Poziomy dostępu na koncie Google Ads

Za każdym razem, gdy przyznajesz innemu użytkownikowi dostęp do swojego konta Google Ads, możesz wybrać odpowiedni poziom uprawnień, by określić funkcje, na które może on wpływać.

W tym artykule omawiamy poziomy dostępu, które możesz przypisywać użytkownikom, oraz odpowiadające im funkcje.

Opiszemy również, jak możesz przyznać i anulować dostęp do konta Google Ads.

Poziomy dostępu

Poziom dostępu do konta Tylko e-mail Tylko do odczytu Standardowy Administracyjny
Może otrzymywać e-maile z powiadomieniami i raporty
Może się logować i generować raporty  
Może przeglądać strony Kampanie, Rekomendacje i Narzędzia oraz Ustawienia konta  
Może przyznawać dostęp: tylko e-mail  
Może edytować dowolną część konta i kampanii    
Może przydzielać dostęp do konta, zmieniać poziomy dostępu oraz anulować zaproszenia od innych użytkowników      
Może akceptować i odrzucać prośby o połączenie z kontem menedżera      
Może odłączać konta menedżera      
Może sprawdzać metodę uwierzytelniania każdego użytkownika i czas ostatniego logowania      

Dostęp dla kont menedżera

Jeśli zaakceptujesz zaproszenie do połączenia swojego konta z kontem menedżera, osoby z dostępem administracyjnym do konta menedżera będą mogły otrzymywać e-maile z powiadomieniami oraz zarządzać dowolną częścią Twojego konta i kampaniami na nim. Będą również mogły zmienić poziom dostępu innej osoby oraz, w niektórych przypadkach, usunąć czyjś poziom dostępu. Więcej informacji o poziomach dostępu do konta menedżera.

Dostęp do rozliczeń i płatności

O tym, którzy użytkownicy mogą wykonywać takie zadania, jak płatności, zmiana formy płatności czy generowanie faktur, decydujesz poprzez dodanie lub usunięcie tych użytkowników w profilu płatności Google w Centrum płatności Google. 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem