เปลี่ยนภาษา เขตเวลา และการตั้งค่าบัญชี Google Ads อื่นๆ

คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชี Google Ads บางอย่าง เช่น ภาษาที่แสดง เขตเวลา และรูปแบบตัวเลขได้ โปรดทราบว่าการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าจะไม่เปลี่ยนวิธีที่ผู้ใช้เห็นโฆษณา บทความนี้จะอธิบายวิธีเปลี่ยนภาษาที่แสดง รูปแบบตัวเลข และเขตเวลา

เรารีเซ็ตเขตเวลาของคุณได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้นโปรดเลือกเขตเวลาใหม่อย่างรอบคอบ ผู้ใช้ในระดับผู้ดูแลระบบจะต้องเป็นผู้ขอเปลี่ยนเขตเวลา และจะเปลี่ยนเขตเวลาให้เลื่อนมาทางตะวันออกได้เท่านั้น เช่น เปลี่ยนจากเวลามาตรฐานกรีนิช (GMT) เป็นเวลามาตรฐานในอินเดีย (IST) หากคุณขอรีเซ็ตเขตเวลาและได้รับเปลี่ยนแปลงตามที่ขอแล้ว เราจะเปลี่ยนเขตเวลาให้อีกไม่ได้

วิธีการ

ตอนนี้ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้ประสบการณ์การใช้งานแบบใหม่ของ Google Ads เพื่อจัดการบัญชีแล้ว หากคุณยังใช้ประสบการณ์การใช้งานแบบเดิมของ AdWords อยู่ โปรดเลือกก่อนหน้าที่อยู่ด้านล่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีเปลี่ยนภาษาที่แสดง

ภาษาที่แสดงคือภาษาที่คุณเห็นใน AdWords หากต้องการเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงโฆษณา โปรดเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของการกำหนดภาษาเป้าหมาย

โดยค่าเริ่มต้น บัญชี AdWords จะใช้ภาษาของบัญชี Google ของคุณ วิธีการตั้งค่าภาษาใน AdWords ให้เป็นภาษาอื่นมีดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdWords
 2. คลิกไอคอนรูปเฟือง แล้วเลือกการตั้งค่าบัญชี
 3. คลิกแก้ไขในแท็บค่ากำหนดถัดจาก "ค่ากำหนดภาษาและตัวเลข"
 4. เลือกภาษาที่ต้องการใช้ดูบัญชี AdWords
 5. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

วิธีเปลี่ยนรูปแบบตัวเลข

รูปแบบตัวเลขจะเปลี่ยนการใช้จุดและเครื่องหมายจุลภาคเมื่อ AdWords แสดงตัวเลข เช่น 2,000.50 กับ 2.000,50 

โปรดทราบ

รูปแบบตัวเลขบางรูปแบบไม่สามารถใช้กับภาษาที่แสดงได้ทั้งหมด คุณจะเลือกรูปแบบตัวเลขในภาษาที่แสดงบางภาษาได้เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนั้นจึงอาจแก้ไขรูปแบบตัวเลขไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdWords
 2. คลิกไอคอนรูปเฟือง แล้วเลือกการตั้งค่าบัญชี
 3. คลิกแก้ไขในแท็บค่ากำหนดถัดจาก "ค่ากำหนดภาษาและตัวเลข"
 4. เลือกรูปแบบตัวเลขที่ต้องการใช้ (ตามประเทศ) 
 5. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

วิธีเปลี่ยนเขตเวลา

เขตเวลามีผลต่อเวลาที่แสดงในรายงานต่างๆ และอาจส่งผลต่อการตั้งค่าอื่นๆ เช่น การกำหนดเป้าหมาย 

วิธีดูเขตเวลาของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ AdWords
 2. คลิกไอคอนรูปเฟือง แล้วเลือกการตั้งค่าบัญชี
 3. ในแท็บค่ากำหนด คุณจะเห็นเขตเวลาข้างใต้การตั้งค่าบัญชี
เรารีเซ็ตเขตเวลาของคุณได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้นโปรดเลือกเขตเวลาใหม่อย่างรอบคอบ ผู้ใช้ในระดับผู้ดูแลระบบจะต้องเป็นผู้ขอเปลี่ยนเขตเวลา และจะเปลี่ยนเขตเวลาให้เลื่อนมาทางตะวันออกได้เท่านั้น เช่น เปลี่ยนจาก GMT (เวลามาตรฐานกรีนิช) เป็น IST (เวลามาตรฐานในอินเดีย) หากคุณขอรีเซ็ตเขตเวลาและได้รับเปลี่ยนแปลงตามที่ขอแล้ว เราจะเปลี่ยนเขตเวลาให้อีกไม่ได้ 

หมายเหตุ: หากคุณแน่ใจว่าต้องการอัปเดตการเลือกเขตเวลา โปรดติดต่อเราเพื่อขอเปลี่ยนแปลง

วิธีเปลี่ยนสกุลเงิน

คุณไม่สามารถเปลี่ยนสกุลเงินที่ใช้เพื่อการเรียกเก็บเงินและการรายงานได้ โดย AdWords อนุญาตให้ใช้สกุลเงินเพียงสกุลเดียวตลอดอายุของบัญชี

คุณดูสกุลเงินของคุณได้ในประวัติการทำธุรกรรมที่เรียกเก็บเงิน โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ AdWords
 2. คลิกไอคอนรูปเฟือง แล้วเลือกการเรียกเก็บเงิน
 3. คลิกประวัติการทำธุรกรรมทางซ้ายมือ คุณจะเห็นจำนวนเงินที่ครบกำหนดชำระพร้อมกับสัญลักษณ์สกุลเงิน ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในบัญชีของคุณ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ก่อนหน้า ใหม่