Získání faktury, výpisu nebo potvrzení o platbě

 
Faktury Google Ads získáte jednoduchým postupem. V nabídce výše vyberte svou zemi a níže zvolte nastavení fakturace, které máte v účtu.
Inzerenti v Číně a na Tchaj-wanu již nebudou dostávat opravné daňové doklady k neplatné aktivitě, překročení rozpočtu a kreditu z propagačních kódů. Místo toho se tyto položky budou zobrazovat na poslední faktuře jako úpravy kreditu na útratu za reklamy. I nadále budete dostávat faktury Google a místní faktury, které budou zobrazovat stejnou částku k zaplacení.

Kvůli místnímu fakturačnímu limitu, který nám umožňuje fakturovat maximální částku 99 000 CNY na fakturu Fapiao, budeme faktury Google na částky vyšší než 99 000 CNY dělit na menší faktury a opravné daňové doklady, abychom zajistili přesnou shodu částek na jednotlivých fakturách Google a místních fakturách. 

Útrata za reklamu Faktura Google Místní faktura
101 000 CNY
 • Faktura 1: 99 000 CNY
 • Opravný daňový doklad 1: 2 000 CNY
 • Faktura Fapiao 1: 99 000 CNY
 • Faktura Fapiao 2: 2 000 CNY


 
K položkám na fakturách Google se vztahují následující popisy:

 • Úprava kreditu – dílčí částka převedená na samostatnou fakturu z důvodu limitu na fakturu Fapiao
 • Opravný daňový doklad – Dílčí částka převedená z původní faktury z důvodu limitu na fakturu Fapiao

Výběr nastavení plateb

Automatické nebo manuální platby (týká se většiny inzerentů)
Upozornění: Ve většině zemí služba Google Ads nezasílá některé dokumenty, například místní daňové doklady, výpisy nebo potvrzení o platbách, uživatelům poštou ani e-mailem. Pokud jsou tyto doklady ve vaší zemi k dispozici, najdete je přímo v účtu. Postup zobrazíte kliknutím na níže uvedené odkazy.
Definice pojmů ve výpisu

Výpisy nejsou faktury. Tento dokument obsahuje souhrn účetní aktivity za výše uvedené období. Níže uvádíme definice některých pojmů, které můžete na výpisech z účtu Google Ads běžně zaznamenat.

Pojem Definice
Počáteční zůstatek Zůstatek přenesený z předchozího měsíce
Celková nová aktivita (včetně DPH, pokud je relevantní) Nové náklady napočítané od posledního výpisu, včetně příslušných daní, kde lze použít
Celkové úpravy (včetně DPH, pokud je relevantní) Čas od času může být nutné zůstatek Google Ads upravit. Nejčastěji se jedná o kredity způsobené překročením rozpočtu.
Celkový objem přijatých plateb Platby poukázané ručně nebo automaticky na váš účet
Konečný stav

Strategie manuálních plateb: Zůstatek na vašem účtu Google Ads, který můžete utratit

Strategie automatických plateb: Nevyčerpaný zůstatek na účtu Google Ads za služby za příslušný měsíc

Daně V závislosti na tom, kde vaše firma působí, může být povinna platit daň z přidané hodnoty (DPH). Daňové sazby určuje vaše místní vláda.
Vyhledání a tisk aktuálních i dřívějších místních daňových dokladů nebo výpisů
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace.
  Přejít
 3. V nabídce vlevo klikněte na Transakce nebo ve středu stránky vyhledejte kartu Transakce a klikněte na Zobrazení transakcí.
 4. Nastavte období nad tabulkou tak, aby zahrnovalo místní daňové doklady nebo výpisy, které chcete zobrazit.
  • Výchozí možností zobrazení je Poslední tři měsíce, kde jsou vidět nejaktuálnější přírůstky, odečty a místní daňové doklady nebo výpisy.
  • Chcete-li zobrazit předchozí aktivity, vyberte z rozbalovacího seznamu příslušné období. Pokud chcete například zobrazit místní daňové doklady nebo výpisy za tento kalendářní rok, vyberte Tento rok.
 5. Kliknutím na položku Dokumenty zobrazte všechny místní daňové doklady nebo výpisy, které jsou pro vámi zvolené období k dispozici.
 6. Klikněte na číslo dokumentu, na který se chcete podívat, a na Stáhnout.
  • Odkaz na místní daňový doklad a výpis za aktuální měsíc se objeví až po skončení daného měsíce. Místo odkazu se zobrazí zpráva Faktura není připravena.
  • Místní daňový doklad a výpis za daný měsíc bude k dispozici počínaje 5. pracovním dnem následujícího měsíce. Například místní daňové doklady a výpisy za září budou k dispozici od 5. října. Místní daňové doklady a výpisy se negenerují o víkendech a svátcích, proto v těchto obdobích počítejte se zpožděním. Mezitím si však vždy můžete vytisknout potvrzení o všech platbách.
  • Faktury se generují za cenu za kliknutí, ne za platby provedené v daném měsíci. Pokud v určitém měsíci na vašem účtu nevzniknou žádné náklady na kliknutí, faktura za daný měsíc se nevygeneruje, případně se vygeneruje prázdná.

   Jestliže nastaly podmínky k tomu, abyste obdrželi místní daňový doklad, vygenerují se nejprve výpisy a krátce na to bude následovat místní daňový doklad.

 7. Místní daňové doklady a výpisy se automaticky stáhnou do počítače ve formátu PDF a budete si je moci prohlédnout nebo vytisknout.

 

Tip

Nastavení prohlížeče nesmí blokovat vyskakovací okna. Místní daňové doklady a výpisy by se pak nemusely stáhnout.

Zobrazení a tisk potvrzení o platbě

Můžete si vytisknout potvrzení o všech platbách, které v měsíci proběhly. Vzhledem k tomu, že místní daňové doklady nebo výpisy se vystavují až pátého dne dalšího měsíce, můžete si pro své potřeby vytisknout alespoň potvrzení o platbě. Postup:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace. Přejít
 3. V nabídce vlevo klikněte na Transakce nebo ve středu stránky vyhledejte kartu Transakce a klikněte na Zobrazení transakcí.
 4. V tabulce vyberte odpovídající období.
 5. V horní části tabulky by mělo být vybráno Podrobné zobrazení transakcí, nikoli Souhrnné zobrazení.
 6. Ve sloupci Popis klikněte na příslušný odkaz Platba. Otevře se nové okno nebo karta prohlížeče s potvrzením, které si můžete vytisknout.
 7. Chcete-li potvrzení vytisknout, vyberte v nabídce prohlížeče položky SouborTisk. Pokud si chcete dokument stáhnout a uložit kopii do počítače, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Uložit jako.
Potíže s vyhledáním místních daňových dokladů a výpisů
Potíže s vyhledáním místního daňového dokladu nebo výpisu mohou mít několik příčin:
 • Místní daňové doklady a výpisy se vystavují jednou měsíčně, ale poplatky se mohou účtovat v průběhu celého měsíce (pro svou evidenci si můžete vytisknout potvrzení o každé platbě). Místní daňový doklad nebo výpis za daný měsíc bude k dispozici počínaje 5. pracovním dnem následujícího měsíce. Například místní daňový doklad nebo výpis za duben bude připraven do 5. května (pokud mezi 1. a 5. květnem není víkend).
 • Mohlo se stát, že jste zapomněli upravit období v tabulce historie transakcí. Přesvědčte se, že jste nastavili období nad tabulkou tak, aby odpovídalo místním daňovým dokladům nebo výpisům, které chcete zobrazit.

  Pokud nastaly podmínky k tomu, abyste obdrželi místní daňový doklad, vygenerují se nejprve výpisy a krátce na to bude následovat místní daňový doklad.

Tip

Pokud pro platby nemáte nastavenou měsíční fakturaci (úvěrové podmínky), společnost Google nezasílá místní daňové doklady nebo výpisy za automatické ani manuální platby poštou ani e‑mailem.

Změna místních daňových dokladů a výpisů

Jakmile jsou místní daňový doklad a výpis vystaveny, nelze v nich už provádět žádné změny. To se vztahuje i na případy, kdy omylem zadáte nesprávné fakturační údaje. Fakturační údaje můžete však kdykoli upravit. Změny se pak projeví na vašich dalších místních daňových dokladech a výpisech.

Samostatné místní daňové doklady nebo výpisy za jednotlivé kampaně nejsou k dispozici.

Chybějící fakturační údaje

Pokud už k souhrnu fakturace nemáte přístup a systém po vás vyžaduje opětovné zadání fakturačních údajů, ale vy je zadávat nechcete, kontaktujte nás. My vám historické informace o fakturaci poskytneme.

Související odkazy:

Automatické nebo manuální platby (týká se většiny inzerentů)

Upozornění: Ve většině zemí služba Google Ads nezasílá některé dokumenty, například místní daňové doklady, výpisy nebo potvrzení o platbách, uživatelům poštou ani e-mailem. Pokud jsou tyto doklady ve vaší zemi k dispozici, najdete je přímo v účtu. Postup zobrazíte kliknutím na níže uvedené odkazy. 

Za měsíce od ledna do dubna 2015 byly výpisy rozděleny na samostatné dokumenty pro platby a pro DPH. Pokud kontrolujete DPH za tyto měsíce, je třeba si zobrazit samostatnou fakturu s DPH.

Definice pojmů ve výpisu

Výpisy nejsou faktury. Tento dokument obsahuje souhrn účetní aktivity za výše uvedené období. Níže uvádíme definice některých pojmů, které můžete na výpisech z účtu Google Ads běžně zaznamenat.

Pojem Definice
Počáteční zůstatek Zůstatek přenesený z předchozího měsíce
Celková nová aktivita (včetně DPH, pokud je relevantní) Nové náklady napočítané od posledního výpisu, včetně příslušných daní, kde lze použít
Celkové úpravy (včetně DPH, pokud je relevantní) Čas od času může být nutné zůstatek Google Ads upravit. Nejčastěji se jedná o kredity způsobené překročením rozpočtu. Další informace o různých typech kreditů a úprav ve vašem účtu
Celkový objem přijatých plateb Platby poukázané ručně nebo automaticky na váš účet
Konečný stav

Strategie manuálních plateb: Zůstatek na vašem účtu Google Ads, který můžete utratit

Strategie automatických plateb: Nevyčerpaný zůstatek na účtu Google Ads za služby za příslušný měsíc

Daně V závislosti na tom, kde vaše firma působí, může být povinna platit daň z přidané hodnoty (DPH). Daňové sazby určuje vaše místní vláda.
Vyhledání a tisk aktuálních i starších faktur
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace. Přejít k fakturaci
 3. V nabídce vlevo klikněte na Transakce nebo ve středu stránky vyhledejte kartu Transakce a klikněte na Zobrazení transakcí.
 4. Nastavte období nad tabulkou tak, aby zahrnovalo faktury, které chcete zobrazit.
 5. Výchozí možností zobrazení je Poslední tři měsíce, kde jsou vidět poslední debetní a kreditní položky i faktury.
 6. Chcete-li zobrazit předchozí faktury, vyberte z rozbalovacího seznamu období. Pokud chcete například zobrazit faktury za tento kalendářní rok, vyberte Tento rok.
 7. V tabulce klikněte na možnost Dokumenty pod měsícem, za který chcete fakturu zobrazit.
 8. Klikněte na rozbalovací nabídku Měsíční faktura. Pokud potřebujete fakturu za období od ledna do dubna 2015, budete kromě toho muset kliknout na rozbalovací nabídku Faktura pro plátce DPH pro EU, čímž získáte samostatnou fakturu s DPH.
 9. Klikněte na číslo faktury.
  • Odkaz na fakturu za aktuální měsíc se objeví až po skončení daného měsíce. Místo odkazu se zobrazí zpráva Faktura není připravena.
  • Faktura za daný měsíc bude k dispozici počínaje 5. pracovním dnem následujícího měsíce. Například faktura za září bude připravena do 5. října. Faktury se negenerují o víkendech a svátcích, proto v těchto obdobích počítejte se zpožděním. Mezitím si však vždy můžete vytisknout potvrzení o všech platbách.
  • Faktury se generují za cenu za kliknutí, ne za platby provedené v daném měsíci. Pokud v určitém měsíci na vašem účtu nevzniknou žádné náklady na kliknutí, faktura za daný měsíc se nevygeneruje, případně se vygeneruje prázdná.
 10. Faktura se otevře v novém okně prohlížeče. Chcete-li fakturu vytisknout, vyberte v nabídce prohlížeče položky Soubor a poté Tisk. Případně klikněte na fakturu pravým tlačítkem myši a vyberte položku Tisk. Pokud si chcete fakturu stáhnout a uložit kopii do počítače, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Uložit jako.

Tip

Nastavení prohlížeče nesmí blokovat vyskakovací okna. Faktura by se pak nemusela stáhnout.

Zobrazení a tisk potvrzení o platbě

Můžete si vytisknout potvrzení o všech platbách provedených v daném měsíci. Vzhledem k tomu, že výpis se generuje až pátý pracovní den dalšího měsíce, můžete si pro své potřeby vytisknout alespoň potvrzení o platbě. Postup:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace. Přejít k fakturaci
 3. V nabídce vlevo klikněte na Transakce nebo ve středu stránky vyhledejte kartu Transakce a klikněte na Zobrazení transakcí.
 4. V tabulce vyberte odpovídající období.
 5. V horní části tabulky by mělo být vybráno Podrobné zobrazení transakcí, nikoli Souhrnné zobrazení.
 6. Ve sloupci Popis klikněte na příslušný odkaz Platba. Otevře se nové okno prohlížeče s potvrzením, které si můžete vytisknout.
 7. Chcete-li potvrzení vytisknout, vyberte v nabídce prohlížeče položky SouborTisk. Pokud si chcete dokument stáhnout a uložit kopii do počítače, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Uložit jako.
Potíže s vyhledáním faktury
Potíže s vyhledáním faktury mohou mít několik příčin:
 • Místní daňové doklady a výpisy se vystavují jednou měsíčně, ale poplatky se mohou účtovat v průběhu celého měsíce (pro svou evidenci si můžete vytisknout potvrzení o každé platbě). Místní daňový doklad nebo výpis za daný měsíc bude k dispozici počínaje 5. pracovním dnem následujícího měsíce. Například místní daňový doklad nebo výpis za duben bude připraven do 5. května (pokud mezi 1. a 5. květnem není víkend).
 • Mohlo se stát, že jste zapomněli upravit období v tabulce historie transakcí. Přesvědčte se, že jste nastavili období nad tabulkou tak, aby odpovídalo fakturám, které chcete zobrazit.

Tip

Pokud pro platby nemáte nastavenou měsíční fakturaci (úvěrové podmínky), nezasílá společnost Google faktury za automatické ani manuální platby poštou ani e-mailem.

Změna faktury

Pokud se vaše fakturační údaje změnily, níže uvádíme některé důležité informace o tom, co se zobrazí na faktuře:

 • Jelikož bývají faktury za transakce běžného měsíce vystavovány zpravidla k 5. pracovnímu dni následujícího měsíce, pokud aktualizaci provedete v průběhu běžného měsíce nebo nejpozději do tohoto data, vaše další faktura by již měla obsahovat aktualizované fakturační údaje. Změny, které provedete po 5. pracovním dni v měsíci a po vystavení faktury za transakce za poslední měsíc, se projeví na faktuře až příští měsíc.
 • Řekněme například, že je květen a vaše fakturační údaje se změnily. Pokud tyto údaje ve službě Google Ads aktualizujete do 5. pracovního dne v červnu, měla by faktura vystavená 5. pracovní den v červnu již obsahovat aktuální informace. Pokud své fakturační údaje zaktualizujete například 6. pracovní den v červnu, faktura, která již byla vystavena (5. pracovní den v červnu), zůstane beze změny. Nové fakturační údaje bude obsahovat až faktura vystavená 5. pracovní den v červenci.
Nemusí být zahrnuta DPH

Evropská centrála společnosti Google sídlí v Dublinu (Google Ireland Ltd.). Inzerentům Google Ads s fakturační adresou v Evropské unii jsou poskytovány služby a fakturace firmou Google Ireland Ltd. Pokud máte firemní adresu v EU, ale mimo území Irska, nebude v nákladech za službu Google Ads zahrnuto DPH. DPH odvádíte sami podle místní sazby vašeho členského státu EU. Faktura zahrnuje samostatnou tabulku příslušných nákladů na DPH. Za období od ledna do dubna 2015 byly faktury s DPH a měsíční přehledy plateb vydávány samostatně.

Další informace naleznete v našem článku o daních.

Chybějící fakturační údaje

Provedli jsme upgrade na nový fakturační systém, čímž se mění i způsob zobrazení fakturačních údajů. Pokud na této stránce již fakturační údaje za minulá období nejsou k dispozici, klikněte na odkaz Zobrazit aktivitu účtu ze starého fakturačního systému, který se zobrazuje nad aktuální tabulkou historie transakcí. Budete přesměrováni na stránku, kde si můžete stáhnout všechny minulé fakturační souhrny i faktury samotné.

Pokud už k souhrnu fakturace nemáte přístup a systém po vás vyžaduje opětovné zadání fakturačních údajů, ale vy je zadávat nechcete, kontaktujte nás. My vám historické informace o fakturaci poskytneme.

Související odkazy:

Výběr nastavení plateb

Automatické nebo manuální platby (týká se většiny inzerentů)
Upozornění: Ve většině zemí služba Google Ads nezasílá některé dokumenty, například místní daňové doklady, výpisy nebo potvrzení o platbách, uživatelům poštou ani e-mailem. Pokud jsou tyto doklady ve vaší zemi k dispozici, najdete je přímo v účtu. Postup zobrazíte kliknutím na níže uvedené odkazy.
Vyhledání a tisk aktuálních i starších faktur
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace. .
  Přejít
 3. V nabídce vlevo klikněte na Transakce nebo ve středu stránky vyhledejte kartu Transakce a klikněte na Zobrazení transakcí.
 4. Nastavte období nad tabulkou tak, aby zahrnovalo faktury, které chcete zobrazit.
 5. Výchozí možností zobrazení je Poslední tři měsíce, kde jsou vidět nejaktuálnější přírůstky, odečty a faktury.
 6. Chcete-li zobrazit předchozí aktivity, vyberte z rozbalovacího seznamu příslušné období. Pokud chcete například zobrazit faktury za tento kalendářní rok, vyberte Tento rok.
 7. Všechny dostupné měsíční faktury za zvolené období zobrazíte kliknutím na Dokumenty.
 8. Klikněte na číslo faktury, kterou chcete zkontrolovat, a na Stáhnout.
  • Odkaz na fakturu za aktuální měsíc se objeví až po skončení daného měsíce. Místo odkazu se zobrazí zpráva Faktura není připravena.
  • Faktura za daný měsíc bude k dispozici počínaje 5. pracovním dnem následujícího měsíce. Například faktura za září bude připravena do 5. října. Faktury se negenerují o víkendech a svátcích, proto v těchto obdobích počítejte se zpožděním. Mezitím si však vždy můžete vytisknout potvrzení o všech platbách.
  • Faktury se generují za cenu za kliknutí, ne za platby provedené v daném měsíci. Pokud v určitém měsíci na vašem účtu nevzniknou žádné náklady na kliknutí, faktura za daný měsíc se nevygeneruje, případně se vygeneruje prázdná.
 9. Faktura se automaticky stáhne do počítače a budete si ji moci prohlédnout nebo vytisknout.

 

Tip

Nastavení prohlížeče nesmí blokovat vyskakovací okna. Faktura by se pak nemusela stáhnout.

Zobrazení a tisk potvrzení o platbě

Můžete si vytisknout potvrzení o všech platbách provedených v daném měsíci. Vzhledem k tomu, že výpis se generuje až pátý pracovní den dalšího měsíce, můžete si pro své potřeby vytisknout alespoň potvrzení o platbě. Postup:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace. Přejít
 3. V nabídce vlevo klikněte na Transakce nebo ve středu stránky vyhledejte kartu Transakce a klikněte na Zobrazení transakcí.
 4. V tabulce vyberte odpovídající období.
 5. V horní části tabulky by mělo být vybráno Podrobné zobrazení transakcí, nikoli Souhrnné zobrazení.
 6. Ve sloupci Popis klikněte na příslušný odkaz Platba. Otevře se nové okno nebo karta prohlížeče s potvrzením, které si můžete vytisknout.
 7. Chcete-li potvrzení vytisknout, vyberte v nabídce prohlížeče položky SouborTisk. Pokud si chcete dokument stáhnout a uložit kopii do počítače, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Uložit jako.
Potíže s vyhledáním faktury
Potíže s vyhledáním faktury mohou mít několik příčin:
 • Místní daňové doklady a výpisy se vystavují jednou měsíčně, ale poplatky se mohou účtovat v průběhu celého měsíce (pro svou evidenci si můžete vytisknout potvrzení o každé platbě). Místní daňový doklad nebo výpis za daný měsíc bude k dispozici počínaje 5. pracovním dnem následujícího měsíce. Například místní daňový doklad nebo výpis za duben bude připraven do 5. května (pokud mezi 1. a 5. květnem není víkend).
 • Mohlo se stát, že jste zapomněli upravit období v tabulce historie transakcí. Přesvědčte se, že jste nastavili období nad tabulkou tak, aby odpovídalo fakturám, které chcete zobrazit.

Tip

Pokud pro platby nemáte nastavenou měsíční fakturaci (úvěrové podmínky), nezasílá společnost Google faktury za automatické ani manuální platby poštou ani e-mailem.

Změna faktury

Pokud se vaše fakturační údaje změnily, níže uvádíme některé důležité informace o tom, co se zobrazí na faktuře:

 • Jelikož bývají faktury za transakce běžného měsíce vystavovány zpravidla k 5. pracovnímu dni následujícího měsíce, pokud aktualizaci provedete v průběhu běžného měsíce nebo nejpozději do tohoto data, vaše další faktura by již měla obsahovat aktualizované fakturační údaje. Změny, které provedete po 5. pracovním dni v měsíci a po vystavení faktury za transakce za poslední měsíc, se projeví na faktuře až příští měsíc.
 • Řekněme například, že je květen a vaše fakturační údaje se změnily. Pokud tyto údaje ve službě Google Ads aktualizujete do 5. pracovního dne v červnu, měla by faktura vystavená 5. pracovní den v červnu již obsahovat aktuální informace. Pokud své fakturační údaje aktualizujete například 6. pracovní den v červnu, faktura, která již byla vystavena (5. pracovní den v červnu), zůstane beze změny. Nové fakturační údaje bude obsahovat až faktura vystavená 5. pracovní den v červenci.
Chybějící fakturační údaje

Provedli jsme upgrade na nový fakturační systém, čímž se mění i způsob zobrazení fakturačních údajů. Pokud na této stránce již fakturační údaje za minulá období nejsou k dispozici, klikněte na odkaz Zobrazit aktivitu účtu ze starého fakturačního systému, který se zobrazuje nad aktuální tabulkou historie transakcí. Budete přesměrováni na stránku, kde si můžete stáhnout všechny minulé fakturační souhrny i faktury samotné.

Pokud už k souhrnu fakturace nemáte přístup a systém po vás vyžaduje opětovné zadání fakturačních údajů, ale vy je zadávat nechcete, kontaktujte nás. My vám historické informace o fakturaci poskytneme.

Související odkazy:

Změna faktur pro zákazníky v Indii, kteří nemají registraci k DPH

Abychom dodrželi požadavky zákona o dani z přidané hodnoty v Indii (GST), měníme faktury pro naše indické zákazníky, kteří nemají registraci k DPH.

Pokud máte nedoplatek, bude od 1. července 2021 na první stránce faktury zřetelně zobrazen dynamický QR kód pro platební systém UPI. Fakturu můžete zaplatit tak, že kromě stávajících platebních metod využijete možnost naskenování tohoto QR kódu v jakékoli platební aplikaci spolupracující se systémem UPI.

Pokud jste během fakturačního cyklu provedli další platby, bude na faktuře uveden seznam těchto plateb s datem a časem platby, částkou, ID transakce a platební metodou.

Indická státní správa (GSTN) oznámila, že od 1. října 2020 musí být veškeré faktury mezi firmami (B2B) i mezi firmami a státní správou (B2G) v reálném čase evidovány na indickém registračním portálu. Faktury ověřené vládou (zákazník musí uvést platné číslo GSTIN, které odpovídá jeho fakturační adrese), budou obsahovat QR kód a indické registrační číslo (IRN).

Výběr nastavení plateb

Automatické nebo manuální platby (týká se většiny inzerentů)

Od 1. října 2020 bude sekce faktur „Přehledy nákladů a daní“ nahrazena podrobnostmi o využití nákladů podle útraty v daném měsíci.

Upozornění: Ve většině zemí služba Google Ads nezasílá některé dokumenty, například místní daňové doklady, výpisy nebo potvrzení o platbách, uživatelům poštou ani e-mailem. Pokud jsou tyto doklady ve vaší zemi k dispozici, najdete je přímo v účtu. Postup zobrazíte kliknutím na níže uvedené odkazy.
Vyhledání a tisk aktuálních i starších faktur
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace. .
  Přejít
 3. V nabídce vlevo klikněte na Transakce nebo ve středu stránky vyhledejte kartu Transakce a klikněte na Zobrazení transakcí.
 4. Nastavte období nad tabulkou tak, aby zahrnovalo faktury, které chcete zobrazit.
 5. Výchozí možností zobrazení je Poslední tři měsíce, kde jsou vidět nejaktuálnější přírůstky, odečty a faktury.
 6. Chcete-li zobrazit předchozí aktivity, vyberte z rozbalovacího seznamu příslušné období. Pokud chcete například zobrazit faktury za tento kalendářní rok, vyberte Tento rok.
 7. Všechny dostupné daňové doklady pro Indii za zvolené období zobrazíte kliknutím na Dokumenty.
 8. Klikněte na číslo faktury, kterou chcete zkontrolovat, a na Stáhnout.
  • Odkaz na fakturu za aktuální měsíc se objeví až po skončení daného měsíce. Místo odkazu se zobrazí zpráva Faktura není připravena.
  • Faktura za daný měsíc bude k dispozici počínaje 7. pracovním dnem následujícího měsíce. Například faktura za září bude připravena od 7. října. Faktury se negenerují o víkendech a svátcích, proto v těchto obdobích počítejte se zpožděním. Mezitím si však vždy můžete vytisknout potvrzení o všech platbách.
  • Faktury se generují za cenu za kliknutí, ne za platby provedené v daném měsíci. Pokud v určitém měsíci na vašem účtu nevzniknou žádné náklady na kliknutí, faktura za daný měsíc se nevygeneruje, případně se vygeneruje prázdná.
 9. Faktura se automaticky stáhne do počítače a budete si ji moci prohlédnout nebo vytisknout.

Tip

Nastavení prohlížeče nesmí blokovat vyskakovací okna. Faktura by se pak nemusela stáhnout.

Zobrazení a tisk potvrzení o platbě

Můžete si vytisknout potvrzení o všech platbách provedených v daném měsíci. Vzhledem k tomu, že výpis se generuje až sedmý den dalšího měsíce, můžete si pro své potřeby vytisknout alespoň potvrzení o platbě. Postup:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace. Přejít
 3. V nabídce vlevo klikněte na Transakce nebo ve středu stránky vyhledejte kartu Transakce a klikněte na Zobrazení transakcí.
 4. V tabulce vyberte odpovídající období.
 5. V horní části tabulky by mělo být vybráno Podrobné zobrazení transakcí, nikoli Souhrnné zobrazení.
 6. Ve sloupci Popis klikněte na příslušný odkaz Platba. Otevře se nové okno nebo karta prohlížeče s potvrzením, které si můžete vytisknout.
 7. Chcete-li potvrzení vytisknout, vyberte v nabídce prohlížeče položky SouborTisk. Pokud si chcete dokument stáhnout a uložit kopii do počítače, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Uložit jako.
Potíže s vyhledáním faktury
Potíže s vyhledáním faktury mohou mít několik příčin:
 • Místní daňové doklady a výpisy se vystavují jednou měsíčně, ale poplatky se mohou účtovat v průběhu celého měsíce (pro svou evidenci si můžete vytisknout potvrzení o každé platbě). Místní daňový doklad nebo výpis za daný měsíc bude k dispozici počínaje 5. pracovním dnem následujícího měsíce. Například místní daňový doklad nebo výpis za duben bude připraven do 5. května (pokud mezi 1. a 5. květnem není víkend).
 • Mohlo se stát, že jste zapomněli upravit období v tabulce historie transakcí. Přesvědčte se, že jste nastavili období nad tabulkou tak, aby odpovídalo fakturám, které chcete zobrazit.

Tip

Pokud pro platby nemáte nastavenou měsíční fakturaci (úvěrové podmínky), nezasílá společnost Google faktury za automatické ani manuální platby poštou ani e-mailem.

Změna faktury

Pokud se vaše fakturační údaje změnily, níže uvádíme některé důležité informace o tom, co se zobrazí na faktuře:

 • Faktury za transakce běžného měsíce jsou obvykle vystavovány k 5. pracovnímu dni následujícího měsíce. Pokud však v průběhu běžného měsíce (a to i před jeho pátým pracovním dnem) provedete aktualizaci fakturačních údajů, bude úpravy obsahovat až vaše další faktura.

Příklad:

 • Faktura za měsíc duben 2021 bude vytvořena do 5. května 2021.
 • Jakékoli úpravy fakturačních údajů provedené v dubnu (i před 5. dubnem) se projeví až na faktuře za květen.
Chybějící fakturační údaje

Provedli jsme upgrade na nový fakturační systém, čímž se mění i způsob zobrazení fakturačních údajů. Pokud na této stránce již fakturační údaje za minulá období nejsou k dispozici, klikněte na odkaz Zobrazit aktivitu účtu ze starého fakturačního systému, který se zobrazuje nad aktuální tabulkou historie transakcí. Budete přesměrováni na stránku, kde si můžete stáhnout všechny minulé fakturační souhrny i faktury samotné.

Pokud už k souhrnu fakturace nemáte přístup a systém po vás vyžaduje opětovné zadání fakturačních údajů, ale vy je zadávat nechcete, kontaktujte nás. My vám historické informace o fakturaci poskytneme.

Výběr nastavení plateb

Automatické nebo manuální platby (týká se většiny inzerentů)

Upozornění: Ve většině zemí služba Google Ads nezasílá některé dokumenty, například místní daňové doklady, výpisy nebo potvrzení o platbách, uživatelům poštou ani e-mailem. Pokud jsou tyto doklady ve vaší zemi k dispozici, najdete je přímo v účtu. Postup zobrazíte kliknutím na níže uvedené odkazy. 

Za měsíce od ledna do dubna 2015 byly výpisy rozděleny na samostatné dokumenty pro platby a pro DPH. Pokud kontrolujete DPH za tyto měsíce, je třeba si zobrazit samostatnou fakturu s DPH.

Definice pojmů ve výpisu

Výpisy nejsou faktury. Tento dokument obsahuje souhrn účetní aktivity za výše uvedené období. Níže uvádíme definice některých pojmů, které můžete na výpisech z účtu Google Ads běžně zaznamenat.

Pojem Definice
Počáteční zůstatek Zůstatek přenesený z předchozího měsíce
Celková nová aktivita (včetně DPH, pokud je relevantní) Nové náklady napočítané od posledního výpisu, včetně příslušných daní, kde lze použít
Celkové úpravy (včetně DPH, pokud je relevantní) Čas od času může být nutné zůstatek Google Ads upravit. Nejčastěji se jedná o kredity způsobené překročením rozpočtu.
Celkový objem přijatých plateb Platby poukázané ručně nebo automaticky na váš účet
Konečný stav

Strategie manuálních plateb: Zůstatek na vašem účtu Google Ads, který můžete utratit

Strategie automatických plateb: Nevyčerpaný zůstatek na účtu Google Ads za služby za příslušný měsíc

Daně V závislosti na tom, kde vaše firma působí, může být povinna platit daň z přidané hodnoty (DPH). Daňové sazby určuje vaše místní vláda.
Vyhledání a tisk aktuálních i starších faktur
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace. Přejít k fakturaci
 3. V nabídce vlevo klikněte na Transakce nebo ve středu stránky vyhledejte kartu Transakce a klikněte na Zobrazení transakcí.
 4. Nastavte období nad tabulkou tak, aby zahrnovalo faktury, které chcete zobrazit.
 5. Výchozí možností zobrazení je Poslední tři měsíce, kde jsou vidět poslední debetní a kreditní položky i faktury.
 6. Chcete-li zobrazit předchozí faktury, vyberte z rozbalovacího seznamu období. Pokud chcete například zobrazit faktury za tento kalendářní rok, vyberte Tento rok.
 7. V tabulce klikněte na možnost Dokumenty pod měsícem, za který chcete fakturu zobrazit.
 8. Klikněte na rozbalovací nabídku Měsíční faktura. Pokud potřebujete fakturu za období od ledna do dubna 2015, budete kromě toho muset kliknout na rozbalovací nabídku Faktura pro plátce DPH pro EU, čímž získáte samostatnou fakturu s DPH.
 9. Klikněte na číslo faktury.
  • Odkaz na fakturu za aktuální měsíc se objeví až po skončení daného měsíce. Místo odkazu se zobrazí zpráva Faktura není připravena.
  • Faktura za daný měsíc bude k dispozici počínaje 5. pracovním dnem následujícího měsíce. Například faktura za září bude připravena do 5. října. Faktury se negenerují o víkendech a svátcích, proto v těchto obdobích počítejte se zpožděním. Mezitím si však vždy můžete vytisknout potvrzení o všech platbách.
  • Faktury se generují za cenu za kliknutí, ne za platby provedené v daném měsíci. Pokud v určitém měsíci na vašem účtu nevzniknou žádné náklady na kliknutí, faktura za daný měsíc se nevygeneruje, případně se vygeneruje prázdná.
 10. Faktura se otevře v novém okně prohlížeče. Chcete-li fakturu vytisknout, vyberte v nabídce prohlížeče položky Soubor a poté Tisk. Případně klikněte na fakturu pravým tlačítkem myši a vyberte položku Tisk. Pokud si chcete fakturu stáhnout a uložit kopii do počítače, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Uložit jako.

Tip

Nastavení prohlížeče nesmí blokovat vyskakovací okna. Faktura by se pak nemusela stáhnout.

Zobrazení a tisk potvrzení o platbě

Můžete si vytisknout potvrzení o všech platbách provedených v daném měsíci. Vzhledem k tomu, že výpis se generuje až pátý pracovní den dalšího měsíce, můžete si pro své potřeby vytisknout alespoň potvrzení o platbě. Postup:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace. Přejít k fakturaci
 3. V nabídce vlevo klikněte na Transakce nebo ve středu stránky vyhledejte kartu Transakce a klikněte na Zobrazení transakcí.
 4. V tabulce vyberte odpovídající období.
 5. V horní části tabulky by mělo být vybráno Podrobné zobrazení transakcí, nikoli Souhrnné zobrazení.
 6. Ve sloupci Popis klikněte na příslušný odkaz Platba. Otevře se nové okno prohlížeče s potvrzením, které si můžete vytisknout.
 7. Chcete-li potvrzení vytisknout, vyberte v nabídce prohlížeče položky SouborTisk. Pokud si chcete dokument stáhnout a uložit kopii do počítače, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Uložit jako.
Potíže s vyhledáním faktury
Potíže s vyhledáním faktury mohou mít několik příčin:
 • Místní daňové doklady a výpisy se vystavují jednou měsíčně, ale poplatky se mohou účtovat v průběhu celého měsíce (pro svou evidenci si můžete vytisknout potvrzení o každé platbě). Místní daňový doklad nebo výpis za daný měsíc bude k dispozici počínaje 5. pracovním dnem následujícího měsíce. Například místní daňový doklad nebo výpis za duben bude připraven do 5. května (pokud mezi 1. a 5. květnem není víkend).
 • Mohlo se stát, že jste zapomněli upravit období v tabulce historie transakcí. Přesvědčte se, že jste nastavili období nad tabulkou tak, aby odpovídalo fakturám, které chcete zobrazit.

Tip

Pokud pro platby nemáte nastavenou měsíční fakturaci (úvěrové podmínky), nezasílá společnost Google faktury za automatické ani manuální platby poštou ani e-mailem.

Změna faktury

Pokud se vaše fakturační údaje změnily, níže uvádíme některé důležité informace o tom, co se zobrazí na faktuře:

 • Jelikož bývají faktury za transakce běžného měsíce vystavovány zpravidla k 5. pracovnímu dni následujícího měsíce, pokud aktualizaci provedete v průběhu běžného měsíce nebo nejpozději do tohoto data, vaše další faktura by již měla obsahovat aktualizované fakturační údaje. Změny, které provedete po 5. pracovním dni v měsíci a po vystavení faktury za transakce za poslední měsíc, se projeví na faktuře až příští měsíc.
 • Řekněme například, že je květen a vaše fakturační údaje se změnily. Pokud tyto údaje ve službě Google Ads aktualizujete do 5. pracovního dne v červnu, měla by faktura vystavená 5. pracovní den v červnu již obsahovat aktuální informace. Pokud své fakturační údaje zaktualizujete například 6. pracovní den v červnu, faktura, která již byla vystavena (5. pracovní den v červnu), zůstane beze změny. Nové fakturační údaje bude obsahovat až faktura vystavená 5. pracovní den v červenci.
Nemusí být zahrnuta DPH

Evropská centrála společnosti Google sídlí v Dublinu (Google Ireland Ltd.). Inzerentům Google Ads s fakturační adresou v Evropské unii jsou poskytovány služby a fakturace firmou Google Ireland Ltd. Pokud máte firemní adresu v EU, ale mimo území Irska, nebude v nákladech za službu Google Ads zahrnuto DPH. DPH odvádíte sami podle místní sazby vašeho členského státu EU. Faktura zahrnuje samostatnou tabulku příslušných nákladů na DPH. Za období od ledna do dubna 2015 byly faktury s DPH a měsíční přehledy plateb vydávány samostatně.

Další informace naleznete v našem článku o daních.

Chybějící fakturační údaje

Provedli jsme upgrade na nový fakturační systém, čímž se mění i způsob zobrazení fakturačních údajů. Pokud na této stránce již fakturační údaje za minulá období nejsou k dispozici, klikněte na odkaz Zobrazit aktivitu účtu ze starého fakturačního systému, který se zobrazuje nad aktuální tabulkou historie transakcí. Budete přesměrováni na stránku, kde si můžete stáhnout všechny minulé fakturační souhrny i faktury samotné.

Pokud už k souhrnu fakturace nemáte přístup a systém po vás vyžaduje opětovné zadání fakturačních údajů, ale vy je zadávat nechcete, kontaktujte nás. My vám historické informace o fakturaci poskytneme.

Související odkazy:

Výběr nastavení plateb

Automatické nebo manuální platby (týká se většiny inzerentů)
Upozornění: Ve většině zemí služba Google Ads nezasílá některé dokumenty, například místní daňové doklady, výpisy nebo potvrzení o platbách, uživatelům poštou ani e-mailem. Pokud jsou tyto doklady ve vaší zemi k dispozici, najdete je přímo v účtu. Postup zobrazíte kliknutím na níže uvedené odkazy.

Vyhledání a tisk aktuálních i starších faktur

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a vyberte možnost Fakturační doklady. Přejít k fakturaci
 3. Nastavte období nad tabulkou tak, aby zahrnovalo faktury, které chcete zobrazit.
  • Výchozí možností zobrazení je Poslední tři měsíce, kde jsou vidět poslední debetní a kreditní položky i faktury.
  • Chcete-li zobrazit předchozí faktury, vyberte z rozbalovacího seznamu období. Pokud chcete například zobrazit faktury za tento kalendářní rok, vyberte Tento rok.
 4. V tabulce klikněte na číslo faktury u měsíce, za který chcete fakturu zobrazit.
  • Odkaz na fakturu za aktuální měsíc se objeví až po skončení daného měsíce. Místo odkazu se zobrazí zpráva Faktura není připravena.
  • Faktura za daný měsíc bude k dispozici počínaje 5. pracovním dnem následujícího měsíce. Například faktura za září bude připravena do 5. října. Faktury se negenerují o víkendech a svátcích, proto v těchto obdobích počítejte se zpožděním.
  • Faktury se generují za náklady na kliknutí, ne za platby provedené v daném měsíci. Pokud vám v určitém měsíci v účtu nevzniknou u kliknutí žádné náklady, faktura za daný měsíc se nevygeneruje, případně bude prázdná.
  • Když zaplatíte bankovním převodem, šekem nebo přes bankomat, obdržíte fakturu. Pokud zaplatíte kreditní kartou, obdržíte pro svou platbu výpis Google.
 5. Faktura se otevře v novém okně prohlížeče. Pokud si chcete fakturu stáhnout a uložit kopii do počítače, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Uložit jako. Pokud chcete fakturu vytisknout, vyberte v nabídce prohlížeče položky Soubor a poté Tisk. Případně klikněte na fakturu pravým tlačítkem myši a vyberte položku Tisk.

Tip

Nastavení prohlížeče nesmí blokovat vyskakovací okna. Faktura by se pak nemohla otevřít.

Potíže s vyhledáním faktury
Potíže s vyhledáním faktury mohou mít několik příčin:
 • Místní daňové doklady a výpisy se vystavují jednou měsíčně, ale poplatky se mohou účtovat v průběhu celého měsíce (pro svou evidenci si můžete vytisknout potvrzení o každé platbě). Místní daňový doklad nebo výpis za daný měsíc bude k dispozici počínaje 5. pracovním dnem následujícího měsíce. Například místní daňový doklad nebo výpis za duben bude připraven do 5. května (pokud mezi 1. a 5. květnem není víkend).
 • Pokud v daném měsíci nevzniknou žádné náklady, faktura za tento měsíc se nevygeneruje.
 • Mohlo se stát, že jste zapomněli upravit období v tabulce historie transakcí. Přesvědčte se, že jste nastavili období nad tabulkou tak, aby odpovídalo fakturám, které chcete zobrazit.

Tip

Pokud pro platby nemáte nastavenou měsíční fakturaci (úvěrové podmínky), nezasílá společnost Google faktury za automatické ani manuální platby poštou ani e-mailem.

Změna faktury

Pokud se vaše fakturační údaje změnily, níže uvádíme některé důležité informace o tom, co se zobrazí na faktuře:

 • Jelikož bývají faktury za transakce běžného měsíce vystavovány zpravidla k 5. pracovnímu dni následujícího měsíce, pokud aktualizaci provedete v průběhu běžného měsíce nebo nejpozději do tohoto data, vaše další faktura by již měla obsahovat aktualizované fakturační údaje. Změny, které provedete po 5. pracovním dni v měsíci a po vystavení faktury za transakce za poslední měsíc, se projeví na faktuře až příští měsíc.
 • Řekněme například, že je květen a vaše fakturační údaje se změnily. Pokud tyto údaje ve službě Google Ads aktualizujete do 5. pracovního dne v červnu, měla by faktura vystavená 5. pracovní den v červnu již obsahovat aktuální informace. Pokud své fakturační údaje aktualizujete například 6. pracovní den v červnu, faktura, která již byla vystavena (5. pracovní den v červnu), zůstane beze změny. Nové fakturační údaje bude obsahovat až faktura vystavená 5. pracovní den v červenci.
Chybějící fakturační údaje

Provedli jsme upgrade na nový fakturační systém, čímž se mění i způsob zobrazení fakturačních údajů. Pokud na této stránce již fakturační údaje za minulá období nejsou k dispozici, klikněte na odkaz Zobrazit aktivitu účtu ze starého fakturačního systému, který se zobrazuje nad aktuální tabulkou historie transakcí. Budete přesměrováni na stránku, kde si můžete stáhnout všechny minulé fakturační souhrny i faktury samotné.

Pokud už k souhrnu fakturace nemáte přístup a systém po vás vyžaduje opětovné zadání fakturačních údajů, ale vy je zadávat nechcete, kontaktujte nás. My vám historické informace o fakturaci poskytneme.

Související odkazy:

Měsíční fakturace

 

 

Poznámka

Tyto pokyny platí pouze pro zákazníky využívající měsíční nastavení fakturačních plateb. Většina inzerentů používá automatické platby nebo manuální platby. Pokud používáte automatické nebo manuální platby, prostudujte si výše uvedený postup.

Pokud náklady ve službě Google Ads hradíte měsíčními fakturami, můžete doklad získat třemi způsoby:

 1. E-mailem: Fakturu vám pošleme e-mailem do pěti pracovních dnů od začátku každého měsíce. Budou v ní započítány náklady za předchozí měsíc. (Bude potřeba ověřit e-mailovou adresu.)
 2. V účtu: Elektronická verze daňové faktury je k dispozici také v účtu Google Ads, kde si ji lze prohlédnout, vytisknout či stáhnout.
Vyhledání faktury na účtu

Pokud používáte měsíční fakturaci, najdete faktury takto:

 1. Přihlaste se do správce plateb účtu Google Ads nebo jakéhokoli nadřazeného účtu správce.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] v pravém horním rohu a vyberte možnost Fakturační doklady.
 3. Ve sloupci Číslo dokumentu najděte fakturu, kterou chcete zobrazit.
 4. Vyberte faktury, které chcete stáhnout, a vpravo nahoře klikněte na Stáhnout vybrané.

Až najdete číslo faktury podle předchozího návodu, můžete si ji (včetně případných dobropisů) stáhnout jako daňový doklad postupem uvedeným níže.

 1. Klikněte na číslo faktury.
 2. Klikněte na Dokumenty.
 3. Klikněte na možnost Elektronické faktury a dobropisy.
 4. Kliknutím na číslo elektronické faktury ji stáhněte.
Vyhledání faktur z doby před přechodem na měsíční fakturaci

Potřebujete-li přístup k fakturám, které byly vystaveny dříve, než jste začali využívat měsíční fakturaci, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace. Přejít
 3. V boční části stránky klikněte na odkaz Fakturační převody.
 4. Klikněte na fakturační účet, pro který chcete minulé faktury zobrazit.
 5. Faktury si zobrazte kliknutím na odkaz Transakce.
 6. Pak klikněte v horním rohu na možnost Zpět k aktuálnímu nastavení.
Chybějící fakturační údaje

Provedli jsme upgrade na nový fakturační systém a přehledy předchozích fakturací již nejsou k dispozici. K ověření údajů o nákladech nyní můžete využívat přehled kampaně.

Pokud chcete získat faktury za minulá období, kontaktujte nás.

Související odkazy:

Výběr nastavení plateb

Automatické nebo manuální platby (týká se většiny inzerentů)
Upozornění: Ve většině zemí služba Google Ads nezasílá některé dokumenty, například místní daňové doklady, výpisy nebo potvrzení o platbách, uživatelům poštou ani e-mailem. Pokud jsou tyto doklady ve vaší zemi k dispozici, najdete je přímo v účtu. Postup zobrazíte kliknutím na níže uvedené odkazy.
Vyhledání a tisk aktuálních i starších faktur
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace. Přejít
 3. V nabídce vlevo klikněte na Transakce nebo ve středu stránky vyhledejte kartu Transakce a klikněte na Zobrazení transakcí.
 4. Nastavte období nad tabulkou tak, aby zahrnovalo faktury, které chcete zobrazit.
 5. Výchozí možností zobrazení je Poslední tři měsíce, kde jsou vidět poslední debetní a kreditní položky i faktury.
 6. Chcete-li zobrazit předchozí faktury, vyberte z rozbalovacího seznamu období. Pokud chcete například zobrazit faktury za tento kalendářní rok, vyberte Tento rok.
 7. V tabulce klikněte na rozbalovací nabídku Dokumenty pod měsícem, za nějž chcete zobrazit faktury.
 8. Klikněte na rozbalovací nabídku Měsíční faktura.
 9. Klikněte na číslo faktury.
  • Odkaz na fakturu za aktuální měsíc se objeví až po skončení daného měsíce. Místo odkazu se zobrazí zpráva Faktura není připravena.
  • Faktura za daný měsíc bude k dispozici počínaje 5. pracovním dnem následujícího měsíce. Například faktura za září bude připravena do 5. října. Faktury se negenerují o víkendech a svátcích, proto v těchto obdobích počítejte se zpožděním. Mezitím si však vždy můžete vytisknout potvrzení o všech platbách.
  • Faktury se generují za cenu za kliknutí, ne za platby provedené v daném měsíci. Pokud v určitém měsíci na vašem účtu nevzniknou žádné náklady na kliknutí, faktura za daný měsíc se nevygeneruje, případně se vygeneruje prázdná.
 10. Faktura se otevře v novém okně prohlížeče. Chcete-li fakturu vytisknout, vyberte v nabídce prohlížeče položky Soubor a poté Tisk. Případně klikněte na fakturu pravým tlačítkem myši a vyberte položku Tisk. Pokud si chcete fakturu stáhnout a uložit kopii do počítače, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Uložit jako.

Tip

Nastavení prohlížeče nesmí blokovat vyskakovací okna. Faktura by se pak nemohla otevřít.

Zobrazení a tisk potvrzení o platbě

Můžete si vytisknout potvrzení o všech platbách provedených v daném měsíci. Vzhledem k tomu, že výpis se generuje až pátý pracovní den dalšího měsíce, můžete si pro své potřeby vytisknout alespoň potvrzení o platbě. Postup:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace. Přejít
 3. V nabídce vlevo klikněte na Transakce nebo ve středu stránky vyhledejte kartu Transakce a klikněte na Zobrazení transakcí.
 4. V tabulce vyberte odpovídající období.
 5. V horní části tabulky by mělo být vybráno Podrobné zobrazení transakcí, nikoli Souhrnné zobrazení.
 6. Ve sloupci Popis klikněte na příslušný odkaz Platba. Otevře se nové okno prohlížeče s potvrzením, které si můžete vytisknout.
 7. Chcete-li potvrzení vytisknout, vyberte v nabídce prohlížeče položky SouborTisk. Pokud si chcete dokument stáhnout a uložit kopii do počítače, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Uložit jako.
Potíže s vyhledáním faktury
Potíže s vyhledáním faktury mohou mít několik příčin:
 • Místní daňové doklady a výpisy se vystavují jednou měsíčně, ale poplatky se mohou účtovat v průběhu celého měsíce (pro svou evidenci si můžete vytisknout potvrzení o každé platbě). Místní daňový doklad nebo výpis za daný měsíc bude k dispozici počínaje 5. pracovním dnem následujícího měsíce. Například místní daňový doklad nebo výpis za duben bude připraven do 5. května (pokud mezi 1. a 5. květnem není víkend).
 • Mohlo se stát, že jste zapomněli upravit období v tabulce historie transakcí. Přesvědčte se, že jste nastavili období nad tabulkou tak, aby odpovídalo fakturám, které chcete zobrazit.

Tip

Pokud pro platby nemáte nastavenou měsíční fakturaci (úvěrové podmínky), nezasílá společnost Google faktury za automatické ani manuální platby poštou ani e-mailem.

Změna dřívější faktury

Jakmile je faktura vystavena, nemůžeme v ní provádět změny jména ve fakturační adrese. To se vztahuje i na případy, kdy omylem zadáte nesprávné fakturační údaje. Jiné změny však lze provést odesláním opravného fakturačního formuláře.

Změna jména ve fakturační adrese

Jméno ve fakturační adrese můžete kdykoli změnit. Změna se pak projeví na budoucích fakturách.

Chcete-li mít jistotu, že se změny projeví již v příští faktuře, upravte jméno ve fakturační adrese alespoň 14 dní před koncem měsíce.

Změna jiných údajů

Chcete-li ve faktuře provést opravu (kromě jména ve fakturační adrese), postupujte takto:

 1. Upravte své fakturační informace ve svém účtu Google Ads.
 2. Vyplňte níže uvedený opravný fakturační formulář a kontaktujte nás. Formulář pošlete jako přílohu.
 3. Jakmile od nás dostanete e-mail s potvrzením, budete moci použít fakturu společně s tímto dokumentem pro účely účetnictví a platby DPH.

Poznámka

Podle změn provedených v polské daňové legislativě v lednu 2013 není společnost Google povinna vracet podepsaný opravný formulář. E-mail, který od nás dostanete, představuje platný způsob potvrzení.

Nemusí být zahrnuta DPH

Evropská centrála společnosti Google sídlí v Dublinu (Google Ireland Ltd.). Inzerentům Google Ads s fakturační adresou v Evropské unii jsou poskytovány služby a fakturace firmou Google Ireland Ltd. Pokud máte firemní adresu v EU, ale mimo území Irska, nebude v nákladech za službu Google Ads zahrnuto DPH. DPH odvádíte sami podle místní sazby vašeho členského státu EU.

Soulad elektronické faktury s předpisy EU

Na elektronických fakturách, které se tisknou z účtu, jsou uvedeny následující údaje:

 • vaše platby,
 • naše DIČ,
 • vaše DIČ (pokud jste je uvedli ve fakturačním profilu).

Tyto faktury splňují požadavky Evropské unie uvedené ve směrnici o dani z přidané hodnoty (DPH, článek 226, směrnice Rady 2006/112/ES) a jsou platné pro místní daňové úřady. Máte-li otázky, obraťte se na daňového poradce nebo státní úřad.

Chybějící fakturační údaje

Provedli jsme upgrade na nový fakturační systém, čímž se mění i způsob zobrazení fakturačních údajů. Pokud na této stránce již fakturační údaje za minulá období nejsou k dispozici, klikněte na odkaz Zobrazit aktivitu účtu ze starého fakturačního systému, který se zobrazuje nad aktuální tabulkou historie transakcí. Budete přesměrováni na stránku, kde si můžete stáhnout všechny minulé fakturační souhrny i faktury samotné.

Pokud už k souhrnu fakturace nemáte přístup a systém po vás vyžaduje opětovné zadání fakturačních údajů, ale vy je zadávat nechcete, kontaktujte nás. My vám historické informace o fakturaci poskytneme.

Související odkazy:

Níže změňte nastavení plateb.

Manuální platby

Pokud sídlíte v Rusku a zvolíte při zřizování účtu Google Ads daňový status Samostatný podnikatel nebo Firma, Google vám bude vystavovat účetní doklady.

Při nastavování účtu Google Ads musíte zvolit jeden z následujících daňových statusů:

 • osobní,
 • samostatný podnikatel,
 • firma.

Jde o trvalou volbu, kterou už později nelze změnit. Google vám bude vystavovat účetní doklady jen v případě, že účet zřídíte jako samostatný podnikatel nebo jako firma.

Pokud je na účtu daňový status nastaven jako „osobní“, obdržíte po každé platbě a po každém vrácení platby jeden účetní doklad – stvrzenku. Elektronické kopie se automaticky odesílají na ověřenou e-mailovou adresu asociovanou s primárním kontaktem (pro centrum plateb). Chcete-li zajistit včasné doručení, zkontrolujte, zda jsou vaše kontaktní informace aktuální.

Kontrola daňového statusu

Postup kontroly daňového statusu:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a vyberte Nastavení fakturace. Přejít
 3. Daňový status bude uveden uprostřed stránky v platebním profilu.
Změna daňového statusu
Pokud budete potřebovat daňový status změnit nebo opravit, kontaktujte nás. Změny neovlivní předchozí transakce ani účetní dokumenty a budou účinné až od okamžiku, kdy je provedeme.
Účetní doklady, které vystavujeme

Účetní doklady jsou vystavovány pro každý účet Google Ads. Pokud máte více účtů, budeme ke každému poskytovat samostatnou sadu dokumentů, a to i v případě, že jsou všechny účty propojeny s jedním nebo více účty Klientského centra (MCC).

Některé fakturační doklady jsou vystavovány všem oprávněným inzerentům automaticky, jiné je nutno si v případě potřeby vyžádat. Dále uvádíme podrobnosti o jednotlivých typech dokladů, které můžeme poskytnout:

  Co je to Poskytováno všem oprávněným inzerentům automaticky Poskytováno všem oprávněným inzerentům na vyžádání
Faktura s DPH Odesílá se každý měsíc s datem posledního dne v měsíci. Tento doklad uvádí skutečné náklady na účtu za daný měsíc.

Elektronická verze faktury za předchozí účetní měsíc je na účtu k dispozici ke stažení od 3. do 7. dne každého měsíce.

Tištěná kopie je odesílána na poštovní adresu vždy po vygenerování elektronické verze. Doručení poštou může trvat až 10 pracovních dnů.

O tištěné duplikáty za předchozí období účtu můžete požádat na stránce Transakce. Pokud je chcete zobrazit, klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon], vyberte možnost Přehled fakturace a poté Transakce. V rozbalovací nabídce vedle položky Faktura s DPH vyberte možnost Nové vytištění. Tím také vytvoříte kopii úkonu přijetí.

O doklady za minulý měsíc je nutno žádat až po 20. dnu aktuálního měsíce. (Pokud například potřebujete duplikát faktury za použití s DPH za leden, můžete o něj požádat až po 20. únoru).

Protokol o převzetí Odesílá se každý měsíc s datem posledního dne v měsíci. Uvádí skutečné náklady v účtu za daný měsíc.

Faktura s vyčíslením DPH a úkon přijetí mají identická čísla dokladů a stejné částky.
Elektronická verze za předchozí účetní měsíc je na účtu k dispozici ke stažení od 3. do 7. dne každého měsíce.

Tištěná kopie je zasílána na vaši poštovní adresu spolu s fakturou s DPH. Doručení poštou může trvat až 10 pracovních dnů.
O tištěné duplikáty za předchozí období účtu můžete požádat na stránce Transakce. Pokud je chcete zobrazit, klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon], vyberte možnost Přehled fakturace a poté Transakce. V rozbalovací nabídce vedle položky Faktura s DPH vyberte Nové vytištění. Tím také vytvoříte kopii úkonu přijetí.

O doklady za minulý měsíc je nutno žádat až po 20. dnu aktuálního měsíce. (Pokud například potřebujete duplikát úkonu přijetí za leden, požádejte až po 20. únoru).
Zálohová faktura s DPH

Tento doklad se generuje pro každou platbu, kterou uskutečníte, ke dni přijetí platby. Uvádí celkovou částku platby (včetně DPH).

Číslo dokladu začíná písmenem A.

Elektronická verze je v účtu k dispozici ke stažení do 48 hodin poté, co vaši platbu obdržíme.

Tištěná kopie je odesílána na poštovní adresu vždy po vygenerování elektronické verze. Doručení poštou může trvat až 10 pracovních dnů.

O tištěné duplikáty k předchozím platbám v účtu můžete požádat na stránce Transakce. Pokud je chcete zobrazit, klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon], vyberte možnost Přehled fakturace a poté Transakce.

Požádat o ně lze nejdříve 10 pracovních dnů po připsání platby na účet.

Úkon vyrovnání Tento doklad uvádí veškerá vzájemná vypořádání mezi vaším účtem a společností Google za určité období, které začíná 1. ledna a nesmí být delší než jeden rok. Elektronická verze za předchozí účetní měsíc je na účtu k dispozici ke stažení od 3. do 7. dne každého měsíce.

Tištěná kopie se automaticky zasílá jednou ročně, a to v lednu.
O kopie za předchozí období účtu můžete požádat na stránce Transakce. Pokud je chcete zobrazit, klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon], vyberte možnost Přehled fakturace a poté Transakce.

Doručení výtisku poštou může trvat až 10 pracovních dnů.
Proforma faktura

Tento doklad se v účtu vytvoří, když vygenerujete údaje pro uskutečnění platby s převodem peněz.

Kopii, která se ve vašem účtu vytvoří, když vygenerujete údaje pro uskutečnění platby převodem peněz, si můžete vytisknout.

Elektronická verze: Lze vygenerovat kliknutím na tlačítko Provést platbu na stránce Historie transakcí.

Tištěné kopie: automaticky neposíláme.

Výtisk kopie orazítkované a podepsané kopie proforma faktury si můžete vyžádat na stránce Transakce. Pokud je chcete zobrazit, klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon], vyberte možnost Přehled fakturace a poté Transakce.

Doručení výtisku poštou může trvat až 10 pracovních dnů.

Smluvní podmínky Tento dokument uvádí smluvní podmínky služby Google Ads, které jste přijali při zřizování účtu. Elektronická verze: K dispozici ke stažení do 48 hodin po vytvoření účtu na stránce Fakturační profil. Pokud ji chcete zobrazit, klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a vyberte Přehled fakturace.

Tištěné kopie automaticky neposíláme.
O výtisk můžete požádat ve svém účtu na stránce Fakturační profil. Pokud ji chcete zobrazit, klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a vyberte Přehled fakturace.
Změna korespondenční adresy

Adresu, na kterou přijímáte doklady a dokumenty, můžete změnit takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a vyberte Nastavení fakturace. Přejít
 3. Aktualizujte svou korespondenční adresu.
 4. Klikněte na Uložit.

Abyste dokumenty dostali na novou adresu, musíte změnu provést aspoň 15 dnů před koncem měsíce. Poznámka: Změnou tohoto pole se nezmění firemní adresa uvedená ve vašem účtu.

Změna firemní adresy

Pokud změníte firemní adresu, změní se adresa vytištěná na vašich dokladech. Postup:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a vyberte Nastavení fakturace. Přejít
 3. V části Platební profil se zobrazí název a adresa firmy.
 4. Kliknutím na ikonu tužky upravte adresu.
 5. Po dokončení úprav klikněte na Uložit.

Aktivní vyžádání dokumentu a změny v dokumentech

Vyžádání smluvních podmínek

Smluvní podmínky si můžete stáhnout na stránce Nastavení (pod ikonou klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a možností Nastavení fakturace) do 48 hodin od prvního zadání vašich fakturačních údajů.

Nové výtisky

O tištěnou kopii smluvních podmínek požádáte tak, že přejdete do sekce Smluvní podmínky a zvolíte Nové výtisky.

Nové výtisky budou zpracovány do 48 hodin, ale doručení tištěné kopie poštou může trvat až 10 pracovních dnů.

Vyžádání tištěných kopií dokumentů

Můžete požádat o duplikáty tištěných kopií faktury s DPH, úkonu přijetí, zálohové faktury s DPH a o tištěné kopie odsouhlasení pro fakturaci a proforma faktury. Postup:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a vyberte možnost Fakturační doklady. Přejít
 3. V pravém horním rohu vyberte období, které vás zajímá.
 4. Klikněte na šipku vedle dokumentu, o který chcete požádat, a vyberte Nový výtisk.

Tím vygenerujete žádost o tištěnou kopii vybraného dokumentu. Dokument bude zaslán na vaši poštovní adresu. Sice nedostanete žádné potvrzení, ale věřte, že to stačí udělat jen jednou.

Poznámka

 • Pokud jste zvolili možnost dostávat dokumenty v elektronické podobě, nebudete moci požádat o tištěné kopie.
 • Žádosti o tištěné kopie budou zpracovány do 48 hodin, ale doručení poštou může trvat až 10 pracovních dnů.
Chybí tištěné kopie nebo byly dokumenty odeslány na nesprávnou adresu

Pokud jste tištěnou kopii nikdy neobdrželi nebo byla zaslána na špatnou adresu, zkontrolujte korespondenční adresu účtu na stránce Nastavení. Najděte svou obchodní adresu, a pokud je chybná, změňte ji podle pokynů v části Změna korespondenční adresy v tomto článku.

Po změně adresy vyčkejte 24 hodin na synchronizaci systému. Pak požádejte o duplikáty tištěných kopií požadovaných dokumentů podle pokynů v části Vyžádání tištěných kopií dokumentů v tomto článku.

Chybějící fakturační údaje

Provedli jsme upgrade na nový fakturační systém, čímž se mění i způsob zobrazení fakturačních údajů. Pokud na této stránce již fakturační údaje za minulá období nejsou k dispozici, klikněte na odkaz Zobrazit aktivitu účtu ze starého fakturačního systému, který se zobrazuje nad aktuální tabulkou historie transakcí. Budete přesměrováni na stránku, kde si můžete stáhnout všechny minulé fakturační souhrny i faktury samotné.

Pokud už k souhrnu fakturace nemáte přístup a systém po vás vyžaduje opětovné zadání fakturačních údajů, ale vy je zadávat nechcete, kontaktujte nás. My vám historické informace o fakturaci poskytneme.

Chyby v dokumentech

Faktura s DPH a protokol o převzetí

Pokud váš dokument obsahuje chybu, nejprve opravte údaje na svém účtu a poté vyčkejte 24 hodin na synchronizaci systému. Potom požádejte ze svého účtu o nové dokumenty. Postup:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a vyberte možnost Fakturační doklady. Přejít
 3. V pravém horním rohu vyberte období, které vás zajímá.
 4. Podívejte se pod jednotlivé měsíce. Pod každým byste měli najít doklady za daný měsíc.
 5. Klikněte na šipku vedle dokumentu, o který chcete požádat, a vyberte možnost Požádat o revizi.

Během 24 hodin systém nahraje na váš účet novou elektronickou kopii dokumentu. Během pěti až deseti dnů pak obdržíte jeho výtisk na svou poštovní adresu. Sice nedostanete žádné potvrzení, ale věřte, že to stačí udělat jen jednou.

Jiné dokumenty

Pokud se chyba vyskytla v jiném dokumentu, kontaktujte nás a požádejte o opravený dokument.

Naskenované, podepsané a orazítkované dokumenty

Společnost Google neposkytuje naskenované dokumenty. Můžete si je však stáhnout ve formátu PDF na stránce Historie transakcí. Pokud je chcete zobrazit, klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace vyberte Přehled fakturace. Tyto dokumenty nebudou podepsané ani orazítkované. Není to potřeba, protože pro účely účetnictví a daňové evidence jsou doklady opatřené podpisem a razítkem zcela rovnocenné dokladům bez podpisu a razítka. Nicméně tištěné kopie, které dostanete poštou, budou podepsané a orazítkované.

Poznámka: Tato část se netýká účtů, které používají předávání dokumentů elektronickou cestou s certifikovaným elektronickým podpisem. Majitelům těchto účtů budou poskytovány jen elektronické dokumenty, které lze použít jako daňové doklady. (Další informace najdete dále v tomto článku.)

Předávání elektronických dokumentů
Informace o předávání elektronických dokumentů

Dokumenty obsahující informace v elektronické a digitální podobě se nazývají elektronické (viz článek 3, kapitola I FZ RF №1-FZ).

Elektronické dokumenty podepsané certifikovaným elektronickým podpisem jsou podle zákona ekvivalentní originálům na papíře, pokud s tím strany souhlasí (viz FZ RF ze dne 10. 1. 2002 №1-FZ). Není tedy nutné je tisknout a archivovat v papírové formě. Podle aktuální zákonné úpravy může veškerá výměna dokumentů mezi firmami přejít na elektronickou formu.

Od 23. května 2012 elektronická faktura plně nahrazuje papírový originál a lze ji předložit finančnímu úřadu. Postup výměny faktur je stanoven ve výnosu ministerstva financí №50н a musí být proveden prostřednictvím dodavatele EDM. Činnost poskytovatelů EDM se řídí výnosem № ММВ-7-6/253@ a seznam registrovaných poskytovatelů můžete najít na webových stránkách FNS.

Výhody předávání dokumentů v elektronické formě:

 • Plně vyhovují zákonným požadavkům.
 • Elektronické dokumenty nezabírají žádné místo. Ušetříte náklady na tisk, ruční zpracování dokumentů a udržování archivů papírových dokumentů.
 • Doručení originálu dokumentu trvá jen pár minut a není třeba na ně čekat několik dnů nebo týdnů.
Jak se zaregistrovat

Abyste se mohli registrovat k předávání elektronických dokumentů, musíte mít před vytvořením svého účtu Google Ads účet DiaDoc.ru. DiaDoc.ru je služba autorizovaného dodavatele EDM SKB Kontur, který je zároveň největším vývojářem webových služeb pro firmy v Rusku. Tato společnost má bohaté zkušenosti v oblasti spolupráce se státními orgány a je schopna zaručit právní platnost elektronických dokumentů.

Založte si podle těchto pokynů účet na webu DiaDoc.ru, kde získáte certifikovaný elektronický podpis. Teprve potom si založte účet Google Ads. Poznámka: Společnost Google náklady na certifikát nehradí.

Až budete zaregistrováni, založte si účet Google Ads a zaškrtněte příslušné políčko, kterým povolíte předávání elektronických dokumentů.

Služba předávání elektronických dokumentů – odhlášení a přihlášení

Odhlášení

Můžete se kdykoli rozhodnout, že dokumenty začnete přijímat poštou. Uvědomte si ale, že dokumenty za předchozí měsíce už poštou nedostanete. Jakmile se jednou odhlásíte, přestanete také dostávat dokumenty e-mailem.

Postup odhlášení:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a vyberte Nastavení fakturace. Přejít
 3. Vedle své korespondenční adresy klikněte na Upravit.
 4. Zrušte zaškrtnutí políčka u možnosti předávání elektronických dokumentů.
 5. Klikněte na Uložit.

Od příštího měsíce začnete dostávat dokumenty pouze poštou. Dokumenty budou stále k dispozici ke stažení v části Historie transakcí.

Přihlášení

Pokud jste při registraci do Google Ads nebyli registrováni na webu DiaDoc.ru, nebudete se moci přihlásit k předávání elektronických dokumentů.

Pokud jste ale v okamžiku zřizování účtu Google Ads již účet DiaDoc.ru vlastnili, můžete předávání elektronických dokumentů kdykoli aktivovat. Postup:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na stránce https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a vyberte Nastavení fakturace. Přejít
 3. Vedle své korespondenční adresy klikněte na Upravit.
 4. Zaškrtněte políčko u možnosti předávání elektronických dokumentů.
 5. Klikněte na Uložit.

Od příštího měsíce začnete dokumenty dostávat pouze v elektronické podobě. Poštou vám je přestaneme posílat.

Další časté dotazy

Jak se počítají součty ve fakturách za použití s DPH a v protokolech o převzetí

DPH se počítá na základě použití. Na faktuře s DPH a v úkonu přijetí bude uvedena zaplacená částka a vyčíslena DPH. Podívejte se na tyto příklady:

Příklad faktury s DPH
Example usage VAT invoice

Příklad úkonu přijetí
Example act of acceptance

Doklady s nulovou celkovou částkou

Může se stát, že dostanete fakturu nebo protokol o převzetí s nulovou celkovou částkou. Dochází k tomu v případech, kdy je na účtu uplatněn propagační kód a veškeré náklady za vykázané období jsou kryty částkou propagačního kreditu. Jakmile se propagační kredit vyčerpá, fakturace začne znovu odrážet náklady.

Zkratka Google OOO

V ruských daňových předpisech jsou povinné náležitosti faktury specifikovány v odstavci 5 článku 169. Náležitosti, které v odstavcích 5 a 6 článku 169 uvedeny nejsou, se nepovažují za oprávněný důvod k nepřijetí faktury od prodejce.

Podle ruských daňových předpisů je faktura vystavená společností Google se zkráceným názvem prodejce považována za platnou.

Nesrovnalosti v odsouhlasení pro fakturaci

Pokud zjistíte, že odsouhlasení pro fakturaci neobsahuje některé transakce, nejspíš byly provedeny v jiném účtu Google Ads. Platba mohla být například uskutečněna pro jiný účet Google Ads registrovaný na vaši firmu nebo pro jinou firmu, jejíž účet také spravujete. K tomu dojde, když při provádění platby uvedete číslo bankovního účtu společnosti Google, které patří k jinému účtu Google Ads.

Každý účet Google Ads má své vlastní číslo bankovního účtu společnosti Google, které je nutné uvádět při bankovních převodech. Domníváte-li se, že vaše prostředky byly převedeny na nesprávný účet, porovnejte číslo bankovního účtu, které jste uvedli při zadávání převodu peněz, s číslem bankovního účtu společnosti Google uvedeným ve vašem účtu Google Ads.

Postup kontroly čísla bankovního účtu společnosti Google pro účet Google Ads na proforma faktuře:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturacePřejít
 3. V nabídce vlevo klikněte na Transakce.
 4. Najděte poslední měsíc, kdy jste provedli platbu, a klikněte na Dokumenty.
 5. Klikněte na odkaz Proforma faktura.
 6. Na žádosti o převod prostředků zkontrolujte číslo bankovního účtu společnosti Google.

Pokud se čísla v platebním příkazu a v účtu neshodují, znamená to, že prostředky byly převedeny na jiný účet Google Ads. Jestliže jsou oba účty registrovány na tentýž právní subjekt, je třeba požádat o odsouhlasení pro fakturaci na účet, na který prostředky dorazily.

Měsíční fakturace

Pokud sídlíte v Rusku a zvolíte při zřizování účtu Google Ads daňový status Samostatný podnikatel nebo Firma, Google vám bude vystavovat účetní doklady.

Při nastavování účtu Google Ads musíte zvolit jeden z následujících daňových statusů:

 • samostatný podnikatel,
 • firma.
Kontrola daňového statusu

Postup kontroly daňového statusu:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a vyberte Nastavení fakturace. Přejít
 3. Daňový status bude uveden uprostřed stránky v platebním profilu.
Změna daňového statusu
Pokud budete potřebovat daňový status změnit nebo opravit, budete muset svůj účet zrušit a vytvořit nový.
Účetní doklady, které vystavujeme

Účetní doklady jsou vystavovány pro každý účet Google Ads. Pokud máte více účtů, budeme ke každému poskytovat samostatnou sadu dokumentů, a to i v případě, že jsou všechny účty propojeny s jedním nebo více účty Klientského centra (MCC).

Některé fakturační doklady jsou vystavovány všem oprávněným inzerentům automaticky, jiné je nutno si v případě potřeby vyžádat. Dále uvádíme podrobnosti o jednotlivých typech dokladů, které můžeme poskytnout:

  Co je to Poskytováno všem oprávněným inzerentům automaticky Poskytováno všem oprávněným inzerentům na vyžádání
Faktura s DPH Odesílá se každý měsíc s datem posledního dne v měsíci. Tento doklad uvádí skutečné náklady na účtu za daný měsíc.

Elektronická verze faktury za předchozí účetní měsíc je na účtu k dispozici ke stažení od 3. do 7. dne každého měsíce.

Tištěná kopie je odesílána na poštovní adresu vždy po vygenerování elektronické verze. Doručení poštou může trvat až 10 pracovních dnů.

O tištěné duplikáty za předchozí období účtu můžete požádat na stránce Transakce. Pokud je chcete zobrazit, klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon], vyberte možnost Přehled fakturace a poté Zobrazení transakcí. V rozbalovací nabídce vedle položky Faktura s DPH vyberte možnost Nové vytištění. Tím také vytvoříte kopii úkonu přijetí.

O doklady za minulý měsíc je nutno žádat až po 20. dnu aktuálního měsíce. (Pokud například potřebujete duplikát faktury s DPH za leden, můžete o něj požádat až po 20. únoru).

Protokol o převzetí Odesílá se každý měsíc s datem posledního dne v měsíci. Uvádí skutečné náklady v účtu za daný měsíc.

Faktura s vyčíslením DPH a úkon přijetí mají identická čísla dokladů a stejné částky.
Elektronická verze za předchozí účetní měsíc je na účtu k dispozici ke stažení od 3. do 7. dne každého měsíce.

Tištěná kopie je zasílána na vaši poštovní adresu spolu s fakturou s DPH. Doručení poštou může trvat až 10 pracovních dnů.
O tištěné duplikáty za předchozí období účtu můžete požádat na stránce Transakce. V rozbalovací nabídce vedle položky Faktura s DPH vyberte Nové vytištění. Tím také vytvoříte kopii úkonu přijetí.

O doklady za minulý měsíc je nutno žádat až po 20. dnu aktuálního měsíce. (Pokud například potřebujete duplikát úkonu přijetí za leden, požádejte až po 20. únoru).
Úkon vyrovnání Tento doklad uvádí veškerá vzájemná vypořádání mezi vaším účtem a společností Google za určité období, které začíná 1. ledna a nesmí být delší než jeden rok. Elektronická verze za předchozí účetní měsíc je na účtu k dispozici ke stažení od 3. do 7. dne každého měsíce.

Tištěná kopie se automaticky zasílá jednou ročně, a to v lednu.
O kopie za předchozí období účtu můžete požádat na stránce Transakce.

Doručení výtisku poštou může trvat až 10 pracovních dnů.
Změna korespondenční adresy

Adresu, na kterou přijímáte doklady a dokumenty, můžete změnit takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a vyberte Nastavení fakturace. Přejít
 3. V části Platební účet najděte Zasílání faktur poštou.
 4. Kliknutím na ikonu tužky korespondenční adresu aktualizujte.
 5. Klikněte na Uložit.

Abyste dokumenty dostali na novou adresu, musíte změnu provést aspoň 15 dnů před koncem měsíce. Poznámka: Změnou tohoto pole se nezmění firemní adresa uvedená ve vašem účtu.

Změna firemní adresy

Pokud změníte firemní adresu, změní se adresa vytištěná na vašich dokladech. Chcete-li změnit firemní adresu, kontaktujte nás.

Aktivní vyžádání dokumentu a změny v dokumentech

Vyžádání tištěných kopií dokumentů

Můžete požádat o duplikáty tištěných kopií faktury s DPH, úkonu přijetí, zálohové faktury s DPH a o tištěné kopie odsouhlasení pro fakturaci a proforma faktury. Postup:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace. Přejít
 3. V nabídce vlevo klikněte na Transakce nebo Dokumenty.
 4. V rozbalovací nabídce vyberte požadované období.
 5. Klikněte na šipku vedle dokumentu, o který chcete požádat, a vyberte Nový výtisk.

Tím vygenerujete žádost o tištěnou kopii vybraného dokumentu. Dokument bude zaslán na vaši poštovní adresu. Sice nedostanete žádné potvrzení, ale věřte, že to stačí udělat jen jednou.

Poznámka

 • Pokud jste zvolili možnost dostávat dokumenty v elektronické podobě, nebudete moci požádat o tištěné kopie.
 • Žádosti o tištěné kopie budou zpracovány do 48 hodin, ale doručení poštou může trvat až 10 pracovních dnů.
Chybí tištěné kopie nebo byly dokumenty odeslány na nesprávnou adresu

Pokud jste tištěnou kopii nikdy neobdrželi nebo byla zaslána na špatnou adresu, zkontrolujte korespondenční adresu účtu na stránce Nastavení v části Platební účet. a pokud je chybná, změňte ji podle pokynů v části Změna korespondenční adresy v tomto článku.

Po změně adresy vyčkejte 24 hodin na synchronizaci systému. Pak požádejte o duplikáty tištěných kopií požadovaných dokumentů podle pokynů v části Vyžádání tištěných kopií dokumentů v tomto článku.

Chybějící fakturační údaje

Provedli jsme upgrade na nový fakturační systém a přehledy předchozích fakturací již nejsou k dispozici. K ověření údajů o nákladech nyní můžete využívat přehled kampaně.

Pokud chcete získat faktury za minulá období, kontaktujte nás.

Chyby v dokumentech

Faktura s DPH a protokol o převzetí

Pokud váš dokument obsahuje chybu, nejprve opravte údaje na svém účtu a poté vyčkejte 24 hodin na synchronizaci systému. Potom požádejte ze svého účtu o nové dokumenty. Postup:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace. Přejít
 3. V nabídce vlevo klikněte na Transakce nebo Dokumenty.
 4. V rozbalovací nabídce vyberte požadované období.
 5. Podívejte se pod jednotlivé měsíce. Pod každým byste měli najít doklady za daný měsíc.
 6. Klikněte na šipku vedle dokumentu, o který chcete požádat, a vyberte Požádat o revizi.

Během 24 hodin systém nahraje na váš účet novou elektronickou kopii dokumentu. Během pěti až deseti dnů pak obdržíte jeho výtisk na svou poštovní adresu. Sice nedostanete žádné potvrzení, ale věřte, že to stačí udělat jen jednou.

Jiné dokumenty

Pokud se chyba vyskytla v jiném dokumentu, kontaktujte nás a požádejte o opravený dokument.

Naskenované, podepsané a orazítkované dokumenty

Společnost Google neposkytuje naskenované dokumenty. Dokumenty si však můžete stáhnout ve formátu PDF na stránce Transakce. Pokud je chcete zobrazit, klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace vyberte Přehled fakturace. Tyto dokumenty nebudou podepsané ani orazítkované. Není to potřeba, protože pro účely účetnictví a daňové evidence jsou doklady opatřené podpisem a razítkem zcela rovnocenné dokladům bez podpisu a razítka. Nicméně tištěné kopie, které dostanete poštou, budou podepsané a orazítkované.

Poznámka: Tato část se netýká účtů, které používají předávání dokumentů elektronickou cestou s certifikovaným elektronickým podpisem. Majitelům těchto účtů budou poskytovány jen elektronické dokumenty, které lze použít jako daňové doklady. (Další informace najdete dále v tomto článku.)

Předávání elektronických dokumentů
Informace o předávání elektronických dokumentů

Dokumenty obsahující informace v elektronické a digitální podobě se nazývají elektronické (viz článek 3, kapitola I FZ RF №1-FZ).

Elektronické dokumenty podepsané certifikovaným elektronickým podpisem jsou podle zákona ekvivalentní originálům na papíře, pokud s tím strany souhlasí (viz FZ RF ze dne 10. 1. 2002 №1-FZ). Není tedy nutné je tisknout a archivovat v papírové formě. Podle aktuální zákonné úpravy může veškerá výměna dokumentů mezi firmami přejít na elektronickou formu.

Od 23. května 2012 elektronická faktura plně nahrazuje papírový originál a lze ji předložit finančnímu úřadu. Postup výměny faktur je stanoven ve výnosu ministerstva financí №50н a musí být proveden prostřednictvím dodavatele EDM. Činnost poskytovatelů EDM se řídí výnosem № ММВ-7-6/253@ a seznam registrovaných poskytovatelů můžete najít na webových stránkách FNS.

Výhody předávání dokumentů v elektronické formě:

 • Plně vyhovují zákonným požadavkům.
 • Elektronické dokumenty nezabírají žádné místo. Ušetříte náklady na tisk, ruční zpracování dokumentů a udržování archivů papírových dokumentů.
 • Doručení originálu dokumentu trvá jen pár minut a není třeba na ně čekat několik dnů nebo týdnů.
Jak se zaregistrovat

Abyste se mohli zaregistrovat k předávání elektronických dokumentů, musíte mít účet na webu DiaDoc.ru. DiaDoc.ru je služba autorizovaného dodavatele EDM SKB Kontur, který je zároveň největším vývojářem webových služeb pro firmy v Rusku. Tato společnost má bohaté zkušenosti v oblasti spolupráce se státními orgány a je schopna zaručit právní platnost elektronických dokumentů.

Chcete-li si založit účet na webu DiaDoc.ru a získat certifikovaný elektronický podpis, postupuje podle těchto pokynů. Poznámka: Společnost Google náklady na certifikát nehradí.

Po registraci se přihlaste k předávání elektronických dokumentů ve svém účtu Google Ads.

Služba předávání elektronických dokumentů – odhlášení a přihlášení

Odhlášení

Můžete se kdykoli rozhodnout, že dokumenty začnete přijímat poštou. Uvědomte si ale, že dokumenty za předchozí měsíce už poštou nedostanete. Jakmile se jednou odhlásíte, přestanete také dostávat dokumenty e-mailem.

Postup odhlášení:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a vyberte Nastavení fakturace. Přejít
 3. V části Platební účet zrušte v poli Elektronické doručování dokumentů zaškrtnutí možnosti elektronického předávání dokumentů.
 4. Klikněte na Uložit.

Od příštího měsíce začnete dostávat dokumenty pouze poštou. Dokumenty budou stále k dispozici ke stažení v části Historie transakcí.

Přihlášení

Pokud nejste registrováni na webu DiaDoc.ru, nebudete se moci k předávání elektronických dokumentů zaregistrovat. Pokud ale již účet DiaDoc.ru vlastníte, můžete předávání elektronických dokumentů kdykoli aktivovat. Postup:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a vyberte Nastavení fakturace. Přejít
 3. Klikněte na Zkontrolovat způsobilost vedle pole Elektronické doručování dokumentů.
 4. Pokud jste se již zaregistrovali na webu DiaDoc, zaškrtněte políčko „Přijímat účetní doklady jen elektronicky s certifikovaným elektronickým podpisem“.
 5. Klikněte na Uložit.

Od příštího měsíce začnete dokumenty dostávat pouze v elektronické podobě. Poštou vám je přestaneme posílat.

Pokud se zobrazí zpráva, že k elektronickému doručování dokumentů nejste způsobilí, registrace na webu DiaDoc ještě není dokončena.

Další časté dotazy

Jak se počítají součty ve fakturách za použití s DPH a v protokolech o převzetí

DPH se počítá na základě použití. Na faktuře s DPH a v úkonu přijetí bude uvedena zaplacená částka a vyčíslena DPH. Podívejte se na tyto příklady:

Příklad faktury s DPH
Example usage VAT invoice

Příklad úkonu přijetí
Example act of acceptance

Doklady s nulovou celkovou částkou

Může se stát, že dostanete fakturu nebo protokol o převzetí s nulovou celkovou částkou. Dochází k tomu v případech, kdy je na účtu uplatněn propagační kód a veškeré náklady za vykázané období jsou kryty částkou propagačního kreditu. Jakmile se propagační kredit vyčerpá, fakturace začne znovu odrážet náklady.

Zkratka Google OOO

V ruských daňových předpisech jsou povinné náležitosti faktury specifikovány v odstavci 5 článku 169. Náležitosti, které v odstavcích 5 a 6 článku 169 uvedeny nejsou, se nepovažují za oprávněný důvod k nepřijetí faktury od prodejce.

Podle ruských daňových předpisů je faktura vystavená společností Google se zkráceným názvem prodejce považována za platnou.

Nesrovnalosti v odsouhlasení pro fakturaci

Pokud zjistíte, že odsouhlasení pro fakturaci neobsahuje některé transakce, nejspíš byly provedeny v jiném účtu Google Ads. Platba mohla být například uskutečněna pro jiný účet Google Ads registrovaný na vaši firmu nebo pro jinou firmu, jejíž účet také spravujete. K tomu dojde, když při provádění platby uvedete číslo bankovního účtu společnosti Google, které patří k jinému účtu Google Ads.

Každý účet Google Ads má své vlastní číslo bankovního účtu společnosti Google, které je nutné uvádět při bankovních převodech. Domníváte-li se, že vaše prostředky byly převedeny na nesprávný účet, porovnejte číslo bankovního účtu, které jste uvedli při zadávání převodu peněz, s číslem bankovního účtu společnosti Google uvedeným ve vašem účtu Google Ads.

Postup kontroly čísla bankovního účtu společnosti Google pro účet Google Ads na proforma faktuře:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace. Přejít
 3. V nabídce vlevo klikněte na Transakce.
 4. Najděte poslední měsíc, kdy jste provedli platbu, a klikněte na Dokumenty.
 5. Klikněte na odkaz Proforma faktura.
 6. Na žádosti o převod prostředků zkontrolujte číslo bankovního účtu společnosti Google.

Pokud se čísla v platebním příkazu a v účtu neshodují, znamená to, že prostředky byly převedeny na jiný účet Google Ads. Jestliže jsou oba účty registrovány na tentýž právní subjekt, je třeba požádat o odsouhlasení pro fakturaci na účet, na který prostředky dorazily.

Související odkazy:

Měsíční fakturace

Poznámka

Tyto pokyny platí pouze pro zákazníky využívající měsíční nastavení fakturačních plateb.

Pokud platíte náklady ve službě Google Ads prostřednictvím měsíční fakturace, můžete fakturu získat třemi způsoby:

 1. E-mailem: Fakturu vám pošleme e-mailem do pěti pracovních dnů od začátku každého měsíce. Budou v ní započítány náklady za předchozí měsíc. (Bude potřeba ověřit e-mailovou adresu.)
 2. Poštou: Pokud jste nás o to požádali při nastavování účtu, zašleme vám také výtisk faktury poštou. Toto nastavení můžete zobrazit a upravit na stránce Nastavení fakturace v části Zasílání faktur e-mailem nebo Zasílání faktur poštou.
 3. V účtu: Elektronická verze faktury je k dispozici také v účtu Google Ads, kde si ji lze prohlédnout, vytisknout či stáhnout.
Vyhledání faktury na účtu

Pokud používáte měsíční fakturaci, najdete faktury takto:

 1. Přihlaste se do správce plateb účtu Google Ads nebo jakéhokoli nadřazeného účtu správce.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] v pravém horním rohu a vyberte možnost Fakturační doklady.
 3. Ve sloupci Číslo dokumentu najděte fakturu, kterou chcete zobrazit.
 4. Vyberte faktury, které chcete stáhnout, a vpravo nahoře klikněte na Stáhnout vybrané.
Vyhledání faktur z doby před přechodem na měsíční fakturaci

Potřebujete-li přístup k fakturám, které byly vystaveny dříve, než jste začali využívat měsíční fakturaci, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace. Přejít
 3. V nabídce vlevo klikněte na odkaz Fakturační převody.
 4. Klikněte na nastavení faktur, u něhož chcete zobrazit dřívější faktury.
 5. Procházet je můžete kliknutím na odkaz Transakce vlevo.
 6. Pak klikněte v horním rohu na možnost Zpět k aktuálnímu nastavení.
Zbavte se papírování

Pokud používáte měsíční fakturaci a chtěli byste dostávat faktury jen e-mailem a nikoli v tištěné podobě, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a vyberte Nastavení fakturace. Přejít
 3. V části Platební účet / Zasílání faktur poštou odeberte všechny adresy.
 4. V části Zasílání faktur e-mailem přidejte adresu.
Chybějící fakturační údaje

Provedli jsme upgrade na nový fakturační systém a přehledy předchozích fakturací již nejsou k dispozici. K ověření údajů o nákladech nyní můžete využívat přehled kampaně.

Pokud chcete získat faktury za minulá období, kontaktujte nás.

Související odkaz:

Měsíční fakturace

Poznámka

Tyto pokyny platí pouze pro zákazníky využívající měsíční nastavení fakturačních plateb.

Pokud náklady ve službě Google Ads hradíte měsíčními fakturami, můžete doklad získat třemi způsoby:

V Indii vám už vytištěné faktury nebudeme zasílat prostřednictvím služby Blue Dart. Tato změna vstoupí v platnost v dubnu 2018 a bude se týkat pouze tištěných faktur od společnosti Google India Private Limited.
 1. E-mailem: Fakturu vám v každém měsíci zašleme do prvních 7 dní. Budou v ní započítány náklady za předchozí měsíc. (K přijímání těchto faktur je třeba e-mailovou adresu ověřit.)
 2. V účtu: Elektronická verze faktury je k dispozici také v účtu Google Ads, kde si ji lze prohlédnout, vytisknout či stáhnout.
Vyhledání faktury na účtu

Pokud používáte měsíční fakturaci, najdete faktury takto:

 1. Přihlaste se do správce plateb účtu Google Ads nebo jakéhokoli nadřazeného účtu správce.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] v pravém horním rohu a vyberte možnost Fakturační doklady.
 3. Ve sloupci Číslo dokumentu najděte fakturu, kterou chcete zobrazit.
 4. Vyberte faktury, které chcete stáhnout, a vpravo nahoře klikněte na Stáhnout vybrané.
Vyhledání faktur z doby před přechodem na měsíční fakturaci

Potřebujete-li přístup k fakturám, které byly vystaveny dříve, než jste začali využívat měsíční fakturaci, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace. Přejít
 3. V nabídce vlevo klikněte na odkaz Fakturační převody.
 4. Klikněte na nastavení faktur, u něhož chcete zobrazit dřívější faktury.
 5. Procházet je můžete kliknutím na odkaz Transakce vlevo.
 6. Pak klikněte v horním rohu na možnost Zpět k aktuálnímu nastavení.
Zbavte se papírování

Pokud používáte měsíční fakturaci a chtěli byste dostávat faktury jen e-mailem a nikoli v tištěné podobě, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a vyberte Nastavení fakturace. Přejít
 3. V části Platební účet / Zasílání faktur poštou odeberte všechny adresy.
 4. V části Zasílání faktur e-mailem přidejte adresu.
Chybějící fakturační údaje

Provedli jsme upgrade na nový fakturační systém a přehledy předchozích fakturací již nejsou k dispozici. K ověření údajů o nákladech nyní můžete využívat přehled kampaně.

Pokud chcete získat faktury za minulá období, kontaktujte nás.

Související odkaz:

Měsíční fakturace

Poznámka

Tyto pokyny platí pouze pro zákazníky využívající měsíční nastavení fakturačních plateb.

Pokud platíte náklady ve službě Google Ads prostřednictvím měsíční fakturace, můžete získat fakturu různými způsoby:

 1. E-mailem: Obchodní fakturu spolu s výpisem Nota Fiscal vám zašleme e-mailem vždy mezi pátým a desátým dnem v měsíci. Jsou v ní uvedeny vaše náklady za předchozí měsíc. (K přijímání těchto faktur je třeba e-mailovou adresu ověřit.)
 2. V účtu: Elektronická verze obchodní faktury s výpisem Nota Fiscal je k dispozici také v účtu Google Ads, kde si ji lze prohlédnout, vytisknout či stáhnout.

Tyto pokyny se vztahují pouze na inzerenty využívající nastavení plateb s měsíční fakturací. Většina inzerentů používá automatické platby nebo manuální platby.

Vyhledání faktury na účtu

Pokud používáte měsíční fakturaci, najdete faktury takto:

 1. Přihlaste se do správce plateb účtu Google Ads nebo jakéhokoli nadřazeného účtu správce.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] v pravém horním rohu a vyberte možnost Fakturační doklady.
 3. Ve sloupci Číslo dokumentu najděte fakturu, kterou chcete zobrazit.
 4. Vyberte faktury, které chcete stáhnout, a vpravo nahoře klikněte na Stáhnout vybrané.

Vyhledávání předchozích nastavení fakturace

Potřebujete-li přístup k fakturám, které byly vystaveny dříve, než jste začali využívat měsíční fakturaci, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace. Přejít
 3. V nabídce vlevo klikněte na odkaz Fakturační převody.
 4. Klikněte na nastavení faktur, u něhož chcete zobrazit dřívější faktury.
 5. V nabídce vlevo klikněte na Transakce.
 6. Pak v pravém horním rohu klikněte na Zpět k aktuálnímu nastavení.
Chybějící fakturační údaje

Provedli jsme upgrade na nový fakturační systém a přehledy předchozích fakturací již nejsou k dispozici. K ověření údajů o nákladech nyní můžete využívat přehled kampaně.

Chcete-li získat faktury za minulá období, kontaktujte nás.

Měsíční fakturace

Poznámka

Tyto pokyny platí pouze pro zákazníky využívající měsíční nastavení fakturačních plateb.

Pokud platíte náklady ve službě Google Ads prostřednictvím měsíční fakturace, faktura za náklady ve službě Google Ads vám bude zaslána na e-mail a do účtu. Jednou měsíčně obdržíte také fakturu k zaplacení místní daně od služby MakeBill, která je partnerem společnosti Google zajišťujícím fakturaci. Níže uvádíme podrobnosti k faktuře za službu Google Ads:

 1. E-mailem: Fakturu vám pošleme e-mailem do pěti pracovních dnů od začátku každého měsíce. Budou v ní započítány náklady za předchozí měsíc. (K obdržení těchto faktur je třeba ověřit e-mailovou adresu.)
 2. V účtu: Elektronická verze faktury je k dispozici také v účtu Google Ads, kde si ji lze prohlédnout, vytisknout či stáhnout.
Vyhledání faktury na účtu

Pokud používáte měsíční fakturaci, najdete faktury takto:

 1. Přihlaste se do správce plateb účtu Google Ads nebo jakéhokoli nadřazeného účtu správce.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] v pravém horním rohu a vyberte možnost Fakturační doklady.
 3. Ve sloupci Číslo dokumentu najděte fakturu, kterou chcete zobrazit.
 4. Vyberte faktury, které chcete stáhnout, a vpravo nahoře klikněte na Stáhnout vybrané.
Vyhledání faktur z doby před přechodem na měsíční fakturaci

Potřebujete-li přístup k fakturám, které byly vystaveny dříve, než jste začali využívat měsíční fakturaci, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace. Přejít
 3. V nabídce vlevo klikněte na odkaz Fakturační převody.
 4. Klikněte na nastavení faktur, u něhož chcete zobrazit dřívější faktury.
 5. V nabídce vlevo klikněte na Transakce.
 6. Pak v pravém horním rohu klikněte na Zpět k aktuálnímu nastavení.
Chybějící fakturační údaje

Provedli jsme upgrade na nový fakturační systém a přehledy předchozích fakturací již nejsou k dispozici. K ověření údajů o nákladech nyní můžete využívat přehled kampaně.

Pokud chcete získat faktury za minulá období, kontaktujte nás.

Související odkaz:

Výběr nastavení plateb

Automatické nebo manuální platby (týká se většiny inzerentů)
Upozornění: Ve většině zemí služba Google Ads nezasílá některé dokumenty, například místní daňové doklady, výpisy nebo potvrzení o platbách, uživatelům poštou ani e-mailem. Pokud jsou tyto doklady ve vaší zemi k dispozici, najdete je přímo v účtu. Postup zobrazíte kliknutím na níže uvedené odkazy.

Vyhledání a tisk aktuálních i starších faktur

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace. Přejít k fakturaci
 3. V nabídce vlevo klikněte na možnost Transakce.
 4. Nastavte období nad tabulkou tak, aby zahrnovalo faktury, které chcete zobrazit.
  • Výchozí možností zobrazení je Poslední tři měsíce, kde jsou vidět poslední debetní a kreditní položky i faktury.
  • Chcete-li zobrazit předchozí faktury, vyberte z rozbalovacího seznamu období. Pokud chcete například zobrazit faktury za tento kalendářní rok, vyberte Tento rok.
 5. V tabulce klikněte na kartu Dokumenty pod měsícem, pro který chcete zobrazit faktury, a stáhněte fakturu kliknutím na složku PDF nebo XML.
  • Faktura za daný měsíc (i s dobropisem na tutéž částku) je k dispozici počínaje 3. pracovním dnem následujícího měsíce. Samostatné faktury pro jednotlivé platby jsou k dispozici 3 pracovní dny po zpracování platby. Například faktura za září bude připravena od 3. října. Pokud provedete platbu v pondělí 5. září, faktura pro ni bude k dispozici ke stažení 8. září.
 6. Faktura se stáhne do počítače a budete si ji moci vytisknout.
Zobrazení a tisk potvrzení o platbě

Můžete si vytisknout potvrzení o všech platbách provedených v daném měsíci. Vzhledem k tomu, že výpis se generuje až třetí pracovní den dalšího měsíce, můžete si pro své potřeby vytisknout alespoň potvrzení o platbě. Postup:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace. Přejít k fakturaci
 3. V nabídce vlevo klikněte na možnost Transakce.
 4. V tabulce vyberte odpovídající období.
 5. V horní části tabulky by mělo být vybráno Podrobné zobrazení transakcí, nikoli Souhrnné zobrazení.
 6. Ve sloupci Popis klikněte na příslušný odkaz Platba. Otevře se nové okno prohlížeče s potvrzením, které si můžete vytisknout.
 7. Pokud chcete potvrzení vytisknout, vyberte v nabídce prohlížeče položky SouborTisk. Pokud si chcete dokument stáhnout a uložit kopii do počítače, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Uložit jako.
Potíže s vyhledáním faktury
Potíže s vyhledáním faktury mohou mít několik příčin:
 • Místní daňové doklady a výpisy se vystavují jednou měsíčně, ale poplatky se mohou účtovat v průběhu celého měsíce (pro svou evidenci si můžete vytisknout potvrzení o každé platbě). Místní daňový doklad nebo výpis za daný měsíc bude k dispozici počínaje 5. pracovním dnem následujícího měsíce. Například místní daňový doklad nebo výpis za duben bude připraven do 5. května (pokud mezi 1. a 5. květnem není víkend).
 • Mohlo se stát, že jste zapomněli upravit období v tabulce historie transakcí. Přesvědčte se, že jste nastavili období nad tabulkou tak, aby odpovídalo fakturám, které chcete zobrazit.

Tip

Pokud pro platby nemáte nastavenou měsíční fakturaci (úvěrové podmínky), nezasílá společnost Google faktury za automatické ani manuální platby poštou ani e-mailem.

Změna faktury

Pokud se vaše fakturační údaje změnily, níže uvádíme některé důležité informace o tom, co se zobrazí na faktuře:

 • Jelikož bývají faktury za transakce běžného měsíce vystavovány zpravidla k 5. pracovnímu dni následujícího měsíce, pokud aktualizaci provedete v průběhu běžného měsíce nebo nejpozději do tohoto data, vaše další faktura by již měla obsahovat aktualizované fakturační údaje. Změny, které provedete po 5. pracovním dni v měsíci a po vystavení faktury za transakce za poslední měsíc, se projeví na faktuře až příští měsíc.
 • Řekněme například, že je květen a vaše fakturační údaje se změnily. Pokud tyto údaje ve službě Google Ads aktualizujete do 5. pracovního dne v červnu, měla by faktura vystavená 5. pracovní den v červnu již obsahovat aktuální informace. Pokud své fakturační údaje aktualizujete například 6. pracovní den v červnu, faktura, která již byla vystavena (5. pracovní den v červnu), zůstane beze změny. Nové fakturační údaje bude obsahovat až faktura vystavená 5. pracovní den v červenci.
Chybějící fakturační údaje

Provedli jsme upgrade na nový fakturační systém, čímž se mění i způsob zobrazení fakturačních údajů. Pokud na této stránce již fakturační údaje za minulá období nejsou k dispozici, klikněte na odkaz Zobrazit aktivitu účtu ze starého fakturačního systému, který se zobrazuje nad aktuální tabulkou historie transakcí. Budete přesměrováni na stránku, kde si můžete stáhnout všechny minulé fakturační souhrny i faktury samotné.

Pokud už k souhrnu fakturace nemáte přístup a systém po vás vyžaduje opětovné zadání fakturačních údajů, ale vy je zadávat nechcete, kontaktujte nás. My vám historické informace o fakturaci poskytneme.

Měsíční fakturace

Poznámka

Tyto pokyny platí pouze pro zákazníky, kteří si v nastavení plateb zvolili měsíční fakturaci.

Jakmile vaší platbu přiřadíme k příslušné faktuře, zašleme vám tři typy dokumentů: daňový doklad, obchodní fakturu a potvrzení o platbě (complemento de pago). Používáte-li k úhradě nákladů ve službě Google Ads měsíční fakturaci, můžete tyto dokumenty získat dvěma způsoby:

 1. E-mailem: Dokumenty vám pošleme e-mailem do pěti pracovních dnů od začátku každého měsíce. Jsou v ní uvedeny vaše náklady za předchozí měsíc. (K obdržení těchto faktur je třeba ověřit e-mailovou adresu.)
 2. V účtu: Elektronické verze dokumentů jsou k dispozici ve vašem účtu Google Ads, kde si je můžete prohlédnout, vytisknout či stáhnout.
Vyhledání faktury na účtu

Pokud používáte měsíční fakturaci, najdete faktury takto:

 1. Přihlaste se do správce plateb účtu Google Ads nebo jakéhokoli nadřazeného účtu správce.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] v pravém horním rohu a vyberte možnost Fakturační doklady.
 3. Ve sloupci Číslo dokumentu najděte fakturu, kterou chcete zobrazit.
 4. Vyberte faktury, které chcete stáhnout, a vpravo nahoře klikněte na Stáhnout vybrané.
Vyhledání faktur z doby před přechodem na měsíční fakturaci

Potřebujete-li přístup k fakturám, které byly vystaveny dříve, než jste začali využívat měsíční fakturaci, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace. Přejít k fakturaci
 3. V nabídce vlevo klikněte na odkaz Fakturační převody.
 4. Klikněte na nastavení faktur, u něhož chcete zobrazit dřívější faktury.
 5. Faktury si zobrazte kliknutím na odkaz Transakce.
 6. Pak klikněte v horním rohu na možnost Zpět k aktuálnímu nastavení.
Chybějící fakturační údaje

Provedli jsme upgrade na nový fakturační systém a přehledy předchozích fakturací již nejsou k dispozici. K ověření údajů o nákladech nyní můžete využívat přehled kampaně.

Pokud potřebujete faktury za minulá období, kontaktujte nás.

Máte-li fakturační adresu na Ukrajině a při zřizování účtu Google Ads nastavíte daňový status Samostatný podnikatel nebo Právnická osoba, bude vám společnost Google vystavovat účetní dokumenty.

Při nastavování účtu Google Ads musíte zvolit jeden z následujících daňových statusů:

 • osobní,
 • samostatný podnikatel,
 • právnická osoba

Jde o trvalou volbu, kterou už později nelze změnit. Google bude účetní dokumenty vystavovat pouze v případě, že je váš účet zřízen pro samostatného podnikatele nebo právnickou osobu.

Kontrola daňového statusu

Postup kontroly daňového statusu:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a vyberte Nastavení fakturace. Přejít
 3. Daňový status bude uveden uprostřed stránky v platebním profilu.
Účetní doklady, které vystavujeme

Účetní doklady jsou vystavovány pro každý účet Google Ads. Pokud máte více účtů, budeme ke každému poskytovat samostatnou sadu dokumentů, a to i v případě, že jsou všechny účty propojeny s jedním nebo více účty Klientského centra (MCC).

Některé fakturační doklady jsou vystavovány všem oprávněným inzerentům automaticky, jiné je nutno si v případě potřeby vyžádat. Dále uvádíme podrobnosti o jednotlivých typech dokladů, které můžeme poskytnout:

  Co je to Poskytováno všem oprávněným inzerentům automaticky Oprávnění inzerenti
Protokol o převzetí Odesílá se každý měsíc s datem posledního dne v měsíci. Jsou v něm uvedeny skutečné náklady účtu za příslušný měsíc. Elektronická verze faktury za předchozí účetní měsíc je v účtu k dispozici ke stažení od 7. dne každého měsíce.

Tištěná kopie je zaslána na vaši poštovní adresu. Doručení poštou může trvat až 14 pracovních dnů.
Všichni samostatní podnikatelé a právnické osoby: Elektronické verze lze stáhnout, tištěné kopie jsou zasílány poštou.
Úkon vyrovnání Tento doklad uvádí veškerá vzájemná vypořádání mezi vaším účtem a společností Google za určité období, které začíná 1. ledna a nesmí být delší než jeden rok. Elektronická verze faktury za předchozí účetní měsíc je v účtu k dispozici ke stažení od 7. dne každého měsíce.

Tištěná kopie se automaticky zasílá jednou ročně, a to v lednu.
Všichni samostatní podnikatelé a právnické osoby
Smluvní podmínky Tento dokument uvádí smluvní podmínky služby Google Ads, které jste přijali při zřizování účtu. Elektronická verze je dostupná ke stažení během 48 hodin po vytvoření účtu.

Tištěná kopie je zaslána automaticky spolu s fakturou s DPH poté, co provedete první platbu.

Právnické osoby a samostatní podnikatelé registrovaní k DPH: Dokument je dodán tak, jak je uvedeno v textu.

Samostatní podnikatelé neregistrovaní k DPH: Na účtu si lze stáhnout elektronickou verzi.

Změna korespondenční adresy

Adresu, na kterou přijímáte doklady a dokumenty, můžete změnit takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a vyberte Nastavení fakturace. Přejít
 3. V části Platební účet vyhledejte Zasílání faktur poštou a klikněte na ikonu tužky.
 4. Změňte adresu a klikněte na Uložit.

Abyste dokumenty dostali na novou adresu, musíte změnu provést aspoň 15 dnů před koncem měsíce. Poznámka: Změnou tohoto pole se nezmění firemní adresa uvedená ve vašem účtu.

Změna firemní adresy

Pokud změníte firemní adresu, změní se adresa vytištěná na vašich dokladech. Postup:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a vyberte Nastavení fakturace. Přejít
 3. V části Platební profil vyhledejte položku Název a adresa firmy a klikněte na ikonu tužky.
 4. Změňte adresu a klikněte na Uložit.

Aktivní vyžádání dokumentu a změny v dokumentech

Vyžádání tištěných kopií dokumentů

Můžete požádat o výtisk protokolu o převzetí, faktury s DPH, odsouhlasení pro fakturaci a proforma faktury. Postup:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a vyberte možnost Fakturační doklady.
 3. Nad tabulkou vyberte požadované období.
 4. Klikněte na šipku vedle dokumentu, který si chcete vyžádat, a vyberte volbu Nové vytištění.

Tím vygenerujete žádost o tištěnou kopii vybraného dokumentu. Dokument bude zaslán na vaši poštovní adresu. Sice nedostanete žádné potvrzení, ale věřte, že to stačí udělat jen jednou.

Poznámka

Žádosti o tištěné kopie budou zpracovány do 48 hodin, doručení poštou však může trvat až 14 pracovních dnů.

Chybí tištěné kopie nebo byly dokumenty odeslány na nesprávnou adresu

Pokud jste tištěnou kopii neobdrželi nebo byla odeslána na nesprávnou adresu, ověřte korespondenční adresu ve svém účtu na stránce Nastavení fakturace. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon], vyberte možnost Fakturace a platby a nalevo klikněte na Nastavení. Korespondenční adresa je uvedená v části Platební účet. Pokud je chybná, změňte ji podle pokynů v části Změna korespondenční adresy v tomto článku.

Po změně adresy vyčkejte 24 hodin na synchronizaci systému. Pak požádejte o duplikáty tištěných kopií požadovaných dokumentů podle pokynů v části Vyžádání tištěných kopií dokumentů v tomto článku.

Chybějící fakturační údaje

Provedli jsme upgrade na nový fakturační systém, čímž se mění i způsob zobrazení fakturačních údajů. Pokud na této stránce již fakturační údaje za minulá období nejsou k dispozici, klikněte na odkaz Zobrazit aktivitu účtu ze starého fakturačního systému, který se zobrazuje nad aktuální tabulkou historie transakcí. Budete přesměrováni na stránku, kde si můžete stáhnout všechny minulé fakturační souhrny i faktury samotné.

Pokud už k souhrnu fakturace nemáte přístup a systém po vás vyžaduje opětovné zadání fakturačních údajů, ale vy je zadávat nechcete, kontaktujte nás. My vám historické informace o fakturaci poskytneme.

Chyby v dokumentech

U všech dokumentů kromě faktur s DPH platí, že pokud obsahují chybu, musíte příslušné informace na svém účtu opravit a počkat 24 hodin, než dojde k synchronizaci systému. Potom požádejte ze svého účtu o nové dokumenty. Postup:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace. Přejít
 3. V nabídce vlevo klikněte na Transakce nebo Faktury.
 4. Nad tabulkou vyberte požadované období.
 5. Podívejte se pod jednotlivé měsíce. Pod každým byste měli najít doklady za daný měsíc.
 6. Klikněte na šipku vedle dokumentu, o který chcete požádat, a vyberte Požádat o revizi.

Systému bude trvat 24 hodin, než na váš účet nahraje novou elektronickou kopii dokumentu. Doručení tištěné kopie na vaši korespondenční adresu bude trvat 5 až 10 dnů. Sice nedostanete žádné potvrzení, ale věřte, že to stačí udělat jen jednou.

Naskenované, podepsané a orazítkované dokumenty

Společnost Google neposkytuje naskenované dokumenty. Můžete si je však stáhnout ve formátu PDF na stránce Historie transakcí. Chcete-li ji zobrazit, klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace vyberte Přehled fakturace. Tyto dokumenty nebudou podepsané ani orazítkované. Není to potřeba, protože pro účely účetnictví a daňové evidence jsou doklady opatřené podpisem a razítkem zcela rovnocenné dokladům bez podpisu a razítka. Nicméně tištěné kopie, které dostanete poštou, budou podepsané a orazítkované.

Další časté dotazy

Doklady s nulovou celkovou částkou

Může se stát, že dostanete fakturu nebo protokol o převzetí s nulovou celkovou částkou. Dojde k tomu v případě, že byl na vašem účtu zadán propagační kód a takto získaný propagační kredit pokryl všechny náklady za příslušné období. Jakmile se propagační kredit vyčerpá, fakturace začne znovu odrážet náklady.

Chyby v protokolu o převzetí

Pokud zjistíte, že protokol o převzetí neobsahuje některé transakce, nejspíš byly provedeny v jiném účtu Google Ads. Platba například mohla být provedena na jiný účet Google Ads registrovaný na vaši firmu, případně na jinou firmu, jejíž účet spravujete. K tomu dojde, když při provádění platby uvedete číslo bankovního účtu společnosti Google, které patří k jinému účtu Google Ads.

Každý účet Google Ads má své vlastní číslo bankovního účtu společnosti Google, které je nutné uvádět při bankovních převodech. Domníváte-li se, že vaše prostředky byly převedeny na nesprávný účet, porovnejte číslo bankovního účtu, které jste uvedli při zadávání převodu peněz, s číslem bankovního účtu společnosti Google uvedeným ve vašem účtu Google Ads.

Postup kontroly čísla bankovního účtu společnosti Google pro účet Google Ads na proforma faktuře:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled fakturace. Přejít
 3. V nabídce vlevo klikněte na Transakce.
 4. Najděte poslední měsíc, kdy jste provedli platbu, a klikněte na Dokumenty.
 5. Klikněte na odkaz Proforma faktura.
 6. Na žádosti o převod prostředků zkontrolujte číslo bankovního účtu společnosti Google.

Pokud se čísla v platebním příkazu a v účtu neshodují, znamená to, že prostředky byly převedeny na jiný účet Google Ads. Jestliže jsou oba účty registrovány na tentýž právní subjekt, je třeba požádat o odsouhlasení pro fakturaci na účet, na který prostředky dorazily.

Související odkaz:

Pokud si nejste jisti nastavením

Chcete-li si ověřit nastavení plateb, klikněte v účtu Google Ads na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a zvolte možnost Fakturace. Svá nastavení uvidíte nahoře v části Jak zaplatit.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067