Всичко за проследяването на реализациите

Забележка: Общият маркер на сайта (gtag.js) вече е маркерът на Google. С тази промяна новите и съществуващите инсталирания на gtag.js ще получат нови възможности, с чиято помощ можете да правите повече неща, да подобрите качеството на данните и да прилагате нови функции – всичко това без допълнителен код. Научете повече за маркера на Google.

Проследяването на реализациите е безплатен инструмент, който Ви показва какво се случва, след като клиент взаимодейства с рекламите Ви – независимо дали купува продукт, регистрира се за бюлетин, обажда се на бизнеса Ви, или изтегля приложението Ви. Когато клиент извърши действие, определено от Вас като ценно, такова действие се нарича реализация. Пълноразмерно изображение за „Всичко за проследяването на реализациите“ – общ преглед на начина на работа на проследяването на реализациите

В тази статия можете да научите за следното:

За инструкции за настройване прочетете за различните начини за проследяване на реализациите.

Защо да използвате проследяване на реализациите

 • Научавате кои ключови думи, реклами, рекламни групи и кампании дават най-добри резултати при стимулирането на ценни действия от клиентите.
 • Разбирате каква е възвръщаемостта на инвестициите Ви (ROI) и можете да взимате по-информирани решения за разходите си за реклама.
 • Можете да използвате стратегии за интелигентно офериране (като например за постигане на максимален брой реализации, за целева CPA и за целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS), които автоматично оптимизират кампаниите според бизнес целите Ви.
 • Разбирате колко клиенти евентуално взаимодействат с рекламите Ви от едно устройство или браузър и осъществяват реализации от друго. Можете да преглеждате данните за реализации от различни устройства, от различни браузъри и др. в отчетната колона „Всички реализации“.

Как функционира проследяването на реализациите

За да виждате субтитри на своя език, включете надписите в YouTube. Изберете иконата за настройки Изображение на иконата за настройки на YouTube в долната част на видеоплейъра, след което изберете „Субтитри“ и посочете езика си.


Проследяването на реализациите започва с това, че в профила си в Google Ads създавате действие, водещо до реализация. Това е конкретна активност от страна на клиентите, която е ценна за бизнеса Ви. Можете да използвате проследяването на реализациите, за да проследявате следните видове действия:

Проследяване на реализациите – действия в уебсайт

Проследяване на реализациите – телефонни обаждания
 • Инсталирания на приложението и действия в приложението: Инсталирания на мобилните Ви приложения за Android или iOS, както и покупки или други действия в тях. Научете повече за проследяването на реализациите от мобилни приложения.
  • Ако имате както уебсайт, така и мобилно приложение, можете да настроите проследяване на реализациите в приложенията, като използвате Web to App Connect. След като използвате интерфейса на Web to App Connect, за да настроите проследяване на реализациите и създаване на преки връзки (които Ви дават възможност да поставяте връзки от рекламите си директно в бизнес приложението си), можете да осигурите безпроблемна практическа работа между тях за клиентите Ви и да стимулирате средно 2 пъти по-висок процент на реализация за кликванията върху рекламата, водещи към приложението, в сравнение с мобилния Ви уебсайт.

С помощта на Web to App Connect клиентите могат лесно да изпълнят желаното от тях действие, независимо дали купуват, регистрират се, или добавят артикули в кошницата си. Освен това от интерфейса на Web to App Connect можете да проследявате тези действия в приложението, водещи до реализация, и да получавате препоръки как да подобрите кампанията си.

За да започнете да използвате Web to App Connect, изпълнете трите стъпки по-долу:

 1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Инструменти Tools Icon.
 2. Кликнете върху падащото меню Планиране в менюто на секцията.
 3. Кликнете върху Център за рекламиране на приложения. Това ще Ви отведе до интерфейса на Web to App Connect.

Научете повече за подобряването на реализациите с интерфейса на Web to App Connect.

Проследяване на реализациите – действия в приложението
 • Импортиране: Активност на клиентите, която започва онлайн, но завършва офлайн, като например когато клиент кликне върху реклама и попълни формуляр за връзка онлайн, а впоследствие подпише договор в офиса Ви. Научете повече за импортирането на офлайн реализации.
Проследяване на реализациите – импортиране Проследяване на реализациите – местни действия

За да виждате субтитри на своя език, включете надписите в YouTube. Изберете иконата за настройки Изображение на иконата за настройки на YouTube в долната част на видеоплейъра, след което изберете „Субтитри“ и посочете езика си.


Проследяването на реализациите функционира с известни разлики за всеки източник на реализации, но за всеки тип (с изключение на офлайн реализациите) то попада в една от тези категории:

 • Към кода на уебсайта или мобилното си приложение добавяте маркер на Google или фрагмент от код. Когато клиент кликне върху рекламата Ви в Google Търсене или избрани сайтове в Google Дисплейна мрежа или когато види видеорекламата Ви, в компютъра или мобилното му устройство се поставя временна „бисквитка“. Когато той изпълни дефинираното от Вас действие, системата ни разпознава „бисквитката“ (посредством добавения от Вас фрагмент от код) и записва реализация.
 • За някои типове проследяване на реализациите не се изисква маркер. Например за проследяване на телефонните обаждания от активи за обаждания или от реклами, генериращи само обаждания, можете да използвате пренасочващ номер от Google. Така можете да проследявате, когато обаждането идва от някоя от рекламите Ви, както и подробности като продължителност, начален и краен час на обаждането и телефонен код на обаждащия се. Също така изтеглянията на приложения и покупките в приложения от Google Play, както и местните действия автоматично ще бъдат записвани като реализации, без да е необходим проследяващ код.

След като настроите проследяването на реализациите, ще можете да виждате данни за реализациите за кампаниите, рекламните групи, рекламите и ключовите си думи. Като преглеждате тези данни в отчетите си, можете да разберете по-добре как рекламирането Ви помага да постигате важните цели за бизнеса си.

Сигурност и поверителност за проследяването на приложения

Стандартите за сигурност на Google са строги. Google Ads събира данни само за приложения, в които сте конфигурирали проследяване.

Не забравяйте, че трябва да предоставяте на потребителите ясна и изчерпателна информация за данните, които събирате в приложенията си, и да получите съгласие за това, в случай че такова се изисква по закон.

Забележка: Ако не сте получили съгласието на потребителите за събирането, споделянето и използването на лични данни за персонализиране на реклами, когато това се изисква по закон, трябва да деактивирате събирането на данни за ремаркетинг. Научете как да промените маркера на Google, за да деактивирате събирането на данни за персонализирано рекламиране за конкретни потребители.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню