O izvješćima o atribuciji

Nakon što postavite praćenje konverzija, imat ćete pristup praktičnom nizu izvješća o svojim konverzijama (onim važnim radnjama koje korisnici poduzmu na vašoj web-lokaciji, kao što su kupnja ili registracija za primanje e-pošte).

Izvješća o atribuciji pokazuju putove korisnika do dovršetka konverzije i atribuiraju konverziju različitim usputnim oglasima, klikovima i faktorima.

Izvješća o atribuciji mogu vam pružiti detaljne infomacije o putevima koji korisnike dovode do konverzija za vaše poslovanje. Možete vidjeti jesu li određene ključne riječi asistirane u konverzijama do kojih je na kraju došlo putem drugih ključnih riječi. Time dobivate bolji uvid u puteve konverzije mogućih korisnika nego da samo promatrate ključnu riječ koju su posljednju kliknuli.

U nastavku ćemo vam objasniti gdje se nalaze izvješća o atribuciji i što iz njih možete saznati.

Savjet

Ako pomoću računa upravitelja (MCC) upravljate većim brojem Google Ads računa, možete koristiti praćenje konverzija na više računa. Koristite li praćenje konverzija na više računa, upotrebljavajte izvješća o atribuciji na računu upravitelja (MCC). Tada ćete u izvješćima o atribuciju moći vidjeti putove konverzija korisnika na većem broju Google Ads računa.

Napomena

Izvješća o atribuciji dostupna su samo za oglase na pretraživačkoj mreži, ali ne i za konverzije putem aplikacije i konverzije u trgovini. Samo izvješća "Aktivnost na različitim uređajima" uključuju konverzije na različitim uređajima.

O izvješćima

Uz pomoć izvješća o atribuciji možete bolje shvatiti različite aspekte podataka o konverzijama.

Da biste pronašli izvješća o atribuciji:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata u gornjem desnom kutu.
 3. U odjeljku "Mjerenje" odaberite Atribucija na pretraživačkoj mreži.

Izvješće "Pregled atribucije"

Izvješće Pregled pruža vam kvalitetan pregled putova konverzije. Ne pokazuje vam samo koliko ste konverzija ostvarili, nego i koliko je korisnicima prosječno bilo potrebno dana, klikova na oglas i pojavljivanja oglasa da ostvare konverziju. To pruža vrijedan uvid u duljinu putova konverzije.

Na stranici "Pregled" možete upotrijebiti prozor povijesti da biste pregledali konverzije koje su se dogodile u posljednjih 30, 60 ili 90 dana. Ta se funkcija razlikuje od postavke vremenski okvir konverzije koja se koristi za određivanje kada se klik bilježi kao konverzija.

Saznajte više o vremenskim okvirima konverzije

Izvješća "Konverzije"

Ako ste odredili više radnji konverzije, izvješće Najčešće konverzije pokazuje vam koliko ste konverzija ostvarili za svaku radnju konverzije.

Izvješće Potpomognute konverzije pokazuje broj konverzija koje je potpomoglo vaše oglašavanje.

Konverzija se često pripisuje zadnjem kliku. No moguće je da su drugi klikovi i pojavljivanja na tom putu naveli vaše korisnike na tu konverziju.  Dvije brojke poslužit će za prikaz potpunije slike:

 • Konverzije putem klika: sve konverzije potpomognute klikovima, osim zadnjim klikom, za svaku ključnu riječ.
 • Konverzije putem pojavljivanja: konverzije potpomognute pojavljivanjima prije zadnjeg klika. To vam izvješće omogućuje da vidite koliko je konverzija pojedina ključna riječ, grupa oglasa ili kampanja potpomogla pojavljivanjem.

To je izvješće izvrstan resurs za brzo utvrđivanje ključnih riječi pomoću kojih se ostvaruje najveći broj konverzija. Možda ćete otkriti da su neke ključne riječi zadnji klik za mali broj konverzija, ali su potpomogle mnogim konverzijama. U tim ćete slučajevima možda testirati veće ulaganje u te ključne riječi kako biste vidjeli možete li ostvariti više konverzija za svoju tvrtku.

Izvješća "Aktivnost na različitim uređajima"

Izvješća Uređaji, Pomoćni uređaji i Putovi uređaja ne pokazuju vam samo kada korisnici stupe u interakciju s više oglasa prije nego što dovrše konverziju, nego i kada to naprave na različitim uređajima. To vam pruža vrijedan uvid u način na koji vaši korisnici upotrebljavaju različite uređaje na putu do konverzije. Više informacija potražite u članku O atribuciji na različitim uređajima.

Izvješća "Putovi"

Izvješće Glavni putovi prikazuje najčešće putove kojima vaši korisnici dovršavaju konverziju. Oni pružaju podatke na temelju oglasa koji su prikazani i/ili koje su korisnici kliknuli prije konverzije. Uz pomoć tog izvješća možete pregledati podrobnija izvješća tako da odaberete opcije s padajućeg izbornika. 

 • Put grupe oglasa (klikovi), Put kampanje (klikovi) i Put ključne riječi (klikovi) pokazuju vam slijed klikova koje su korisnici ostvarili prije nego što su izvršili konverziju i učestalost ponavljanja tog slijeda.
 • Put grupe oglasa (pojavljivanja), Put kampanje (pojavljivanja) i Put ključne riječi (pojavljivanja) pokazuju slijed pojavljivanja koja su korisnici vidjeli prije izvršavanja konverzije. Da bi se zaštitila privatnost korisnika, to se izvješće ograničuje na 10 ili manje konverzija.
 • Izvješća o putu prijelaza (za klikove i pojavljivanja te na razini ključne riječi, grupe oglasa i kampanje) isto tako pokazuju putove, ali sažimaju sve ključne riječi koje su se ponavljale usput. To je korisno ako želite pregledati putove konverzija koji se sastoje od različitih ključnih riječi i kako korisnici prelaze s jedne ključne riječi na drugu.

Duljina puta pruža ključni uvid u korake koje korisnici poduzmu ili stranice koje pregledaju na putu do dovršetka konverzije.

Za pregled klikova upotrijebite izvješće o duljini puta. Primjerice, ako primijetite da se većina konverzija događa nakon više klikova, možda postoje prilike da ključne riječi i oglase učinite preciznijima. Napominjemo da se to izvješće odnosi samo na ključne riječi i oglase na vašem računu, pa to objašnjava zašto ti putovi klikova izgledaju kraće nego što biste mogli očekivati.

U izvješću o duljini puta možete pregledati i pojavljivanja. Na primjer, možete vidjeti događa li se većina konverzija nakon što korisnik pretražuje više puta ili kada prvi put vidi vaš oglas.

Vremenski odmak pokazuje vrijeme koje je potrebno da korisnik dovrši konverziju nakon što se dogodi sljedeće:

 • prvo pojavljivanje oglasa za pretraživačku mrežu
 • korisnikov prvi klik na vašoj web-lokaciji
 • korisnikov zadnji klik na vašoj web-lokaciji.

Izvješća "Analiza klika"

Izvješće Analiza prvog klika dobar je način da saznate koje su ključne riječi dovele korisnike na vašu web-lokaciju, a izvješće Analiza zadnjeg klika omogućuje da saznate koja je ključna riječ dovršila konverziju. Možete ih smatrati različitim prodavačima u trgovini: jedan prodavač možda je prvi razgovarao s korisnikom, a drugi je završio posao.

Izvješće o modelu atribucije

Model atribucije jest pravilo ili skup pravila koji određuje kako se konverzije pripisuju koracima na putovima konverzije. Više o izvješću o modelu atribucije i načinu njegove upotrebe, možete saznati u odjeljku O modelima atribucije.

Terminologija koja se odnosi na atribuciju

Postoji velika količina odličnih podataka i informacija koji se mogu prikupiti s vašeg Google Ads računa. Budući da će vam možda trebati neko vrijeme da sve ovo zapamtite, iskoristite popis u nastavku kao šalabahter s pojmovima koje smo ovdje spomenuli.

 • Klikovi na oglas po konverziji: ukupni broj klikova na oglas na putovima konverzije podijeljen s brojem konverzija.
 • Pojavljivanja oglasa po konverziji: ukupni broj pojavljivanja oglasa na putovima konverzije podijeljen s brojem konverzija.
 • Potpomognute konverzije: broj konverzija koje je potpomogla određena kampanja, grupa oglasa ili ključna riječ. Potpomognute konverzije ne uključuju konverzije na zadnjem kliku.
 • Dodjeljivanje: dodjeljivanje vrijednosti različitim interakcijama na putu konverzije korisnika.
 • Zadnji klikovi: bilo koji klik na oglas ciljan na pretraživačku mrežu koji se dogodio netom prije konverzije.
 • Konverzije na zadnjem kliku: broj konverzija u kojima je kliku na oglas ciljan na pretraživačku mrežu izravno prethodila određena kampanja, grupa oglasa ili ključna riječ.
 • Duljina puta (pojavljivanja: ukupni broj pojavljivanja oglasa ciljanih na pretraživačku mrežu koji su prethodili konverziji. Korisnik je mogao, ali ih nije morao kliknuti.
 • Duljina puta (klikovi): ukupni broj klikova na oglase ciljane na pretraživačku mrežu (što obuhvaća i "zadnji klik") koji su prethodili konverziji.
 • Vremenski odmak (od prvog pojavljivanja): ukupna količina vremena od trenutka kad pregledač prvi puta vidi jedan od vaših oglasa ciljanih na pretraživačku mrežu (kliknut ili ne) do konverzije.
 • Vremenski odmak (od prvog klika): ukupno vrijeme od trenutka kad korisnik prvi puta klikne neki od vaših oglasa ciljanih na pretraživačku mrežu do konverzije.
 • Vremenski odmak (od zadnjeg klika): ukupno vrijeme od trenutka "zadnjeg klika" do konverzije. Od zadnjeg klika može proći dosta vremena jer će Google Ads zabilježiti konverziju koja se dogodi nakon zadnjeg klika unutar vremenskog okvira konverzije.
 • Glavni putovi (klikovi): opisuje slijed klikova na oglase ciljane na pretraživačku mrežu koji su doveli do konverzije. Može biti na razini ključne riječi, grupe oglasa i kampanje.
 • Glavni putovi (pojavljivanja): opisuje slijed pojavljivanja oglasa ciljanog na pretraživačku mrežu koji je doveo do konverzije. Može biti na razini ključne riječi, grupe oglasa i kampanje.
 • Glavni putovi (klikovi, samo prijelaz): sažima uzastopne "ponovne klikove" na putu konverzije.
 • Glavni putovi (pojavljivanja, samo prijelaz): sažima uzastopna "ponovna pojavljivanja" na putu konverzije.

Upute

Kako pronaći izvješća o atribuciji

 1. Kliknite ikonu alata u gornjem desnom kutu.
 2. U odjeljku "Mjerenje" odaberite Atribucija na pretraživačkoj mreži.

Kako dodati podatke o atribuciji u tablice na stranici Kampanje

 1. Na izborniku stranica odaberite Kampanje.
 2. Pomoću ikone filtra Filtar odaberite podatke koje želite uključiti.
Napomena: neki mjerni podaci atribucije nisu dostupni na stranici Kampanje. Saznajte više o modelima atribucije u stupcima izvješća 

Povezani članci

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem