Daně ve vaší zemi

 

Podle toho, kde vaše firma působí, může být povinna platit daň z přidané hodnoty (DPH). V tomto článku se dočtete, jaké podmínky platí ve vaší zemi. Informace týkající se dalších zemí najdete po kliknutí na výše uvedenou rozbalovací nabídku.

Inzerenti v Argentině

Daňové požadavky se mohou lišit podle toho, zda máte jako platební metodu nastavenu fakturaci nebo manuální platby. Přečtěte si informace uvedené níže, které se vztahují k vámi používané platební metodě.

Manuální platby

Výpočet daní u plateb metodami Banelco a PagoMisCuentas.com

Když provedete platbu, předpokládáme, že zahrnuje částku, kterou chcete připsat na účet, a k tomu odpovídající procentní podíl z této částky k pokrytí všech příslušných daní. V závislosti na vašem daňovém statusu z vaší platby prostřednictvím společnosti Banelco či PagoMisCuentas.com odečteme jednu či více daní, než vám zbývající částku připíšeme na účet Google Ads:

 • DPH 21 %: Na manuální platby všech inzerentů uplatňujeme DPH ve výši 21 %.
 • DPH 3 %: Tato daň platí pouze v případě, že jste u státního orgánu registrováni jako plátci DPH (EVA responsable inscripto), ale nikoli jako VAT Withholding Agent a nemáte potvrzení o osvobození od DPH.
 • Daň z hrubého příjmu: Daň z hrubého příjmu uplatňujeme v provinciích, kde jste registrováni jako firma a kde je Google zprostředkovatelem této daně. Ke zjištění vašeho statusu pro účely této daně v jednotlivých provinciích budeme potřebovat vaše daňové dokumenty.

Tyto odvody budou uvedeny v měsíční faktuře. Daň z hrubého příjmu se počítá podle vaší kategorie DPH, statusu pro daň z hrubého příjmu a dalších faktorů uvedených ve vašich dokumentech ohledně daně z hrubého příjmu pro příslušnou provincii (např. CM01, CM02, CM05). Odvody se mohou v budoucnu změnit, je tedy důležité, abyste předkládali aktualizované verze daňových dokumentů CM01, CM02 a CM05. Společnost Google Argentina v současné době zajišťuje výběr daní v těchto 7 provinciích:

 • Buenos Aires (město)
 • Buenos Aires (provincie)
 • Corrientes
 • Misiones
 • Neuquén
 • San Luis
 • Chaco

Zda se na vás odvody DPH či daně z hrubých příjmů vztahují, zjistíme z vašeho DIČ a z dokumentů, které zadáte při vytváření účtu. K určení správné daňové sazby používáme následující daňové dokumenty:

 • F.460/J (Inscripción AFIP) – federální daňový dokument
 • CM01 / CM02 (Inscripción IIBB) – provinční dokument o dani z hrubých příjmů
 • CM05 – provinční dokument o dani z hrubých příjmů
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) místní
 • Exención en Ingresos Brutos nebo doklad o osvobození od daně z hrubého příjmu v jednotlivých provinciích
 • Exención IVA / Ganancias
 • Carta Certificado de Exclusión (certifikát o osvobození)
 • Název zprostředkovatele daňových odvodů (pro jednotlivé provincie)

Poznámka

Je důležité, abyste nám při vytváření účtu poskytli aktuální daňové dokumenty. V opačném případě vám na základě federálních a provinčních daňových předpisů budeme muset účtovat nejvyšší sazbu daně, což by mohlo ovlivnit vaše celkové náklady.

Jak získat právně platná potvrzení o platbách prostřednictvím společnosti Banelco nebo PagoMisCuentas.com

Společnost Banelco vydává právně platné potvrzení pro každou platbu provedenou prostřednictvím sítě Banelco. Součástí stvrzenky je čtyřciferný kontrolní kód zaručující její pravost.

Podle toho, jak platbu provedete, obdržíte potvrzení jedním z následujících způsobů:

 • z bankomatu, kde jste platbu provedli,
 • jako výtisk z webu PagoMisCuentas.com, nebo
 • jako výtisk z webu internetového bankovnictví vaší banky.
Postup získání právně platných měsíčních faktur

Úřad AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) umožnil společnosti Google Argentina dočasné vynětí z daně z příjmů a z daně z přidané hodnoty (DPH). To znamená, že v následujících obdobích byste neměli zadržovat daň z příjmu nebo DPH:

 • DPH: 1. ledna 2018 až 30. června 2018,
 • daň z příjmů: 1. června 2018 až 31. března 2019.

Osvědčení o vynětí z daní byla zákazníkům odeslána e-mailem. Až budete Googlu odesílat platby, osvědčení přiložte.

To, jaký typ faktury obdržíte, závisí na tom, jaké DIČ (CUIT nebo DNI) jste v účtu uvedli. Pokud chcete obdržet fakturu s rozepsanou DPH, musíte se zaregistrovat pomocí čísla CUIT jako společnost registrovaná jako plátce DPH.

 • Pokud jste zadali platné číslo CUIT příslušející společnosti registrované jako plátce DPH, obdržíte fakturu typu A.
 • V případě použití čísla DNI obdržíte fakturu typu B.

Další informace o typech faktur v Argentině najdete na oficiálním webu pro fakturaci AFIP.

Společnost Google mezi 3. a 5. dnem každého měsíce vystaví právně platnou fakturu uvádějící vaše náklady na inzerci za předchozí měsíc, včetně všech příslušných daní. Elektronickou verzi budete mít k dispozici v účtu. Kromě toho vám ji zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v nastavení fakturace.

Změna daňových údajů
Pokud jste na účet Google Ads zadali nesprávné daňové údaje nebo se vaše daňové údaje změnily, nahrajte prosím správnou dokumentaci následujícím způsobem.
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče  vpravo nahoře a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace.
 3. Na levé straně stránky klikněte na Nastavení.
 4. V sekci daňových údajů pro Argentinu klikněte na ikonu tužky Upravit, pak na Přidat soubor a nahrajte nový dokument.
 5. Klikněte na Uložit.

Pokud k těmto možnostem nemáte přístup, nemáte nejspíše dostatečná oprávnění pro platby. Obraťte se na správce platebního profilu účtu Google Ads a požádejte ho, aby vám k němu přidělil oprávnění správce nebo oprávnění pro úpravy.

Upozorňujeme, že faktury vystavené před aktualizací daňových údajů v účtu Google Ads nelze vystavit znovu.

Osvobození od daně

Pokud jste od daně osvobozeni, nahrajte při vytváření účtu příslušné certifikáty, abychom je mohli při výpočtu vašich daní zohlednit. Pokud jste to zapomněli udělat nebo vám byla udělena nová výjimka, nahrajte certifikáty v části „Platební profil“ na stránce Nastavení.

Fakturace

Způsob výpočtu daní

Daně jsou přičteny k reklamním nákladům a zobrazeny v historii transakcí a na měsíční faktuře. Daně se počítají podle místních zákonů.

 • DPH ve výši 21 %: DPH ve výši 21 % uplatňujeme na všechny vaše platby.
 • Daň z hrubého příjmu: Daň z hrubého příjmu uplatňujeme v provinciích, kde jste registrováni jako firma a kde je Google zprostředkovatelem této daně. Ke zjištění vašeho statusu pro účely této daně v jednotlivých provinciích budeme potřebovat vaše daňové dokumenty.

Tyto odvody budou uvedeny v měsíční faktuře. Daň z hrubého příjmu se počítá podle vaší kategorie DPH, statusu pro daň z hrubého příjmu a dalších faktorů uvedených ve vašich dokumentech ohledně daně z hrubého příjmu pro příslušnou provincii (např. CM01, CM02, CM05). Odvody se mohou v budoucnu změnit, je tedy důležité, abyste předkládali aktualizované verze daňových dokumentů CM01, CM02 a CM05. Společnost Google Argentina v současné době zajišťuje výběr daní v těchto 7 provinciích:

 • Buenos Aires (město)
 • Buenos Aires (provincie)
 • Corrientes
 • Misiones
 • Neuquén
 • San Luis
 • Chaco

Zda se na vás odvody DPH či daně z hrubých příjmů vztahují, zjistíme z vašeho DIČ a z dokumentů, které zadáte při vytváření účtu. K určení správné daňové sazby používáme následující daňové dokumenty:

 • F.460/J (Inscripción AFIP) – federální daňový dokument
 • CM01 / CM02 (Inscripción IIBB) – provinční dokument o dani z hrubých příjmů
 • CM05 – provinční dokument o dani z hrubých příjmů
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) místní
 • Exención en Ingresos Brutos nebo doklad o osvobození od daně z hrubého příjmu v jednotlivých provinciích
 • Exención IVA / Ganancias
 • Carta Certificado de Exclusión (certifikát o osvobození)
 • Název zprostředkovatele daňových odvodů (pro jednotlivé provincie)

Poznámka

Je důležité, abyste nám při vytváření účtu poskytli aktuální daňové dokumenty. V opačném případě vám na základě federálních a provinčních daňových předpisů budeme muset účtovat nejvyšší sazbu daně, což by mohlo ovlivnit vaše celkové náklady.

Postup získání právně platných měsíčních faktur

Úřad AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) umožnil společnosti Google Argentina dočasné vynětí z daně z příjmů a z daně z přidané hodnoty (DPH). To znamená, že v následujících obdobích byste neměli zadržovat daň z příjmu nebo DPH:

 • DPH: 1. ledna 2018 až 30. června 2018,
 • daň z příjmů: 1. června 2018 až 31. března 2019.

Osvědčení o vynětí z daní byla zákazníkům odeslána e-mailem. Až budete Googlu odesílat platby, osvědčení přiložte.

To, jaký typ faktury obdržíte, závisí na statusu vašeho DIČ z hlediska DPH. Pokud chcete obdržet fakturu s rozepsanou DPH, musíte se zaregistrovat pomocí čísla CUIT jako společnost registrovaná jako plátce DPH.

Další informace o typech faktur v Argentině najdete na oficiálním webu pro fakturaci AFIP.

Společnost Google mezi 3. a 5. dnem každého měsíce vystaví právně platnou fakturu uvádějící vaše náklady na inzerci za předchozí měsíc, včetně všech příslušných daní. Elektronickou verzi budete mít k dispozici v účtu. Kromě toho vám ji zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v nastavení fakturace.

Změna daňových údajů

Pokud jste do účtu Google Ads zadali svoje daňové údaje chybně nebo se tyto údaje změnily, kontaktujte nás a zašlete nám správné informace.

Specialista na Google Ads vás bude kontaktovat do dvou pracovních dnů za účelem potvrzení změn.

Upozorňujeme, že faktury vystavené před aktualizací daňových údajů v účtu Google Ads nelze vystavit znovu.

Osvobození od daně

Jste-li od daně osvobozeni, nahrajte při vytváření nové kreditní hranice příslušné certifikáty, abychom k nim mohli při výpočtu vašich daní přihlédnout. Pokud to zapomenete udělat nebo získáte novou výjimku, kontaktujte specialistu na Google Ads, který se postará o aktualizaci informací.

Pokud jste od daně z hrubého příjmu osvobozeni, zašlete nám prostřednictvím tohoto formuláře příslušnou daňovou dokumentaci (buď Carta Certificado de Exclusión, nebo Exención en Ingressos Brutos).

Úhrada daně z hrubého příjmu

GRT je identifikační číslo pro daň z hrubých příjmů. Při registraci do služby Google Ads musíte uvést své identifikační číslo nebo číslo CUIT. Pole Identifikace hrubého příjmu (GRT ID) však není povinné, protože ne všichni inzerenti podléhají dani z hrubého příjmu.

Co je to GRT

GRT ID je identifikační číslo daně z hrubých příjmů. Daň z hrubých příjmů představuje hlavní zdroj financí provinčních vlád. Obecně se vypočítává výhradně z tržeb a výše daně se v jednotlivých provinciích liší.

Kam GRT zadat

Pokud si při registraci účtu Google Ads jako platební metodu zvolíte Banelco nebo PagoMisCuentas.com, požádáme vás o zadání čísla DNI nebo CUIT (DIČ). Pokud zadáte CUIT, budete mít možnost zadat své ID pro daň z hrubého příjmu. Číslo daně z hrubého příjmu je důležité zadat bez pomlček a mezer. Kromě toho budete muset nahrát daňové dokumenty pro DPH i daň z hrubého příjmu.

Jak zjistit, zda jste povinni tyto daně odvádět

U daně z hrubého příjmu v Buenos Aires lze povinnost vaší společnosti hradit tuto daň, případně pro vás platnou sazbu, zjistit takto:

 1. Přejděte na stránku http://www.arba.gov.ar/.
 2. Zadejte své DIČ (CUIT) a firemní heslo. Pokud heslo neznáte, obraťte se na finanční oddělení své společnosti.
 3. Vyberte možnost Rol: contribuyente.
 4. V nabídce nalevo nahoře s názvem Regimen de recaudación por zvolte možnost Consulta al padrón.
 5. Vyberte měsíc, jehož sazbu chcete zobrazit.
 6. Sazba hrubé daně z příjmu, kterou Google uplatňuje na vaše platby, je uvedena v části Alícuota de percepción.

V případě jiných provincií se zeptejte příslušných místních úřadů.

Daň z přidané hodnoty (DPH) na Tchaj-wanu

Daň z přidané hodnoty (DPH) je 5% daň ze zboží a služeb odváděná tchajwanskému daňovému úřadu. Jakým způsobem a zda vůbec platíte na Tchaj-wanu DPH, závisí na vaší platební metodě a nastavení plateb. Dále zvolte metodu nebo nastavení odpovídající vašemu účtu.

Automatické nebo manuální platby kreditní kartou

Pokud za svůj účet Google Ads platíte kreditní kartou, máte podepsanou smlouvu se společností Google Asia Pacific Pte. Ltd. a DPH hradit nemusíte.

Manuální platby převodem peněz, v obchodech nebo na poštách

Pokud za svůj účet Google Ads platíte převodem peněz, v prodejně smíšeného zboží nebo na poště, máte podepsanou smlouvu se společností Google Taiwan, podle které vaše poplatky za službu Google Ads podléhají DPH. Tato daň se hradí formou srážky z každé vaší platby, kterou Google automaticky odešle tchajwanskému daňovému úřadu. Ke každé uskutečněné platbě vám zašleme fakturu Government Uniform Invoice (GUI) s vyčíslením uhrazené DPH.

Jak se počítá DPH pro manuální platby převodem peněz, v obchodech nebo na poštách

Způsob výpočtu odpočtu DPH z plateb za službu Google Ads:

Když provedete platbu, předpokládáme, že jste do ní zahrnuli částku, kterou chcete připsat jako kredit na svůj účet, plus 5 % z této částky na úhradu DPH. Když tedy zaplatíte X, my tuto částku rozdělíme na Y a 5 % z Y. Na váš účet pak připíšeme kredit ve výši Y a 5 % z Y odvedeme jako DPH.

Používáme tuto rovnici:

 • X = Y + (0,05 × Y)
 • X = 1,05 × Y
 • Y = X / 1,05

Příklad

Řekněme, že jste zaplatili 1050 NTD. Chceme-li zjistit, jaká částka vám má být připsána na účet, počítáme takto:

 • Y = 1050 NTD / 1,05
 • Y = 1000 NTD

Na účet vám připíšeme částku 1000 NTD a zbývajících 50 NTD odvedeme jako DPH daňovému úřadu ve vaší zemi.

Nastavení plateb s kreditní hranicí (měsíční fakturace)

Pokud máte v účtu Google Ads nastavenou kreditní hranici (měsíční fakturaci), jste podle smlouvy podepsané se společností Google Taiwan povinni z plateb za Google Ads odvádět DPH. Na vaší měsíční faktuře bude vyměřena DPH a spolu s každou fakturou vám zašleme fakturu Government Uniform Invoice (GUI) s vyčíslením dlužné DPH.

Faktury Government Uniform Invoice (GUI)

Co je faktura Government Uniform Invoice (GUI)

Podnikatelské subjekty, které na Tchaj-wanu prodávají zboží či služby, musejí kupujícímu v okamžiku nákupu vystavit fakturu Government Uniform Invoice (GUI), jak je stanoveno v části Časová lhůta pro vystavení prodejních dokladů tchajwanského Zákona o dani z podnikání.

V souladu s tímto zákonem vám společnost Google při každé realizované platbě (tj. zakoupení reklamních služeb) vystaví fakturu GUI, pokud váš účet Google Ads splňuje následující kritéria:

 • uvádí firemní adresu na Tchaj-wanu,
 • používá nový tchajwanský dolar (NTD),
 • používá manuální platby nebo kreditní hranici (měsíční fakturaci),
 • byl vytvořen po určitém datu.

Inzerenti, jejichž účet tato kritéria splňuje, podepsali smlouvu se společností Google Taiwan. Všichni ostatní inzerenti podepsali smlouvy s jinými subjekty společnosti Google, a proto jim faktury GUI nevystavujeme.

Jedním z účelů faktury GUI je sledovat všechny úhrady DPH, které firma nebo jednotlivec provedou. Je proto důležité při sestavování daňových přiznání vycházet z faktur GUI.

Vaše faktura GUI bude obsahovat následující údaje:

 • identifikační číslo faktury GUI,
 • prodejní částku,
 • DPH,
 • celkovou částku,
 • vaše DIČ (pokud jste při zakládání svého účtu vybrali v poli Daňový stav možnost Firma),
 • popis služby, např. Online Advertising (online inzerce).

Několik dalších poznámek:

 • Pokud jste při zakládání svého účtu vybrali v poli Daňový stav možnost Firma, vystavíme vám fakturu GUI ve formátu „Business basic format“ (základní formát pro firmy). V opačném případě vystavíme fakturu GUI ve formátu „Individual basic format“ (základní formát pro fyzické osoby).
 • Fakturu GUI obdržíte vždy 4 týdny po uskutečnění platby.
 • Jako název faktury bude použit název společnosti, který jste uvedli ve svém platebním profilu na stránce Nastavení. Tento údaj můžete kdykoli změnit.
Zpoždění faktur GUI

Fakturu Government Uniform Invoice (GUI) obdržíte do 4 týdnů od uskutečnění platby. Pokud ji v této lhůtě nedostanete, kontaktujte nás a požádejte o novou.

Může se stát, že se faktura GUI ztratí na poště. Pro jistotu však zkontrolujte správnost adresy uvedené na stránce „Platební profil“ na svém účtu Google Ads. Postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na adrese https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu klíče , v části Fakturace vyberte možnost Přehled fakturace a potom na boku stránky klikněte na odkaz Nastavení.
 3. Klikněte na Upravit a proveďte potřebné změny.
 4. Klikněte na Uložit.
Změna názvu společnosti na faktuře GUI

Název vaší faktury Government Uniform Invoice (GUI) bude stejný jako název společnosti, který jste zadali v platebním profilu vašeho účtu. Chcete‑li název faktury GUI změnit, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na adrese https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu klíče , v části Fakturace vyberte možnost Přehled fakturace a potom na boku stránky klikněte na odkaz Nastavení.
 3. V části Platební profil proveďte potřebné změny.
 4. Klikněte na Uložit.
DIČ na faktuře GUI

Vaše DIČ bude na faktuře GUI uvedeno v případě, že jste při nastavování účtu v poli Daňový stav vybrali možnost Firma. Své DIČ je uvedeno i v sekci „Platební profil“ na vašem účtu Google Ads. Tam se dostanete takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na adrese https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu klíče , v části Fakturace vyberte možnost Přehled fakturace a potom na boku stránky klikněte na odkaz Nastavení.

Upozorňujeme, že poradenství v oblasti DPH neposkytujeme. S obecnými dotazy ohledně DPH se obracejte na tchajwanský daňový úřad.

Daň z přidané hodnoty (DPH) v Číně

DPH (daň z přidané hodnoty) je daň z dodaného zboží nebo služeb. Klienti společnosti Google Advertising (Shanghai), kteří využívají Google Ads a mají fakturační adresu v Číně, musí odvádět DPH.

K 1. lednu 2012 se společnost Google Advertising (Shanghai) stala plátcem DPH v rámci šanghajského pilotního programu DPH. Od 1. dubna 2012 společnost Google Advertising (Shanghai) účtuje a vybírá DPH ze všech poskytnutých inzertních služeb a vydává již pouze faktury fapiao s DPH. Výše DPH je uvedena na faktuře fapiao s DPH, kterou vám vystavíme.

Společnost Google Advertising (Shanghai) nemůže poskytovat daňové poradenství. Pokud máte dotazy týkající se šanghajského pilotního programu DPH a jeho vlivu na vaši firmu a daňové povinnosti, obraťte se prosím na daňového poradce a zjistěte si svůj daňový status, případně si zjistěte, které údaje by měla faktura fapiao obsahovat.

Odvody DPH

V rámci šanghajského pilotního programu DPH je společnost Google Advertising (Shanghai) povinna účtovat 6% DPH všem klientům, i když nesídlí v Šanghaji. Neplatí žádné výjimky.

U zákazníků, kteří nepoužívají manuální platby, zahrnuje faktura DPH vypočítanou z fakturované částky při sazbě 6 %.

U zákazníků, kteří manuální platby používají, Google odečítá 6% DPH z předplacené částky. Pokud například platíte předem 1000 CNY, po odečtení 56,60 CNY pro účely DPH bude na váš účet připsaná částka 943,40 CNY.

Zvláštní faktury fapiao s DPH

Společnost Google Advertising (Shanghai) zákazníkům, kteří jsou obecnými plátci DPH, vydává speciální faktury fapiao s DPH. Zvláštní faktura fapiao s DPH je platební doklad, díky kterému můžete požádat o příjmové kredity pro účely DPH, pokud jste řádně registrováni u daňových úřadů jako všeobecní plátci DPH.

Společnost Google Advertising (Shanghai) vás může kontaktovat a požádat o naskenovanou kopii osvědčení o daňové registraci (první stránka, případně další stránky, na kterých je uveden stav registrace k platbě DPH). Bez tohoto osvědčení nemůže vystavovat speciální faktury fapiao s DPH. Naskenované osvědčení o daňové registraci nám můžete poslat v těchto formátech: PNG, GIF, JPEG a TIFF. Soubor nesmí být větší než 5 MB.

Kromě toho budou na zvláštní faktuře fapiao s DPH uvedeny následující údaje, které musí přesně odpovídat osvědčení o daňové registraci (pokud jsou v něm uvedeny):

 • název firmy,
 • stav registrace k platbě DPH (obecný plátce DPH),
 • daňové identifikační číslo,
 • registrovaná adresa,
 • registrované telefonní číslo,
 • údaje o bankovním účtu (název banky, číslo účtu).

Pokud si chcete zvláštní fakturu fapiao s DPH nechat zasílat jinam než na svou registrovanou adresu, můžete v sekci Platební účet zadat jinou korespondenční adresu.

Jestliže zadané údaje nebudou odpovídat údajům v osvědčení o daňové registraci nebo bude toto osvědčení neplatné, poškozené či nečitelné, společnost Google Advertising (Shanghai) vám nebude moci zvláštní fakturu fapiao s DPH vystavit. Pokud k tomu dojde, pošleme vám e-mail s výzvou k opravě chybějících nebo nesprávných informací. Po provedení nezbytných oprav vám budeme moci zvláštní fakturu fapiao s DPH vystavit.

Obecné faktury fapiao s DPH

Společnost Google Advertising (Shanghai) vystavuje obecné faktury fapiao s DPH zákazníkům, kteří jsou registrováni jako drobní plátci DPH, neplátci DPH nebo samostatné osoby. Obecná faktura fapiao s DPH je úřední doklad o úhradě DPH, ale nelze ji využít k žádosti o příjmové kredity pro účely DPH. Obecnou fakturu fapiao s DPH vytiskneme s následujícími údaji, které nám poskytnete:

 • název firmy,
 • stav registrace k platbě DPH,
 • daňové identifikační číslo (kromě samostatných osob),
 • poštovní adresa,
 • telefonní číslo.

Odhlášení z faktur fapiao s DPH

Pokud nechcete faktury fapiao s DPH za reklamní činnost dostávat, můžete se z jejich odběru odhlásit. Stačí v platebním profilu zaškrtnout možnost „Neposílat daňové doklady“. Dokud toto nastavení nezměníte, společnost Google Advertising (Shanghai) vám nebude faktury fapiao s DPH posílat.

Avšak i v případě, že se rozhodnete odhlásit z faktur fapiao s DPH, má společnost Google Advertising (Shanghai) stále povinnost účtovat 6% DPH všem klientům a hlásit činnost podléhající DPH příslušným daňovým orgánům.

Daň z přidané hodnoty (DPH) a status účtu Google Ads

Při zakládání účtu budete požádáni o potvrzení svého firemního daňového statusu. Firemní status znamená, že svou inzercí chcete získat ekonomický prospěch, např. zvýšení tržeb, objemu prodeje nebo počtu registrací. To se týká affiliate partnerů, samostatných živnostníků, nezávislých obchodníků, partnerství a dalších typů subjektů. V Evropské unii lze službu Google Ads využívat pouze k obchodním účelům.

Společnost Google nemůže poskytovat poradenství v oblasti DPH. S případnými dotazy ohledně registrace k DPH se proto obracejte na svého daňového poradce nebo na příslušného pracovníka finančního úřadu.

Co je dobré vědět

 • Budeme nám muset sdělit své DIČ.
 • Vašemu účtu nebudeme účtovat DPH.
 • Za výpočet a platbu DPH podle místní sazby členského státu EU budete zodpovědní sami (v souladu s článkem 44 směrnice Rady EU 2006/112/ES).

Změna DIČ

Své DIČ můžete změnit sami. Postup zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.

Změna DIČ
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče , v části Fakturace vyberte možnost Přehled fakturace a potom na boku stránky klikněte na odkaz Nastavení.
 3. V části Platební profil zadejte své DIČ.
 4. Klikněte na Uložit.

Častou chybou je zadání daňového čísla namísto registračního čísla DPH. Jsou to dvě různá čísla. Registrační číslo DPH začíná kódem země následovaným nejvýše 12 znaky (čísly nebo písmeny). Chcete-li zkontrolovat, zda je vaše DIČ platné, navštivte webové stránky Evropské komise.

Samovyměření DPH

Máte povinnost si samostatně vyměřit DPH podle aktuální sazby DPH svého členského státu. Poraďte se s místním finančním úřadem.

Kde hledat fakturu s DPH

Faktury s DPH a měsíční platby jsou nyní obsaženy v jediném dokumentu. Pokud potřebujete fakturu za období od ledna do dubna 2015, najdete ji jako dva samostatné dokumenty: fakturu s DPH a měsíční přehled plateb.

Fakturu s DPH najdete v účtu takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče  a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace. Přejít k fakturaci
 3. Poté v levé nabídce klikněte na možnost Transakce.
 4. Nastavte období nad tabulkou tak, aby odpovídalo fakturám, jež chcete zobrazit.
  • Výchozí možností zobrazení je Poslední tři měsíce, ve kterém jsou vidět nejaktuálnější faktury.
  • Chcete-li zobrazit předchozí faktury, vyberte časové období z rozbalovacího seznamu. Pokud chcete například zobrazit faktury za tento kalendářní rok, vyberte možnost Tento rok.
 5. V tabulce klikněte na odkaz Dokumenty pod měsícem, za nějž chcete zobrazit fakturu.
 6. Klikněte na číslo faktury. Pokud potřebujete fakturu za období od ledna do dubna 2015, budete kromě toho muset kliknout na rozbalovací nabídku Faktura pro plátce DPH pro EU, čímž získáte samostatnou fakturu s DPH.
 7. Faktura se otevře v novém okně prohlížeče. Nastavení prohlížeče nesmí blokovat vyskakovací okna, jinak se faktura s DPH nebude moci otevřít.
 8. Chcete-li fakturu vytisknout, klikněte v nabídce prohlížeče na volby Soubor a Tisk. Nebo klikněte na fakturu pravým tlačítkem a vyberte položku Tisk. Pokud si fakturu chcete stáhnout a uložit do počítače, klikněte na ni pravým tlačítkem a vyberte možnost Uložit jako.

Dostupnost faktur s DPH

 • Faktura s DPH za určitý měsíc je dostupná od 5. pracovního dne následujícího měsíce. Například faktura s DPH za září bude k dispozici od 5. října. O víkendech a státních svátcích nejsou faktury s DPH vytvářeny, pokud tedy na příslušné období nějaký takový den připadá, počítejte s tím, že fakturu obdržíte s určitým zpožděním.
 • Za období od ledna do dubna 2015 byly vydávány samostatné faktury s DPH a měsíční přehledy plateb. Náklady na DPH a tabulka plateb za reklamu za období před lednem 2015 a od května 2015 jsou uvedeny v jednom dokumentu.

Obsah faktury s DPH

Měsíční faktura obsahuje tabulky nazvané Přehled přijatých plateb a Přehled nákladů a DPH. Výjimkou jsou faktury za měsíce leden až duben 2015, u nichž jsou platby a DPH uvedeny v samostatných dokumentech.

Obsah faktury a faktury s DPH závisí na tom, zda váš účet používá automatické, nebo manuální platby. Klikněte na tu sekci, která se vás týká.

Automatické platby

Pokud na účtu používáte automatické platby, mohou být na faktuře a na faktuře s DPH uvedeny různé částky, podle toho, zda jste provedli nějaké manuální platby.

 • Na faktuře jsou uvedeny všechny poplatky a manuální platby provedené v příslušném měsíci.
 • Pokud se v důsledku manuální platby dostane váš účet do přebytku (pokud zaplatíte víc, než dlužíte), bude to na faktuře uvedeno spolu s náklady na službu Google Ads, které byly z dané manuální platby pokryty.

Příklad: Pouze automatické platby

Řekněme, že jste v daném měsíci za inzerci utratili 300 eur a po dosažení automatického fakturačního limitu vám bylo naúčtováno 200 eur.

 • V tabulce Přehled přijatých plateb bude uvedena platba 200 eur.
 • V tabulce Přehled nákladů a DPH budou uvedeny případné související odvody DPH.

Zbývajících 100 eur reklamních nákladů bude převedeno do dalšího fakturačního cyklu a zahrnuto do dokumentů za následující měsíc.

Příklad: Automatické platby s manuální platbou

Řekněme, že jste v daném měsíci za inzerci utratili 300 eur. Po dosažení fakturačního limitu vám bylo naúčtováno 200 eur, kromě toho jste provedli manuální platbu 200 eur.

 • V tabulce Přehled přijatých plateb bude uveden poplatek 200 eur a manuální platba 200 eur, tedy dohromady 400 eur.
 • V tabulce Přehled nákladů a DPH budou uvedeny případné odvody DPH.

Na faktuře za následující měsíc bude uvedeno dalších 100 euro reklamních nákladů (nad fakturační limit 200 euro). Na jejich úhradu bude využita manuální platba 200 euro, takže na účtu zůstane kredit 100 euro.

Manuální platby

Pokud na účtu používáte manuální platby, budou v tabulce plateb a v tabulce DPH zpravidla uvedeny různé částky.

 • V tabulce Přehled přijatých plateb budou uvedeny platby.
 • V tabulce Přehled nákladů a DPH budou uvedeny reklamní náklady za daný měsíc a případné odvody DPH.

Příklad

Řekněme, že jste první den v měsíci provedli manuální platbu 100 euro a za celý měsíc utratili za inzerci 80 euro.

 • V tabulce Přehled přijatých plateb bude uvedena platba 100 euro.
 • V tabulce Přehled nákladů a DPH bude uvedena manuální platba 100 euro, reklamní náklady 80 euro, kladný vyrovnávací poplatek za duplikaci a případně odvody DPH.

Rozdíly mezi historií transakcí a fakturou

Stává se, že poplatky uvedené v historii transakcí jsou oproti údajům na faktuře o den či dva posunuté. Ve většině případů je to způsobeno tím, že služba Google Ads používá jiný systém než banky. K zaúčtování a k platbám nemusí dojít ve stejný okamžik.

Rozdíl mezi fakturou s DPH a historií transakcí může také vzniknout, když na účet obdržíte úpravu nebo kredit a během stejného fakturačního období je využijete.

Právně platné faktury

Faktury ve vašem účtu Google Ads představují historii fakturace. Poskytují přehled o požadavcích na platby (obsahují tedy řádkovou položku ke každému případu, kdy jsme vám naúčtovali nějaký poplatek nebo kdy jste Googlu zaplatili).

Faktury jsou právně platné, což znamená, že je akceptují místní finanční úřady.

Naše faktury jsou různými finančními úřady uznávány jako platné faktury s DPH, a to i pro účely odpočtu DPH. Nevyžadují žádné speciální razítko ani podpis.

Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se na příslušný úřad nebo na daňového poradce.

Podle toho, kde vaše firma působí, může být povinna platit daň z přidané hodnoty (DPH) nebo jiné daně. V tomto článku se dočtete, jaké podmínky platí ve vaší zemi. Hledáte-li informace o jiné zemi, použijte rozbalovací nabídku výše.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Od 1. ledna 2020 bude veškerý obrat ve službě Google Ads na území Malajsie podléhat dani z prodeje a služeb (SST) ve výši 6 %. Tato změna se týká všech účtů Google Ads, u nichž je uvedena adresa firmy v Malajsii.

Poznámka: Společnost Google neposkytuje poradenství ohledně daní. Máte-li k této dani nějaké dotazy, obraťte se na svého daňového poradce.

Osvědčení o daňovém domicilu

Osvědčení o domicilu jsou ke stažení v tomto článku jako soubory ve formátu PDF. Stačí kliknout níže na příslušný odkaz.

Potřebujete-li starší verze osvědčení, obraťte se na podporu Google Ads.

Osvědčení o domicilu poskytované společností Google vydává irský daňový úřad v elektronické podobě a v angličtině. Certifikát v této formě je platný dokument uznávaný polskými daňovými úřady.

Value Added Tax (VAT)

All Google Ads accounts in Ireland are subject to Value Added Tax (VAT) at the Irish rate—a rate that can change at the Irish government's discretion.

From September 1st, 2020 until February 28th, 2021 the Value Added Tax (VAT) on Google Ads monthly invoices will be lowered from 23% to 21%. This is a temporary government measure to help businesses manage the uncertainty around the current COVID-19 global pandemic.

Here's a look at what you can expect if you're in Ireland:

 • You'll always be subject to VAT charges at the current Irish rate, as required by Irish legislation. (Your account is served by Google Ireland.)
  • If you're on automatic payments, we'll add VAT costs to your Google Ads costs once at the end of every month, to be paid the next time you are charged.
  • If you're on manual payments, we'll subtract VAT costs from your balance before it is depleted, once at the end of every month.
  • If you're VAT 13b/56b exempt, please indicate this by checking the box under "Do you have a VAT ID." (You can get here by going to the tools icon and then choosing Billing summary under "Billing" to see your tax information.) You'll also need to provide your VAT 13b/56b information.

Google can't give advice about VAT. So if you have a question about VAT registration, contact your tax advisor or revenue commissioner.

Changing your VAT ID

You can change your VAT ID yourself. Click the link below to see how.

Change your VAT ID
 1. Sign in to your Google Ads account.
 2. Click the tools icon and under "Billing" choose Billing summary, and then click the Settings link on the side of the page.
 3. Look for the "Payments profile" section to enter your VAT ID.
 4. Click Save.

A common mistake is to enter a tax number instead of the VAT registration number. The two numbers are different. VAT registration numbers start with a country-specific ID, followed by a maximum of 12 characters (numbers or letters). Visit the European Commission's website if you'd like to check that your VAT registration number is valid.

Finding your VAT invoice

VAT invoices and monthly payments are now included in the same document. If you need an invoice from January through April 2015, you will find separate documents for the VAT invoice and the monthly record of payments.

Here's how to find your VAT invoice in your account:

 1. Sign in to your Google Ads account.
 2. Click the tools icon and under "Billing" choose Billing summary, then click Transactions from the menu on the left. Go to Billing
 3. Set the date range above the table so it corresponds to the invoices you want to see.
  • The default view is "Last 3 months," which lets you see your most recent invoice.
  • To view previous invoices, adjust the date range using the drop-down. For example, choose This year if you want to view invoices for this calendar year.
 4. In the table, click the Documents drop-down under the month you'd like to see the invoice for.
 5. Click the number of the invoice. If you’re looking for invoices from January through April 2015, you’ll need to also click the EU VAT Invoice drop-down to see the separate VAT invoice.
 6. The invoice will open in a new browser window. Make sure your browser settings don't block pop-ups, which will prevent the VAT invoice from opening.
 7. To print the invoice, click File and choose Print from the browser menu. Or right-click the invoice and choose Print. If you want to download your invoice and save a copy on your computer, right-click and choose Save as.

VAT invoice availability

 • A VAT invoice for a particular month is available starting on the 5th business day of the following month. For example, your September VAT invoice will be ready by October 5. VAT invoices are not generated on weekends or bank holidays, so please expect a delay getting your VAT invoice over those periods.
 • From January through April 2015, VAT invoices are available separately from the monthly payments invoice. Before January 2015 and after May 2015, VAT costs and a table of advertising payments are included in the same document.

What your VAT invoice includes

The monthly invoice contains tables for “Record of payments received” and “Record of costs and VAT,” except for the months of January through April 2015, which have separate documents for VAT and payments.

What's shown on your invoice and VAT invoice depends on whether your account is on automatic payments or manual payments. Click the section that applies to you.

Automatic payments

If your account is on automatic payments, your invoice and VAT invoice may show different amounts, depending on whether you made any manual payments:

 • Your invoice will show all charges and any manual payments you made in that month.
 • If a manual payment put your account into credit (you paid more than you owed) the invoice will reflect this along with the Google Ads costs covered by the manual payment.

Example: Automatic payments only

Say you accrued €300 of advertising costs in the month and that you were charged €200 at your automatic billing threshold.

 • The “Record of payments received” table will show a payment of €200.
 • The “Record of costs and VAT” table will show associated VAT charges, if applicable.

The outstanding €100 of accrued advertising costs will roll over into the next billing cycle and be shown in your next month's documents.

Example: Automatic payments with a manual payment

Say you accrued €300 of advertising costs for the month. You were charged €200 at your automatic billing threshold, and you made a manual payment of €200.

 • The “Record of payments received” table will show a charge of €200 and a €200 manual payment, for a total of €400.
 • The “Record of costs and VAT” table will show any VAT charges, if applicable.

On the next month’s invoice, the additional €100 of advertising costs (over the €200 billing threshold) will appear and be applied against the €200 manual payment, leaving €100 in credit on the account.

Manual payments

If your account is on manual payments, the payments and VAT tables on your invoice will usually show different amounts:

 • The “Record of payments received” table will show payments.
 • The “Record of costs and VAT” table will show advertising costs for that month and any VAT charges, if applicable.

Example

Say you made a manual payment of €100 on the first day of the month and accrued €80 in advertising costs in the month.

 • The “Record of payments received” table will show a payment of €100.
 • The “Record of costs and VAT” table will show the manual payment of €100, advertising costs of €80, an offsetting positive charge to account for duplication, and any VAT charges, if applicable.

Discrepancies between your transaction history and your invoice

Sometimes, the charges you see in your transaction history are off by a day or two from those you see on your invoice. In most cases this is expected because Google Ads and banks operate on different systems. Payments and charges don’t always happen at the same time.

If you received an account adjustment or credit and used the credit within the same billing period, this may also cause your VAT invoice to differ from your transaction history.

Invoices are legally valid

The invoices from your Google Ads account are historical invoices. They show your payment requests (that is, they include a line item whenever we initiated a charge or you made a payment to Google.)

Invoices are legally valid—this means they'll be accepted by your local tax authorities.

Our invoices are accepted by various tax authorities as valid VAT invoices, with VAT deductions included, and don’t require a special stamp or signature.

If you have questions, contact your local legislature or tax advisor.

Daň z přidané hodnoty (DPH) a status účtu Google Ads

Všechny účty Google Ads v Jihoafrické republice podléhají DPH v souladu se sazbou Jihoafrické republiky, o jejíž výši rozhoduje vláda Jihoafrické republiky. Pokud máte sídlo v JAR, můžete očekávat tyto podmínky:
 • Váš účet bude vždy podléhat aktuálně platné výši DPH, jak vyžaduje legislativa JAR k 1. dubnu 2019.
  • Pokud používáte automatické platby, naúčtujeme vám na konci každého měsíce náklady na službu Google Ads už zvýšené o DPH. Částku zaplatíte při své příští úhradě.
  • Pokud používáte manuální platby, odečteme na konci každého měsíce DPH ze zůstatku ještě před jeho vyčerpáním.
Google nemůže poskytovat poradenství v oblasti DPH. S případnými dotazy ohledně registrace k DPH se proto obracejte na svého daňového poradce nebo na příslušného pracovníka finančního úřadu. Další informace najdete ve všeobecně závazných pravidlech jihoafrické daňové správy.

Kde hledat fakturu s DPH

Faktury s DPH a měsíční platby jsou uvedeny v jednom dokumentu. Fakturu s DPH v účtu naleznete takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče , v části Fakturace vyberte možnost Přehled fakturace a v nabídce stránek vlevo klikněte na Transakce.
 3. Nastavte období nad tabulkou tak, aby odpovídalo fakturám, jež chcete zobrazit.
  • Výchozí možností zobrazení je Poslední tři měsíce, ve kterém jsou vidět nejaktuálnější faktury.
  • Chcete-li zobrazit předchozí faktury, vyberte časové období z rozbalovacího seznamu. Pokud chcete například zobrazit faktury za tento kalendářní rok, vyberte možnost Tento rok.
 4. Klikněte na rozbalovací nabídku u měsíce, za který chcete fakturu zobrazit.
 5. Klikněte na číslo faktury.
 6. Faktura se otevře v novém okně prohlížeče. Nastavení prohlížeče nesmí blokovat vyskakovací okna, jinak se faktura s DPH nebude moci otevřít.
 7. Chcete‑li fakturu vytisknout, klikněte v nabídce prohlížeče na Soubor a vyberte Tisk. Můžete také kliknout pravým tlačítkem na fakturu a zvolit Tisk. Pokud si fakturu chcete stáhnout a uložit do počítače, klikněte na ni pravým tlačítkem a vyberte možnost Uložit jako.

Dostupnost faktur s DPH

Faktura s DPH za určitý měsíc je dostupná od 5. pracovního dne následujícího měsíce. Například faktura s DPH za září bude k dispozici od 5. října. Faktury se negenerují o víkendech a státních svátcích, proto v těchto dnech počítejte s určitým zpožděním.

Obsah faktury s DPH

Měsíční faktura obsahuje dvě tabulky: Přehled přijatých plateb a Přehled nákladů a DPH.

Obsah faktury a faktury s DPH závisí na tom, zda váš účet používá automatické, nebo manuální platby. Klikněte na tu sekci, která se vás týká.

Automatické platby
Pokud na účtu používáte automatické platby, mohou být na faktuře a na faktuře s DPH uvedeny různé částky, podle toho, zda jste provedli nějaké manuální platby:
 • Na faktuře jsou uvedeny všechny poplatky a manuální platby provedené v příslušném měsíci.
 • Pokud se v důsledku manuální platby dostane váš účet do přebytku (pokud zaplatíte víc, než dlužíte), bude to na faktuře uvedeno spolu s náklady na službu Google Ads, které byly z dané manuální platby pokryty.

Příklad: Pouze automatické platby

Řekněme, že jste za měsíc za inzerci utratili 300 eur a po dosažení fakturačního limitu vám bylo naúčtováno 200 eur.
 • V tabulce Přehled přijatých plateb bude uvedena platba 200 eur.
 • V tabulce Přehled nákladů a DPH budou uvedeny případné související odvody DPH.
Zbývajících 100 eur reklamních nákladů bude převedeno do dalšího fakturačního cyklu a zahrnuto do dokumentů za následující měsíc.

Příklad: Automatické platby s manuální platbou

Řekněme, že jste v daném měsíci za inzerci utratili 300 eur. Po dosažení fakturačního limitu vám bylo naúčtováno 200 eur, kromě toho jste provedli manuální platbu 200 eur.
 • V tabulce Přehled přijatých plateb bude uveden poplatek 200 eur a manuální platba 200 eur, tedy dohromady 400 eur.
 • V tabulce Přehled nákladů a DPH budou uvedeny případné odvody DPH.
Na faktuře za následující měsíc bude uvedeno dalších 100 euro reklamních nákladů (nad fakturační limit 200 euro). Na jejich úhradu bude využita manuální platba 200 euro, takže na účtu zůstane kredit 100 euro.
Manuální platby
Pokud na účtu používáte manuální platby, budou v tabulce plateb a v tabulce DPH zpravidla uvedeny různé částky:
 • V tabulce Přehled přijatých plateb budou uvedeny platby.
 • V tabulce Přehled nákladů a DPH budou uvedeny reklamní náklady za daný měsíc a případné odvody DPH.

Příklad: Manuální platba

Řekněme, že jste první den v měsíci provedli manuální platbu 100 euro a za celý měsíc utratili za inzerci 80 euro.

 • V tabulce Přehled přijatých plateb bude uvedena platba 100 euro.
 • V tabulce Přehled nákladů a DPH bude uvedena manuální platba 100 euro, reklamní náklady 80 euro, kladný vyrovnávací poplatek za duplikaci a případně odvody DPH.

Rozdíly mezi historií transakcí a fakturou

Stává se, že poplatky uvedené v historii transakcí jsou o den či dva posunuté oproti údajům na faktuře. Ve většině případů je to způsobeno tím, že Google Ads a banky používají různé systémy. K zaúčtování a k platbám nemusí dojít ve stejný okamžik. Rozdíl mezi fakturou s DPH a historií transakcí může také vzniknout, když na účet obdržíte úpravu nebo kredit a během stejného fakturačního období je využijete.

Právně platné faktury

Faktury ve vašem účtu Google Ads představují historii fakturace. Poskytují přehled o požadavcích na platby. Obsahují tedy řádkovou položku ke každému případu, kdy jsme vám naúčtovali nějaký poplatek nebo kdy jste Googlu zaplatili.

Faktury jsou právně platné a jsou přijímány místními finančními úřady.

Naše faktury jsou různými daňovými úřady uznávány jako platné daňové doklady i pro účely odpočtu DPH. Nevyžadují žádné speciální razítko ani podpis.

Máte-li nějaké dotazy, obraťte se na místní úřady nebo na daňového poradce.

Daň z přidané hodnoty (DPH) a status účtu Google Ads

Váš účet obsluhuje společnost Google Ireland. Google vám však nemůže účtovat DPH, pokud je vaše fakturační adresa v zemi, která není členem Evropské unie.

Obraťte se na místní finanční úřad, který vám poradí, zda máte přiznávat DPH ve své zemi sami. V takovém případě bude třeba postupovat podle pokynů daňového poradce nebo místního finančního úřadu. Společnost Google vám s tím poradit nemůže.

Samovyměření DPH

Pokud vám k nákladům ve službě Google Ads nebyla účtována DPH, může být nutné, abyste DPH přiznali a odvedli sami. Obraťte se na místní finanční úřad.

Měsíční výpisy

V červenci 2018 jsme zavedli nové měsíční výpisy, které nahradily staré měsíční faktury. Tyto výpisy stále obsahují všechny informace, které byly dříve obsaženy ve fakturách.

Aktualizované měsíční výpisy Google Ads nejsou faktury. Představují pouze přehled fakturace za dané období. Další informace o výpisech

Pokud máte k těmto novým měsíčním výpisům nějaké dotazy v souvislosti s odváděním daní, obraťte se na příslušný úřad nebo na daňového poradce.

Pravidelný exportér

Pokud jste pravidelným exportérem a máte nárok na osvobození od DPH, odešlete platnou předběžnou smlouvu (DOI) pomocí tohoto formuláře.

Poznámka: Společnost Google nemůže poskytovat daňové poradenství. Máte-li k této dani nějaké dotazy, obraťte se na svého daňového poradce.

Ovlivněné služby distribuované společností Google Italy

Pokud jste obdrželi oznámení týkající se ovlivněných služeb, níže si můžete přečíst, o které služby se jedná. Společnost Google Italy s.r.l. bude až do odvolání protistranou všech vašich smluv, jimiž se řídí poskytování těchto ovlivněných služeb.

 • Google Ads
 • Authorized Buyers
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager a Studio
 • Google Ad Manager (pouze v případech, kdy vám fakturuje přímo Google)
 • Search Ads 360
 • Vyhledávání letů
 • Analytics a Analytics 360
 • Reklamy na hotely
 • Reklamy na YouTube
 • Rezervace ve službě YouTube
 • Waze Ads

Inzerenti v Severní Americe

Pokud inzerujete v Severní Americe a ze služby Google Ads vám plynou příjmy z podnikatelské činnosti, musíte při podávání daňového přiznání uvést daňové identifikační číslo (TIN) společnosti Google. Naše údaje:

Google, Inc.
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043
Taxpayer Identification Number (TIN) 77-0493581

Poznámka:

Pokud jste inzerentem na Havaji a používáte automatické nebo manuální platby, budou daně vyměřeny a účtovány na konci každého měsíce.

Inzerenti v Severní Americe

Pokud inzerujete v Severní Americe a ze služby Google Ads vám plynou příjmy z podnikatelské činnosti, musíte při podávání daňového přiznání uvést daňové identifikační číslo (TIN) společnosti Google. Naše údaje:

Google, Inc.
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043
Taxpayer Identification Number (TIN) 77-0493581

QST v Québecu

Sazba daně z prodeje v Québecu (QST) je 9,975 % a platí pro všechny zákazníky služby Google Ads v provincii, kteří do svých platebních profilů nepřidali registrační číslo QST.

Zákazníci s měsíční fakturací musí kontaktovat náš tým podpory a poskytnout mu své registrační číslo QST, aby mohli naši specialisté jejich platební profil odpovídajícím způsobem aktualizovat.

Inzerenti, kteří používají automatické nebo manuální platby, mohou aktualizovat své daňové údaje jedním z následujících způsobů (stačí je nahrát na jedno místo):

Aktualizace daňových údajů v Google Ads

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče  vpravo nahoře a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace.
 3. V části „Daňové údaje pro Kanadu“ klikněte na ikonu tužky Upravit a do pole „Registrační číslo QST (nepovinné)“ zadejte své číslo QST.
 4. Klikněte na Uložit.

Aktualizace daňových údajů v centru plateb Google

 1. Přihlaste se k účtu Google Payments.
 2. Na levé straně stránky klikněte na Nastavení.
 3. V části „Daňové údaje pro Kanadu“ klikněte na ikonu tužky Upravit a do pole „Registrační číslo QST (nepovinné)“ zadejte své číslo QST.
 4. Klikněte na Uložit.

Poznámka:

Pokud jste inzerentem na Havaji a používáte automatické nebo manuální platby, budou daně vyměřeny a účtovány na konci každého měsíce.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Smlouvu o využívání služby Google Ads máte uzavřenou se společností Google Asia Pacific Pte. Ltd., k vaší aktivitě v rámci Google Ads proto nejsou připočítávány místní daně. Tyto daně nebudou na fakturách uvedeny.

Google New Zealand Limited

Od 1. listopadu 2018 bude faktury vystavovat společnost Google New Zealand Limited jakožto distributor těchto služeb. Obrat ve službě Google Ads na území Nového Zélandu bude podléhat dani ze zboží a služeb (GST) ve výši 15 %. Tato změna ovlivní účty Google Ads s firemní adresou na Novém Zélandu.

Poznámka:

Společnost Google nemůže poskytovat daňové poradenství. Máte-li k této dani nějaké dotazy, obraťte se na svého daňového poradce.

PT Google Indonesia

Od 1. října 2019 bude faktury vystavovat společnost PT Google Indonesia, která je distributorem našich služeb. S ohledem na místní daňové předpisy budou veškeré prodeje reklam v Indonésii zatíženy 10% DPH. Tato změna ovlivní účty Google Ads s fakturační adresou v Indonésii.

V případě zákazníků, kteří chtějí z platby zadržovat 2% srážkovou daň, je třeba společnosti Google zaslat daňový doklad pro srážkovou daň („Bukti Potong“). Tím se vyhnete riziku nedoplatku na účtu. Doklad pro srážkovou daň nám musíte zaslat do data splatnosti uvedeného na obchodní faktuře. Adresu naleznete níže.

Jestliže váš doklad o srážkové dani neobsahuje QR kód, musíte poslat jeho originál pomocí služby POS Indonesia na jednu z níže uvedených adres:

 • Jestliže platíte za reklamy platební kartou nebo převodem z bankomatu: PO BOX 176 Cibinong 16900, Jl. Tegar Beriman No.7, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914-Indonesia
 • Pokud dostáváte faktury: PO BOX 188 Cibinong 16900, Jl. Tegar Beriman No.7, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914-Indonesia

Jestliže váš doklad o srážkové dani obsahuje QR kód, můžete jeho kopii odeslat e‑mailem na jednu z níže uvedených adres. V předmětu zprávy uveďte PTGI Withholding Tax Slip.

 • Pokud platíte za reklamy platební kartou nebo převodem z bankomatu: eps-wht@google.com
 • Pokud dostáváte faktury: collections@google.com

Jestliže jste plátcem DPH, musíte nám zaslat oznámení o registraci (Surat Keterangan Terdaftar, SKT) vydané ministerstvem financí Indonéské republiky (Kementerian Keuangan Republik Indonesia). Kopie těchto dokumentů můžete nahrát v části Nastavení svého platebního profilu. Další informace o postavení plátce DPH

Poznámka: Společnost Google nemůže poskytovat poradenství ohledně daní. Máte-li k této dani nějaké dotazy, obraťte se na svého daňového poradce.

Srážkové daně

Platby prováděné 1. července 2018 nebo později za zahraniční digitální služby poskytované společností Google Asia Pacific Pte Ltd / Google Ireland Ltd budou zatíženy 5% daní v souladu s ustanoveními pákistánského finančního zákona z roku 2018. V některých případech může být nutné, abyste tuto daň odvedli v souladu se smluvními podmínkami programu Google Ads, podle kterých nese zákazník odpovědnost za odvod jakékoli daně nebo státem určených poplatků v Pákistánu ve vztahu ke službám, které využívá.
Společnost Google nemůže poskytovat poradenství ohledně daní ani státem určených poplatků. Máte-li k této změně nějaké dotazy, kontaktujte svého daňového a platebního poradce.

Nepřímé daně

Jelikož vaše obchodní smlouva Google Ads je registrována u společnosti Google Asia Pacific Pte. Ltd., Singapur, na vaše aktivity v Google Ads activity se místní nepřímé daně nevztahují. Na faktuře proto nejsou nepřímé daně uváděny.

Google Australia Pty Limited

Od 1. listopadu 2016 bude faktury vystavovat společnost Google Australia Pty Limited. Obrat ve službě Google Ads na území Austrálie bude podléhat dani ze zboží a služeb (GST) ve výši 10 %. Tato změna ovlivní účty Google Ads s australskou firemní adresou.

Poznámka: Společnost Google vám nemůže poskytovat poradenství ohledně daní. Máte-li k této dani nějaké dotazy, obraťte se na svého daňového poradce.

Google Japan G.K.

Od 1. dubna 2019 bude faktury vystavovat společnost Google Japan G.K. jako distributor služeb. Obrat z reklam na území Japonska bude tedy podléhat japonské spotřební dani (JCT) ve výši 10 %. Tato změna ovlivní účty Google Ads s firemní adresou v Japonsku.


Poznámka: Google nemůže poskytovat daňové poradenství. Máte-li k této dani nějaké dotazy, obraťte se na svého daňového poradce.

Daně v Indii

Pokud sídlíte v Indii, bude vám u všech nákupů od 1. července 2017 účtována daň za zboží a služby (GST).

GST je nový daňový zákon, který nahradí stávající nepřímé daně, jako je daň ze služeb, daň z přidané hodnoty, spotřební daň a určité daně v rámci státního a centrálního zdanění v Indii. Jedná se o model dvojího zdanění, kdy indické státy a indická centrální vláda uplatňují daně na služby a zboží.

Daň GST sestává ze tří typů daní: daně centrální, státní a integrované. Typ daně se určuje na základě místa nákupu služby a místa, odkud ji Google poskytuje. Výše jednotlivých sazeb:

 • centrální daň GST (CGST): 9 %,
 • státní daň GST (SGST): 9 %,
 • integrovaná daň GST (IGST): 18 %.
Poznámka:
 • Inzerentům, kteří mají fakturační adresu ve státě Harijána (a jde tedy o vnitrostátní službu), budou účtovány sazby CGST a SGST. Pro všechny ostatní platí sazba IGST.
 • Pro inzerenty v zóně SEZ je sazba GST 0 %.

Pokud využíváte služby od společnosti Google India Private Limited (GIPL), typ daně se určí podle vašeho DIČ. Daňové identifikační číslo zboží a služeb (GSTIN) je povinné pro firemní účty a volitelné osobní účty.

Kam odeslat GSTIN

Pokud používáte měsíční fakturaci, obraťte se na správce účtu nebo nám své GSTIN zašlete e‑mailem.

Ostatní inzerenti mohou své údaje zadat v části Fakturace a platby. Stačí v nabídce vlevo kliknout na Nastavení a v platebním profilu v sekci daňových údajů pro Indii zadat příslušná ID.

U účtů spravovaných agenturami je třeba zajistit, aby uvedená adresa a GST odpovídaly společnosti, jež hradí faktury, a státu, který GST nárokuje. Pokud adresa a název společnosti na fakturách neodpovídá firmě, která faktury skutečně hradí, aktualizujte fakturační adresu.

U firemních a osobních účtů je třeba zajistit, aby uvedená adresa i GSTIN odpovídaly místu využití služeb. Číslo GST by tedy mělo odpovídat státu ve fakturační adrese na fakturách. Pokud GSTIN neodpovídá státu fakturační adresy, nebude na fakturách uvedeno.

Tyto informace zajišťují správné stanovení daní. Přečtěte si odpovědi na časté dotazy ohledně GST.

Předchozí sazby daně ze služeb

Na zdanitelné služby na fakturách vystavených společností Google India Pvt Ltd od 1. června 2016 do 30. června 2017 se vztahovala sazba daně ze služeb ve výši 15 % (včetně Swachh Bharat Cess a Krishi Kalyan Cess).

Pro faktury vystavené v období od 15. listopadu 2015 do 31. května 2016 platila sazba daně ze služeb ve výši 14,5 % (včetně Swachh Bharat Cess).

Mezi 1. červnem 2015 a 14. listopadem 2015 platila sazba daně ze služeb ve výši 14 %.

Důležité poznámky:

 • Inzerentům, kteří používají automatické nebo manuální platby, budou daně vyměřeny a účtovány na konci každého měsíce.
 • Společnost Google nemůže poskytovat daňové poradenství. Máte-li k této změně nějaké dotazy, kontaktujte svého daňového poradce.

Srážková daň (TDS)

Potvrzení pro účely TDS jsou požadována čtvrtletně. Další informace lze najít na webu indického ministerstva pro daň z příjmu.

Potvrzení pro čtvrtletí končící v červnu, září, prosinci a březnu je třeba dodat ke 30. červnu, 30. říjnu, 30. lednu a 15. březnu (v tomto pořadí).

Potvrzení pro účely TDS za předchozí finanční rok odeslaná po 30. dubnu aktuálního finančního roku nebudou akceptována. Například všechna potvrzení za fiskální rok 2013–14 je nutné odeslat nejpozději 30. dubna 2014.

Odesílání potvrzení pro účely srážkové daně (TDS)

Pokud váš účet využívá měsíční fakturaci, zašlete digitální kopii potvrzení pro účely TDS (buď elektronicky podepsanou nebo v podobě oskenovaného a podepsaného potvrzení ve formátu PDF) přímo na collections-in@google.com.

Jestliže váš účet používá manuální nebo automatické platby, zašlete nám digitální kopii potvrzení pro účely TDS e-mailem (buď elektronicky podepsanou, nebo jako sken podepsaného potvrzení ve formátu PDF). Po schválení vám bude částka kreditu připsána na účet.

Permanentní číslo účtu (PAN) společnosti Google je AACCG0527D a registrovaná adresa na potvrzení pro účely TDS musí být tato:

Google India Pvt. Ltd.
No.3, RMZ Infinity, Tower E,
Old Madras Road, 4th & 5th Floor,
Bangalore - 560 016

Jaká je výše TDS

Aktuální sazba TDS pro platby společnosti Google India Private Limited související s inzercí je 2 %. Nezahrnuje daň ze služeb a daně na podporu vzdělávání (podle oběžníku č. 1/2014 vydaného odborem přímých daní ministerstva financí indické vlády). Sazba TDS se však může měnit podle vládních předpisů. Google Ads nemůže poskytovat daňové poradenství. S dotazy ohledně TDS nebo jiných daňových záležitostí se obraťte na daňového poradce.

Daně v Rusku

U všech inzerentů ve službě Google Ads s fakturační adresou v Rusku bude na všechny náklady ve službě Google Ads bez výjimky uplatněna 20% daň z přidané hodnoty (DPH).

Co můžete očekávat, pokud se nacházíte v Ruské federaci:

 • Ať si zvolíte daňový status Firma, Samostatný podnikatel či Osoba, vždy vám bude účtována DPH v aktuální sazbě podle ruských předpisů. (Váš účet obsluhuje společnost Google Russia.)
 • Odvody DPH zobrazíte kliknutím na ikonu klíče a kliknutím na Přehled fakturace v části Fakturace. DPH se účtuje na základě skutečně využité částky.

DPH ve zjednodušeném daňovém systému (USN)

Ruské daňové předpisy stanoví, že pokud se na vás vztahuje zjednodušený daňový systém (USN), neplatíte DPH za zboží a služby, které kupujete či prodáváte. Pokud však kupujete zboží či služby od společnosti působící v rámci obecného daňového režimu, zaplatíte DPH zahrnutou do ceny příslušného produktu nebo služby. Vzhledem k tomu, že OOO Google v rámci obecného daňového režimu působí, budou vaše platby za službu Google Ads zahrnovat i DPH.

Společnost Google nemůže poskytovat poradenství ohledně DPH. V případě otázek týkajících se registrace k DPH se proto obraťte na daňového poradce nebo na pracovníka finančního úřadu.

Změna daňového statusu

Při registraci do Google Ads je nutné vybrat daňový status (osoba, samostatný podnikatel nebo firma). Pokud potřebujete svůj daňový status změnit, kontaktujte nás. Změny se nijak nedotknou předchozích transakcí ani účetních dokladů a budou účinné až od data provedení.

Změna údajů o DPH

Pokud chcete zkontrolovat název společnosti nebo daňová identifikační čísla (INN a KPP) uváděná na vašich měsíčních fakturách, klikněte na ikonu klíče , v části Fakturace vyberte možnost Přehled fakturace a klikněte na Nastavení.

Aktualizace čísla KPP

Pokud se vaše číslo KPP změnilo, můžete ho v účtu upravit. Chcete‑li číslo KPP aktualizovat, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu na stránce https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu klíče  a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace.
 3. V nabídce vlevo klikněte na Nastavení a přejděte do části Platební profil.
 4. Kliknutím na ikonu tužky přejděte do režimu úprav, aktualizujte číslo KPP a klikněte na Uložit.

Poznámka

Vaše číslo KPP můžeme změnit jen za předpokladu, že číslo INN zůstane stejné. DIČ ani název jedné registrované společnosti nelze změnit na odpovídající údaje jiné společnosti. Pokud chcete svůj účet Google Ads převést na jinou registrovanou společnost (s jiným INN), kontaktujte nás. Změny se nijak nedotknou předchozích transakcí ani účetních dokladů a budou účinné až od data provedení.

Změna názvu společnosti

Pokud se změnil název vaší společnosti, kontaktujte nás. Abychom mohli tento údaj aktualizovat, potřebujeme sken vašeho daňového osvědčení s daňovými identifikačními čísly a registrovaným názvem společnosti. Až daňové osvědčení obdržíme a ověříme, změníme název společnosti, který máte ve vašem účtu Google Ads a na měsíčních fakturách. O provedení změny vás budeme informovat.

Poznámka

Číslo KPP nebo název společnosti můžeme změnit pouze za předpokladu, že číslo INN zůstane stejné. DIČ ani název jedné registrované společnosti nelze změnit na odpovídající údaje jiné společnosti. Pokud chcete svůj účet Google Ads převést na jinou registrovanou společnost (s jiným INN), kontaktujte nás. Změny se nijak nedotknou předchozích transakcí ani účetních dokladů a budou účinné až od data provedení.

Oprava čísla INN

Pokud je v účtu Google Ads uvedeno nesprávné číslo INN (DIČ), lze ho změnit pouze v případě, že došlo při zakládání účtu Google Ads k překlepu. Kontaktujte nás a zašlete nám naskenovanou kopii daňového osvědčení s vašimi DIČ a registrovaným názvem společnosti. Až daňové osvědčení obdržíme a ověříme, změníme číslo INN, které je uvedeno ve vašem účtu Google Ads a na vašich měsíčních fakturách.

Pokud chcete svůj účet Google Ads převést na jinou registrovanou společnost (s jiným INN), kontaktujte nás. Změny se nijak nedotknou předchozích transakcí ani účetních dokladů a budou účinné až od data provedení.

Změna adresy oficiálního sídla nebo poštovní adresy

Pokud se změnila adresa sídla firmy nebo korespondenční adresa, můžete ji aktualizovat takto:

 1. Přihlaste se k účtu na stránce https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu klíče  a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace.
 3. Adresu sídla firmy změníte tak, že přejdete do části Platební profil a provedete potřebné změny. Po dokončení klikněte na Uložit.
 4. Chcete‑li aktualizovat korespondenční adresu, přejděte do sekce Platební účet a proveďte potřebné změny. Po dokončení klikněte na Uložit.

Výpočet DPH

Chcete-li zobrazit odvody DPH, klikněte na ikonu klíče , v části Fakturace vyberte možnost Přehled fakturace a v levé nabídce klikněte na Transakce.

Jak se DPH počítá

DPH se účtuje na základě hodnoty nashromážděných kliknutí a zobrazení.

poplatky za využití + DPH = částka platby

Kdy se DPH účtuje

DPH může být účtována jednou na konci měsíce na základě nákladů vzniklých v průběhu měsíce používání služby.

Příklad

 • Řekněme, že 10. června obdržíte na účet Google Ads platbu ve výši 100 RUB.
 • Využitá částka každý den narůstá až do okamžiku, kdy je platba 100 RUB dne 25. června v plné výši utracena.
 • 25. června se v účtu zobrazí řádková položka DPH, která uvádí účtovanou DPH odečtenou z platby ve výši 100 RUB.

Příklad

 • Řekněme, že 25. června obdržíte na účet Google Ads platbu ve výši 100 RUB.
 • Do konce měsíce (30. června) byla z platby utracena částka 50 RUB. 30. června se v účtu zobrazí řádková položka DPH, která uvádí účtovanou DPH odečtenou z využité částky ve výši 50 RUB.

Pokud je zcela využita více než jedna platba, může se účtovaná DPH vztahovat k daňovému základu z více plateb.

DPH z propagačního kreditu nebo úprav

Pokud jste získali nějakou odměnu v rámci propagační nabídky nebo jiného typu úpravy kreditu, využitá část tohoto kreditu bude automaticky zdaněna DPH. Částka DPH vám bude po úplném vyčerpání kreditu v plné výši vrácena. Pokud bude kredit ke konci měsíce vyčerpán jen částečně, DPH vám bude na konci téhož měsíce vrácena také jen částečně.

Pokud máte ohledně účtování DPH nějaké nejasnosti, kontaktujte nás.

DPH a váš zbývající kredit

Stránka Přehled obsahuje dvě části, v nichž je uveden zůstatek vašeho účtu:

 1. V části „Váš zbývající kredit“ nad tabulkou je uvedena částka, která vám na reklamní aktivity zbývá, a odhadovaná částka budoucích odvodů DPH. Na základě tohoto pole můžete odhadnout zbývající částku na svém účtu.
 2. Sloupec Zůstatek v tabulce historie transakcí uvádí zůstatek vašeho účtu, do kterého nejsou zahrnuty žádné odhadované budoucí odvody DPH ani nepoužité částky plateb.

Nabídky a rozpočty nastavené na kartě Kampaně nezahrnují DPH.

Daň z přidané hodnoty (DPH) je 10% daň za zboží a služby, která se platí korejským daňovým orgánům. To, zda a jakým způsobem platíte v Koreji DPH, závisí na nastavení vašich plateb. Vyberte si níže nastavení, které odpovídá vašemu účtu.

Manuální a automatické platby kreditní kartou

Jestliže jste podepsali smlouvu se společností Google Asia Pacific Pte. Ltd. (a platíte tedy výdaje za inzerci kreditní kartou přímo v rozhraní Google Ads) a neuvedete registrační číslo firmy ve formátu xxx-xx-xxxxx, pak vám od 1. července 2019 v souladu se zákony Jižní Koreje začneme ke všem transakcím přičítat daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši 10 %.

Aktualizace údajů pro účely DPH

Údaje o DPH můžete ve svém účtu kdykoli aktualizovat. Postup:

 1. Přihlaste se k účtu na stránce https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu klíče  a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace.
 3. Klikněte na odkaz Nastavení na okraji stránky.
 4. Najděte sekci „Platební profil“ a proveďte potřebné změny.
 5. Po dokončení klikněte na Uložit.
Manuální platby prostřednictvím LGU+

Když provedete platbu prostřednictvím LGU+, automaticky z platby odečteme 10% DPH na úhradu předpokládaných reklamních nákladů. Za zbývající částku z platby poté zobrazíme vaše reklamy. Během zobrazování reklam pak budeme každý měsíc hradit DPH ve výši odpovídající reklamním nákladům vzniklým v daném měsíci.

Na stránce Historie transakcí fakturace se u každé platby zobrazí částka DPH. Pokud jste firemní inzerent, obdržíte za každý měsíc během prvních 10 dnů následujícího měsíce elektronickou fakturu s DPH. Místní fakturační partner společnosti Google, společnost MakeBill, vám ji zašle e-mailem na adresu hlavního kontaktu pro fakturaci uvedenou ve vašem účtu. Na faktuře bude uvedena částka, ze které byla DPH vypočtena. Pokud jste inzerentem z řad fyzických osob, fakturu s DPH neobdržíte.

Upozorňujeme, že společnost LGU+ vám ke každé platbě zašle stvrzenku. Tuto stvrzenku nelze v přehledu DPH použít.

Aktualizace údajů pro účely DPH

Údaje o DPH můžete ve svém účtu kdykoli aktualizovat. Postup:

 1. Přihlaste se k účtu na stránce https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu klíče  a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace.
 3. Klikněte na odkaz Nastavení na okraji stránky.
 4. Najděte sekci „Platební profil“ a proveďte potřebné změny.
 5. Po dokončení klikněte na Uložit.
Nastavení plateb na základě měsíční fakturace

Máte-li účet Google Ads s měsíční fakturací a používáte měnu KRW, budeme vám z měsíčních reklamních nákladů účtovat 10% DPH. Pokud tuto měnu nepoužíváte, máte podepsanou smlouvu se společností Google Asia Pacific a nejste plátcem DPH.

U zákazníků, kteří používají jako měnu KRW, zašle společnost MakeBill (místní fakturační partner společnosti Google) hlavnímu kontaktu pro fakturaci každý měsíc e‑mail s odkazem na místní daňový doklad. Chcete‑li aktualizovat údaje o DPH nebo e‑mailovou adresu, na kterou se místní daňový doklad zasílá, kontaktujte nás.

Pokud jste inzerentem se sídlem v Mexiku a využíváte manuální platby nebo měsíční fakturaci, budeme vám účtovat 16% poplatek na úhradu daně Impuesto sobre Valor Agregado (DPH). Způsob provedení této transakce závisí na vašem nastavení plateb. Další informace se dozvíte po kliknutí na příslušný odkaz v níže uvedeném seznamu.

Nastavení plateb na základě měsíční fakturace

Pokud využíváte měsíční fakturaci, navýšíme částku ve vaší faktuře o 16 % za účelem úhrady DPH.

Nastavení manuálních plateb

Z vašich manuálních plateb odečteme 16 % na úhradu DPH. Zbývající částku vám pak přičteme na účet.

Když provedete platbu, předpokládáme, že zahrnuje částku, kterou chcete připsat na účet, a 16 % z této částky na DPH.

To znamená, že pokud provedete platbu ve výši X, rozdělíme tuto částku na Y a 16 % z Y, jejichž součet bude roven částce X. Částku Y připíšeme ve prospěch vašeho účtu a 16 % z Y uhradíme na daních mexickému daňovému úřadu.

Používáme následující rovnici, ve které X je částka platby a Y je částka připsaná na váš účet:

 • X = Y + (0,16 × Y)
  X = 1,16 × Y
  Y = X/1,16

Konkrétnější příklad:

Řekněme, že jste provedli platbu ve výši 116 mexických pesos (MXN). Částku, která se vám má připsat na účet (Y), vypočítáme takto:

 • Y = 116/1,16 MXN
  Y = 100 MXN

Na účet vám připíšeme částku 100 MXN a zbývajících 16 MXN odvedeme mexickému daňovému úřadu.

Postup změny daňových údajů

Pokud jste zadali nesprávné daňové údaje, kontaktujte nás a zašlete nám správné informace. Specialista na Google Ads vám provedení změny potvrdí. Faktury vytvořené před aktualizací daňových údajů ve vašem účtu Google Ads však znovu vystavit nemůžeme.

Daně na Ukrajině

Na všechny inzerenty ve službě Google Ads, kteří platí bankovním převodem a mají fakturační adresu na Ukrajině, se na základě ukrajinské legislativy vztahuje aktuální ukrajinská sazba DPH, která činí 20 %.

Účtovanou DPH najdete na stránce Historie transakcí. Chcete-li ji zobrazit, klikněte na ikonu klíče a v části Fakturace vyberte Přehled fakturace.

Váš účet obsluhuje společnost Google Ukraine. Daňové zákony Ukrajiny stanoví, že pokud kupujete zboží či služby od společnosti působící v rámci obecného daňového režimu, zaplatíte DPH zahrnutou do ceny příslušného produktu nebo služby. Protože společnost Google Ukraine pracuje v rámci obecného daňového režimu, budou vaše platby za službu Google Ads zahrnovat DPH.

Společnost Google nemůže poskytovat poradenství ohledně DPH. V případě otázek týkajících se registrace k DPH se proto obraťte na daňového poradce nebo na pracovníka finančního úřadu.

Změna daňového statusu

Při zřizování účtu Google Ads je nutné vybrat jeden z následujících daňových statusů: Fyzická osoba, Samostatný podnikatel nebo Právnická osoba. Poté, co si status zvolíte, již nebude možné jej změnit. Pokud si například zvolíte status Fyzická osoba, nebudete jej moci později změnit na status Právnická osoba.

Pokud potřebujete svůj daňový status změnit, zrušte svůj stávající účet Google Ads a založte si nový s požadovaným statusem. K vytvoření nového účtu použijte jinou e‑mailovou adresu. Pokud byste chtěli používat stejnou, museli byste ji změnit ve stávajícím účtu Google Ads a pak ho teprve zrušit.

Změna údajů o DPH

Pokud chcete zkontrolovat název společnosti, adresu sídla firmy nebo daňová identifikační čísla (INN a EDRPOU) uváděná na vašich měsíčních fakturách, klikněte na ikonu klíče , v části Fakturace vyberte možnost Přehled fakturace a vlevo klikněte na Nastavení.

Změna oficiálního názvu společnosti

Pokud se změnil název vaší společnosti, kontaktujte nás. Abychom mohli údaje aktualizovat, potřebujeme naskenovanou kopii vašich oficiálních registračních dokumentů s čísly DIČ, registrovaným názvem společnosti a adresou sídla firmy. Jakmile oficiální registrační dokumenty obdržíme, změníme název společnosti, který je uveden ve vašem účtu Google Ads a používá se v účetních dokladech. Provedení změn vám potvrdíme. Potom můžete požádat o revizi dříve vydaných dokumentů, která bude odrážet opravený název a EDRPOU.

Poznámka

Název společnosti lze změnit pouze v případě, že se vaše INN a EDRPOU nemění. DIČ ani název jedné registrované společnosti nelze změnit na odpovídající údaje jiné společnosti. Pokud chcete svůj účet Google Ads převést na jinou registrovanou společnost (s jiným INN), založte si jiný účet.

Oprava INN nebo EDRPOU

Pokud máte v účtu Google Ads uvedeno nesprávné INN (DIČ) a EDRPOU, lze je změnit pouze v případě, že při vytváření účtu došlo k překlepu. Kontaktujte nás a zašlete nám naskenovanou kopii daňového osvědčení s vašimi DIČ a registrovaným názvem společnosti. Jakmile daňové osvědčení obdržíme a ověříme, opravíme údaje INN a EDRPOU uvedené ve vašem účtu Google Ads a v budoucích účetních dokladech. Revize už vydaných dokladů nejsou v tomto případě možné. Opravený údaj INN nebo EDRPOU bude uveden pouze v dokladech vystavených po provedení opravy.

Pokud svůj účet Google Ads chcete převést na jinou registrovanou společnost (s jiným INN a EDRPOU), založte si jiný účet.

Změna registračního statusu DPH

Pokud se změnil status vaší registrace k DPH, kontaktujte nás. Budete nám muset zaslat naskenovanou kopii svého daňového osvědčení, které obsahuje vaše DIČ, registrovaný název společnosti a daňový status registrace k DPH. Jakmile daňové osvědčení obdržíme a ověříme, změníme status ve vašem účtu Google Ads. Změna se projeví v budoucích účetních dokladech. Revize už vydaných dokladů nejsou v tomto případě možné.

Změna oficiálního sídla nebo poštovní adresy

Pokud se změnila adresa sídla firmy nebo korespondenční adresa, můžete ji aktualizovat takto:

 1. Přihlaste se k účtu na stránce https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu klíče  a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace.
 3. Chcete‑li změnit adresu sídla firmy, přejděte na stránku Nastavení a proveďte v části Platební profil potřebné změny. Po dokončení klikněte na Uložit.
 4. Chcete‑li aktualizovat korespondenční adresu, přejděte do sekce Platební účet a proveďte potřebné změny. Po dokončení klikněte na Uložit.

O dani z přidané hodnoty

Jak se DPH počítá

DPH se počítá na základě hodnoty vašich reklamních nákladů, například poplatků za kliknutí nebo zobrazení.

Reklamní náklady + DPH = částka k úhradě

Kdy se DPH účtuje

DPH může být účtována:

 • poté, co byla platba v účtu v plné výši utracena, nebo
 • na konci měsíce, pokud byla utracena pouze zčásti.

Příklad: Platba byla v daném měsíci plně využita

Řekněme, že na váš účet Google Ads dorazila 10. června platba 200 ukrajinských hřiven (UAH).

 • Reklamní náklady se průběžně načítají až do 25. června, kdy je zaplacených 200 hřiven zcela využito.
 • 25. června se vám na hlavní stránce Fakturace zobrazí řádková položka DPH, v níž bude uvedena DPH naúčtovaná z provedené platby 200 hřiven.

Příklad: Platba byla v daném měsíci využita jen částečně

Řekněme, že na váš účet Google Ads dorazila 10. června platba 200 ukrajinských hřiven (UAH).

 • Do konce měsíce, tedy do 30. června, bylo využito pouze 100 hřiven. 30. června se vám na hlavní stránce Fakturace zobrazí řádková položka DPH, v níž bude uvedena DPH naúčtovaná za reklamní náklady 100 hřiven.
 • Řekněme dále, že zbytek z platby utratíte do 3. července. 3. července se vám tedy na hlavní stránce Fakturace zobrazí řádková položka DPH, v níž bude uvedena DPH naúčtovaná ze zbývající částky 100 hřiven.

Pokud se během jednoho dne uskuteční více plateb, účtovaná DPH se může vztahovat k celkovému daňovému základu za více plateb.

Pokud máte ohledně účtování DPH nějaké nejasnosti, kontaktujte nás.

DPH z úprav a propagačního kreditu

Pokud na účtu máte kredit získaný z propagační nabídky nebo nějaký jiný druh kreditní úpravy, bude vám z reklamních nákladů uhrazených z tohoto kreditu nejprve automaticky naúčtována DPH. Po využití celého kreditu vám bude stržená DPH na účet vrácena. Pokud kredit využijete pouze z části, bude stržená DPH částečně vrácena na konci stejného měsíce.

DPH a stávající zůstatek účtu

Informace o stávajícím zůstatku najdete na stránce Historie transakcí. Chcete-li ji zobrazit, klikněte na ikonu klíče a v části Fakturace vyberte Přehled fakturace. Zůstatek na účtu je uveden na dvou místech:

 1. Přehled: V sekci Váš zůstatek je uveden zůstatek, který můžete celý využít na budoucí reklamní aktivity.
 2. V poli Zbývající kredit je uvedena částka, která vám na reklamní aktivity zbývá, a odhadovaná hodnota budoucích odvodů DPH. Na základě tohoto pole můžete odhadnout objem financí, který vám na účtu zbývá.
 3. Transakce: Ve sloupci Zůstatek v tabulce historie transakcí je uveden zůstatek na vašem účtu (vypočtený odečtením částky ve sloupci Příjmy od částky ve sloupci Inkasa), do kterého nejsou zahrnuty žádné odhadované budoucí odvody DPH z nevyužitých částek plateb.

Nabídky a rozpočty stanovené v kampaních nezahrnují DPH.

Daně ve vaší zemi

Podle toho, kde vaše firma působí, může být povinna platit daň z přidané hodnoty (DPH). V tomto článku se dočtete, jaké podmínky platí ve vaší zemi. Informace týkající se dalších zemí najdete po kliknutí na výše uvedenou rozbalovací nabídku.

Daň z prodeje a používání (SUT) v Portoriku

Daň z prodeje a používání (SUT) je zahrnuta na všech fakturách pro zákazníky sídlící v Portoriku. Daňová sazba je 4 % pro všechny účty Google Ads.

Společnost Google nemůže poskytovat poradenství v oblasti SUT. S případnými dotazy ohledně registrace k SUT se proto obracejte na svého daňového poradce nebo na příslušného pracovníka finančního úřadu.

Poznámka

Není-li vaše země v seznamu uvedena, znamená to, že informace o daních v této zemi nemáme k dispozici. Požádejte o ně tedy příslušný místní daňový úřad.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory