เกี่ยวกับโปรแกรมตรวจสอบ Deep Link

โปรแกรมตรวจสอบ Deep Link ช่วยให้คุณตรวจสอบ Deep Link ของทั้งแอป Android รวมถึง App Link ที่ต้องการหรือสคีมที่กำหนดเองภายในแอปได้ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณดู ส่ง และดาวน์โหลดรายงานแบบละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบทั้งหมดที่เครื่องมือทำกับลิงก์ ตลอดจนวิธีการแก้ไขการกำหนดค่าที่ขาดไป ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Deep Link

หมายเหตุ: วิธีการด้านล่างเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของผู้ใช้ Google Ads ที่ได้รับการออกแบบใหม่ หากต้องการใช้การออกแบบก่อนหน้า ให้คลิกไอคอน "ลักษณะที่ปรากฏ" แล้วเลือกใช้การออกแบบก่อนหน้า หากคุณใช้ Google Ads เวอร์ชันก่อนหน้าอยู่ ให้ดูแผนที่อ้างอิงฉบับย่อ หรือใช้แถบค้นหาในแผงการนำทางด้านบนของ Google Ads เพื่อค้นหาหน้าเว็บที่ต้องการ

เข้าถึงโปรแกรมตรวจสอบ Deep Link

An animation showing how to access the Deep Link Validator.

 1. ในบัญชี Google Ads ให้คลิกไอคอนเครื่องมือ Tools Icon
 2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการวางแผนในเมนู "ส่วน"
 3. คลิกฮับการโฆษณาแอป
 4. คุณจะเห็นโปรแกรมตรวจสอบ Deep Link ในเมนู

วิธีใช้โปรแกรมตรวจสอบ Deep Link

Deep Link มีประโยชน์ต่อคุณและผู้ใช้เป็นอย่างมาก โดยสามารถมอบประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ดีขึ้น อัตราการรักษาผู้ใช้ที่สูงขึ้น และโอกาสใหม่ๆ ในการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้และเพิ่มการเข้าชมในแอป

คุณสามารถใช้โปรแกรมตรวจสอบ Deep Link เพื่อทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ตรวจสอบแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหมดหรือลิงก์ที่ต้องการ
 • ทําความเข้าใจการแก้ไขที่คุณต้องดําเนินการเพื่อให้กำหนดค่าลิงก์ทั้งหมดได้ถูกต้อง
 • ดาวน์โหลดหรือส่งรายงานเพื่อให้จัดทำเอกสารและแชร์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กรได้ง่ายขึ้น
 • ทําการเปลี่ยนแปลงที่จําเป็นในแอปและเว็บไซต์

ตรวจสอบทั้งแอปหรือลิงก์ที่ต้องการ

เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณตรวจสอบทั้งแอปและให้รายงานฉบับเต็มของลิงก์ทั้งหมดในไฟล์ Manifest รวมถึงตรวจสอบได้ว่ากำหนดค่าลิงก์แต่ละรายการอย่างถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้คุณยังเลือกที่จะยืนยันเฉพาะลิงก์ที่ต้องการได้เพื่อให้ลิงก์นั้นสามารถใช้งานและทำงานได้อย่างเหมาะสม


การตรวจสอบแอป - Android

วิธีตรวจสอบ Deep Link ในแอปทั้งหมด

 1. เลือก "Android" จากเมนูแบบเลื่อนลง
 2. เลือกแอปจากตัวเลือกแอป
 3. เลือกตัวเลือกตรวจสอบ Deep Link ทั้งหมดใต้เมนูแบบเลื่อนลง
 4. คลิกตรวจสอบ

จากนั้นระบบจะสแกนและดึง Deep Link ทั้งหมดที่พบในแอปออกมา แล้วทําการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับลิงก์แต่ละรายการ

ฟังก์ชันโดยรวมสําหรับรายงานและการดาวน์โหลด

คุณจะเห็นจํานวนลิงก์ที่ใช้งานไม่ได้และเวอร์ชันของแอปที่เราตรวจสอบ นอกจากนี้ยังสามารถคลิกปุ่ม "รายงานฉบับเต็ม" เพื่อดาวน์โหลดหรือส่งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคนอื่นๆ ในองค์กรได้ด้วย

ตารางการตรวจสอบแอปโดยละเอียด

หมายเหตุ: หากลิงก์ทั้งหมดถูกต้อง ระบบจะแสดงรายการลิงก์ที่ถูกต้องทั้งหมด

หลังการตรวจสอบ คุณจะเห็นแท็บสูงสุด 3 แท็บในตารางการตรวจสอบ ได้แก่

แท็บโดเมนที่ตรวจสอบเว็บไซต์แล้วไม่ผ่าน:

An animation showing domains that failed website checks.

 • แท็บนี้จะอิงตามโดเมน เนื่องจากโดเมน 1 โดเมนสามารถเชื่อมโยงได้กับหลายแอป และแอป 1 แอปก็สามารถเชื่อมโยงกับหลายโดเมนเช่นเดียวกัน
 • ในตารางจะมีรายชื่อโดเมนที่ตรวจสอบเว็บไซต์แล้วไม่ผ่าน รวมถึงจำนวนครั้งที่แต่ละโดเมนตรวจสอบไม่ผ่าน
 • เมื่อคลิก "ดูรายละเอียด" คุณจะเห็นการตรวจสอบทั้งหมดที่ทำกับโดเมนนี้ รวมถึงการตรวจสอบทั้งที่ผ่านและไม่ผ่าน ตลอดจนการดำเนินการเพื่อแก้ไขการตรวจสอบที่ไม่ผ่านแต่ละรายการ
 • คุณสามารถคลิกแท็บ "ลิงก์ภายใต้โดเมน" ในหน้า "ดูรายละเอียด" เพื่อดูลิงก์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับโดเมนนี้ได้

หมายเหตุ: หากโดเมนอย่างน้อย 1 โดเมนในแอปตรวจสอบเว็บไซต์แล้วไม่ผ่าน App Link ทั้งหมดในแอปจะไม่ทำงานอย่างที่ต้องการ ผู้ใช้อาจยังเปิดแอปได้เมื่อคลิกลิงก์นั้น แต่กล่องโต้ตอบที่ให้ผู้ใช้เลือกว่าจะให้แอปใดเปิดลิงก์นั้นจะปรากฏขึ้น

แท็บลิงก์ที่ตรวจสอบแอปแล้วไม่ผ่าน:

An animation showing links that failed app checks.

 • ในตารางจะมีลิงก์แต่ละลิงก์ที่ตรวจสอบแอปแล้วไม่ผ่าน และข้อมูลที่ระบุว่าลิงก์ได้รับการตรวจสอบเป็น App Link หรือสคีม URL ที่กำหนดเอง รวมถึงจำนวนครั้งที่ตรวจสอบแอปไม่ผ่าน
 • คลิก "ดูรายละเอียด" เพื่อดูมุมมองโดยละเอียดของการตรวจสอบทั้งหมดที่ทําได้ การตรวจสอบที่ผ่านหรือไม่ผ่าน และวิธีแก้ไขการตรวจสอบที่ไม่ผ่าน
การตรวจสอบลิงก์อื่นๆ ที่ไม่ใช่การตรวจสอบสคีม URL ที่กำหนดเองต้องใช้การตั้งค่าอีกแบบหนึ่ง

แท็บลิงก์ที่ถูกต้อง:An animation showing a valid link.

 • ในตารางจะมีลิงก์แต่ละลิงก์ที่ตรวจสอบแอปแล้วไม่ผ่าน และข้อมูลที่ระบุว่าลิงก์ได้รับการตรวจสอบเป็น App Link หรือสคีม URL ที่กำหนดเอง
 • คลิก "ดูรายงานลิงก์" เพื่อดูตัวอย่าง (หากมี) และคิวอาร์โค้ดสําหรับหน้า Landing Page ซึ่งเป็นปลายทางของ Deep Link นี้ในแอปได้ รวมถึงการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เราดําเนินการสําหรับลิงก์นี้

การกรอง

เพื่อช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูล คุณสามารถกรองโดเมนและลิงก์ในตารางได้ตามจํานวนครั้งที่ตรวจสอบไม่ผ่าน หรือตามประเภทการตรวจสอบที่ไม่ผ่าน


การตรวจสอบแอป - iOS

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบ Deep Link ทั้งหมดในแอป

 1. เลือก "iOS" จากเมนูแบบเลื่อนลง
 2. เลือกแอปจากตัวเลือกแอป
 3. เลือกตัวเลือกตรวจสอบ Deep Link ทั้งหมดใต้เมนูแบบเลื่อนลง
 4. คลิกเพิ่มโดเมนของแอป

หลังจากตรวจสอบ Deep Link ทั้งหมดในแอปแล้ว กล่องโต้ตอบแบบเลื่อนจะเปิดขึ้น ในกล่องโต้ตอบแบบเลื่อน ให้เลือกรายการต่อไปนี้

 1. แอป Android ที่ตรงกัน: เลือกแอป Android ที่ตรงกับแอป iOS
 2. เพิ่มโดเมนของคุณเอง: เลือกโดเมนที่ต้องการตรวจสอบ
 3. คลิกใช้เพื่อตรวจสอบ

โปรแกรมตรวจสอบจะดึงโดเมนทั้งหมดที่พบในแอป Android พร้อมด้วยโดเมนที่คุณป้อน จากนั้นจะดำเนินการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง

ตารางการตรวจสอบแอปโดยละเอียด

The image displays the App validation screen.

หลังจากตรวจสอบเสร็จแล้ว คุณจะเห็นแท็บสูงสุด 3 แท็บในตารางการตรวจสอบ

 1. แท็บโดเมนที่ตรวจสอบเว็บไซต์แล้วไม่ผ่าน:
  1. ในตารางจะมีรายการโดเมนที่ตรวจสอบเว็บไซต์แล้วไม่ผ่านอย่างน้อย 1 รายการ และจำนวนการตรวจสอบเว็บไซต์ที่ไม่ผ่านสำหรับแต่ละโดเมน
  2. เมื่อเลือก "ดูรายละเอียด" คุณจะสามารถดูการตรวจสอบทั้งหมดที่ดำเนินการในโดเมน การตรวจสอบทั้งที่ผ่านและไม่ผ่าน ตลอดจนคำแนะนำในการแก้ไขการตรวจสอบที่ไม่ผ่านแต่ละรายการ
 2. แท็บโดเมนที่ผ่านการตรวจสอบเว็บไซต์มีดังนี้
  1. ในตาราง คุณสามารถดูรายการลิงก์ที่ผ่านการตรวจสอบเว็บไซต์และเลือก "ดูรายละเอียด" สำหรับแต่ละโดเมนได้ ในส่วน "ดูรายละเอียด" ให้คลิก "การตรวจสอบแอป" แล้วสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อตรวจสอบว่า Deep Link ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องในแอป
 3. แท็บโดเมนที่มีการอัปเดตที่แนะนำ:
  1. ในตาราง คุณสามารถดูรายการลิงก์ที่แนะนำการอัปเดตบางรายการได้ ระบบแนะนำการอัปเดตเหล่านี้ตามหลักเกณฑ์สำหรับนักพัฒนาแอปของ Apple คุณเลือก "ดูรายละเอียด" สำหรับแต่ละโดเมนได้ ในส่วน "ดูรายละเอียด" ให้คลิก "การตรวจสอบแอป" แล้วสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อตรวจสอบว่า Deep Link ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องในแอป

การตรวจสอบลิงก์ที่ต้องการ

The image displays the Specific link validation screen.

วิธีตรวจสอบลิงก์ที่ต้องการ

 1. เลือก "Android" หรือ "iOS" จากเมนูแบบเลื่อนลง
 2. เลือกแอปจากตัวเลือกแอป
 3. เลือกตัวเลือกตรวจสอบ Deep Link จากเมนูแบบเลื่อนลง
 4. ป้อนลิงก์ที่ต้องการยืนยัน
 5. คลิกตรวจสอบ

เมื่อคลิก "ตรวจสอบ" แล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องในลิงก์

ผลการยืนยัน - Android

The image displays the Verification results screen.

หลังจากตรวจสอบเสร็จแล้ว คุณจะเห็นการตรวจสอบที่เครื่องมือทำกับลิงก์ จำนวนการตรวจสอบที่ผ่านและไม่ผ่าน ข้อมูลที่ระบุว่าลิงก์ได้รับการตรวจสอบเป็น App Link หรือสคีม URL ที่กำหนดเอง รวมถึงเวอร์ชันของแอปที่ตรวจสอบ โปรดทราบว่าการตรวจสอบลิงก์อื่นๆ ที่ไม่ใช่การตรวจสอบสคีม URL ที่กำหนดเองต้องใช้การตั้งค่าอีกแบบหนึ่ง

นอกจากนี้ยังสามารถคลิกปุ่ม "รายงานฉบับเต็ม" เพื่อดาวน์โหลดหรือส่งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคนอื่นๆ ในองค์กรได้ด้วย

หากไม่ได้กำหนดค่า Deep Link อย่างถูกต้อง คุณจะเห็นรายการการตรวจสอบแอปและ/หรือเว็บไซต์ที่เราทำ รายการที่ตรวจสอบแล้วผ่านหรือไม่ผ่าน รวมถึงวิธีแก้ไขการตรวจสอบที่ไม่ผ่าน

แต่หากลิงก์ที่คุณตรวจสอบเป็นลิงก์ที่ถูกต้อง คุณจะเห็นตัวอย่าง (หากมี) และคิวอาร์โค้ดสําหรับหน้า Landing Page ที่ Deep Link นี้นำไปยังแอป รวมถึงการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เราทำกับลิงก์นี้ อย่างไรก็ตาม ตัวอย่าง Deep Link อาจไม่แสดงเนื้อหาของแอปอย่างถูกต้องเสมอไป โดยเฉพาะในกรณีที่มีการจํากัดการเข้าถึงแอป (เช่น ในกรณีที่ต้องเข้าสู่ระบบหรือต้องเข้าถึงจากตําแหน่งที่เฉพาะเจาะจง) ดังนั้นให้ใช้คิวอาร์โค้ดเพื่อทดสอบ Deep Link ในอุปกรณ์ของคุณเอง

ผลการยืนยัน - iOS

หลังจากตรวจสอบแล้ว คุณจะได้รับข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้

 • "Deep Link นี้ผ่านการตรวจสอบเว็บทั้งหมดแล้ว แต่ยังต้องมีการตรวจสอบแอป"
 • "Deep Link นี้ใช้ไม่ได้"

หากได้รับข้อความแรก ให้ดำเนินการติดตั้งแอปและสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อยืนยันว่าหน้าที่ถูกต้องเปิดขึ้นในแอป ขั้นตอนนี้ช่วยให้แน่ใจว่า Deep Link ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องในแอป

หากคุณได้รับข้อความที่ 2 ให้ตรวจสอบข้อผิดพลาดที่พบและวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้น

หมายเหตุ: สำหรับ iOS ระบบไม่สามารถตรวจสอบรูปแบบที่กำหนดเองได้ Deep Link ที่ต้องตรวจสอบต้องขึ้นต้นด้วย "http" หรือ "https"

เรายืนยันได้เฉพาะการตรวจสอบเว็บไซต์สำหรับแอป iOS เท่านั้น การกำหนดค่าแอปจะยังคงจำเป็นต่อการทำงานของ Deep Link ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว


Web to App Connect

คุณตั้งค่าการทำ Deep Link และเครื่องมือวัด Conversion ของแอปได้โดยใช้อินเทอร์เฟซ Web to App Connect ใน Google Ads เมื่อตั้งค่า 2 อย่างนี้เรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่เริ่มจากเว็บไซต์ไปยังแอปที่ราบรื่นให้กับลูกค้า และเพิ่มอัตรา Conversion ได้สูงขึ้น 2 เท่าโดยเฉลี่ยสำหรับการคลิกโฆษณาที่นำไปยังแอปเมื่อเทียบกับเว็บไซต์เวอร์ชันอุปกรณ์เคลื่อนที่

ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นนี้ช่วยให้ลูกค้าดำเนินการที่มุ่งหวังได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ลงชื่อสมัครใช้ หรือเพิ่มสินค้าลงในรถเข็น นอกจากนี้ คุณยังติดตามการกระทําที่ถือเป็น Conversion ในแอปเหล่านี้และรับคำแนะนำในการปรับปรุงแคมเปญได้จากในอินเทอร์เฟซ Web to App Connect อีกด้วย

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน Web to App Connect ให้ทำตาม 3 ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในบัญชี Google Ads ให้คลิกไอคอนเครื่องมือ ไอคอนเครื่องมือ
 2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการวางแผนในเมนู "ส่วน"
 3. คลิกฮับการโฆษณาแอป ซึ่งจะนำไปยังอินเทอร์เฟซ Web to App Connect

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำให้เกิด Conversion ได้ดียิ่งขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซ Web to App Connect


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก