Buat kempen Penjana Permintaan

 

Tempoh pembelajaran dan semakan

Selepas anda membuat perubahan pada strategi bidaan anda, turun naik prestasi yang kecil mungkin wujud sambil Google Ads mengoptimumkan bidaan anda. Untuk menyatakan perkara ini, status strategi bidaan anda boleh dilabelkan sebagai "Pembelajaran". Anda boleh menuding pada status untuk melihat sebab strategi bidaan anda memiliki status “Pembelajaran”. Anda disyorkan agar membiarkan tempoh “Pembelajaran” selama dua minggu berlalu sebelum membuat perubahan pembidaan.

Sebagai peraturan am, tunggu hingga 50 penukaran sebelum membuat perubahan pada kempen anda.

Proses semakan dan kelulusan iklan anda mungkin memakan masa sekurang-kurangnya 24 jam.


Arahan

Nota: Arahan di bawah merupakan sebahagian daripada reka bentuk baharu untuk pengalaman pengguna Google Ads. Untuk menggunakan reka bentuk sebelumnya, klik ikon "Penampilan" dan pilih Gunakan reka bentuk sebelumnya. Jika anda masih menggunakan versi Google Ads yang sebelumnya, semak Peta rujukan pantas atau gunakan bar Carian pada bahagian atas panel navigasi Google Ads untuk menemukan halaman yang anda cari.

Langkah 1 daripada 6: Buat kempen baharu

Anda boleh membuat pendua, memadamkan dan membuat kempen baharu atau kumpulan iklan daripada menu navigasi sebelah kiri.

 1. Dalam akaun Google Ads anda, klik butang buat Create Button dan pilih Kempen daripada senarai.
 2. Tambahkan nama kempen.
 3. Jika anda menggunakan suapan produk untuk memaparkan produk anda dalam iklan anda, klik togol untuk “Siarkan kempen suapan produk”.
Nota: Jika anda memilih “Siarkan kempen suapan produk”, anda hanya akan dapat membuat iklan produk dalam kempen.

Buat kempen baharu


This image shows the campaign goal options when you create a Demand Gen campaign in Google Ads.

Langkah 2 daripada 6: Pilih matlamat pengiklanan

Apabila membuat kempen Penjana Permintaan dalam akaun Google Ads anda, anda akan memilih salah satu daripada matlamat pengiklanan ini: Jualan, Trafik Laman Web, Pertimbangan Produk dan Jenama atau Buat kempen tanpa panduan matlamat.

Nota: Matlamat yang anda pilih perlu sejajar dengan perkara yang mahu anda capai melalui kempen anda. Sebagai contoh, jika anda mahu menggalakkan pengguna melawat laman web anda, anda boleh memilih Trafik laman web.

Kemudian, anda akan memilih matlamat penukaran anda berdasarkan matlamat pengiklanan tersebut.


Langkah 3 daripada 6: Sediakan penyasaran peringkat kempen anda

Penyasaran peranti

Penyasaran peranti membolehkan anda menyasarkan iklan anda pengguna berdasarkan peranti yang digunakan oleh mereka. Ketahui lebih lanjut Perihal penyasaran peranti.

Untuk kempen Penjana Permintaan, penyasaran peranti boleh ditetapkan pada peringkat kempen.

Dalam bahagian “Peranti”, anda boleh memilih untuk memaparkan iklan anda pada semua peranti yang layak atau menetapkan penyasaran khusus untuk peranti. Pemaparan iklan pada semua peranti boleh membantu anda meluaskan jangkauan anda. Jika anda mahu memfokuskan jangkauan anda pada peranti tertentu, anda boleh memilih untuk menyasarkan komputer, telefon mudah alih, tablet atau skrin TV.

Jika anda memilih telefon mudah alih dan tablet, dalam bahagian “Penyasaran lanjutan untuk telefon mudah alih dan tablet”, anda boleh memilih semua atau sistem pengendalian tertentu, model peranti dan rangkaian untuk disasarkan.

Penyasaran bahasa dan lokasi

Untuk memastikan iklan anda menjangkau pelanggan yang anda mahukan, anda boleh memasukkan bahasa yang dituturkan oleh pelanggan anda dan lokasi yang mahu disasarkan. Ketahui lebih lanjut tentang penyasaran lokasi dan bahasa.

Secara lalai, penyasaran ditetapkan pada peringkat kumpulan iklan untuk mengoptimumkan prestasi iklan anda dengan lebih baik. Bahasa akan ditetapkan secara lalai kepada “Semua bahasa” dan lokasi ditetapkan kepada “Semua lokasi”. Penukaran penyasaran kepada peringkat kempen hanya disyorkan jika anda perlu menyasarkan radius di sekitar lokasi tertentu.

Ikut langkah di bawah untuk mendayakan bahasa peringkat kempen dan penyasaran lokasi:

 1. Navigasi kepada bahagian bawah halaman dan cari bahagian “Lokasi dan Bahasa”.
 2. Togol suis "Dayakan penyasaran lokasi dan bahasa peringkat kempen". Tindakan ini akan membolehkan anda menetapkan lokasi pada peringkat kempen.
 3. Pilih Carian terperinci untuk membuka antara muka peta. Pada halaman ini, anda juga akan dapat membuat penyasaran mengikut radius lokasi pilihan anda.
Nota: Anda tidak akan dapat menukar kembali penyasaran bahasa dan lokasi kepada peringkat kumpulan iklan selepas menerbitkan kempen. Bahasa dan lokasi hanya boleh ditakrifkan pada peringkat kempen atau peringkat kumpulan iklan.

This animation shows the campaign setup options when creating a Demand Gen campaign in Google Ads.

Langkah 4 daripada 6: Sediakan pembidaan dan belanjawan

Belanjawan anda mempengaruhi kekerapan iklan anda dipaparkan dan sejauh mana iklan tersebut menonjol.

Pembidaan anda menentukan cara belanjawan anda dibelanjakan. Ketahui lebih lanjut tentang belanjawan kempen dan pembidaan.

 1. Pilih strategi bidaan anda. Strategi bidaan anda ialah cara anda mengoptimumkan bidaan untuk memenuhi matlamat pengiklanan anda. Anda boleh memilih antara:
 2. Masukkan belanjawan kempen anda. Anda boleh memilih belanjawan harian atau jumlah purata yang mahu anda belanjakan setiap hari, yang kami syorkan 15x lebih banyak daripada jangkaan CPA purata harian anda.
 3. Tetapkan tarikh mula dan tarikh tamat untuk kempen anda. Tarikh ini diperlukan jika anda menggunakan jumlah belanjawan kempen.
Nota:Jika kempen anda membelanjakan belanjawan sepenuhnya, sama ada dengan mencapai had harian untuk belanjawan harian atau purata belanjawan harian untuk jumlah belanjawan kempen, pertimbangkan untuk meningkatkan belanjawan anda untuk mengukur kejayaan anda. Jika tidak, laraskan penyasaran, pembidaan dan iklan anda untuk menyemak sama ada prestasi kempen anda bertambah baik atau tidak.

Langkah 5 daripada 6: Kemaskinian kumpulan iklan: Jangkau pengguna yang mencari jenama atau perniagaan anda

Melalui penyasaran khalayak, anda boleh menjangkau khalayak baharu dan berkaitan yang berkemungkinan membuat penukaran, orang di lokasi tertentu, orang yang bertutur bahasa tertentu, orang yang mempunyai minat tertentu dan orang yang serupa dengan pelanggan produk atau perkhidmatan anda. Anda juga boleh menentukan lokasi dan bahasa anda pada peringkat kumpulan iklan jika anda belum berbuat demikian pada peringkat kempen.

 1. Pilih khalayak sedia ada dengan mencari sebarang segmen tersuai sedia ada, segmen data anda, segmen serupa atau memilih minat atau maklumat demografi terperinci yang tertentu. Anda juga boleh membuat khalayak baharu dalam pembina khalayak peringkat kumpulan iklan.

This animation shows the audience setup options when creating a Demand Gen campaign in Google Ads.

 1. Simpan atau nyahpilih penyasaran dioptimumkan. Anda disyorkan agar menggunakan penyasaran dioptimumkan untuk prestasi kempen yang optimum.
  • Nota: Apabila penyasaran dioptimumkan didayakan, pengembangan demografi akan turut terkesan. Hal ini bermakna penyasaran dioptimumkan boleh menyasarkan selain isyarat demografi anda yang dipilih, seperti umur, jantina, pendapatan isi rumah dan status ibu bapa, untuk mendorong prestasi kempen yang ditingkatkan. Pengiklan dengan kandungan sensitif akan masih mematuhi sekatan umur.
 2. Kecualikan khalayak tertentu, seperti segmen data anda atau segmen serupa, berdasarkan strategi khalayak anda.

This animation shows the lookalike segment setup options when creating a Demand Gen campaign in Google Ads.

 1. Buat pilihan demografi untuk memfokus pada segmen demografi yang tertentu sahaja.

Langkah 6 daripada 6: Buat iklan anda

Anda akan membuat iklan anda pada peringkat kumpulan iklan. Oleh hal yang demikian, untuk membuat iklan baharu, pilihIklan baharu dalam menu lungsur dalam bahagian kumpulan iklan dikehendaki untuk membuat iklan.

 1. Anda boleh memilih iklan yang berikut:
  • Iklan video: Iklan dengan satu video

This image shows the ad creation options when creating a video ad in your Google Ads Demand Gen campaign.

Buat iklan video menggunakan Pembina Video

Untuk membuat video baharu menggunakan Pembina Video kami dalam Pemilih Media, ikut langkah ini:

 1. Semasa membuat iklan, klik + Video pada kad “Video”.
 2. Pada tetingkap “Pilih video YouTube untuk digunakan dalam iklan anda”, klik butang Buat.
 3. Daripada pelbagai templat yang tersedia, pilih templat yang paling sesuai dan klik Gunakan templat.
 4. Buat aset untuk setiap latar video anda. Masukkan teks yang dimahukan dalam bar teks dan klik Seterusnya.
 5. Klik +Imej dan pilih imej untuk latar tersebut.
 6. Pangkas imej seperti yang dikehendaki dan klik Pilih.
 7. Klik Simpan.
 8. Untuk menambahkan lebih banyak latar pada video, klik Seterusnya dan ulangi langkah 4-7.
 9. Daripada panel “Tetapan video” di sebelah kanan, laraskan tetapan seperti yang dikehendaki. Ketahui lebih lanjut tentang Pelarasan tetapan Video.
 10. Klik Teruskan untuk memuat naik.
 11. Masukkan nama video dalam bar teks “Nama video”.
 12. Pilih saluran yang mahu anda muat naik video anda:
  • Saluran storan iklan video anda yang dibuat oleh YouTube
  • Saluran anda sendiri
 13. Klik Pratonton video berkualiti tinggi daripada kotak pengumuman untuk mempratonton versi video anda yang berkualiti tinggi.
 14. Klik Muat naik video.
 15. Daripada “Pustaka aset”, pilih video dan klik Simpan.
 16. Teruskan membuat iklan anda.

Pelarasan tetapan Video

Klik butang < untuk mengembangkan panel “Tetapan video”. Laraskan tetapan agar sesuai dengan keperluan video anda.

 • Warna: Pilih warna yang mahu anda paparkan dalam latar video tersebut.
 • Fon: Pilih keluarga fon dan ketebalan fon untuk teks latar anda.
 • Muzik: Pilih daripada senarai muzik yang tersedia untuk dimainkan pada latar video anda.
 • Alih suara: Laraskan tetapan mesej alih suara bagi membuat alih suara untuk video anda. Ketahui lebih lanjut tentang penambahan alih suara pada video anda.
 • Iklan imej: Iklan dengan satu imej

This image shows the ad creation options when creating a single image ad in your Google Ads Demand Gen campaign.

 • Iklan karusel: Iklan dengan berbilang imej dalam karusel

This image shows the ad creation options when creating a carousel image ad in your Google Ads Demand Gen campaign.

 1. Masukkan nama iklan.
 2. Pilih atau tambahkan aset media. Ketahui lebih lanjut tentang Spesifikasi aset iklan kempen Penjana Permintaan.
 3. Tambahkan hingga 5 logo.
 4. Sertakan aset teks anda. Ketahui lebih lanjut tentang Spesifikasi aset iklan kempen Penjana Permintaan.
 5. Gunakan peraturan Kekuatan Iklan untuk penyediaan iklan yang berkesan.

Pautan berkaitan

Adakah perkara ini membantu?

Bagaimanakah dapat kami meningkatkannya?
Cari
Kosongkan carian
Tutup carian
Apl Google
Menu utama
3549662595031006540
true
Cari di Pusat Bantuan
true
true
true