Problemy z konfiguracją kampanii Performance Max

Jeśli skuteczność kampanii Performance Max nie odpowiada Twoim oczekiwaniom, przyczyną mogą być problemy z ustalaniem stawek, kierowaniem, śledzeniem konwersji lub ustawieniami kampanii. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozwiązywać problemy z kampanią w następujących sytuacjach:

Zanim zaczniesz

Możesz tworzyć kampanie Performance Max, aby wyświetlać reklamy bez konfigurowania wielu ustawień i przygotowywania obszernych kreacji. Te oparte na celu kampanie wykorzystują systemy uczące się i eksperymenty, aby efektywnie realizować Twoje cele i optymalizować skuteczność reklam w kanałach takich jak karty Discover, sieć reklamowa, Gmail, Mapy Google, witryny partnerskie Google, wyszukiwarka Google i YouTube. Więcej informacji o tworzeniu kampanii Performance Max

Podczas oceny skuteczności kampanii pamiętaj o tych kwestiach:

 • Zmiany wymagają czasu: zanim przeprowadzisz analizę, odczekaj pewien okres po wprowadzeniu zmian w kampanii. Dzięki temu uzyskasz precyzyjne wyniki.
 • Sprawdź odpowiednie dane: jeśli korzystasz ze strategii inteligentnego określania stawek, sprawdź, czy Twoje wyznaczniki sukcesu są zgodne z celami kampanii.

Instrukcje rozwiązywania problemów: błędy podczas konfigurowania kampanii

Jeśli podczas konfigurowania kampanii Performance Max wystąpi błąd, wykonaj niżej opisane czynności.

Instrukcje sprawdzania głównych przyczyn błędów

 1. Sprawdź konfigurację grupy komponentów i ustal, czy zostały przekroczone limity.
 2. W przypadku reklamodawców używających pliku danych Merchant Center upewnij się, że końcowy adres URL jest taki sam, jak URL podany w Merchant Center.
  • Aby można było utworzyć kampanię Performance Max, adresy URL muszą być takie same.
 3. Jeśli występują inne problemy z konfiguracją, skontaktuj się z zespołem pomocy, aby je rozwiązać.

Instrukcje rozwiązywania problemów: kampania nie wydaje całego budżetu lub występują wahania skuteczności

Kampania jest nieaktywna

Aby mieć pewność, że kampania już działa i może wyświetlać reklamy, sprawdź, czy jest aktywna.

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij Kampanie i odszukaj swoją kampanię Performance Max.
 3. Sprawdź, czy ma stan „Odpowiednia”. Jeśli ma stan „Wstrzymana”, kliknij ikonę wstrzymania Pause icon for ad campaigns, aby wybrać stan „Włączona”.
 4. Sprawdź, czy kampania wznowiła działanie.

Automatyzacja ocenia dane

Kampanie Performance Max korzystają z modeli systemów uczących się. Modele te zdobywają wiedzę i dostosowują swoje działanie na podstawie informacji przekazywanych przez Ciebie w formie sygnałów dotyczących odbiorców oraz danych o skuteczności kampanii i konta. Oznacza to, że optymalizacja skuteczności może trochę potrwać. Proces ten zajmuje zwykle od 1 do 2 tygodni. Raportowana niska skuteczność może wskazywać, że model nadal się uczy. Jeśli po 2 tygodniach skuteczność kampanii ciągle nie spełnia Twoich oczekiwań, skontaktuj się z zespołem pomocy, aby rozwiązać ten problem.

Trwa sprawdzanie grup komponentów (problemy ze zgodnością z zasadami)

Zanim zaczniemy wyświetlać Twoje reklamy, sprawdzimy je pod kątem zgodności z zasadami Google Ads. Kampanie Performance Max muszą być zgodne ze wszystkimi zasadami Google Ads. Jeśli Twoje komponenty są niezgodne z tymi zasadami, wyświetlanie grupy komponentów w niektórych sieciach może zostać ograniczone, co wpłynie na obniżenie skuteczności kampanii. Jeśli Twoja reklama jest sprawdzana dłużej niż 2 pełne dni robocze, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Aby sprawdzić stan grupy komponentów i poddać ją ewentualnie edycji lub odwołać się od decyzji:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Otwórz menu nawigacyjne i kliknij Wszystkie kampanie.
 3. Na liście kampanii kliknij Kampania Performance Max.
 4. Kliknij nazwę kampanii.
 5. W menu kliknij kartę Grupy komponentów.
 6. Sprawdź stan grupy komponentów, aby się upewnić, że nie jest ona aktualnie sprawdzana ani nie występują w jej przypadku inne problemy związane z zasadami.
 7. Jeśli ma ona stan „Odrzucona” lub „Zatwierdzona (ograniczona)”, najedź na niego kursorem, aby poznać konkretne problemy związane z zasadami. Jeśli znasz przyczynę naruszenia zasad, możesz kliknąć Edytowanie komponentów, aby rozwiązać problem.
 8. Jeśli uważasz, że Twoje komponenty zostały niesłusznie odrzucone, możesz się odwołać od tej decyzji:
  • Otwórz stronę „Grupy komponentów”.
  • Najedź kursorem na stan grupy komponentów „Odrzucona” lub „Zatwierdzona (ograniczona)”.
  • Kliknij Prześlij odwołanie i wybierz powód, dla którego uważasz, że odrzucenie nastąpiło niesłusznie.
 9. Jeśli chcesz sprawdzić stan zatwierdzenia poszczególnych komponentów:
  • Otwórz stronę „Grupy komponentów”.
  • Kliknij Wyświetl szczegóły. Stan zatwierdzenia zgodności z zasadami możesz sprawdzić w kolumnie „Stan”.
  • W przypadku komponentów, które mają stan „Odrzucono” lub „Zatwierdzono (ograniczenia)”, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w kroku 8.

Za każdym razem, gdy wprowadzasz zmiany w grupie komponentów, nowe komponenty muszą przejść proces weryfikacji, zanim zaczną się wyświetlać.

Dowiedz się więcej o zasadach Google Ads, wymaganiach dotyczących reklam tekstowych, wymaganiach dotyczących reklam wideo, zasadach dotyczących reklam spersonalizowanych, wymaganiach dotyczących reklam graficznych i wymaganiach dotyczących jakości obrazów.

Komponenty oczekujące

Jeśli komponenty mają stan „Oczekuje” w kolumnie Skuteczność, przyczyną może być brak wystarczającej ilości danych do obliczenia etykiety skuteczności. Dotyczy to jedynie etykiety i nie uniemożliwia wyświetlania komponentów. Więcej informacji o raporcie dotyczącym komponentów w kampanii Performance Max

Restrykcyjne kierowanie na lokalizację

Jeśli masz ustawione w kampanii zbyt restrykcyjne kierowanie na lokalizację (np. kierowanie tylko na grupy użytkowników znajdujących się w promieniu 3 km od miejsca o określonym kodzie pocztowym), reklamy mogą się nie wyświetlać. Spróbuj rozszerzyć docelową lokalizację geograficzną, aby sprawdzić, czy umożliwi to wyświetlanie reklam z Twojej kampanii. Więcej informacji o kierowaniu na lokalizację

Zbyt niski budżet

Upewnij się, że Twój budżet jest wystarczająco wysoki do zapewnienia największego możliwego zasięgu. Budżet kampanii Performance Max powinien być zbliżony do budżetu innych skutecznych kampanii efektywnościowych na koncie. Jeśli budżet jest niski w porównaniu z typowym średnim kosztem konwersji, tempo wzrostu może być wolniejsze, ponieważ w poszczególne dni będzie mniej konwersji.

Wahania skuteczności

Wahania skuteczności są często spowodowane zmianami w kampanii, na przykład aktualizacją komponentów lub zmianą strategii ustalania stawek, albo czynnikami zewnętrznymi, takimi jak sezonowość lub konkurencja. W przypadku dużych wahań warto najpierw sprawdzić, czy w kampanii wprowadzono ostatnio jakieś zmiany. Istotne korekty dotyczące strategii ustalania stawek, budżetu, celów konwersji, sygnałów dotyczących odbiorców, lokalizacji, języka i harmonogramu reklam mogą być przyczyną wahań skuteczności kampanii w okresie dostosowywania i optymalizacji systemu. Najlepiej wprowadzać zmiany stopniowo, stosując sprawdzone metody inteligentnego określania stawek. Zdecydowanie zalecamy, aby przed oceną skuteczności odczekać 1–2 tygodnie po wprowadzeniu znaczącej zmiany.

Więcej informacji o wahaniach skuteczności kampanii Performance Max

Instrukcje rozwiązywania problemów: inne problemy z wyświetlaniem reklam

Kampania wyświetla się na nieoczekiwanych lub nieodpowiednich stronach docelowych

Jeśli zauważysz, że reklamy kierują użytkowników na strony docelowe, których nie chcesz używać w tej kampanii, może to być spowodowane włączeniem Rozwinięcia końcowego adresu URL. Gdy Rozwinięcie końcowego adresu URL jest włączone, Google dynamicznie generuje nagłówek, tekst i inne komponenty pasujące do zamiaru wyszukiwania. Więcej informacji o Rozwinięciu końcowego adresu URL w kampanii Performance Max

Jeśli nie chcesz, abyśmy automatycznie wybierali alternatywne strony docelowe, możesz zrezygnować z funkcji Rozwinięcie końcowego adresu URL. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Kampanie.
 3. Wybierz kampanię Performance Max, którą chcesz edytować.
 4. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia.
 5. Na stronie „Ustawienia dodatkowe” rozwiń sekcję „Rozwinięcie końcowego adresu URL”.
 6. Wyłącz tę funkcję.
 7. Kliknij Zapisz.

Wyświetlanie reklam w nieodpowiednich lub niepożądanych miejscach docelowych

Za pomocą wykluczeń miejsc docelowych możesz zapobiegać wyświetlaniu się reklam w miejscach docelowych, w których nie mają się pojawiać, takich jak strony, witryny, aplikacje mobilne i filmy. Funkcja ta może negatywnie wpływać na skuteczność kampanii, ponieważ ogranicza wyświetlanie reklam. Należy używać jej tylko do zapewniania bezpieczeństwa marki. Wykluczenia mogą obejmować witryny i aplikacje mobilne, które są nieodpowiednie dla Twojej marki. Kampanie Performance Max będą uwzględniać wszystkie wykluczenia miejsc docelowych na poziomie konta i konta MCK. Wykluczenia miejsc docelowych na poziomie kampanii nie są jeszcze dostępne. Więcej informacji o wykluczaniu miejsc docelowych na poziomie konta

Wyświetlanie reklam w niezamierzonych lokalizacjach

Po uruchomieniu kampanii możesz przeglądać lokalizacje użytkowników, którym wyświetlają się reklamy, w widoku mapy na stronie „Przegląd” i na karcie „Lokalizacje”. Oprócz kierowania reklam na użytkowników w określonych lokalizacjach kampania Performance Max może też kierować reklamy na użytkowników spoza tych lokalizacji, którzy są nimi zainteresowani. Przewiduje się, że część ruchu w kampanii będzie pochodziła spoza wybranych lokalizacji.

Jeśli zauważysz, że reklamy wyświetlają się w niepożądanych lokalizacjach, na które nie kierujesz reklam, możesz dodać te lokalizacje jako wykluczenia w ustawieniach kampanii.

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Na stronie „Ustawienia” kampanii w sekcji „Lokalizacje” wybierz lokalizację, na którą chcesz kierować reklamy.
 3. Kliknij Wpisz inną lokalizację.
 4. Wpisz nazwę miejsca, które chcesz wykluczyć, a potem kliknij Wyklucz.

Instrukcje rozwiązywania problemów: niska jakość kontaktów do potencjalnych klientów

Kampanie Performance Max są optymalizowane na podstawie wybranej przez Ciebie strategii ustalania stawek oraz obecnej skuteczności danej kampanii i innych kampanii na całym koncie. Jeśli kampania przynosi niskiej jakości kontakty do potencjalnych klientów, musisz wprowadzić do systemu informacje o tym, jakie kontakty do potencjalnych klientów uważasz za wystarczająco dobre, aby kampania mogła odpowiednio zoptymalizować swoje działanie.

Korzystanie z Importowania konwersji offline w celu poprawy jakości kontaktów do potencjalnych klientów

Jeśli uzyskujesz niskiej jakości kontakty do potencjalnych klientów, pierwszym krokiem na drodze do poprawy sytuacji jest użycie funkcji Importowanie konwersji offline jako źródła danych o konwersjach pochodzących ze zdarzeń offline. Pozwoli to uzyskać właściwą optymalizację dzięki automatyzacji. Oto kilka wskazówek, jak korzystać z Importowania konwersji offline:

 • Jeśli stosujesz formularz kontaktowy Google, identyfikatory kliknięcia Google powinny być dostępne do pobrania w pliku CSV, Możesz je też wyeksportować do swojego systemu CRM, a potem zaimportować z powrotem do Google Ads.
 • Usługę Zapier można połączyć z dotychczasowymi systemami CRM (np. Salesforce), aby usprawnić importowanie konwersji offline do Google Ads.
 • W III kwartale udostępnimy w wersji beta Importowanie konwersji offline bez identyfikatorów kliknięcia Google. Będzie ono zintegrowane z formularzem kontaktowym, który będzie selektywnie wywoływał drobne konwersje lub przypisywał wartości, aby umożliwiać weryfikację jakości kontaktów do potencjalnych klientów niezależną od przesłania formularza.

Używanie reguł wartości konwersji

Jeśli nie możesz korzystać z Importowania konwersji offline ani przeprowadzać optymalizacji pod kątem konwersji offline, spróbuj stosować reguły wartości konwersji. Dzięki nim możesz przypisywać wartości konkretnym rodzajom klientów na podstawie prawdopodobieństwa, że dokonają konwersji zgodnie z oczekiwanym wynikiem biznesowym (np. finalizacja sprzedaży). Reguły wartości konwersji można ustawiać według urządzenia, listy odbiorców lub lokalizacji użytkownika.

Jeśli np. potencjalni klienci korzystający z urządzeń mobilnych mają mniejszą skłonność do dokonywania konwersji (takiej jak finalizacja zakupu), możesz im przypisać mniejszą wartość. I podobnie, jeśli uważasz, że określone segmenty potencjalnych klientów, np. użytkownicy witryny, są bardziej skłonne do dokonywania konwersji, możesz im przypisać większą wartość.

Pamiętaj, że reguły wartości konwersji są zgodne tylko z kampaniami, w których stosujesz strategię Maksymalizacja wartości konwersji lub Docelowy ROAS. Dowiedz się więcej o wartościach konwersji i sposobie ich wyznaczania.

Używanie w formularzach kontaktowych pytań kwalifikacyjnych

 • Jeśli używasz formularza kontaktowego Google, wybierz pytania kwalifikacyjne, które pomogą Ci eliminować nieprzydatne kontakty do potencjalnych klientów, jeszcze zanim użytkownicy prześlą formularz. Pamiętaj, że może to spowodować wzrost CPL.
 • Formularz kontaktowy Google zawiera zestaw ponad 70 wstępnie zdefiniowanych lub wstępnie zatwierdzonych pytań kwalifikacyjnych.

Używanie w formularzach internetowych prostych sygnałów

Oto kilka przykładów sygnałów uzależnionych od działania powodującego konwersję:

 • [Witryna] czas spędzony w witrynie lub współczynnik odrzuceń,
 • [Witryna] strony odwiedzone podczas trwania sesji,
 • [Formularz] długość swobodnej odpowiedzi.

Wprowadzanie utrudnień w formularzu internetowym

Wprowadzaj utrudnienia w formularzach internetowych w celu dalszej weryfikacji jakości kontaktów do potencjalnych klientów, np.:

 • używaj mechanizmu CAPTCHA, aby uniknąć spamu;
 • stosuj dłuższe formularze, szczegółowe pytania lub możliwość udzielania swobodnych odpowiedzi.

Instrukcje rozwiązywania problemów: reklamodawcy korzystający z pliku danych Merchant Center

Podczas rozwiązywania problemów z kampaniami, które korzystają z pliku danych Merchant Center, pamiętaj o tych kwestiach:

 • Kampanie Performance Max będą miały wyższy priorytet niż dotychczasowe kampanie produktowe, które promują te same produkty na tym samym koncie Google Ads. Kiedy więc uruchomisz kampanię Performance Max, może nastąpić spadek wydatków w tych kampaniach produktowych (nawet wtedy, gdy kampania Performance Max ma mniejszy budżet niż kampanie produktowe), a kampania Performance Max zajmie ich miejsce.
 • Aby zminimalizować wpływ na skuteczność, reklamodawcy powinni wyznaczyć w kampanii Performance Max podobny budżet jak w ich dotychczasowych kampaniach produktowych promujących te same produkty.
 • Osiągnięcie przez kampanię Performance Max pełnej aktywności może potrwać 2–3 dni. Kiedy kampania Performance Max osiągnie już pełną aktywność, należy wstrzymać kampanię produktową. Gdyby kampania Performance Max i kampania produktowa działały jednocześnie, ta ostatnia mogłaby nadal wykorzystywać środki na wyświetlanie reklam na niektórych platformach, co uniemożliwiłoby pełną optymalizację kampanii Performance Max.
 • Wytyczne dotyczące konfigurowania grupy informacji o produktach: przy konfigurowaniu grup komponentów w kampanii Performance Max służącej do promowania sprzedaży detalicznej najlepiej unikać pokrywania się produktów, na które kierowane są różne grupy komponentów. Na przykład nie należy jednocześnie kierować grupy komponentów 1 i grupy komponentów 2 na produkty A–Z. Grupa komponentów 1 powinna być kierowana tylko na produkty A–L, a grupa komponentów 2 – tylko na produkty M–Z).

Kampania wyświetla reklamy użytkownikom spoza zamierzonych lokalizacji

W kampanii Performance Max dostępne są 2 rodzaje kierowania na lokalizację i wykluczeń lokalizacji:

 • Obecność – kierowanie na lokalizacje i wykluczenia lokalizacji na podstawie bieżącej lokalizacji użytkownika;
 • Zainteresowanie – kierowanie na lokalizacje i wykluczenia lokalizacji na podstawie lokalizacji, którą użytkownik się interesował.
Przykład: jeśli kampania jest kierowana na użytkowników w Polsce na podstawie obecności, będzie wyświetlać reklamy tylko użytkownikom znajdującym się w naszym kraju. Jeśli kampania jest kierowana na użytkowników w Polsce na podstawie obecności lub zainteresowania, reklamy będą wyświetlane zarówno użytkownikom w naszym kraju, jak i osobom, które wyraziły nim zainteresowanie.

Jeśli stwierdzisz, że kampania wyświetla reklamy użytkownikom spoza zamierzonej lokalizacji, możesz zmienić te opcje w ustawieniach kampanii Performance Max:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu nawigacyjnym wybierz kampanię Performance Max.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Otwórz sekcję Lokalizacje.
 5. Kliknij menu Opcje lokalizacji.
 6. Wybierz opcję kierowania „Obecność lub zainteresowanie” albo „Obecność”.
Uwaga: wykluczenia na podstawie ustawienia „Obecność lub zainteresowanie” są dostępne tylko dla reklamodawców, którzy mają konto Google Merchant Center połączone z kampanią Performance Max.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
73067
false
false
false