Zdroje, ktoré vám pomôžu pripraviť sa na zmeny v oblasti ochrany súkromia a regulačné zmeny týkajúce sa návštevnosti v Európskom hospodárskom priestore (EHP)

Tento článok je určený zákazníkom, ktorí používajú online a offline riešenia Googlu a prijímajú údaje od koncových používateľov v Európskom hospodárskom priestore (EHP).
V rámci pretrvávajúceho záväzku Googlu poskytovať ekosystém digitálnej reklamy s ohľadom na ochranu súkromia posilňujeme presadzovanie našich pravidiel pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ.

Inzerenti, ktorí chcú používať prispôsobenie reklám, musia dodržiavať pravidlá pre získanie súhlasu v EÚ. V roku 2024 naše opatrenie na presadenie pravidiel ovplyvní aj funkcie merania a bude sa vzťahovať na údaje z týchto zdrojov:

  • Weby: značky, ktoré posielajú údaje Googlu.
  • Aplikácie: súpravy SDK, ktoré posielajú údaje Googlu.
  • Nahrávanie údajov: nástroje na nahrávanie údajov zo zdrojov mimo Googlu, ako sú importy offline konverzií alebo predaj v predajni.
Ak chcete naďalej používať funkcie merania, prispôsobenia reklám a remarketingu, musíte od koncových používateľov v EHP získavať súhlas s používaním osobných údajov a zdieľať signály súhlasu s Googlom.

Tieto požiadavky platia aj v prípade, že údaje zo služby Google Analytics používate v službe Googlu.

Môžete získať plán merania zákazníkov pomocou nástroja Privacy Planner a zistiť viac o trvácnom meraní.

Nezabudnite si túto stránku zdrojov uložiť ako záložku a pravidelne sa na ňu vracať, aby ste si udržali prehľad o najnovších odporúčaniach.

Čo musíte urobiť

Získavajte súhlas od používateľov

Za získavanie súhlasu od používateľov na vašom webe, vo vašej aplikácii alebo s súvislosti s akýmikoľvek údajmi, ktoré nahrávate do služieb Googlu, nesiete zodpovednosť vy. Musíte získať voľbu používateľa vymedzujúcu rozsah súhlasu, ktorou udeľuje alebo odmieta súhlas s ukladaním informácií o svojom správaní.

Google nadviazal partnerstvá s mnohými partnermi prevádzkujúcimi platformy na správu súhlasu. Budú pomáhať so správou bannerov na získanie súhlasu s používaním súborov cookie a odovzdávať tieto voľby značke Google prostredníctvom režimu súhlasu. Ak ste tak ešte neurobili, na weboch a v aplikáciách môžete zaviesť banner na získanie súhlasu alebo iné vlastné riešenie na získanie súhlasu, prípadne využiť služby partnera Googlu prevádzkujúceho platformu na správu súhlasu.

Icon of a download symbol

Nastavte režim súhlasu

Keď získate súhlas od používateľa, musíte Googlu oznámiť jeho voľbu vymedzujúcu rozsah súhlasu. Mnohé platformy na správu súhlasu dokážu poslať stav súhlasu Googlu. Ak zavediete vlastné riešenie na získanie súhlasu, musíte zaviesť metódu posielania stavu súhlasu Googlu. Režim súhlasu umožňuje oznamovať Googlu stav súhlasu používateľov s používaním súborov cookie alebo identifikátorov aplikácií. Poskytovateľ platformy na správu súhlasu automaticky aktualizuje režim súhlasu na najnovšiu verziu. V spolupráci s poskytovateľom sa uistite, že používate najnovšiu aktualizáciu režimu súhlasu. Ak spravujete vlastný banner, zaveďte režim súhlasu vo verzii 2.

Migrujte zo služby UA360 na GA4

Služba Google Analytics 4 nahradila Universal Analytics. Vlastníctva v štandardnej službe Universal Analytics prestali spracúvať údaje 1. júla 2023. Ak nemigrujete do marca, prídete o dôležité reklamné funkcie, ktoré v prípade ovplyvnenej návštevnosti v EHP už nebudú v službe UA360 podporované. Ak ste tak ešte neurobili, overte a aktualizujte svoje nastavenie súhlasu v službe Analytics, aby ste Googlu posielali potrebné signály súhlasu.

Vykonajte aktualizáciu na najnovšie rozhrania API alebo súpravy SDK

Ak údaje o publiku zdieľate s Googlom pomocou rozhraní API alebo súprav SDK od Googlu, budete musieť inovovať na najnovšiu verziu rozhraní Google Ads API a Display & Video 360 API. Inzerenti v aplikáciách by mali vykonať aktualizáciu na najnovšiu verziu rozhrania Google App Conversion Tracking API alebo súpravy SDK, čo im umožní správne odovzdávať signály súhlasu s cieľom rešpektovať voľby používateľov a umožniť komplexné meranie a modelovanie. Inzerenti propagujúci aplikácie, ktorí spolupracujú s partnermi atribúcie pre aplikácie, by mali inovovať na najnovšiu verziu súpravy SDK alebo rozhrania API partnera atribúcie pre aplikácie a v spolupráci s partnerom atribúcie pre aplikácie zabezpečiť oznamovanie signálov súhlasu Googlu.

Ak údaje získané offline zdieľate s Googlom pomocou rozhraní API, budete musieť aktualizovať na najnovšie rozhrania API alebo na najnovšiu súpravu SDK v prípade aplikácií, aby ste zabránili degradácii offline publík (t. j. vlastných zoznamov zákazníkov) od marca 2024. Zákazníci, ktorí nahrávajú údaje získané offline manuálne, budú musieť v používateľskom rozhraní služby vykonať overenie súhlasu. Ak spolupracujete s partnerom pre nahrávanie vlastných zoznamov zákazníkov, uistite sa, že vykonal túto inováciu.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka