Всичко за проследяването на реализациите

Проследяването на реализациите е безплатен инструмент, който Ви показва какво се случва, след като клиент взаимодейства с рекламите Ви – например дали е купил продукт, регистрирал се е за бюлетина Ви, обадил се е на бизнеса Ви или е изтеглил приложението Ви. Когато клиент извърши действие, което сте определили като ценно, това се нарича реализация.

Тази статия обяснява:

 

Използвайте проследяване на реализациите за измерване на резултатите Ви в AdWords

Защо да използвате проследяване на реализациите

  • Виждате кои ключови думи, реклами, рекламни групи и кампании са най-добри в стимулирането на ценни действия от клиентите.
  • Разбирате каква е възвръщаемостта на инвестициите си (ROI) и вземате по-аргументирани решения за рекламните си разходи.
  • Можете да използвате стратегии за интелигентно офериране (като например за постигане на максимален брой реализации, целева CPA и целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS)), които автоматично оптимизират кампаниите според бизнес целите Ви.
  • Виждате колко клиенти евентуално взаимодействат с рекламите Ви от едно устройство или браузър и осъществяват реализации от друго. Можете да преглеждате данните за реализации от кръстосване на устройства, от кръстосване на браузъри и др. в отчетната колона „Всички реализации“.

Как функционира проследяването на реализациите

Проследяването на реализациите започва с това, че в профила си в Google Ads създавате действие, водещо до реализация. Това е конкретна активност от страна на клиентите, която е ценна за бизнеса Ви. Можете да използвате проследяването на реализациите, за да проследявате следните видове действия:

Проследяването на реализациите функционира с известни разлики за всеки източник на реализации, но за всеки тип (с изключение на офлайн реализациите) то попада в една от тези категории:

  • Към кода на уебсайта или мобилното си приложение добавяте маркер за проследяване на реализациите, или кодов фрагмент. Когато клиент кликне върху рекламата Ви в Google Търсене или избрани сайтове в Google Дисплейна мрежа или когато види видеорекламата Ви, в компютъра или мобилното му устройство се поставя временна „бисквитка“. Когато той изпълни дефинираното от Вас действие, системата ни разпознава „бисквитката“ (посредством добавения от Вас кодов фрагмент) и записва реализация.
  • За някои типове проследяване на реализациите не се изисква маркер. Например за проследяване на телефонните обаждания от разширения за обаждания или от реклами, генериращи само обаждания, можете да използвате пренасочващ номер от Google. Така можете да проследявате, когато обаждането идва от някоя от рекламите Ви заедно с подробности като продължителност, начален и краен час на обаждането и код на региона на обаждащия се. Също така изтеглянията на приложения и покупките в приложения от Google Play, както и местните действия автоматично ще бъдат записвани като реализации, без да е необходим проследяващ код.

След като настроите проследяването на реализациите, ще можете да виждате данни за реализациите за кампаниите, рекламните групи, рекламите и ключовите си думи. Като преглеждате тези данни в отчетите си, можете да разберете по-добре как рекламирането Ви помага да постигате важните цели за бизнеса си.

Сигурност и поверителност за проследяването на уебсайтове

Стандартите за сигурност на Google са строги. Чрез програмата се проследяват единствено страниците, съдържащи маркера на Google за проследяване на реализациите. Използваме шифроване на данните и защитени сървъри.

Моля, не забравяйте, че трябва да предоставяте на потребителите ясна и изчерпателна информация за данните, които събирате на уебсайтовете си, и да получите съгласие за това, в случай че такова се изисква по закон.

Забележка

Ако не сте получили съгласието на потребителите за събирането, споделянето и използването на лични данни за персонализиране на реклами, когато това се изисква по закон, трябва да деактивирате събирането на данни за ремаркетинг. Научете как да промените общия маркер на сайта, за да деактивирате събирането на данни за ремаркетинг за конкретни потребители.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?