Średni koszt kliknięcia (śr. CPC) – definicja

Średnia kwota, jaką płacisz za każde kliknięcie reklamy. Średni koszt kliknięcia (śr. CPC) to iloraz łącznego kosztu kliknięć i łącznej liczby kliknięć.

  • Średni CPC obliczamy na podstawie rzeczywistego kosztu kliknięcia (rzeczywistego CPC), czyli faktycznej kwoty, jaką płacisz za kliknięcie reklamy. Średni CPC może się różnić od maksymalnego kosztu kliknięcia (maks. CPC), czyli najwyższej kwoty, jaką chcesz zapłacić za kliknięcie reklamy.
  • Oto przykład obliczenia średniego CPC: załóżmy, że Twoja reklama wygenerowała dwa kliknięcia – jedno z nich kosztowało 0,20 PLN, a drugie 0,40 PLN. Całkowity koszt tych kliknięć wyniósł więc 0,60 PLN. Należy podzielić 0,60 PLN (całkowity koszt) przez 2 (całkowitą liczbę kliknięć). Uzyskany wynik to średni CPC, który w tym przypadku wynosi 0,30 PLN.
  • Wysokość średniego CPC jest podana w kolumnie „Śr. CPC” na stronie „Kampanie”.
  • Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z Google Ads i chcesz dowiedzieć się, jaki może być średni koszt kliknięcia w Twoim przypadku, skorzystaj z Planera słów kluczowych. Dzięki niemu sprawdzisz szacunkową wysokość średniego CPC w kampaniach w sieci wyszukiwania.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem