[Migrácia na GA4] Osvedčené postupy na zmiernenie kolísania výkonnosti v dôsledku zmien v nastaveniach kľúčových udalostí

Služba Google Analytics 4 (GA4) nahradila službu Universal Analytics (UA) Od 1. júla 2023 prestali vlastníctva v štandardnej službe Universal Analytics spracúvať údaje. (Vlastníctva v službe Universal Analytics 360 s aktuálnou objednávkou získajú jednorazové predĺženie spracúvania, ktoré sa skončí 1. júla 2024.) Je nevyhnutné, aby ste svoje vlastníctvo v službe Universal Analytics migrovali do služby Google Analytics 4. Ako prejsť na Google Analytics 4

V rámci jedného z posledných krokov migrácie z vlastníctiev v službe Universal Analytics na vlastníctva v službe Google Analytics 4 budete musieť nahradiť konverzné akcie v službe Universal Analytics kľúčovými udalosťami v službe Google Analytics 4. Ďalšie informácie o manuálnom prechode na kľúčové udalosti v službe Google Analytics 4

Môžete zaznamenať nezrovnalosti v metrikách kľúčových udalostí, pretože služby Universal Analytics a Google Analytics 4 merajú kľúčové udalosti odlišne. Prečítajte si viac o tom, ako zvýšiť spoľahlivosť údajov o kľúčových udalostiach v službe GA4. Zmena vlastníctiev môže spôsobiť krátkodobé kolísanie vo výkonnosti a výdavkoch kampaní, pretože modely ponúk Googlu sa musia prispôsobiť novým kľúčovým udalostiam.

V tomto článku vám vysvetlíme niektoré z týchto kolísaní výkonnosti a prejdeme si spôsoby, ako ich zmierniť. Môžete si prečítať viac aj o možných príčinách rozdielov počtu kľúčových udalostí v službách GA4 a UA a o riešení nezrovnalostí v rámci kľúčových udalostí.

Prečo môžete zaznamenať kolísanie výkonnosti

Po migrácii by ste mali očakávať kolísanie počas niekoľkých cyklov kľúčových udalostí, kým sa vaša stratégia ponúk prispôsobí novým konverzným akciám (najmä ak má nová konverzná udalosť iný objem kľúčových udalostí alebo profil oneskorenia kľúčovej udalosti).

Kolísania výkonnosti v službe Google Ads si môžete všimnúť v nasledujúcich prípadoch:

  • vaše kampane sú optimalizované pre rôzne objemy konverzií,
  • nedávno ste zmenili nastavenia účtu,
  • informácie o ponukách ste nastavili bez zohľadnenia svojich historických údajov (okrem iných dôvodov),
  • prešli ste z jedného cieľa konverzie na iný (napríklad z rezervácie na nákupy).

Ako zmierniť kolísanie výkonnosti

Na zmiernenie kolísania môžete vykonať tieto úpravy stratégií počas prechodu na nové kľúčové udalosti.

Upravte svoje rozpočty

Reklamný rozpočet by ste mali upraviť v prípadoch, keď sú vaše pridelené výdavky obmedzené (nižšie ako skutočné priemerné denné výdavky).

Ak neviete, ako určiť cieľové výdavky, prečítajte si tieto pokyny:

  • Rozpočty by nemali byť vyššie ako priemerná denná suma, ktorú chcete minúť (bez ohľadu na cenu za akciu alebo návratnosť výdavkov na reklamu). Je to dôležité, pretože výdavky môžu byť až dvojnásobne vyššie, než je váš denný rozpočet.
  • Ak nechcete míňať až dvojnásobok sumy denného rozpočtu, znížte rozpočet tak, aby zodpovedal sume priemerných denných výdavkov za posledných sedem dní z obdobia pred migráciou kľúčových udalostí navýšenej o 30 %.
Po migrácii kampaní s inteligentnými ponukami je v poriadku, ak je rozpočet dočasne obmedzený, pretože ho po prechodnom období môžete zvýšiť.

Upravte svoje zacielenia

Okrem rozpočtu môžete upraviť aj zacielenie reklamy, aby zodpovedalo novým nastaveniam kľúčových udalostí. Ak chcete zistiť, ktoré zacielenia sú najvhodnejšie pre vaše ciele, sledujte výkonnosť a postupne upravujte zacielenia. Postupné úpravy zacielení umožňujú plynulý prechod z jedného zacielenia na druhé pri súčasnom strácaní starých údajov o kľúčových udalostiach.

Vo všeobecnosti by ste mali zacielenia upraviť tak, aby boli v súlade s akýmkoľvek nárastom alebo poklesom objemu kľúčových udalostí. Po úprave zacielení pokračujte v hodnotení výkonnosti aj po dokončení úvodnej fázy optimalizácie. Potom zacielenia znova upravte tak, aby boli v súlade s vašimi obchodnými cieľmi.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka