Najczęstsze pytania na temat eksportowania ocen do systemu informacji o uczniach

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli i administratorów.

Funkcja eksportowania ocen do systemu informacji o uczniach jest dostępna dla tych partnerów:

 • użytkowników systemu Infinite Campus posiadających licencję Campus Learning,
 • użytkowników systemu Skyward w wersji 2.0 posiadających licencję LMS API,
 • użytkowników systemu Follett Aspen w wersji 6.2 lub nowszej.

Dowiedz się więcej o dostępności funkcji eksportu do systemu informacji o uczniach. Obecnie w przygotowaniu są także szczegóły dotyczące współpracy z innymi systemami informacji o uczniach.

Poniżej znajdziesz kilka najczęstszych pytań dotyczących eksportowania ocen do systemu informacji o uczniach.

Stan eksportu ocen

Jak sprawdzić datę i godzinę ostatniego eksportu ocen?
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Na karcie zajęć kliknij Otwórz dziennik ocen "".
 3. Na stronie „Oceny”, obok pozycji „Eksport do systemu informacji o uczniach”, kliknij strzałkę w dół "".
  Last export
  W menu zostaną wyświetlone data i godzina ostatniego eksportu.
 4. (Opcjonalnie) Aby zobaczyć więcej szczegółów, kliknij Szczegóły ostatniego eksportu.
Jak sprawdzić, czy eksportowanie przebiegło pomyślnie?
Po zakończeniu eksportowania możesz wyświetlić raport Szczegóły eksportu do systemu informacji o uczniach.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Na karcie zajęć kliknij Otwórz dziennik ocen "".
 3. Obok pozycji „Eksport do systemu informacji o uczniach” kliknij strzałkę w dół "" a potem Szczegóły ostatniego eksportu.
 4. (Opcjonalnie) Sprawdź raport Szczegóły eksportu do systemu informacji o uczniach i napraw ewentualne błędy.
Jak naprawić błędy eksportu?

Krok 1. Otwórz raport Szczegóły eksportu do systemu informacji o uczniach

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Na karcie zajęć kliknij Otwórz dziennik ocen "".
 3. Obok pozycji „Eksport do systemu informacji o uczniach” kliknij strzałkę w dół "" a potem Szczegóły ostatniego eksportu.

Krok 2. Upewnij się, że w przypadku elementów, których nie udało się wyeksportować, zostały spełnione wymienione niżej warunki, i spróbuj wyeksportować te elementy ponownie:

 • Termin oddania zadań mieści się w bieżącym okresie oceniania w systemie informacji o uczniach.
 • Adresy e-mail uczniów w Classroom są zgodne z ich adresami e-mail w systemie informacji o uczniach.
 • Nazwy zadań nie są zbyt długie.
 • Zadanie zostało opublikowane w bieżącym okresie oceniania ustawionym w systemie informacji o uczniach. Rozwiązywanie problemów z eksportowaniem ocen do systemu informacji o uczniach
Jak sprawdzić, kiedy zakończy się proces eksportowania?
Możesz sprawdzić stan procesu eksportowania.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Na karcie zajęć kliknij Otwórz dziennik ocen "".
 3. W trakcie eksportowania na stronie „Oceny” przycisk „Eksport do systemu informacji o uczniach” wyświetla informację „Eksportuję” i widoczny jest komunikat „Eksportuję dane”.
  Export in progress
 4. (Opcjonalnie) Aby sprawdzić, kiedy miał miejsce ostatni eksport, obok pozycji „Eksport do systemu informacji o uczniach” kliknij strzałkę w dół "" a potem Szczegóły ostatniego eksportu.

Dostępność

Kto może połączyć Classroom z systemem informacji o uczniach?
Łączenie Classroom z systemem informacji o uczniach może zostać przeprowadzone przez administratorów.
Aby skorzystać z funkcji eksportowania ocen do systemu informacji o uczniach, szkoła lub instytucja:
 • Musi korzystać z jednego z następujących systemów informacji o uczniach:
  • Infinite Campus – konieczna jest licencja Campus Learning udzielona przez Infinite Campus.
  • Skyward – konieczne jest korzystanie z systemu Skyward w wersji 2.0 i posiadanie licencji LMS API.
  • Follett Aspen – koniecznie jest korzystanie z wersji 6.2 lub nowszej.
  • Obecnie pracujemy nad umożliwieniem obsługi innych systemów informacji o uczniach. Więcej informacji
  • Rozwiązanie „oprogramowanie jako usługa” (SaaS) w pełni hostowane i zarządzane przez dostawcę systemu informacji o uczniach.
 • Musi korzystać z Classroom na koncie Google Workspace for Education.
 • Musi zachowywać zgodność ze standardem OneRoster. Jeśli Twój system informacji o uczniach nie jest zgodny ze standardem OneRoster, do eksportowania ocen użyj interfejsu Classroom API.
Po skonfigurowaniu połączenia przez administratorów nauczyciele będą mogli łączyć swoje zajęcia w Classroom i eksportować oceny do systemu informacji o uczniach. Tylko nauczyciel wskazany jako główny w systemie informacji o uczniach może łączyć zajęcia z tym systemem.    
Które systemy informacji o uczniach są obsługiwane?
Obsługujemy systemy Infinite Campus, Skyward 2.0 (tylko klienci SaaS) i Folett Aspen. Obecnie w przygotowaniu są także szczegóły dotyczące współpracy z innymi systemami informacji o uczniach.

Google Workspace for Education

Dlaczego potrzebuję konta Google Workspace for Education, aby móc eksportować oceny w ramach systemu informacji o uczniach?
Połączeniem między systemem informacji o uczniach i Classroom zarządza administrator Google Workspace for Education. Nie można skonfigurować połączenia bez konta Google Workspace for Education.
Jak uzyskać konto Google Workspace for Education
Twoja szkoła lub instytucja może ubiegać się o konto Google Workspace for Education.

Pomoc i opinie

Jak uzyskać dodatkową pomoc związaną z eksportem ocen do systemu informacji o uczniach?
Aby uzyskać pomoc dotyczącą systemu informacji o uczniach, skontaktuj się z zespołem pomocy systemu, z którego korzystasz.
Szczegółowe informacje o opcjach pomocy dla Google Workspace for Education znajdziesz w artykule Kontakt z zespołem pomocy Google Workspace.
Ważne: zespół pomocy obsługuje tylko rejony szkolne korzystające z rozwiązania „oprogramowanie jako usługa” (SaaS) w pełni hostowanego i zarządzanego przez dostawcę systemu informacji o uczniach.
W jaki sposób można przesłać opinię na temat eksportowania ocen do systemu informacji o uczniach?
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. W lewym dolnym rogu kliknij Pomoc "" a potem Zgłoś problem lub poproś o dodanie funkcji.
 3. Wpisz komentarz i kliknij Wyślij.

Najczęstsze pytania dotyczące Infinite Campus

Która wersja Infinite Campus obsługuje funkcję eksportowania ocen?

Google Classroom obsługuje eksportowanie ocen w okręgach szkolnych, które używają rozwiązania „oprogramowanie jako usługa” (SaaS) w pełni hostowanego i zarządzanego przez Infinite Campus. Funkcja eksportowania ocen jest niedostępna dla okręgów szkolnych, których serwery zarządzane są przez dostawców nieobsługujących systemu informacji o uczniach.

System informacji o uczniach nie jest obsługiwany, jeśli:

 • oprogramowanie Infinite Campus działa poprzez lokalne wdrożenie;
 • oprogramowanie zostało wdrożone w chmurze i nie jest zarządzane przez Infinite Campus;
 • wdrożenie hostowane jest w okręgach szkolnych, które działają w różnych organizacjach i grupach administratorów.

Ważne: Infinite Campus nie ma wpływu na konserwację i konfigurację serwerów zarządzanych przez dostawców nieobsługujących systemu informacji o uczniach. Zapory sieciowe, przepustowość zapytań, czas oczekiwania i inne czynniki mogą się różnić w zależności od wdrożeń, których Google Classroom nie obsługuje.

Jakie są wymagania związane z eksportem ocen do Infinite Campus?
 • Funkcja eksportowania ocen do zajęć w systemie informacji o uczniach korzysta z pola adresu e-mail uczniów, dlatego aby eksportowanie ocen przebiegło pomyślnie, niezbędne jest wpisanie prawidłowego adresu e-mail Google Workspace for Education.
 • Infinite Campus przypisze wszystkim projektom domyślną kategorię ocen. Tę kategorię możesz następnie skonfigurować w Infinite Campus.
 • Po zaimportowaniu do systemu informacji o uczniach tytuły projektów są skracane do 50 znaków.
 • Nauczyciele współprowadzący spoza domeny Google Workspace for Education nie mogą eksportować ocen.
 • Wszystkie projekty muszą mieć termin oddania mieszczący się w bieżącym okresie oceniania ustawionym w Infinite Campus.
Gdzie znajdę dodatkową pomoc?

Najczęstsze pytania dotyczące Skyward

Która wersja Skyward obsługuje funkcję eksportowania ocen?

Twój rejon szkolny może używać funkcji eksportowania ocen, jeśli:

Jakie są wymagania związane z eksportem ocen do Skyward?
Aby móc korzystać z funkcji eksportu ocen w Skyward SMS 2.0:
 • Wszystkie projekty muszą mieć termin oddania mieszczący się w bieżącym okresie oceniania ustawionym w systemie informacji o uczniach.
 • Tytuły projektów i ich terminy nie mogą się powtarzać w ramach jednych zajęć w celu uniknięcia tworzenia duplikatów.
 • Nauczyciele muszą zwracać oceny na stronie Oceny w Classroom.
 • Funkcja łączenia zajęć Classroom z zajęciami w systemie informacji o uczniach korzysta z pola adresu e-mail uczniów. To dlatego adresy e-mail Google Workspace for Education muszą być prawidłowe i zgodne z adresami podanymi w systemie informacji o uczniach.
Ważne: nauczyciele współprowadzący spoza domeny Google Workspace for Education nie mogą eksportować ocen z zajęć.
Gdzie znajdę dodatkową pomoc?
Jeśli masz pytania dotyczące konfiguracji w portalu Skyward, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta w firmie Skyward.

Aspen – najczęstsze pytania

Która wersja Aspen obsługuje funkcję eksportowania ocen?

Okręg szkolny może połączyć Classroom z Aspen, jeśli:

 • używa systemu Follett Aspen w wersji 6.2 lub nowszej,
 • używa rozwiązania „oprogramowanie jako usługa” (SaaS) w pełni hostowanego i zarządzanego przez Follett Aspen.
Jakie są wymagania związane z eksportem ocen do Aspen?
 • Wymagane są adresy e-mail Google Workspace for Education, które są prawidłowe i zgodne z adresami podanymi w systemie informacji o uczniach. Funkcja eksportowania ocen korzysta z pola adresu e-mail uczniów.
 • Wszystkie projekty muszą mieć termin oddania mieszczący się w bieżącym okresie oceniania ustawionym w systemie informacji o uczniach.
 • Nauczyciele muszą zwracać oceny na stronie Oceny w Classroom.
 • System informacji o uczniach przypisze domyślną kategorię ocen do wszystkich projektów. Tę kategorię ocen możesz później dostosować w systemie informacji o uczniach.
 • Po zaimportowaniu tytułów projektów do systemu informacji o uczniach tytuły zawierające ponad 50 znaków są skracane.
 • Łączna liczba punktów za projekt musi być większa niż 0. Obsługujemy wartości punktowe o maksymalnej długości 5 cyfr z dwoma miejscami po przecinku, co daje maksymalną wartość 9999,9 lub 999,99.
 • Nauczyciele współprowadzący spoza domeny Google Workspace for Education nie mogą eksportować ocen.
Gdzie znajdę dodatkową pomoc?
Więcej informacji znajdziesz na stronie Pando.

Powiązane artykuły


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false