Sledovanie konverzií

Poznámka: Globálna značka webu (gtag.js) je teraz značka Google. Vďaka tejto zmene vám nové a existujúce inštalácie značky gtag.js ponúknu nové možnosti, ktoré vám pomôžu zvládať viac, zlepšovať kvalitu údajov a používať nové funkcie aj bez ďalšieho kódu. Prečítajte si viac o značke Google.

Sledovanie konverzií je bezplatný nástroj, ktorý vás informuje o tom, čo sa stalo po interakcii zákazníka s vašimi reklamami: či si zákazník kúpil výrobok, registroval sa na odber bulletinu, zavolal do vašej firmy, prípadne si stiahol aplikáciu. Keď zákazník dokončí akciu, ktorú ste definovali ako hodnotnú, označujeme ju ako konverziu. Titulný obrázok k sledovaniu konverzií – prehľad fungovania sledovania konverzií

Obsah tohto článku:

Pokyny na nastavenie nájdete v článku Rôzne spôsoby sledovania konverzií.

Monitorovanie výsledkov v službe Google Ads pomocou sledovania konverzií

Prečo používať sledovanie konverzií

  • Zistite, ktoré kľúčové slová, reklamy, reklamné skupiny a kampane sú najúčinnejšie, pokiaľ ide o generovanie hodnotnej aktivity zákazníkov.
  • Sledujte svoju návratnosť investícií a v súvislosti s výdavkami na reklamu sa rozhodujte informovanejšie.
  • Použite stratégie inteligentných ponúk (napríklad maximalizáciu konverzií, cieľovú cenu za akciu a cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu), ktoré automaticky optimalizujú kampane na základe obchodných cieľov.
  • Zistite, koľko zákazníkov interaguje s vašimi reklamami v jednom zariadení alebo prehliadači a potom dokončí konverziu v inom zariadení alebo prehliadači. V stĺpci reportu Všetky konverzie môžete zobraziť informácie o konverziách naprieč zariadeniami, konverziách naprieč prehliadačmi a tiež ďalšie údaje o konverziách.

Ako funguje sledovanie konverzií

Sledovanie konverzií sa začína tak, že v účte Google Ads vytvoríte konverznú akciu. Konverzná akcia je špecifická aktivita zákazníka, ktorá je pre vašu firmu hodnotná. Sledovanie konverzií môžete nastaviť na sledovanie týchto druhov akcií:

Proces sledovania konverzií funguje mierne odlišne pre každý zdroj konverzií, no pre každý typ s výnimkou offline konverzií zvyčajne spadá do jednej z nasledujúcich kategórií:

  • Na svoj web alebo do kódu mobilnej aplikácie pridáte značku Google alebo útržok kódu. Keď zákazník klikne na vašu reklamu vo Vyhľadávaní Google alebo na vybraných weboch v Obsahovej sieti Google (ang. Google Display Network), prípadne keď zhliadne videoreklamu, do jeho počítača alebo mobilného zariadenia bude umiestnený dočasný súbor cookie. Keď dokončí vami definovanú akciu, náš systém rozpozná súbor cookie (prostredníctvom vami pridaného útržka kódu) a zaznamenáme konverziu.
  • Niektoré druhy sledovania konverzií si značku nevyžadujú. Ak chcete napríklad sledovať hovory z odkazov na volanie alebo z reklám iba na volanie, na zistenie toho, či hovor pochádza z niektorej z vašich reklám, použite číslo Google na presmerovanie. Budete tak môcť sledovať podrobnosti hovoru, napríklad jeho dĺžku, čas začiatku a ukončenia alebo predvoľbu volajúceho. Ako konverzie budú automaticky zaznamenané aj stiahnutia aplikácií a nákupy v aplikáciách zo služby Google Play a miestne akcie. Nie je pritom potrebný žiadny kód sledovania.

Po nastavení sledovania konverzií si budete môcť pozrieť údaje o konverziách pre kampane, reklamné skupiny, reklamy a kľúčové slová. Keď si v reportoch pozriete tieto údaje, pomôže vám to pochopiť, ako vám reklama pomáha dosahovať dôležité ciele vašej firmy.

Zabezpečenie a ochrana súkromia pri sledovaní aplikácií

Google uplatňuje prísne bezpečnostné normy. Google Ads zhromažďuje údaje iba v aplikáciách, v ktorých máte nakonfigurované sledovanie.

Ubezpečte sa, že používateľom poskytujete jasné a úplné informácie o tom, aké údaje zhromažďujete vo svojich aplikáciách, a že získavate súhlas používateľov so zhromažďovaním týchto údajov tam, kde to vyžaduje zákon.

Poznámka

Ak ste nezískali súhlas používateľov so zhromažďovaním, zdieľaním a používaním osobných údajov na prispôsobenie reklám v prípadoch, kde to vyžaduje zákon, nezabudnite deaktivovať zhromažďovanie remarketingových údajov. Zistite, ako upraviť značku Google tak, aby ste deaktivovali zhromažďovanie údajov o prispôsobenej reklame pre konkrétnych používateľov.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
4440740544964739342
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067