A/B-kokeilujen luominen Kysynnän kasvatus ‑kampanjoille

Kokeilujen avulla voit valmistella muutoksia Kysynnän kasvatus ‑kampanjoihin ja testata niitä. Voit mitata tuloksia ja selvittää, miten muutokset vaikuttavat kampanjaan, ennen kuin otat niitä käyttöön.

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten Kysynnän kasvatus ‑kokeilut toimivat. Kun olet valmis, voit luoda Kysynnän kasvatus ‑kampanjan.


Ennen kuin aloitat

 • Voit aloittaa kokeilun, jos sinulla on vähintään kaksi Kysynnän kasvatus ‑kampanjaa. Kummankin kampanjan tulee olla valmis mutta ei vielä käynnissä.
 • Valitse kampanjoita, jotka eroavat toisistaan vain yhden muuttujan osalta, niin kokeilun tuloksia on helpompi tulkita ja niiden pohjalta on helpompi tehdä johtopäätöksiä.
 • Kaikki kampanja-asetusten muutokset on tehtävä ennen kokeilun tallentamista.

Kysynnän kasvatus ‑kampanjoiden A/B-kokeilujen erityisominaisuudet

 • Kysynnän kasvatus ‑kokeilut näkyvät kaikissa inventaareissa, Discoverissa, Gmailissa ja YouTubessa.
 • Kysynnän kasvatus ‑kokeilujen avulla mainostajat voivat testata Kuva- ja Videokampanjoiden kaikkia muunnelmia.
 • Kokeiluissa voi testata ainoastaan mainosaineistoja ja yleisöjä. Emme tällä hetkellä suosittele testaamaan muita muuttujia, kuten hintatarjouksia tai budjettia.
 • Kokeilua varten mainostajien on suositeltavaa luoda uusia kampanjoita, joilla on sama alkamisaika. Kokeilut voivat perustua ainoastaan Kysynnän kasvatus ‑kampanjoihin.

Ohjeet

Kokeilun käyttöönotto

Huom. Alla olevat ohjeet koskevat Google Adsin uutta ulkoasua. Jos haluat käyttää aiempaa ulkoasua, klikkaa Ulkoasu-kuvaketta ja valitse Käytä aiempaa ulkoasua. Jos käytät Google Adsin aiempaa versiota, etsi haluamasi sivu Ominaisuuksien sijainnit ‑artikkelin avulla tai käyttämällä Google Adsin yläreunan navigaatiopaneelissa olevaa hakukenttää.
 1. Klikkaa Google Ads ‑tililtä Kampanjat-kuvaketta Kampanjat-kuvake.
 2. Klikkaa osiovalikosta avattavaa Kampanjat-valikkoa.
 3. Valitse Kokeilut.
 4. Klikkaa Kaikki kokeilut ‑taulukon yläreunassa olevaa pluspainiketta .
  • Voit myös mennä "Kysynnän kasvatus ‑kokeilut" ‑välilehdelle ja klikata pluspainiketta .
 5. Klikkaa Kysynnän kasvatus ‑kokeilu ja sitten Jatka.
  • (Valinnainen) Lisää kokeilulle nimi ja kuvaus. Nimi ei saa olla sama kuin jonkin kampanjasi tai toisen kokeilun nimi.
 6. Kokeilussa on oletuksena kaksi kokeiluryhmää, mutta voit tarvittaessa lisätä niitä enintään 10.
  • Nimeä kokeiluryhmät.
  • Lisää Liikenteen jako ‑kohtaan prosenttiosuus, jonka mukaan haluat jakaa kokeilun. Suosittelemme 50 %:n jakoa, jotta alkuperäistä kampanjaa ja kokeilua voidaan verrata mahdollisimman hyvin.
 7. Lisää kuhunkin kokeiluryhmään kampanjoita. Kampanja ei voi olla samaan aikaan monessa kokeiluryhmässä, mutta kokeiluryhmässä voi tarvittaessa olla useita kampanjoita.
 8. Valitse ensisijainen onnistumismittari, jonka mukaan haluat mitata kokeilun tuloksia.
  • Vaihtoehtoja ovat klikkausprosentti (CTR), konversioprosentti, hinta per konversio ja klikkauskohtainen hinta (CPC).
 9. Viimeistele kokeilun luominen klikkaamalla Tallenna. Nyt kokeilu on valmis alkamaan.

Kokeilun tulosten arviointi

Kun kokeilu on käynnissä, voit arvioida sen tuloksia ja verrata sitä alkuperäiseen kampanjaan. Halutessasi voit myös lopettaa kokeilun suunniteltua aiemmin. Kokeiluraportti sisältää kolme osaa:

 • Luottamustaso-valikko: Valitse luottamustaso, jonka mukaiset tulokset haluat nähdä. Tämä vaikuttaa sekä yläreunassa olevaan korttiin että raportointitaulukkoon. Käytä alhaisempaa tasoa, jos haluat saada tuloksia nopeammin. Jos taas valitset korkeamman tason, saat tuloksia hitaammin mutta ne ovat luotettavampia:
  • 70 % (oletus): Suuntaa antavat tulokset – vastaa vaikutuksen mittauksen alhaisinta luottamustasoa.
  • 80 %: Suuntaa antavat tulokset – nopeus ja luotettavuus tasapainossa.
  • 95 %: Luotettavat tulokset – käyttäjille, jotka haluavat varmuutta suuria päätöksiä varten.
 • Yläreunassa oleva kortti: Katso kokeilutulokset valitsemasi onnistumismittarin mukaan. Kortissa näkyy jokin seuraavista tiloista:
  • Dataa kerätään: Kokeilu tarvitse enemmän dataa tulosten laskemista varten. Tarvitset konversioihin liittyviä mittareita varten vähintään 100 datapistettä, ennen kuin voit nähdä tuloksia.
  • Samankaltaiset tulokset: Eri ryhmien välillä ei ole merkittävää eroa valitulla luottamustasolla. Voit odottaa vielä, jos haluat seurata, tuleeko erosta merkittävä useampien datapisteiden myötä.
  • Yksi ryhmä on muita parempi: Eri ryhmien välillä on merkittävä ero valitulla luottamustasolla.
 • Raportointitaulukko: Katso kattavammat tulokset. Taulukko sisältää sekä onnistumismittarin että kaikki muut saatavilla olevat mittarit. Sarakkeissa näkyy vertailu- ja kokeiluryhmä, niiden tuloksia koskevat tilat ja yleisiä tulosmittareita.

Kokeilun lopettaminen

Muista lopettaa kokeilu tulosten saamisen jälkeen, ennen kuin teet alkuperäiseen kampanjaan muutoksia. Voit lopettaa kokeilun menemällä Kokeilut-sivulle, viemällä hiiren kokeilun päälle ja klikkaamalla Lopeta kokeilu.

Jos et lopeta kokeilua, siihen sisältyvät keskeyttämättömät kampanjat voivat edelleen näkyä rajatulle liikenteelle, vaikka toiseen ryhmään kuuluvat kampanjat olisi keskeytetty.

Parhaat käytännöt

 • Konversioihin perustuvia hintatarjousstrategioita käytettäessä Kysynnän kasvatus ‑kokeiluissa on oltava vähintään 50 konversiota kokeiluryhmää kohti, jotta tulokset voidaan näyttää. Siksi suosittelemme käyttämään CPA-tavoitehintatarjouksia tai konversiomäärän maksimoivaa hintatarjousstrategiaa ja optimoimaan kokeilun yksinkertaisille konversioille (esim. ostoskoriin lisäämiset tai katselukerrat).
 • Luo kokeiluja kampanjoille, joissa on vain yksi eri muuttuja. Voit esimerkiksi tehdä mainosaineistokokeilun, jossa käytetään erilaisia mainosaineistoja, mutta muodoltaan samanlaiset mainosaineistot on kohdistettu samoihin yleisöihin. Mainosaineistomuuttuja on eri, mutta muodon ja yleisön muuttujat pysyvät samoina.
 • Reagoi tuloksiin: Jos tietty kokeiluryhmä on saanut tilastollisesti merkitseviä tuloksia, voit maksimoida niiden vaikutuksen keskeyttämällä muut kokeiluryhmät ja siirtämällä koko budjetin merkitsevämpiä tuloksia saaneelle kokeiluryhmälle.
 • Hyödynnä kertyneitä tietoja: Jos esimerkiksi huomaat, että videoelementtien räätälöinti eri yleisösegmenteille tuottaa parempia tuloksia kuin saman yleisen elementin kohdistaminen kaikille yleisöille, hyödynnä tätä tietoa tulevien videoelementtien kehittelyssä.
 • Myös tuloksettomista kokeiluista voi olla hyötyä: jos kokeilulla ei ole voittajaa, se saattaa tarkoittaa, että testaamasi mainosaineiston muutos ei ole olennainen. Tässä tapauksessa voit testata seuraavassa kokeilussa suurempaa muutosta tai muita sisältötyyppejä.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko