Interaktívne videoreklamy

Ak v záujme dosiahnutia ideálneho publika a zvýšenia povedomia zobrazujete videoreklamy TrueView, pomocou interaktívnych funkcií môžete dosiahnuť vyššiu mieru zapojenia svojho publika.

Pridaním interaktívnych prvkov môžete pre divákov vytvoriť príležitosti na interakciu s vašou značkou na hlbšej úrovni, ktorá presahuje pozeranie a pôžitok z videoreklamy. Interaktivita videoreklám vám takisto pomáha prispôsobiť reklamy na lepšie dosiahnutie konkrétnych cieľov inzercie, ako sú napríklad zvýšenie počtu inštalácií aplikácie, nákupov produktu alebo návštev vášho webu.

Nižšie nájdete niekoľko spôsobov, ako vytvoriť interaktívne videoreklamy:

Cieľ Interaktívna funkcia Kde ju vytvoriť
Zvýšenie miery interakcie s videoreklamou alebo značkou

Karty

 • Predveďte vo videu funkcie produktu alebo služby.
 • Propagujte iné videá alebo zoznamy videí, aby ste dosiahli následné zapojenie používateľov do vášho kanálu.

Záverečné obrazovky

 • Ak chcete zvýšiť interakciu so značkou, môžete manuálne vytvoriť záverečné obrazovky ku svojim videám YouTube.
YouTube
Zvýšenie počtu návštev webu

Výzva na akciu

 • Prostredníctvom vylepšených cieľov kliknutia povzbudzujte divákov, aby sa preklikli na váš web.
Google Ads
Povzbudenie divákov k nákupu produktov

Nákupné karty

 • Zobrazujte záznamy s podrobnosťami produktov z prepojeného účtu Merchant Center.
 • Spojte divákov priamo s vašimi produktmi, ktoré si už zobrazili alebo ktoré súvisia so sledovaným videom.
Google Ads – kampaň TrueView pre nákupy
Zvýšenie počtu návštev webu a konverzií

Kampane TrueView pre akcie

 • Zobrazujte prekrytie s výzvou na akciu alebo prekrytie s textom nadpisu a zvýšte tak počet kliknutí smerujúcich na váš web.

Automatické záverečné obrazovky

 • Na konci videoreklamy zobrazte automaticky generovanú obrazovku, ktorá bude divákov nabádať k vykonaniu určitej akcie, ako je napríklad inštalácia aplikácie.
Google Ads – kampaň TrueView pre akcie

 

Videoreklamy TrueView sú účtované na základe ceny za zhliadnutie (CZZ). Znamená to, že platíte, keď si divák pozrie 30 sekúnd vášho videa (alebo jeho celú dĺžku, ak je kratšie) alebo vykoná s videom inú interakciu, ako je napríklad kliknutie na kartové upútavky alebo ikony, prípadne sprievodné bannery.

Poznámka: Niektoré interaktívne funkcie nemusia byť podporované vo všetkých zariadeniach a platformách. Napríklad mobilný web YouTube (m.youtube.com) nepodporuje v mobilných zariadeniach všetky funkcie.

Tu sú ďalšie informácie o jednotlivých interaktívnych funkciách:

Karty

Karty sa na YouTube vytvárajú a zobrazujú na základe jednotlivých videí (v počítačoch aj mobilných zariadeniach). Môžete poskytnúť cieľovú webovú adresu zo zoznamu vhodných webov a v závislosti od typu karty tiež prispôsobiť obrázok, názov a text výzvy na akciu.

V určenom čase sa na niekoľko sekúnd zobrazí upútavka a používatelia, ktorí na ňu kliknú, môžu následne priamo pristupovať ku karte. V akomkoľvek inom bode videa budú diváci vidieť ikonu, keď umiestnia kurzor myši nad prehrávač (na počítačoch) alebo vždy, keď sa zobrazia ovládacie prvky prehrávača (na mobilných zariadeniach). Diváci môžu tiež kliknúť na ikonu a prehliadať tak všetky karty prítomné vo videu.

Zistite, ako nastaviť karty pre videá na YouTube.

Výzva na akciu

Výzva na akciu povzbudzuje divákov, aby sa preklikli na váš web. Výzva na akciu sa môže zobraziť ako ďalší cieľ kliknutia spolu s videoreklamou. Výzvu na akciu môžete nastaviť kliknutím na začiarkavacie políčko Výzva na akciu počas vytvárania reklamy TrueView. Výzvu na akciu možno prispôsobiť konkrétnym prípadom použitia, napríklad „Získajte cenovú ponuku“, „Rezervujte si“ alebo „Zaregistrujte sa“). Výzva na akciu umožňuje prekliknúť sa na cieľovú webovú adresu.

Kampane TrueView pre akcie v službe Google Ads

TrueView pre akcie je nový formát a spôsob optimalizácie cenových ponúk zameraný na zvýšenie počtu akcií na konci lievika, ako sú kliknutia na web a konverzie. Formát TrueView pre akcie zahŕňa prispôsobenú a vylepšenú výzvu na akciu pre kliknutia na web a konverzie, ktorá sa zobrazuje konzistentne v mobilných zariadeniach (ako sprievodný banner v režime na výšku a ako výzva na akciu v režime na šírku) aj počítačoch (sprievodný banner). Výzvu na akciu možno prispôsobiť konkrétnym prípadom použitia, napríklad „Získajte cenovú ponuku“, „Rezervujte si“ alebo „Zaregistrujte sa“). Prečítajte si ďalšie informácie o nastavení kampaní TrueView pre akcie v službe Google Ads.

Nákupné karty

Vďaka nákupným kartám, ktoré sa používajú v kampaniach TrueView pre nákupy, sú videoreklamy interaktívne. Prepájajú divákov priamo s produktmi, ktoré už zobrazili, alebo s produktmi týkajúcimi sa videí, ktoré pozerajú. Vytvárajú sa v službe Google Ads a používajú iba reklamy TrueView In-Stream. Obrázky a podrobnosti produktov sú generované pomocou informácií z prepojeného účtu Google Merchant Center.

Na niekoľko sekúnd sa zobrazí upútavka s názvom produktu a používateľom, ktorí na ňu kliknú, sa zobrazí nákupná karta. V akomkoľvek inom bode videa môžu diváci kliknúť na ikonu, čím začnú prehliadať nákupné karty. Vo videoreklame sa môže zobraziť v závislosti od počtu vhodných produktov vo vašom informačnom kanáli maximálne šesť nákupných kariet.

 • Poznámka: Ak pridáte do videoreklamy nákupné karty, nahradia akékoľvek iné karty alebo prekrytia s výzvou na akciu vytvorené pre príslušné video v službe YouTube.

Ako nákupné karty fungujú

Nákupné karty používajú produktové dáta zo služby Merchant Center a dajú sa prispôsobiť pomocou remarketingových informácií alebo iných signálov od publika. Produkty, ktoré sa zobrazia na nákupných kartách, môžete navyše prispôsobiť pomocou filtra produktov.

Nákupné karty používajú podobne ako v prípade dynamického remarketingu pre reklamy v Obsahovej sieti rovnaké informácie na dynamické generovanie kariet na základe položiek, ktoré si návštevníci v minulosti na vašom webe už prezerali. Ak nemáte v službe Google Ads nastavený dynamický remarketing, môžete vytvoriť vlastné filtre na základe atribútov týkajúcich sa produktových dát vrátane značky, typu produktu, štítku Google Ads a zoskupenia reklám.

Záverečné obrazovky

Existujú dva typy záverečných obrazoviek: automatické záverečné obrazovky, ktoré sa generujú v službe Google Ads a zobrazujú sa len vo vašich videoreklamách, a záverečné obrazovky YouTube, ktoré sa vytvárajú na YouTube. Automatické záverečné obrazovky sú automaticky generované obrazovky, ktoré sa zobrazia na niekoľko sekúnd na konci vašej videoreklamy a obsahujú podrobnosti o vašom produkte alebo službe. Záverečné obrazovky YouTube vytvára autor videa v službe YouTube a tieto obrazovky sa zobrazujú pri organických zhliadnutiach videa a zhliadnutiach videa v rámci reklamy.

Záverečné obrazovky YouTube

YouTube vám umožňuje pomocou Štúdia pre autorov vytvárať v účte Google vlastné záverečné obrazovky, ktoré sa pridávajú na koniec videí. Video môže mať záverečnú obrazovku, ak má dĺžku aspoň 25 sekúnd. Pomocou záverečnej obrazovky si môžete vybudovať sledovanosť a navyše:

 • nasmerovať divákov na iné videá, zoznamy videí alebo kanály v službe YouTube;
 • žiadať o odoberanie vášho kanála;
 • propagovať svoj web, tovar a crowdfundingové kampane.

Ďalšie informácie o pridávaní záverečných obrazoviek k videám v službe YouTube

Automatické záverečné obrazovky

Automatické záverečné obrazovky pomáhajú zvýšiť výkonnosť reklamy v rámci publika poskytovaním informácií, ktoré podnecujú divákov k vykonaniu určitej akcie, ako sú napríklad inštalácia mobilnej aplikácie alebo nákup produktov. V službe Google Ads sa automatické záverečné obrazovky generujú automaticky pomocou informácií z vašej kampane. Napríklad v prípade kampane na inštaláciu mobilnej aplikácie bude záverečná obrazovka zobrazovať spolu s odkazom na inštaláciu aplikácie aj určité podrobnosti o vašej aplikácii, napríklad názov a cenu.

Ďalšie informácie o automatických záverečných obrazovkách pre videoreklamy
 

Poznámka: Keď sú povolené automatické záverečné obrazovky, záverečné obrazovky YouTube sa nebudú zobrazovať.

Pravidlá reklamy týkajúce sa interaktívnych funkcií

Všetky interaktívne funkcie používané v rámci videoreklám TrueView, ako sú prekrytia s výzvou na akciu, záverečné obrazovky a karty, musia byť v súlade s pravidlami služby Google Ads.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory