Hantera ej överförda betalningar, kontojusteringar och försvunna betalningar

 

Om du använder den nya Google Ads-upplevelsen ser du inte kugghjulsikonen i ditt konto. I stället klickar du på verktygsikonen uppe i det högra hörnet. Du hittar Fakturering och betalningar under Inställningar.

 

Det kan hända att betalningar eller kontojusteringar ibland inte går att registrera i ditt konto eftersom det saknas uppgifter om vilket konto eller vilken faktura betalningen eller kontojusteringen gäller. Och ibland går betalningar förlorade när de håller på att överföras till Google.

När det finns en ej överförd betalning eller kontojustering i ditt konto visas en varning bredvid Belopp som ska betalas på dina faktureringssidor. Nå dem genom att klicka på kugghjulsikonen och välja Fakturering och betalningar. Om betalningen har försvunnit ber vi dig kontakta betalningsteamet som anges nedan eller på månadsfakturan.

Ej överförda kontojusteringar

Om du har ej överförda kontojusteringar, t.ex. krediter som inte har tillämpats på en faktura, kan du vidta någon av följande åtgärder:

  • Dra ifrån beloppet för ej överförd kontojustering i nästa faktura. Om du exempelvis har 530 kronor i ej överförda kontojusteringar och en obetald faktura på 2 000 kronor betalar du 1 470 kronor (2 000 - 530). Då betraktar vi fakturan som betald. Tänk på att betala med exakt rätt belopp, annars vet vi inte hur betalningen ska användas.
  • Skicka ett e-postmeddelande till det lokala betalningsteamet för Google Ads och berätta hur du vill att de ej överförda kontojusteringarna ska användas. Du kan exempelvis begära att betalningen ska delas på hälften och användas till två kommande fakturor. Se bara till att ange de fakturanummer och belopp som gäller för varje faktura.

Kontakta betalningsteamet

Allmän e-postadress till Collections: collections@google.com

Om betalningen har försvunnit

Om betalningen har försvunnit ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till det lokala betalningsteamet med ett betalningsbevis bifogat som visar att betalningen gjordes. Betalningsbeviset kan vara en skannad bild eller skärmdump av kvittot på banköverföringen, ditt bankkonto- eller kreditkortsutdrag eller ditt onlinebanks- eller kreditkortskonto.

Betalningsbeviset måste dessutom innehålla följande uppgifter:

  • Datumet då betalningen gjordes, helst med information om alla transaktioner fem dagar före och fem dagar efter inbetalningen.
  • Inbetalningsbeloppet och valutan.
  • Betalningsmottagaren, t.ex. Google Ads.
  • Namnet på banken som gjorde överföringen.

Av säkerhetsskäl bör du göra alla känsliga uppgifter på ditt konto- eller kreditkortsutdrag oläsliga, framför allt ditt fullständiga kontonummer eller de mellersta åtta siffrorna i ditt kreditkortsnummer.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt