Sett på pause eller gjenoppta annonser

Når du har fått i gang kjøringen av annonsene dine, vil du nok før eller siden ønske å stoppe dem. Hvis du kjører en annonse for vinterjakker i USA, er det nok lite formålstjenlig å kjøre denne annonsen på sommeren. Når så oktober står for dør, kan det nok være lurt å gjenoppta kjøringen igjen. Hvis du setter denne annonsen på pause, kan du lagre den for bruk senere. Du slipper dermed å skrive den på nytt, og annonsen må ikke gjennom noen ny evalueringsprosess.

I denne artikkelen skal vi vise deg hvordan du kan sette på pause og gjenoppta én enkelt annonse eller flere annonser samtidig.

Veiledning

Nå administrerer de fleste av brukerne kontoen sin i den nye utgaven av Google Ads. Hvis du fremdeles bruker den forrige utgaven av AdWords, velger du Forrige nedenfor. Finn ut mer

 

Sånn kan du sette enkeltannonser på pause eller gjenoppta dem

Du kan stoppe annonsen din midlertidig eller gjenoppta den fra Annonser-fanen på Kampanjer-fanen. Slik gjør du det:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Annonser-fanen.
 3. Klikk på statusikonet, som er plassert i kolonnen ved siden av annonsen din (hvis annonsen din er aktivert, ser du en grønn prikk).
 4. Velg Satt på pause-statusen på rullegardinmenyen for å sette annonsen din på pause. Velg Aktivert-statusen på rullegardinmenyen for å gjenoppta annonsen.
Prøv nå

Slik setter du flere annonser på pause eller gjenopptar dem

Du kan sette flere annonser på pause eller gjenoppta dem samtidig fra Annonser-fanen. Slik gjør du det:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Annonser-fanen.
 3. Velg avmerkingsboksene ved siden av annonsene du vil sette på pause eller gjenoppta. Check multiple ads
 4. Klikk på Endre-rullegardinmenyen øverst i annonsetabellen. Change ad status
 5. Velg Sett på pause-statusen på rullegardinmenyen for å sette annonsene dine på pause. Velg Aktiver-statusen på rullegardinmenyen for å gjenoppta annonsene dine.
Prøv nå

Hvis du ønsker å gjøre endringer for eksempel i flere kampanjer, annonser eller annonsegrupper, er det lurt å bruke masseopplastinger eller AdWords Editor. Med begge disse alternativene kan du laste ned et regneark, gjøre endringene utenfor internett og så laste opp endringene til kontoen din.

Vær oppmerksom på følgende

 • Du har full kontroll over annonsene dine. Du kan stoppe annonsene dine midlertidig i en hvilken som helst tidsperiode, og du kan gjenoppta annonsene når du ønsker det.
 • Det påløper ingen kostnader for annonsene dine når de er midlertidig stoppet.

Tips

Prøv å bruke automatiske regler for å sette på pause eller gjenoppta annonser som oppfyller bestemte vilkår, for eksempel tilbudsannonser. På denne måten kan du frigjøre tid. Finn ut mer

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?