เปลี่ยนภาษา เขตเวลา และการตั้งค่าบัญชี Google Ads อื่นๆ

คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชี Google Ads บางอย่าง เช่น ภาษาที่แสดง เขตเวลา และรูปแบบตัวเลขได้โปรดทราบว่าการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าจะไม่เปลี่ยนวิธีที่ผู้ใช้เห็นโฆษณา บทความนี้จะอธิบายวิธีเปลี่ยนภาษาที่แสดง รูปแบบตัวเลข และเขตเวลา

เรารีเซ็ตเขตเวลาของคุณได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้นโปรดเลือกเขตเวลาใหม่อย่างรอบคอบ ผู้ใช้ในระดับผู้ดูแลระบบจะต้องเป็นผู้ขอเปลี่ยนเขตเวลา และจะเปลี่ยนเขตเวลาให้เลื่อนมาทางตะวันออกได้เท่านั้น เช่น เปลี่ยนจากเวลามาตรฐานกรีนิช (GMT) เป็นเวลามาตรฐานในอินเดีย (IST) หากคุณขอรีเซ็ตเขตเวลาและได้รับเปลี่ยนแปลงตามที่ขอแล้ว เราจะเปลี่ยนเขตเวลาให้อีกไม่ได้

วิธีการ

วิธีเปลี่ยนภาษาที่แสดง

ภาษาที่ใช้แสดงเป็นภาษาที่คุณเห็นใน Google Ads หากต้องการเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงโฆษณา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวิธีการกำหนดภาษาเป้าหมาย 

บัญชีของคุณจะใช้ภาษาของบัญชี Google โดยค่าเริ่มต้น คำแนะนำเหล่านี้จะอธิบายวิธีการตั้งค่าภาษาต่างๆ ใน Google Ads

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ ที่มุมขวาบนของบัญชี แล้วคลิกค่ากำหนดในส่วน "การตั้งค่า" 
 3. คลิกเพื่อขยายส่วนภาษาที่แสดงและรูปแบบตัวเลข จากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลง "ภาษาที่แสดง" แล้วเลือกภาษา
 4. คลิกบันทึก 

วิธีเปลี่ยนรูปแบบตัวเลข

รูปแบบตัวเลขจะเปลี่ยนการใช้จุดและเครื่องหมายจุลภาคเมื่อ Google Ads แสดงตัวเลข เช่น 2,000.50 กับ 2.000,50 

รูปแบบตัวเลขบางรูปแบบใช้กับภาษาที่แสดงไม่ได้ทั้งหมด คุณจะเลือกรูปแบบตัวเลขในภาษาที่แสดงบางภาษาได้เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนั้นจึงอาจแก้ไขรูปแบบตัวเลขไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้ 

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ ที่มุมขวาบนของบัญชี แล้วคลิกค่ากำหนดในส่วน "การตั้งค่า" 
 3. คลิกเพื่อขยายส่วนภาษาที่แสดงและรูปแบบตัวเลข จากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลง "รูปแบบตัวเลข" แล้วเลือกรูปแบบตัวเลขที่ต้องการใช้ (ตามประเทศ)
 4. คลิกบันทึก 

วิธีเปลี่ยนเขตเวลา

เขตเวลาจะมีผลต่อเวลาที่แสดงในรายงานต่างๆ และอาจส่งผลต่อการตั้งค่าอื่นๆ เช่น การกำหนดเป้าหมาย 

วิธีดูเขตเวลาของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ ที่มุมขวาบน แล้วคลิกค่ากำหนดในส่วน "การตั้งค่า" 
 3. คุณจะเห็นเขตเวลาของคุณแสดงอยู่ในส่วนเขตเวลา 
เรารีเซ็ตเขตเวลาของคุณได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้นโปรดเลือกเขตเวลาใหม่อย่างรอบคอบ ผู้ใช้ในระดับผู้ดูแลระบบจะต้องเป็นผู้ขอเปลี่ยนเขตเวลา และจะเปลี่ยนเขตเวลาให้เลื่อนมาทางตะวันออกได้เท่านั้น เช่น เปลี่ยนจาก GMT (เวลามาตรฐานกรีนิช) เป็น IST (เวลามาตรฐานในอินเดีย) หากคุณขอรีเซ็ตเขตเวลาและได้รับเปลี่ยนแปลงตามที่ขอแล้ว เราจะเปลี่ยนเขตเวลาให้อีกไม่ได้ 

หากคุณแน่ใจว่าต้องการอัปเดตการเลือกเขตเวลา โปรดติดต่อเราเพื่อขอเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว