Sự biến động về hiệu suất của chiến dịch Mua sắm: Chính sách và trạng thái đánh giá sản phẩm

Những thay đổi đối với trạng thái đánh giá quảng cáo hoặc sản phẩm có thể ảnh hưởng đến hiệu suất.

Điều bạn có thể làm

Sử dụng Trình quản lý chính sách để xem các quy định hạn chế trong chính sách đối với quảng cáo trên toàn bộ tài khoản của bạn.

Tài khoản Google Ads của bạn

Trong Merchant Center, hãy xem trang Chẩn đoán để biết trạng thái đánh giá sản phẩm

Tài khoản Merchant Center của bạn


Bạn muốn biết lý do khác?

Hãy xem những lý do phổ biến khác khiến hiệu suất của chiến dịch biến động.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false