Over het rapport met diagnostische gegevens voor de Enhanced Conversions API

Verbeterde conversies is een functie die u kunt gebruiken om de nauwkeurigheid van uw conversiemetingen te verbeteren. Met deze functie worden uw bestaande conversiegegevens aangevuld door gehashte gegevens verzameld van eigen klanten te versturen op een privacybeschermende manier. De gehashte klantgegevens worden vervolgens vergeleken met gehashte klantgegevens uit ingelogde Google-accounts en toegeschreven aan advertentiegebeurtenissen om uw campagneconversies te meten.

Nadat u de Enhanced Conversions API heeft ingesteld met de instructies van uw Google-salesmedewerker, kunt u controleren of uw verbeterde conversies effectief werken in het rapport met diagnostische gegevens voor de Enhanced Conversions API. Met het rapport met diagnostische gegevens kunt u problemen met de implementatie van verbeterde conversies identificeren en analyseren.

Opmerking: Dit artikel heeft alleen betrekking op het rapport met diagnostische gegevens voor de Enhanced Conversions API en is dus alleen van toepassing als u de Enhanced Conversions API al heeft geïmplementeerd. Als u een algemene sitetag of Google Tag Manager heeft gebruikt om verbeterde conversies te implementeren, kunt u meer informatie lezen over het rapport met diagnostische gegevens van de tag voor 'Verbeterde conversies'.

Hoe het werkt

Aan de hand van het rapport met diagnostische gegevens voor de Enhanced Conversions API kunt u de status van uw verbeterde conversies instellen en inzicht krijgen in hoe u conversiegegevens kunt herstellen. Als u het rapport met diagnostische gegevens voor de Enhanced Conversions API bekijkt, ziet u de volgende statuschecks:

 • Huidige status
 • Dekking
 • Geldigheid conversiegegevens
 • Geldigheid klantgegevens
 • Overeenkomststatus

Het rapport met diagnostische gegevens voor de Enhanced Conversions API bekijken vanaf de pagina 'Conversies'

 
 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op het gereedschapsicoon rechtsboven in uw account.
 3. Klik onder 'Meting' op Conversies.
 4. Klik in de tabel 'Conversieacties' op de conversieactie die u wilt controleren.
 5. Selecteer Diagnostische gegevens in het paginamenu bovenaan. U kunt het rapport met diagnostische gegevens voor de Enhanced Conversions API en de statistieken in elk gedeelte bekijken.
Opmerking: Als er een probleem is met verbeterde conversies voor een van uw conversieacties, is de trackingstatus voor die conversieactie 'Verbeterde conversies controleren'. Als u de muisaanwijzer op die status plaatst, klikt u op Naar diagnostische gegevens en gaat u naar het 'Rapport met diagnostische gegevens voor de Enhanced Conversions API' om een diagnose van mogelijke problemen te maken.

Inzicht in het rapport met diagnostische gegevens voor de Enhanced Conversions API

Huidige status

Uw huidige status wordt weergegeven met een van de volgende opties:

 • Verbeterde conversies vastleggen
  • Er heeft in de afgelopen zeven dagen een succesvolle conversie plaatsgevonden met verbeterde conversiegegevens.
 • Geen recente verbeterde conversies
  • Er zijn in het verleden wel geslaagde conversies geregistreerd met verbeterde conversiegegevens, maar niet in de afgelopen zeven dagen.
 • Verbeterde conversies worden niet geregistreerd 
  • Er is geen conversie geregistreerd die verbeterde conversiegegevens bevatten voor deze conversieactie. Als uw status 'Verbeterde conversies worden niet geregistreerd' is, wordt er een melding weergegeven in het rapport met diagnostische gegevens waarin u wordt gevraagd uw instellingen te controleren. Dat kan zijn omdat u heeft geprobeerd verbeterde conversies te implementeren, maar niet alle stappen heeft voltooid. Raadpleeg de instructies voor de Enhanced Conversions API om ervoor te zorgen dat u deze API correct heeft geïmplementeerd.
  • Als u conversies wilt bijhouden, moet u 'Verbeterde conversies' hebben ingeschakeld in uw conversie-instellingen en de campagne hebben ingeschakeld.
Dekking

Met 'Dekking' wordt het gedeelte van uw conversies gemeten dat wordt aangevuld met verbeterde conversies in het conversieverzoek. In het rapport met diagnostische gegevens staat of u voor voldoende conversies verbeterde conversiegegevens levert.

Problemen met de dekking oplossen

Als u een melding over dekking ziet, zijn uw conversies niet altijd aangevuld met verbeterde conversiegegevens. Als u onlangs wijzigingen heeft aangebracht in uw configuratie voor verbeterde conversies, wacht u ten minste één week en controleert u opnieuw het rapport met diagnostische gegevens.

Bekijk eerst de instructies voor de Enhanced Conversions API om te controleren of u de deze API correct heeft geïmplementeerd.

Een van de meest voorkomende redenen waarom u een melding voor dekking te zien krijgt, is:

 • Verbeterde conversies worden niet correct geïmplementeerd op alle plaatsen waar die conversieactie wordt geactiveerd. Voor zowel uw conversietag als de pingen van de Enhanced Conversions API (EC API) moet 'Bestellings-ID' zijn ingesteld. Als er te weinig overlapping is tussen uw conversietag en de EC API op basis van de bestellings-ID, kan dat erop wijzen dat u geen EC API-conversies verstuurt in alle instanties waar de conversieactie wordt geactiveerd waarmee u verbeterde conversies wilt activeren.
Geldigheid klantgegevens

De geldigheid van klantgegevens geeft aan in hoeverre uw klantgegevens geldig zijn ingedeeld en correct zijn doorgegeven aan Google. U moet ten minste één correct ingedeelde klant-ID hebben om matching mogelijk te maken (zoals e-mailadres, of naam en woonadres).

Problemen met de geldigheid van uw klantgegevens oplossen

Als u een melding voor het dekkingspercentage ziet, betekent dit dat uw conversies niet altijd volledig en correct ingedeelde gegevens van uw klanten meesturen met uw verbeterde conversies.

Hieronder vindt u een lijst met de meest voorkomende redenen als de geldigheid van klantgegevens lager is dan verwacht:

 • U levert mogelijk niet de volledige gegevens voor matching. Als u verbeterde conversies wilt gebruiken, moet u een e-mailadres of een volledige naam en adres opgeven met de verbeterde conversiegegevens. De volledige naam en het adres moeten de voornaam, achternaam, adres, plaats, regio, postcode en land bevatten. Als er iets ontbreekt, kan het adres niet worden gebruikt voor matching. Een telefoonnummer opgeven werkt alleen als aanvulling op een e-mailadres, of naam en adres. Als u alleen een telefoonnummer opgeeft, zijn de verbeterde conversiegegevens niet geldig. Raadpleeg voor meer informatie over specifieke gegevensvereisten de instructies voor de Enhanced Conversions API.
 • Verbeterde conversiegegevens zijn mogelijk verkeerd ingedeeld Het is belangrijk dat de verstrekte gegevens de indeling hebben die staat vermeld in de instructies voor de Enhanced Conversions API. Als de gegevens niet de juiste indeling hebben, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de geldigheid van uw klantgegevens.
 • Gegevens zijn niet correct gehasht en gecodeerd, of niet correct ingedeeld. Voor velden met klantgegevens moet u de gegevens indelen in een standaardindeling en deze vervolgens hashen met SHA-256. Vervolgens moet de hash worden gecodeerd met de webveilige Base64-indeling voordat de hashing naar Google wordt verstuurd. Daarnaast moeten de klantgegevens de vereiste gegevensstructuur en -indeling voor gegevens volgen die staat vermeld in de instructies voor de Enhanced Conversions API. Controleer dit als u problemen ondervindt met de geldigheid van uw klantgegevens.
Geldigheid conversiegegevens

De geldigheid van conversiegegevens geeft aan of de conversiegegevens afkomstig van uw API-verbinding consistent de benodigde conversiegebeurtenisgegevens opnemen. Als u de Enhanced Conversions API wilt gebruiken, moet u de volgende conversiegebeurtenisgegevens opnemen:

 • Bestellings-ID
 • Tijd van conversie, in de juiste indeling
 • Conversie-ID en Label
 • Conversiewaarde
 • User-agent
 • OAuth-toegangstoken

Problemen met de geldigheid van uw conversiegegevens oplossen

Als u een melding ziet dat er een probleem is met de geldigheid van uw conversiegegevens, raadpleegt u de implementatiehandleiding voor de Enhanced Conversions API die u van uw Google-vertegenwoordiger heeft gekregen en controleert u of uw huidige configuratie correct is geïmplementeerd. De melding kan aangeven dat er een bepaalde gegevensparameter ontbreekt in alle verzoeken. Als dat het geval is, kunt u het probleem met die specifieke parameter samen met uw ontwikkelingsteam proberen op te lossen.

 • Bestellings-ID: Deze moet worden opgegeven als tekenreeks. Meer informatie over hoe u een transactie-/bestellings-ID gebruikt.
 • Tijd van conversie: Gebruik de systeemtijd die wordt vermeld in Unix-seconden (geheel getal) en geef deze op binnen de vereiste periode die is opgegeven in de implementatiehandleiding van de Enhanced Conversions API.
 • Conversie-ID en Label: Deze vindt u in uw Google Ads-account. ID's moeten worden doorgegeven als gehele getallen en labels moeten worden doorgegeven als tekenreeksen.
 • Conversiewaarde: Deze moet aanwezig zijn in uw API-verzoek. Deze moet de indeling van een zwevende kommavariabele hebben. Meer informatie over conversiewaarden.
 • User-agent: User-agent wordt gebruikt om conversies te meten op verschillende apparaten en op hetzelfde apparaat. U vindt deze in de http-verzoekheader van de gebruiker als gebruikers converteren op uw webpagina. Deze parameter moet worden doorgegeven als tekenreeks.
 • OAuth-toegangstoken: Er moet een geldige verificatietoken aanwezig zijn. Uw verzoeken verifiëren met OAuth is een belangrijke beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat uw gegevens zijn beschermd. Lees de instructies voor de Enhanced Conversions API voor meer informatie.
Overeenkomststatus

De overeenkomststatus geeft aan of uw gehashte klantgegevens overeenkomen met gehashte klantgegevens van Google.

Problemen met de overeenkomststatus oplossen

Als er problemen zijn met uw overeenkomststatus, betekent dit dat de van u afkomstige verbeterde conversiegegevens minder goed matchen dan verwacht met de gegevens van op Google ingelogde gebruikers die interactie hadden met uw advertentie.

Er zijn drie klant-ID's die door 'Verbeterde conversies' worden gebruikt als overeenkomstsleutels: e-mailadres, volledige naam en adres, en telefoonnummer. U kunt best zo veel mogelijk overeenkomstsleutels gebruiken om uw overeenkomststatus te verbeteren. Door meer overeenkomstsleutels te gebruiken, vergroot u de kans dat uw gegevens matchen en kunt u de nauwkeurigheid van uw conversierapportage verbeteren. Daarnaast is het belangrijk dat de opgegeven variabelen volledig zijn en correct zijn ingedeeld. Raadpleeg voor meer informatie over specifieke gegevensvereisten de instructies voor de Enhanced Conversions API.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen