Najczęstsze pytania o zmiany związane z iOS 14

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania o zmiany w zasadach App Tracking Transparency (ATT) stosowanych przez firmę Apple i ich wpływ na reklamodawców Google Ads. Zmiany te nie będą jednak miały wpływu na większość reklamodawców. Dowiedz się więcej o zmianach dotyczących mierzenia skuteczności kampanii na iOS 14.

Raportowanie

Czym różnią się raporty o kampaniach promujących aplikacje od raportu SKAdNetwork? Jakie informacje będą dostępne w raportach tworzonych w ramach programu App Attribution Partner?

Najpóźniej od 30 kwietnia 2021 r. raporty SKAdNetwork będą dostępne dla wszystkich reklamodawców prowadzących kampanie promujące aplikacje. Raport SKAdNetwork to jedno z wielu źródeł danych, które warto brać pod uwagę przy tworzeniu raportów o kampaniach. Więcej informacji

Uczestnicy programu App Attribution Partner (AAP) będą mieli dostęp do tych samych informacji o konwersjach SKAdNetwork i konwersjach w kampaniach promujących aplikacje. W ich statystykach atrybucji nie będą jednak uwzględniane konwersje modelowane, więc mogą być widoczne różnice między raportami o kampaniach promujących aplikacje, raportami SKAdNetwork i raportami AAP.

Jakich danych raportowania mogę oczekiwać w przypadku danych o konwersjach zarejestrowanych za pomocą nowych parametrów adresu URL?

Dane o konwersjach mierzone za pomocą nowych parametrów będą raportowane z zastosowaniem metod modelowania konwersji i z taką samą szczegółowością co w przypadku parametru GCLID na poziomie indywidualnym. Więcej informacji

Czy w wyniku modelowania konwersji mogą występować większe opóźnienia w przypadku niektórych moich kampanii promujących aplikacje na iOS?

Tak. Konwersje modelowane w kampaniach promujących aplikacje pojawiają się po upływie maksymalnie 5 dni. W tym przypadku takie opóźnienie jest normalne. Jest ono spowodowane modelowaniem i zwiększa dotychczasowe opóźnienia konwersji. Pamiętaj też, że opóźnienia wywołane modelowaniem nadal będą mieć wpływ na raportowanie niedawnej skuteczności kampanii, więc przygotuj się na występujące z tego powodu wahania skuteczności.

Śledzenie konwersji

Jak będą działać nowe parametry adresu URL, gdy interakcja z reklamą zajdzie w witrynie innej niż Google? Czy reklamodawcy będą musieli wysyłać te parametry do Google?

Jeśli w dowolnej witrynie zostanie zaimplementowany którykolwiek z Twoich własnych tagów Google, będzie on przekazywał odpowiedni parametr, gdy wykryje, że interakcja z reklamą pochodzi z iOS 14. Więcej informacji

Jak mogę sprawdzić, czy nowy parametr adresu URL działa?

W aplikacji Google kliknij reklamę, która otwiera Twoją witrynę. Sprawdź, czy w adresie URL witryny występuje parametr „?wbraid=”.

Jak wartości konwersji SKAdNetwork współdziałają z kampaniami promującymi aplikacje?

Wartości konwersji SKAdNetwork pomagają mierzyć skuteczność kampanii, a w najbliższych miesiącach wprowadzimy dodatkowe funkcje umożliwiające optymalizowanie kampanii na podstawie wartości konwersji.

Jakie korzyści poza integracją ze SKAdNetwork przynosi wdrożenie pakietu SDK Google Analytics dla Firebase w aplikacji na iOS?

Oprócz zarejestrowania aplikacji na potrzeby atrybucji SKAdNetwork pakiet SDK Google Analytics dla Firebase zapewnia też te korzyści:

  • Automatycznie zlicza kluczowe interakcje, np. pierwsze uruchomienia i zakupy w aplikacji, w przypadku użytkowników, którzy wyrazili zgodę na zbieranie danych. Więcej informacji
  • Umożliwia eksperymentowanie z wyjaśnieniami, które informują użytkowników, dlaczego warto włączyć reklamy spersonalizowane.
  • Zapewnia zgodność Twoich kampanii z przyszłymi innowacjami Google w zakresie wykonywania pomiarów konwersji z zachowaniem ochrony prywatności użytkowników.
  • Pomaga w ujednolicaniu danych napływających z witryny i aplikacji. Więcej informacji

Skuteczność

Co się stanie, jeśli będę prowadzić więcej niż zalecane 8 kampanii promujących instalacje aplikacji?

Zalecamy poprzestanie na maksymalnie 8 kampaniach promujących instalacje danej aplikacji na iOS, ponieważ pomaga to utrzymywać optymalną skuteczność w ramach ograniczeń narzucanych na kampanie przez SKAdNetwork. Jeśli prowadzisz nie więcej niż 8 kampanii, każda z nich ma wystarczająco dużo sygnałów o konwersjach. Chociaż nie jest to sztywne ograniczenie, przekroczenie liczby 8 kampanii na aplikację może pogorszyć ich skuteczność oraz dokładność raportów SKAdNetwork. Więcej informacji

Modelowanie konwersji

Jak Google modeluje konwersje, gdy brak wspólnego identyfikatora na potrzeby interakcji z reklamami i śledzenia konwersji lub gdy nie można zliczać konwersji?

Rozróżniamy interakcje z reklamami na podstawie tego, czy potrafimy dostrzec związek między reklamą a konwersją.

Następnie identyfikujemy w obserwowanej grupie grono podobnie zachowujących się użytkowników i obliczamy ich współczynniki konwersji. Podczas oceny podobieństwa analizujemy też inne czynniki, m.in. typ urządzenia, porę dnia i system operacyjny.

Szkolimy nasz model systemów uczących się tak, aby potrafił ustalać prawdopodobieństwo konwersji wśród wszystkich użytkowników, którzy weszli w interakcję z reklamą, nawet wtedy, gdy konwersje nie zostały bezpośrednio zaobserwowane z powodu ograniczeń przeglądarki lub systemu operacyjnego. Metody szkolenia systemów uczących się dopasowujemy do danego reklamodawcy i jego unikalnych potrzeb biznesowych.

Następnie oceniamy, czy nasze modele są reprezentatywne, korzystając z danych z innych sygnałów kalibracyjnych, np. historycznych trendów konwersji. Więcej informacji

Jakie przykładowe sygnały służą Google do modelowania konwersji?

Chociaż każdy model jest nieco inny, przykładami sygnałów mogą być: Typ urządzenia, Typ konwersji, Pora dnia, Kraj i Przeglądarka. Więcej informacji

Ustalanie stawek

Jak te nowe rozwiązania pomiarowe na iOS wpływają na moje stawki?

Nasze systemy ustalania stawek korzystają z rozwiązań analitycznych służących do zbierania danych, np. z globalnego tagu witryny (gtag.js), Menedżera tagów Google (gtm.js) i Google Analytics dla Firebase. Opracowując nowe rozwiązania analityczne, np. modelowanie konwersji i nowe parametry adresów URL, uważnie monitorujemy ich wpływ na nasze systemy ustalania stawek i odpowiednio je korygujemy.

Kampanie korzystające z inteligentnego określania stawek nadal będą ustalać stawki na podstawie najdokładniejszych dostępnych pomiarów. Zalecamy jednak, aby przygotować się na powyższe zmiany i regularnie sprawdzać skuteczność oraz wyświetlanie reklam we wszystkich kampaniach na iOS. W razie potrzeby należy wprowadzić zmiany w budżetach oraz wartościach docelowych CPAROAS w ramach strategii inteligentnego określania stawek, aby efektywnie osiągać zaplanowane cele. Przykład: jeśli chcesz zwiększyć wydatki, możesz odpowiednio podnieść wartości docelowe CPA lub obniżyć wartości docelowe ROAS.

Jeśli prowadzisz kampanie promujące aplikacje ze strategią ustalania stawek Docelowy ROAS, od razu przejdź na Docelowy CPA. Więcej informacji

Dodatkowe materiały

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem