Riešenie problémov s kolísaním a zmenami výkonnosti v obsahových kampaniach

V tomto článku vám vysvetlíme jednotlivé dôvody výkyvov a zmien v obsahových kampaniach (ang. display campaign), prečo môžu v priebehu času viesť k zmenám výkonnosti kampaní a ako môžete pomocou nástrojov v účte Google Ads zistiť, čo je príčinou týchto zmien.

Pripomíname, že kolísanie výkonnosti kampane je normálne.

 


Skôr než začnete

Hodnotenie výkonnosti na základe stratégie ponúk a cieľa optimalizácie

Pred vyvodením záverov v súvislosti s výkonnosťou kampane je dôležité najprv zvážiť, či nastavenia, ktoré používate, zodpovedajú metrikám, na ktorých dosahovanie sa vaša kampaň optimalizuje. Aktualizácia nastavení stratégie ponúk alebo cieľov optimalizácie pre kampaň tak, aby boli v súlade s vašimi firemnými a reklamnými cieľmi, vám pomôže uistiť sa, že sa pri analýze výkonnosti kampane zameriavate na relevantné metriky, aby ste pochopili, čo spôsobilo výkyvy.

Napríklad cieľová cena za akciu (ang. target cost-per-action) vám pomáha získať čo najviac konverzií za nastavenú alebo ešte nižšiu cieľovú cenu za akciu. V kampaniach používajúcich cieľovú cenu za akciu môžu byť ceny za konverziu a ďalšie metriky súvisiace s konverziami lepšími ukazovateľmi výkonnosti než cena za kliknutie (ang. cost-per-click) a zobrazenia.

 

Deväť dôvodov, prečo vaša výkonnosť kolíše

1. Nedávne zmeny nastavení účtu alebo kampane

Úprava nastavení účtu alebo kampane, napríklad stratégie ponúk, úprav ponúk, ponúk, rozpočtu, kľúčových slov, publík, demografických údajov a časového rozvrhu reklám, môže ovplyvniť výkonnosť.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti obsahovej kampane: zmeny nastavení účtu alebo kampane

 


2. Nastavenie sledovania konverzií a oneskorenie konverzie

Pri používaní ponúk založených na konverziách, ako sú inteligentné ponuky alebo automatické ponuky, môže náhly pokles alebo nárast počtu konverzií či hodnoty konverzie viesť ku kolísaniu výkonnosti, kým sa Google Ads optimalizuje na získavanie vašej nastavenej konverznej akcie.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti obsahovej kampane: nastavenie sledovania konverzií a oneskorenie konverzie

 


3. Ponuky a ciele ponúk

Výkonnosť môže kolísať, ak sú ponuky, limity ponúk alebo ciele ponúk nastavené bez zohľadnenia historických údajov, na základe ktorých bude Google Ads zobrazovať reklamy.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti obsahovej kampane: ponuky a ciele ponúk

 


4. Nastavenia rozpočtu

Pri obmedzenom rozpočte je vyššia pravdepodobnosť, že kampaň zaznamená výkyvy výkonnosti.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti obsahovej kampane: nastavenia rozpočtu

 


5. Pokrytie a diverzita kreatív

Ak prevádzkujete kampaň založenú na podkladoch (responzívne obsahové reklamy), je dôležité uistiť sa, že máte rozmanitú skupinu kreatív, ktoré využívajú rôzne formáty reklamy.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti obsahovej kampane: pokrytie a diverzita kreatív

 


6. Nastavenia a prekrytia zacielenia (publiká, kľúčové slová, geografické údaje)

Ak je kampaň zacielená na menšiu skupinu používateľov s veľmi konkrétnymi nastaveniami publika, kľúčových slov, umiestnení, oblasti alebo jazyka, je zároveň pravdepodobnejšie, že u nej dôjde ku kolísaniu výkonnosti. V účte môžete mať viacero kampaní alebo reklamných skupín, ktoré v dôsledku podobných kľúčových slov alebo ďalšieho zacielenia môžu vstupovať do prekrývajúcich sa aukcií.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti obsahovej kampane: zacielenie

 


7. Stav dodržiavania pravidiel a kontroly reklamy

Zmeny stavu kontroly vašich reklám alebo kľúčových slov môžu ovplyvniť vašu výkonnosť.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti v službe Google Ads: pravidlá a stav kontroly

 


8. Iné problémy s účtom

Problémy s platbami, prenosmi fakturácie alebo iné problémy na úrovni účtu môžu ovplyvniť výkonnosť účtu a kampaní.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti obsahovej kampane: iné problémy s účtom

 


9. Dynamika aukcií

Výkonnosť vašej kampane môžu ovplyvniť voľby iných inzerentov, ktorí sa zúčastňujú na rovnakých aukciách ako vy.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti obsahovej kampane: dynamika aukcií

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka