Giới thiệu về quảng cáo dạng video trong chiến dịch Thông minh

Việc tạo quảng cáo dạng video có vẻ quá sức đối với chủ doanh nghiệp nhỏ, nhưng chiến dịch Thông minh sẽ giúp đơn giản hoá quy trình thiết lập và quản lý chiến dịch. Để bắt đầu, bạn chỉ cần tạo một video.

Nhận được nhiều lượt xem và lượt tương tác hơn trên YouTube

Bước đầu tiên của quy trình tạo chiến dịch Thông minh là chọn mục tiêu quảng cáo. Để tạo quảng cáo dạng video trong chiến dịch Thông minh, hãy nhớ chọn mục tiêu quảng cáo là "Nhận được nhiều lượt xem và lượt tương tác hơn trên YouTube". Quảng cáo của bạn sẽ hiển thị trên YouTube và các trang web cũng như ứng dụng đối tác của Google. Tìm hiểu thêm về các mục tiêu trong chiến dịch Thông minh

Lưu ý: Bạn chỉ có thể nhận được thêm nhiều lượt xem và lượt tương tác hơn trên YouTube khi tạo chiến dịch Thông minh ở chế độ Thông minh. Tìm hiểu thêm về chế độ Thông minh và chế độ Chuyên gia

Lợi ích

  • Quy trình tạo quảng cáo đơn giản và phù hợp với thiết bị di động
  • Hầu như không phải quản lý liên tục
  • Chỉ trả tiền khi có ai đó xem hoặc nhấp vào quảng cáo của bạn
  • Quảng cáo trên YouTube và các trang web đối tác của Google

Cách hoạt động

Sau khi bạn chọn mục tiêu quảng cáo là "Nhận được nhiều lượt xem và lượt tương tác hơn trên YouTube", hãy chọn một video trong tài khoản YouTube của bạn hoặc tải một video lên từ máy tính. Sau đó, hãy chọn thông tin chi tiết về quảng cáo dạng video, chẳng hạn như vị trí mà bạn muốn quảng cáo đó xuất hiện và trang đích mà người xem sẽ truy cập sau khi nhấp vào quảng cáo đó.

So sánh vị trí đặt quảng cáo theo trang đích truy cập

Khi người xem truy cập qua quảng cáo dạng video, bạn muốn đưa họ đến đâu? Đến trang video của quảng cáo Đến một trang web bên ngoài
Vị trí đặt quảng cáo Trong nguồn cấp dữ liệu Trong luồng phát
Cách hoạt động Quảng cáo dạng video được đặt làm hình thu nhỏ bên cạnh các video có liên quan hoặc trên trang chủ YouTube. Quảng cáo dạng video tự động phát trước, trong hoặc sau các video khác trên YouTube.

Tiếp theo, bạn sẽ chọn các chế độ cài đặt nhắm mục tiêu, như vị trí và ngôn ngữ của khách hàng, thông tin nhân khẩu học và mối quan tâm của họ. Bạn có thể tuỳ ý đặt phạm vi rộng hoặc hẹp cho các chế độ cài đặt này. Cuối cùng, hãy đặt ngân sách phù hợp với bạn và chọn ngày kết thúc cho chiến dịch hoặc chạy chiến dịch liên tục.

Trong suốt quá trình tạo quảng cáo, bạn có thể xem số liệu ước tính về hiệu suất hằng tuần của quảng cáo dạng video. Số liệu này sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào chế độ cài đặt chiến dịch và ngân sách của bạn.

Sự khác biệt giữa quảng cáo dạng video trong chiến dịch Thông minh và các loại chiến dịch video khác trong Google Ads là gì?

Đối với các loại chiến dịch video khác trong Google Ads, bạn chịu trách nhiệm về tất cả khía cạnh của chiến dịch quảng cáo. Bạn chọn từ khoá giúp quyết định thời điểm quảng cáo của bạn xuất hiện. Ngoài ra, bạn cũng xác định ngân sách hằng ngày, số tiền chi tiêu cho mỗi lượt nhấp và vị trí quảng cáo của bạn có thể xuất hiện.

Trong chiến dịch Thông minh, bạn có thể thiết lập chiến dịch video chỉ trong vài phút và hầu như không cần phải quản lý liên tục. Chiến dịch Thông minh sẽ liên tục tự động tìm cách cải thiện quảng cáo theo mục tiêu của bạn, đo lường hiệu suất và trình bày kết quả một cách rõ ràng, dễ hiểu. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa chiến dịch Thông minh và các loại chiến dịch khác

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
73067
false
false