Pronalaženje statusa oglasa

Stupac "Status" na stranici oglasa pokazuje je li oglas aktivan i sadrži razlog tog statusa. Status oglasa odražava izmjene koje izvršite na oglasu ili njegovoj kampanji te je li taj oglas odobren na temelju pravila za Google Ads.

Upute

Kako pronaći status oglasa?

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Na izborniku stranica kliknite Oglasi i proširenja.
 3. Da biste vidjeli status oglasa, pogledajte stupac "Status".

Kako tumačiti status oglasa?

Stupac "Status" na stranici Oglasi prikazuje informacije o trenutačnom stanju oglasa u trenutku vaše prijave. Slijedi popis različitih vrsta statusa oglasa:

 • Pauzirano
 • Na čekanju
 • Završeno
 • Uklonjeno
 • U pregledu
 • Ispunjava uvjete
 • Odobreno
 • Odobreno (ograničeno)
 • Neodobreno

Četiri statusa oglasa kojima možete upravljati:

 • Pauzirano: neaktivan jer ste ga pauzirali. Pauziranje oglasa znači da se vaši oglasi ne prikazuju niti ostvaruju nove troškove dok oglas ponovno ne pokrenete. Ako je kampanja ili grupa oglasa koja sadržava taj oglas pauzirana, na stranici Oglasi možete vidjeti i statuse "Pauzirana kampanja" ili "Pauzirana grupa oglasa". Kliknite ikonu s tri točke na navigacijskoj ploči i odaberite Prikaži pauzirano kako biste vidjeli koje su kampanje i grupe oglasa pauzirane. Čak i kada se oglasi pauziraju, podložni su pregledu. Pauzirane oglase pregledavamo da bismo provjerili jesu li u skladu s Google Ads pravilima i primjenjivim zakonima te da bi se odobreni oglasi mogli prikazivati čim ih ponovno pokrenete.
 • Na čekanju: neaktivan, no zakazan za pokretanje u budućnosti. Ako je kampanja ili grupa oglasa koja sadržava taj oglas na čekanju, na stranici Oglasi možete vidjeti i statuse "Kampanja na čekanju" ili "Grupa oglasa na čekanju".
 • Završeno: neaktivan jer je prošao zakazani datum završetka. Ako je kampanja ili grupa oglasa koja sadržava taj oglas završila, na stranici Oglasi možete vidjeti i statuse "Kampanja je završila" ili "Grupa je oglasa završila".
 • Uklonjeno: neaktivan jer ste ga uklonili. Uklanjanje oglasa znači da se oglasi ne prikazuju niti ostvaruju nove troškove dok ih ponovno ne omogućite. Ako ste uklonili kampanju ili grupu oglasa koja sadržava taj oglas, na stranici Oglasi možete vidjeti i statuse "Kampanja je uklonjena" ili "Grupa je oglasa uklonjena". Kliknite ikonu s tri točke na navigacijskoj ploči i odaberite Prikaži uklonjeno kako biste vidjeli koje su kampanje i grupe oglasa uklonjene.

 

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem