Tạm dừng hoặc tiếp tục quảng cáo của bạn

Sau khi quảng cáo được thiết lập và bắt đầu chạy, đến một lúc nào đó, bạn có thể muốn ngừng chúng. Nếu đang chạy quảng cáo cho áo khoác len ở Hoa Kỳ, bạn có thể không cần quảng cáo chạy vào mùa hè. Tuy nhiên, đến tháng 10, bạn có thể muốn quảng cáo này chạy trở lại. Bằng cách tạm dừng quảng cáo, bạn có thể lưu quảng cáo cho sau này mà không cần phải viết lại và gửi quảng cáo để xem xét lại.

Bài viết này chỉ cho bạn cách tạm dừng hoặc tiếp tục một quảng cáo hoặc nhiều quảng cáo cùng lúc.

Hướng dẫn

Cách tạm dừng hoặc tiếp tục một quảng cáo

Bạn có thể tạm dừng hoặc tiếp tục một quảng cáo đơn lẻ:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ menu trang, hãy nhấp vào Quảng cáo và tiện ích.
 3. Nhấp vào chấm màu xanh lục cạnh quảng cáo bạn muốn tạm dừng. 
 4. Từ menu, hãy chọn Tạm dừng để tạm dừng quảng cáo hoặc Bật để tiếp tục quảng cáo.

Cách tạm dừng hoặc tiếp tục nhiều quảng cáo

Để tạm dừng hoặc tiếp tục nhiều quảng cáo:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ menu trang, hãy nhấp vào Quảng cáo và tiện ích.
 3. Chọn các hộp kiểm bên cạnh quảng cáo bạn muốn tạm dừng hoặc tiếp tục.
 4. Ở phía trên cùng của bảng, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Từ menu, hãy chọn Tạm dừng để tạm dừng quảng cáo hoặc Bật để tiếp tục quảng cáo. Từ menu thả xuống này, bạn cũng có các tùy chọn sau:

  • Loại bỏ tất cả quảng cáo. Tìm hiểu thêm
  • Nhấp vào Thay đổi quảng cáo văn bản để thay thế các chi tiết của một số quảng cáo bằng một dòng tiêu đề, nội dung mô tả và trang đích duy nhất.

Lưu ý

 • Bạn kiểm soát quảng cáo của mình. Bạn có thể tạm dừng quảng cáo của mình trong bất kỳ khoảng thời gian nào bạn thích và bạn có thể tiếp tục quảng cáo khi bạn muốn.
 • Quảng cáo của bạn sẽ không tích lũy chi phí trong khi bị tạm dừng.

Mẹo

Hãy thử sử dụng các quy tắc tự động để tạm dừng hoặc tiếp tục quảng cáo đáp ứng các điều kiện cụ thể, chẳng hạn như quảng cáo đặc biệt cho một sự kiện khuyến mại -- điều này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian. Tìm hiểu thêm

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố