Åtgärda problem med Performance Max-kampanjer

Om din Performance Max-kampanj inte ger förväntat resultat kan det bero på problem med budgivning, inriktning, konverteringsspårning eller kampanjinställningar. I den här artikeln beskriver vi hur du felsöker din kampanj i följande situationer:

Felsökningssteg

Kampanjen är inte aktiv

Kontrollera att din kampanj har publicerats och kan visa annonser genom att först se efter att den är aktiv.

 1. Klicka på Kampanjer och leta reda på din Performance Max-kampanj.
 2. Kontrollera att kampanjens status är Kvalificerad. Om statusen är Pausad kan du klicka på pausikonen Pause icon for ad campaigns och välja Aktiverad.
 3. Kontrollera att kampanjen har aktiverats.

Automatiseringsfunktionen utvärderar data

Performance Max-kampanjer bygger på maskininlärningsmodeller. Modellerna tränas och anpassas utifrån den data du tillhandahåller via målgruppssignaler och utifrån resultatdata i din kampanj och ditt konto. Det innebär att resultatoptimeringen kan ta tid. Inlärningsprocessen tar vanligtvis en till två veckor. En rapport som visar lågt resultat kan tyda på att modellen fortfarande lär sig. Om kampanjen fortfarande fungerar sämre än väntat efter två veckor bör du kontakta support för vidare felsökning.

Tillgångsgrupper undergår granskning (policyproblem)

Innan dina annonser kan visas undergår de granskning för att säkerställa att de följer Google Ads-policyerna. Performance Max-kampanjer måste följa alla Google Ads-policyer. Om dina tillgångar inte följer dessa policyer kan tillgångsgruppen begränsas från att visas i vissa nätverk, vilket påverkar kampanjresultatet. Om din annons undergår granskning i mer än två hela arbetsdagar kan du kontakta oss för mer information.

Så här kontrollerar du tillgångsgruppens status och redigerar eller överklagar ett beslut:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Gå till navigeringsmenyn och klicka på Alla kampanjer.
 3. Välj Performance Max-kampanj på listan över kampanjer.
 4. Klicka på kampanjens namn.
 5. Klicka på fliken Tillgångsgrupper i sidmenyn.
 6. Kontrollera tillgångsgruppens status för att se efter att den inte undergår granskning eller att det finns andra policyproblem.
 7. Om statusen är Avvisad eller Godkänd (begränsad) kan du hålla muspekaren över statusen för att se information om specifika policyproblem. Om du förstår överträdelsen kan du klicka på Redigera tillgångar för att åtgärda problemet.
 8. Om du anser att dina tillgångar har avvisats av misstag kan du överklaga beslutet så här:
  1. Gå till sidan Tillgångsgrupper.
  2. Håll muspekaren över tillgångsgruppen med statusen Avvisad eller Godkänd (begränsad).
  3. Klicka på Överklaga och välj av vilket skäl du anser att den avvisades av misstag.
 9. Så här ser du godkännandestatusen för en tillgång:
  1. Gå till sidan Tillgångsgrupper.
  2. Klicka på Visa detaljer. Du ser statusen för policygodkännande i kolumnen Status.
  3. Följ anvisningarna i steg 8 för tillgångar med statusen Avvisad eller Godkänd (begränsad).

Varje gång du gör ändringar i en tillgångsgrupp måste de nya tillgångarna undergå ny granskning innan de kan börja visas.

Läs mer om Google Ads-policyn, krav på textannonser, krav på videoannonser, policyer för anpassade annonser, krav på bildannonser och krav på bildkvalitet.

Begränsad platsinriktning

Om platsinriktningen för din kampanj är för snäv (till exempel om du inriktar dig på användargrupper inom två kilometers radie från ett visst postnummer) kanske kampanjen inte visar några annonser. Överväg att utöka den geografiska inriktningen för att se om det medger annonsvisning. Läs mer om platsinriktning

Budgeten är för låg

Se till att din budget är hög nog för att du ska få bästa möjliga räckvidd från Performance Max. I allmänhet bör budgeten för Performance Max-kampanjer vara i paritet med andra väl fungerande resultatbaserade kampanjer i kontot. Om din budget är låg jämfört med din vanliga genomsnittliga kostnad per konvertering kan det hända att du ser en långsammare ökning, eftersom det blir färre konverteringar varje dag.

Förbättra kvaliteten på potentiella kunder

Performance Max-kampanjer optimeras utifrån budstrategin, hur det går för kampanjen och resultatet för andra kampanjer i hela kontot. Om du ser potentiella kunder av låg kvalitet i din kampanj kan du behöva instruera systemet om vad som ska betraktas som potentiella kunder av hög kvalitet så att kampanjen kan optimeras på lämpligt sätt.

Använda offlinekonverteringsimport för att förbättra kvaliteten på potentiella kunder

Om du ser potentiella kunder av låg kvalitet är det första steget att importera konverteringar från offlinehändelser som konverteringsdata för att få bästa möjliga optimering via automatisering. Här kommer några tips på hur du kan använda import av offlinekonverteringar:

 • Om du använder Googles formulär för potentiella kunder kan du ladda ned GCLID:er som en CSV-fil eller exportera dem till ett CRM-system och sedan vidare till Google Ads.
 • Du kan koppla plattformen Zapier till ditt befintliga CRM-system (till exempel Salesforce) för att utföra offlineimport till Google Ads.
 • Under det tredje kvartalet kommer vi att betatesta integrering av offlinekonverteringsimport utan GCLID med formulär för potentiella kunder som selektivt aktiverar en begränsad konvertering eller tilldelar värden. Det är ett sätt att ytterligare kontrollera kvaliteten på potentiella kunder utöver det inskickade formuläret.

Använda konverteringsvärderegler

Om du inte har möjlighet att använda offlinekonverteringsimport och optimera för offlinekonverteringar kan du använda regler för konverteringsvärden för att tilldela specifika typer av kunder ett värde baserat på sannolikheten för konvertering till önskat affärsresultat (till exempel slutlig försäljning). Konverteringsvärderegler kan anges utifrån användarplats, enhet eller målgrupp.

Om exempelvis potentiella kunder på mobila enheter är mindre benägna att konvertera (till exempel i form av en slutlig försäljning) kan du tilldela sådana potentiella kunder ett lägre värde. Om du tror att potentiella kunder från vissa målgrupper, till exempel webbplatsbesökare, har större sannolikhet att konvertera kan du tilldela sådana potentiella kunder ett högre värde.

Observera att konverteringsvärderegler bara är kompatibla med kampanjer med budstrategin Maximera konverteringsvärde eller Mål-ROAS. Läs mer om konverteringsvärden och hur du anger konverteringsvärden.

Använda kvalificeringsfrågor i formulär för potentiella kunder

 • Om du använder Googles formulär för potentiella kunder kan du välja kvalificeringsfrågor för att utvärdera den potentiella kundens kvalitet ytterligare innan han eller hon skickar in formuläret. Observera att detta kan leda till högre kostnad per potentiell kund (CPL).
 • Googles formulär för potentiella kunder innehåller fler än 70 fördefinierade eller förhandsgodkända kvalificeringsfrågor. Under det första kvartalet 2022 räknar vi med att bredda uppsättningen med kvalificeringsfrågor.

Använda enkla signaler i webbformulär

Här följer några exempel på signaler baserade på konverteringsåtgärd:

 • [Webbplats] Tid som tillbringas på webbplatsen eller avvisningsfrekvens
 • [Webbplats] Sidor som besöktes under sessionens varaktighet
 • [Formulär] Längd på svar med fritt format

Introducera friktion i webbformuläret

Lägg till friktion i webbformulär för att ytterligare verifiera kvaliteten på potentiella kunder, till exempel:

 • Använd captcha för att undvika potentiella kunder med spam.
 • Implementera längre formulär, specifika frågor eller text med fritt format.

För annonsörer med mål för onlineförsäljning som använder ett Merchant Center-flöde

Tänk på följande när du felsöker kampanjer med ett Merchant Center-flöde:

 • Performance Max-kampanjer har företräde framför befintliga Shopping-kampanjer som innefattar samma produkter i samma Google Ads-konto. Det betyder att när du börjar köra Performance Max-kampanjer kan utgifterna i sådana Shopping-kampanjer minska (även om Performance Max-kampanjen har lägre budget än Shopping-kampanjen). Performance Max-kampanjen ökar i stället.
 • För att minimera påverkan på resultatet rekommenderar vi att du anger liknande budgetar för Performance Max-kampanjer som för befintliga Shopping-kampanjer för samma produkter.
 • Det kan ta två till tre dagar innan Performance Max-kampanjen ökar. När Performance Max-kampanjen väl är igång bör du pausa Shopping-kampanjen. Om Shopping-kampanjen och Performance Max-kampanjen fortsätter köras samtidigt kan Shopping-kampanjen fortsätta generera utgifter på vissa plattformar och inte tillåta att Performance Max-kampanjen optimeras fullt ut.
 • När du skapar tillgångsgrupper för Performance Max-kampanjer för detaljhandel bör du se till att tillgångsgruppernas produktinriktning inte överlappar varandra. (Exempel: Tillgångsgrupp 1 och tillgångsgrupp 2 bör inte båda vara inriktade på produkterna A–Ö. Tillgångsgrupp 1 bör endast inriktas på produkt A–N och tillgångsgrupp 2 bör endast inriktas på produkt M–Ö.

Olämpliga eller oavsiktliga målsidor

Om du har sett att dina annonser visas på målsidor som du inte hade för avsikt att visa i kampanjen kan det bero på att du har aktiverat Utökning av slutlig webbadress. Läs mer om Utökning av slutlig webbadress med Performance Max

Kampanjen visar annonser för användare utanför avsedda platser

Det finns två typer av platsinriktningar och platsuteslutningar i Performance Max:

 • Närvaro: Platsinriktning och uteslutningar baseras på användarens aktuella plats.
 • Intresse: Platsinriktning och uteslutningar baseras på en plats som användaren har visat intresse för.
Exempel: Om en kampanj är inriktad på användare i Sverige baserat på närvaro visar den bara annonser för personer som befinner sig i Sverige. Om en kampanj är inriktad på användare i Sverige baserat på närvaro eller intresse visas annonser både för användare som befinner sig i Sverige och användare som har visat intresse för Sverige.

Om du märker att din kampanj visar annonser för användare utanför din avsedda plats kan du ändra detta i inställningarna för din befintliga Performance Max-kampanj:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Gå till navigeringsmenyn och välj en Performance Max-kampanj.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Gå till avsnittet Platser.
 5. Klicka på rullgardinsmenyn Platsalternativ.
 6. Välj att inrikta dig på Närvaro eller Närvaro eller intresse.
Obs! Uteslutningar som baseras på Närvaro eller intresse är endast tillgängliga för annonsörer som har länkat ett Google Merchant Center-konto till sin Performance Max-kampanj.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false
false
false