Промяна на езика, часовата зона и други настройки на профила Ви в Google Ads

Можете да извършвате промени в някои настройки на профила в Google Ads, като например екранен език, часова зона и формат на числата.Имайте предвид, че коригирането на тези настройки няма да промени начина, по който хората виждат рекламите Ви. В тази статия се разяснява как да променяте екранния език, формата на числата и часовата зона.

Можем да зададем отново часовата Ви зона само веднъж, затова, моля, изберете новата си зона внимателно. Заявките за промяна на часовата зона трябва да бъдат изпратени от потребител с администраторски права, като часовата Ви зона може да се премества само на изток – например от Средно време по Гринуич (GMT) към Индийско стандартно време (IST). Ако часовата Ви зона вече веднъж е била задавана отново по Ваше искане, няма да можем да направим нова промяна в нея.

Инструкции

Как да промените екранния си език

Екранният Ви език е езикът, който виждате в Google Ads. За да промените езика, на който се показват рекламите Ви, научете повече за това как работи насочването по език

По подразбиране профилът Ви използва езика на профила Ви в Google. Следвайте стъпките по-долу, за да настроите друг език за Google Ads.

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл на профила си кликнете върху иконата за инструменти , след което в „Настройка“ кликнете върху Предпочитания
 3. Кликнете, за да разгънете секцията Екранен език и формат на числата, след което кликнете върху падащото меню „Екранен език“ и изберете език.
 4. Кликнете върху Запазване

Как да промените формата на числата

Форматът на числата променя начина, по който се използват точките и запетаите, когато Google Ads показва числа. Например 2,000.50 спрямо 2.000,50

Не всички формати на числата са налице за всеки екранен език. Освен това някои екранни езици допускат да се избере само един формат на числата, така че в зависимост от езика Ви форматът може да не подлежи на редактиране. 

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл на профила си кликнете върху иконата за инструменти , след което в „Настройка“ кликнете върху Предпочитания
 3. Кликнете, за да разгънете секцията Екранен език и формат на числата, след което кликнете върху падащото меню „Формат на числата“ и изберете формата, който искате да използвате (по държава).
 4. Кликнете върху Запазване

Как да промените часовата си зона

Часовата Ви зона се отразява върху времето, което се показва в отчетите, и може да окаже влияние и върху други настройки, като например насочването. 

За да видите часовата си зона:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл кликнете върху иконата за инструменти , след което в „Настройка“ кликнете върху Предпочитания
 3. В секцията Времева зона ще е посочена зоната Ви. 
Можем да зададем отново часовата Ви зона само веднъж, затова, моля, изберете новата си часова зона внимателно. Заявките за промяна на часовата зона трябва да бъдат изпратени от потребител с администраторски права, като часовата Ви зона може да се премества само на изток – например от GMT (Средно време по Гринуич) към IST (Индийско стандартно време). Ако часовата Ви зона вече веднъж е била задавана отново по Ваше искане, няма да можем да направим нова промяна в нея. 

В случай че наистина искате да актуализирате часовата си зона, моля, свържете се с нас, за да заявите промяна.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си