Kvalitetsresultat: definition

Kvalitetsresultat är en uppskattning av kvaliteten på dina annonser, sökord och målsidor. En annons med högre kvalitet kan ge lägre priser och bättre genomsnittlig position.

  • Du kan se kvalitetsresultatet (som anges på en skala mellan 1 och 10) och dess komponenter (förväntad klickfrekvens, annonsens relevans och användarens upplevelse av målsidan) i fältet Sökordsanalys i ditt konto.
  • Ju relevantare dina annonser och målsidor är för användaren desto högre blir sannolikheten för ett högt kvalitetsresultat.
  • Kvalitetsresultatet är en samlad uppskattning av dina totala resultat i annonsauktioner. Det används inte för att avgöra annonsrankningen i auktionerna.

 

Relaterade länkar

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?