Sledovanie konverzií

Sledovanie konverzií je bezplatný nástroj, ktorý vás informuje o tom, čo sa stalo po interakcii zákazníka s vašimi reklamami: či si zákazník kúpil výrobok, registroval sa na odber bulletinu, zavolal do firmy, prípadne si stiahol aplikáciu. Keď zákazník dokončí akciu, ktorú ste definovali ako hodnotnú, označujeme ju ako konverziu.

Tento článok sa zaoberá nasledujúcimi témami:

 

Monitorovanie výsledkov v službe AdWords pomocou sledovania konverzií

Prečo používať sledovanie konverzií

  • Zistite, ktoré kľúčové slová, reklamy, reklamné skupinykampane sú najúčinnejšie, pokiaľ ide o generovanie hodnotnej aktivity zákazníkov.
  • Porozumejte svojej návratnosti investícií (NI) a v súvislosti s výdavkami na reklamu sa rozhodujte informovanejšie.
  • Použite stratégie inteligentných ponúk (napríklad maximalizáciu konverzií, cieľovú CZA a cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu), ktoré automaticky optimalizujú kampane na základe firemných cieľov.
  • Zistite, koľko zákazníkov interaguje s vašimi reklamami v jednom zariadení alebo prehliadači a potom dokončí konverziu v inom zariadení alebo prehliadači. V stĺpci prehľadu Všetky konverzie môžete zobraziť informácie o konverziách naprieč zariadeniami, konverziách naprieč prehliadačmi a tiež ďalšie údaje konverzií.

Ako funguje sledovanie konverzií

Sledovanie konverzií začína tak, že v účte Google Ads vytvoríte konverznú akciu. Konverzná akcia je špecifická aktivita zákazníka, ktorá je pre vašu firmu hodnotná. Sledovanie konverzií môžete nastaviť na sledovanie týchto druhov akcií:

Proces sledovania konverzií funguje mierne odlišne pre každý typ zdroja konverzie, no pre každý typ s výnimkou offline konverzie zvyčajne spadá do jednej z kategórií popísaných nižšie.

  • Na svoj web alebo do kódu mobilnej aplikácie pridáte značku sledovania konverzií alebo útržok kódu. Keď zákazník klikne na vašu reklamu vo Vyhľadávaní Google alebo na vybratých weboch v Obsahovej sieti Google, prípadne keď zhliadne videoreklamu, do jeho počítača alebo mobilného zariadenia bude umiestnený dočasný súbor cookie. Keď dokončí vami definovanú akciu, náš systém rozpozná súbor cookie (prostredníctvom vami pridaného útržka kódu) a zaznamenáme konverziu.
  • Niektoré druhy sledovania konverzií si značku nevyžadujú. Ak chcete napríklad sledovať hovory z rozšírení o telefonické funkcie alebo z reklám iba na volanie, na zistenie toho, či hovor pochádza z niektorej z vašich reklám, použijete číslo Google na presmerovanie. Budete tak môcť sledovať podrobnosti hovoru, napríklad jeho dĺžku, čas začiatku a ukončenia alebo miestnu predvoľbu volajúceho. Ako konverzie budú automaticky zaznamenané aj stiahnutia aplikácií a nákupy v aplikáciách zo služby Google Play a miestne akcie. Nie je pritom potrebný žiadny kód sledovania.

Po nastavení sledovania konverzií si budete môcť pozrieť dáta o konverziách pre kampane, reklamné skupiny, reklamy a kľúčové slová. Keď si v prehľadoch pozriete tieto údaje, pomôže vám to pochopiť, ako vám inzercia pomáha dosahovať dôležité ciele vašej firmy.

Zabezpečenie a ochrana súkromia pri sledovaní webu

Google uplatňuje prísne bezpečnostné normy. V tomto programe sa sledujú iba stránky, ktoré obsahujú značku konverzie Google. Okrem toho využívame šifrovanie údajov a zabezpečené servery.

Postarajte sa, aby ste používateľom poskytli zrozumiteľné a úplné informácie o tom, aké údaje zhromažďujete na svojich weboch, a aby ste získali súhlas používateľov so zhromažďovaním týchto údajov tam, kde to vyžaduje zákon.

Poznámka

Ak ste nezískali súhlas používateľov so zhromažďovaním, zdieľaním a používaním osobných údajov na prispôsobenie reklám v prípadoch, kde to vyžaduje zákon, nezabudnite deaktivovať zhromažďovanie remarketingových údajov. Prečítajte si, ako upraviť globálnu značku webu tak, aby ste deaktivovali zhromažďovanie remarketingových údajov pre konkrétnych používateľov.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory