Eksportowanie ocen do systemu informacji o uczniach

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli. Informacje dla administratorów znajdują się tutaj

Ważne: funkcja eksportowania ocen do systemu informacji o uczniach jest dostępna dla tych partnerów SaaS:

 • użytkowników systemu Infinite Campus posiadających licencję Campus Learning,
 • użytkowników systemu Skyward w wersji 2.0 posiadających licencję LMS API,
 • użytkowników systemu Follett Aspen w wersji 6.2 lub nowszej.

Więcej informacji:

Obecnie w przygotowaniu są także szczegóły dotyczące współpracy z innymi systemami informacji o uczniach.

Jeśli korzystasz z Classroom w Google Workspace for Education, możesz eksportować oceny bezpośrednio do systemu informacji o uczniach. Po skonfigurowaniu połączenia przez administratora możesz łączyć zajęcia z systemem informacji o uczniach i eksportować oceny.

Uwaga: podczas eksportu ocen do systemu informacji o uczniach kategorie ocen w Classroom nie są przenoszone. W systemie informacji o uczniach oceny mogą być przypisywane do kategorii domyślnej lub oznaczane jako nieposiadające kategorii. Aby pobrać kopię strony Oceny z kategoriami ocen, przejdź do sekcji Eksportowanie ocen artykułu o wystawianiu ocen i zwracaniu projektów.

Łączenie zajęć i eksportowanie ocen

Łączenie zajęć z systemem informacji o uczniach

Aby eksportować oceny, musisz połączyć swoje zajęcia z systemem informacji o uczniach. Wystarczy, że połączysz zajęcia tylko raz. Jedynie nauczyciel główny może łączyć zajęcia z systemem informacji o uczniach. Możesz połączyć nowe lub istniejące zajęcia. 

Łączenie nowych zajęć

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij Dodaj "" a potem Utwórz zajęcia.
 3. Obok opcji Połącz z kliknij strzałkę w dół "" i wybierz zajęcia z listy.
  Uwaga: jeśli Twoich zajęć nie ma na liście, oznacza to, że nie zostały skonfigurowane w systemie informacji o uczniach. Możesz najpierw dokończyć tworzenie zajęć, a później wykonać opisane wyżej czynności, by połączyć istniejące już zajęcia.
 4. Aby dokończyć tworzenie zajęć, wpisz ich szczegóły a potem kliknij Utwórz
  Twoje nowe zajęcia zostały połączone z systemem informacji o uczniach.

Łączenie istniejących zajęć

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij wybrane zajęcia a potem Ustawienia "".
 3. W sekcji Ogólne kliknij Połącz z zajęciami.
  Link to class
 4. W sekcji Połącz zajęcia kliknij strzałkę w dół  i wybierz zajęcia z menu.
  Choose class
  Uwaga: w menu widoczne są tylko te zajęcia, w których wskazano Cię jako nauczyciela głównego w systemie informacji o uczniach. Jeśli nie widzisz swoich zajęć, zapoznaj się z artykułem Rozwiązywanie problemów z eksportowaniem ocen do systemu informacji o uczniach.
 5. Kliknij Połącz.

Możesz teraz eksportować zwrócone oceny do systemu informacji o uczniach.

Eksportowanie ocen do systemu informacji o uczniach

Po połączeniu zajęć z systemem informacji o uczniach możesz wyeksportować oceny. Możesz eksportować tylko zwrócone oceny. Oceny robocze nie są eksportowane do systemu informacji o uczniach.

Uwaga: aby wyeksportować oceny, zadania muszą mieć przypisany termin oddania mieszczący się w bieżącym okresie oceniania systemu informacji o uczniach. Aby zmienić termin oddania zadania, przejdź do sekcji Edytowanie projektu artykułu o tworzeniu projektu. 

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Oceny.
 3. Po prawej stronie kliknij Eksport do systemu informacji o uczniach.
  Export grades
 4. Wyeksportowane zostaną oceny wszystkich zadań z zaznaczonym polem wyboru. Jeśli nie chcesz eksportować którychś ocen, odznacz pola obok nich. Zadania, które nie zostaną teraz wyeksportowane, podczas kolejnego eksportu pojawią się w sekcji Wcześniej wykluczone.

  Wskazówka: w sekcji Aktualizacje ocen możesz zobaczyć liczbę ocen zwróconych od czasu ostatniego eksportu. 
 5. Kliknij Eksport do systemu informacji o uczniach.

Jeśli jakieś oceny nie zostaną wyeksportowane, sprawdź stan eksportu lub przejdź do artykułu Rozwiązywanie problemów z eksportowaniem ocen do systemu informacji o uczniach.

Sprawdzanie stanu eksportu
Po wyeksportowaniu ocen możesz wyświetlić raport o stanie eksportu.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Oceny.
 3. Obok pozycji Eksport do systemu informacji o uczniach kliknij strzałkę w dół "" a potem Szczegóły ostatniego eksportu.
Wskazówka: możesz też otworzyć raport bezpośrednio z powiadomienia, które wyświetli się po zakończeniu eksportu. W powiadomieniu kliknij Pokaż szczegóły.
Odłączanie zajęć

Po odłączeniu zajęć od systemu informacji o uczniach nie będziesz mieć możliwości eksportowania ocen. Jeśli ponownie połączysz zajęcia z systemem i wyeksportujesz oceny, oceny zduplikują się w systemie informacji o uczniach.


 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij wybrane zajęcia a potem Ustawienia "".
 3. W sekcji Ogólne kliknij Rozłącz.
 4. Aby potwierdzić, kliknij Rozłącz

Powiązane artykuły


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false