Vanliga frågor om ändringar i iOS 14

I den här artikeln hittar du vanliga frågor om ändringar av Apples ATT-policy (App Tracking Transparency) och hur produktändringar kan påverka dig som Google Ads-annonsör. De flesta annonsörer påverkas inte. Läs mer om uppdateringar av kampanjmätning i iOS 14

Rapporter

Vad är skillnaden mellan rapporterna jag ser för appkampanjer och SKAdNetwork-rapporten? Vad blir tillgängligt i rapporter om appattributionspartner?

SKAdNetwork-rapporter blir tillgängliga för alla annonsörer i appkampanjer senast 30 april2021. SKAdNetwork-rapporter är en av flera datakällor som kan användas för kampanjrapportering. Läs mer om metodtips för iOS-appkampanjer

Appattributionspartner (AAP) har tillgång till samma information om SKAdNetwork-konverteringar och konverteringar i appkampanjer. AAP får dock inga attributionsanspråk på modellerade konverteringar, så du ser skillnader mellan appkampanjer, SKAdNetwork och AAP-rapporter.

Vilken rapportinformation bör jag förvänta mig av den konverteringsdata som samlas in via de nya webbadressparametrarna?

Konverteringsdata som mäts med de nya parametrarna rapporteras på samma detaljnivå som med GCLID-parametern på individnivå med hjälp av tekniker för konverteringsmodellering. Läs mer om uppdateringar av kampanjmätning i iOS 14

Går det att observera längre fördröjningar för vissa av mina appkampanjer i iOS till följd av konverteringsmodellering?

Ja, det kan ta upp till fem dagar innan modellerade appkampanjskonverteringar visas. Detta är väntat. Modelleringsfördröjningen sker utöver befintliga konverteringsfördröjningar. Tänk också på att rapporteringen av det senaste kampanjresultatet påverkas av modelleringsfördröjningar, och du bör vara beredd på fluktuationer i resultatet.

Konverteringsspårning

Hur fungerar de nya webbadressparametrarna när annonsinteraktionen sker på en webbplats som inte tillhör Google? Måste annonsörer skicka parametern själva?

När någon av Googles förstapartstaggar implementeras på en webbplats skickar taggarna lämplig parameter när den upptäcker att annonsinteraktionen kommer från iOS 14-trafik. Läs mer om uppdateringar av kampanjmätning i iOS 14

I vilka fall används dessa nya webbadressparametrar?

De nya webbadressparametrarna kan visas när en annons kommer från en berörd iOS-plattform och en efterföljande konvertering sker på webben. De nya webbadressparametrarna kan också visas när en annons kommer från webben och det därefter sker en konvertering i en app (djuplänkar).

Hur testar jag om den nya webbadressparametern fungerar?

Klicka på en annons som leder till en webbplats i en Google-app. Titta på webbadressen och se om parametern ?wbraid= ingår.

Hur fungerar konverteringsvärden för SKAdNetwork med appkampanjer?

Med konverteringsvärden för SKAdNetwork kan du mäta kampanjresultatet och vi kommer att införa fler funktioner för att ta med konverteringsvärden i kampanjoptimeringen under de kommande månaderna.

Vilka är fördelarna med att inkludera Google Analytics för Firebase-SDK:t i min iOS-app, utöver SKAdNetworks integrering?

Förutom att registrera dina appar för attribution i SKAdNetwork ger Google Analytics för Firebase även följande fördelar:

Resultat

Vad händer om jag kör fler än de rekommenderade åtta appkampanjerna för installationer?

Vi rekommenderar att du slår ihop dina kampanjer till åtta eller färre appinstallationskampanjer för varje iOS-app. Anledningen är att detta hjälper dig att bibehålla bästa möjliga resultat inom SKAdnetworks kampanjbegränsningar. Om du kör åtta eller färre kampanjer kan du se till att varje kampanj har tillräckligt många konverteringssignaler. Detta är inte en fast gräns, men om du överskrider åtta kampanjer per app får du sämre resultat och färre rapporter om SKAdNetwork. Läs mer om hur Google hjälper apputvecklare att förbereda sig inför Apples uppdaterade ATT-policy i iOS 14

Konverteringsmodellering

Hur skapar Google modellerade konverteringar när det inte finns någon delad identifierare mellan annonsinteraktioner och konverteringar, eller när det inte går att mäta konverteringar?

Vi delar upp annonsinteraktionerna baserat på om vi kunde observera länken mellan annonsen och konverteringen.

Sedan identifierar vi en grupp användare med beteenden som liknar den observerade gruppen och beräknar deras konverteringsfrekvens. Vi analyserar även andra faktorer, som enhetstyp, tid på dagen och operativsystem för att utvärdera likheten.

Vi tränar vår maskininlärningsmodell för att avgöra sannolikheten för konverteringar hos alla användare som har interagerat med annonsen, även de som inte visades direkt på grund av begränsningar i webbläsaren eller operativsystemet. Vi tillämpar dessa utbildningstekniker unikt för varje annonsörs specifika affärsbehov.

Sedan verifierar vi att våra modeller är representativa genom data från andra kalibreringssignaler, t.ex. tidigare konverteringstrender. Läs mer om modellerade onlinekonverteringar

Vilka är några av de signaler som används för att driva Googles konverteringsmodellering?

Varje modell kan skilja sig lite åt, men de olika signalerna som används är enhetstyp, konverteringstyp, tid på dagen, land och webbläsare. Läs mer om modellerade onlinekonverteringar

Budgivning

Hur påverkar dessa nya mätlösningar för iOS min budgivning?

Våra budgivningssystem är beroende av de mätningslösningar som används för att samla in data, till exempel den globala webbplatstaggen (gtag.js), Google Taggstyrning (gtm.js) och Google Analytics för Firebase. När vi utvecklar nya mätningslösningar som konverteringsmodellering och nya webbadressparametrar övervakar vi deras effekt på våra budgivningssystem och gör justeringar om det behövs.

Kampanjer som använder Smart Bidding fortsätter att ange bud baserat på den mest exakta mätningsmetoden som finns tillgänglig. Vi rekommenderar dock att du förbereder dig inför ändringarna ovan genom att noga bevaka resultaten och annonsvisningen i alla kampanjer som körs på iOS-trafik. Vid behov kan du justera budgetar och Smart Bidding-mål för CPA ellerROAS så att du når dina mål. Om du till exempel vill öka utgifterna kan du höja CPA-målen eller sänka ROAS-målen.

Om du har appkampanjer som använder budstrategin Mål-ROAS bör du omedelbart byta till Mål-CPA. Läs mer om hur Google hjälper apputvecklare att förbereda sig inför Apples uppdaterade ATT-policy i iOS 14

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false