O organiziranju ključnih riječi u alatu za planiranje ključnih riječi

Određivanje kamo postaviti nove ključne riječi na računu može biti izazovno. Organiziranje ključnih riječi pojednostavljuje taj postupak tako što vam pomaže da pronađete odgovarajući položaj za nove ključne riječi na temelju načina na koji su vaše ključne riječi trenutačno organizirane za relevantne kampanje.

Prednosti organiziranih ključnih riječi

 • Kontrola je u vašim rukama: možete prihvatiti predloženi zadatak grupe oglasa ili ponovno dodijeliti ključnu riječ drugoj grupi oglasa.
 • Ušteda vremena: organiziranjem ključnih riječi uklanja se potreba za preuzimanjem ideja za ključne riječi. Više ne morate ručno dodavati ideje za ključne riječi u relevantne postojeće kampanje i grupe oglasa.

Način funkcioniranja

Ako imate skup novih ključnih riječi ili ste pronašli nove ideje za ključne riječi, alat za planiranje ključnih riječi automatski će organizirati i identificirati nove ključne riječi koje bi mogle biti relevantne za vašu kampanju.

Upute

Kako upotrebljavati organizirane ključne riječi za otkrivanje novih ključnih riječi

Napomena: upute u nastavku dio su novog dizajna za korisnički doživljaj Google Adsa. Da biste upotrijebili prethodni dizajn, kliknite ikonu Izgled i odaberite Upotrijebi prethodni dizajn. Ako upotrebljavate prethodnu verziju Google Adsa, pregledajte kartu za brzo snalaženje ili upotrijebite traku za pretraživanje na gornjoj navigacijskoj ploči Google Adsa da biste pronašli stranicu koju tražite.
 1. Na Google Ads računu kliknite ikonu Alati Tools Icon.
 2. Kliknite padajući izbornik Planiranje na izborniku odjeljaka.
 3. Kliknite Alat za planiranje ključnih riječi.
 4. Na stranici Alat za planiranje ključnih riječi kliknite Otkrij nove ključne riječi.
 5. Dodajte osnovne ključne riječi koje su relevantne za vaš trenutačni račun.
 6. Kliknite Preuzmi ideje za ključne riječi u gornjem desnom kutu.
 7. Odaberite Pregled ideja za ključne riječi u grupama oglasa. Time ćete u svoj plan dodati trenutačni skup ideja za ključne riječi. Plan pokazuje koliko ćete konverzija, klikova ili pojavljivanja vjerojatno ostvariti za ključne riječi na temelju potrošnje. Plan možete implementirati tako da ga izradite kao kampanju.
  • Napomena: što više ideja za ključne riječi imate, to će rezultati biti bolji. Nastojte imati barem 25 ideja za ključne riječi prije nego što ih počnete organizirati.
 8. Odaberite Pregled ključnih riječi. Alat za planiranje ključnih riječi pokušat će organizirati ključne riječi kako bi se automatski pronašle nove ključne riječi za vaše najuspješnije kampanje. Na stranici Organiziranje ključnih riječi možete učiniti i sljedeće:
  • Poništiti odabir opcije Upotrijebi kampanje s najboljom izvedbom da biste prilagodili koje ćete kampanje upotrebljavati.
  • Pregledati predložene ključne riječi za grupe oglasa kako biste saznali koje su ključne riječi aktivne na računu i implementirati ih kad budete spremni.
   • Ključne riječi s oznakom U planu nisu aktivne dok ne implementirate svoj plan.
  • Kliknuti Spremljene ključne riječi da biste pronašli sve ključne riječi koje ste dodali u svoj plan. Animacija korisničkog sučelja u kojoj se prikazuju koraci za pokretanje organizatora ključnih riječi u Google Ads kampanjama.
 9. Kada se pojavi upit, odabrati Pregled ključnih riječi da biste pregledali prijedloge ključnih riječi organizirane po kampanji i grupi oglasa.
  • Pronaći ćete i prijedloge za preporučene vrste podudaranja koje možete upotrijebiti na temelju vrste podudaranja trenutačnih ključnih riječi grupe oglasa. A UI animation that explores the guided implementation steps for the Organize keywords feature in Google Ads.
 10. Da biste prijedlog dodali u grupu oglasa, potvrdite okvir pokraj ključne riječi da biste ga prihvatili. Kliknite Dodaj u grupu oglasa.
  • Da biste uklonili prijedlog, kliknite ikonu s tri točke 3 dot icon i odaberite Odbij prijedlog. Ove povratne informacije pomažu poboljšati prijedloge. Animacija korisničkog sučelja u kojoj se prikazuju koraci dodavanja predloženih ključnih riječi grupi oglasa pomoću organizatora ključnih riječi.
 11. Kliknite Prikaži ključne riječi na vrhu stranice Plan ključnih riječi da biste procijenili ključne riječi koje možda nisu predložene. Zatim ručno dodajte relevantne ključne riječi u grupu oglasa povlačenjem i ispuštanjem.
 12. Kada završite sa zadacima grupe oglasa, odaberite Preuzmi plan.
Napomena: preuzeti plan spremit će se u formatu prilagođenom Editoru, pa možete prenijeti i implementirati te dodatke ključnih riječi pomoću Google Editora.

Kako organizirati ključne riječi koje ste spremili u plan

Napomena: upute u nastavku dio su novog dizajna za korisnički doživljaj Google Adsa. Da biste upotrijebili prethodni dizajn, kliknite ikonu Izgled i odaberite Upotrijebi prethodni dizajn. Ako upotrebljavate prethodnu verziju Google Adsa, pregledajte kartu za brzo snalaženje ili upotrijebite traku za pretraživanje na gornjoj navigacijskoj ploči Google Adsa da biste pronašli stranicu koju tražite.
 1. Na Google Ads računu kliknite ikonu Alati Tools Icon.
 2. Kliknite padajući izbornik Planiranje na izborniku odjeljaka.
 3. Kliknite Alat za planiranje ključnih riječi.
 4. Na stranici Alat za planiranje ključnih riječi kliknite Dohvati opseg pretraživanja i predviđanja.
 5. Ovdje možete dodati ključne riječi u plan putem stranice Ideje za ključne riječi ili unijeti ili zalijepiti popis ključnih riječi u okvir za pretraživanje. Popis ključnih riječi možete prenijeti i iz CSV datoteke pomoću uputa u nastavku:
  1. Kliknite Prenesi datoteku.
  2. Kliknite Odaberi datoteku s računala. Pregledajte predloške za prijenos ključnih riječi.
   1. Prenesite popis ključnih riječi. Datoteka mora sadržavati samo jedan stupac sa zaglavljem Ključna riječ.
   2. Prenesite cijeli plan ključnih riječi. Preuzmite predložak da biste uz ključne riječi uključili izborne podatke kao što su kampanja, lokacija ili grupa oglasa.
   3. Kada budete imali barem 25 ključnih riječi, kliknite Pošalji.
 6. Kliknite Početak.
 7. Na izborniku slijeva kliknite Organiziranje ključnih riječi.
 8. Prijeđite na spremljeni plan na popisu i pregledajte predložene ključne riječi.
 9. Da biste prijedlog dodali u grupu oglasa, potvrdite okvir pokraj ključne riječi da biste ga prihvatili, a zatim kliknite Dodaj u grupu oglasa.
 10. Kada završite, odaberite Preuzmi plan.

Povezani članci

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik