Om konverteringsmål

Merk: I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan bruke en ny gruppering av konverteringshandlinger etter konverteringsmål. I tillegg beskriver vi endringer i brukeropplevelsen når du skal opprette kampanjer og konfigurere konverteringssporing. Hensikten med oppdateringene er at du skal oppnå bedre kampanjeresultater ved hele tiden å fokusere på annonseringsmålet ditt.

Vi har beholdt oppsettet av budgivningen i kampanjene dine som du har konfigurert før denne lanseringen. I alle eksisterende kampanjer der du byr på konverteringer, er budgivningen for konverteringer uendret.

Med konverteringsmål kan du organisere konverteringshandlingene dine slik at det blir enklere å optimalisere for annonseringsmålet ditt. Konverteringshandlinger – altså handlinger du vil at kundene dine skal utføre – grupperes i kategorier som gjenspeiler disse konverteringsmålene. Eksempel: Under konverteringsmålet «Kjøp» plasseres automatisk alle konverteringshandlingene som faller inn under kategorien «Kjøp» (fra kjøp på bestemte nettsteder til kjøp via bestemte apper).

Fordeler

  • Relevant semantisk gruppering som bidrar til bedre optimalisering: Konverteringshandlingene i kontoen din grupperes automatisk etter relevante konverteringsmål som gjenspeiler handlingene som er mest verdifulle for bedriften din. Dette bidrar også til bedre optimalisering og budgivning.
  • Forenklet administrering av konverteringer: Du kan angi og endre konverteringsmål når du oppretter nye kampanjer, slik at du optimaliserer for de viktigste konverteringene og får maksimalt utbytte av kampanjene dine. For at du skal nå annonseringsmålet ditt, er det svært viktig at du fanger opp alle relevante konverteringshandlinger. Du kan også konfigurere konverteringsmål på kontonivå. Disse kan du bruke i ulike kampanjer, slik at du bruker mindre tid på å administrere konverteringsmål for hver enkelt kampanje.
  • Bedre kampanjeresultater: Ved å bruke standardmål på kontonivå sikrer du at alle de verdifulle konverteringene i alle kampanjene dine blir tatt hensyn til i strategiene for smart budgivning. Dermed får Google AI mer informasjon som danner grunnlaget for optimaliseringen av budstrategiene og resultatene. Finn ut mer om hvordan maskinlæring brukes i smart budgivning for at du skal spare tid og oppnå bedre resultater.

Konverteringshandlinger

Konverteringshandlinger er handlinger som kunder og potensielle kunder kan utføre, og som du har definert som verdifulle for bedriften din. Eksempler på dette er kjøp på nettet og telefonsamtaler. Disse handlingene, som måles ved hjelp av konverteringssporing, grupperes og kategoriseres nå etter konverteringsmål basert på kategorien du velger for hver handling. Finn ut hvordan du kan konfigurere konverteringshandlinger.

Med konverteringsmål bygger optimaliseringen av budgivningen på målene kampanjene dine er målrettet mot. Vi kommer tilbake til dette. For hver enkelt konverteringshandling kan du angi om den aktuelle konverteringshandlingen skal inngå i optimaliseringen av budgivningen når målet den aktuelle handlingen er tilknyttet, brukes i budgivningen. Hvis du vil at en konverteringshandling for kjøp skal brukes i budgivningen når kampanjer optimaliseres for kjøpsmålet, kan du angi denne konverteringshandlingen som «primær».

  • Primære handlinger: Disse handlingene tas med i budgivningen hvis standardmålet de inngår i, brukes i budgivningen. De inngår også i rapporteringen i «Konverteringer»-kolonnen.
  • Sekundære handlinger: Disse handlingene brukes i forbindelse med rapporteringen i «Alle konv.»-kolonnen, men ikke i budgivningen. Det samme gjelder også når standardmålet handlingene inngår i, brukes i budgivningen. Det eneste tilfellet der sekundære handlinger inngår i budgivningen og rapporteringen i «Konverteringer»-kolonnen, er når den sekundære handlingen brukes i et egendefinert mål.

Finn ut mer om hvordan du bruker konverteringsmål i konverteringssporing

Typer konverteringsmål

Standardmål

Konverteringshandlinger du legger til, grupperes automatisk i konverteringsmål basert på konverteringskategorien, for eksempel «Kjøp», «Kontakter» eller «Send inn skjemaer for potensielle salg». Disse målene kalles standard konverteringsmål.

Du kan velge standardmål som mål for optimalisering av standardbudgivningen for alle kampanjene i kontoen din. I så fall angir du målene som standard konverteringsmål på kontonivå. Målene du ikke har valgt som standardmål på kontonivå, kan fortsatt brukes til optimalisering av budgivning i bestemte kampanjer.

Standardmål på kontonivå

Når du velger standardmål på kontonivå, bør du angi målene du ønsker at alle kampanjene i kontoen din automatisk skal by på og optimaliseres for. Dette er vanligvis målene som er mest verdifulle for bedriften din. Når du oppretter en ny kampanje, er alle standardmålene på kontonivå som standard valgt for optimalisering.

For at du skal få maksimalt utbytte av Google AI og maskinlæringen i alle kampanjer i kontoen, anbefaler vi at du optimaliserer alle kampanjene dine for de samme målene. Du kan gjøre dette ved å tilpasse alle kampanjene til de samme standardmålene på kontonivå. Når du oppretter en ny kampanje, ser du de eksisterende standardmålene på kontonivå du kan legge til i kampanjen.

Eksempel

Hvis du allerede har et standardmål på kontonivå for «Kjøp» med en rekke konverteringshandlinger knyttet til kjøp, blir dette målet foreslått som konverteringsmål for kampanjen du oppretter.

Merk: Hvis du har flere standardmål for konverteringer som sporer ulike trinn i den samme konverteringstrakten, anbefaler vi at du bare angir ett av disse målene som standardmål på kontonivå. Sett at du driver en nettbutikk der du selger sko, og du ønsker å øke omsetningen. I så fall anbefaler vi at du angir «Kjøp» som standardmål på kontonivå.

Egendefinerte mål (avansert)

Egendefinerte mål er mål du kan opprette og knytte til hvilken som helst kombinasjon av primære og sekundære konverteringshandlinger. Du kan for eksempel opprette et egendefinert mål med en primær konverteringshandling fra konverteringsmålet «Kjøp» og en sekundær konverteringshandling fra konverteringsmålet «Send inn skjema for potensielle salg». Du kan opprette egendefinerte mål i konverteringssammendraget ditt. (For å se sammendraget i Google Ads klikker du på «Verktøy» og deretter på «Konverteringer» under «Måling».) Vær oppmerksom på at egendefinerte mål er utviklet for avanserte bruksområder, slik at vi i de fleste tilfeller ikke anbefaler at du bruker disse målene.

Tips

Du kan bare by på ett egendefinert mål per kampanje. Hvis du velger å bruke et egendefinert mål for en ny kampanje, må du sørge for at det egendefinerte målet omfatter alle konverteringshandlingene du vil at budgivningen skal fokusere på. Du kan altså ikke kombinere flere egendefinerte mål for én enkelt kampanje.

Endret terminologi

Før

Etter

Conversion Action sets icon

Sett med konverteringshandlinger

Conversion goals icon

Standardmål og egendefinerte mål

Conversion settings icon

Ta med i konverteringsinnstillingene

Account level goals icon

Ta med i standardmål i kontoen +
primær konverteringshandling

Conversion Actions icon

Konverteringshandlinger

Conversion Actions icon

Konverteringshandlinger gruppert i konverteringsmål etter kategori

Conversion categories icon

Konverteringskategorier

Conversion categories icon

Konverteringsmål

Linker til relatert innhold

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
13972680001140265372
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
73067
false