Organizujesz naukę na odległość? Dowiedz się, jak to zrobić

Najczęstsze pytania na temat eksportowania ocen do systemu informacji o uczniach

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli i administratorów.

Funkcja eksportowania ocen do systemu informacji o uczniach jest dostępna dla tych partnerów:

 • użytkowników systemu Infinite Campus posiadających licencję Campus Learning,
 • użytkowników systemu Skyward w wersji 2.0 posiadających licencję LMS API.

Dowiedz się więcej o dostępności funkcji eksportu do systemu informacji o uczniach. Obecnie w przygotowaniu są także szczegóły dotyczące współpracy z innymi systemami informacji o uczniach.

Poniżej znajdziesz kilka najczęstszych pytań dotyczących eksportowania ocen do systemu informacji o uczniach.

Stan eksportu ocen

Jak sprawdzić datę i godzinę ostatniego eksportu ocen?
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Na karcie zajęć kliknij Otwórz dziennik ocen "".
 3. Na stronie „Oceny”, obok pozycji „Eksport do systemu informacji o uczniach”, kliknij strzałkę w dół "".
  Last export
  W menu zostaną wyświetlone data i godzina ostatniego eksportu.
 4. (Opcjonalnie) Aby zobaczyć więcej szczegółów, kliknij Szczegóły ostatniego eksportu.
Jak sprawdzić, czy eksportowanie przebiegło pomyślnie?
Po zakończeniu eksportowania możesz wyświetlić raport Szczegóły eksportu do systemu informacji o uczniach.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Na karcie zajęć kliknij Otwórz dziennik ocen "".
 3. Obok pozycji „Eksport do systemu informacji o uczniach” kliknij strzałkę w dół "" a potem Szczegóły ostatniego eksportu.
 4. (Opcjonalnie) Sprawdź raport Szczegóły eksportu do systemu informacji o uczniach i napraw ewentualne błędy.
Jak naprawić błędy eksportu?

Krok 1. Otwórz raport Szczegóły eksportu do systemu informacji o uczniach

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Na karcie zajęć kliknij Otwórz dziennik ocen "".
 3. Obok pozycji „Eksport do systemu informacji o uczniach” kliknij strzałkę w dół "" a potem Szczegóły ostatniego eksportu.

Krok 2. Upewnij się, że w przypadku elementów, których nie udało się wyeksportować, zostały spełnione wymienione niżej warunki, i spróbuj wyeksportować te elementy ponownie:

 • Termin oddania zadań mieści się w bieżącym okresie oceniania w systemie informacji o uczniach.
 • Adresy e-mail uczniów w Classroom są zgodne z ich adresami e-mail w systemie informacji o uczniach.
 • Nazwy zadań nie są zbyt długie.
 • Zadanie zostało opublikowane w bieżącym okresie oceniania ustawionym w systemie informacji o uczniach. Rozwiązywanie problemów z eksportowaniem ocen do systemu informacji o uczniach
Jak sprawdzić, kiedy zakończy się proces eksportowania?
Możesz sprawdzić stan procesu eksportowania.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Na karcie zajęć kliknij Otwórz dziennik ocen "".
 3. W trakcie eksportowania na stronie „Oceny” przycisk „Eksport do systemu informacji o uczniach” wyświetla informację „Eksportuję” i widoczny jest komunikat „Eksportuję dane”.
  Export in progress
 4. (Opcjonalnie) Aby sprawdzić, kiedy miał miejsce ostatni eksport, obok pozycji „Eksport do systemu informacji o uczniach” kliknij strzałkę w dół "" a potem Szczegóły ostatniego eksportu.

Dostępność

Kto może połączyć Classroom z systemem informacji o uczniach?
Łączenie Classroom z systemem informacji o uczniach może zostać przeprowadzone przez administratorów.
Aby skorzystać z funkcji eksportowania ocen do systemu informacji o uczniach, szkoła lub instytucja:
 • Musi korzystać z jednego z następujących systemów informacji o uczniach:
 • Musi korzystać z Classroom na koncie Google Workspace for Education.
 • Musi zachowywać zgodność ze standardem OneRoster. Jeśli Twój system informacji o uczniach nie jest zgodny ze standardem OneRoster, do eksportowania ocen użyj interfejsu Classroom API.
Po skonfigurowaniu połączenia przez administratorów nauczyciele będą mogli łączyć swoje zajęcia w Classroom i eksportować oceny do systemu informacji o uczniach. Tylko nauczyciel wskazany jako główny w systemie informacji o uczniach może łączyć zajęcia z tym systemem.    
Które systemy informacji o uczniach są obsługiwane?
Obsługujemy systemy Infinite Campus i Skyward 2.0 (tylko w przypadku klientów SaaS). Obecnie w przygotowaniu są także szczegóły dotyczące współpracy z innymi systemami informacji o uczniach.

Google Workspace for Education

Dlaczego potrzebuję konta Google Workspace for Education, aby móc eksportować oceny w ramach systemu informacji o uczniach?
Połączeniem między systemem informacji o uczniach i Classroom zarządza administrator Google Workspace for Education. Nie można skonfigurować połączenia bez konta Google Workspace for Education.
Ile kosztuje konto Google Workspace for Education?

Pomoc i opinie

Jak uzyskać dodatkową pomoc związaną z eksportem ocen do systemu informacji o uczniach?
Aby uzyskać pomoc dotyczącą systemu informacji o uczniach, skontaktuj się z zespołem pomocy systemu, z którego korzystasz.
Szczegółowe informacje o opcjach pomocy dla Google Workspace for Education znajdziesz w artykule Kontakt z zespołem pomocy Google Workspace.
Ważne: zespół pomocy obsługuje tylko rejony szkolne korzystające z rozwiązania „oprogramowanie jako usługa” (SaaS) w pełni hostowanego i zarządzanego przez dostawcę systemu informacji o uczniach.
W jaki sposób można przesłać opinię na temat eksportowania ocen do systemu informacji o uczniach?
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. W lewym dolnym rogu kliknij Pomoc "" a potem Zgłoś problem lub poproś o dodanie funkcji.
 3. Wpisz komentarz i kliknij Wyślij.

Najczęstsze pytania dotyczące Infinite Campus

Która wersja Infinite Campus obsługuje funkcję eksportowania ocen?

Google Classroom obsługuje eksportowanie ocen w okręgach szkolnych, które używają rozwiązania „oprogramowanie jako usługa” (SaaS) w pełni hostowanego i zarządzanego przez Infinite Campus. Funkcja eksportowania ocen jest niedostępna dla okręgów szkolnych, których serwery zarządzane są przez dostawców nieobsługujących systemu informacji o uczniach.

System informacji o uczniach nie jest obsługiwany, jeśli:

 • oprogramowanie Infinite Campus działa poprzez lokalne wdrożenie;
 • oprogramowanie zostało wdrożone w chmurze i nie jest zarządzane przez Infinite Campus;
 • wdrożenie hostowane jest w okręgach szkolnych, które działają w różnych organizacjach i grupach administratorów.

Ważne: Infinite Campus nie ma wpływu na konserwację i konfigurację serwerów zarządzanych przez dostawców nieobsługujących systemu informacji o uczniach. Zapory sieciowe, przepustowość zapytań, czas oczekiwania i inne czynniki mogą się różnić w zależności od wdrożeń, których Google Classroom nie obsługuje.

Jakie są wymagania związane z eksportem ocen do Infinite Campus?
 • Funkcja eksportowania ocen do zajęć w systemie informacji o uczniach korzysta z pola adresu e-mail uczniów, dlatego aby eksportowanie ocen przebiegło pomyślnie, niezbędne jest wpisanie prawidłowego adresu e-mail Google Workspace for Education.
 • Infinite Campus przypisze wszystkim projektom domyślną kategorię ocen. Tę kategorię możesz następnie skonfigurować w Infinite Campus.
 • Po zaimportowaniu do systemu informacji o uczniach tytuły projektów są skracane do 50 znaków.
 • Nauczyciele współprowadzący spoza domeny Google Workspace for Education nie mogą eksportować ocen.
 • Wszystkie projekty muszą mieć termin oddania mieszczący się w bieżącym okresie oceniania ustawionym w Infinite Campus.
Gdzie znajdę dodatkową pomoc?

Najczęstsze pytania dotyczące Skyward

Która wersja Skyward obsługuje funkcję eksportowania ocen?

Twój rejon szkolny może używać funkcji eksportowania ocen, jeśli:

Jakie są wymagania związane z eksportem ocen do Skyward?
Aby móc korzystać z funkcji eksportu ocen w Skyward SMS 2.0:
 • Wszystkie projekty muszą mieć termin oddania mieszczący się w bieżącym okresie oceniania ustawionym w systemie informacji o uczniach.
 • Tytuły projektów i ich terminy nie mogą się powtarzać w ramach jednych zajęć w celu uniknięcia tworzenia duplikatów.
 • Nauczyciele muszą zwracać oceny na stronie Oceny w Classroom.
 • Funkcja łączenia zajęć Classroom z zajęciami w systemie informacji o uczniach korzysta z pola adresu e-mail uczniów. To dlatego adresy e-mail Google Workspace for Education muszą być prawidłowe i zgodne z adresami podanymi w systemie informacji o uczniach.
Ważne: nauczyciele współprowadzący spoza domeny Google Workspace for Education nie mogą eksportować ocen z zajęć.
Gdzie znajdę dodatkową pomoc?
Jeśli masz pytania dotyczące konfiguracji w portalu Skyward, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta w firmie Skyward.

Powiązane artykuły


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false