Tạo thử nghiệm A/B cho chiến dịch Tạo nhu cầu

Thử nghiệm cho phép bạn đề xuất và thử nghiệm các thay đổi đối với chiến dịch Tạo nhu cầu. Bạn có thể đo lường kết quả và tìm hiểu tác động của các thay đổi trước khi áp dụng thay đổi cho một chiến dịch.

Bài viết này giải thích cách hoạt động của thử nghiệm chiến dịch Tạo nhu cầu. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy thiết lập chiến dịch Tạo nhu cầu.


Trước khi bắt đầu

 • Bạn có thể bắt đầu một thử nghiệm bằng tối thiểu 2 chiến dịch Tạo nhu cầu. Cả hai chiến dịch đều đã sẵn sàng nhưng hiện chưa chạy.
 • Chọn các chiến dịch chỉ khác nhau ở một biến thể để giúp bạn hiểu rõ hơn và rút ra kết luận từ kết quả thử nghiệm.
 • Bạn nên thực hiện mọi thay đổi đối với chế độ thiết lập chiến dịch trước khi lưu thử nghiệm.

Các tính năng chỉ có trong thử nghiệm A/B chiến dịch Tạo nhu cầu

 • Các thử nghiệm chiến dịch Tạo nhu cầu sẽ chạy trên tất cả khoảng không quảng cáo – Khám phá, Gmail và YouTube.
 • Thử nghiệm về chiến dịch Tạo nhu cầu sẽ cho phép nhà quảng cáo thử nghiệm với tất cả các biến thể của chiến dịch Hình ảnh và chiến dịch Video.
 • Các thử nghiệm sẽ chỉ cho phép thử nghiệm mẫu quảng cáo và đối tượng. Hiện tại, bạn không nên thử nghiệm các biến khác như chiến lược đặt giá thầu và ngân sách.
 • Nhà quảng cáo nên tạo các chiến dịch mới có cùng ngày bắt đầu để chạy thử nghiệm. Các thử nghiệm chỉ có thể sử dụng chiến dịch Tạo nhu cầu.

Hướng dẫn

Thiết lập thử nghiệm

Lưu ý: Hướng dẫn bên dưới là một phần trong thiết kế mới của trải nghiệm người dùng Google Ads. Để sử dụng thiết kế trước đây, hãy nhấp vào biểu tượng "Giao diện" rồi chọn Sử dụng bản thiết kế trước. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản trước đây của Google Ads, hãy xem Sơ đồ tham khảo nhanh hoặc sử dụng thanh Tìm kiếm trong bảng điều hướng trên cùng của Google Ads để thấy trang mà bạn đang tìm.
 1. Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Chiến dịch Campaigns Icon.
 2. Nhấp vào trình đơn thả xuống Chiến dịch trong trình đơn khu vực.
 3. Nhấp vào Thử nghiệm.
 4. Nhấp vào nút dấu cộng ở đầu bảng "Tất cả thử nghiệm".
  • Bạn cũng có thể chuyển đến thẻ "Thử nghiệm Tạo nhu cầu" rồi nhấp vào nút dấu cộng .
 5. Chọn Thử nghiệm Tạo nhu cầu rồi nhấp vào Tiếp tục.
  • (Không bắt buộc) Nhập tên thử nghiệm và nội dung mô tả. Tên của thử nghiệm không được giống tên của các chiến dịch và thử nghiệm khác của bạn.
 6. Có 2 nhóm thử nghiệm theo mặc định và bạn có thể thêm tối đa 10 nhóm thử nghiệm, nếu cần.
  • Gắn nhãn các nhóm thử nghiệm.
  • Trong mục "Mức phân tách lưu lượng truy cập", hãy nhập tỷ lệ phần trăm mà bạn muốn phân tách thử nghiệm. Bạn nên sử dụng mức 50% để dễ dàng so sánh giữa chiến dịch gốc và chiến dịch thử nghiệm.
 7. Chỉ định chiến dịch cho từng nhóm thử nghiệm. Một chiến dịch không thể ở trong nhiều nhóm thử nghiệm cùng một lúc, nhưng một nhóm thử nghiệm có thể có nhiều chiến dịch, nếu cần.
 8. Chọn chỉ số thành công chính để đo lường kết quả của thử nghiệm.
  • Các chỉ số bao gồm: Tỷ lệ nhấp (CTR), Tỷ lệ chuyển đổi, Chi phí mỗi lượt chuyển đổi và Chi phí mỗi lượt nhấp (CPC).
 9. Nhấp vào Lưu để kết thúc quá trình tạo thử nghiệm. Thử nghiệm của bạn hiện đã sẵn sàng để chạy.

Đánh giá kết quả thử nghiệm

Khi thử nghiệm chạy, bạn có thể đánh giá và so sánh hiệu suất của thử nghiệm với chiến dịch gốc. Nếu muốn, bạn có thể kết thúc thử nghiệm sớm. Bạn có thể xem 3 thành phần trong báo cáo thử nghiệm:

 • Trình đơn thả xuống về mức độ tin cậy: Chọn mức độ tin cậy mà bạn muốn xem kết quả. Điều này ảnh hưởng đến cả thẻ trên cùng và bảng báo cáo. Mức độ tin cậy thấp hơn giúp bạn nhận được kết quả nhanh hơn, còn mức độ tin cậy cao hơn sẽ giúp bạn nhận được kết quả chậm hơn, nhưng chắc chắn hơn:
  • 70% (mặc định): Kết quả mang tính định hướng, phù hợp với mức độ tin cậy thấp nhất của giải pháp Đo lường mức tăng.
  • 80%: Kết quả mang tính định hướng, là sự cân bằng giữa tốc độ và mức độ chắc chắn.
  • 95%: Kết quả chính xác, dành cho những người dùng muốn đảm bảo mức độ chắc chắn cao khi đưa ra các quyết định quan trọng.
 • Thẻ hàng đầu: Xem kết quả thử nghiệm cho chỉ số thành công mà bạn đã chọn. Trạng thái trên thẻ này sẽ cung cấp những thông tin hữu ích như:
  • Thu thập dữ liệu: Thử nghiệm cần thêm dữ liệu để bắt đầu tính kết quả. Đối với các chỉ số liên quan đến lượt chuyển đổi, bạn cần thu thập ít nhất 100 điểm dữ liệu để bắt đầu nhận được kết quả.
  • Hiệu quả hoạt động tương đương: Không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm thử nghiệm với độ tin cậy đã chọn. Bạn có thể đợi lâu hơn để xem liệu sự khác biệt có trở nên đáng kể khi có nhiều điểm dữ liệu hơn hay không.
  • Một nhóm thử nghiệm tốt hơn: Có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm thử nghiệm với độ tin cậy đã chọn.
 • Bảng báo cáo: Xem các kết quả toàn diện hơn cho chỉ số thành công của bạn và tất cả các chỉ số có sẵn khác. Các cột sẽ có thông tin về nhóm đối chứng, nhóm thử nghiệm là gì, trạng thái về hiệu suất của nhóm và các chỉ số hiệu suất chung.

Kết thúc thử nghiệm

Hãy nhớ kết thúc thử nghiệm sau khi có kết quả rồi mới thực hiện hành động liên quan đến chiến dịch gốc. Để kết thúc thử nghiệm, hãy chuyển đến trang Thử nghiệm, di chuột qua thử nghiệm đó rồi nhấp vào Kết thúc thử nghiệm.

Nếu bạn không chủ động kết thúc thử nghiệm, các chiến dịch được huỷ tạm dừng trong thử nghiệm đó có thể tiếp tục phân phát trên lưu lượng truy cập bị hạn chế, ngay cả khi các chiến dịch trong nhóm thử nghiệm kia đã bị tạm dừng.

Các phương pháp hay nhất

 • Khi sử dụng chiến lược đặt giá thầu dựa trên lượt chuyển đổi, các thử nghiệm chiến dịch Tạo nhu cầu cần có tối thiểu 50 lượt chuyển đổi/lần để hiển thị kết quả. Để đạt được mục tiêu này, bạn nên sử dụng chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu hoặc tối đa hoá lượt chuyển đổi, tính năng tối ưu hoá nhằm thu hút các lượt chuyển đổi ít quan trọng (như Lượt thêm vào giỏ hàng hoặc Lượt xem trang).
 • Tạo thử nghiệm cho các chiến dịch chỉ có 1 biến khác nhau. Ví dụ: chạy một thử nghiệm về mẫu quảng cáo với nhiều loại mẫu quảng cáo, nhưng các mẫu quảng cáo lại có cùng định dạng và nhắm đến cùng đối tượng. Vì vậy, biến mẫu quảng cáo sẽ khác nhau, nhưng biến định dạng và biến đối tượng sẽ vẫn giữ nguyên.
 • Thực hiện hành động dựa trên kết quả: Nếu nhận được kết quả có ý nghĩa thống kê trong một nhóm thử nghiệm, thì bạn có thể tạm dừng các nhóm thử nghiệm khác và chuyển toàn bộ ngân sách sang nhóm thử nghiệm có kết quả đáng kể hơn đó để tối đa hoá mức tác động.
 • Học hỏi và rút kinh nghiệm: Ví dụ: nếu bạn thấy việc tuỳ chỉnh thành phần video theo các phân khúc đối tượng sẽ hiệu quả hơn so với việc hiển thị cùng một thành phần video chung cho tất cả đối tượng, hãy phát triển các thành phần video trong tương lai theo cách đó.
 • Các thử nghiệm không tạo ra sự khác biệt đáng kể cũng có thể hữu ích: Thử nghiệm không mang lại kết quả chiến thắng có thể có nghĩa là biến thể quảng cáo mà bạn đang thử nghiệm không phải là một biến thể lớn. Bạn có thể thử nghiệm các loại thành phần khác hoặc thử nghiệm các biến thể quan trọng hơn trong thử nghiệm tiếp theo.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính