Stránka Diagnostika

Stránka Diagnostika nabízí přehledy problémů vašeho účtu, zdrojů a položek seskupené podle kontextu, ve kterém se mohou produktová data zobrazovat. Také zobrazuje problémy s vhodností produktů, varování týkající se produktových dat a také nabízí informace o nastavení účtu, kvalitě dat a případném porušování zásad. Stránka Diagnostika nabízí souhrnné přehledy, které lépe informují o kvalitě produktových dat a umožňují snadněji identifikovat a řešit problémy.

Tento článek popisuje funkce dostupné na stránce Diagnostika a jejich použití.

Tip

Přehledy diagnostiky jsou k dispozici také pro účty více klientů (MCA). Další info

Výhody

Stránka Diagnostika obsahuje nástroje pro tvorbu přehledů, mezi něž patří:

  • Historický přehled stavu položek, který umožňuje analýzu hlavní příčiny předchozích změn v návštěvnosti.
  • Kontextový filtr, který zobrazuje podrobné informace o stavu produktových dat podle toho, k čemu se používají.
  • Přehled (ke stažení), který obsahuje všechny dotčené položky nebo přehledy položek, kterých se týkají jednotlivé problémy, s uvedením důvodu zamítnutí.
  • Metriky ovlivněných prokliků, které slouží k identifikaci počtu položek ovlivněných chybami a problémy. 

Hlavní stránka sekce Diagnostika

Stránku Diagnostika najdete ve svém účtu Merchant Center v části Produkty.

Hlavní stránka sekce Diagnostika má tři stránky: problémy s položkami, problémy se zdrojem a problémy s účtem. Na stránce problémy s položkami můžete zobrazit skládaný graf položek a jejich stav. Na všech třech stránkách je uveden seznam problémů. 

  • Skládaný graf: Tento graf zobrazuje položky online i místní položky v účtu, které cílí na vybraný cíl, jakož i jejich aktuální a historický stav. Nad grafem se zobrazuje poslední známý počet položek, jež byly zamítnuté, nevyřízené, vypršela jim platnost nebo byly aktivní, když se stránka načetla. Kliknutím na barevné dlaždice nad grafem můžete aktivovat, resp. deaktivovat zobrazení různých informací, aby graf zobrazoval jen informace, jež jsou pro vás relevantní. Pokud kliknete na graf a vyberete starší datum, všechna data na stránce se změní tak, aby zahrnovala zadané období. 
  • Seznam problémů: Pod grafem jsou uvedeny podrobnější informace o problémech. Jsou seřazeny podle závažnosti. Umístíte-li kurzor na problém, o kterém se chcete dozvědět více, zobrazí se odkazy na příslušné články. 
Ve výchozím nastavení zobrazuje stránka Diagnostika informace o reklamách v Nákupech. Pokud zadáte produktová data pro více kontextů a programů, například pro reklamy v Nákupech nebo pro reklamy využívající místní inventář, můžete pomocí filtrů z přehledů vyčíst detailnější diagnostické informace.

Podrobný přehled problémů pro účet, zdroj a položky

Chcete-li na stránce Diagnostika zobrazit více podrobností o problémech, můžete kliknout na stránky s problémy s účtem, zdrojem či položkami.

Problémy s účtem: Tato sekce obsahuje problémy, které ovlivňují celý účet nebo celou zemi prodeje. Patří sem problémy jako chybějící propojení s účtem Google Ads, neověřená/nenárokovaná webová stránka nebo také upozornění či zamítnutí na základě porušení zásad či nedostatků v kvalitě dat na úrovni celého účtu. U upozornění je uveden také termín, dokdy je třeba problém odstranit.

Problémy zdroje: Tato sekce uvádí datové zdroje, které mají nějaký závažný problém, jenž brání Googlu zpracovávat celý zdroj. Například může jít o problémy s nahráním, chyby při načítání nebo o zdroje, jejichž platnost vypršela. Úplný seznam problémů se zpracováním zdrojů naleznete v přehledu v části Zdroje.

Problémy s položkami: V této části jsou uvedeny problémy ovlivňující jednotlivé položky – od zpracování zdroje po kvalitu dat a porušení zásad. Pokud s jednou položkou souvisí několik problémů, bude uvedena vícekrát. Kliknutím na číslo zobrazíte výběr až 50 položek zasažených daným problémem. Z hlavní stránky sekce problémů s položkami můžete stáhnout přehled obsahující všechny dotčené položky v účtu, stejně jako příslušné problémy, a to pro všechny země, na něž cílíte. Kromě toho můžete stáhnout také přehledy pro jednotlivé problémy položek.

Když napravíte problémy s produktovými daty a nahrajete nový zdroj, sekce Zdroje se aktualizuje okamžitě, ale obnova všech dat v sekci Diagnostika proběhne s prodlevou. V sekci Diagnostika si můžete kontrolou vybraného data a času zjistit, kdy byla data naposledy obnovena.

Míra závažnosti problémů

Abychom vám pomohli rychle řešit nejnaléhavější problémy, jsou stránky s problémy s účtem a s problémy se zdrojem rozděleny podle závažnosti. Každá stránka zobrazuje problémy společně s ikonami indikujícími závažnost: červená ikona označuje chyby nebo zamítnutí, žlutá ikona označuje varování. Můžete si také zobrazit počet kliknutí na momentálně dotčené položky za posledních 30 dnů v poměru k počtu kliknutí na všechny aktuálně odeslané položky za stejné období. Toto procento upozorňuje na problémy, které mohly způsobit nedávný pokles návštěvnosti.

V rámci jedné kategorie závažnosti jsou problémy seřazeny podle počtu dotčených položek. 

Doporučujeme vyřešit nejprve problémy na úrovni účtu, jelikož mohou způsobit, že se v reklamách v Nákupech nebudou zobrazovat žádné vaše reklamy.

Chyby a zamítnutí: Toto jsou nejzávažnější problémy, obvykle indikují pozastavení účtu nebo zamítnutí položek. Jsou důvodem, proč se vaše položky nezobrazují uživatelům. Co nejdříve prosím vyřešte všechny chyby, aby mohly být položky znovu zařazeny do výsledků.

Upozornění: Problémy, které mohou negativně ovlivnit výkon reklam a v budoucnu pravděpodobně povedou k pozastavení položky či účtu, pokud problém včas nevyřešíte.

Při zkoumání konkrétního problému s položkou pro vás může být užitečné zobrazit vzorek dotčených položek. Na stránce Diagnostika můžete zobrazit až 50 takových vzorků, případně si lze stáhnout soubor CSV, který uvádí všechny dotčené položky k příslušnému problému. Pokud byly položky zadány s atributy kategorie_produktu_google (GPC), typ_produktu nebo vlastní_štítek_x, budou soubory CSV obsahovat i tyto atributy, což pomáhá se seskupováním položek. Podívejte se na další informace v odstavci Stažení přehledu problémů položek.

Filtry

Data na stránce Diagnostika můžete filtrovat podle cíle, země nebo zdroje. 

Cíl: Toto kritérium umožňuje filtrovat podle konkrétního kontextu a služeb, například reklamy využívající místní inventář. Ve výchozím nastavení je použita volba Reklamy v Nákupech.

Země: Toto kritérium umožňuje filtrovat položky podle konkrétní země.

Zdroje: Toto kritérium umožňuje filtrovat položky zadané prostřednictvím zdroje nebo rozhraní Content API.

Jsou-li na stránce Diagnostika nastaveny filtry, budou přehledy ke stažení obsahovat pouze položky odpovídající příslušným filtrům. Je-li například u filtru podle zdroje nastavena hodnota Content API, budou všechny přehledy ke stažení obsahovat pouze položky zadané prostřednictvím tohoto rozhraní API.

Stažení přehledu problémů položek

Pokud chcete stáhnout přehled s údaji o položkách dotčených určitým problémem, máte dvě možnosti:

  1. Stažení kompletního přehledu: Tento přehled obsahuje všechny položky dotčené kterýmkoli z problémů. Kompletní přehled můžete stáhnout kliknutím na tlačítko stahování napravo od časového razítka, které se nachází přímo pod skládaným grafem k příslušné položce. 
  2. Stažení přehledu k jednotlivému problému: Tento přehled obsahuje všechny položky dotčené jedním problémem. Přehledy pro jednotlivé problémy můžete stáhnout kliknutím na tlačítko stahování napravo od příslušného problému položek. 

Pokud byly do služby Merchant Center zadány položky s vlastními štítky, mohou vám stažené přehledy pomoci najít důležité položky s problémy. Po stažení přehledů můžete filtrovat soubor CSV podle hodnot vlastních štítků, například „důležité“, „bestseller“ nebo „sezónní“. 

Pokud byly položky zadány s atributy google_product_category [kategorie_produktu_google] (GPC) nebo google_product_category [hodnoty_typu_produktu], přehled ke stažení bude obsahovat tyto atributy. Můžete v něm pak filtrovat konkrétní kategorie příslušných položek.

Zobrazení historických údajů

Kliknutím na konkrétní bod položkového grafu se obnoví data na stránce Diagnostika a zobrazí se historická data pro příslušný den. Toto historické zobrazení bude zachycovat všechny problémy na úrovni položek, které v daný časový okamžik existovaly.

Poznámka: Pokud se při zobrazení historických dat na stránce Diagnostika rozhodnete stáhnout data nebo zobrazit vzorky, bude stažený soubor obsahovat data související s příslušným historickým obdobím zobrazeným v době zahájení stahování.

Pomocí historických dat můžete určit nedávné změny v položkách a identifikovat možné příčiny poklesu návštěvnosti vstupních stránek.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?