Om valideringsverktøyet for dyplinker

Med valideringsverktøyet for dyplinker kan du validere dyplinker enten for Android-appen din i sin helhet, eller for spesifikke applinker eller egendefinerte oppsett i appen. Via verktøyet kan du se, sende og laste ned en detaljert rapport over alle kontrollene verktøyet har utført på linken. I tillegg får du tips om hvordan du korrigerer manglende konfigurasjoner. Finn ut mer om dyplinker.

Merk: Veiledningen nedenfor er en del av den nye Google Ads-brukeropplevelsen. Du kan bruke den forrige utformingen ved å klikke på utseendeikonet og velge Bruk den forrige utgaven. Hvis du fortsatt bruker den forrige versjonen av Google Ads, kan du gjennomgå kartet over kontoen eller bruke søkefeltet øverst i Google Ads-navigasjonspanelet til å finne siden du søker etter.

Åpne valideringsverktøyet for dyplinker

An animation showing how to access the Deep Link Validator.

 1. Klikk på verktøyikonet Tools Icon i Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Planlegging-rullegardinmenyen i delmenyen.
 3. Klikk på Senter for appannonsering.
 4. Du finner valideringsverktøyet for dyplinker i menyen.

Slik bruker du validatoren for dyplinker

Dyplinker er verdifulle både for deg og brukerne dine: brukeropplevelsen blir bedre, brukerlojaliteten øker, og du får nye muligheter til å engasjere brukerne dine og oppnå mer trafikken til appen din.

Valideringsverktøyet for dyplinker kan brukes til følgende:

 • validere mobilapper i sin helhet eller spesifikke linker
 • finne ut hvilke korrigeringer du må gjøre for at alle linkene dine skal være riktig konfigurert
 • laste ned eller sende en rapport, slik at dokumentasjon blir enklere, og rapporten kan du dele med relevante interessenter i organisasjonen din
 • gjøre nødvendige endringer i appen din og på nettstedet ditt

Valider apper i sin helhet eller spesifikke linker

Med dette verktøyet kan du validere appen i sin helhet og få en fullstendig rapport over alle linkene som ble funnet i manifestfilen din, samt informasjon om de ulike linkene er riktig konfigurert. Du kan også velge å validere spesifikke linker for å sjekke at de kan brukes og fungerer som de skal.


Appvalidering – Android

Slik kan du validere alle dyplinkene i appen:

 1. Velg «Android» fra rullegardinmenyen.
 2. Velg appen i appvelgeren.
 3. Velg Valider alle dyplinkene fra rullegardinmenyen.
 4. Klikk på Valider.

Når du har gjort det, henter skanningen alle dyplinkene i appen og utfører de relevante kontrollene på de ulike linkene.

Generell funksjonalitet for rapporten og nedlastingen

Du får se hvor mange av linkene dine som ikke fungerer, og hvilken appversjon vi har validert. Du kan også klikke på knappen for å laste ned den fullstendige rapporten eller sende den til andre interessenter i organisasjonen din.

Tabell med detaljert info om verifisering av apper

Merk: Hvis alle linkene er gyldige, vises en liste over alle de gyldige linkene.

Når valideringen er fullført, ser du opptil tre faner i valideringstabellen.

«Domener som ikke besto nettstedskontroller»-fanen:

An animation showing domains that failed website checks.

 • Denne fanen er basert på domener, ettersom et domene kan knyttes til flere apper, og omvendt.
 • I tabellen ser du en liste over domenene som ikke har bestått nettstedskontroller, og informasjon om hvor mange nettstedskontroller som mislyktes for hvert av domenene.
 • Ved å klikke på «Se detaljer» kan du se alle kontrollene som er kjørt på det aktuelle domenet, hvilke kontroller domenet besto og ikke besto, og hva du må gjøre for å korrigere domenet slik at det består kontrollene som mislyktes.
 • På den samme «Se detaljer»-siden kan du klikke på «Linker tilknyttet domenet»-fanen for å se alle linkene som er tilknyttet det aktuelle domenet.

Merk: Hvis ett eller flere av domenene i appen ikke består alle nettstedskontrollene, fungerer ingen av applinkene i appen som de skal. Appen kan fortsatt åpnes ved klikk på disse linkene, men dialogboksen der brukeren velger hvilken app som skal åpne linken, blir vist.

«Linker som førte feil-fanen»:

An animation showing links that failed app checks.

 • I tabellen ser du en liste over linkene som ikke har bestått appkontroller, per link, om linkene ble validert som applinker eller egendefinerte nettadresseoppsett, og hvor mange appkontroller som mislyktes for de aktuelle linkene.
 • Du kan klikke på «Se detaljer» for å se en detaljert visning av alle kontrollene som er kjørt, hvilke kontroller de enkelte linkene besto og ikke besto, og hva du må gjøre for å få alle godkjent.
Eventuelle andre linkkontroller enn kontroller av egendefinerte nettadresseoppsett, må få en annen konfigurering.

«Gyldige linker»-fanen:

An animation showing a valid link.

 • I tabellen ser du en liste over linkene som har bestått appkontroller, per link, og om linkene ble validert som applinker eller egendefinerte nettadresseoppsett.
 • Du kan klikke på «Se linkrapporten» for å se en forhåndsvisning (hvis dette er tilgjengelig) og en QR-kode for landingssiden som den aktuelle dyplinken fører til i appen, i tillegg til alle de relaterte kontrollene vi har utført for den aktuelle linken.

Filtrering

For at det skal bli enklere å prioritere dataene, kan du filtrere domenene og linkene i tabellene ut fra antallet kontroller eller typen kontroller som ikke ble bestått.


Appvalidering – iOS

Følg denne fremgangsmåten for å validere alle dyplinkene i appen:

 1. Velg «iOS» fra rullegardinmenyen.
 2. Velg appen i appvelgeren.
 3. Velg Valider alle dyplinkene fra rullegardinmenyen.
 4. Klikk på Legg til appdomener.

Når du har validert alle dyplinkene i appen, åpnes en glidedialogboks. Velg følgende i den:

 1. Samsvarende Android-app: Velg Android-appen som svarer til iOS-appen.
 2. Legg til dine egne domener: Velg domenene du vil validere.
 3. Klikk på Bruk for å validere.

Valideringsverktøyet henter alle domenene som ble funnet i Android-appen, samt de du oppga, og det kjører deretter de relevante kontrollene.

Tabell med detaljert info om verifisering av apper

The image displays the App validation screen.

Når valideringen er fullført, vises opptil tre faner i valideringstabellen.

 1. «Domener som ikke besto nettstedskontroller»-fanen:
  1. I tabellen lister vi opp alle domenene som ikke besto minst én av nettstedskontrollene, samt hvor mange kontroller de enkelte domenene ikke besto.
  2. Ved å velge «Se detaljer» kan du se alle kontrollene som er kjørt på domenet, hvilke kontroller som ble bestått og ikke ble bestått, samt forslag til hvordan du korrigerer forholdene som fører til ikke bestått på kontrollene.
 2. «Domener som ikke besto nettstedskontroller»-fanen:
  1. I tabellen lister vi opp linkene som har bestått nettstedskontrollene, og du kan velge å se detaljer om hvert domene. Klikk på «Validering av appkontroll» under «Se detaljer», og skann QR-koden for å sikre at dyplinken er riktig konfigurert i appen.
 3. «Domener der det anbefales oppdateringer»-fanen:
  1. I tabellen lister vi opp linkene der oppdateringer anbefales. Anbefalingene er i tråd med Apples retningslinjer for utviklere. Du kan velge «Se detaljer» for hvert domene. Klikk på «Validering av appkontroll» under «Se detaljer», og skann QR-koden for å sikre at dyplinken er riktig konfigurert i appen.

Validering av spesifikke linker

The image displays the Specific link validation screen.

Slik validerer du spesifikke linker:

 1. Velg «iOS» eller «Android» fra rullegardinmenyen.
 2. Velg appen i appvelgeren.
 3. Velg Valider en dyplink fra rullegardinmenyen.
 4. Skriv inn navnet på linken du vil validere.
 5. Klikk på Valider.

Når du har klikket på «Valider», kjøres de relevante kontrollene på linken.

Verifiseringsresultater – Android

The image displays the Verification results screen.

Når valideringen er fullført, ser du hvilke kontroller verktøyet har kjørt på linken, hvor mange av disse linken besto og ikke besto, om linken ble validert som en applink eller et egendefinert nettadresseoppsett, samt hvilken appversjon som ble validert. Det er viktig å vite at alle andre linkkontroller enn kontroller av egendefinerte nettadresseoppsett, må få en annen konfigurering.

Du kan også klikke på knappen for å laste ned den fullstendige rapporten eller sende den til andre interessenter i organisasjonen din.

Hvis dyplinken ikke er riktig konfigurert, ser du en liste over app- og/eller nettstedskontrollene vi har kjørt, hvilke som besto og ikke besto kontrollene, og hvordan du kan korrigere dem som ikke besto kontrollene.

Hvis linken du har validert, er en gyldig link, ser du en forhåndsvisning (om dette er tilgjengelig) og en QR-kode for landingssiden som den aktuelle dyplinken fører til i appen, i tillegg til alle de relaterte kontrollene verktøyet har utført for den aktuelle linken. Forhåndsvisningen av dyplinker gjenspeiler imidlertid ikke alltid innholdet i appen på en nøyaktig måte, spesielt hvis tilgangen til appen er begrenset (f.eks. hvis den krever pålogging eller må åpnes fra et bestemt sted). Derfor bør du bruke QR-koden til å teste dyplinken på din egen enhet.

Verifiseringsresultater – iOS

Etter valideringen kan du motta en av disse meldingene:

 • «Denne dyplinken har bestått alle nettkontroller, men appkontroll er fortsatt nødvendig».
 • «Denne dyplinken kommer ikke til å fungere.»

Hvis du får den første meldingen, kan du installere appen og skanne QR-koden for å bekrefte at den riktige siden åpnes i appen. Dette trinnet sikrer at dyplinken er riktig konfigurert i appen.

Hvis du får den andre meldingen, kan du gjennomgå de identifiserte feilene og veiledningene til hvordan du korrigerer dem.

Merk: På iOS kan ikke egendefinerte protokoller valideres. Dyplinker som skal valideres, må begynne med «http» eller «https».

Vi kan bare validere nettstedskontroller for iOS-apper. Appkonfigurasjon er fortsatt helt avgjørende for at validerte dyplinker skal fungere.


Web to App Connect

Du kan konfigurere dyplinking og sporing av appkonverteringer via Web to App Connect-grensesnittet i Google Ads. Når du har konfigurert begge disse, kan du gi brukerne sømløse overganger mellom nett og app og i snitt oppnå dobbelt så høye konverteringsfrekvenser for annonseklikk som lander i appen din, enn med de på mobilnettstedet ditt.

Med denne finstemte opplevelsen blir det enklere for kundene å utføre den ønskede handlingen, enten det er å kjøpe noe, registrere seg eller legge noe i handlekurven. I Web to App Connect-grensesnittet kan du også spore disse konverteringshandlingene i appen og få anbefalinger om hvordan du finstemmer kampanjen.

Følg disse tre trinnene for å komme i gang med Web to App Connect:

 1. Klikk på verktøyikonet Verktøyikon i Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Planlegging-rullegardinmenyen i delmenyen.
 3. Klikk på Senter for appannonsering. Nå åpnes Web to App Connect-grensesnittet.

Finn ut mer om hvordan du får flere konverteringer ved hjelp av Web to App Connect-grensesnittet.


Linker til relatert innhold

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny