Raporty o odbiorcach

Aby zapewnić pełny i skonsolidowany widok odbiorców oraz uprościć zarządzanie nimi i ich optymalizację, wprowadziliśmy w Google Ads takie ulepszenia:

 • Nowe raporty o odbiorcach
  Szczegółowe raporty o danych demograficznych, segmentach i wykluczeniach odbiorców zostały zebrane w jednym miejscu. Kliknij kolejno ikonę Kampanie Ikona Kampanie, kartę „Listy odbiorców, słowa kluczowe i treść” oraz Odbiorcy. Na stronie raportu możesz łatwo zarządzać odbiorcami. Dowiedz się więcej na temat raportów o odbiorcach.
 • Nowe terminy
  W raporcie Odbiorcy oraz w Google Ads stosujemy nowe terminy. Na przykład „typy odbiorców” (które obejmują odbiorców niestandardowych, odbiorców na rynku oraz odbiorców o podobnych zainteresowaniach) są teraz nazywane „segmentami odbiorców”, a „remarketing” określa się jako „Twoje dane”. Dowiedz się więcej o zmienionych terminach i wyrażeniach określających odbiorców.

Raporty o odbiorcach informują o skuteczności reklam w poszczególnych segmentach odbiorców. Zawierają dane o skuteczności na poziomie grupy reklam, kampanii i konta, które dotyczą grup demograficznych, segmentów odbiorców i wykluczeń. Raporty o odbiorcach pozwalają łatwo zarządzać kierowaniem na odbiorców. Więcej informacji o kierowaniu na segmenty odbiorców

Aby wyświetlić kompleksowe raporty o odbiorcach, kliknij kartę „Odbiorcy” w menu nawigacyjnym po lewej stronie.

Zalety

 • Skonsolidowany widok danych o grupach demograficznych, kierowaniu na segmenty odbiorców i wykluczeniach oraz zarządzanie nimi. Raport umożliwia proste zarządzanie danymi i ich śledzenie.
 • Kompleksowe raporty, które w jednym miejscu prezentują wyniki kampanii, grup reklam i konta. Zapewniają szczegółowy wgląd w dane o skuteczności kierowania reklam na odbiorców.
 • Opcje wyświetlania różnych wycinków danych przez wybranie różnych widoków wykresu.

Raport o odbiorcach składa się z 5 głównych modułów:

 1. Karta podsumowania dotycząca odbiorców (dostępna, jeśli przeglądasz raport dotyczący określonej grupy reklam): zawiera nazwę listy odbiorców i jej segmenty oraz wykluczenia. Na karcie podsumowania dotyczącej odbiorców możesz edytować listę odbiorców, klikając ikonę ołówka Edytuj. Możesz też ją zmienić, klikając Zmień listę odbiorców. Więcej informacji o edytowaniu i aktualizowaniu list odbiorców
 2. Podsumowanie statystyk skuteczności listy odbiorców: podsumowanie skuteczności listy odbiorców i zoptymalizowanego automatycznego kierowania, jeśli z niego korzystasz w swoich kampaniach. Jeśli przeglądasz raport dotyczący całego konta, zobaczysz skonsolidowany wykres skuteczności wszystkich list odbiorców na tym koncie.
 3. Dane demograficzne: grupuje raporty w kategorie według wieku, płci, statusu rodzicielskiego lub dochodów gospodarstwa domowego.
 4. Segmenty odbiorców: prezentuje skuteczność kierowania reklam na grupy osób o określonych zainteresowaniach i zamiarach. Mogą one obejmować:
  • Segmenty odbiorców o podobnych zainteresowaniach: kierowanie według zainteresowań i zwyczajów użytkowników.
  • Segmenty na rynku: kierowanie na podstawie ostatniego zamiaru zakupu.
  • Szczegółowe segmenty demograficzne: kierowanie na użytkowników na podstawie istotnych faktów z ich życia.
  • Twoje segmenty danych: kierowanie reklam na podstawie Twoich danych o klientach lub użytkownikach, którzy odwiedzili Twoją stronę lub aplikację.
  • Segmenty niestandardowe: kierowanie według celu kampanii, w tym na podstawie zainteresowań użytkowników, ich zwyczajów i zamiarów zakupu.
  • Segmenty zdarzeń z życia: kierowanie reklam na osoby, które znajdują się w przełomowych momentach swojego życia.
 5. Wykluczenia: raporty o niepowiązanych segmentach odbiorców, które zostały wykluczone z kierowania reklam.
Uwaga: podane niżej instrukcje dotyczą układu z nowej wersji Google Ads. Aby używać poprzedniego interfejsu, kliknij ikonę „Wygląd” i wybierz Użyj poprzedniego układu. Jeśli używasz poprzedniej wersji Google Ads, skorzystaj ze schematu konta lub z paska wyszukiwania w górnym panelu użytkownika na koncie Google Ads, aby znaleźć potrzebną stronę.

Zarządzanie podsumowaniem statystyk dotyczących odbiorców

 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Kampanie Ikona Kampanie.
 2. W menu sekcji kliknij menu Listy odbiorców, słowa kluczowe i treść.
 3. Kliknij Odbiorcy.
 4. W menu podsumowania statystyk dotyczących odbiorców wybierz Widok kampanii, Widok grupy reklam lub Widok konta, aby przefiltrować dane na odpowiednim poziomie raportu.
 5. Wybierz dane, które chcesz wyświetlić na wykresie – np. „Konwersje” – korzystając z menu danych w prawym górnym rogu.
 6. Domyślnie wyświetli się wykres liniowy. Aby zmienić typ wykresu, w prawym górnym rogu kliknij ikonę Wykres Segmentuj i wybierz inny widok wykresu.
 7. Kliknij Wyświetl tabelę, aby wyświetlić kolumny „Stan”, „Konwersje”, „Wyświetlenia”, „Kliknięcia” i inne dane. Aby wybrać inne dane do tabeli, możesz kliknąć ikonę Kolumny Obraz ikony kolumn Google Ads.

Zarządzanie kierowaniem demograficznym i raportami

 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Kampanie Ikona Kampanie.
 2. W menu sekcji kliknij menu Listy odbiorców, słowa kluczowe i treść.
 3. Kliknij Odbiorcy.
 4. W menu w module „Dane demograficzne” wybierz Widok kampanii, Widok grupy reklam lub Widok konta, aby przefiltrować dane na odpowiednim poziomie raportu.
 5. Wybierz kartę danych demograficznych: Wiek, Płeć, Dochód gospodarstwa domowego, Status rodzicielski lub Kombinacja.
  1. Możesz ustawić preferencje dotyczące kombinacji danych demograficznych, wybierając określone dane demograficzne w menu „Kombinacja”.
 6. Kliknij Wyświetl tabelę, aby wyświetlić kolumny „Zainteresowany użytkownik”, „Koszt zainteresowanego użytkownika”, „Wzrost bezwzględny”, „Interakcje”, „Współczynnik interakcji”, „Konwersje”, „Koszt”, „Wyświetlenia” i inne dane.
 7. Aby pobrać do raportu dodatkowe dane, kliknij ikonę Kolumny Obraz ikony kolumn Google Ads.
 8. Aby wprowadzić zmiany dotyczące kierowania, w module „Dane demograficzne” kliknij kartę grupy demograficznej, którą chcesz edytować. Kliknij Edytuj dane demograficzne.
  1. Kliknij Wybierz grupę reklam.
  2. W menu wybierz kampanię lub grupę reklam, w której chcesz wprowadzić zmiany.
  3. Zobaczysz pełną listę grup demograficznych. Zaznacz te, które chcesz uwzględnić.
  4. Kliknij Zapisz dane demograficzne.

Zarządzanie kierowaniem i raportami dotyczącymi segmentu odbiorców

 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Kampanie Ikona Kampanie.
 2. W menu sekcji kliknij menu Listy odbiorców, słowa kluczowe i treść.
 3. Kliknij Odbiorcy.
 4. W module „Segmenty odbiorców” znajdziesz przegląd danych, w tym informacje o kliknięciach, wyświetleniach, wartości konwersji i kosztach. Przegląd może zawierać wykres. Kliknij Typ wykresu, aby wybrać inny dostępny widok wykresu.
 5. W menu kliknij Widok kampanii, Widok grupy reklam lub – w odpowiednich przypadkach – Widok konta, aby przefiltrować dane na odpowiednim poziomie raportu.
 6. Kliknij Wyświetl tabelę, aby wyświetlić stan, kliknięcia, wartość konwersji, wyświetlenia, konwersje, koszt i inne dane według segmentu odbiorców.
 7. Aby pobrać do raportu dodatkowe dane, kliknij ikonę Kolumny Obraz ikony kolumn Google Ads.
 8. Segmenty odbiorców możesz edytować na 2 sposoby:
  • Kliknij pole wyboru Niebieskie pole wyboru po prawej stronie segmentów, które chcesz edytować.
   1. Na niebieskim pasku menu kliknij Edytuj, aby wstrzymać, włączyć lub usunąć segment odbiorców, utworzyć dla niego regułę automatyczną albo zmienić dostosowania stawek, maksymalne stawki CPC lub maksymalne stawki CPM.
  • Kliknij Edytowanie segmentów odbiorców.
   1. Kliknij Wybierz grupę reklam.
   2. Kliknij „Kierowanie” lub „Obserwacja”.
   3. Kliknij pole wyboru Niebieskie pole wyboru obok segmentów, które chcesz dodać. Kliknij ikonę X Czerwony znak x obok wszystkich połączonych segmentów, których nie chcesz uwzględniać, aby je usunąć.
   4. Kliknij Zapisz segmenty odbiorców.

Zarządzanie wykluczeniami

 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Kampanie Ikona Kampanie.
 2. W menu sekcji kliknij menu Listy odbiorców, słowa kluczowe i treść.
 3. Kliknij Odbiorcy.
 4. W module „Wykluczenia” zobaczysz listę wykluczonych segmentów razem z ich typem, zakresem i poziomem wykluczenia.
 5. Aby usunąć wykluczenia, kliknij pole wyboru Niebieskie pole wyboru po prawej stronie wykluczonego segmentu, a następnie kliknij Usuń na niebieskim pasku menu.
 6. Aby edytować wykluczenia, kliknij Edytuj wykluczenia.
  1. W menu w sekcji „Wyklucz z” kliknij Kampania lub Grupa reklam.
  2. Kliknij pole wyboru Niebieskie pole wyboru obok segmentów, które chcesz wykluczyć. Kliknij ikonę X Czerwony znak x obok wszystkich połączonych segmentów, które chcesz wykluczyć, aby je usunąć.
  3. Kliknij Zapisz wykluczenia segmentów odbiorców.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne