Tillämpa eller ignorera rekommendationer

I denna artikel beskriver vi hur du använder rekommendationer. Läs mer om rekommendationer.

Tillämpa en rekommendation

  1. Klicka på Visa vid rekommendationen du vill tillämpa.
  2. Klicka på Använd. Om du vill tillämpa alla rekommendationer av en viss typ klickar du på Använd alla på rekommendationskortet.
Obs! Nya sökord kan behöva invänta granskning och godkännande innan de kan utlösa din annons.

Om du använder en rekommendation av misstag kan du ångra åtgärden på sidan Ändringshistorik i ditt konto.

Spåra resultat

Vänta ett tag innan du utvärderar hur rekommendationerna har påverkat ditt kontoresultat. Tänk på att en rekommendation kan få positiv effekt på resultatet även om resultatmätvärdet försämras på grund av andra ändringar du har gjort, säsongsvariationer och andra faktorer.

Alla ändringar som du har gjort genom att använda rekommendationer visas på sidan Ändringshistorik i ditt konto.

Ignorera rekommendationer

Ingen känner dina produkter och dina mål bättre än du själv. Om en viss rekommendation inte verkar relevant för din annonskampanj eller lämplig för dina annonseringsmål kan du ignorera enstaka förslag i rekommendationen.

  1. Håll pekaren över det övre högra hörnet i ett förslag.
  2. Klicka på X för att stänga det. Du kan också ignorera en hel rekommendation genom att klicka på ikonen med tre punkter på rekommendationskortet och välja Ignorera alla.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt