O izvješćima o atribuciji

Nakon što postavite praćenje konverzija, imat ćete pristup izvješćima o atribuciji, korisnom skupu izvješća o konverzijama (onim važnim radnjama koje korisnici poduzimaju na vašoj web lokaciji, npr. kupnja ili registracija putem e-pošte).

Prednosti

Izvješća o atribuciji pokazuju putove korisnika do izvršavanja konverzija i pružaju uvid u to kako vaše različite aktivnosti u oglašavanju funkcioniraju zajedno za izradu konverzija. Na primjer, možete vidjeti jesu li određene ključne riječi potpomogle konverzije do kojih je na kraju došlo putem drugih ključnih riječi. Time dobivate bolji uvid u putove konverzije mogućih korisnika nego promatranjem samo ključne riječi koju su posljednju kliknuli.

Kako pronaći izvješća o atribuciji

Uz pomoć izvješća o atribuciji možete bolje shvatiti različite aspekte podataka o konverzijama. Izvješća o atribuciji dostupna su samo za oglase za pretraživačku mrežu.

Da biste pronašli izvješća o atribuciji:

  1. Prijavite se na Google Ads račun.
  2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] u gornjem desnom kutu.
  3. U odjeljku "Mjerenje" odaberite Atribucija.

Savjet

Ako pomoću računa upravitelja (MCC) upravljate većim brojem Google Ads računa, možete koristiti praćenje konverzija na više računa. Nakon što postavite praćenje konverzija na više računa, na računu upravitelja (MCC) upotrijebite izvješća o atribuciji.

Kako upotrebljavati kontrole izvješća

Izvješća o atribuciji imaju sljedeće kontrole izvješća. Upotrijebite te kontrole za prilagodbu svojih izvješća i pregled podataka koji su najvažniji za vašu tvrtku.

Datumski raspon

Datumski raspon koji odaberete određuje koje konverzije želite uključiti u izvješće. U gornjem desnom dijelu stranice kliknite datumski raspon da biste ga ažurirali za cijelo izvješće. Ako se odlučite za usporedbu datumskih raspona, kliknite simbole "< >" koji se pojavljuju u svakom stupcu za proširivanje stupca i pregled podataka za svaki datumski raspon.

Dimenzija

Kliknite padajući izbornik Dimenzija u gornjem lijevom dijelu stranice da biste promijenili isječak podataka koji se prikazuje u izvještaju. Za većinu izvješća možete odabrati Kampanje, Grupe oglasa, Ključne riječi ili Uređaji.

Radnja konverzije

Odaberite koje radnje konverzije želite uključiti u izvješće klikom na padajući izbornik Radnja konverzije u gornjem središnjem dijelu stranice. Prema zadanim postavkama, svako izvješće uključuje sve radnje konverzije koje ste odabrali u postavci Uključi u Konverzije.

Vremenski okvir retrospektivnog pregleda

Kontrolu Vremenski okvir retrospektivnog pregleda upotrijebite za prilagodbu vremenskog okvira retrospektivnog pregleda izvješća o atribuciji na 30, 60 ili 90 dana. Kada ih otvorite, većina izvješća prikazuje vremenski okvir retrospektivnog pregleda od 30 dana.

Napomena: kontrola Vremenski okvir retrospektivnog pregleda razlikuje se od postavke Vremenski okvir klika.

Vremenski okvir retrospektivnog pregleda u izvješćima o atribuciji određuje koliko unatrag od konverzije interakcije s oglasima ispunjavaju uvjete za zaslugu za atribuciju. Na primjer, 30-dnevni vremenski okvir retrospektivnog pregleda uzima u obzir interakcije s oglasima koje su se dogodile od 31. prosinca do 30. siječnja prilikom dodjele zasluge za konverziju koja se dogodila 30. siječnja.

Vremenski okvir klika razdoblje je nakon interakcije s oglasom tijekom kojeg se konverzija bilježi u Google Adsu. Saznajte više o vremenskim okvirima klika

Izvješće Usporedba modela ima jednu opciju vremenskog okvira retrospektivnog pregleda više nego druga izvješća. Opcija Zadano postavlja vremenski okvir retrospektivnog pregleda izvješća na isti broj dana koji ste odabrali kao vremenski okvir klika za svaku radnju konverzije u odjeljku Alati > Mjerenje > Konverzije.

Izvješće Pregled

Izvješće Pregled pruža vam kvalitetan pregled putova konverzije. Sadrži informacije kao što su koliko je dana i interakcija s oglasima bilo potrebno korisnicima za konverziju, koliko je konverzija uključivalo interakcije s oglasima na više od jednog uređaja i koje su kampanje najučinkovitije za potpomaganje konverzija. To pruža vrijedan uvid u putovanja vaših korisnika do konverzije.

Izvješće Glavni putovi

Izvješće Glavni putovi prikazuje najčešće putove kojima vaši korisnici dovršavaju konverziju. Izvješće pruža te informacije na temelju oglasa koje su korisnici kliknuli prije konverzije. Unutar tog izvješća možete vidjeti više pojedinosti tako da odaberete opcije s padajućih izbornika.

Izbornik Prikaz

Prema zadanim postavkama, izvješće prikazuje putove, što pruža detaljan pregled sljedova interakcija korisnika s oglasima prije konverzije. Uzastopne interakcije s oglasima iste vrijednosti dimenzije objedinjuju se u jednu dodirnu točku koja prikazuje broj ponovljenih interakcija.

Odaberite Putovi prijelaza s izbornika Prikaz pri vrhu izvješća da biste vidjeli prikaz više razine sljedova interakcija korisnika s oglasima prije konverzije. Putovi prijelaza tretiraju uzastopne interakcije s oglasima s istom vrijednošću dimenzije kao jednu interakciju. To je korisno za stjecanje uvida u način na koji se korisnici kreću između različitih ključnih riječi, grupa oglasa ili kampanja na putu do konverzije.

Dimenzija Uređaji

Odaberite dimenziju Uređaji da biste vidjeli putove raščlanjene prema uređajima svoje publike, za koje prikazujemo vrstu uređaja (stolno računalo, tablet, mobilni telefon). Dva susjedna elementa na putu namijenjena su različitim uređajima, ali ne nužno i za različitu vrstu uređaja. To vam omogućuje da proučite redoslijed kojim korisnici obično upotrebljavaju različite uređaje prije nego što dovrše konverziju.

Izvješće Mjerni podaci puta

Izvješće Mjerni podaci puta pokazuje koliko je vremena i interakcija potrebno da korisnici izvrše konverziju. Također pokazuje koliko je konverzija izvršeno nakon određenog broja dana ili interakcija i koliko te konverzije vrijede.

Prosj. broj dana/sati do konverzije

Prema zadanim postavkama, izvješće prikazuje Prosj. broj dana do konverzije. Taj prikaz pokazuje koliko vremena treba korisniku da dovrši konverziju, s retkom za svaki dan do konverzije od posljednje interakcije s oglasom.

Upotrijebite padajući izbornik Mjerenje od da biste prikazali vrijeme izmjereno od prve ili posljednje interakcije s oglasom. Upotrijebite padajući izbornik Mjerenje u da biste odabrali opciju Dani ili Sati.

Prikaz Prosj. broj dana/sati do konverzije može vam pružiti uvid u duljinu online prodajnog ciklusa. Ako su vaši oglasi neposredni poziv na radnju, kao što je jednodnevna rasprodaja ili registracija za događaj, želite manji broj dana/sati do konverzije. Ako pokrećete kampanju o svijesti o robnoj marki, duži vremenski odmak (tj. više dana/sati do konverzije) mogao bi biti prikladniji. Te informacije možete upotrijebiti da biste saznali funkcioniraju li vaše kampanje na način na koji očekujete i da odredite koji je vremenski okvir klika najbolji za svaku radnju konverzije.

Prosj. broj interakcija do konverzije

Da biste vidjeli koliko je interakcija potrebno korisnicima da izvrše konverziju, odaberite karticu Prosj. broj interakcija do konverzije. Taj prikaz možete upotrijebiti da biste vidjeli koja je učestalost najvrjednija za povećavanje broja konverzija. Napominjemo da to izvješće odražava samo ključne riječi i oglase na vašem Google Ads računu, pa ako vam se ti putovi interakcija čine kraćim nego što očekujete, to je razlog zašto.

Izvješće Potpomognute konverzije

Izvješće Potpomognute konverzije prikazuje broj konverzija koje je vaše oglašavanje potpomoglo. Zasluga se često pripisuje zadnjem kliku prije konverzije. No moguće je da su druge interakcije s oglasima navele vaše korisnike na tu konverziju. Stupac Neizravne stavke potpomognute klikom i pregledom može vam pomoći da vidite cijelu tu sliku. Prikazuje broj konverzija u kojima se kampanja ili grupa oglasa pojavila na putu konverzije, ali nije bio završna interakcija konverzije.

To je izvješće sjajan resurs da biste brzo utvrdili koja od vaših aktivnosti u oglašavanju pomaže u ostvarivanju najvećeg broja konverzija. Možda ćete otkriti da su neke ključne riječi zadnji klik za vrlo mali broj konverzija, ali su potpomogle mnoge konverzije. U tim ćete slučajevima možda testirati veće ulaganje u te ključne riječi kako biste vidjeli možete li ostvariti više konverzija za svoju tvrtku.

Izvješće Usporedba modela

Model atribucije jest pravilo ili skup pravila koji određuje kako se konverzije pripisuju koracima na putovima konverzije. Saznajte više o izvješću Usporedba modela i o tome kako koristiti modele atribucije u članku O modelima atribucije.

Podaci o konverzijama u izvješćima o atribuciji u odnosu na stranicu Kampanje

Možda postoje razlike u podacima o konverziji između izvješća o atribuciji i stranice Kampanje. Do toga dolazi zbog razlika u tome kako se konverzije bilježe na različitim mrežama, u vremenu događaja i izvorima konverzija.

Izvješća o atribuciji mogu vam pomoći da procijenite kako bi izmjene modela atribucije mogle utjecati na izvješća o konverzijama. Konverzije na stranici Kampanje mogu vam pomoći da procijenite i optimizirate izvedbu nakon što ste promijenili model atribucije. U izvješćima o atribuciji možete vidjeti i prethodnu izvedbu tako da upotrijebite stupce Trenutačni model.

Razlike u izvješćima

Evo kako se konverzije različito bilježe u izvješćima o atribuciji u odnosu na stranicu Kampanje:

  Izvješća o atribuciji Stranica Kampanje
Vrijeme događaja Vrijeme konverzije Vrijeme upita oglasa prije klika koji je doveo do konverzije
Mreža Promet na Google pretraživačkoj mreži Pretraživačka mreža (uključujući partnere na pretraživačkoj mreži), prikazivačka mreža, YouTube
Izvor konverzije Konverzije na web-lokaciji oglašivača, konverzije klikom na telefonski broj, uvezeni ciljevi/transakcije iz Analyticsa, uvezene izvanmrežne konverzije i posjeti trgovini. Svi izvori

Vrijeme događaja

Primarni stupci konverzije na stranici Kampanje prikazuju konverzije na temelju vremena pojavljivanja oglasa prije klika koji je doveo do konverzije, a ne vremena konverzije. Na primjer, ako je netko kliknuo oglas prošli tjedan, a konverziju je izvršio ovaj tjedan, i klik i konverzija bilježe se u prošlom tjednu u primarnim stupcima konverzija. To vam omogućuje dobivanje preciznijih mjernih podataka kao što su cijena po konverziji ili povrat ulaganja u oglase jer se potrošnja na oglase također izračunava na temelju vremena klika.

O konverzijama i vrijednostima konverzija možete izvješćivati prema vremenu konverzije tako da dodate nove stupce (Prema vremenu konv.) na stranicu Kampanje. Saznajte više

Mreža

Podaci u izvješćima o atribuciji ograničeni su samo na promet pretraživanja, dok će podaci na stranici Kampanje uključivati promet partnera na pretraživačkoj mreži, kao i konverzije na prikazivačkoj mreži ili YouTubeu. Napominjemo da se promet na tim mrežama bilježi samo na temelju zadnjeg klika.

Izvor konverzije

Određeni izvori konverzije podržani su na stranici Kampanje, ali nisu dostupni u izvješćima o atribuciji. Izvješća o atribuciji bilježe samo konverzije na web-lokaciji, konverzije klikom na telefonski broj i uvezene Analytics ciljeve/transakcije. Izvješća o atribuciji ne bilježe druge izvore kao što su aplikacijske konverzije. Uvezene izvanmrežne konverzije kompatibilne su s izvješćima o atribuciji. Preporučuje se da konverzije prenosite svakih jedan do dva dana. Konverzije pri prijenosu moraju biti stare najviše sedam dana. Na stranici Kampanje prate se i ostali izvori, ali se bilježe samo na temelju zadnjeg klika.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem