[Migrácia na GA4] Manuálny prechod na konverzie v službe Google Analytics 4

Služba Google Analytics 4 (GA4) nahradila službu Universal Analytics (UA) Od 1. júla 2023 prestali vlastníctva v štandardnej službe Universal Analytics spracúvať údaje. (Vlastníctva v službe Universal Analytics 360 s aktuálnou objednávkou získajú jednorazové predĺženie spracúvania, ktoré sa skončí 1. júla 2024.) Je nevyhnutné, aby ste svoje vlastníctvo v službe Universal Analytics migrovali do služby Google Analytics 4. Ako prejsť na Google Analytics 4

Služba Google Analytics 4 nahradila službu Universal Analytics Dňa 1. júla 2023 prestali všetky štandardné vlastníctva v službe Universal Analytics spracúvať údaje. Vlastníctva v službe Universal Analytics 360 s aktuálnou objednávkou získajú jednorazové predĺženie spracúvania, ktoré sa skončí 1. júla 2024. Ak momentálne ponúkate ceny za konverzie zo služby Universal Analytics importované do služby Google Ads, je dôležité, aby ste prešli na používanie služby Google Analytics 4, ak chcete:

 • pokračovať v zaznamenávaní konverzných udalostí a ich používaní v službe Google Ads na optimalizáciu ponúk,
 • zistiť zmeny v službe Google Ads,
 • povoliť presnejšie reportovanie konverzných akcií.

Google Ads vám odporučí nové nastavenia optimalizácie akcií, ktoré vám pomôžu uprednostniť konverzné akcie zo služby Google Analytics 4. V tomto článku sa dozviete, ako previesť optimalizáciu ponúk za konverzie na Google Analytics 4 a ako fungujú odporúčania. Ako prejsť na Google Analytics 4

Ak chcete, aby sa zobrazovali titulky vo vašom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videa vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube, potom vyberte Titulky a napokon požadovaný jazyk.


Ako to funguje

Na stránke súhrnu konverzií môžete vykonávať aktualizácie vy alebo vám Google Ads automaticky poskytne odporúčania na aktualizáciu na nové nastavenia optimalizácie konverzných akcií. Toto odporúčanie (alebo výzva na aktualizáciu na nové nastavenia optimalizácie konverzných akcií) sa zobrazí, ak:

 • importujete konverzie zo služieb Universal Analytics aj Google Analytics 4 do účtu Google Ads, pričom musíte zahrnúť všetky stĺpce Konverzie (podľa času konv.) a Hodnota konverzie (podľa času konv.);
 • ste importovali konverzie zo služby Google Analytics 4 za 15 dní.

Ak chcete previesť konverzie s možnosťou ponúk do služby Google Analytics 4, v nastaveniach optimalizácie akcií (na základe vašich aktuálnych konverzných akcií) vykonajte nasledujúce aktualizácie:

 • Použite nové odporúčania optimalizácie konverzných akcií poskytnuté v službe Google Ads. Po vykonaní tohto kroku nemusíte podniknúť žiadne ďalšie kroky.
 • Manuálne aktualizujte nastavenia optimalizácie akcií pre aktuálne akcie v službách Universal Analytics a Google Analytics 4.
Poznámka: Optimalizáciu akcií odporúčame nastaviť pre všetky konverzné akcie v službe Universal Analytics na sekundárne a všetky akcie v službe Google Analytics 4 na primárne.

Predpokladané zmeny historických údajov na základe nových nastavení optimalizácie akcií

Po prechode na Google Analytics 4 môžete zaznamenať dočasné zmeny výkonnosti, kým sa Google Ads optimalizuje. Zvyčajne ide o jeden až dva konverzné cykly, čo je čas, ktorý uplynie, kým kliknutie povedie ku konverzii. Ak importujete konverzie do služby Google Ads, konverzné cykly budú zahŕňať aj čas, za ktorý sa konverzie zaznamenajú v účte. Ak sa chcete vyhnúť riziku dvojitého započítania konverzií, nastavte optimalizáciu akcií na možnosť Sekundárne pre všetky konverzie importované zo služby Universal Analytics.

Pred uložením nových nastavení optimalizácie akcií budete môcť skontrolovať predpokladané zmeny v metrikách konverzií. Google Ads poskytuje percento konverzií a percento hodnoty konverzií, ktoré vám pomôžu pochopiť potenciálny vplyv prechodu na Google Analytics 4. Tieto čísla nie sú založené iba na primárnom a sekundárnom nastavení, ale aj na informáciách zhromaždených z 15-dňového obdobia sledovania. Ďalšie informácie o výpočte optimalizácie konverzných akcií


Skôr než začnete

Než zmeníte konverzné akcie na nové odporúčané nastavenia optimalizácie akcií, vykonajte nasledujúce kroky:

Podľa pokynov nižšie importujte svoje konverzie zo služby Google Analytics 4 do účtu Google Ads.

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.
Import konverzií zo služby Analytics
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Ciele Goals Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Konverzie.
 3. Kliknite na Súhrn.
 4. Kliknite na položku + Nová konverzná akcia.
 5. V sekcii Začnite sledovať konverzie kliknite na Importovať.
 6. V sekcii „Vyberte, čo chcete importovať“ vyberte možnosť „Vlastníctva v službe Google Analytics 4“.
 7. V rozbaľovacej ponuke vyberte Aplikácia (Firebase) alebo Web.
 8. Kliknite na Pokračovať.
 9. Vyberte každú konverznú udalosť, ktorú chcete importovať, a potom kliknite na Importovať a pokračovať.
 10. Kliknite na Hotovo.

Ďalšie informácie o importe konverzií zo služby Analytics do služby Google Ads


Pokyny

Odporúčanie na prechod na konverzie zo služby Google Analytics 4 sa zobrazí navrchu stránky Súhrn konverzií alebo na stránke Odporúčania. Postupujte podľa krokov uvedených nižšie, aby ste sa uistili, že máte dostatok historických údajov.

Na stránke súhrnu konverzií
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Ciele Goals Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Konverzie.
 3. Kliknite na Súhrn.
 4. Prejdite do sekcie „Podniknite kroky na zlepšenie merania konverzií“.
 5. V upozornení „Prejdite na konverzie v službe Google Analytics 4“ kliknite na Začíname.
 6. Pozrite si nasledujúce predpokladané zmeny na základe nových nastavení optimalizácie akcií na všetkých kartách cieľa konverzie.
  • Stĺpec Nové nastavenie: skontrolujte, či bolo nastavenie optimalizácie konverzných akcií aktualizované na Primárne alebo Sekundárne.
  • Konverzie: percentuálne vyjadrenie konverzií je založené na historických údajoch za posledných 15 dní. Je dôležité uvedomiť si, že toto percento zahŕňa zmeny vykonané aj v ostatných nastaveniach kampane.
  • Hodnota konverzie: percentuálne vyjadrenie hodnoty konverzie je založené na historických údajoch za posledných 15 dní. Je dôležité uvedomiť si, že toto percento zahŕňa zmeny vykonané aj v ostatných nastaveniach kampane.

Poznámka: Môžete zaznamenať nezrovnalosti v metrikách konverzií, pretože služby Universal Analytics a Google Analytics 4 merajú konverzné udalosti odlišne. Ďalšie informácie o porovnaní metrík

 1. Kliknite na Uložiť. Vaše nové nastavenia optimalizácie akcií sú uložené.
Na stránke odporúčaní
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Kampane Campaigns Icon.
 2. Kliknite na Odporúčania.
 3. Na karte Prejdite na konverzie v službe Google Analytics 4 kliknite na Zobraziť odporúčanie.
 4. Pozrite si nasledujúce predpokladané zmeny na základe nových nastavení optimalizácie akcií na všetkých kartách cieľa konverzie.
  • Stĺpec Nové nastavenie: skontrolujte, či bolo nastavenie optimalizácie konverzných akcií aktualizované na Primárne alebo Sekundárne.
  • Konverzie: percentuálne vyjadrenie konverzií je založené na historických údajoch za posledných 15 dní. Je dôležité uvedomiť si, že toto percento zahŕňa zmeny vykonané aj v ostatných nastaveniach kampane.
  • Hodnota konverzie: percentuálne vyjadrenie hodnoty konverzie je založené na historických údajoch za posledných 15 dní. Je dôležité uvedomiť si, že toto percento zahŕňa zmeny vykonané aj v ostatných nastaveniach kampane.

Poznámka: Môžete zaznamenať nezrovnalosti v metrikách konverzií, pretože služby Universal Analytics a Google Analytics 4 merajú konverzné udalosti odlišne. Ďalšie informácie o porovnaní metrík

 1. Kliknite na Uložiť. Vaše nové nastavenia optimalizácie akcií sú uložené.
Tip: Ak ste vytvorili vlastné ciele, musíte ich aktualizovať manuálne:
 1. V súhrne konverzií kliknite na Upraviť cieľ konverzie.
 2. Pre akcie, pre ktoré chcete vytvárať ponuky, keď je tento cieľ vybraný, vyberte možnosť Primárne.
 3. V sekcii Zdroj konverzie zrušte výber konverzií v službe Universal Analytics a vyberte konverzie v službe Google Analytics 4.

Sledujte kampaň

Keďže ste už konverzie aktualizovali, existuje niekoľko akcií, ktoré vám pomôžu s prechodom na nové konverzie.

Poznámka: Aktualizácia nastavení optimalizácie akcií mení objem a hodnotu konverzií. Počas optimalizácie systému preto môžete v priebehu jedného až dvoch konverzných cyklov zaznamenať kolísanie výkonnosti. Konverzný cyklus predstavuje čas, ktorý uplynie, kým kliknutie povedie ku konverzii. Keďže importujete konverzie do služby Google Ads, konverzné cykly budú zahŕňať aj čas, za ktorý sa konverzie zaznamenajú v účte.

Zmiernenie kolísania výkonnosti

Kolísanie výkonnosti v službe Google Ads môžete zaznamenať v prípadoch, keď sa vaše kampane optimalizujú pre rôzne objemy konverzií, prípadne ste nedávno zmenili nastavenia účtu alebo nastavili informácie o ponukách bez zohľadnenia historických údajov. Môžu k tomu však prispievať aj ďalšie dôvody.

Ak chcete toto kolísanie zmierniť, môžete podľa potreby upraviť rozpočet a zacielenia. Ďalšie informácie o zmierňovaní kolísania výkonnosti a zmien v kampaniach Google Ads


Otázky týkajúce sa optimalizácie konverzných akcií

Ako sa vypočítavajú predpokladané konverzie?
Google Ads zobrazuje dve percentuálne vyjadrenia predpokladaných zmien na základe vašich nových nastavení optimalizácie akcií. Hodnota Konverzie je založená na rozdiele percentuálnych hodnôt v stĺpci Všetky konv. medzi službami Universal Analytics a Google Analytics za posledných 15 dní. Hodnota konverzie vychádza z rozdielu percentuálnych hodnôt v stĺpci Hodnota všetkých konv. medzi službami Universal Analytics a Google Analytics za posledných 15 dní. Ďalšie informácie o údajoch zo sledovania konverzií v službe Google Ads
Ako Google zabraňuje dvojitému započítavaniu konverzií?
Google nemôže zaručiť, že vaše konverzie nebudú započítané dvakrát. Riziko však môžete eliminovať tak, že pre všetky konverzie importované zo služby Universal Analytics vyberiete v nastavení optimalizácie akcií možnosť Sekundárne.
Prečo sa líšia metriky konverzií pre rovnakú akciu používateľa v službách Universal Analytics a Google Analytics 4?
Môžete zaznamenať nezrovnalosti v metrikách konverzií, pretože služby Universal Analytics a Google Analytics 4 merajú konverzné udalosti odlišne. Nezabúdajte, že Universal Analytics meria päť typov cieľov a započíta len jednu konverziu na reláciu pre každý cieľ, zatiaľ čo Google Analytics 4 meria iba konverzné udalosti a započíta každú inštanciu konverznej udalosti. Ďalšie informácie o porovnaní meraní v službách Universal Analytics a Google Analytics 4
Aké je odporúčanie Googlu pre konverzie zo služby Universal Analytics použité vo vlastných cieľoch?
Ak chcete aktualizovať konverzie vo vlastných cieľoch, manuálne aktualizujte každý vlastný cieľ a nahraďte konverzie v službe Universal Analytics konverziami v službe Google Analytics 4.
Prečo mi chýbajú konverzie zo služby Google Analytics 4?

Konverzie zo služby Google Analytics 4 vám môžu chýbať v týchto prípadoch:

 • Vo vlastníctve v službe Google Analytics 4 ste nenakonfigurovali alebo nenastavili správne požadovanú konverziu.
 • Vlastníctva v službe Google Analytics 4 ste neprepojili s účtom Google Ads. Nebudete môcť importovať konverzie zo služby Google Analytics 4.
 • Vlastníctva v službe Google Analytics 4 ste neimportovali správne do účtu Google Ads.
Budete musieť vykonať potrebné aktualizácie v účte Google Analytics. Ďalšie informácie o konverziách
Prečo Google Ads zobrazuje viacero konverzií v službe Google Analytics 4 namapovaných k službe Universal Analytics?
Ak importujete zo služby Universal Analytics viacero konverzií, každú konverziu bude potrebné nahradiť ekvivalentnou konverznou akciou v službe Google Analytics 4. Nástroj odporúčaní Googlu zobrazuje v tejto situácii viacero konverzií, aby vám pomohol previesť každú z nich.
Môžem odmietnuť odporúčanie Googlu na prechod na Google Analytics 4?
Ak chcete odmietnuť odporúčanie v službe Google Ads na prechod na službu Google Analytics 4, môžete kliknúť na Skryť. Po uplynutí stanoveného času sa odporúčanie znova zobrazí. Hoci toto odporúčanie môžete odmietnuť, Google vám odporúča včas uskutočniť prechod, aby ste mali istotu, že zhromaždíte dostatok historických údajov a predídete tým poklesu počtu konverzií a výkonnosti kampaní. Ako použiť alebo odmietnuť odporúčania
Čo sa stane, ak u mňa ešte nedošlo k prechodu?
Vaše údaje o konverziách v službe Universal Analytics sa prestanú zaznamenávať v službe Google Ads. Ak nemigrujete na Google Analytics 4 a nenahradíte v službe Google Ads službu Universal Analytics službou Google Analytics 4, môžete zaznamenať pokles počtu konverzií a negatívne ovplyvnenie výkonnosti kampaní. Ako prejsť na Google Analytics 4
Ako prechod na Google Analytics 4 ovplyvní používateľov účtu správcu a klientskeho účtu Google Ads?
Keď používatelia účtu správcu Google Ads prejdú na Google Analytics 4, používatelia klientskeho účtu uvidia aktualizované údaje na základe nastavení konverzných akcií odporúčaných službou Google Ads. Používatelia klientskych účtov nebudú musieť v službe Google Ads aktualizovať žiadne informácie. Ďalšie informácie o sledovaní konverzií naprieč účtami.
Ako sa v mojej histórii zmien zobrazí prechod na Google Analytics 4?
Konverzie v službe Google Analytics 4 si budete môcť pozrieť v nástroji História zmien.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka