Sledovanie konverzií

Poznámka: Globálna značka webu (gtag.js) je teraz značka Google. Vďaka tejto zmene vám nové a existujúce inštalácie značky gtag.js ponúknu nové možnosti, ktoré vám pomôžu zvládať viac, zlepšovať kvalitu údajov a používať nové funkcie aj bez ďalšieho kódu. Prečítajte si viac o značke Google.

Sledovanie konverzií je bezplatný nástroj, ktorý vás informuje o tom, čo sa stalo po interakcii zákazníka s vašimi reklamami: či si zákazník kúpil výrobok, registroval sa na odber bulletinu, zavolal do vašej firmy, prípadne si stiahol aplikáciu. Keď zákazník dokončí akciu, ktorú ste definovali ako hodnotnú, označujeme ju ako konverziu. Titulný obrázok k sledovaniu konverzií – prehľad fungovania sledovania konverzií

Obsah tohto článku:

Pokyny na nastavenie nájdete v článku Rôzne spôsoby sledovania konverzií.

Prečo používať sledovanie konverzií

 • Zistite, ktoré kľúčové slová, reklamy, reklamné skupiny a kampane sú najúčinnejšie, pokiaľ ide o generovanie hodnotnej aktivity zákazníkov.
 • Sledujte svoju návratnosť investícií a rozhodujte sa informovanejšie o výdavkoch na reklamu.
 • Použite stratégie inteligentných ponúk (napríklad maximalizáciu konverzií, cieľovú cenu za akciu a cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu), ktoré automaticky optimalizujú kampane na základe obchodných cieľov.
 • Zistite, koľko zákazníkov možno interaguje s vašimi reklamami v jednom zariadení alebo prehliadači a konvertuje v inom. V stĺpci reportu Všetky konverzie môžete zobraziť informácie o konverziách naprieč zariadeniami, konverziách naprieč prehliadačmi a tiež ďalšie údaje o konverziách.

Ako funguje sledovanie konverzií

Ak chcete, aby sa zobrazovali titulky vo vašom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videa vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube, potom vyberte Titulky a napokon požadovaný jazyk.


Sledovanie konverzií sa začína tak, že v účte Google Ads vytvoríte konverznú akciu. Konverzná akcia je špecifická aktivita zákazníka, ktorá je pre vašu firmu hodnotná. Sledovanie konverzií môžete nastaviť na sledovanie týchto druhov akcií:

Sledovanie konverzií – akcie na webe

Sledovanie konverzií – telefonické hovory
 • Inštalácie aplikácie a akcie v aplikácii: inštalácie mobilných aplikácií pre Android alebo iOS a nákupy alebo iná aktivita v týchto aplikáciách. Ďalšie informácie o sledovaní konverzií mobilných aplikácií
  • Ak máte web aj mobilnú aplikáciu, môžete nastaviť sledovanie konverzií aplikácie pomocou rozhrania Web to App Connect. Keď v rozhraní Web to App Connect nastavíte sledovanie konverzií a priame odkazovanie (ktoré umožňuje presmerovať používateľa z vašich reklám priamo do aplikácie vašej firmy), zákazníkom môžete zaistiť bezproblémový prechod z webu do aplikácie a dosiahnuť v priemere dvojnásobne vyššie konverzné pomery pri kliknutiach na reklamu, ktoré vedú do aplikácie (v porovnaní s mobilným webom).

Web to App Connect umožňuje zákazníkom jednoducho dokončiť zamýšľanú akciu, či už ide o nákup, registráciu, alebo pridanie položiek do košíka. V rozhraní Web to App Connect môžete navyše tieto konverzné akcie v aplikácii sledovať a dostávať odporúčania na zlepšenie kampane.

Ak chcete začať používať Web to App Connect, postupujte podľa troch krokov uvedených nižšie:

 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Nástroje Ikona nástrojov.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Plánovanie.
 3. Kliknite na Centrum reklám na aplikácie. Prejdete tak do rozhrania Web to App Connect.

Ďalšie informácie o zvýšení počtu konverzií pomocou rozhrania Web to App Connect

Sledovanie konverzií – akcie v aplikácii
 • Import: zákaznícka aktivita, ktorá sa začína online, no končí sa offline (napríklad keď zákazník klikne na reklamu a odošle kontaktný formulár online, no neskôr podpíše zmluvu vo vašej kancelárii). Ďalšie informácie o importoch offline konverzií
Sledovanie konverzií – import Sledovanie konverzií – miestne akcie

Ak chcete, aby sa zobrazovali titulky vo vašom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videa vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube, potom vyberte Titulky a napokon požadovaný jazyk.


Proces sledovania konverzií funguje mierne odlišne pre každý zdroj konverzií, no pre každý typ s výnimkou offline konverzií zvyčajne spadá do jednej z nasledujúcich kategórií:

 • Na svoj web alebo do kódu mobilnej aplikácie pridáte značku Google alebo útržok kódu. Keď zákazník klikne na vašu reklamu vo Vyhľadávaní Google alebo na vybraných weboch v Obsahovej sieti Google (ang. Google Display Network), prípadne keď zhliadne videoreklamu, do jeho počítača alebo mobilného zariadenia bude umiestnený dočasný súbor cookie. Keď dokončí vami definovanú akciu, náš systém rozpozná súbor cookie (prostredníctvom vami pridaného útržka kódu) a zaznamenáme konverziu.
 • Niektoré druhy sledovania konverzií si značku nevyžadujú. Ak chcete napríklad sledovať hovory z odkazov na volanie alebo z reklám iba na volanie, na zistenie toho, či hovor pochádza z niektorej z vašich reklám, použite číslo Google na presmerovanie. Budete tak môcť sledovať podrobnosti hovoru, napríklad jeho dĺžku, čas začiatku a ukončenia alebo predvoľbu volajúceho. Ako konverzie budú automaticky zaznamenané aj stiahnutia aplikácií a nákupy v aplikáciách zo služby Google Play a miestne akcie. Nie je pritom potrebný žiadny kód sledovania.

Po nastavení sledovania konverzií si môžete pozrieť údaje o konverziách pre kampane, reklamné skupiny, reklamy a kľúčové slová. Keď si v reportoch pozriete tieto údaje, pomôže vám to pochopiť, ako vám reklama pomáha dosahovať dôležité ciele vašej firmy.

Zabezpečenie a ochrana súkromia pri sledovaní konverzií

Spoločnosť Google uplatňuje prísne normy zabezpečenia. Služba Google Ads zhromažďuje údaje iba na webových stránkach a v aplikáciách, kde ste nastavili sledovanie.

Zabezpečte, aby ste používateľom poskytli jasné a úplné informácie o tom, aké údaje zhromažďujete na webových stránkach, v aplikáciách a ďalších vlastníctvach. Zaistite tiež, aby ste na takéto zhromažďovanie údajov získali súhlas v súlade s miestnymi právnymi predpismi alebo príslušnými pravidlami spoločnosti Google upravujúcimi súhlas používateľa vrátane pravidiel spoločnosti Google pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ.

Poznámka: Ak ste nezískali súhlas používateľov so zhromažďovaním, zdieľaním a používaním osobných údajov na účely prispôsobenia reklám, keď to vyžaduje zákon, musíte deaktivovať zhromažďovanie remarketingových údajov. Zistite, ako upraviť značku Google tak, aby ste deaktivovali zhromažďovanie údajov o prispôsobenej reklame pre konkrétnych používateľov.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka