เปลี่ยนภาษา เขตเวลา และการตั้งค่าบัญชี Google Ads อื่นๆ

คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชี Google Ads บางอย่าง เช่น ภาษาที่แสดง เขตเวลา และรูปแบบตัวเลขได้โปรดทราบว่าการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าจะไม่เปลี่ยนวิธีที่ผู้ใช้เห็นโฆษณา บทความนี้จะอธิบายวิธีเปลี่ยนภาษาที่แสดง รูปแบบตัวเลข และเขตเวลา

เรารีเซ็ตเขตเวลาของคุณได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้นโปรดเลือกเขตเวลาใหม่อย่างรอบคอบ ผู้ใช้ในระดับผู้ดูแลระบบจะต้องเป็นผู้ขอเปลี่ยนเขตเวลา และจะเปลี่ยนเขตเวลาให้เลื่อนมาทางตะวันออกได้เท่านั้น เช่น เปลี่ยนจากเวลามาตรฐานกรีนิช (GMT) เป็นเวลามาตรฐานในอินเดีย (IST) หากคุณขอรีเซ็ตเขตเวลาและได้รับเปลี่ยนแปลงตามที่ขอแล้ว เราจะเปลี่ยนเขตเวลาให้อีกไม่ได้

วิธีการ

วิธีเปลี่ยนภาษาที่แสดง

ภาษาที่ใช้แสดงเป็นภาษาที่คุณเห็นใน Google Ads หากต้องการเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงโฆษณา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวิธีการกำหนดภาษาเป้าหมาย 

บัญชีของคุณจะใช้ภาษาของบัญชี Google โดยค่าเริ่มต้น คำแนะนำเหล่านี้จะอธิบายวิธีการตั้งค่าภาษาต่างๆ ใน Google Ads

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | tools [Icon] ที่มุมขวาบนของบัญชี แล้วคลิกค่ากำหนดในส่วน "การตั้งค่า" 
 3. คลิกเพื่อขยายส่วนภาษาที่แสดงและรูปแบบตัวเลข จากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลง "ภาษาที่แสดง" แล้วเลือกภาษา
 4. คลิกบันทึก 

วิธีเปลี่ยนรูปแบบตัวเลข

รูปแบบตัวเลขจะเปลี่ยนการใช้จุดและเครื่องหมายจุลภาคเมื่อ Google Ads แสดงตัวเลข เช่น 2,000.50 กับ 2.000,50 

รูปแบบตัวเลขบางรูปแบบใช้กับภาษาที่แสดงไม่ได้ทั้งหมด คุณจะเลือกรูปแบบตัวเลขในภาษาที่แสดงบางภาษาได้เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนั้นจึงอาจแก้ไขรูปแบบตัวเลขไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้ 

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | tools [Icon] ที่มุมขวาบนของบัญชี แล้วคลิกค่ากำหนดในส่วน "การตั้งค่า" 
 3. คลิกเพื่อขยายส่วนภาษาที่แสดงและรูปแบบตัวเลข จากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลง "รูปแบบตัวเลข" แล้วเลือกรูปแบบตัวเลขที่ต้องการใช้ (ตามประเทศ)
 4. คลิกบันทึก 

วิธีเปลี่ยนเขตเวลา

เขตเวลาจะมีผลต่อเวลาที่แสดงในรายงานต่างๆ และอาจส่งผลต่อการตั้งค่าอื่นๆ เช่น การกำหนดเป้าหมาย 

วิธีดูเขตเวลาของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | tools [Icon] ที่มุมขวาบน แล้วคลิกค่ากำหนดในส่วน "การตั้งค่า" 
 3. คุณจะเห็นเขตเวลาของคุณแสดงอยู่ในส่วนเขตเวลา 
เรารีเซ็ตเขตเวลาของคุณได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้นโปรดเลือกเขตเวลาใหม่อย่างรอบคอบ ผู้ใช้ในระดับผู้ดูแลระบบจะต้องเป็นผู้ขอเปลี่ยนเขตเวลา และจะเปลี่ยนเขตเวลาให้เลื่อนมาทางตะวันออกได้เท่านั้น เช่น เปลี่ยนจาก GMT (เวลามาตรฐานกรีนิช) เป็น IST (เวลามาตรฐานในอินเดีย) หากคุณขอรีเซ็ตเขตเวลาและได้รับเปลี่ยนแปลงตามที่ขอแล้ว เราจะเปลี่ยนเขตเวลาให้อีกไม่ได้ 

หากคุณแน่ใจว่าต้องการอัปเดตการเลือกเขตเวลา โปรดติดต่อเราเพื่อขอเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว