ฟีเจอร์ที่ช่วยคุณสร้างแคมเปญให้ประสบความสําเร็จ

รูปภาพหลักของวิธีสร้างแคมเปญที่ประสบความสําเร็จ

หมายเหตุ: ฟีเจอร์ใหม่ที่กล่าวถึงในบทความนี้จะเปิดตัวตามกำหนดการที่ต่างกันสำหรับแคมเปญแต่ละประเภท หากประเภทแคมเปญที่คุณใช้ไม่มีฟีเจอร์ใดเหล่านี้แสดงว่าฟีเจอร์นั้นยังไม่เปิดตัวสําหรับแคมเปญประเภทดังกล่าวและจะเปิดตัวเร็วๆ นี้
 
นอกจากนี้ เนื่องจาก Google ปรับปรุงประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานอย่างต่อเนื่อง ขั้นตอนการทํางานสําหรับผู้ใช้ใหม่และผู้ที่ใช้บัญชี Google Ads อยู่แล้วอาจแตกต่างกันไปเล็กน้อย หน้านี้จะมีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมในปี 2023

เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญระหว่างที่สร้าง

ไอคอนเมนูการนําทาง

เมนูการนําทางในแคมเปญ: ไปยังขั้นตอนต่างๆ และดูภาพรวมของความคืบหน้าได้โดยง่าย เมนูจะไฮไลต์คําเตือนโดยอิงจากการกำหนดเป้าหมาย การเสนอราคา งบประมาณ ครีเอทีฟโฆษณา และการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณเลือก

ไอคอนการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางาน

การตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของแคมเปญ: เมื่อสร้างแคมเปญ คุณอาจได้รับคําแนะนําที่เป็นประโยชน์ตามการเลือกของคุณ การตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานเหล่านี้อาจบ่งบอกถึงปัญหาที่สามารถทําให้ประสิทธิภาพลดลงหรืออาจส่งผลกระทบมากพอที่จะทําให้คุณแสดงโฆษณาไม่ได้

ไอคอนการคาดการณ์

การคาดการณ์แคมเปญ: ข้อมูลนี้จะปรากฏในแผงด้านขวาและแสดงการประมาณประสิทธิภาพโดยอิงจากการกําหนดเป้าหมาย การเสนอราคา งบประมาณ ครีเอทีฟโฆษณา และการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณเลือก

ไอคอนการตรวจสอบแคมเปญ

การตรวจสอบแคมเปญ: คุณจะมีโอกาสตรวจสอบการตั้งค่าทั้งหมดที่เลือกในหน้า "ตรวจสอบ" และอาจได้รับการแจ้งเตือนที่ต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนจึงจะส่งแคมเปญได้

ไอคอนฉบับร่างของแคมเปญ

แบบร่างของแคมเปญ: แคมเปญที่ยังอยู่ในระหว่างการสร้างจะบันทึกเป็นแบบร่าง คุณสามารถสร้างแคมเปญต่อจากแบบร่างให้พร้อมนำไปแสดงโฆษณาได้ตลอดเวลา ตราบใดที่แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าแคมเปญแล้ว
  เกี่ยวกับธุรกิจของคุณ: สําหรับบัญชี Google Ads ใหม่ Google อาจขอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจล่วงหน้าก่อนสร้างแคมเปญ เช่น ชื่อธุรกิจและ URL เราจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้เพื่อแนะนําคุณผ่านกระบวนการทํางานอัตโนมัติต่างๆ และช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งาน Google Ads ได้อย่างรวดเร็ว

เมนูการนำทางในแคมเปญ

ใช้เมนูการนําทางในแคมเปญเพื่อไปยังขั้นตอนต่างๆ และดูภาพรวมของความคืบหน้าได้โดยง่าย เมนูจะไฮไลต์คำแนะนำโดยอิงจากการกำหนดเป้าหมาย การเสนอราคา งบประมาณ และการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณเลือก

การตรวจสอบประสิทธิภาพแคมเปญ

เมื่อสร้างแคมเปญ คุณจะได้รับคําแนะนําที่เป็นประโยชน์ซึ่งอิงตามการเลือกในการกําหนดเป้าหมาย การเสนอราคา งบประมาณ และการตั้งค่าอื่นๆ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญและช่วยให้แคมเปญทํางานได้

การตรวจสอบประสิทธิภาพที่อาจส่งผลต่อแคมเปญ

1. ความสามารถในการทำ Conversion อาจถูกจํากัดด้วยการเลือกงบประมาณปัจจุบัน (ในรุ่นเบต้า)

รูปภาพนี้แสดงคําแนะนําในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานสำหรับ Conversion แบบจำกัดใน Google Ads

ผู้ลงโฆษณาบางรายอาจพบข้อความเช่นนี้โดยมีตัวเลขเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญของตน ซึ่งหมายความว่าเราจะคาดการณ์ว่าการเพิ่มงบประมาณอาจทําให้แคมเปญประสบความสําเร็จมากขึ้น โดยที่ต้นทุนต่อ Conversion ที่ตั้งเป้าหมายไว้อาจยังคงเหมือนเดิม เราทําการคาดการณ์นี้โดยใช้ข้อมูลต่างๆ เช่น การตั้งค่าแคมเปญปัจจุบันและประวัติ Conversion

สิ่งที่ต้องทํา: เพิ่มงบประมาณเพื่อช่วยขยายการเข้าถึงผู้ชมและเพิ่ม Conversion ข้อความจะระบุการเพิ่มงบประมาณที่อาจทำให้ได้ Conversion มากขึ้น

2. การกำหนดกลุ่มเป้าหมายแคบเกินไป

รูปภาพนี้แสดงคําแนะนําในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานเพื่อกําหนดกลุ่มเป้าหมายแบบแคบใน Google Ads

หากคุณได้รับข้อความนี้ นั่นเป็นเพราะการตั้งค่าการกําหนดเป้าหมายของคุณมีขอบเขตที่แคบมากจนทำให้มีผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพียงไม่กี่คนที่ได้ค้นพบโฆษณา

สิ่งที่ต้องทํา: เปิดการกำหนดเป้าหมายแบบเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีแนวโน้มจะทํา Conversion มากที่สุดตามเป้าหมายการโฆษณาได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ คุณยังแก้ไขและนำการเลือกการกำหนดกลุ่มเป้าหมายบางรายการออกได้อีกด้วย

3. การเสนอราคาและการตั้งค่าอื่นๆ ทําให้ไม่สามารถใช้งบประมาณที่ตั้งไว้ได้เต็มประสิทธิภาพ

การตรวจสอบประสิทธิภาพซึ่งช่วยเตือนให้คุณกําหนดราคาเสนอและการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ใช้งบประมาณได้คุ้มค่ามากขึ้นมีดังนี้

รูปภาพนี้แสดงคําแนะนําในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้ใช้งบประมาณได้คุ้มค่าที่สุดด้วยการกำหนดเป้าหมายแบบเพิ่มประสิทธิภาพใน Google Ads
รูปภาพนี้แสดงคําแนะนําในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้ใช้งบประมาณได้คุ้มค่าที่สุดด้วยการเพิ่มราคาเสนอใน Google Ads

สิ่งที่ต้องทํา: เพิ่มราคาเสนอเพื่อให้ใช้งบประมาณได้คุ้มค่ามากขึ้น (ข้อความจะระบุราคาเสนอที่อาจช่วยให้ใช้งบประมาณที่ตั้งไว้ได้เต็มประสิทธิภาพ) และเปิดการกำหนดเป้าหมายแบบเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีแนวโน้มจะทํา Conversion มากที่สุดตามเป้าหมายการโฆษณาได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ คุณอาจเห็นคําแนะนําให้ใช้กลยุทธ์การเสนอราคาแบบเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุดแทนกลยุทธ์การเสนอราคาที่ใช้อยู่

การคาดการณ์แคมเปญ

Representation of forecast user interface that emphasizes Available weekly impressions and Estimated weekly performance

การคาดการณ์แคมเปญแสดงการประมาณประสิทธิภาพโดยอิงจากงบประมาณที่คุณจัดสรร รวมถึงการกําหนดเป้าหมาย การเสนอราคา และการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณเลือกในการสร้างแคมเปญ การคาดการณ์จะปรากฏในคอลัมน์ด้านขวาสุดและจะอัปเดตเมื่อมีความคืบหน้าไปตลอดการสร้างแคมเปญ

การประมาณควรแสดงถึงเป้าหมายการโฆษณา หากไม่ ให้ลองอัปเดตการกําหนดเป้าหมาย งบประมาณ การเสนอราคา และการตั้งค่าอื่นๆ ของแคมเปญเพื่อให้แคมเปญสอดคล้องกับเป้าหมายที่สุด

การตรวจสอบแคมเปญ

คุณจะมีโอกาสตรวจสอบการตั้งค่าทั้งหมดที่เลือกในหน้า "ตรวจสอบ"

คุณแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในหน้านี้ โดยคลิกแก้ไข

หมายเหตุ: หากได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับปัญหาที่ทําให้เผยแพร่แคมเปญไม่ได้ คุณจะไม่สามารถเผยแพร่แคมเปญได้จนกว่าปัญหานั้นจะได้รับการแก้ไข

แบบร่างแคมเปญ

แคมเปญที่ยังอยู่ในระหว่างการสร้างจะบันทึกเป็นแบบร่าง คุณสามารถสร้างแคมเปญต่อจากแบบร่างให้พร้อมนำไปแสดงโฆษณาได้ตลอดเวลา ตราบใดที่แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าแคมเปญแล้ว

เมื่อสร้างแคมเปญใหม่ คุณจะมีตัวเลือกให้เลือกฉบับร่างที่มีอยู่หรือเริ่มต้นโดยไม่ต้องใช้ฉบับร่างที่มีอยู่

วิธีการ

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Ads
  2. คลิกปุ่มแคมเปญใหม่จากมุมมองเริ่มต้น "ภาพรวม"
  3. เลือกแก้ไขร่างแคมเปญต่อ
  4. ในเมนูฉบับร่าง ให้คลิกแบบร่างที่ต้องการแก้ไขต่อหรือนำไปเผยแพร่

สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่

เข้าร่วมการสนทนาในชุมชน Google Ads

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก