Średni koszt kliknięcia (śr. CPC) – definicja

Średnia kwota, jaką płacisz za każde kliknięcie reklamy. Średni koszt kliknięcia (śr. CPC) oblicza się, dzieląc łączny koszt kliknięć przez łączną liczbę kliknięć.

  • Średni CPC obliczamy na podstawie rzeczywistego kosztu kliknięcia (rzeczywistego CPC), czyli faktycznej kwoty, jaką płacisz za kliknięcie reklamy. Średni CPC może różnić się od maksymalnego kosztu kliknięcia (maks. CPC), czyli najwyższej kwoty, jaką zgadzasz się zapłacić za kliknięcie.
  • Oto przykład obliczenia średniego CPC: załóżmy, że Twoja reklama wygenerowała 2 kliknięcia – jedno z nich kosztowało 0,20 PLN, a drugie 0,40 PLN. Całkowity koszt tych kliknięć wyniósł więc 0,60 PLN. Należy podzielić 0,60 PLN (całkowity koszt) przez 2 (całkowitą liczbę kliknięć). Uzyskany wynik to średni CPC, który w tym przypadku wynosi 0,30 PLN.
  • Wysokość średniego CPC jest podana w kolumnie „Śr. CPC” na stronie „Kampanie”.
  • W przypadku reklam hoteli śr. CPC czasami może być wyższy niż maks. CPC, ponieważ maks. CPC jest mnożony przez liczbę nocy w planie podróży. Na przykład jeśli maks. CPC wynosi 2 PLN, to maksymalny koszt kliknięcia w przypadku pobytu na 1 noc będzie równy 2 PLN. Jeśli pobyt obejmuje 3 noce, koszt kliknięcia wyniesie maksymalnie 6 PLN. Śr. CPC będzie odzwierciedlać pełną cenę, jaką płacisz za każde kliknięcie.
  • Jeśli dopiero zaczynasz i chcesz dowiedzieć się, jaki może być średni koszt kliknięcia w Twoim przypadku, skorzystaj z Planera słów kluczowych. Dzięki niemu sprawdzisz szacunkową wysokość średniego CPC w kampaniach w sieci wyszukiwania.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem