Ako fungujú skupiny podkladov

Ak chcete, aby sa zobrazovali titulky vo vašom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videa vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube, potom vyberte Titulky a požadovaný jazyk.


Skupina podkladov je zbierka kreatív zameraných na určitú tému alebo súvisiacich s cieľovým publikom. Na základe kreatív skupiny podkladov sa zostavujú všetky vaše reklamy a vytvára sa inventár všetkých príslušných formátov reklamy pre váš reklamný cieľ.

Podklad poskytnutý v skupine podkladov sa môže skombinovať s akýmkoľvek iným podkladom z rovnakej skupiny. Vytvárajú sa tak reklamy, ktoré sa zobrazujú vo Vyhľadávaní a Mapách Google, Obsahovej sieti (angl. Display Network), na YouTube, v Gmaile, kanáli Objaviť a na partnerských weboch Googlu. V kampani môžete vytvoriť viacero skupín podkladov s cieľom zoskupiť podklady podľa témy alebo podklady s rôznym zacielením.

Google môže automaticky vytvárať podklady, aby vám pomohol osloviť potenciálnych zákazníkov. Keď je toto nastavenie zapnuté, Google pomocou umelej inteligencie vytvára opisy, nadpisy a ďalšie obrázky alebo videá na základe vašej vstupnej stránky, domény a existujúcich podkladov reklám a kreatív. Ak chcete optimalizovať výkonnosť kampane, odporúčame vám nechať toto nastavenie zapnuté. Prečítajte si viac o automaticky vytváraných podkladoch v maximálne výkonných kampaniach.

Zoskupenie podkladov do skupín podľa podobných tém a publík

Mnohí inzerenti považujú za užitočné založiť skupiny podkladov na sekciách, kategóriách alebo témach, ktoré sa zobrazujú na ich webe.

Odporúča sa, aby boli skupiny podkladov založené na sekciách alebo kategóriách výrobkov, ktoré sa zobrazujú na vašom webe.

Skupiny záznamov

Skupiny záznamov sú súčasťou skupiny podkladov kampane. Pozostávajú zo záznamov, ktoré zahŕňajú výrobky aj zbierky (skupiny výrobkov, podkladov a podrobných maloobchodných údajov, ktoré zodpovedajú vstupnej stránke kategórie na vašom webe).

Ako fungujú skupiny záznamov

Skupiny záznamov usporadúvajú záznamy podľa atribútov, ktoré k nim boli priradené v službe Merchant Center. Pomocou nich môžete spravovať, ktoré záznamy sa zahrnú do kampaní. Ako spravovať maximálne výkonnú kampaň (angl. Performance Max campaign) so skupinami záznamov

Požiadavky na skupinu podkladov

Špecifikácie textu

Text specifications for text headlines, 30 character maximum Text specifications for long headlines, 90 characters are the maximum.
Recommended Pridanie 1 cieľovej webovej adresy  Recommended Pridanie maximálne 5 nadpisov  Recommended Pridanie maximálne 5 dlhých nadpisov
Text specifications for descriptions: 90 characters maximum
Recommended Pridanie maximálne 4 opisov Recommended Pridanie 1 názvu firmy Recommended Pridanie 1 výzvy na akciu
  Text specifications for Display URL path, 15 characters maximum  
   Recommended Pridanie maximálne 2 ciest zobrazenej webovej adresy  

Špecifikácie obrázkov

Performance Max image specifications for square image–for store visits–are 1:1 ratio, and either 1200 by 1200 pixels (recommended) or 300 by 300 pixels.

Recommended Pridanie 3 obrázkov na šírku

Maximálna veľkosť súboru je 5 120 kB

Ďalej podporované pri zobrazovaní len v režime vyhľadávania obrázkov

Recommended Pridanie 3 štvorcových obrázkov

Maximálna veľkosť súboru je 5 120 kB

Poznámka: Obrázky, ktoré nemajú tento pomer strán, je možné nahrať a v rozhraní orezať.

Recommended Pridanie 1 štvorcového obrázka

Maximálna veľkosť súboru je 5 120 kB

Iba pre kampane s návštevami predajne

Performance Max image specifications for landscape logos are 1:1.91 ratio, either 1200 by 628 pixels (recommended) or 600 by 314 pixels
Recommended Pridanie 1 obrázka na výšku

Recommended Pridanie 1 štvorcového loga

Maximálna veľkosť súboru je 5 120 kB

Recommended Pridanie 1 loga na šírku

Maximálna veľkosť súboru je 5 120 kB

Legenda:

Recommended

Odporúčania k podkladom

Performance MAX - unlock audiences icon

Maximálny celkový počet všetkých obrázkov: 20

Performance MAX - unlock audiences icon

Maximálny celkový počet všetkých log: 5

Performance Max image file formats accepted Performance Max image file minimum resolution Performance Max image maximum file size Performance Max image file minimum resolution
Formáty súborov:

JPG alebo PNG

Minimálne rozlíšenie:

Recommendedodporúča sa 1200 × 1200 pixelov

Maximálna veľkosť súboru
je 5 120 kB

Odporúčaná bezpečná oblasť obrázka:

obsah umiestnite do prostredných 80 % obrázka

Animácia používateľského rozhrania znázorňujúca proces nahrania podkladu, ktorý si vyžaduje zmenu veľkosti v nástroji na výber médií služby Google Ads.

Špecifikácie videa

Tip: Google automaticky mení veľkosť vašich videoreklám s cieľom zvýšiť vašu výkonnosť podľa platformy a zlepšiť účinnosť reklamy. Ak neplánujete nahrať video, zvážte, ako sa zobrazia iné podklady kreatívy, ak sa zmení ich veľkosť.
špecifikácie videa

Všetky maximálne výkonné kampane si vyžadujú videá dlhšie ako desať sekúnd.

Ak nenahráte žiadne video, môžeme vám ho vygenerovať z inej kreatívy.

Recommended Pridajte maximálne päť videí.

Ak nepridáte video do skupiny podkladov pre maximálne výkonnú kampaň, môže sa automaticky vygenerovať z podkladov v skupine podkladov. Automaticky generované videá môžu byť automaticky generované v dlhšom, štandardnom formáte služby YouTube alebo vo zvislom formáte, aby sa mohli zobrazovať na YouTube Shorts. Ak nemáte podklad videa a nechcete používať automaticky vygenerované videá, môžete video pre maximálne výkonnú kampaň vytvoriť pomocou Nástroja na tvorbu videí v službe Google Ads. Inzerenti môžu nahrať aj video vhodné pre YouTube Shorts (zvislý formát kratší ako desať sekúnd), ktoré sa môže zobrazovať na YouTube Shorts. Ak chcete zistiť, ako vytvárať videá v službe Google Ads, prečítajte si článok Vytvorenie videa pomocou knižnice podkladov.

Google môže automaticky meniť veľkosť vašich videoreklám s cieľom zvýšiť vašu výkonnosť podľa platformy a zlepšiť účinnosť reklamy. Po vytvorení a nahraní podkladov kreatívy môžu byť videá na šírku upravené na štvorcové (1:1) alebo na výšku (9:16) pre reklamy in‑stream na YouTube a YouTube Shorts. Google skontroluje každé video, aby sa zabránilo strate kvality. Ak však máte problém s úpravou veľkosti, kontaktujte Podporu Google, ktorá vám pomôže túto službu deaktivovať.

Špecifikácie podkladov

Hoci sa na spustenie maximálne výkonnej kampane nevyžadujú žiadne podklady, ich pridaním môžete motivovať používateľov k vykonaniu akcie v súvislosti s vašou reklamou. Ďalšie informácie o podkladoch

Osvedčené postupy týkajúce sa skupín podkladov

  1. Pomocou indikátora účinnosti reklamy zistite, či má skupina podkladov dostatok podkladov na dosiahnutie najlepšej výkonnosti.
  2. Zaistite, aby boli v každej skupine podkladov zahrnuté všetky typy podkladov (text, obrázky a videá).
  3. Zabezpečte, aby boli podklady v súlade s pokynmi pre kvalitu.
  4. Vytvorte varianty podkladov s cieľom nájsť najvýkonnejšiu kreatívu.
  5. Pridajte čo najviac podkladov vrátane až piatich nadpisov, štyroch opisov, obrázkov s rôznou orientáciou a videí s rôznou orientáciou. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcej tabuľke:
Typ Podklad Minimálny počet Maximálny počet Odporúčaný počet
Text Cieľová webová adresa 1 1  
Nadpis 3 15 15
Opis 1 5 5
Názov firmy 1 1  
Výzva na akciu 1 1  
Obrázok Na šírku 1 20 3
Štvorcový obrázok 1 20 3
Obrázok na výšku 0 20 1
Video Video 0 5 1

Príklad použitia skupín podkladov:

V skupinách podkladov spravujete rôzne typy podkladov kreatívy vrátane textu, obrázkov, videí, log a cieľových webových adries. Môžete vytvoriť jednu skupinu podkladov so signálmi publika alebo môžete vytvoriť aj viacero skupín podkladov pre rôzne cieľové webové adresy.

Poznámka: Ak je rozšírenie cieľovej webovej adresy zapnuté, Google môže na základe vyhľadávacieho dopytu používateľa nahradiť cieľovú webovú adresu relevantnejšou vstupnou stránkou a generovať dynamický nadpis, opis a ďalšie podklady, ktoré zodpovedajú obsahu vašej vstupnej stránky. Ďalšie informácie o automaticky vytváraných podkladoch

Report podkladov

Report podkladov informuje o každom podklade použitom v maximálne výkonnej kampani a umožňuje porovnať výkonnosť rôznych podkladov. Ak si chcete pozrieť report podkladov, musíte vytvoriť maximálne výkonnú kampaň. Ďalšie informácie o reportoch podkladov v maximálne výkonných kampaniach

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067