Om validatoren for dyplinker

Med validatoren for dyplinker kan du validere dyplinker enten for Android-appen din i sin helhet eller for spesifikke applinker eller egendefinerte oppsett i appen. Med verktøyet kan du se, sende og laste ned en detaljert rapport over alle kontrollene verktøyet har utført på linken din, og informasjon om hvordan konfigurasjonene som mangler, kan korrigeres. Finn ut mer om dyplinker

Merk: Veiledningen nedenfor er en del av den nye Google Ads-brukeropplevelsen. Du kan bruke den forrige utformingen ved å klikke på utseendeikonet og velge Bruk den forrige utgaven. Hvis du fortsatt bruker den forrige versjonen av Google Ads, kan du gjennomgå kartet over kontoen eller bruke søkefeltet øverst i Google Ads-navigasjonspanelet til å finne siden du søker etter.

Slik får du tilgang til validatoren for dyplinker:

 1. Klikk på verktøyikonet Tools Icon i Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Planlegging-rullegardinmenyen på delmenyen.
 3. Klikk på Senter for appannonsering.
 4. Du finner validatoren for dyplinker på menyen.

Slik bruker du validatoren for dyplinker

Dyplinker er verdifulle både for deg og brukerne dine: brukeropplevelsen blir bedre, brukerlojaliteten øker, og du får nye muligheter til å engasjere brukerne dine og oppnå mer trafikken til appen din.

Valideringsverktøyet for dyplinker kan brukes til følgende:

 • validere mobilapper i sin helhet eller spesifikke linker
 • finne ut hvilke korrigeringer du må gjøre for at alle linkene dine skal være riktig konfigurert
 • laste ned eller sende en rapport, slik at dokumentasjon blir enklere, og rapporten kan du dele med relevante interessenter i organisasjonen din
 • gjøre nødvendige endringer i appen din og på nettstedet ditt

Valider apper i sin helhet eller spesifikke linker

Med dette verktøyet kan du validere appen i sin helhet og få en fullstendig rapport over alle linkene som ble funnet i manifestfilen din, samt informasjon om de ulike linkene er riktig konfigurert. Du kan også velge å validere spesifikke linker, for å sjekke at de kan brukes og fungerer som de skal.

Appvalidering

Slik kan du validere alle dyplinkene i appen din:

 1. Velg appen i appvelgeren.
 2. Velg Valider alle dyplinkene-alternativet på rullegardinmenyen.
 3. Velg Valider.

Når du har gjort dette, henter skanningen alle dyplinkene i appen, og utfører de relevante kontrollene på de ulike linkene.

Generell funksjonalitet for rapporten og nedlastingen

Du får se hvor mange av linkene dine som ikke fungerer, og hvilken appversjon vi har validert. Du kan også klikke på knappen for å laste ned den fullstendige rapporten eller sende den til andre interessenter i organisasjonen din.

Detaljert tabell for verifisering av apper

Merk: Hvis alle linkene dine er gyldige, vises en liste over alle de gyldige linkene.

Når valideringen er fullført, ser du opptil tre faner i valideringstabellen.

Fanen Domener som ikke besto nettstedskontroller:

 • Denne fanen er basert på domener, ettersom et domene kan knyttes til flere apper, og omvendt.
 • I tabellen ser du en liste over domenene som ikke har bestått nettstedskontroller, og informasjon om hvor mange nettstedskontroller som mislyktes for hvert av domenene.
 • Ved å klikke på «Se detaljer» kan du se alle kontrollene som er kjørt på det aktuelle domenet, hvilke kontroller domenet besto og ikke besto, og hva du må gjøre for å korrigere domenet slik at det består kontrollene som mislyktes.
 • På den samme «Se detaljer»-siden kan du klikke på «Linker tilknyttet domenet»-fanen for å se alle linkene som er tilknyttet det aktuelle domenet.

Merk: Hvis et eller flere av domenene i appen din ikke består alle nettstedskontrollene, kommer ingen av applinkene i appen til å fungere som de skal. Appen kan fortsatt åpnes ved klikk på disse linkene, men dialogboksen der brukeren velger hvilken app som skal åpne linken, blir vist.

Fanen Linker som førte feil:

 • I tabellen ser du en liste over linkene som ikke har bestått appkontroller, per link, om linkene ble validert som applinker eller egendefinerte nettadresseoppsett, og hvor mange appkontroller som mislyktes for de aktuelle linkene.
 • Klikk på Se detaljer for å se en detaljert visning av alle kontrollene som er kjørt, hvilke kontroller linken besto og ikke besto, og hva du må gjøre for å korrigere linken slik at den består kontrollene som mislyktes.
Eventuelle andre linkkontroller enn kontroller av egendefinerte nettadresseoppsett, må få en annen konfigurering.

Gyldige linker-fanen:

 • I tabellen ser du en liste over linkene som har bestått appkontroller, per link, og om linkene ble validert som applinker eller egendefinerte nettadresseoppsett.
 • Du kan klikke på «Se linkrapporten» for å se en forhåndsvisning (hvis dette er tilgjengelig) og en QR-kode for landingssiden som den aktuelle dyplinken fører til i appen, i tillegg til alle de relaterte kontrollene vi har utført for den aktuelle linken.

Filtrering

For at det skal bli enklere å prioritere dataene, kan du filtrere domenene og linkene i tabellene ut fra antallet kontroller som mislyktes, eller typen kontroller som mislyktes.

Validering av spesifikke linker

Slik validerer du en spesifikk link:

 1. Velg appen i appvelgeren.
 2. Velg Valider en dyplink-alternativet på rullegardinmenyen.
 3. Skriv inn navnet på linken du vil validere.
 4. Klikk på Valider.

Når du har klikket på «Valider», utføres de relevante kontrollene på linken din.

Valideringsresultatene

Når valideringen er fullført, ser du hvilke kontroller verktøyet har kjørt på linken din, hvor mange av kontrollene linken besto og ikke besto, om linken ble validert som en applink eller et egendefinert nettadresseoppsett, samt hvilken appversjon som ble validert. Det er viktig å vite at alle andre linkkontroller enn kontroller av egendefinerte nettadresseoppsett, må få en annen konfigurering.

Du kan også klikke på knappen for å laste ned den fullstendige rapporten eller sende den til andre interessenter i organisasjonen din.

Hvis dyplinken ikke er riktig konfigurert, ser du en liste over app- og/eller nettstedskontrollene vi har kjørt, hvilke som besto og ikke besto kontrollene, og hvordan du kan korrigere dem som ikke besto kontrollene.

Hvis linken du har validert, er en gyldig link, ser du en forhåndsvisning (om dette er tilgjengelig) og en QR-kode for landingssiden som den aktuelle dyplinken fører til i appen, i tillegg til alle de relaterte kontrollene verktøyet har utført for den aktuelle linken. Forhåndsvisningen av dyplinker gjenspeiler imidlertid ikke alltid innholdet i appen på en nøyaktig måte, spesielt hvis tilgangen til appen er begrenset (f.eks. hvis den krever pålogging eller må åpnes fra et bestemt sted). Bruk derfor QR-koden til å teste dyplinken på din egen enhet.

Slik fungerer validatoren for dyplinker

Ulike typer validatorer for dyplinker

I verktøyet valideres to typer dyplinker: applinker og egendefinerte nettadresseoppsett.

 • Alle linker som bygger på HTTP- eller HTTPS-oppsettet, valideres som applinker.
 • For applinkene som ikke besto én eller flere av nettstedskontrollene, men som besto alle appkontrollene (annet enn kontrollen av Android-systembekreftelse), kan det hende at appen fortsatt åpnes. Det kan imidlertid hende at en dialogboks for å oppklare eventuelle tvetydigheter også åpnes, der brukeren kan velge en av flere apper (deriblant din) som skal kunne håndtere den aktuelle nettadressen. Dette skaper også mer friksjon i brukeropplevelse, så vi anbefaler på det sterkeste at alle applinker korrigeres, slik at brukerne sendes direkte til appen din.

Validering av applinker

For å kunne implementere applinker må du gjøre endringer både i appen din og på nettstedet ditt.

 • Du må først opprette intensjonsfiltre i appens manifestfil, og konfigurere appen til å bruke data fra intensjonsfiltrene til å sende brukerne til det riktige innholdet i appen.
 • Deretter må du legge til bekreftelse for dyplinkene dine ved å publisere en JSON-fil for Digital Asset Links på nettstedet ditt, for å bekrefte hvem som eier det. Etterpå må du konfigurere appen din slik at det blir bedt om at applinker bekreftes. Finn ut mer om implementering av applinker

For å validere applinker kjører vi app- og nettsteds-kontrollene nedenfor.

Validering av egendefinerte nettadresseoppsett

For å implementere egendefinerte nettadresseoppsett trenger du bare å gjøre endringer i appen din. Du må opprette intensjonsfiltre i appens manifestfil, og konfigurere appen til å bruke data fra intensjonsfiltrene til å sende brukerne til det riktige innholdet i appen. Finn ut mer om hvordan egendefinerte nettadresseoppsett implementeres.

For å validere egendefinerte nettadresseoppsett utfører vi appkontrollene nedenfor.

Ulike typer kontroller verktøyet utfører

Med utgangspunkt i den aktuelle linktypen utfører verktøyet kontroller i appen din og/eller på nettstedet ditt.

Appkontroller

Kontroll av <data>-taggen

Hva innebærer denne kontrollen?

I denne testen blir det sett etter en <data>-tag som omfatter «android:scheme»-attributtet. Det er <data>-taggen som sikrer at appen kan åpne nettadressen.

Hvordan aktiverer jeg denne kontrollen?

Sørg for at elementene nedenfor finnes i appens manifestfil:

 • en <data>-tag som omfatter «android:scheme»- og «android:host»-attributtene (valgfritt), i intensjonsfilteret for denne nettadressen
 • en skråstrek («/») helt først i «android:path»-attributtet i <data>-taggen. Attributtet kan også være «android:pathPrefix» eller «android:pathPattern».

Se den offisielle utviklerveiledningen for Android.

Kontroll av «ACTION_VIEW»-attributtet

Hva innebærer denne kontrollen?

I denne testen blir det sjekket om en ACTION_VIEW-intensjonshandling er lagt til som attributt, noe som sikrer at nettadressen kan nås fra Google Søk.

Hvordan aktiverer jeg denne kontrollen?

Legg til en ACTION_VIEW-intensjonshandling som attributt i intensjonsfilteret i appens manifest.

Se den offisielle utviklerveiledningen for Android.

Kontroll av «DEFAULT»-kategoriattributtet

Hva innebærer denne kontrollen?

I denne testen blir det sjekket om en DEFAULT-kategori er lagt til som et attributt, noe som sikrer at nettlesere får tilgang til appen.

Hvordan aktiverer jeg denne kontrollen?

Legg til en DEFAULT-kategori som attributt i intensjonsfilteret i appens manifest.

Se den offisielle utviklerveiledningen for Android.

Kontroll av «BROWSABLE»-kategoriattributtet

Hva innebærer denne kontrollen?

I denne testen blir det sjekket om en BROWSABLE-kategori er lagt til som attributt, noe som kreves for at appen skal kunne åpnes.

Hvordan aktiverer jeg denne kontrollen?

Legg til en BROWSABLE-kategori som attributt i intensjonsfilteret i appens manifest.

Se den offisielle utviklerveiledningen for Android.

Kontroll av Android-systembekreftelsen

Merk: Denne kontrollen utføres bare for å bekrefte applinker.

Hva innebærer denne kontrollen?

I denne testen blir det sjekket om en JSON-fil for Digital Asset Links er lagt til på domenet for appens nettsted. Android-systemet bruker denne filen for å bekrefte appen. Det kontrolleres også hvem som eier appen.

Hvordan aktiverer jeg denne kontrollen?

Legg til et «android:autoVerify=”true”»-attributt i intensjonsfilteret i appens manifest.

Se den offisielle utviklerveiledningen for Android.

Kontroll av at nettadressen ikke viderekobler til andre adresser

Hva innebærer denne kontrollen?

I denne testen blir det sett etter viderekoblingsadresser, som ikke støttes av Google Ads. Via dyplinken din skal brukerne komme direkte til appen. De skal ikke viderekobles til eksterne tjenere eller tredjeparts dyplinker.

Hvordan aktiverer jeg denne kontrollen?

Erstatt nettadressen din med en adresse som tar brukerne direkte til appen.

Nettstedkontroller

Kontroll av hvorvidt vertsattributtet er riktig formatert

Hva innebærer denne kontrollen?

I denne kontrollen blir det sjekket hvorvidt «android:host»-attributtet har et gyldig nettadressemønster på domenet.

Hvordan aktiverer jeg denne kontrollen?

Sørg for at verten er en riktig formatert nettadresse som google.com eller www.google.com.

Link til den offisielle utviklerveiledningen for Android.

Kontrollen av JSON-filen for Digital Asset Links ble ikke bestått

Hva innebærer denne kontrollen?

I denne testen blir det kontrollert om det er lagt til en JSON-fil for Digital Asset Links på nettstedet ditt. Filen brukes til å bekrefte hvem som eier appen.

Hvordan aktiverer jeg denne kontrollen?

Legg til en JSON-fil for Digital Asset Links på alle nettstedsdomenene som ikke kunne bekreftes, på denne plasseringen:

https://[domenenavn]/.well-known/assetlinks.json

Sørg også for at roboter får tilgang til filen, og at robots.txt tillater gjennomsøking.

Link til den offisielle utviklerveiledningen for Android.

Domenet er tilgjengelig uten viderekoblinger

Hva innebærer denne kontrollen?

I denne testen blir det forsøkt å få etablert at det gis direkte tilgang til domenet – altså uten viderekoblinger. Domenet må være direkte tilgjengelig for at appens eier skal kunne bekreftes.

Hvordan aktiverer jeg denne kontrollen?

Påse at domenet kan nås direkte, altså uten viderekoblinger, for alle nettstedsdomenene som ikke kunne bekreftes.

Link til den offisielle utviklerveiledningen for Android.

Kontroll av HTTPS-tilgjengelighet

Hva innebærer denne kontrollen?

I denne testen blir det forsøkt å få tilgang til JSON-filen for Digital Asset Links via en HTTPS-kobling, noe som må kunne gjøres for å bekrefte hvem som eier appen.

Hvordan aktiverer jeg denne kontrollen?

Påse at det gis tilgang til JSON-filen for Digital Asset Links via en HTTPS-tilkobling for alle nettstedsdomene som ikke kunne bekreftes (selv om HTTP oppgis som dataoppsettet i appens intensjonsfilter).

Link til den offisielle utviklerveiledningen for Android.

Kontroll av type innhold i JSON-filen

Hva innebærer denne kontrollen?

I denne testen blir det forsøkt å validere innholdstypen i JSON-filen for Digital Asset Links. Den aktuelle typen definerer formatet i JSON-filen. Med dette kan mobilenheten få bekreftet hvem som eier appen.

Hvordan aktiverer jeg denne kontrollen?

Påse at «application/json» er innholdstypen for alle nettstedsdomene som ikke kunne bekreftes.

Link til den offisielle utviklerveiledningen for Android.

Kontroll av pakkenavnet

Hva innebærer denne kontrollen?

I denne testen blir det sjekket om JSON-filen for Digital Asset Links omfatter en bekreftelse av pakkenavnet, som mobilenheten bruker til å bekrefte hvem som eier appen.

Hvordan aktiverer jeg denne kontrollen?

Påse at korrekt pakkenavn med «android_app»-navneområdet blir angitt for alle nettstedsdomenene som ikke kunne bekreftes, i JSON-filen for Digital Asset Links. Få også bekreftet at appen er tilgjengelig i Google Play-butikken.

Link til den offisielle utviklerveiledningen for Android.

Kontroll av validering av fingeravtrykk

Hva innebærer denne kontrollen?

I denne testen blir det kontrollert om JSON-filen for Digital Asset Links har validering av fingeravtrykk skrevet med sha256-algoritmen. Mobilenheten bruker dette til å bekrefte hvem som eier appen.

Hvordan aktiverer jeg denne kontrollen?

Legg til «sha256_cert_fingerprints» i JSON-filen for Digital Asset Links som er tilknyttet alle nettstedsdomene som ikke kunne bekreftes. Hvis fingeravtrykket allerede er lagt til, må du sjekke at det er korrekt, og at «android_app»-navneområdet blir angitt for det.

Link til den offisielle utviklerveiledningen for Android.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
7152785885761139671
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
73067