdzić swój status podatkowy:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona]Ustawienia płatności. Zrób to teraz
 3. Twój status podatkowy jest podany w „Profilu płatności” pośrodku strony.
Jakie dokumenty księgowe dostarczamy

Dokumenty księgowe są dostarczane dla każdego konta Google Ads. Jeśli masz kilka kont, dla każdego z nich otrzymasz oddzielny zestaw nawet wtedy, gdy wszystkie są połączone z jednym lub kilkoma kontami Moje Centrum Klienta.

Niektóre dokumenty rozliczeniowe są dostarczane wszystkim odpowiednim reklamodawcom automatycznie, a inne – na żądanie. Poniżej znajduje się szczegółowy opis poszczególnych dokumentów, jakie możemy dostarczyć:

  Co to jest? Dostarczane odpowiednim reklamodawcom automatycznie Odpowiedni reklamodawcy
Umowa kupna Wysyłana co miesiąc z datą ostatniego dnia miesiąca. Ten dokument zawiera rzeczywiste koszty nagromadzone na koncie w danym miesiącu. Wersja elektroniczna: dostępna do pobrania na koncie od siódmego dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc księgowy.

Wersja papierowa: wysyłana na adres pocztowy. Dostarczenie dokumentów pocztą może zająć do 14 dni roboczych.
Wszyscy przedsiębiorcy indywidualni i osoby prawne: wersje elektroniczne są dostępne do pobrania, a wersje papierowe – wysyłane pocztą.
Akt zgody Ten dokument zawiera wszystkie wzajemne rozliczenia między Twoim kontem a Google w danym okresie, który zaczyna się 1 stycznia i nie może być dłuższy niż rok. Wersja elektroniczna: dostępna do pobrania na koncie od siódmego dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc księgowy.

Wersja papierowa: wysyłana automatycznie raz w roku w styczniu.
Wszyscy przedsiębiorcy indywidualni i osoby prawne
Warunki korzystania z usługi Ten dokument zawiera warunki korzystania z Google Ads zaakceptowane przez Ciebie przy zakładaniu konta. Wersja elektroniczna: dostępna do pobrania w ciągu 48 godzin po utworzeniu konta.

Wersja papierowa: wysyłana automatycznie wraz z fakturą VAT po dokonaniu pierwszej płatności.

Osoby prawne i przedsiębiorcy indywidualni będący płatnikami VAT: wysyłka zgodnie z opisem po lewej stronie.

Przedsiębiorcy indywidualni niebędący płatnikami VAT: wersja elektroniczna jest dostępna do pobrania z konta.

Jak zmienić adres pocztowy

Aby zmienić adres pocztowy, na który wysyłane są dokumenty:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona]Ustawienia płatności. Zrób to teraz
 3. W sekcji „Konto płatności” odszukaj pozycję Dostarczanie faktur pocztą i kliknij przy niej ikonę ołówka.
 4. Zaktualizuj swój adres, a następnie kliknij Zapisz.

Aby dokumenty za dany miesiąc przyszły na nowy adres, zmień stary adres co najmniej 15 dni przed końcem miesiąca. Zmiana tego pola nie ma wpływu na zapisany na koncie adres firmy.

Jak zmienić adres firmy

Zmiana adresu firmy spowoduje również zmianę adresu drukowanego na dokumentach. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona]Ustawienia płatności. Zrób to teraz
 3. W sekcji „Profil płatności” odszukaj pozycję Nazwa i adres firmy, a potem kliknij przy niej ikonę ołówka.
 4. Zaktualizuj swój adres, a następnie kliknij Zapisz.

Żądania i zmiany dokumentów z wyprzedzeniem

Jak uzyskać wersje papierowe dokumentów

Możesz poprosić o wersje papierowe umowy kupna, faktury VAT, aktu zgody i faktury pro forma. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona]Podsumowanie płatności.
 3. Nad tabelą wybierz interesujący Cię zakres dat.
 4. Kliknij strzałkę obok żądanego dokumentu i wybierz Wydruk.

Zostanie wygenerowane żądanie wersji papierowej wybranego dokumentu, który zostanie następnie wysłany na Twój adres pocztowy. Nie zostanie wyświetlone żadne potwierdzenie i nie musisz powtarzać tej procedury.

Uwaga

Żądania wersji papierowych są przetwarzane w ciągu 48 godzin, ale dostarczenie dokumentów pocztą może potrwać do 14 dni roboczych.

Brak wersji papierowych lub dokumenty wysłane na zły adres

Jeśli wersje papierowe dokumentów nie dotarły do Ciebie lub dotarły pod zły adres, sprawdź swój adres pocztowy na koncie na stronie „Ustawienia płatności”. Aby ją otworzyć, kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona], wybierz Rozliczenia i płatności, a następnie kliknij Ustawienia po lewej stronie. Adres pocztowy znajduje się w sekcji „Konto płatności”. Jeśli jest nieprawidłowy, popraw go według instrukcji w punkcie „Jak zmienić adres pocztowy” w tym artykule.

Po zmianie adresu odczekaj 24 godziny, aż system zsynchronizuje dane. Następnie poproś o kopie wersji papierowych żądanych dokumentów zgodnie z instrukcjami w punkcie „Jak uzyskać wersje papierowe dokumentów” powyżej.

Brak informacji rozliczeniowych

Niedawno wprowadziliśmy nowy system rozliczeniowy, w którym zmienił się sposób wyświetlania informacji rozliczeniowych. Jeśli Twoich starych informacji rozliczeniowych nie ma już na tej stronie, kliknij Wyświetl aktywności na koncie z poprzedniej wersji systemu rozliczeniowego nad tabelą aktualnej historii transakcji. Przejdziesz na stronę, z której możesz pobrać wszystkie wcześniejsze podsumowania płatności i faktury.

Jeśli nie masz już dostępu do podsumowania płatności i musisz wpisać ponownie swoje informacje rozliczeniowe, ale nie chcesz tego robić, skontaktuj się z nami, by uzyskać swoje stare informacje rozliczeniowe.

Dokumenty z błędami

Jeśli dokument (inny niż faktura VAT) zawiera błędy, musisz najpierw poprawić informacje na koncie i odczekać 24 godziny, aż system je zsynchronizuje. Następnie poproś o nowe dokumenty z poziomu konta. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności. Zrób to teraz
 3. W menu po lewej stronie kliknij Transakcje lub Faktury.
 4. Wybierz interesujący Cię zakres dat nad tabelą.
 5. Poszukaj dokumentów za dany miesiąc.
 6. Kliknij strzałkę obok interesującego Cię dokumentu i wybierz Poproś o sprawdzenie.

System prześle nową wersję elektroniczną dokumentu na Twoje konto w ciągu 24 godzin, a dostarczenie wersji papierowych na Twój adres pocztowy zajmie od pięciu do dziesięciu dni. Nie zostanie wyświetlone żadne potwierdzenie i nie musisz powtarzać tej procedury.

Podpisane, podstemplowane i zeskanowane dokumenty

Google nie dostarcza skanów dokumentów. Na stronie „Historia transakcji” możesz jednak pobierać wersje dokumentów w formacie PDF. Aby ją otworzyć, kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności. Dokumenty te nie będą zawierały podpisów ani pieczątek. Wynika to z faktu, że do celów księgowych i podatkowych wydruki dokumentów z podpisem i pieczątką mają taką samą ważność jak wydruki dokumentów niepodpisanych i niepodstemplowanych. Jednak wersje papierowe przesyłane na Twój adres będą podpisane i podstemplowane.

Inne najczęstsze pytania

Dokumenty z łączną sumą zero

Istnieje możliwość otrzymania faktury lub umowy kupna z sumą zero. Dzieje się tak, jeśli na Twoim koncie został wpisany kod promocyjny, którego kwota pokryła wszystkie koszty w okresie objętym raportem. Po wykorzystaniu kwoty promocyjnej na fakturze znów będą widoczne koszty.

Rozbieżności w umowie kupna

Jeśli zauważysz, że w umowie kupna brakuje transakcji, zostały one prawdopodobnie zawarte na innym koncie Google Ads. Płatność mogła na przykład zostać zrealizowana na inne konto Google Ads zarejestrowane na Twoją firmę lub inną firmę, której kontem zarządzasz. Dzieje się tak, jeśli w chwili realizacji płatności podasz numer konta bankowego Google należącego do innego konta Google Ads.

Każde konto Google Ads ma własny numer konta bankowego Google, który trzeba podać podczas realizacji przelewu. Jeśli podejrzewasz, że przelew mógł trafić na niewłaściwe konto, sprawdź, czy numer rachunku bankowego podany na przelewie zgadza się z numerem konta bankowego Google na Twoim koncie Google Ads.

Aby sprawdzić numer konta bankowego Google dla swojego konta Google Ads na fakturze pro forma:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności. Zrób to teraz
 3. W menu po lewej stronie kliknij Transakcje.
 4. Wyświetl ostatni miesiąc, w którym była zrealizowana płatność, i kliknij Dokumenty.
 5. Kliknij link Pro forma.
 6. Sprawdź numer konta bankowego Google na wniosku o przelew.

Jeśli numery na koncie i zleceniu zapłaty są różne, oznacza to, że przelew trafił na inne konto Google Ads. Jeśli oba konta są zarejestrowane na tę samą osobę prawną, musisz poprosić o wystawienie aktu zgody na konto, na które trafił przelew.

Powiązany artykuł:

Jeśli nie znasz swojej konfiguracji

Aby sprawdzić ustawienie płatności, na koncie Google Ads kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i wybierz Rozliczenia i płatności. Odpowiednie informacje będą widoczne na górze w sekcji Ustawienia.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false