ส่งออกคะแนนไปยัง SIS

บทความนี้มีไว้สำหรับครู ผู้ดูแลระบบโปรดดูที่นี่ 

หมายเหตุ: ขณะนี้ฟีเจอร์การส่งออกคะแนนไปยัง SIS จะพร้อมให้บริการแก่พาร์ทเนอร์ในระบบคลาวด์รายต่อไปนี้
 • ผู้ใช้ Infinite Campus ที่มีใบอนุญาตของ Campus
 • ผู้ใช้ Skyward เวอร์ชัน 2.0 ที่มีใบอนุญาต LMS API

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของการส่งออกไปยัง SIS พาร์ทเนอร์ SIS รายอื่นๆ กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบ 

หากใช้ Classroom กับ G Suite for Education คุณจะส่งออกคะแนนไปยังระบบข้อมูลของนักเรียน (SIS) ได้โดยตรง หลังจากผู้ดูแลระบบตั้งค่าการเชื่อมต่อแล้ว คุณจะลิงก์ชั้นเรียนกับ SIS และส่งออกคะแนนได้

หมายเหตุ: เมื่อส่งออกคะแนนไปยัง SIS ระบบจะไม่ส่งออกหมวดหมู่เกรดใน Classroom ไปด้วย โดยใน SIS ระบบอาจกําหนดให้คะแนนอยู่ในหมวดหมู่เริ่มต้นหรือทําเครื่องหมายไม่จัดอยู่ในหมวดหมู่ใดๆ หากต้องการดาวน์โหลดสําเนาหน้าคะแนนที่มีหมวดหมู่เกรด ให้ไปที่หัวข้อดาวน์โหลดคะแนนแทน

ลิงก์ชั้นเรียนและส่งออกคะแนน

ลิงก์ชั้นเรียนกับ SIS

ก่อนที่จะส่งออกคะแนนในครั้งแรกได้ คุณจะต้องลิงก์ชั้นเรียนกับ SIS ก่อน ซึ่งคุณต้องลิงก์ชั้นเรียนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น มีเพียงครูผู้สอนหลักเท่านั้นที่จะลิงก์ชั้นเรียนกับ SIS ได้ ซึ่งจะลิงก์ชั้นเรียนใหม่หรือชั้นเรียนที่มีอยู่แล้วก็ได้ 

ลิงก์ชั้นเรียนใหม่

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเพิ่ม ""จากนั้นสร้างชั้นเรียน
 3. ถัดจากลิงก์กับ ให้คลิกลูกศรลง "" และเลือกชั้นเรียนจากรายการ
  หมายเหตุ: หากชั้นเรียนของคุณไม่อยู่ในรายการ แสดงว่าไม่มีการตั้งค่าชั้นเรียนนั้นใน SIS คุณสร้างชั้นเรียนให้เสร็จในขั้นตอนนี้ และทำตามขั้นตอนเพื่อลิงก์ชั้นเรียนที่มีอยู่แล้วในภายหลังได้
 4. หากต้องการสร้างชั้นเรียนให้เสร็จสิ้น ให้ป้อนรายละเอียดของชั้นเรียนจากนั้นคลิกสร้าง 
  ลิงก์ชั้นเรียนใหม่กับ SIS แล้ว

ลิงก์ชั้นเรียนที่มีอยู่แล้ว

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้น การตั้งค่า ""
 3. ในส่วนทั่วไป ให้คลิกลิงก์ไปยังชั้นเรียน
  Link to class
 4. ในส่วนลิงก์ชั้นเรียน ให้คลิกลูกศรลง แล้วเลือกชั้นเรียนจากเมนู
  Choose class
  หมายเหตุ: เมนูจะแสดงเฉพาะชั้นเรียนที่มีชื่อของคุณเป็นครูผู้สอนหลักใน SIS เท่านั้น หากไม่เห็นชั้นเรียนของคุณ ให้ไปที่หัวข้อแก้ปัญหาการส่งออกคะแนนใน SIS
 5. คลิกลิงก์

คุณส่งออกคะแนนที่ส่งคืนไปยัง SIS ได้แล้ว

ส่งออกคะแนนไปยัง SIS

หลังจากลิงก์ชั้นเรียนกับ SIS แล้ว คุณจะส่งออกคะแนนได้ โดยส่งออกได้เฉพาะคะแนนที่ส่งคืนเท่านั้น ระบบจะไม่ส่งออกคะแนนคร่าวๆ ไปยัง SIS

หมายเหตุ: งานของชั้นเรียนต้องมีวันที่ครบกําหนดอยู่ภายในระยะเวลาการให้คะแนนในปัจจุบันของ SIS จึงจะส่งออกคะแนนสําเร็จ หากต้องการเปลี่ยนวันที่ครบกำหนด ให้ไปที่แก้ไขงาน 

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นคะแนน
 3. คลิกส่งออกไปยัง SIS ทางด้านขวา
  Export grades
 4. ระบบจะส่งออกคะแนนสําหรับงานของชั้นเรียนที่มีการทำเครื่องหมายในช่อง หากไม่ต้องการส่งออกคะแนนไหน ก็ให้ยกเลิกการเลือกช่องนั้น งานของชั้นเรียนที่ไม่ได้ส่งออกในครั้งนี้จะปรากฏขึ้นในส่วนข้ามเมื่อก่อนหน้านี้ในการส่งออกครั้งถัดไป

  เคล็ดลับ: ในส่วนการอัปเดตคะแนน คุณจะเห็นจำนวนของคะแนนที่ส่งคืนตั้งแต่การส่งออกครั้งล่าสุด 
 5. คลิกส่งออกไปยัง SIS

หากส่งออกคะแนนไม่ได้ ให้ตรวจสอบสถานะการส่งออกหรือไปที่หัวข้อแก้ปัญหาการส่งออกคะแนนไปยัง SIS

ตรวจสอบสถานะการส่งออก
หลังจากส่งออกคะแนนแล้ว คุณจะดูรายงานสถานะการส่งออกได้
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นคะแนน
 3. ถัดจากส่งออกไปยัง SIS ให้คลิกลูกศรลง ""จากนั้นรายละเอียดการส่งออกครั้งล่าสุด
เคล็ดลับ: คุณจะดูรายงานจากการแจ้งเตือนที่จะปรากฏขึ้นตอนที่ส่งออกเสร็จแล้วได้ด้วย คลิกดูรายละเอียดที่การแจ้งเตือน
ยกเลิกการลิงก์ชั้นเรียน 

หากยกเลิกการลิงก์ชั้นเรียนจาก SIS คุณจะส่งออกคะแนนไม่ได้ หากลิงก์ชั้นเรียนอีกครั้งในภายหลังและส่งออกคะแนน ข้อมูลคะแนนที่ซ้ำกันจะแสดงใน SIS


 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้น การตั้งค่า ""
 3. ในส่วนทั่วไป ให้คลิกยกเลิกการลิงก์
 4. คลิกยกเลิกการลิงก์เพื่อยืนยัน 

บทความที่เกี่ยวข้อง


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร