O alatu za provjeru dubinskih veza

Alat za provjeru dubinskih veza omogućuje vam da provjerite dubinke veze za cijelu Android aplikaciju ili određenu vezu na aplikaciju ili prilagođenu shemu unutar vaše aplikacije. Upotrebljavanjem alata moći ćete pregledati, poslati i preuzeti detaljna izvješća koja sadrže sve provjere koje je alat proveo na vašoj vezi i upute kako bi se neispravne konfiguracije trebale popraviti. Saznajte više o dubinskim vezama

Da biste pristupili alatu za provjeru dubinskih veza:

 1. U Google Adsu kliknite Alati.
 2. U odjeljku Planiranje pronađite Središte za oglašavanje aplikacija.
 3. Na izborniku ćete pronaći alat za provjeru dubinskih veza.

Kako upotrebljavati alat za provjeru dubinskih veza

Dubinske veze pružaju sjajnu vrijednost vama i vašim korisnicima: bolji korisnički sadržaj, veće zadržavanje i nove prilike za stupanje u interakciju s vašim korisnicima te povećanje prometa prema vašoj aplikaciji.

Pomoću alata za provjeru dubinskih veza možete učiniti sljedeće:

 • Provjeriti cijelu mobilnu aplikaciju ili određenu vezu.
 • Saznati koje probleme trebate riješiti da bi sve vaše veze bile ispravno konfigurirane.
 • Preuzeti ili poslati izvješće radi jednostavnije dokumentacije i dijeljenja s relevantnim dionicima u svojoj organizaciji.
 • Unijeti potrebne izmjene u svoju aplikaciju ili na web-lokaciju.

Provjera cijele aplikacije ili određene veze

Pomoću alata možete provjeriti cijelu aplikaciju, izraditi potpuno izvješće o svim vezama koje su pronađene u datoteci manifesta i saznati jesu li sve veze ispravno konfigurirane. Isto tako možete odlučiti provjeriti određenu vezu da biste provjerili može li se upotrebljavati i radi li ispravno.

Provjera aplikacije

Da biste provjerili sve dubinske veze u aplikaciji:

 1. Odaberite aplikaciju u alatu za odabir aplikacija.
 2. Na padajućem izborniku odaberite opciju Potvrdi sve dubinske veze.
 3. Odaberite Provjeri.

Kada to učinite, skeniranje će povući sve dubinske veze koje su pronađene u vašoj aplikaciji i provesti odgovarajuće provjere na svakoj vezi.

Cjelokupno izvješće i funkcija preuzimanja

Vidjet ćete koliko vaših veza neće funkcionirati i verziju aplikacije koju smo provjerili. Isto tako možete kliknuti gumb za potpuno izvješće da biste preuzeli ili poslali izvješće drugim dionicima u svojoj organizaciji.

Tablica s detaljnom provjerom aplikacije

Napomena: ako su sve vaše veze valjane, prikazat će se popis svih valjanih veza.

Nakon dovršetka provjere prikazat će vam se tri kartice u tablici provjere.

Kartica s domenama koje nisu prošle na provjeri web-lokacije:

 • Ova se kartica temelji na domenama jer domena može biti povezana s više aplikacija, i obrnuto.
 • U tablici će vam se prikazati popis domena koje nisu prošle na provjeri web-lokacije i broj provjera koje su dale negativan rezultat za svaku od domena.
 • Klikom na Prikaz pojedinosti prikazat će vam se sve provjere provedene na toj domeni, i one s pozitivnim i one s negativnim rezultatom, kao i upute što trebate učiniti da biste riješili problem pronađen u svakoj od provjera koje domena nije prošla.
 • Na istoj stranici Prikaz pojedinosti možete kliknuti karticu Veze u okviru domene da biste vidjeli sve veze koje su povezane s tom domenom.

Napomena: ako za jednu ili više domena u vašoj aplikaciji ne uspiju provjere web-lokacije, sve veze na aplikaciju u vašoj aplikaciji neće funkcionirati kako je predviđeno. Kad kliknete te veze, aplikacija će se možda svejedno otvoriti, ali će se prikazati dijalog u kojem se korisniku omogućuje da odabere kojom će aplikacijom otvoriti vezu.

Kartica veza koje nisu prošle na provjeri aplikacije:

 • U tablici će vam se prikazati popis veza koje nisu prošle na provjeri aplikacije po svakoj od veza, informacija je li provjera valjanosti provedena kao veza na aplikaciju ili shema prilagođenog URL-a, kao i broj provjera aplikacije čiji je rezultat bio negativan.
 • Možete kliknuti Prikaz pojedinosti da biste vidjeli detaljan prikaz svih provedenih provjera, koje su od njih bile uspješne ili neuspješne, te kako ispraviti one neuspješne.
Svaka provjera veze, osim provjere shema prilagođenog URL-a, zahtijevat će drukčije postavke.

Kartica valjanih veza:

 • U tablici će vam se prikazati popis veza koje nisu prošle na provjeri aplikacije po vezi, bez obzira na to je li provjera provedena kao veza na aplikaciju ili shema prilagođenog URL-a.
 • Možete kliknuti Prikaz izvješća o vezama da biste vidjeli pregled (ako je dostupan) i QR kôd za odredišnu stranicu na koju vodi ova dubinska veza u aplikaciji, kao i sve povezane provjere koje smo proveli za tu vezu.

Filtriranje

Kako biste lakše prioritizirali podatke, možete filtrirati domene i veze u tablici na temelju broja provjera koje nisu prošle ili vrsti provjere koja nije uspjela.

Provjere određene veze

Da biste provjerili određenu vezu:

 1. Odaberite aplikaciju u alatu za odabir aplikacija.
 2. Na padajućem izborniku odaberite opciju Provjeri dubinsku vezu.
 3. Unesite vezu koju želite provjeriti.
 4. Kliknite Provjeri valjanost.

Nakon što kliknete Potvrdi, provode se relevantne provjere na vašoj vezi.

Rezultati provjere

Nakon dovršetka provjere prikazat će vam se provjere koje je alat proveo na vezi, koliko provjera jest ili nije uspjelo, je li veza provjerena kao veza na aplikaciju ili shema prilagođenog URL-a te verzija aplikacije koja je provjerena. Važno je imati na umu da svaka provjera veze, osim provjere shema prilagođenog URL-a, zahtijeva drukčije postavke.

Isto tako možete kliknuti gumb za potpuno izvješće da biste preuzeli ili poslali izvješće drugim dionicima u svojoj organizaciji.

Ako dubinska veza nije ispravno konfigurirana, prikazat će vam se popis provjera aplikacije i/ili web-lokacije koje smo proveli, koje su od njih bile uspješne ili neuspješne te kako ispraviti one neuspješne.

Ako je veza koju ste provjerili valjana, prikazat će vam se pregled (ako je dostupan) i QR kôd za odredišnu stranicu na koju ta dubinska veza vodi u aplikaciji te sve povezane provjere provedene za tu vezu. No pregled dubinske veze možda neće uvijek točno odražavati sadržaj aplikacije, naročito ako je pristup aplikaciji ograničen (na primjer, ako zahtijeva prijavu ili joj je potrebno pristupiti s određene lokacije). Stoga pomoću QR koda testirajte dubinsku vezu na svojem uređaju.

Kako funkcionira alat za provjeru dubinskih veza

Vrste provjera dubinskih veza

Alat provjerava dvije vrste dubinskih veza: veze na aplikaciju ili sheme prilagođenog URL-a.

 • Svaka veza koja ima shemu HTTP-a ili HTTPS-a podvrgava se potvrdi kao veza na aplikaciju.
 • Veze na aplikaciju koje nisu prošle na jednoj ili više provjera web-lokacije, ali su prošle sve provjere aplikacije (osim provjere za Android), i dalje će možda moći otvarati aplikaciju, ali će otvoriti i dijalog objašnjenja, koji korisniku omogućuje da odabere jednu od više aplikacija (uključujući vašu) koje mogu obraditi navedeni URL. To stvara i više problema tijekom korisnikova putovanja, stoga se preporučuje da popravite sve veze na aplikaciju da biste jednostavno usmjerili korisnike na svoju aplikaciju.

Provjera veze na aplikaciju

Da biste implementirali veze na aplikaciju, trebate izvršiti izmjene u svojoj aplikaciji i na svojoj web-lokaciji.

 • Prvo u manifestu aplikacije trebate izraditi filtre namjera i konfigurirati svoju aplikaciju da upotrebljava podatke o namjerama da bi korisnike poslala na pravi sadržaj u vašoj aplikaciji.
 • Zatim trebate dodati potvrdu za svoje dubinske veze objavom JSON datoteke veza na digitalne materijal na svojim web-lokacijama da biste potvrdili vlasništvo. Nakon toga trebate konfigurirati svoju aplikaciju da zatraži provjeru veza na aplikaciju. Saznajte više o implementaciji veza na aplikaciju

Da bismo potvrdili vezu na aplikaciju, provodimo sljedeći skup provjera aplikacije i web-lokacije.

Potvrda sheme prilagođenog URL-a

Za implementaciju shema prilagođenog URL-a izmjene trebate izvršiti samo u aplikaciji. Konkretno, u manifestu aplikacije trebate izraditi filtre namjera i konfigurirati svoju aplikaciju da upotrebljava podatke o namjerama da bi korisnike poslala na pravi sadržaj u vašoj aplikaciji. Saznajte više o implementaciji sheme prilagođenog URL-a.

Da bismo potvrdili shemu prilagođenog URL-a, provodimo sljedeći skup provjera aplikacije.

Vrste provjera koje alat provodi

Ovisno o vrsti veze, alat provodi provjere vaše aplikacije i/ili web-lokacije.

Provjere aplikacije

Oznaka <data>

Što provjerava ovaj test?

Ovaj test provjerava postoji li oznaka <data> koja uključuje atribut android:scheme. Oznaka <data> osigurava da aplikacija može otvoriti URL.

Kako ispraviti problem pronađen tijekom provođenja ovog testa?

Provjerite postoje li sljedeći elementi u datoteci manifesta vaše aplikacije:

 • oznaka <data> koja uključuje atribute android:scheme i android:host (neobavezno) za filtar namjera za taj URL
 • znak / na početku atributa android:path u oznaci <data>. Atribut bi mogao biti i android:pathPrefix ili android:pathPattern.

Provjerite službeni vodič za razvojne programere za Android.

Atribut ACTION_VIEW

Što provjerava ovaj test?

Ovaj test provjerava postoji li atribut namjeravane radnje ACTION_VIEW, čime se osigurava da se URL može dosegnuti s Google pretraživanja.

Kako ispraviti problem pronađen tijekom provođenja ovog testa?

Dodajte atribut namjeravane radnje ACTION_VIEW u filtar namjera u manifestu aplikacije.

Provjerite službeni vodič za razvojne programere za Android.

Atribut kategorije DEFAULT

Što provjerava ovaj test?

Ovaj test provjerava postoji li kategorija DEFAULT kao atribut, čime se osigurava da web-preglednici mogu pristupiti aplikaciji.

Kako ispraviti problem pronađen tijekom provođenja ovog testa?

Dodajte kategoriju DEFAULT kao atribut u filtar namjera u manifestu aplikacije.

Provjerite službeni vodič za razvojne programere za Android.

Atribut kategorije BROWSABLE

Što provjerava ovaj test?

Ovaj test provjerava postoji li kategorija BROWSABLE kao atribut, čime se osigurava da se aplikacija može otvoriti.

Kako ispraviti problem pronađen tijekom provođenja ovog testa?

Dodajte kategoriju BROWSABLE kao atribut u filtar namjera u manifestu aplikacije.

Provjerite službeni vodič za razvojne programere za Android.

Provjera sustava Android

Ta se provjera provodi samo za potvrđivanje veza na aplikaciju

Što provjerava ovaj test?

Ovaj test provjerava postoji li JSON datoteka veza na digitalne materijale na domeni web-lokacije aplikacije. Tu datoteku sustav Android upotrebljava za potvrdu aplikacije. Tom se provjerom također potvrđuje vlasništvo nad aplikacijom.

Kako ispraviti problem pronađen tijekom provođenja ovog testa?

Dodajte atribut android:autoVerify=”true” u filtar namjera u manifestu aplikacije.

Provjerite službeni vodič za razvojne programere za Android.

URL bez preusmjeravanja

Što provjerava ovaj test?

Ovaj test provjerava postoje li preusmjeravanja koja ne podržava Google Ads. Vaša dubinska veza mora preusmjeravati korisnike izravno u aplikaciju; ne može ih preusmjeravati na vanjske poslužitelje ili dubinske veze treće strane.

Kako ispraviti problem pronađen tijekom provođenja ovog testa?

Svoj URL zamijenite URL-om koji korisnike vodi izravno u aplikaciju.

Provjere web-lokacije

Ispravno oblikovanje atributa hosta

Što provjerava ovaj test?

Ovim se testom provjerava ima li atribut android:host važeći uzorak URL-a za domenu.

Kako ispraviti problem pronađen tijekom provođenja ovog testa?

Provjerite je li host ispravno oblikovana web-adresa kao što su google.com ili www.google.com.

Veza na službeni vodič za razvojne programere za Android.

Provjera JSON datoteke veza na digitalne materijale nije uspjela

Što provjerava ovaj test?

Ovaj test provjerava sadrži li vaša web-lokacija JSON datoteku veza na digitalne materijale, koja se upotrebljava za potvrdu vlasništva nad aplikacijom.

Kako ispraviti problem pronađen tijekom provođenja ovog testa?

Dodajte JSON datoteku veza na digitalne materijale svim domenama web-lokacije koje nisu prošle na provjeri na sljedećoj lokaciji:

https://[domain.name]/.well-known/assetlinks.json

Isto tako, osigurajte da datoteci mogu pristupiti botovi i da datoteka robots.txt omogućuje pretraživanje i indeksiranje.

Veza na službeni vodič za razvojne programere za Android.

Domena bez preusmjeravanja

Što provjerava ovaj test?

Ovim se testom provjerava može li se vašoj domeni pristupiti bez preusmjeravanja. Izravan pristup toj domeni mora biti moguć radi potvrde vlasništva nad aplikacijom.

Kako ispraviti problem pronađen tijekom provođenja ovog testa?

Osigurajte da se vašoj domeni može pristupiti bez preusmjeravanja za sve domene web-lokacija koje nisu prošle na provjeri.

Veza na službeni vodič za razvojne programere za Android.

Mogućnost pristupa putem HTTPS-a

Što provjerava ovaj test?

Ovaj test pokušava pristupiti vašoj JSON datoteci veza na digitalne materijale putem HTTPS veze. Pristup toj datoteci mora biti moguć radi potvrde vlasništva nad aplikacijom.

Kako ispraviti problem pronađen tijekom provođenja ovog testa?

Osigurajte da se Digital Asset Links JSON datoteci može pristupiti putem HTTPS veze za sve domene web-lokacija čija provjera nije uspjela (čak i ako filtar namjera u aplikaciji prijavljuje HTTP kao shemu podataka).

Veza na službeni vodič za razvojne programere za Android.

Vrsta JSON sadržaja

Što provjerava ovaj test?

Test provjerava ima li vaša JSON datoteka veza na digitalne materijale potvrdu vrste sadržaja, koja definira format JSON datoteke. To mobilnom uređaju omogućuje potvrdu vlasništva nad aplikacijom.

Kako ispraviti problem pronađen tijekom provođenja ovog testa?

Osigurajte da vrsta sadržaja bude application/json za sve domene web-lokacija čija provjera nije uspjela.

Veza na službeni vodič za razvojne programere za Android.

Naziv paketa

Što provjerava ovaj test?

Test provjerava ima li vaša JSON datoteka veza na digitalne materijale potvrdu naziva paketa, koju mobilni uređaj upotrebljava za potvrdu vlasništva nad aplikacijom.

Kako ispraviti problem pronađen tijekom provođenja ovog testa?

Osigurajte da vaša JSON datoteka veza na digitalne materijale prijavljuje ispravan naziv paketa s prostorom naziva android_app za sve domene web-lokacija čija provjera nije uspjela. Osim toga, potvrdite da je aplikacija dostupna u Trgovini Google Play.

Veza na službeni vodič za razvojne programere za Android.

Provjera digitalnog otiska

Što provjerava ovaj test?

Ovaj test provjerava ima li vaša JSON datoteka veza na digitalne materijale sha256 potvrdu pomoću digitalnog otiska, koju mobilni uređaj upotrebljava za potvrdu vlasništva nad aplikacijom.

Kako ispraviti problem pronađen tijekom provođenja ovog testa?

Dodajte polje sha256_cert_fingerprints u JSON datoteku veza na digitalne materijale za sve domene web-lokacija čija provjera nije uspjela. Ako je digitalni otisak već dodan, pazite da bude točan i da prostor naziva android_app bude naveden u njemu.

Veza na službeni vodič za razvojne programere za Android.

Povezani članci

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
false
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
true
73067
false