Usein kysyttyä: Arvosanojen vienti oppilastietojärjestelmään

Tämä artikkeli on tarkoitettu opettajille ja järjestelmänvalvojille.

Arvosanojen vienti oppilastietojärjestelmään on saatavilla seuraaville kumppaneille:

 • Infinite Campus ‑käyttäjät, joilla on Campus Learning License ‑lisenssi
 • Skyward 2.0 ‑version käyttäjät, joilla on LMS API ‑lisenssi

Lue lisää oppilastietojärjestelmään viennin saatavuudesta. Kumppanuudet muiden oppilastietojärjestelmien kanssa ovat kehitteillä

Tähän artikkeliin on koottu vastauksia yleisiin kysymyksiin, jotka koskevat arvosanojen viemistä oppilastietojärjestelmään.

Arvosanojen viennin tila

Miten voin tarkistaa viimeisimmän arvosanojen viennin päivämäärän ja kellonajan?
 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Valitse ryhmän kortista Avaa arvosanataulukko "".
 3. Klikkaa Arvosanat-sivulla Oppilastietojärjestelmään vienti ‑kohdan vieressä olevaa alanuolta "".
  Last export
  Viimeisimmän viennin päivämäärä ja kellonaika näkyvät valikossa.
 4. (Valinnainen) Katso lisätietoja klikkaamalla Viimeisimmän viennin tiedot
Mistä tiedän, onnistuiko vienti?
Kun vienti on valmis, voit tarkistaa Oppilastietojärjestelmään viennin tiedot ‑raportin.
 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Valitse ryhmän kortista Avaa arvosanataulukko "".
 3. Klikkaa Oppilastietojärjestelmään vienti ‑kohdan vieressä olevaa alanuolta ""ja sitten Viimeisimmän viennin tiedot.
 4. (Valinnainen) Tarkista Oppilastietojärjestelmään viennin tiedot ‑raportti ja korjaa mahdolliset virheet.
Miten voin korjata viennissä tapahtuneet virheet?

Vaihe 1: Avaa Oppilastietojärjestelmään viennin tiedot ‑raportti

 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Valitse ryhmän kortista Avaa arvosanataulukko "".
 3. Klikkaa Oppilastietojärjestelmään vienti ‑kohdan vieressä olevaa alanuolta ""ja sitten Viimeisimmän viennin tiedot.

Vaihe 2: Tarkista seuraavat asiat jokaisesta kohteesta, jonka vienti epäonnistui, ja yritä vientiä uudelleen:

 • Tehtävän määräpäivä on oppilastietojärjestelmän nykyisellä arviointijaksolla.
 • Oppilaiden Classroom-sähköpostiosoitteet vastaavat oppilastietojärjestelmään tallennettuja sähköpostiosoitteita.
 • Tehtävän nimi ei ole liian pitkä.
 • Tehtävän julkaisuajankohta on oppilastietojärjestelmän nykyisen arviointijakson sisällä. Vianetsintä: Arvosanojen vienti oppilastietojärjestelmään.
Mistä tiedän, milloin vienti on valmis?
Voit tarkistaa, onko vienti valmis vai edelleen käynnissä.
 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Valitse ryhmän kortista Avaa arvosanataulukko "".
 3. Kun vienti on kesken, Arvosanat-sivun Oppilastietojärjestelmään vienti ‑painikkeen kohdalla näkyy teksti Viedään, ja näet myös tekstin Vienti käynnissä.
  Export in progress
 4. (Valinnainen) Voit tarkistaa viimeisimmän viennin valmistumisajankohdan klikkaamalla Oppilastietojärjestelmään vienti ‑kohdan  vieressä olevaa alanuolta ""ja sitten Viimeisimmän viennin tiedot.   

Saatavuus

Kuka voi yhdistää oppilastietojärjestelmän Classroomiin?
Oppilaitoksen on täytettävä seuraavat ehdot, jotta se voi viedä arvosanat oppilastietojärjestelmään:
 • Käytössä on oltava jokin seuraavista oppilastietojärjestelmistä:
 • Classroomia on käytettävä yhdessä G Suite for Educationin kanssa.
 • Järjestelmän on oltava OneRoster-standardin mukainen. Jos oppilastietojärjestelmä ei ole OneRoster-standardin mukainen, vie arvosanat Classroom API:n avulla.
Kun järjestelmänvalvoja on määrittänyt yhteyden, opettajat voivat linkittää Classroom-ryhmänsä ja viedä arvosanat oppilastietojärjestelmään. Ryhmän linkityksen voi tehdä vain se opettaja, joka on nimetty ensisijaiseksi opettajaksi oppilastietojärjestelmässä.    
Mitä oppilastietojärjestelmiä tuetaan?
Tuettuja järjestelmiä ovat Infinite Campus ja Skyward 2.0 (vain SaaS-asiakkaat). Kumppanuudet muiden oppilastietojärjestelmien kanssa ovat kehitteillä.

G Suite for Education

Miksi arvosanojen vieminen oppilastietojärjestelmään edellyttää G Suite for Education ‑tiliä?
G Suite for Education ‑järjestelmänvalvoja hallinnoi oppilastietojärjestelmän ja Classroomin välistä yhteyttä. Yhteyttä ei voi muodostaa ilman G Suite for Education ‑tiliä.
Kuinka paljon G Suite for Education ‑tili maksaa?

Ohjeet ja palaute

Mistä saan lisäapua arvosanojenjen viemiseen oppilastietojärjestelmään?
Jos tarvitset tukea oppilastietojärjestelmän käyttöön, ota yhteyttä kyseisen järjestelmän tukitiimiin. 
G Suite for Educationin tukivaihtoehdot löydät Contact Google Workspace support ‑artikkelista.
Tärkeää: Tuki on saatavilla vain koulupiireille, jotka käyttävät ohjelmisto verkkopalveluna (Software-as-a-Service, SaaS) ‑ratkaisua, joka on oppilastietojärjestelmäsi tarjoajan täysin hostaama ja ylläpitämä.
Miten voin antaa palautetta arvosanojen viemisestä oppilastietojärjestelmään?
 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Valitse vasemmasta alakulmasta Ohje ""ja sitten Ilmoita ongelmasta tai pyydä ominaisuutta.
 3. Lisää palautteesi ja klikkaa Lähetä.

Infinite Campus: Usein kysyttyä

Mikä Infinite Campus ‑versio sopii arvosanojen viemiseen?

Koulupiirisi voi käyttää arvosanojen vientiä, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

Mitä vaaditaan, jotta arvosanoja voi viedä Infinite Campus ‑järjestelmään?
 • Arvosanojen vienti oppilastietojärjestelmän ryhmiin perustuu oppilaiden sähköpostiosoitekenttään, joten onnistuneeseen vientiin tarvitaan soveltuva G Suite for Education ‑sähköpostiosoite.
 • Infinite Campus määrittää oletusarvosanaluokan kaikille tehtäville. Voit muuttaa arvosanaluokkaa myöhemmin Infinite Campus ‑järjestelmässä.
 • Oppilastietojärjestelmään tuotujen tehtävien nimet katkaistaan 50 merkin jälkeen.
 • G Suite for Education ‑verkkotunnuksen ulkopuoliset apuopettajat eivät voi viedä arvosanoja.
 • Kaikilla tehtävillä on oltava määräpäivä, joka on Infinite Campus ‑järjestelmässä määritetyn arviointijakson sisällä.
Mistä saan lisää tukea?

Skyward: Usein kysyttyä

Mikä Skyward-versio sopii arvosanojen viemiseen?

Koulupiirisi voi käyttää arvosanojen vientiä, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

Mitä edellytetään, jotta arvosanoja voi viedä Skyward-järjestelmään?
Seuraavien ehtojen on täytyttävä, jotta arvosanoja voi viedä Skyward SMS 2.0 ‑järjestelmään:
 • Kaikilla tehtävillä on oltava määräpäivä, joka on oppilastietojärjestelmässä määritetyn arviointijakson sisällä.
 • Ryhmän tehtävien nimien ja määräpäivien on oltava toisistaan erottuvia, jotta kaksoiskappaleilta vältytään.
 • Opettajan palauttamien arvosanojen on oltava näkyvissä Classroomin Arvosanat-sivulla.
 • Classroomin aiemmin luotujen ryhmien linkittäminen oppilastietojärjestelmän ryhmiin perustuu oppilaiden sähköpostiosoitekenttään. G Suite for Education ‑sähköpostiosoitteiden on oltava aitoja ja niiden on vastattava oppilastietojärjestelmään tallennettuja sähköpostiosoitteita. 
Tärkeää: G Suite for Education ‑verkkotunnuksen ulkopuoliset apuopettajat eivät voi viedä ryhmän arvosanoja.
Mistä saan lisää tukea?
Jos sinulla on kysyttävää Skyward-portaalin kautta tehtävästä käyttöönotosta, ota yhteyttä Skywardin asiakastukitiimiin. 

Muuta aiheeseen liittyvää


Google, Google Workspace ja niihin liittyvät merkit ja logot ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Muut yritysten ja tuotteiden nimet voivat olla niihin liittyvien yritysten tavaramerkkejä.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?