Εισαγωγή στη διαχείριση της συναίνεσης χρήστη

Σε ποιους απευθύνεται αυτο το άρθρο Σε οποιονδήποτε αποστέλλει δεδομένα στην Google και συλλέγει και διαχειρίζεται τη συναίνεση χρήστη. 

Μάθετε γιατί και πώς μπορεί να χρειαστεί να διαχειριστείτε τη συναίνεση χρήστη για το Google Analytics, το Google Ads ή το Ads Data Hub.

Γιατί να διαχειριστείτε τη συναίνεση χρήστη

Οι καταναλωτές αναμένουν όλο και περισσότερο να ελέγχουν τα δεδομένα που κοινοποιούν για τους ίδιους. Η Google σας παρέχει εργαλεία, προκειμένου να σέβεστε τις επιλογές των χρηστών σας. Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν το Google Analytics ή το Google Ads συλλέγουν και αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστοτόπου και των χρηστών της εφαρμογής. Επίσης, με την Google μπορείτε να ανεβάζετε δεδομένα από άλλες πηγές στο Google Ads, για παράδειγμα, ανεβάζοντας δεδομένα πωλήσεων καταστήματος.

Σε πολλές χώρες και περιοχές, υπάρχουν νόμοι που απαιτούν από τους διαφημιζομένους να λαμβάνουν τη συναίνεση των χρηστών για την αποθήκευση και την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με αυτούς. Αυτοί οι νόμοι διαφέρουν ανάλογα με τη δικαιοδοσία και αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Αποτελεί δική σας ευθύνη, ως διαφημιζόμενος, να κατανοείτε τους νόμους που σας επηρεάζουν και να εφαρμόζετε λύσεις διαχείρισης της συναίνεσης για τυχόν δεδομένα που κοινοποιείτε στην Google.

Οι ιστότοποι χρησιμοποιούν cookie για την αποθήκευση πληροφοριών, ενώ οι εφαρμογές χρησιμοποιούν αναγνωριστικά εφαρμογής αντί για cookie. Ωστόσο, πολλοί αναφέρονται σε όλες τις αποθηκευμένες πληροφορίες ως cookie. Επομένως, ενδέχεται να δείτε τον σύντομο όρο συναίνεση για cookie να χρησιμοποιείται αναφορικά με τη λήψη της συναίνεσης χρήστη τόσο για ιστοτόπους όσο και για εφαρμογές. Παρομοίως, ο όρος cookie banner χρησιμοποιείται συχνά για την αναφορά σε όλες τις λύσεις διαχείρισης συναίνεσης.

Τρόπος διαχείρισης της συναίνεσης

Για τη διαχείριση της συναίνεσης χρήστη απαιτούνται τα εξής:

 1. Λάβετε την επιλογή συναίνεσης του χρήστη για παραχώρηση ή απόρριψη της συναίνεσης για αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά του. Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη της συναίνεσης των χρηστών στον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας ή σε τυχόν δεδομένα που ανεβάζετε στην Google.
  Για ιστοτόπους και εφαρμογές, μπορείτε να υλοποιήσετε ένα banner συναίνεσης ή άλλη προσαρμοσμένη λύση συναίνεσης ή να χρησιμοποιήσετε μια Πλατφόρμα διαχείρισης της συναίνεσης (CMP). Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση του banner συναίνεσης με Πλατφόρμα διαχείρισης της συναίνεσης (CMP) ή με ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS).
  Για μεταφορτώσεις δεδομένων στην Google, επικοινωνήστε με το νομικό σας τμήμα για μια λύση διαχείρισης συναίνεσης που ταιριάζει στις επιχειρηματικές ανάγκες σας.
 2. Γνωστοποιήστε την επιλογή συναίνεσης ή την κατάσταση συναίνεσης του χρήστη στην Google. Πολλές Πλατφόρμες διαχείρισης της συναίνεσης (CMP) διαχειρίζονται την αποστολή της κατάστασης συναίνεσης στην Google. Αν υλοποιήσετε μια προσαρμοσμένη λύση συναίνεσης, πρέπει να υλοποιήσετε μια μέθοδο για την αποστολή της κατάστασης συναίνεσης στην Google. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλέξτε ένα πλαίσιο για τη διαχείριση της συναίνεσης.
 3. Βεβαιωθείτε ότι οι ετικέτες Google και οι ετικέτες τρίτου μέρους συμπεριφέρονται σύμφωνα με την επιλογή συναίνεσης του χρήστη.

Επιλέξτε ένα πλαίσιο για τη διαχείριση συναίνεσης

Για την κοινοποίηση της συναίνεσης χρηστών από ιστοτόπους και εφαρμογές, η λύση συναίνεσης που χρησιμοποιείτε πρέπει να χρησιμοποιεί ένα πλαίσιο συναίνεσης για την αποστολή δεδομένων συναίνεσης στην Google. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ της λειτουργίας συναίνεσης της Google και του Πλαισίου διαφάνειας και συναίνεσης του IAB.

Αν ανεβάσετε δεδομένα στην Google, για παράδειγμα, δεδομένα πωλήσεων καταστήματος, βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει χαρακτηριστικά ταυτοποίησης συναίνεσης, προκειμένου να συνεχίσετε να αξιοποιείτε λειτουργίες εξατομίκευσης διαφημίσεων, όπως την Αντιστοιχία πελατών με τα δεδομένα πωλήσεων καταστήματος. Μάθετε πώς μπορείτε να στείλετε συναίνεση για μεταφορτωμένα δεδομένα.

Λειτουργία συναίνεσης

Με τη λειτουργία συναίνεσης, μπορείτε να γνωστοποιείτε στην Google την κατάσταση συναίνεσης των χρηστών για cookie ή αναγνωριστικά εφαρμογής. Οι ετικέτες προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους και σέβονται τις επιλογές των χρηστών.

Οι ετικέτες με ελέγχους συναίνεσης προσαρμόζουν τη συμπεριφορά αποθήκευσης των cookie. Αν ένας χρήστης απορρίψει τη συναίνεση, οι ετικέτες δεν αποθηκεύουν πλέον cookie, αλλά αποστέλλουν ping στον διακομιστή της Google, όπως περιγράφεται στην ενότητα Συμπεριφορά λειτουργίας συναίνεσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν χάνονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες που αρνούνται τη συναίνεση. Τα ping επιτρέπουν στις ιδιοκτησίες Google Analytics 4 να δημιουργούν μοντέλα δεδομένων, όπως περιγράφεται στις ενότητες Σχετικά με τα βασικά συμβάντα και Συμπεριφορικό μοντέλο για τη λειτουργία συναίνεσης.

Πλαίσιο διαφάνειας και συναίνεσης (TCF) του IAB Europe

Το Πλαίσιο διαφάνειας και συναίνεσης (TCF) του IAB Europe είναι ένας εναλλακτικός τρόπος λήψης και παρακολούθησης της κατάστασης συναίνεσης. Αν η προσαρμοσμένη υλοποίηση ή η CMP χρησιμοποιεί το TCF για τη λήψη συναίνεσης, μεταβιβάζει την κατάσταση συναίνεσης στην Google ως ειδική συμβολοσειρά TCF. Η ετικέτα Google ή ο Διαχειριστής ετικετών μπορεί να διαβάσει αυτήν τη συμβολοσειρά και να ορίσει τη συμπεριφορά μέτρησης για τις ετικέτες με ελέγχους συναίνεσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Υλοποίηση του Πλαισίου διαφάνειας και συναίνεσης. Για όσους δεν έχουν εγγραφεί ακόμα στην Παγκόσμια λίστα προμηθευτών (GVL) του IAB Europe, η Google παρέχει τη Λειτουργία πρόσθετης συναίνεσης, όπως περιγράφεται στην τεχνική προδιαγραφή της Λειτουργίας πρόσθετης συναίνεσης της Google.

Όταν οι χρήστες αρνούνται τη συναίνεση με μια λύση συναίνεσης που χρησιμοποιεί το TCF, οι ιδιοκτησίες GA4 δεν μπορούν να δημιουργήσουν μοντέλα δεδομένων για να συμπληρώσουν τις πληροφορίες που λείπουν.

Τρόποι να ξεκινήσετε με τη διαχείριση της συναίνεσης χρηστών

Η πηγή δεδομένων σας

1. Λήψη συναίνεσης χρήστη

2. Αποστολή επιλογής χρήστη στην Google

3. Βεβαιωθείτε ότι οι ετικέτες Google συμμορφώνονται με την επιλογή συναίνεσης

Ιστότοπος

Ρύθμιση banner συναίνεσης

Ρύθμιση λειτουργίας συναίνεσης

Επαλήθευση εφαρμογής της λειτουργίας συναίνεσης

Εφαρμογή

Ρύθμιση banner συναίνεσης

Ρύθμιση λειτουργίας συναίνεσης

Επαλήθευση εφαρμογής της λειτουργίας συναίνεσης

Μεταφορτώσεις δεδομένων στην Google

Λήψη συναίνεσης χρήστη για μεταφορτώσεις δεδομένων στην Google

Αποστολή συναίνεσης για δεδομένα που μεταφορτώνετε στην Google

Δ/Ι

Άλλα στοιχεία ελέγχου απορρήτου πελατών

Η λειτουργία συναίνεσης είναι μόνο ένα από τα εργαλεία που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο όσον αφορά τη μέτρηση ασφαλούς απορρήτου. Για να μάθετε σχετικά με άλλες λύσεις που προσφέρει η Google, χρησιμοποιήστε το Ads Privacy Planner ή ρίξτε μια ματιά στις παρακάτω ρυθμίσεις:

 • Ορίστε τον τρόπο κοινοποίησης των δεδομένων που συλλέγονται στην Google. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Ρυθμίσεις κοινοποίησης δεδομένων.
 • Ορίστε εάν η Google θα αποκρύπτει τις διευθύνσεις IP. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Απόκρυψη IP στο Google Analytics.
 • Ορίστε το χρονικό διάστημα προτού τα δεδομένα σε επίπεδο χρήστη και συμβάντος που αποθηκεύονται από το Google Analytics διαγραφούν αυτόματα από τους διακομιστές του Analytics. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Διατήρηση δεδομένων.
 • Ζητήστε μη αυτόματη διαγραφή δεδομένων από τους διακομιστές του Google Analytics. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα [GA4] Αιτήματα διαγραφής δεδομένων ή Αιτήματα διαγραφής δεδομένων (Universal Analytics).
 • Ορίστε ποιους λογαριασμούς, προϊόντα και υπηρεσίες συνδέει ένας διαχειριστής λογαριασμού. Όλοι οι χρήστες με άδεια προβολής λογαριασμού θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα από όλους τους συνδεδεμένους λογαριασμούς. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση σύνδεσης Google Analytics.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού